Yeditepe Üniversitesinden:

 

Yeditepe Üniversitesi Lisans Burs Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

             MADDE 1 — 19.02.2001 tarihli ve 24323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Lisans Burs Yönetmeliğinin  değişik 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             "Başarısızlık nedeniyle bursları kesilen öğrencilerden yarı yıl esasına göre eğitim görenler, üst üste iki yarı yıl sonunda dönem not ortalamalarını (DNO-GPA) 2,00’nin üstüne; yıl esasına göre eğitim görenler, o yılın not ortalamalarını (DNO-GPA) 2,00’nin üstüne çıkarırlarsa yeniden burslu statüsüne dönerler."

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.