30 Ocak 2005 PAZAR - Sayı : 25712
Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2004/8390 Türkiye-Moğolistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/8348  Türk Vatandaşlığı Kaybettirilen 27 Kişi Hakkındaki Hükmün İptali ile 1 Kişi ile İlgili Maddi Hatanın Düzeltilmesi Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

— İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü İkinci Öğretim İşletme Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik