25 Ocak 2005 SALI - Sayı : 25707
Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2005/8359  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz Liman Devleti Kontrolü Sekretaryası Arasında İmzalanan Yönetim Merkezi Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

—  Devlet Bakanı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararı

—  Devlet Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

Sınır Tespit Kararı

—  Sınır Tespitine Dair Karar

 

Vatandaşlık Kararı

—  244 Kişi ile İlgili İptal Listesi Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

2005/8387  Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Genelge

—  KEK Eşbaşkanlıkları Hakkında Başbakanlık Genelgesi (No : 2005/1)