Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

20 Kasım 2004

CUMARTESİ

Sayı : 25646

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

— Milli Savunma, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Sınır Tespit Kararları

— Sınır Tespitine Dair İki Adet Karar

Yönetmelikler

— Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği

— Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

— Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/2)

— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 287)

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 341)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/18)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/19)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/23)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/25)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/26)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

Milli Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6622

1 — Bu kararda kimlikleri yazılı üç askerî hâkim subayın, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliğine atanması, 1602 sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 9 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

19 Kasım 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                     M. V. GÖNÜL

           Başbakan                               Millî Savunma Bakanı

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı Savcılığından, Hâk.Yb., Mustafa OKŞAR, SAMSUN, 1986-Mu. 10, 30.08.2004, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliğine

8 inci Kor.K.lığı Ad.Müş. Vekilliğinden, Hâk.Yb., Sedat ÇELENLİOĞLU, İSTANBUL, 1985-Top-154, 30.08.2004, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliğine

9 uncu Kor.K.lığı Ad.Müş. Vekilliğinden, Hâk.Yb., Ayhan AKARSU, SAKARYA, 1985-Yd-7, 30.08.2003, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliğine

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6574

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine, Afet İşleri Genel Müdürü Mustafa TAYMAZ’ın atanması 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

19 Kasım 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                       Z.ERGEZEN

           Başbakan                           Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6575

1 — İller Bankası Genel Müdürlüğünde;

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Etüd Plan ve Yol Dairesi Başkanlığına Faruk AYAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 inci ve 76 ncı, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

19 Kasım 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                      Z. ERGEZEN

               Başbakan                        Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6577

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Bilge AYDIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

19 Kasım 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                   Prof. Dr. R. AKDAĞ

              Başbakan                                     Sağlık Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6580

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Adana İl Müdürü Fikret COŞKUN’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

19 Kasım 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          S.GÜÇLÜ

            Başbakan                           Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6581

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Çankırı İl Müdürü Faruk DENİZ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

19 Kasım 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          S.GÜÇLÜ

            Başbakan                           Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6582

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Muş İl Müdürlüğüne, Abdurrahim ÖZASLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

19 Kasım 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          S.GÜÇLÜ

            Başbakan                           Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6583

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Bilgi İşlem ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Ali ÖZCAN’ın atanması; 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

19 Kasım 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                     A. COŞKUN

             Başbakan                          Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6584

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Mustafa Timur YILDIZHAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

19 Kasım 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                        E. MUMCU

             Başbakan                            Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6585

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Dursun ALTUNAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

19 Kasım 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                        E. MUMCU

             Başbakan                            Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6586

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Mehmet DEMİR’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

19 Kasım 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                        E. MUMCU

             Başbakan                            Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6587

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Şenay BAŞER’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

19 Kasım 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                        E. MUMCU

             Başbakan                            Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

ltür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6588

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Osman Murat SÜSLܒnün atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

19 Kasım 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                        E. MUMCU

             Başbakan                            Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6589

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Mehmet KORKMAZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

19 Kasım 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                        E. MUMCU

             Başbakan                            Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6593

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Orman Genel Müdür Yardımcısı Ali BAHADIR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

19 Kasım 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          O. PEPE

            Başbakan                              Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6594

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Balıkesir İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne Emine TAMER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

19 Kasım 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          O. PEPE

            Başbakan                              Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6595

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Dr. Tülay Çağlayan ÖZLܒnün atanması,

657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

19 Kasım 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          O. PEPE

            Başbakan                              Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6596

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Zonguldak İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, Murat KAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

19 Kasım 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          O. PEPE

            Başbakan                              Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6597

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Çankırı İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, Necdet DEMİR’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

19 Kasım 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          O. PEPE

            Başbakan                              Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6598

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Sakarya İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, Nurettin TAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

19 Kasım 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          O. PEPE

            Başbakan                              Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6599

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Manisa İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, İhsan MAYDA’nın atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

19 Kasım 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          O. PEPE

            Başbakan                              Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6602

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kocaeli İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, Necati FARSAK’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

19 Kasım 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          O. PEPE

            Başbakan                              Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6611

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne Osman TATAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

19 Kasım 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          O. PEPE

            Başbakan                              Çevre ve Orman Bakanı

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararları

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6623

1 — Zonguldak İli Karadeniz Ereğli İlçesine bağlı Kocaali Köyünün Yenimahalle olarak bilinen bölgesinin Karadeniz Ereğli Belediyesi sınırları içerisine alınması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

19 Kasım 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                  A. AKSU

               Başbakan                         İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6624

1 — Konya İli Beyşehir İlçesi Merkez Bucağına bağlı Sadıkhacı Belediyesi ile Hüyük İlçesi Merkez Bucağına bağlı Selki Belediyesi arasında kalan iki ilçe arası sınırın, özel krokisinde de gösterildiği üzere,

"Beyşehir-Şarkikaraağaç ana asvaltı ile Gölkaşı ve Sadıkhacı Köylerinden gelen yolların kesiştiği kavşaktan başlayarak, buradan kuzeydoğuya doğru 1155 rakımlı isimsiz tepeye çekilen düz hat, buradan 1155 rakımlı tepeden kuzeyde bulunan 1167 rakımlı Mastarbeleni Tepesine çekilecek düz hattın Eflatunpınarı Deresini kestiği noktaya çekilen düz hat, buradan Eflatunderesini kuzeydoğuya doğru izleyerek Eflatunpınarı Anıttaşa (tarihi taş sütun) çekilen hat, buradan kuzeydoğu istikametindeki 1186 rakımlı Bayathüyük Tepesine çekilen düz hat, buradan kuzeydoğu istikametinde bulunan 1407 rakımlı Harmancıküstü Tepesine çekilen düz hat, buradan da Sadıkhacı-Selki-Sevindik Belediyelerinin ortak sınır noktası olan dörtyolun kesiştiği noktada son bulan düz hat" olarak belirlenmesi,

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2. maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2 — Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

19 Kasım 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                  A. AKSU

               Başbakan                         İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

Yurtiçi Satış Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi satış işlemlerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik hükümleri, Kurumun yurtiçi satış işlemleri için uygulanır. Kurumun bünyesi içindeki yardımcı siparişler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı birimlerine yapılan satışlar ile kampanyalı satışlar, irsalat ve hurda satışları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;

a) MKE/Kurum/Teşekkül: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

b) Yönetim Kurulu: Kurum Yönetim Kurulunu,

c) Genel Müdür: Kurum Genel Müdürünü,

d) Merkez Teşkilatı: Kurum merkezindeki birimleri,

e) Taşra Teşkilatı: Kurum merkezi dışındaki işletme/fabrika müdürlükleri ile Bölge Müdürlüğünü,

f) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari ihtisas bölümlerini,

g) Sözleşme: Bir malın satışı ve/veya bir hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak, Kurum ile alıcılar arasında imzalanan yazılı anlaşmayı,

h) Stok için üretim: Müşterisi belli olmayan üretimi,

ı) Sipariş üzerine üretim: Kurum ile müşteri arasında yapılan sözleşmeye göre imal edilen ürünleri,

i) Ürün: Gerek stok için gerekse sipariş üzerine imal edilen mal ve/veya hizmetleri,

j) Bayi: Kurum mamullerini tespit edilen esaslar dahilinde yapılacak bir özel anlaşmaya dayanarak satma yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

k) Müşteri: Kurum ürünlerini ve/veya hizmetlerini satın alan gerçek veya tüzel kişileri,

l) Teminat: Alacağın garantisi için kapsam ve şekli 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 34 üncü maddesinde belirtilen ve borçlunun Kuruma verdiği değerleri,

m) Pazar araştırması: Kurum ürünlerinin pazarlanması ile ilgili üretim ve talep ilişkisinde etkin olacak verilerin sistematik bir şekilde toplanması, kaydedilmesi ve analizini,

ifade eder.

İlkeler

Madde 5 —Kurumun ilgili birimleri, yapılacak satışlarda saydamlığı, eşit muameleyi, güvenilirliği, gerektiğinde gizliliği, satışların uygun koşullarda ve zamanında yapılmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Sorumluluk, Kontrol ve Rapor Verme Esasları

Madde 6 —Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından tüm birim amirleri, uygulamanın izlenmesinden ise Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı ile fabrika müdürlükleri sorumludur.

Yönetmelik hükümlerinin gereğince uygulanıp uygulanmadığı, Teftiş Kurulu Başkanlığınca denetlenir ve gerektiğinde Genel Müdüre sunulmak üzere rapor düzenlenir.

Değişiklik Esasları

Madde 7 —Bu Yönetmelikte, mevzuattaki değişiklikler, teknik gelişmeler, uygulamada ortaya çıkan noksanlıklar ve ihtiyaçlar gözönüne alınarak, Müfettişler ile uygulamadan sorumlu Daire Başkanlığının Yönetmeliğin geliştirilmesine yönelik raporlandırılmış teklifleri üzerine, Personel ve Organizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından gerekli değişiklik işlemleri yerine getirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Hükümler

Satış Organları

Madde 8 —MKE satış organları şunlardır:

a) Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı,

b) Fabrika Müdürlükleri,

c) Kırıkkale Bölge Müdürlüğü,

d) İstanbul Pazarlama Şube Müdürlüğü.

Satış Planlarının Düzenlenmesi

Madde 9 —Satış Planları, Genel Müdürlük iç düzenlemelerine uygun olarak yapılır.

Müşteri ve Bayi Siparişleri

Madde 10 —Kurum işletme bütçesinde yer alan mamuller ile fabrikaların imal ve üretim imkanları gözönünde tutulmak suretiyle müşteri ve bayi siparişlerinin kabul veya reddine Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı ve fabrika müdürlükleri yetkilidir.

Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı ve ilgili fabrika müdürlüğü satış konusu malları imal ettirmek veya satın almak isteyen müşterilere ve bayilere malın,

a) Nitelikleri,

b) Fiyat ve ödeme şartları,

c) Teslim süresi ve şartları,

d) Tesellüm yeri ve şartları,

e) Müşterinin ileri sürdüğü şartların kabul edilip edilmeyeceği,

f) Özel şartlar,

g) Genel satış şartları,

h) Sigorta şekil ve masrafları,

ı) Muayene şekli ve reklamasyon süresi,

i)Ambalajı,

j) Mücbir sebepleri,

k) Opsiyon,

ve siparişin gerektirdiği diğer hususları en kısa zamanda bildirir.

Siparişlerin Fabrikalara Gönderilmesi

Madde 11 —Siparişin kesinleşmesi halinde, Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı ilgili şube müdürlükleri kanalı ile siparişlerin fabrikalara noksansız ve zamanında iletilmesini sağlayacak bütün önlemleri alır, bunun için gerekli her türlü formülleri hazırlar ve kullanır.

Alınan siparişlerde herhangi bir olağanüstülük ve mücbir sebep (zorlayıcı neden) olmadıkça müşteriler ve bayilerle mutabakata varılan hususlara uyulmamasından ilgililer sorumludur.

Yıllık Üretim Planı Dışında Ek Stok Siparişi Açılması

Madde 12 —Kurum işletme bütçesinin Yönetim Kurulunca onayından sonra bütçedeki miktarlar üzerinden fabrikalara stok siparişi olarak intikal ettirilen mamuller için ek stok siparişi verilmesine veya mevcut stok siparişinin azaltılmasına gerek görüldüğü durumlarda fabrika müdürünün talebi ve Genel Müdürlüğün onayı gerekir.

Ürün Geliştirme ve Etüt İşleri

Madde 13 —Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığınca ve fabrika müdürlüğünce yapılan piyasa etütlerinden Kurum üretim programında olmayan yeni bir ürünün imali söz konusu olduğunda konu, AR-GE Dairesi Başkanlığına, bu başkanlıkça gerekli çalışma yapıldıktan sonra da ilgili fabrikaya iletilir.

Mevcut ürünlerin müşteri talepleri veya ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi işlemleri fabrika müdürlüklerince yürütülür. Gerek görüldüğü taktirde resmi veya özel kuruluşlarla Ar-Ge çalışmaları için işbirliği yapılabilir.

Ürün geliştirilmesi tamamlanıp, etütler olumlu neticelendiği takdirde ilgili fabrika, sipariş alınması için Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığından talepte bulunur.

Satış Programının İzlenmesi

Madde 14 —Fabrikalar aylık, satış, teslimat ve stok durumlarını, bir sonraki ayın 10 uncu gününe kadar Mali İşler Dairesi Başkanlığına ve Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığına ticaret müdürlükleri kanalı ile gönderir.

Satış Fiyatlarının Tespiti

Madde 15 —Satış fiyatları aşağıda belirtildiği gibi tespit edilir.

a) Afişe satış fiyatları, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi gereğince fabrika müdürlüklerinin önerisi, Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığının uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe konulur. Afişe satış fiyatları ve şartlarında yapılacak genel değişikliklerde de aynı yöntem uygulanır.

b) Fabrika Müdürleri, Genel Müdürlük genelgeleri çerçevesinde afişe fiyatı olmayan ürünlerin satış fiyatlarının tespitinde yetkilidir.

Satış Şartları

Madde 16 —Satışlar, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ticari usullere uygun ve ticari basiretle hareket edilerek Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı ve fabrika müdürlüklerince yapılır. Bu satışlarda uygulanacak genel ve özel satış şartları Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı ile fabrika müdürlüklerince birlikte saptanır ve satış organlarınca müşterilere duyurulur.

Satış Şekilleri

Madde 17 —Satış şekilleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Peşin Satışlarda: Ödemenin teslimden önce yapılması şarttır. Ancak Resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak satışlarda, bu kurum ve kuruluşların mevzuatı da gözönüne alınmak suretiyle satış akdi yapılır. Bu kurum ve kuruluşlara yapılan satışlar peşin satış olarak kabul edilir.

b) Kredili Satışlarda: Piyasa şartları gereği veya herhangi bir istek karşısında, Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığınca ve fabrika müdürlüklerince Kurum satış politikası gözönünde bulundurularak 121 gün vadeye kadar kredili satış yapılabilir. Piyasa durumu ve ürünün özelliği gözönüne alınarak daha uzun vadeli satış yapmaya Yönetim Kurulunca saptanan ilkeler içinde Genel Müdürlük yetkilidir. Yapılacak kredili satışlarda özel sektör ve gerçek kişilerden kurum alacağının garanti ve tahsilinin temini için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen teminatlardan birisinin alınması şarttır.

Kredili satışlar için uygulanacak şartlar ve gider karşılığı normal satış fiyatlarına eklenecek vade farklarının oranı, Fabrika Müdürlüklerinin talebi, Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlüğünün onayı ile saptanır.

c) Kademeli Satışlarda: Fabrika Müdürlüklerince lüzum görüldüğü hallerde, Kurumdan belli bir miktar veya bedel tutarının üzerinde alım yapan müşterilere, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun dahilinde Genel Müdürlüğün Oluru ile kademeli fiyatla satış yapılabilir.

d) İhaleye iştirak suretiyle satışlarda: İhtiyaçlarını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre temin eden resmi kurum ve kuruluşlar ile özel firmaların yapacakları ihalelere, Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı ile birlikte fabrika müdürlükleri iştirak eder. Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı ihale gereği istenen teminatı Mali İşler Dairesi Başkanlığı kanalı ile yatırmaya ve gerekli masrafları yapmaya yetkilidir.

Zorunlu Değişiklikler

Madde 18 —Müşterilerle mutabakata esas olacak şartların, olağanüstü hallerde değişmesi gerektiğinde fabrika müdürlükleri, muhtemel üretim ve teslimat gecikmeleriyle diğer değişiklikleri, zamanında ve zorunlu sebeplerle birlikte Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığına bildirmekle yükümlüdürler.

Satışla İlgili Her Türlü Tahsilat İşlemleri

Madde 19 —Satışla ilgili tahsilat, ihbar ve alacakların takibi ve gerekli mahsup işlemleri, fabrika müdürlüklerine bağlı mali işler müdürlüklerince, Genel Müdürlükte ise Mali İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Alacakları Takip Şubesi Müdürlüğünce yapılır.

Pazarlama Faaliyetleri

Madde 20 —Pazarlama faaliyetleri Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı ve fabrika müdürlüklerince yürütülür.

Çeşitli Hükümler

Madde 21 —Kurum mensubu olanlar Kurum satış ihalelerine katılamazlar, Kurumla ticaret amacıyla ilişkide bulunamazlar ve herhangi bir şekilde Kurumdan ayrılan mensuplar, en az üç yıl süreyle Kurumla ticari amaçla temasta bulunamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Geçici Madde 1 —Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanılmış işler, mevcut protokol ve sözleşmelere göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

Madde 22 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23 —Bu Yönetmelik hükümlerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yurt İçinde İşe Yerleştirme

Hizmeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 —28/04/2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmeti Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 —Kuruma kayıt yaptırabilmek için;

a) 14 yaşını doldurmuş olmak,

b) Fiili askerlik görevini yapıyor olmamak,

c) Türk vatandaşı olmak (çalışma izni almış olan 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Kanuna tabi Türk soylu yabancılar hariç),

gerekir.

Ancak, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 46 ncı maddesi gereği, mütekabiliyet esasına dayalı olarak yapılan anlaşmalara göre işsizlik ödeneği almak üzere müracaat eden yabancı işçiler ile 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna göre süresiz çalışma izni alan veya anılan Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki şartlar çerçevesinde anılan maddenin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan yabancılarda durumlarını kanıtlayıcı belgeleri ibraz ederek kayıt yaptırabilirler.

Kayıt için, nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gibi geçerli belgelerden biri istenir. Kişilerin mesleklerinin tespitinde beyanları esas alınır. Beyanlarının gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluk yüklenemez.

Ayrıca, özürlüler için "Sağlık Kurulu Raporu", eski hükümlüler için Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış "Eski Hükümlü Belgesi" veya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tasdik edilen "Tahliye Edilen Eski Hükümlüye Ait Durum Bildirme Formu", terör mağdurları için Terörle Mücadele Kanunu gereğince terör mağduru olduğuna dair ilgili Yönetmelik ekinde yer alan "Durum Belgesi" ve "İş İstek Formu", 4046 ve 4447 sayılı kanunlar uyarınca iş kaybı tazminatı ve/veya işsizlik ödeneği almak üzere müracaat edenlerden "Talep Dilekçesi" istenir."

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

İçişleri Bakanlığından:

Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme

Yönetmeliğinin Eki Cetvelde Değişiklik

Yapılması Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/2)

 

Madde 1 —Bakanlar Kurulunun 86/10782 sayılı kararı ile kabul edilen ve 16 Temmuz 1986 gün ve 19166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin 33 üncü maddesi gereğince, İlçelerin sınıflarını düzenleyen (EK-II) cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

İli :

İlçesi :

Eski Sınıfı:

Yeni Sınıfı:

 

GÜMÜŞHANE

Kelkit

4

3

 

Madde 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Milli Emlak Genel Tebliği

(Sıra No: 287)

 

27/5/2004 tarihli ve 5178 sayılı Mera Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile 4342 sayılı Mera Kanununa eklenen geçici 3 üncü maddede yer alan;

"Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan ve 1/1/2003 tarihinden önce kesinleşen imar plânları içerisinde yerleşim yeri olarak işgal edilerek mera olarak kullanımı teknik olarak mümkün olmayan yerlerin tahsis amacı değiştirilerek Hazine adına tescilleri yapılır. Ancak ilgili belediye veya kamu kurum ve kuruluşları adına tescil edilmiş olanların dava konusu olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz olarak tescilleri aynen ibka edilir. Hazine adına tescil edilmesi gerekirken gerçek veya tüzel kişilere tescil edilmiş taşınmazlara ilişkin açılan davalardan, emlak ve rayiç bedellerinin toplamının yarısı üzerinden taşınmazların halen maliki olan kişilerce Hazineye bedelinin ödenmesi kaydıyla vazgeçilir. Evvelce açılan davalarda Hazine lehine kesinleşen kararlara konu taşınmazların tapuları aynı esaslara göre önceki maliklerine veya kanuni mirasçılarına devredilir."

Hükmüne ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Bu madde hükmüne göre; belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan ve 1/1/2003 tarihinden önce kesinleşmiş imar planları (nazım imar planı ve uygulama imar planı ile mevzi imar planı) içerisinde olup da yerleşim yeri olarak işgal edilmesi sebebiyle, mera komisyonunca mera olarak kullanımının teknik açıdan mümkün olmadığı belirlenen yerlerin tahsis amacı değiştirilerek Hazine adına tescilleri yapılacaktır.

Ancak, bu nitelikteki taşınmazlardan, daha önce ilgili belediye veya kamu kurum ve kuruluşları adına tescil edilmiş olanların dava konusu olup olmadığına bakılmaksızın, bedel alınmaksızın ilgili kuruluşlar adına tescilleri aynen devam edecektir. Bu taşınmazlar hakkında açılmış davalar var ise, bu davalardan vazgeçilmesi ve bundan sonra da dava açılmaması gerekmektedir.

Ayrıca, Hazine adına tescil edilmesi gerekirken gerçek veya tüzel kişiler adına tescil edilmiş bu nitelikteki taşınmazlara ilişkin açılan davalardan, taşınmazın emlak ve rayiç bedellerinin toplamının yarısı üzerinden hesaplanacak bedelin, bu taşınmazların halen tapuda maliki olarak görünen kişilerce peşin ve defaten Hazineye ödenmesi kaydıyla vazgeçilecektir.

Bu nitelikteki taşınmazlar hakkında evvelce açılan davalar sonucunda Hazine lehine verilen ve kesinleşen mahkeme kararları gereğince Hazine adına tescil edilen taşınmazlarda; bu taşınmazların emlak ve rayiç bedellerinin toplamının yarısı üzerinden hesaplanacak bedelinin, bu taşınmazların önceki malikleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından peşin ve defaten Hazineye ödenmesi kaydıyla, bu taşınmazlar önceki maliklerine veya kanuni mirasçılarına devredilecektir.

Bu taşınmazların rayiç bedelleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen komisyonca tespit edilecektir.

Ayrıca, 5178 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 4342 sayılı Mera Kanununun 14 üncü maddesinde yapılan değişikliğe göre; mera vasıflı taşınmazlardan maddede sayılan yerlerin tahsis amacının, ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine valilikçe değiştirilmesi ve vasıf değişikliği gerçekleştirilen bu taşınmazların tescilleri de Hazine adına, vakıf meralarının tescillerinin ise vakıf adına yapılması gerekmektedir.

Aynı maddenin son fıkrasında; harman yeri, panayır, sıvat ve eyrek yerleri gibi kamu orta mallarının tahsis amacı değişikliğinde de bu madde hükmünün uygulanacağı belirtildiğinden; bu yerlerin tahsis amacının da, yukarıda belirtilen şekilde yapılması ancak, 4342 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca; mera, yaylak ve kışlakların vasıf değişikliği işlemleri sırasında yirmi yıllık ot geliri esas alınarak komisyonca tespit edilen ücretin, bu taşınmazların vasıf değişikliği işlemlerinde ödenmemesi gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(Sıra No: 341)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında "Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2004 yılı için % 11,2 (onbir virgül iki) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2004 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 

(Tebliğ No: 2004/18)

Kapsam

Madde 1- Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Madde 2'de belirtilen maddelerin ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek gözetim uygulamasının usul ve esaslarını içermektedir.

Gözetim uygulaması

Madde 2- Gözetim uygulaması, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve madde adı belirtilen maddeden yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin yapılacaktır. Ancak, bu kıymetin altında olsa dahi, bir beyanname kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 150 kg veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat gözetim uygulamasından muaftır.

 

G.T.İ.P.

Madde Adı

CIF Kıymet 

(ABD Doları/Kg*)

9017.80.10.90.19

Diğer şerit metreler

8

                                                                      *Kg: Brüt ağırlık

Gözetim uygulamasına tabi maddeler ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

Başvuru

Madde 3- Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I'de yer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu"nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) iletilmesi gerekmektedir. Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler Madde 4- Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymetine" ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Madde 2'de belirtilen kıymetler Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymetine" ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ticari fatura ve gümrük giriş beyannamesi fotokopisi), gözetim belgesinin üzerinde kayıtlı miktarın tamamının veya bir kısmının kullanılması halinde kullanıldıktan sonra 10 (on) işgünü içerisinde, kullanılmaması halinde ise belgenin aslını, geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde belge sahibi tarafından Genel Müdürlüğe iadesi zorunludur.

Yürürlük

Madde 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK I/I

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

Tarih: ..../.../....

 

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/18 sayılı Tebliğ kapsamında ithali gözetime tabi olan G.T.İ.P.'u ve tanımı aşağıda belirtilen madde için firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesi hususunda gereği izinlerine arz olunur.

İmza-Kaşe

İsim-Unvan

1-İthalatçının;

a) Adı/Unvanı:

b) Adresi, telefon ve faks numaraları:

c) E-posta adresi:

d) Bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası:

e) Son iki yılda gerçekleştirdiği toplam ithalatın (gözetim uygulaması kapsamında olmayan
maddeler de dahil) toplam CIF tutarı (ABD Doları):

f) Son iki yılda ödediği vergi miktarı (Gelir/Kurumlar) (TL):
2-Beyan sahibinin
;

a) Adı/Unvanı:

b) Adresi, telefon ve faks numaraları:

c) E-posta adresi:

d) Bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası:

3- İthal edilecek maddenin;

a) G.T.İ.P. (12'li olarak yazılacaktır):

b) Maddenin detaylı tanımı (İthal edilecek ürünün teknik ve fiziksel özellikleri, marka,
model, üretim tarihi ve kullanım alanına ilişkin bilgiler):

c) Menşe ülkesi:

d) Türkiye'ye ihracı amacıyla sevkıyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke:

e) Miktarı (Kg ve adet olarak ayrı ayrı belirtilmelidir):

f) Değeri (FOB ve CIF bazında toplam mal bedeli):

g) İthal edilecek ürünün yurtiçinde satışının yapılacağı firma/firmalara ait unvan, adres ve
irtibat bilgileri, satış miktarına ilişkin bilgiler veya satış yapılacak firma/firmalar belirli değil
ise malın depolanacağı depoya ait bilgiler (deponun kime ait olduğu ve adresi):

4- İthalat için öngörülen;

a) Tarih/Tarihler:

b) Liman/Gümrük Kapısı:

5- Tedarikçi ülkedeki ihracatçının;

a) Adı/Unvanı:

b) Adresi:

c) Telefon ve faks numaraları:

d) Kayıtlı olduğu vergi idaresinin unvanı ve vergi kayıt tarih ve numarası:

6- Menşe ülkedeki üreticinin;

a) Adı/Unvanı:

b) Adresi:

c) Telefon ve faks numaraları:

d) Kayıtlı olduğu vergi idaresinin unvanı ve vergi kayıt tarih ve numarası:

EKLER:

EK-1: Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı.

EK-2: Taahhütname.

EK-3: İthal edilecek maddeye ait proforma fatura/faturanın aslı ya da noter tasdikli sureti (2 adet fotokopi eklenecektir). (Proforma fatura veya fatura model/tip bazında dökümlü olmalı, üzerinde ithal edilecek maddelerin tanımları açıkça belirtilmeli, malın miktarı toplam adet ve toplam kg olarak gösterilmeli, ödeme şekline ilişkin bilgi yer almalı ve CİF ödeme şekline göre düzenlenmiş fatura/proforma faturalarda CİF bedeli oluşturan navlun, sigorta vb. giderler ayrıca gösterilmelidir.)

EK-4: İthal edilecek maddelere ait katalog veya resim.

EK-5: Son iki yıla ait vergi levhalarının noter tasdikli sureti.

EK I/2

Taahhütname Örneği

Dış Ticaret Müsteşarlığına

Gözetim belgesi almak için yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı maddelerin ithalatı ile ilgili belgeleri (gözetim belgesinin aslı, ticari fatura ve gümrük giriş beyannamesi fotokopisi), gözetim belgesinin üzerinde kayıtlı miktarın tamamının veya bir kısmının kullanılması halinde kullanıldıktan sonra 10 (on) işgünü içerisinde, kullanılmaması halinde ise belgenin aslını, geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

İmza ve Kaşe

Damga Pulu

Firmanın adı/unvanı

:

Firmanın adresi

:

Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı

:

Firmanın vergi numarası

:

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/19 )

Kapsam

Madde 1- Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Madde 2’de belirtilen maddenin ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek gözetim uygulamasının usul ve esaslarını içermektedir.

Gözetim uygulaması

Madde 2- Gözetim uygulaması, aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve madde adı belirtilen maddeden yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin yapılacaktır. Ancak, bu kıymetin altında olsa dahi, bir beyanname kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 200 kg veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat gözetim uygulamasından muaftır.

 

G.T.P.

Madde Adı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

39.24

Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası

1.800

                                                                        *Ton: Brüt ağırlık

 

Gözetim uygulamasına tabi madde ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

Başvuru

Madde 3- Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu”nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) iletilmesi gerekmektedir. Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

Madde 4- Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu’nun “Eşyanın Gümrük Kıymetine” ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Madde 2’de belirtilen kıymet Gümrük Kanunu’nun “Eşyanın Gümrük Kıymetine” ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ticari fatura ve gümrük giriş beyannamesi fotokopisi), gözetim belgesinin üzerinde kayıtlı miktarın tamamının veya bir kısmının kullanılması halinde kullanıldıktan sonra 10 (on) işgünü içerisinde, kullanılmaması halinde ise  belgenin aslının, geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde belge sahibi tarafından Genel Müdürlüğe iadesi zorunludur.

Yürürlük

Madde 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK I/I

 

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

Tarih: ..../.../....

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/19 sayılı Tebliğ kapsamında ithali gözetime tabi olan G.T.P.’u ve tanımı aşağıda belirtilen madde için firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesi hususunda gereği izinlerine arz olunur.

 

İmza-Kaşe

İsim-Unvan

1-İthalatçının ;

a) Adı/Unvanı :

b) Adresi, telefon ve faks numaraları :

c) E-posta adresi :

d) Bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası :

e) Son iki yılda gerçekleştirdiği toplam ithalatın (gözetim uygulaması kapsamında olmayan maddeler de dahil) toplam CIF tutarı (ABD Doları) :

f) Son iki yılda ödediği vergi miktarı (Gelir/Kurumlar) (TL) :

2-Beyan sahibinin ;

a) Adı/Unvanı :

b) Adresi, telefon ve faks numaraları :

c) E-posta adresi :

d) Bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası :

3- İthal edilecek maddenin;

a) G.T.İ.P. (12’li olarak yazılacaktır) :

b) Maddenin detaylı tanımı (İthal edilecek ürünün teknik ve fiziksel özellikleri, marka, model, üretim tarihi ve kullanım alanına ilişkin bilgiler):

c) Menşe ülkesi :

d) Türkiye’ye ihracı amacıyla sevkıyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke:

e) Miktarı (Kg ve adet olarak ayrı ayrı belirtilmelidir):

f) Değeri (FOB ve CIF bazında toplam mal bedeli):

g) İthal edilecek ürünün yurtiçinde satışının yapılacağı firma/firmalara ait unvan, adres ve irtibat bilgileri, satış miktarına ilişkin bilgiler veya satış yapılacak firma/firmalar belirli değil ise malın depolanacağı depoya ait bilgiler (deponun kime ait olduğu ve adresi):

4- İthalat için öngörülen;

a) Tarih/Tarihler :

b) Liman/Gümrük Kapısı :

5- Tedarikçi ülkedeki ihracatçının;

a) Adı/Unvanı :

b) Adresi :

c) Telefon ve faks numaraları :

d) Kayıtlı olduğu vergi idaresinin unvanı ve vergi kayıt tarih ve numarası :

6- Menşe ülkedeki üreticinin;

a) Adı/Unvanı :

b) Adresi :

c) Telefon ve faks numaraları :

d) Kayıtlı olduğu vergi idaresinin unvanı ve vergi kayıt tarih ve numarası :

E K L E R:

EK-1: Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı.

EK-2: Taahhütname.

EK-3: İthal edilecek maddeye ait proforma fatura/faturanın aslı ya da noter tasdikli sureti (2 adet fotokopi eklenecektir). (Proforma fatura veya fatura model/tip bazında dökümlü olmalı, üzerinde ithal edilecek maddelerin tanımları açıkça belirtilmeli, malın miktarı toplam kg ve toplam adet olarak gösterilmeli, ödeme şekline ilişkin bilgi yer almalı ve CIF ödeme şekline göre düzenlenmiş fatura/proforma faturalarda CIF bedeli oluşturan navlun, sigorta vb. giderler ayrıca gösterilmelidir.)

EK-4: İthal edilecek maddelere ait katalog veya resim.

EK-5: Son iki yıla ait vergi levhalarının noter tasdikli sureti.

 

EK I/2

 

Taahhütname Örneği

Dış Ticaret Müsteşarlığı'na

 

Gözetim belgesi almak için yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı maddelerin ithalatı ile ilgili belgeleri (gözetim belgesinin aslı, ticari fatura ve gümrük giriş beyannamesi fotokopisi), gözetim belgesinin üzerinde kayıtlı miktarın tamamının veya bir kısmının kullanılması halinde kullanıldıktan sonra 10 (on) işgünü içerisinde, kullanılmaması halinde ise  belgenin aslını, geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

İmza ve Kaşe

 

Damga Pulu

 

 

Firmanın adı/unvanı

:

Firmanın adresi

:

Firmanın bağlı bulunduğu

vergi dairesinin adı

:

Firmanın vergi numarası

:

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/23 )

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

 

Soruşturma

Madde 1- Belarus (Beyaz Rusya) menşeli “poliesterlerden sentetik devamsız lifler” (polyester elyaf) ithalinde hâlen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açıp açmayacağının tesbiti amacıyla 22/05/2003 tarih ve 25115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2003/8 sayılı Tebliğ ile başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanunla Değişik 3577 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri ile 02/05/2002 tarihli ve 24743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonucunda alınan kesin karara esas teşkil eden bilgi ve bulguları içermektedir.

Mevcut önlem

Madde 3- Mevcut dampinge karşı önlem, 19/04/1994 tarih ve 21907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 94/5 sayılı Tebliğ ile uygulamaya konulan; 29/05/1998 tarih ve 23356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 98/3 sayılı tebliğ ile tamamlanan gözden geçirme soruşturması sonucu devamına karar verilen CIF bedelin %19’u oranındaki önlemdir.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

Madde 4- Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün bilinen yerli üreticisine, Müsteşarlıkça tespit edilen ithalatçılarına ve anılan ülkede yerleşik diğer ihracatçılara erişilebilmesini teminen soruşturmaya taraf ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine soru formu gönderilmiştir.

Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmış olup, tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

Yerli üretici, soru formuna usulüne uygun şekilde yanıt vermiştir. Ayrıca, soruşturma süresi boyunca Müsteşarlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.

Soruşturma konusu maddenin ithalatını yaptığı tespit edilen ve kendilerine soru formu gönderilen firmalardan hiçbiri ithalatçı soru formuna cevap vermemiştir.

Soruşturma konusu ülkedeki üretici-ihracatçı Mogilev Khimvolokno isimli firma, kendisine gönderilen soru formuna cevap vermiş ve soruşturma süresince işbirliği halinde bulunmuştur.

Normal değer tespiti için emsal ülke olarak seçilen Çin Tayvanı (Tayvan)’nda yerleşik soruşturma konusu ürün üreticilerine de soru formları gönderilmiş ancak gönderilen soru formlarına herhangi bir yanıt alınamamıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi

Madde 5- Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturmaya konu ülkede yerleşik bilinen üretici/ihracatçıya ve ayrıca bu ülkelerde yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini teminen söz konusu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliğine şikayetin gizli olmayan metni ve açılış Tebliği’nin bir örneği gönderilmiştir.

Yönetmelik’in 25 inci maddesi çerçevesinde, nihai karara esas teşkil eden bilgi ve bulguları içeren “Nihai Bildirim”, soruşturmanın ilgili taraflarına iletilmiş ve ilgili tarafların görüş bildirmeleri için makul bir süre tanınmıştır. 

Soruşturma konusu ülkede bulunan üretici/ihracatçının görüşlerini dile getirebilmesini teminen bir dinleme toplantısı düzenlenmiştir.

Üretici/ihracatçı firmanın ilgili ürünün Türkiye’ye ihracatında miktar kısıtlaması taahhüdü uygulanabilir olmadığı için kabul edilmemiştir.

Tarafların soruşturma boyunca yazılı olarak ortaya koyduğu tüm bilgi, belge, görüş ve iddialar incelenmiş, nesnel olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde cevap verilmiştir.

Soruşturma dönemi

Madde 6- Damping belirlemesi için 01/01/2002–31/12/2002 tarihleri arası soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemesinde ise veri toplama ve analiz için 01/01/2000-31/12/2002 arasındaki dönem esas alınmıştır.

 

İKİNCİ KISIM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

 

Soruşturma konusu ürün

Madde 7- 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında sınıflandırılan soruşturma konusu polyester elyaf, çekim ve ısıl sabitleme işlemlerinden geçmiş polyester filamentlerin ya da devamlı lifler demetinin kullanım yeri ve amacına göre alıcı tarafından talep edilen boyda kesilmesi ile elde edilmektedir. Soruşturma konusu ürün, tekstil ve dokusuz yüzeyler imalatında kullanılmaktadır.

Denye, kesim uzunluğu, parlaklık, erime ısısı, kalite, renk ve benzeri faktörlere bağlı olarak ürün çeşidi çok fazla olmakla beraber bu çeşitliliği üretim sürecinde yapılan birtakım küçük ayarlamalarla gerçekleştirmek mümkündür.

Soruşturma konusu Belarus menşeli ve yerli ürünler önceki soruşturmalardaki tespitler de nazara alınarak benzer ürün olarak kabul edilmiştir.

Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Dampinge İlişkin Belirlemeler

 

Normal değer

Madde 8- Belarus'un piyasa ekonomisi uygulamayan ülke olarak kabul edilmesi nedeniyle, normal değerin belirlenmesi için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükmüne göre, piyasa ekonomisi uygulayan örnek üçüncü ülke seçilmesi yoluna gidilmiş ve soruşturma açılış Tebliğinde Tayvan veya Türkiye’nin örnek üçüncü ülke olarak seçilmesinin düşünüldüğü ilan edilmiştir.

İlgili taraflarca üçüncü ülke seçimiyle ilgili olarak, verilen süre içerisinde herhangi bir görüş bildirilmemiştir. Tayvan’daki yerli üreticilere gönderilen soru formlarına ilişkin herhangi bir cevap alınamamıştır.

Bu itibarla, anılan Yönetmelik maddesi hükümleri uyarınca normal değer olarak Türkiye'de yerleşik üreticinin soruşturma konusu ithalatın yapıldığı tarihlere en yakın tarihlerde yaptığı yurtiçi satışlarının fiyatları alınmıştır.

İhraç fiyatı

Madde 9- Belarus menşeli soruşturma konusu ürünün ihraç fiyatı, maddenin soruşturma döneminde Türkiye'ye ihracatını gerçekleştirip işbirliğine gelen firmadan elde edilen ihraç faturaları üzerinden belirlenmiştir. İhraç fiyatları FCA teslim şekline göre verilmiş olup, bu fiyatları CIF teslim şekline göre ayarlarken FCA fiyatlara ton başına 14 ABD Doları navlun ve 1,30 ABD Doları sigorta masrafı eklenmiştir.

Fiyat karşılaştırması ve damping marjı

Madde 10- Damping marjı hesaplanırken gerekli ayarlamalar yapılmış ve normal değer ile ihraç fiyatı, aynı dönemde ve aynı ticari aşamada (fabrika çıkış aşaması) karşılaştırılmıştır.

FCA ihraç fiyatını fabrika çıkış aşamasına getirebilmek amacıyla Belarus'taki Mogilev Khimvolokno firmasının beyan ettiği masraflar oranında ihraç fiyatında ayarlama yapılmıştır.

Belarus menşeli soruşturma konusu madde için hesaplanan ağırlıklı ortalama damping marjı CIF bedelin %24 'ü olmuştur.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Zarar ve Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Dampingli İthalatın Gelişimi

 

Genel açıklama

Madde 11- Soruşturma nihai gözden geçirme soruşturması olduğundan yürürlükteki önlemin kalkması durumunda ortaya çıkabilecek gelişmeler incelenmiştir.

Maddenin genel ithalatı

Madde 12- Maddenin miktar bazında genel ithalatı, 2000 yılında 55.421 ton iken 2001 yılında bir önceki yıla göre %28 oranında düşerek 39.998 ton olarak gerçekleşmiş, 2002 yılında ise bir önceki yıla oranla %56 oranında yükselerek 62.228 tona ulaşmıştır.

Öte yandan, ağırlıklı ortalama ithal birim fiyatları 2000 yılından itibaren sürekli düşüş göstermiş ve 2000-2002 yılları arasında yaklaşık %11 oranında düşmüştür.

Maddenin soruşturma konusu ülkeden ithalatı

Madde 13- İnceleme konusu maddenin Belarus'dan yapılan ithalatının kesin önlemin varlığına rağmen 2002 yılında bir önceki yıla nazaran %977 oranında bir artış kaydettiği, 2001 yılında ise önceki yıla nazaran %94 oranında bir azalış kaydettiği görülmüştür. Bununla birlikte, zarar inceleme dönemi boyunca ithalat miktarı mutlak değer olarak çok düşük seviyelerde kalmıştır.

Dampingli ithalatın pazar payındaki değişim

Madde 14- Soruşturma konusu ürünün yurtiçi tüketimi, ilgili üründe yerli üretim dalının yurtiçi satışları ile genel ithalat rakamlarının toplanması suretiyle elde edilmiştir. Toplam tüketim zarar inceleme dönemi boyunca %6’lık bir düşüş gösterirken yerli üreticinin pazar payında %8’lik bir düşüş gözlemlenmiştir. Soruşturma konusu ülke menşeli ürünün söz konusu dönem boyunca iç pazardan aldığı pay çok düşük oranlarda seyretmiştir.

Dampingli ithalatın fiyatlarının gelişimi ve fiyat kırılması

Madde 15- Zarar inceleme döneminde Belarus menşeli ithalatın birim fiyatları %17 oranında artış göstermiştir.

Fiyat kırılması hesabında, Belarus CIF ihracat fiyatlarına gümrük vergisi ve Türkiye gümrüklerinde oluşan masraflar için diğer soruşturmalarda elde edilen ithalatçı bilgilerinden faydalanılarak hesaplanan %4,6 oranında ithalat maliyeti eklenerek, ilgili ürünün Türkiye iç pazarına giriş fiyatı bulunmuştur.

Soruşturma dönemi için Belarus menşeli poliester elyafın gümrüklü ithal maliyeti ile yerli üreticilerin fabrika çıkış fiyatları mukayese edilmiştir. Bu çerçevede hesaplanan fiyat kırılmaları siyah ve beyaz elyaflar için sırası ile %14 ve %9 civarında gerçekleşmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

Madde 16- Dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde SASA firmasının verileri esas alınmış olup, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin incelenmesinde mümkün olduğu ölçüde soruşturma konusu ürüne ait veriler esas alınmıştır.

Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için enflasyondan arındırılmış reel değerler kullanılmıştır.

a) Üretim

2000 yılında 100 olan üretim endeksi, 2001’de 73 ve 2002’de 79 olarak gerçekleşmiştir.

b) Üretim Kapasitesi ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)

Yerli üretim dalının 2000 ve 2001 yıllarında 100 olan üretim kapasitesi 2002 yılında 106’ ya çıkmıştır. KKO ise 2000 -2002 yılları arasında %90’dan %67’ye düşmüştür.

c) Yurt İçi Satışlar

Yerli üretim dalının 2000 yılında 100 olan yurt içi satış endeksi, 2001 yılında 73 ve 2002 yılında 83 olarak gerçekleşmiştir.

d) Piyasa Payı

Yerli üretimin yurt içi tüketimden aldığı pay, 2000 yılında %62 iken, 2001 yılında %64’e çıkmış, 2002 yılında ise %54'e düşmüştür.

e)Stoklar

Maddenin dönem sonu stokları 2000 yılında 100 iken düşen üretim ve kapasite kullanımına da bağlı olarak 2001 yılında 77 ve 2002 yılında 35 olarak gerçekleşmiştir.

f) İstihdam

Yerli üretim dalındaki istihdam, 2000 yılında 100 iken, 2001 yılında 97 ve 2002 yılında 95 olarak gerçekleşmiştir.

g) Ücretler

Yerli üretim dalı işcilik ücretleri, 2000 yılında 100 iken, 2001 yılında 66 ve 2002 yılında 70 olarak gerçekleşmiştir.

h) Kârlılık

Yerli üreticinin ilgili üründe ticari maliyetleri dikkate alınarak hesaplanan toplam kârlılık ve birim kârlılık endeksleri 2000 yılında her ikisi için 100 iken, 2001 yılında her ikisi için (–)1 (zarar) ve 2002 yılında sırası ile (–)16 (toplam zarar) ve (–)20 (birim zarar) olarak gerçekleşmiştir.

ı) Verimlilik

Yerli üretim dalının ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2000 yılında 100 iken, 2001’de 75 ve 2002’de 84 olarak gerçekleşmiştir.

i) Yatırımlardaki Artış

Yerli sanayinin ilgili üründeki yenileme yatırımları endeks olarak 2000 yılında 100 iken 2000 ve 2001 yıllarında 0 (sıfır) olarak gerçekleşmiştir.

j) Nakit Akışı

Yerli üretim dalının nakit akışı endeksi 2000 yılında 100 iken bu rakam 2001’de 15’e, 2002’de ise 4’e gerilemiştir.

k) Büyüme

Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü reel olarak 2000 yılında 100 iken 2001 yılında 88 ve 2002 yılında 67 olmuştur.

l) Sermaye Artışı

Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2000 yılında 100 olan öz sermaye endeksi 2001 yılında reel olarak 76 ve de 2002 yılında 77 olarak gerçekleşmiştir.

m) Özkaynakların Kârlılığı

Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2000 yılı itibariyle 100 olan özkaynak kârlılığı (Kâr/Özkaynak), 2001 yılı için (–2)’ye ve 2002 yılı için (-21)’e gerilemiştir.

n) Yatırım Hasılatı

Yatırım hasılatı (Kâr/Aktif Toplamı) endeksine bakıldığında ise 2000 yılında 100 iken 2001 yılında (-1)’e ve 2002 yılında (-24)’e gerilediği görülmüştür.

Diğer taraftan, her ne kadar öz kaynak kârlılığı ve yatırım hasılatı göstergeleri şirket geneli için hesaplanmış ve ilgili ürün için hesaplanamamış olsa da, 2001 yılında ilgili üründe negatife dönen kârlılık, adıgeçen göstergelerin de negatife döndüğüne işaret etmektedir.

o) Damping Marjının Büyüklüğü

Damping marjının önemli oranlarda olduğu görülmüştür.

ö)Ekonomik Göstergelerin Değerlendirilmesi

Yerli üretim dalı üzerinde oluşan zararı belirlemeye yönelik yukarıda belirtilen göstergelerin incelenmesi neticesinde; sektörde genel olarak üretim, kapasite kullanım oranı, piyasa payı, iç satışlar, istihdam ve kârlılık gibi yerli sanayinin ekonomik verilerinde yürürlükteki önleme rağmen önceki yıllara oranla bozulma olduğu gözlemlenmiştir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

 

Genel

Madde 17- Yönetmelik’in 35’inci maddesi hükümleri gereğince, yerli üretim dalında, soruşturma konusu ülke menşeli dampingli ithalattan kaynaklanan zararın devam edip etmediği; mevcut dampinge karşı vergilerle zarar devam etmiyorsa, önlemin sona ermesi halinde yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiş ve dampingli ithalatın yanısıra zarara yol açabilecek diğer olası unsurlar da incelenmiştir.

Dampingli ithalatın mevcut etkisi

Madde 18- Mevcut dampinge karşı önlem amaçlandığı gibi yerli üretime zarar verici boyutlardaki soruşturma konusu ülke menşeli dampingli ithalatın bertaraf edilmesinde etkili olmuştur.

Üçüncü ülkelerden ithalat

Madde 19- 2000-2002 yılları arasında maddenin üçüncü ülkelerden ithalatı miktar bazında %13 oranında artarken, değer bazında önemli bir artış olmamıştır.

Halen, soruşturma konusu üründe, 2000/2 sayılı Tebliğ ile Güney Kore için %11,9-%24,6; Endonezya için %6,2-%37,4; ve 2003/14 sayılı Tebliğ ile Hindistan için %16,5-%23,9; Çin Tayvanı için %6,4-%20,1 ve Tayland için %15,8-%22,0 oranları arasında dampinge karşı vergi uygulaması devam etmektedir.

Zararın tekrarlanabilmesi durumu

Madde 20- İnceleme konusu Belarus menşeli polyester elyaf için ilk defa 94/5 sayılı Tebliğ ile CIF bedelin %19’u oranında dampinge karşı önlem uygulamasına gidilmiş, gözden geçirme soruşturması neticesinde 98/3 sayılı Tebliğ ile de yürürlükteki önlemin aynı oranda devamına karar verilmiştir.

Yürürlükteki önleme rağmen Belarus’tan yapılan ithalatın %24 oranında damping marjına sahip olması ve söz konusu ithalat fiyatlarının yerli üretici fiyatlarını önemli oranda kıracak seviyede bulunması, önlemin kalkması mukabilinde Belarus menşeli dampingli ithalatın ve bu ithalat nedeniyle yerli üretim dalında oluşan zararın artacağını göstermektedir.

Halen Türkiye haricinde AB tarafından da Belarus menşeli polyester elyaf için dampinge karşı vergi uygulanmaktadır. Polonya ise AB’ye katılım öncesinde, Ağustos 2000’den itibaren %7,3 oranında; AB ise nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda Belarus menşeli polyester elyaf için Kasım 2002’ den itibaren %21 oranında önlem uygulamaktadır.

Ayrıca AB tarafından yürütülen söz konusu gözden geçirme soruşturması sırasında Belarus menşeli polyester elyafın Amerika, Ukrayna, Macaristan ve Litvanya gibi ülkelere de dampingli fiyatlardan satıldığı ifade edilmektedir.

Belarus menşeli ürünler için Türkiye dışında daralan pazarlar, Türkiye pazarının inceleme konusu ülkeye yakınlığı ve ülkemiz tekstil pazarının genişliği bu ülkenin Türkiye pazarına olan ilgisini cezbetmektedir.

Belarus’ta halihazırda varolan kullanılamayan yüksek kapasite, Türkiye pazarının anılan firma tarafından çok iyi bilinmesi ve yukarıdaki tüm belirlemeler ışığında, söz konusu ülkenin ilgili üründe damping fiyatlı ihracatın devam ettiği, halen yürürlükte olan dampinge karşı verginin kaldırılması halinde, şu an düşük seviyelerde bulunan soruşturma konusu ithalatın, hızla artıp tekrar zarar verici seviyelere geleceği görülmektedir.

BEŞİNCİ KISIM

Sonuç

 

Karar

Madde 21- Soruşturma sonucunda, Belarus menşeli ithalatın damping fiyatlı olduğu ve yürürlükteki önlemin kalkması halinde zararın yeniden ortaya çıkmasının muhtemel bulunduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun Kararı ve Bakan’ın onayı ile aşağıda tanımı ve menşei belirtilen maddenin Türkiye'ye ithalatında, karşısında gösterilen oranda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

 

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem (CIF %)

5503.20.00.00.00

Poliesterlerden Sentetik Devamsız Lifler

Belarus

(Beyaz Rusya)

%15

Uygulama

Madde 22- Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın ithalatında, karşısında gösterilen oranlarda dampinge karşı vergiyi tahsil ederler.  

Yürürlük

Madde 23- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme

Madde 24- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/25)

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

 

Soruşturma

Madde 1- Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “diğer ateşleme sistemli olanlardan yalnız plastik gövdeli doldurulabilen gazlı cep çakmakları” ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açıp açmayacağının tespiti amacıyla 22/05/2003 tarih ve 25115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2003/9 sayılı Tebliğ ile başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması, Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ; 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri ile 02/05/2002 tarihli ve 24743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonucunda alınan karara esas teşkil edecek bilgi ve bulguları içermektedir.

Mevcut önlem

Madde 3- Mevcut dampinge karşı önlem, 29/05/1998 tarih ve 23356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 98/4 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe konulmuş olup, ÇHC menşeli soruşturma konusu ürünler için 0,12 ABD Doları/Adet olarak uygulanmaktadır.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

Madde 4- Soruşturma açılmasını müteakip, ÇHC’de yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve ayrıca anılan ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini teminen ÇHC Ankara Büyükelçiliği’ne soru formları gönderilmiştir. Ancak soru formu gönderilen ÇHC’de yerleşik firmalardan cevap alınamamıştır. Soruşturma döneminde ithalat gerçekleşmediğinden ithalatçılara soru formu gönderilmemiştir. Ancak, IBM İlhan Birlik Mimar firması söz konusu ürünü parçalar halinde ithal ederek yurt içinde montajını yaptığını belirtmiş ve soruşturmaya ilişkin görüşlerini yazılı olarak sunmuştur.

Yerli üretici, soruşturma süresi boyunca Müsteşarlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi

Madde 5- Soruşturma açılmasını müteakip, ürünün ÇHC’de yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve ayrıca anılan ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini teminen ÇHC Ankara Büyükelçiliğine soru formları, şikayetin gizli olmayan özeti ve açılış Tebliği gönderilmiştir.

Yönetmelik’in 25 inci maddesi uyarınca, soruşturmanın ilgili taraflarına soruşturma sonucundaki belirlemelere esas teşkil eden verileri içeren nihai bildirimler gönderilmiş ve itirazlarını iletmeleri için makul bir süre tanınmıştır.

Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu yazılı görüşlerden nesnel ve konuyla ilgili olanlar çalışmalarda dikkate alınmıştır. Bunlara Tebliğ içinde yeri geldiğinde cevap verilmiştir.

Soruşturma dönemi

Madde 6- Damping belirlemesi için, 01/01/2002–31/12/2002 tarihleri arası soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemesinde ise veri toplama ve analiz için 01/01/2000-31/12/2002 arasındaki dönem esas alınmıştır.

 

İKİNCİ KISIM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

 

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

Madde 7- Soruşturma konusu ürün 9613.20.90.00.00 GTİP’da yer alan “diğer ateşleme sistemli olanlardan yalnız plastik gövdeli doldurulabilen gazlı cep çakmakları”dır. Bu çakmaklar, genellikle plastik gövdeli muhtelif şekil ve ebatlarda olup metal bir çarkın çakmak taşına sürtünmesi ile ateşlenen ve gazı tükenince supap marifetiyle gaz doldurularak tekrar kullanılabilen türde çakmaklardır.

Yerli üreticiler tarafından üretilen çakmaklar ile soruşturma konusu ülke menşeli çakmaklar esas önlemde belirtildiği şekilde benzer ürün olarak kabul edilmiştir.

Soruşturma konusu ürünle ilgili bu maddede belirtilen açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Dampinge İlişkin Belirlemeler

Normal değerin belirlenmesi

Madde 8- ÇHC üretici/ihracatçıları verilen süre içinde soru formlarını yanıtlamadığından Yönetmelik’in 26 ıncı maddesine göre işbirliğine gelmemiş kabul edilmiş ve belirlemeler yapılırken başvuruda yer alan bilgiler de dahil olmak üzere eldeki mevcut veriler kullanılmıştır. Daha önceki soruşturmalarda olduğu gibi Ürdün emsal ülke olarak seçilmiştir. Bu bağlamda, Amman Ticaret Müşavirliğimiz kanalıyla elde edilen Ürdün iç piyasa fiyatları normal değer olarak alınmıştır. Bu amaçla, doldurulamayan çakmaklar için Ürdün iç piyasa fiyatları temin edilmiş olup, bu fiyatlara supap maliyeti ekleyerek doldurulabilen çakmaklar için kullanılacak normal değer elde edilmiştir.

İhraç fiyatı

Madde 9- İthalatta halen dampinge karşı önlem olması nedeniyle ÇHC’den yapılan ithalat DİE istatistiklerine göre durma noktasına gelmiştir. 2002 yılında ithalat istatistiklerinde görülen miktar ve değer göz önüne alındığında bu çakmakların özellikli ve farklı tipte olduğu, ithalat miktarının düşük bir düzeyde bulunduğu ve hesaplanacak damping marjının gerçeği yansıtmayacağı anlaşılmıştır. Bu nedenle ihraç fiyatı olarak, ÇHC’den üçüncü ülkelere yapılan ihracata ait fiyat teklifleri esas alınmıştır. ÇHC’de yerleşik bir ihracatçının doldurulamayan çakmak fiyatına ulaşılmış olup, söz konusu fiyata supap maliyeti eklenerek başvuru konusu doldurulabilen çakmak için ihraç fiyatı elde edilmiştir.

Diğer taraftan, ÇHC’nin Türkiye’ye ihracat istatistiklerine ulaşılmış, buradaki ağırlıklı ortalama birim ihraç fiyatın damping marjı hesabında kullanılan birim fiyatın da altında olduğu tespit edilmiştir.

Fiyat karşılaştırması ve damping marjı

Madde 10- Dampinge karşı önlemin kalkması durumunda oluşabilecek damping miktarı hesaplanmıştır. Damping marjı hesaplanırken gerekli ayarlamalar yapılmış ve normal değer ve ihraç fiyatı FOB bazda aynı ticari aşamada karşılaştırılmıştır.

Buna göre, soruşturma konusu çakmaklar için uygulanmakta olan önlemin yürürlükten kalkması halinde oluşabilecek damping marjı; mutlak olarak 0,081 ABD Doları/Adet, nispi olarak CIF bedelinin % 262’si oranında hesaplanmıştır.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Zarar ve Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Dampingli İthalatın Gelişimi

 

Genel açıklama

Madde 11- Soruşturma nihai gözden geçirme soruşturması olduğundan, zarar inceleme dönemi 2000-2002 dönemini kapsamasına rağmen, önlemin yürürlüğe girmesinden önceki ithalat istatistikleri ve soruşturma esnasında oluşan ithalat rakamları da incelenmiştir. Bu şekilde, nihai gözden geçirme soruşturmasıyla yürürlükteki önlemin kalması durumunda ortaya çıkabilecek gelişmeler değerlendirilmiştir.

Maddenin genel ithala

Madde 12- Esas önlem yürürlüğe girmeden 1997 yılında soruşturma konusu çakmakların genel ithalatı 39,5 milyon adet iken önlemin yürürlüğe girmesiyle birlikte 1998 yılında 30,7 milyon adete, 1999 ve 2001 yılları arasında ise sırasıyla 23,1 milyon, 8,2 milyon ve 5 milyon adete düşmüştür.

Maddenin soruşturma konusu ülkeden ithalatı

Madde 13- Soruşturma konusu ürünün ÇHC’den ithalatı önlem öncesi 1997 yılında 27,9 milyon adet iken önlemin yürürlüğe girmesiyle birlikte 1998 yılında 6 milyon adete, 1999 ve 2001 yılları arasında ise sırasıyla 2,4 milyon, 1,7 milyon ve 998 bin adete düşmüştür. 2002 –2003 yılları arası ile 2004 (01-08) döneminde ise sırasıyla 16 adet, 892 bin adet ve 936 bin adet olarak gerçekleşmiştir. İthalat istatistiklerindeki birim fiyatlar incelendiğinde, soruşturma konusu ülkeden yapılan ithalatın daha yüksek fiyatlı olan ürünlere kaydığı görülmektedir.

Dampingli ithalatın pazar payındaki değişimi

Madde 14- Soruşturma konusu ürünün yurtiçi tüketimi, yerli üretim dalının yurtiçi satışları ile soruşturma konusu çakmakların genel ithalatının toplanması suretiyle hesaplanmıştır.

Bu çerçevede belirlenen toplam tüketim endeksi, 2000 yılında 100 iken ve 2001 yılında 94’e düşmüş, 2002 yılında ise 131’e yükselmiştir. ÇHC menşeli soruşturma konusu çakmakların tüketim içindeki payı 2000 yılında %6 iken 2001 yılında %4’e düşmüş, 2002 yılında ise tamamen ortadan kalkmıştır.

Dampingli ithalatın fiyatlarının gelişimi

Madde 15- DİE verilerine göre, ÇHC menşeli soruşturma konusu çakmakların ağırlıklı ortalama ithal birim fiyatı, soruşturma öncesi 1997 yılında 0,08 ABD Doları/Adet iken önlemin yürürlüğe girmesi ile birlikte yükselmiş ve 1998’de 0,15 Doları/Adet, 1999 da ise 0,19 ABD Doları/Adet olmuştur. 2000 yılında tekrar düşerek CIF 0,16 ABD Doları/Adete gerilmiş, 2001 yılında CIF 0,20 ABD Doları/Adet’e çıkmış, 2001 de ise CIF 7,31 ABD Doları/Adet olmuştur. Fiyatlardaki ani yükselme önlemin yürürlüğe girmesi ile birlikte daha lüks ve pahalı ürünlerin ithal edilmeye başlandığını göstermektedir.

Maddenin diğer ülkelerden ithalatı

Madde 16- 1997 yılında önlemin yürürlüğe girmesinden önce ithal edilen toplam 39,5 milyon adet çakmağın 27,9 milyon adeti ÇHC’den ithal edilmiştir. Önlemin yürürlüğe girmesiyle birlikte toplam ithalat 1998 yılında 30,7 milyon adete gerilerken ÇHC’den yapılan ithalat 6 milyon adete düşmüştür. Diğer taraftan, üçüncü ülkelerden önlem sonrası yapılan ithalatın miktar ve birim fiyatları incelendiğinde damping fiyatlı ÇHC menşeli çakmaklarının bu ülkeler kanalıyla ithal edilmeye başlandığı ve menşe yanıltması yoluyla kanuna karşı hile yapılarak önlemin etkisiz kılınmaya çalışıldığı şüphesi ortaya çıkmıştır. Nitekim ÇHC’nin Türkiye’ye ihracat istatistiklerine ulaşılmış SD’de Türkiye’ye yapıldığı belirtilen ihracatın miktar ve değerinin DİE verilerindeki ithalat verilerinin oldukça üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Konunun iletildiği Gümrük Müsteşarlığınca yürütülen soruşturmalar sonucunda gerekli işlemler yapılmıştır.

Soruşturma konusu ülkenin kapasitesi ve üçüncü ülkelere ihracatı

Madde 17- Söz konusu önlemin gözden geçirme soruşturması sonucunda ortadan kalkması ile önleme konu ülkenin ülkemize yöneltebileceği üretim kapasitesinin olup olmadığı incelenmiştir. Avrupa Birliği (AB)’nin de ÇHC menşeli çakmaklar için dampinge karşı önlemi bulunmaktadır. AB Komisyonu tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda yayımlanan raporda, ÇHC’nin kapasitesi ile ilgili bilgi yer almaktadır. Burada yer alan bilgiye göre ÇHC sadece çarklı çakmakta 2,5 milyar adet kapasiteye sahip olup bu rakam tahmin edilen tüketim miktarı olan 1,4 milyar adetin çok üzerindedir. Ayrıca www.globalsources.com sitesine göre ÇHC’de 140’ı doldurulamayan çakmak, 161’i de doldurulabilen çakmak olmak üzere 786 tedarikçi bulunmaktadır. Komisyonca yayımlanan rapora göre, AB’nin 1995’ten beri uyguladığı önlem sonucunda ÇHC’li firmalar dampingli fiyatlarla diğer ülkelere yönelmişlerdir.

Yukarıdaki açıklamalar ve Tebliğ’in ilgili bölümünde belirtilen kanuna karşı hile yoluyla yapılan ithalat işlemleri, ÇHC’nin çok yüksek çakmak üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeline sahip olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Önlemin yürürlükten kalkması halinde, diğer ülkelere olduğu gibi Türkiye’ye de dampingli ihracatın yapılacağı ve bu durumun yerli sanayide zarara yol açacağı anlaşılmaktadır.

Fiyat kırılması

Madde 18- Önlemin uygulanmaya başlanmasıyla birlikte ÇHC’den lüks ve pahalı tipte çakmaklar ithal edilmeye başlanmıştır. Soruşturmanın bir gözden geçirme soruşturması olduğu dikkate alındığında önlemin ortaya kalkması durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel zarar değerlendirildiğinden, önlemin ortadan kalkmasıyla oluşabilecek fiyat kırılması hesaplanmıştır. Buna göre, damping hesabında kullanılan ÇHC’nin üçüncü ülkelere ihraç fiyatına gümrük vergisi ve masrafları eklemek suretiyle soruşturma konusu çakmakların Türkiye piyasasına giriş fiyatları bulunmuştur. Bu fiyat yerli üretim dalının satış fiyatları ile mukayese edilmiş ve esas önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingli ithalatın fiyatının yerli üretim dalının fiyatının önemli ölçüde altında kalabileceği sonucuna varılmaktadır. Buna göre, ÇHC menşeli soruşturma konusu çakmakların yerli ürünün fiyatlarını %83,3’ü oranında kırabilecektir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

 

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

Madde 19- Dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, Azmüsebat Çakmak ve Tıraş Bıçağı Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasının verileri esas alınmıştır.

Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler kullanılmıştır.

a) Üretim

Yerli üretim dalının 2000 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2001 yılında 108’e çıkmış 2002 yılında tekrar 100 olmuştur.

b) Satışlar

Yerli üretim dalının 2000 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi 2001’de 107’ye çıkmış, SD’de ise 101’e gerilemiştir. Aynı dönemde 2000 yılında 100 olan yurtiçi satış hasılası sırasıyla 2001’de 103 çıkmış ancak 2002’de 98’e düşmüştür.

2000 yılında 100 olan yurt dışı satış miktar endeksi 2001 yılında 92’ye SD’de ise 19’a gerilemiştir.

c) Piyasa payı

Yerli üretim dalının 2000 yılında %71 olan yurtiçi pazar payı 2001 yılında %81’a çıkmış ancak SD’de %58’e düşmüştür.

d) Kapasite Kullanımı

Yerli üretim dalının 2000 yılında %107 oran kapasite kullanım oranı 2001’de %116’ya çıkmıştır SD’de ise %108’e gerilemiştir.

e) Yurtiçi Fiyatlar

Yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatı 2000 yılında reel bazda 100 iken, 2001 yılında 96’ya düşmüş, SD’de ise 97 olarak gerçekleşmiştir,

f ) Stoklar

Yerli üretim dalının 2000 yılında stoku olmayıp 2001 yılında 100 olan stok miktar endeksi, SD’de 216’ya yükselmiştir.

g) İstihdam

Yerli üretim dalının idari personel ve işçi sayısında değişiklik olmamıştır.

h) Ücretler

Üretimde çalışan işçilerin aylık ücretleri 2000 yılında 100 iken 2001 yılında 90’a düşmüş SD’de ise 105’e yükselmiştir.

i) Verimlilik

Üretimde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2000 yılında 100 iken, 2001 yılında 108’e yükselmiş ancak SD’de 100’e gerilemiştir.

j) Büyüme

Yerli üretim dalının aktif büyüklüğü reel olarak 2000 yılında 100 iken 2001 yılında 77’ye düşmüş, SD’de ise 81’a yükselmiştir.

k) Sermaye Artışı

Yerli üretim dalının 2000 yılında 100 olan öz sermayesi 2001 yılında 64’e düşmüş, SD’de ise 102’ye yükselmiştir.

l) Nakit Akışı

Yerli üretim dalının faaliyetleri dolayısıyla yarattığı reel nakit akışı (Kâr+amortisman) 2000 yılında 100 iken, 2001 yılında (-)70’e düşmüş, SD’de ise 256’ya yükselmiştir.

m) Yatırımlardaki Artış

Yerli üretim dalının 2000 yılında 100 olan tevsi yatırımları 2001’de 161’e çıkmış SD’de ise 80’e düşmüştür.

n) Kârlılık

Yerli üretim dalının 2000 yılında 100 olan birim kârlılığı, 2001 yılında (-)7’ye düşmüş SD’de ise 159’a yükselmiştir.

o) Maliyetler

Yerli üretim dalının 2000 yılında reel olarak 100 olan ağırlıklı ortalama birim ticari maliyeti, 2001 yılında 113’a çıkmış, SD’de ise 88'e gerilemiştir.

p) Yatırımların geri dönüş oranı

Yerli üretim dalının yatırım hasılatı (Kar/Öz kaynak) oranı 2000 yılında %1,7 iken 2001 yılında %-18,7’ye düşmüş, SD’de ise %11,4’e yükselmiştir.

r) Damping marjının büyüklüğü

Yürürlükteki önlemin kalkması durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel damping marjı, CIF bedelinin %262’si gibi yüksek oranda bulunmuştur.

Dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi

Madde 20- Soruşturmaya konu ülkeden yapılan dampingli ithalat önlemin yürürlüğe girmesiyle birlikte ortadan kalkmış, bu ülkeden yapılan ithalatın birim fiyatları önemli ölçüde artmıştır. Diğer taraftan Tebliğ’in ilgili bölümünde belirtildiği gibi diğer ülkeler üzerinden önlemi etkisiz kılacak şekilde ithalat işlemleri gerçekleşmiş, bu işlemlerdeki ürünlerin esasen ÇHC menşeli çakmaklar olduğu tespit edilmiştir. Alınan karşı tedbirlerin etkisiyle 2000 ve 2001 yılarında bu tür ithalat azalmıştır. Dampingli ithalattaki azalma, yerli üreticinin ekonomik göstergelerine de olumlu yansımıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedensellik Bağı

 

Genel

Madde 21- Yönetmelik’in 35 inci maddesi hükümleri gereğince, yerli üretim dalının, soruşturma konusu ülke menşeli dampingli ithalattan kaynaklanan zararlarının devam edip etmediği; mevcut dampinge karşı önlemle zarar devam etmiyorsa, önlemin sona ermesi halinde yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiş ve dampingli ithalatın yanı sıra zarara yol açabilecek diğer olası unsurlar da incelenmiştir. 

Dampingli ithalatın mevcut etkisi

Madde 22- DİE istatistiklerine göre, soruşturmaya konu ülkeden yapılan ithalat önlemin yürürlüğe girmesiyle birlikte ciddi miktarda azalmış, fiyatları ise önemli ölçüde artmıştır. Fiyatların artmış olması pahalı ve lüks çakmak ithalatının istatistiklere yansıdığını göstermektedir. Öte yandan, kanuna karşı hile yoluyla dampingli ithalatın diğer ülkeler kanalıyla yapılması girişimleri ortaya çıkmıştır. Alınan karşı tedbirler neticesinde bu ülkelerden de ithalatların durduğu dikkate alınırsa, mevcut dampinge karşı önlemlerin, amaçlandığı gibi, dampingli ithalatın yerli üretim dalında yol açtığı zararın giderilmesinde etkili olduğu anlaşılmıştır. 

Üçüncü ülkelerden ithalat

Madde 23- 2000-2002 yılları arasında, diğer ülkelerden yapılan ithalat %126 artmış, bu ithalatın piyasa payı da %23’ten %42’ye çıkmıştır.

Üçüncü ülkelerden görülen anı ithalat artışı önlem sonrasında ortaya çıkmış ve menşe yanıltarak kanuna karşı hile uygulaması olması sebebiyle soruşturmalara konu olmuş ve bir çoğunun menşe yanıltması yaptığı tespit edilmiştir. İthalattaki önemli artış bu ithalat işlemlerinden kaynaklanmaktadır.

Damping ve zararın yeniden ortaya çıkması durumu

Madde 24- Mevcut dampinge karşı önlemlerin yokluğu halinde önemli oranda damping miktarı bulunmuştur.

Öte yandan, mevcut önlemin yokluğunda, soruşturma konusu ülke menşeli dampingli ithalatın fiyatlarının, yerli üretim dalının iç piyasa fiyatlarını önemli ölçüde kıracağı tespit edilmiş olup, yüksek orandaki fiyat kırılmasının kısa sürede ciddi ithalat artışına yol açması muhtemel görülmektedir.

Soruşturma konusu ülke iç talebinin oldukça üzerinde bir kapasiteye sahip olup bu kapasitesini değerlendirmek için düşük fiyatlı ihracata tekrar devam edebilecektir.

Soruşturma esnasında ihracatçı firmalarca herhangi bir işbirliğinin yapılmamış olması, önlemin kalkması durumunda ÇHC ihracatçılarının dampingli ihracattan vazgeçmeyeceğini göstermektedir.

Diğer taraftan, önlem sonrasında diğer ülkeler üzerinden kanuna karşı hile yoluyla önlemlerin etkisiz kılınması da, önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingli ithalatın ortaya çıkacağını göstermektedir.

  Sonuç olarak, hesap edilen yüksek fiyat kırılması, soruşturma konusu ülkenin yüksek ihracat potansiyeli, ihracatçı firmalardan işbirliği olmaması ve kanuna karşı hile ile yapılan ithalat işlemleri, mevcut önlemin ortadan kalkması durumunda dampingli ithalatın yeniden başlayacağı ve zararın tekrar ortaya çıkabileceğini ortaya koymaktadır.

 

BEŞİNCİ KISIM

Sonuç

Karar

Madde 25- Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın yeniden meydana geleceğinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile aşağıda tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalinde karşısında gösterilen oranda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

 

 

Menşe

GTİP

Eşyanın Tanımı

Dampinge Karşı Önlem

Çin Halk Cumhuriyeti

9613.20.90.00.00

Diğer ateşleme sistemli olanlardan yalnız plastik gövdeli doldurulabilen gazlı cep çakmakları

0,05 ABD Doları/Adet

Uygulama

Madde 26- Gümrük idareleri Karar Maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyon numarası ile tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın ithalatında, karşısında belirtilen tutarda dampinge karşı önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

Madde 27- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

(2004/26)

 

Başvuru

Madde 1 - 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yerli üreticiler adına hareket eden Suni ve Sentetik İplik Üreticileri Birliği (SUSEB) Güney Kore menşeli "polyesterlerden düz iplikler"in ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunmuştur.

Önleme tabi madde

Madde 2 -5402.43 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan “poliesterlerden (diğerleri) sentetik filament iplikleri” olup “polyesterlerden düz iplikler” olarak adlandırılmaktadır.

Mevcut önlem

Madde 3 - Halen uygulanmakta olan önlem, 30/11/1999 tarih ve 23892 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 99/7 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe konulmuş olan ve Güney Kore için CİF değerin % 0 ile %21,2 arası oranlarda dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

Gerekçe

Madde 4 - Yapılan incelemede, Güney Kore menşeli önleme konu maddenin dampingli ihracatının devam ettiği, mevcut önlemin kaldırılması halinde bu ülkeden önemli miktarlarda damping fiyatlı polyester düz ipliğin Türkiye’ye ihraç edilebileceği ve dolayısıyla yerli üretim dalında zararın devam edebileceği konusunda yeterli delillerin bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Karar ve işlemler

Madde 5 - Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca 08/11/2004 tarihinde Güney Kore menşeli söz konusu madde için, Yönetmelik'in 35 inci maddesi çerçevesinde nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturmaya konu mevcut önlem, Yönetmelik'in 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar devam eder.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

Madde 6 - Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla söz konusu maddenin Müsteşarlıkça bilinen Türkiye’deki ithalatçılarına, yurt dışındaki üretici ve ihracatçılarına soru formları gönderilecektir. Söz konusu tarafların soru formu gönderi listesinde yer alıp almadıklarını öğrenmek üzere Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İthalat Genel Müdürlüğü ile temasa geçerek bilgi almaları gerekmektedir. Soru formu gönderi listesinde yer almadığını öğrenen veya makûl bir süre içinde soru formunu alamayan tarafların en geç bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde soru formu talebinde bulunması ve soru formlarını doldurarak 7 inci maddede belirtilen süreler içerisinde Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

Ayrıca, soru formunun ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soruşturma konusu ülkenin Türkiye’deki resmi temsilciliğine de soru formu gönderilecektir.

Süreler

Madde 7 - Soru formlarına cevap verme süresi, soru formlarının gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 6 ıncı madde de belirtilen, sonradan soru formu talebinde bulunan taraflar ise bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

Soruşturmayla ilgili tarafların sundukları diğer her türlü bilgi ve belgenin dikkate alınabilmesi için, Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içerisinde DTM İthalat Genel Müdürlüğüne ulaştırılması gerekmektedir.

Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 6 ıncı madde de belirtilmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içerisinde yazılı olarak DTM İthalat Genel Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

Madde 8- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Yetkili merci ve adresi

Madde 9- Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

Tel: +90.312.204 7726; 204 7710, 204 7702

Faks:+90.312.2128765 veya 2128711

E-posta: damping@foreigntrade.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

Madde 10- Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

Madde 11- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Sayfa Başı