BakanlarKurulu Kararı

          Karar Sayısı : 2004/8331

             Radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan alınacak ücretlerin tespitine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 16/12/2004 tarihli ve 5289 sayılı yazısı üzerine, 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

K. UNAKITAN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

 

20/12/2004 Tarihli ve 2004/8331 Sayılı Kararnamenin Eki

 

KARAR

Madde 1- 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen cihazların satışı sırasında, fabrika çıkış fiyatı veya ithal maliyeti üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere alman ücreti belirleyen oranlar aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 

1-Renkli televizyon için                                                                                       %16

2- Siyah/beyaz televizyon için                                                                           %16

3-Radyo, portatif radyo-teyp, radyo-pikap için                                               %16

4-Video için                                                                                                           %16

5-Birleşik cihazlar için;

a) Video-televizyon-radyo                                                                                  %16

b) Video-televizyon                                                                                             %16

c) Radyo-televizyon                                                                                            %16

d) Müzik seti ve benzerleri                                                                                  %16

6- Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan

ve radyo-televizyon yayınını almaya yarayan her türlü cihazlar                  % 16

 

Madde 2- Aynı maddenin (b) bendi gereğince, ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek olan ve aşağıda cinsi belirtilen cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere 2005 yılı için karşılarında gösterilen ücretler alınır.

                                                                           Her cihaz için bandrol karşılığı

                                                              tahsil edilecek ücretler (EURO karşılığı YTL)

CİHAZ CİNSİ:

 l. Renkli Televizyonlar

•    51 Ekrana kadar (51 dahil)    ............................................. 55 EURO

•       51 Ekran-67 Ekran arası (67 dahil)................................... 85 EURO

•       67 Ekran-85 Ekran arası (85 dahil)   ............................... 100 EURO

•       85 Ekran-116 Ekran arası (116 dahil) ............................. 120 EURO

•    116 Ekrandan yukarı......................................................... 150 EURO

•     Oto Televizyonları   .......................................................... 85 EURO

2. Siyah/Beyaz Televizyonlar

•       51 Ekrana kadar (51 dahil)..................................................... 25 EURO

•       51 Ekrandan yukarı................................................................ 30 EURO

•       Oto Televizyonları   ............................................................. 30 EURO

3. Radyolar

•       Cep tipi radyo alıcıları  ........................................................ 10 EURO

•       Saatli radyo veya radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronik org gibi)
üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, radyolu ışıldaklar ve

radyolu vantilatörler............................................................. 10 EURO

•       Oto radyo alıcıları.................................................................. 15 EURO

•       Taşınabilir radyo alıcıları...................................................... 25 EURO

•       Rack tipi birleşik cihazların (TÜNER) radyo alıcı kartları……180 EURO

 

4. Videolar, video kameralar (Televizyon yayınlarını almaya ve kaydetme

özelliği olanlar)          .                  ............................................ 180 EURO

5. Televizyon Uydu Alıcı Cihazları

•      Tek kanallı     .......................................................................... 30 EURO

•      Çok kanallı    ........................................................................... 70 EURO

6. Birleşik Cihazlar (Kombine)

a)  Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar

•      Televizyon - Radyo .............................................................. 95 EURO

•      Televizyon-Radyo-Teyp..................................................... 130 EURO

•      Televizyon-Video ................................................................ 195 EURO

•      Televizyon-Radyo-Video.................................................... 215 EURO

b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar

•       Cep tipi radyo kasetçalar (radyo-walkman)................... 10 EURO

•       Taşınabilir (pilli) radyo-pikap........................................... 35 EURO

•       Taşınabilir (pilli) radyo-kasetçalar................................... 35 EURO

•       Oto Radyo-Kasetçalar....................................................... 35 EURO

•       Oto Radyo-Kompakdiskçalar............................................ 45 EURO

•       Taşınabilir (pilli) Radyo-Kompakdiskçalar...................... 45 EURO

•       Radyo-Kasetçalar .............................................................. 50 EURO

•       Radyo-Kompakdiskçalar ................................................... 70 EURO

•       Radyo-Pikap......................................................................... 70 EURO

•       Radyo-Kasetçalar-Pikap.................................................... 140 EURO

•       Radyo-Kasetçalar-Pikap-Kompakdiskçalar.................... 180 EURO

•       Radyo-Kasetçalar-Kompakdiskçalar................................ 180 EURO

7. Tüner Kartları

•       FM Tüner kartı    ............................................................... 10 EURO

•       TV Tüner kartı    ................................................................ 15 EURO

8. Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan Radyo-Televizyon yayınını almaya
yarayan her türlü cihazlar  
................................................... 180 EURO

Madde 3- Bu Karar 1/1/2005 tarihinde yürürlüğe girer

Madde 4- Bu Kararı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel -Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.