Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

4 Aralık 2004

CUMARTESİ

Sayı : 25660

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/8117   Edirne İli, Lalapaşa İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Hamzabeyli Hudut Kapısının Daimi Yolcu Giriş-Çıkış Kara Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar

2004/8126   İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2004/8128   Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

2004/8130   Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Niteliğindeki Bazı Birimlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

Atama Kararları

— Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Maliye, Bayındırlık ve İskan ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Tebliğler

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/59)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/60)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/61)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/62)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/63)

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/115 Sayılı Kararı

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2004/ÖİB-K-45 Sayılı Kararı

— Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

— 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesi


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/8117

Edirne İli,Lalapaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan Hamzabeyli Hudut Kapısının daimi yolcu giriş-çıkış kara hudut kapısı olarak tespiti; İçişleri Bakanlığı’nın 11/11/2004 tarihli ve 201783 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/11/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

M. A. ŞAHİN

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

A.AKSU

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/8126

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 10/3/2004 tarihli ve 5576 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/10/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

A. ŞENER

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

C. ÇİÇEK

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M.H.GÜLER

O. PEPE

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/8128

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 19/11/2004 tarihli ve 054772 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/11/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

M. A. ŞAHİN

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

A.AKSU

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

22/11/2004 Tarihli ve 2004/8128 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

 

Madde 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.

 

I SAYILI LİSTE

A CETVELİ

 

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi

Tutarı (TL)

Birimi

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

2710.11.45.00.00

Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar

1.261.500

Litre

 

(Kurşunsuz süper benzin)

 

 

 

 

 

 

 

(içindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

2710.11.49.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

1.382.500

Litre

 

(Kurşunsuz süper benzin)

 

 

 

 

 

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

 

 

2710.11.51.00.00

Oktanı (RON) 98den az olanlar

1.279.000

Litre

 

(Kurşunlu süper benzin)

 

 

 

 

 

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

 

 

2710.11.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

1.279.000

Litre

 

(Kurşunlu süper benzin)

 

 

 

 

 

 

 

(Sıvılaştırılmış)

 

 

2711.12

Propan

407.000

Kilogram

 

 

 

 

 

(Sıvılaştırılmış)

 

 

2711.13

Bütan

407.000

Kilogram

 

 

 

 

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G)

407.000

Kilogram

 

Otogaz

667.000

Kilogram

 

 

 

 

 

(Gaz halinde)

 

 

2711.29.00.00.11

Propan

407.000

Kilogram

 

 

 

 

 

(Gaz halinde)

 

 

2711.29.00.00.12

Bütan

407.000

Kilogram

 

 

 

 

 

B CETVELİ

 

 

 

 

 

 

2707.10

Benzol (Benzen)

1.382.500

Kilogram

 

 

 

 

2707.20

Toluol (toluen)

1.382.500

Kilogram

 

 

 

 

2707.50.90.00.11

Solvent nafta

1.382.500

Kilogram

 

(Çözücü nafta)

 

 

 

 

 

 

2710.11.21.00.00

White spirit

1.382.500

Kilogram

 

 

 

 

2710.11.90.00.11

Diğer solventler

1.382.500

Kilogram

 

(Çözücüler) (Petrol eteri)

 

 

 

 

 

 

2710.11.90.00.19

Diğerleri

1.382.500

Kilogram

 

(Petrol eteri)

 

 

 

 

 

 

2710.19.29.00.00

Diğerleri

1.382.500

Kilogram

 

(Petrol eteri)

 

 

 

 

 

 

2901.10.90.00.11

Hekzan

1.382.500

Kilogram

 

 

 

 

2901.10.90.00.12

Heptan

1.382.500

Kilogram

 

 

 

 

2901.10.90.00.13

Pentan

1.382.500

Kilogram

 

 

 

 

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

1.382.500

Kilogram

 

 

 

 

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

1.382.500

Kilogram

 

 

 

 

2909.19.00.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

1.382.500

Kilogram

 

 

 

 

3811.90.00.10.12

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

1.382.500

Kilogram

 

 

 

 

2710.19.25.00.00

Diğerleri

702.000

Litre

 

 

 

 

Madde 2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 

II SAYILI LİSTE

A CETVELİ

 

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi

Tutarı (TL)

Birimi

 

 

 

 

2710.19.41.00.11

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

862.000

Litre

 

Motorin

 

 

 

 

 

 

2710.19.41.00.12

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

862.000

Litre

 

Marine Diesel

 

 

 

 

 

 

2710.19.41.00.19

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

862.000

Litre

 

Diğerleri

 

 

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.45.00.11

Motorin

785.000

Litre

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat
% 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.45.00.12

Marine Diesel

785.000

Litre

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi
geçmeyenler)

 

 

2710.19.45.00.19

Diğerleri

785.000

Litre

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

2710.19.49.00.11

Motorin

785.000

Litre

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

2710.19.49.00.12

Marine Diesel

785.000

Litre

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

2710.19.49.00.19

Diğerleri

785.000

Litre

 

 

 

 

 

(Fuel oiller)

 

 

2710.19.61.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler

236.500

Kilogram

 

 

 

 

 

(Fuel oiller)

 

 

2710.19.63.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler

446.500

Kilogram

 

 

 

 

 

(Fuel oiller)

 

 

2710.19.65.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler

201.000

Kilogram

 

 

 

 

 

(Fuel oiller)

 

 

2710.19.69.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler

201.000

Kilogram

 

Madde 3- Bu Karar; 1 inci maddesinde belirlenen tutarlar 18/11/2004 tarihinden, 2 nci maddesinde belirlenen tutarlar ise 19/11/2004 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/8130

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı niteliğindeki;

1 —Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün kaldırılması,

2 —Antalya Beymelek Su Ürünleri Üretim ve Geliştirme Merkezi ile Kepez Su Ürünleri Üretme İstasyonu müdürlüklerinin kaldırılarak Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünün kurulması;

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 23/8/2004 tarihli ve 3985 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/11/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

M. AYDIN

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

A. BABACAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

R. AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

O. PEPE

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Atama Kararları

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2004/6633

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 7000 ek göstergeli Teftiş Kurulu Başkanlığına, Personel ve Prensipler Genel Müdür Yardımcısı Mutalip ÜNAL’ın atanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

3 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

—— • ——

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2004/6634

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Ertan DİKMEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

3 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2004/6635

1 — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Daire Başkanlığına Deniz AKKAHVE’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

3 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Doç. Dr. A. ŞENER

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6637

1 — Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Mehmet YENER’in atanması, 2477 sayılı Kanunun 2. maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

3 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. BABACAN

Başbakan

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6638

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli,

Ordu İl Müftülüğüne, Yalova İl Müftüsü Tacettin SEVİNǒin,

Atanması,

657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

3 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. M. AYDIN

Başbakan

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6639

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli,

Adıyaman İl Müftülüğüne, Muş İl Müftüsü Nimetullah ARVAS’ın,

Muş İl Müftülüğüne, Malatya İl Müftü Yardımcısı Ali MELEK’in,

Atanmaları,

657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

3 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. M. AYDIN

Başbakan

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6640

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli,

Ağrı İl Müftülüğüne, Samsun Çarşamba İlçesi Müftüsü Veysel ÇAKI’nın,

Atanması,

657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

3 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. M. AYDIN

Başbakan

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6642

1 — 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli,

Kastamonu İl Müftülüğüne, Çanakkale İl Müftüsü Cevat ALTUN’un,

Çanakkale İl Müftülüğüne, Kastamonu İl Müftüsü Kamil BARAN’ın,

Atanmaları,

657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

3 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. M. AYDIN

Başbakan

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6644

1 — Dış Ticaret Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İthalat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına aynı yer Dış Ticaret Uzmanı Kadir BAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

3 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

K.TÜZMEN

Başbakan

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6645

1 — Gümrük Müsteşarlığında açık bulunan 3 üncü dereceli Gümrük Müfettişliğine Gümrük Müfettiş Yardımcısı Mehmet GELEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A)bendinin 11 inci fıkrası, 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

3 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

K.TÜZMEN

Başbakan

Devlet Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6647

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılıklarına, aynı yer Daire Başkanları Ahmet AYTEMİZ ile Mustafa DİŞLİ’nin atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

3 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

K.UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6650

1 — Erzurum Bayındırlık ve İskan Müdürü Sebahattin TORAMAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

3 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6651

1 — İller Bankası Genel Müdürlüğünde;

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Araştırma,Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığına M.Bahaettin KAPTAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

3 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6655

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kilis İl Müdürlüğüne, Ali EKER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

3 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6656

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve+ 3000 ek göstergeli Karabük İl Müdürlüğüne, Muhsin TEMEL’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

3 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6657

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Nevşehir İl Müdürlüğüne, Mustafa İSLAMOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

3 Aralık 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Sayfa Başı


Tebliğler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

: 29/11/2004

Karar No

: 2004/59

İşyeri

: Arı Gıda Sanayi A.Ş.

 

Altunizade Mahir İz Cd. No: 31

 

Üsküdar/İSTANBUL

B.M. Dosya No

: 58856.34

Tespiti İsteyen

: Petrol-İş Sendikası

İnceleme : Arı Gıda Sanayi A.Ş.'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirketin Mali ve İdari İşler, Finans, Bilgi İşlem, İnsan Kaynakları, Satınalma Hizmetleri, Mal Hazırlama ve Sevkiyat ile Satış ve Pazarlama bölümlerinin bulunduğu, işyerinde çocuk ek besin ve hazır unlu mamullerin depolanması ve satışının yapıldığı, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğünün 04 sıra numaralı "Gıda Sanayii" işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar : Arı Gıda Sanayi A.Ş. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle

İşkolları Tüzüğü'nün 04 sıra numaralı "Gıda Sanayii" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

: 30/11/2004

Karar No

: 2004/60

İşyeri

: Sağlık-İstanbul Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği

 

San. ve Tic. A.Ş.

 

Hidiv Yolu No: 32

 

Çubuklu-Beykoz/İSTANBUL

Tespiti İsteyen

: Sağlık-İstanbul Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği

 

San. ve Tic. A.Ş.

İnceleme : Sağlık-İstanbul Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş.'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirketin %20'şer hissesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ulaşım San. ve Tic. A.Ş., İstanbul Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş., İstanbul Asfalt Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.'lerine, % 10'ar hissesinin de İstanbul Gaz ve Akaryakıt Tedarik San. ve Tic. A.Ş. ve İstanbul Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme San. ve Tic. A.Ş.'lerine ait olduğu ve şirketin merkez işyeri dışında 6 işyerinin daha bulunduğu, Çiroz Florya Bakırköy-İSTANBUL'da kurulu Florya Özürlüler Kampı işyerinde özürlülerin eğitim ve rehabilitasyon işinin yapıldığı, Kayışdağı Cd. No: 65 K.Bakkalköy/Kadıköy-İSTANBUL'da kurulu Darülaceze Tesislerinde, tesiste bulunan hastaların bireysel bakımı, tedavi hizmetleri ve sağlık kontrollerinin yapıldığı, yine aynı adreste bulunan Darülaceze Polikliniği işyerinde poliklinik hizmetlerinin yürütüldüğü, Patlayıcılar Yolu Kesik Et Deposu Aydınlı-Tuzla/İSTANBUL'da bulunan İstanbul Sokak Çocukları Meslek Edindirme Merkezinde sokakta yaşayan çocukların bakımı, sosyal ve kültürel etkinliklerin yapıldığı, Millet (Turgut Özal) Cd. No: 109/3-4 Çapa-Fatih/İSTANBUL'da kurulu, Evde Bakım Hizmetleri işyerinde vatandaşların evlerinde ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç olup olmadıklarının tespiti ile belirlenen kişilerin evlerinde tedavilerinin yapıldığı, Hacmimi Mh. Lüleciler Cd. Tulumbacı Sıtkı Sk. No: 24 Tophane-Beyoğlu/İSTANBUL'da kurulu İstanbul Özürlüler Merkezi işyerinde özürlülerin rehabilitasyon ve eğitimlerinin yapıldığı, şirketin merkez işyerinde şirket ana faaliyet konusu çerçevesinde koordinasyon işlerinin yapıldığı, sağlık hizmetleri ile ilgili büro işlerinin yürütüldüğü ve yapılan işlerin asıl işe yardımcı işlerden olduğu, bu nedenle, şirket tarafından yapılan işlerin niteliği itibariyle işkolları Tüzüğü'nün 24 sıra numaralı "Sağlık" işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar : Sağlık-İstanbul Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 24 sıra numaralı "Sağlık" işkoluna, girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

: 30/11/2004

Karar No

: 2004/61

İşyeri

: Set Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 

Ankara Cd. No: 66

 

Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

B.M. Dosya No

: 360695.34

Tespiti İsteyen

: Petrol-İş Sendikası

İnceleme

: Set Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde Bakanlığımızca yapılan

incelemede; şirketin Mali ve İdari İşler, Finans, Bilgi İşlem, İnsan Kaynakları, Satınalma Hizmetleri, Mal Hazırlama ve Sevkiyat ile Satış ve Pazarlama bölümlerinin bulunduğu, işyerinde ambalaj ve dolum makine üretiminin ve satışının yapıldığı, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğünün 13 sıra numaralı "Metal" işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar : Set Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 13 sıra numaralı "Metal" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

: 30/11/2004

Karar No

: 2004/62

İşyeri

: Sultanlar Ev İhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Ş.

 

Altunizade, Mahir İz Cd. No: 31

 

Üsküdar-İSTANBUL

B.M. Dosya No

: 101199.34

Tespiti İsteyen

: Petrol-İş Sendikası

İnceleme : Sultanlar Ev İhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Ş.'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirketin Üsküdar/İSTANBUL'da bulunan merkez işyeri dışında, Eski Büyükdere Cd. No: 43 Kağıthane-İSTANBUL, Kocasinan Bulvarı Keresteciler Sitesi No: 391 KAYSERİ ve Turhan Cemal Beriker Bulvarı Atikop Topt. Sitesi 4. Blok No: 1 ADANA adreslerinde faaliyet gösteren Şube işyerlerinin bulunduğu, Merkez İşyeri ve Şube İşyerlerinde kozmetik, temizlik, hijyen ve gıda ürünleri ile ev araç ve gereçlerinin toptan satış ve pazarlamasının yapıldığı, bu nedenle şirket tarafından yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 17 sıra numaralı "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar : Sultanlar Ev İhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Ş. tarafından yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 17 sıra numaralı "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

: 30/11/2004

Karar No

: 2004/63

İşyeri

: Beş Kıta İç ve Dış Ticaret Turizm A.Ş.

 

Ankara Cd. No: 66

 

Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

B.M. Dosya No

: 483727.34

Tespiti İsteyen

:Petrol-İş Sendikası

İnceleme : Beş Kıta İç ve Dış Ticaret Turizm A.Ş.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirketin Mali ve İdari İşler,Finans, Bilgi İşlem,İnsan Kaynakları, Satınalma Hizmetleri, Mal Hazırlama ve Sevkiyat, Satış ve Pazarlama bölümlerinin bulunduğu işyerinde temizlik, kozmetik ve gıda ürünlerinin perakende satışının yapıldığı, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğünün 17 sıra numaralı “Ticaret,Büro,Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar : BeşKıta İç ve Dış Ticaret Turizm A.Ş. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı “Ticaret,Büro,Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

TARİH : 02/12/2004

KARAR NO : 2004/115

KONU : TDİ’ye ait M/F SAMSUN, M/F ANKARA Feribotları ile M/S TDİ KARADENİZ Gemisinin satışı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 03.11.2004 tarih ve 10846 sayılı yazısına istinaden; Bakanlar Kurulu’nun 10.08.1993 tarih ve 93/4693 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınan ve Kurulumuzun 30.10.1995 tarih ve 95/81 sayılı Kararı ile özelleştirme stratejisi belirlenen T. Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ) Denizyolları İşletmesi’ne ait M/F SAMSUN, M/F ANKARA Feribotları ile M/S TDİ KARADENİZ Gemisinin "satış" yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla İdare tarafından yapılan ihaleler sonucunda;

1.

• M/F ANKARA Feribotunun 2.500.000.- (İkimilyonbeşyüzbin) ABD Doları bedelle Denizciler Turizm ve Denizcilik A.Ş.’ne söz konusu Feribota ilişkin İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına, Denizciler Turizm ve Denizcilik A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

• M/F SAMSUN Feribotunun 3.350.000.- (Üçmilyonüçyüzellibin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Denizciler Turizm ve Denizcilik A.Ş.’ne söz konusu Feribota ilişkin İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına, Denizciler Turizm ve Denizcilik A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, Feribotun 3.300.000.- (Üçmilyonüçyüzbin) ABD Doları bedelle ikinci yüksek teklifi veren Miltur-Olivetti-Ant Marin Ortak Girişim Grubu’na söz konusu Feribota ilişkin İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına, Miltur-Olivetti-Ant Marin Ortak Girişim Grubunun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

• M/S TDİ KARADENİZ Gemisinin 4.200.000.- (Dörtmilyonikiyüzbin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Ortadoğu Nakliyat İnşaat Turizm İhracat Pazarlama A.Ş.’ne söz konusu Gemiye ilişkin İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına, Ortadoğu Nakliyat İnşaat Turizm İhracat Pazarlama A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, Geminin 4.150.000.- (Dörtmilyonyüzellibin) ABD Doları bedelle ikinci yüksek teklifi veren Denizciler Turizm ve Denizcilik A.Ş.’ne söz konusu Gemiye ilişkin İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına, Denizciler Turizm ve Denizcilik A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

2. Satışa konu Gemi ve Feribotların ihale bedellerinin söz konusu Feribotlar ve Gemiye ilişkin İhale Şartları Belgelerinin "Teklif Bedeli ve Ödeme Şartları" başlıklı 13. maddesi çerçevesinde ödenmesine,

3. Vadeye bağlanan bakiye ödemeler için söz konusu Feribotlar ve Gemiye ilişkin İhale Şartları Belgelerinin "Kesin Teminat" başlıklı 14. maddesi çerçevesinde teminat mektubu alınmasına,

4. Satış Sözleşmesinin ALICI ile İdare arasında imzalanmasına,

5. Devir ve Teslim işlemlerinin söz konusu Feribotlar ve Gemiye ilişkin İhale Şartları Belgelerinin "Devir ve Teslim" başlıklı 17. maddesi çerçevesinde gerçekleştirilmesine,

6. Bu karara ilişkin gereklerin yerine getirilmesi hususunda İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.

—— • ——

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH : 2/12/2004

KARAR NO : 2004/ÖİB-K-45

KONU : Kristal Tuz Rafinerisi Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile Kağızman Tuzlası’nın birlikte özelleştirilmesi.

Özelleştirme programında bulunan Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (TEKEL)’in Kristal Tuz Rafinerisi Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket)’deki % 99.3 (Doksandokuznoktaüç) oranındaki kamu hissesinin "Satış" yöntemiyle, Kağızman Tuzlası’nın "İşletme Hakkının Devri" yöntemiyle, birlikte özelleştirilmesi amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, 22.11.2004 tarihinde nihai görüşmeleri yapılan ihalenin sonuçları dikkate alınarak;

1. Mustafa ALTUNDAL – Cemil ÇAKMAK Ortak Girişim Grubu üyelerinin İhale Şartnamesi çerçevesinde kuracağı Anonim Şirkete 715.000.- (yediyüzonbeşbin) ABD Doları bedelle;

a) T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nce 16.12.2002 tarih ve İR 7158 Ruhsat Numarası ile Kaya Tuzu (Sodyum Klorür) işletme ruhsatı ve buluculuk hakları verilen Kars İli, Kağızman İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve TEKEL’e ait Tuzluca Tuz İşletmesi Müdürlüğü tarafından işletilen Kağızman Kaya Tuzu Tuzlası (Tuzla)’nın;

- Fiili teslim tarihi itibariyle Tuzla’nın işletme ruhsat alan sınırları içerisinde kalan arazilerin ve bunların üzerindeki alt yapı tesisleri, yerüstü yapıları ve bütünleyici parçalarının (mütemmim cüz’ü) 21.01.2032 tarihine kadar kullanımının devrine,

- Fiili teslim tarihinden sonra, Tuzla’da Alıcı/İşletici tarafından inşa edilecek açık ve kapalı alanlarının 21.01.2032 tarihine kadar kullanımının devrine,

- T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21.01.2032 tarihine kadar verilen işletme ruhsatının ve buluculuk haklarının devrine,

- Fiili devir ve teslim tarihi itibariyle Tuzla’daki mevcut tuz stokunun satılmasına,

b) ŞİRKET sermayesinin % 99.3 (Doksandokuznoktaüç)’ünü teşkil eden TEKEL hissesinin blok olarak satılmasına,

2. Toplam satış bedelinin asgari %40 (yüzdekırk)’ının Satış ve Devir Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcunun, azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 24 (yirmidört) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenmesine, ödemelerin TL cinsinden yapılması halinde ödemenin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kuru’nun esas alınmasına, Satış ve Devir Sözleşmesinde belirlenen ve vadeye bağlanan anapara ve faiz tutarı için vade başlangıç tarihinin Satış ve Devir Sözleşmesi imza tarihi olmasına,

3. Satış bedelinin vadeye bağlanan tutarına Satış ve Devir Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık % 7 (yüzdeyedi) oranında basit faiz uygulanmasına, vadeye bağlanan toplam tutar üzerinden ilgili yıl için hesaplanacak faiz tutarlarının en geç ilgili yıl için ödenmesi gereken taksitle birlikte ödenmesine,

4. Vadeye bağlanan miktar ile bu miktarın faizini ve cezai şartı da kapsayacak şekilde ABD Doları cinsinden Kesin Teminat Mektubu/Mektupları alınmasına,

5. İhale üzerinde kalan Mustafa ALTUNDAL – Cemil ÇAKMAK Ortak Girişim Grubu üyelerinin İhale Şartnamesi çerçevesinde İdare tarafından verilecek süre içerisinde bir Anonim Şirket kurmamaları, kurulacak Anonim Şirketin peşinatı ödememesi ve/veya İdare tarafından verilecek süre içerisinde Satış ve Devir Sözleşmesi imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı getirmemesi ve/veya İhale Şartnamesi’nin öngördüğü diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihale konusu Şirket hisselerinin ve Kağızman Tuzlası işletme hakkının ihale sonucunda ikinci durumda bulunan Iğdır Hayvancılık Gıda Tekstil Turizm İnşaat Akaryakıt Taşımacılık Otomotiv Elektronik Sağlık ve Hizmetleri Madencilik Ticaret A.Ş.’ne nihai teklifi olan 705.000.- (yediyüzbeşbin) ABD Doları bedelle ihale şartnamesi çerçevesinde satış ve devrine, Iğdır Hayvancılık Gıda Tekstil Turizm İnşaat Akaryakıt Taşımacılık Otomotiv Elektronik Sağlık ve Hizmetleri Madencilik Ticaret A.Ş.’nin peşinatı ödememesi ve/veya İdare tarafından verilecek süre içerisinde Satış ve Devir Sözleşmesi imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı getirmemesi ve/veya İhale Şartnamesi’nin öngördüğü diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihale konusu Şirket hisselerinin ve Kağızman Tuzlası işletme hakkının ihale sonucunda üçüncü durumda bulunan Selhas Maden Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne nihai teklifi olan 704.000.- (yediyüzdörtbin) ABD Doları bedelle ihale şartnamesi çerçevesinde satış ve devrine, Selhas Maden Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin peşinatı ödememesi ve/veya İdare tarafından verilecek süre içerisinde Satış ve Devir Sözleşmesi imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı getirmemesi ve/veya İhale Şartnamesi’nin öngördüğü diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

6. Sürkit Gıda Petrol Ürünleri Uluslararası Taşımacılık İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile Cihankur İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin geçici teminatlarının iadesine,

7. Satış ve Devir Sözleşmesi ile ilgili diğer hususların belirlenmesi ile Satış ve Devir Sözleşmesi’nin imzalanması, satış ve devir ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında İdare’nin yetkili kılınmasına,

Karar verilmiştir.

—— • ——

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Genel Hükümler

Konu ve kapsam

Madde 1 — Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri arasında yazılı ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin kanun gereği karşı tarafa yükletilmesi gereken durumlarda, Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır. Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında avukatlık ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak bu tarife hükümleri uygulanır.

Avukatlık ücretinin kapsadığı işler

Madde 2 — Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemlerin karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.

Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay'da temyizen ve bölge idare mahkemelerinde itirazen görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirir.

Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın reddinde davalıların avukatlık ücreti

Madde 3 — Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.

Müteselsilen sorumlu olanlar aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.

Birden çok avukat ile temsil

Madde 4 — Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması durumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.

Ücretin tümünü haketme

Madde 5 — Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret

Madde 6 — Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulh nedenleriyle; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamamına hükmolunur.

Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret

Madde 7 — Görevsizlik, yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce karar verilmesi durumunda, Tarifede yazılı ücretin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşamada ise tamamına hükmolunur.

Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti ikinci kısmın ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez.

Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen şartın yerine getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.

Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması nedeniyle görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmedilmez.

Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret

Madde 8 — Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir davanın bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda, her dava için ayrı ücrete hükmolunur.

Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret

Madde 9 — Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, vekalet ücreti olarak hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.

Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.

Manevi tazminat davalarında ücret

Madde 10 — Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.

Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret

Madde 11 — İcra ve iflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde icra dairelerindeki takipler için öngörülen ücretten az olamaz.

Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır.

İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücreti hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez.

Nafaka ve tahliyeye ilişkin icra takiplerinde, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümündeki, icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında ise üçüncü kısımdaki ücretlere hükmedilir.

Borçlu itiraz süresi içerisinde borcunu öderse tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir.

Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret

Madde 12 — Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Belirlenen bu ücret, yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre tespit edilen ücretten az olamaz.

Ceza davalarında ücret

Madde 13 — Şahsi davalarda (CMUK 344) beraat kararı verilmesi durumunda, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre sanık vekili yararına avukatlık ücretine hükmolunur.

Şahsi dava veya kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete karar verilmiş ve şahsi hak isteminin bir bölümü kabul edilmiş ise, ret edilen miktar üzerinden sanık vekili yararına hükmedilecek avukatlık ücreti Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

Ceza hükmü taşıyan özel yasa, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına hükmolunan davalarda tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez.

466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanuna göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün onuncu sıra numarasındaki ücretten az olamaz.

Şahsi davacı veya davaya katılanın manevi tazminat istemiyle ilgili avukatlık ücretinin tespitinde onuncu madde hükmü uygulanır.

Çocuk mahkemelerinde, suçun vasfına göre; sulh, asliye, ağır ceza mahkemeleri için, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde öngörülen maktu ücretlere ilişkin hükümler uygulanır.

Danıştayda, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret

Madde 14 — Danıştay'da ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları ile dava dairelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde davaya cevap verme sürelerinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına hükmedilir.

Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen dava ve işlerde de yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümler uygulanır.

Uzlaşma tutanağının hazırlanmasında ücret

Madde 15 — Avukatlık Kanununun 35/A maddesinde sözü edilen uzlaşma tutanağının hazırlanmasında, konusu itibarıyla görevli mahkemeler için, bu Tarifenin ilgili kısımlarında belirlenen ücretin 1/2 si uygulanır.

Tahkimde ücret

Madde 16 — Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda da bu Tarife hükümleri uygulanır.

İş takibinde ücret

Madde 17 — Bu tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgisi bulunmayan iş ve işlemlerin yapılabilmesi için, iş sahibi veya temsilci tarafından yerine getirilmesi kanunlara göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir.

Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi daire, kurum veya kuruluşça yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hukuki yardımların karşılığıdır.

Dava vekili eliyle takip olunan işlerde ücret

Madde 18 — Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu Tarife uygulanır.

Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret

Madde 19 — Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin niteliği göz önünde tutularak, Tarifedeki benzeri işlere göre ücret belirlenir.

Uygulanacak tarife

Madde 20 — Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.

Yürürlük

Madde 21 — Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ

 

BİRİNCİ KISIM

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

 

 

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

 

 

1.

Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

100.000.000.TL

(100,00 YTL)

 

takip eden her saat için

50.000.000.TL

(50,00 YTL)

2.

Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

200.000.000.TL

(200,00 YTL)

 

takip eden her saat için

100.000.000.TL

(100,00 YTL)

3.

Yazılı danışma için

175.000.000.TL

(175,00 YTL)

4.

Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto

 

 

 

düzenlenmesinde

100.000.000.TL

(100,00 YTL)

5.

Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması

 

 

 

a) Kira sözleşmesi ve benzeri

175.000.000.TL

(175,00 YTL)

 

b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf

 

 

 

senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması

600.000.000.TL

(600,00 YTL)

 

c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb.

 

 

 

ticari işlerle ilgili sözleşmeler.

600.000.000.TL

(600,00 YTL)

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

 

 

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

 

 

1.

Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın

 

 

 

tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin

 

 

 

takibi için

125.000.000.TL

(125,00 YTL)

2.

Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona

 

 

 

erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için

225.000.000.TL

(225,00 YTL)

3.

Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu

 

 

 

tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların

 

 

 

alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi

 

 

 

işlerin takibi için

1.000.000.000.TL

(1.000,00 YTL)

4.

Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için

400.000.000.TL

(400,00 YTL)

5.

Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde

 

 

 

a) Duruşmasız ise

2.000.000.000.TL

(2.000,00 YTL)

 

b) Duruşmalı ise

3.500.000.000.TL

(3.500,00 YTL)

 

c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü

 

 

 

kısmına göre belirlenir.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

 

 

Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara

 

 

 

Aylık Ödenecek Ücret

 

 

1.

Yapı kooperatiflerinde

300.000.000.TL

(300,00 YTL)

2.

Anonim şirketlerde

500.000.000.TL

(500,00 YTL)

 

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki miktar avukata ödenir.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

 

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin

 

 

 

Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti

500.000.000.TL

(500,00 YTL)

 

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki miktar avukata ödenir.

 

 

 

İKİNCİ KISIM

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

 

 

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

 

 

1.

Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati

 

 

 

haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri

 

 

 

bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:

 

 

 

a) Duruşmasız ise

100.000.000.TL

(100,00 YTL)

 

b) Duruşmalı ise

150.000.000.TL

(150,00 YTL)

 

Şu kadar ki, duruşmasızlarda (850.000.000.TL) (850,00 YTL)

 

 

 

liraya, duruşmalılarda (1.170.000.000.TL) (1.170,00 YTL)

 

 

 

liraya kadar istenen ihtiyati haciz ve tedbirler için üçüncü

 

 

 

kısma göre avukatlık ücreti uygulanır.

 

 

2.

Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak

 

 

 

işlerin takibi için

175.000.000.TL

(175,00 YTL)

3.

Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için

375.000.000.TL

(375,00 YTL)

4.

Vergi mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için

 

 

 

a) Duruşmasız ise

250.000.000.TL

(250,00 YTL)

 

b) Duruşmalı ise

350.000.000.TL

(350,00 YTL)

 

Şu kadar ki, davanın ilişkin bulunduğu vergi miktarı

 

 

 

duruşmasızlarda (2.100.000.000.TL) (2.100,00 YTL) liraya,

 

 

 

duruşmalılarda (2.900.000.000.TL) (2.900,00 YTL) liraya

 

 

 

kadar olan işlerde üçüncü kısma göre avukatlık ücreti uygulanır.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

 

 

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

 

 

1.

İcra dairelerinde yapılan takipler için

100.000.000.TL

(100,00 YTL)

2.

İcra mahkemelerinde takip edilen işler için

100.000.000.TL

(100,00 YTL)

3.

İcra mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler

 

 

 

için

175.000.000.TL

(175,00 YTL)

4.

İcra mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için

100.000.000.TL

(100,00 YTL)

5.

Hazırlık aşamasında takip edilen işler için

150.000.000.TL

(150,00 YTL)

6.

Sulh mahkemelerinde takip edilen davalar için

175.000.000.TL

(175,00 YTL)

7.

Asliye mahkemelerinde takip edilen davalar için

350.000.000.TL

(350,00 YTL)

8.

Tüketici mahkemelerinden takip edilen davalar için

150.000.000.TL

(150,00 YTL)

 

(Şu kadar ki, müddeabihi 1.250.000.000 TL'yi (1.250,00 YTL)

 

 

 

geçen işlerde, bu tarifenin üçüncü kısmına göre

 

 

 

Avukatlık ücreti belirlenir).

 

 

9.

Fikri ve sınai haklar mahkemelerinde takip edilen davalar için

1.100.000.000.TL

(1.100,00 YTL)

 

(Şu kadar ki, konusu para ile ölçülebilen işlerde, müddeabihin

 

 

 

10.000.000.000 TL'yi (10.000,00 YTL) geçmesi halinde, bu

 

 

 

tarifenin üçüncü kısmına göre Avukatlık ücreti belirlenir).

 

 

10.

Ağır Ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için

800.000.000.TL

(800,00 YTL)

11.

Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için

450.000.000.TL

(450,00 YTL)

12.

İdare ve vergi mahkemelerinde takip edilen davalar için

 

 

 

a) Duruşmasız ise

250.000.000.TL

(250,00 YTL)

 

b) Duruşmalı ise

350.000.000.TL

(350,00 YTL)

13.

Yargıtay'da ilk derecede görülen davalar için

800.000.000.TL

(800,00 YTL)

14.

Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk

 

 

 

derecede görülen davalar için

 

 

 

a) Duruşmasız ise

350.000.000.TL

(350,00 YTL)

 

b) Duruşmalı ise

800.000.000.TL

(800,00 YTL)

15.

Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay'da temyiz

 

 

 

yolu ile görülen işlerin duruşması için

400.000.000.TL

(400,00 YTL)

16.

Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için

400.000.000.TL

(400,00 YTL)

17.

Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için

 

 

 

a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar

1.500.000.000.TL

(1.500,00 YTL)

 

b) Diğer dava ve işler

800.000.000.TL

(800,00 YTL)

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

 

 

 

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

 

 

1.

İlk (5.500.000.000.TL) (5.500,00 YTL) lira için

%12

 

2.

Sonra gelen (11.000.000.000.TL) (11.000,00 YTL) lira için

%10

 

3.

Sonra gelen (40.000.000.000.TL) (40.000,00 YTL) lira için

% 8

 

4.

Sonra gelen (110.000.000.000.TL) (110.000,00 YTL) lira için

% 6

 

5.

Sonra gelen (283.500.000.000.TL) (283.500,00 YTL) lira için

% 4

 

6.

Sonra gelen (450.000.000.000.TL) (450.000,00 YTL) lira için

% 2

 

7.

Sonra gelen (800.000.000.000.TL) (800.000,00 YTL) lira için

% 1

 

8.

1.700.000.000.000.TL (1.700.000,00 YTL) liradan yukarısı için

% 0.1

 

—— • ——

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesi

 

Genel Hükümler

Konu ve kapsam

Madde 1 — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 18/11/1992 tarihli ve 3842 sayılı Kanun ile değişik 146 ncı maddesi uyarınca baro tarafından müdafi olarak tayin edilen avukatların yapacakları hukuki yardımlar için bu Ücret Tarifesi uygulanır.

Ücret

Madde 2 — Soruşturma sırasında yapılacak hukuki yardım için bu Tarifede gösterilen ücret ödenir.

Müdafi tayin edilen avukata, CMUK Ücret Tarifesine göre makbuz karşılığı ödeme yapılır. Soruşturma ve yargılamada ayrı ücret ödenir. Hazırlık veya son soruşturmada birden fazla sanığa, menfaat çatışması olmadığı sürece tek müdafi tayin edilebilir ve müdafi tayin edilen avukata her sanık için ayrı ücret ödenir.

Hukuki hizmeti sona erdiren haller

Madde 3 — Görevsizlik, yetkisizlik, davanın nakli veya başka nedenlerle müdafilik görevi sona ererse, Tarifede yazılı ücretin yarısı ödenir.

İş sahibinin sonradan bir müdafi seçmesi nedeniyle görevi sona eren müdafie ise Tarifede yazılı ücret tam olarak ödenir.

Davaların birleştirilmesi

Madde 4 — Davaların birleştirilmesi durumunda tek ücret ödenir.

Yarar çatışması

Madde 5 — Birden çok kişinin savunmasını üstlenen müdafi, yarar çatışması nedeniyle görevinden bütünüyle çekilmek zorunda kalırsa, ücreti tam olarak ödenir.

Dava vekiline ücret

Madde 6 — Bu Tarife, dava vekillerince sağlanan hukuki yardımlar için de uygulanır.

Uygulanacak ücret tarifesi

Madde 7 — Müdafilik ücretinin takdirinde hukuki yardımın bittiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.

Rücu hakkı

Madde 8 — Yargılama giderleri ile mahkum olan sanıklardan, müdafie ödenen ücreti ödeyebilecek durumda olanlara Türkiye Barolar Birliği rücu edebilir.

Yürürlük

Madde 9 — Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

1-Hazırlık aşamasında takip edilen işler için

70.000.000.TL

(70,00 YTL)

2-Sulh Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

100.000.000.TL

(100,00 YTL)

3-Asliye Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

120.000.000.TL

(120,00 YTL)

4-Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

220.000.000.TL

(220,00 YTL)

5-Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/son maddesi gereği, suçun vasfına göre; sulh, asliye, ağır, ceza mahkemeleri için Tarifede yazılı ücretler ödenir.

 

Sayfa Başı