8 Ocak 2005 CUMARTESİ - Sayı : 25694
Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMMKararları

831 Türk Sporunda Şiddet, Şike, Rüşvet ve Haksız Rekabet İddialarının  Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

832 Akaryakıt Kaçakçılığının Ekonomiye, İnsan ve Çevre Sağlığına Verdiği Zararın Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar         

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2004/8275 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına EngelOlma Anlaşması ve Eki Protokol’un Onaylanması Hakkında Karar

2004/8309 Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg BüyükDükalığı Arasında İmzalanan  Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte  Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına EngelOlma Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Milletlerarası Sözleşme

2004/8265 Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlığa VekâletEtme İşlemi

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA) Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

— Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

— Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

— Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik

— Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

— Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelik

— Ticaret Borsaları ile Ürün İhtisas Borsalarında Alivre ve Vadeli Alım Satım Yönetmeliği

— Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği

— İstanbul Ticaret Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul TeknikÜniversitesi Denizcilik Fakültesi Lisans Eğitim ve ÖğretimYönetmeliği

— Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

— Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise Devresi Yönetmeliği

— Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Osmangazi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Yönetmeliği

— Süleyman Demirel Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

— SüleymanDemirelÜniversitesi Lisansüstü Eğitim ve ÖğretimYönetmeliği

— Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik