19 Ocak 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25705 Mükerrer
 

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

5283  Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE  İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2005/8380  Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda Boşalan Temsilciliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

 

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

—  Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Atilla ERİŞ’in Seçilmesine Dair Karar  (No: 2005/2)

 

Atama Kararları

—  Dışişleri ile Çevre ve OrmanBakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Tebliğ

—  Zorunlu  Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı