Dış Ticaret Müsteşarlığından :

 

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/2 Sayılı

Tebliğ’de Değişiklik Yapılması

 Hakkında Tebliğ

 

 

MADDE 1 – 16/1/2004 tarihli ve 25348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/2 sayılı Tebliğ’in 4 üncü Maddesi’nde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

G.T.İ.P.

 Madde Adı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

6911.10.00.00.11

Beyaz olanlar

2.500

6911.10.00.00.12

Tek renkli olanlar

3.000

6911.10.00.00.19

Diğerleri

3.000

6911.90.00.00.11

Beyaz olanlar

2.500

6911.90.00.00.12

Tek renkli olanlar

3.000

6911.90.00.00.19

Diğerleri

3.000

6912.00.10.00.00

Adi topraktan olanlar

1.600

6912.00.30.00.00

Greden olanlar

2.000

6912.00.50.00.11

Beyaz olanlar

1.500

6912.00.50.00.12

Tek renkli olanlar

1.800

6912.00.50.00.19

Diğerleri

1.800

6912.00.90.00.00

Diğerleri

2.000

6913.10.00.00.00

Porselen veya çiniden olanlar

2.500

6913.90.10.00.00

Adi topraktan olanlar

1.600

6913.90.91.00.00

Greden olanlar

2.000

6913.90.93.00.00

Fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından olanlar

1.500

6913.90.99.00.00

Diğerleri

2.000

6914.10.00.00.00

 Porselen veya çiniden olanlar

2.500

6914.90.10.00.00

Adi topraktan olanlar

1.600

6914.90.90.00.00

Diğerleri

2.000

                   *Ton: Brüt ağırlık. 

 

MADDE 2  – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.