27 Ocak 2005 PERŞEMBE - Sayı : 25709
Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/8336   Ulaştırma Bakanlığının Merkez ve Taşra Teşkilatında Yapılan Değişiklikler Hakkında Karar

2004/8340   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar

2005/8391  Dahilde İşleme Rejimi Kararı

2005/8392  4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) ve (III) Sayılı Listelerde Yer  Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar

2005/8400  Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Karamürsel Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2005/8402  Gümrük Müsteşarlığı Taşra Teşkilatında Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Bağlı Olarak Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünün Kurulması Hakkında Karar

 

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

—  Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

—  Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif  ŞENER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Vatandaşlık Kararları

—  3034 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilmesi Hakkında Karar

—  3059 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilmesi Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

—  Ordu Evleri, Askeri Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

Tebliğler

—  Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

—  Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

—  2004 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

—  2004 Yılı Aralık Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ

—  Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2005/1)

—  İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)

—  Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatına İlişkin Tebliğ (2005/6)