18 Ocak 2005 SALI - Sayı : 25704
Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

5287  Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesinin Uygun Bulunması Hakkında Kanun

5288 Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

TBMM Kararları

833   (10/111, 160, 180) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

834   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar

835   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2005/8353   Merkezi Çankırı Olmak Üzere “Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği”nin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2005/8377   Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar

2005/8378   T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Yönelik Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

—  Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

—  Cumhurbaşkanlığı, Devlet, Maliye, Millî Eğitim, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Tebliğler

—  Beşeri ve Veteriner Tıbbi Ürünlerde Kullanılan Renklendiricilerle İlgili Tebliğ

—  2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince;İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına ilişkin 2005 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

—  Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (2005/1-2)

—  İhracat 96/31 Sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2005/3)

—  Alkollü İçki Reklamlarında Uyulacak İlkeler Hakkında Tebliğ

—  Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4