Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

19 Ekim 2004

SALI

Sayı : 25618

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/7912 Erzurum ve Kars İlleri Sınırları İçerisinde Bulunan, Sarıkamış Ormanları ile Allahüekber Dağlarını Kapsayan Alanın "Sarıkamış Allahüekber Dağları Milli Parkı" Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

2004/7939 Manisa İli, Gölmarmara İlçesi Köyler ve Belediyeler Toplum Kalkınma Birliği’nin Adının, “Gölmarmara İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2004/7952 Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Ticari Bilimler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2004/7966 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2004/7970 Merkezi Isparta’da Bulunan “Yalvaç İlçesi Mahalli İdareler Hizmet Birliği”nin Adının, “Yalvaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2004/7978 2005 Yılı Programı ile 2005 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı BeşirATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, DevletBakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

2004/7928 Resmi Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Başbakanlık Personeli Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

DÜZELTME (Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği ile İlgili)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/7912

Erzurum ve Kars illeri sınırları içerisinde bulunan, Sarıkamış Ormanları ile Allahüekber Dağlarını kapsayan ve ekli haritada sınırları tespit edilmiş olan alanın “Sarıkamış Allahüekber Dağları Milli Parkı” olarak belirlenmesi; ilgili bakanlıkların görüşüne dayanan Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 14/9/2004 tarihli ve 5876 sayılı yazısı üzerine, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/9/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

M. V. GÖNÜL

B. ATALAY

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7939

Manisa İli, Gölmarmara İlçesi Köyler ve Belediyeler Toplum Kalkınma Birliği’nin adının, “Gölmarmara İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği” olarak değiştirilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 8/9/2004 tarihli ve 62160 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 14/9/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

A. BABACAN

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7952

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Ticari Bilimler Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 25/8/2004 tarihli ve 18684 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/9/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. A. ŞAHİN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

A. AKSU

A.AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

B. YILDIRIM

E. MUMCU

S. GÜÇLÜ

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7966

Ekli listede adları yazılı mahalli idare birliklerinin kurulmasına izin verilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 4/10/2004 tarihli ve 62172 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 7/10/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A. AKSU

A. ŞENER

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

A. AKSU

Z. ERGEZEN

S. GÜÇLÜ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

7/10/2004 Tarihli ve 2004/7966 Sayılı

Kararnamenin Eki

LİSTE

 

Sıra

İli

Merkezi

Birliğin Adı

No

     

01

ARTVİN

Artvin İli Merkez İlçesi

Artvin ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma

     

ve İşletme Birliği (ARRİKAB)

02

ARTVİN

Artvin İli Borçka İlçesi Camili Köyü

Camili Köyler Birliği

03

BURDUR

Burdur İli Bucak İlçesi Demirli Köyü

Burdur - Bucak - Demirli - Kavacık Grubu İçme Suyu Birliği

04

HATAY

Hatay İli İskenderun İlçesi

İskenderun Değirmendere Grubu İçme Suyu Birliği

05

İSTANBUL

İstanbul İli Kartal İlçesi

Kartal İlçesi Köy ve Belediyelere Hizmet Götürme Birliği

06

KIRŞEHİR

Kırşehir İl Merkezi

Kırşehir Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği

07

KONYA

Konya İli Selçuklu İlçesi

Selçuklu İlçesi Hizmet Birliği

08

MUŞ

Muş İli Bulanık İlçesi

Bulanık Sulama Birliği

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7970

Merkezi Isparta’da bulunan “Yalvaç İlçesi Mahalli İdareler Hizmet Birliği”nin adının “Yalvaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği” olarak değiştirilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 5/10/2004 tarihli ve 62173 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 11/10/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. AYDIN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

C. ÇİÇEK

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7978

Yüksek Planlama Kurulu’nun 14/10/2004 tarihli ve 2004/78 sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu’na sunulan ekli “2005 Yılı Programı” ile “2005 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın kabulü; 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/10/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. AYDIN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

C. ÇİÇEK

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

18 Ekim 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-14127

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Ekim 2004 tarihinde Fransa’ya gideceğimden, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

18 Ekim 2004

B.01.0.KKB.01-06/A-28-2004-1079

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 18 Ekim 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-14127 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Ekim 2004 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

18 Ekim 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-14128

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Ekim 2004 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı Ali Babacan’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

18 Ekim 2004

B.01.0.KKB.01-06-283-2004-1080

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 18 Ekim 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-14128 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Ekim 2004 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

18 Ekim 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-14129

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Ekim 2004 tarihinde Meksika’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan        

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

18 Ekim 2004

B.01.0.KKB.01-06-284-2004-1081

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 18 Ekim 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-14129 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Ekim 2004 tarihinde Meksika’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

18 Ekim 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-14130

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Ekim 2004 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

18 Ekim 2004

B.01.0.KKB.01-06-285-2004-1082

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 18 Ekim 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-14130 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Ekim 2004 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

18 Ekim 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-14131

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Ekim 2004 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal Akşit’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan        

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

18 Ekim 2004

B.01.0.KKB.01-06-286-2004-1083

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 18 Ekim 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-14131 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Ekim 2004 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

18 Ekim 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-14132

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Ekim 2004 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un dönüşüne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

18 Ekim 2004

B.01.0.KKB.01-06-287-2004-1084

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 18 Ekim 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-14132 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Ekim 2004 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

18 Ekim 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-14133

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Ekim 2004 tarihinde Norveç’e gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler’in dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan        

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

18 Ekim 2004

B.01.0.KKB.01-06-288-2004-1085

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 18 Ekim 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-14133 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Ekim 2004 tarihinde Norveç’e gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2004/7928

Ekli “Resmi Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 16/9/2004 tarihli ve 57581 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 27/9/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

M. V. GÖNÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Resmi Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair

Yönetmelik

 

Madde 1 — 8/8/1984 tarihli ve 84/8422 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Resmi Mühür Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 13 — Mühür veya mühür beratı ya da ikisi birden kaybedildiğinde durum 3 üncü maddede belirtilen merci tarafından usulüne uygun olarak Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne bildirilir. Yeni mühür yapımının Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden istenmesi halinde mühür kütüğüne gerekli kayıt konularak yeni mühür yapılması sağlanır."

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Başbakanlıktan:

Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Başbakanlık

Personeli Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 2/5/2002 tarihli ve 24743 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Başbakanlık Personeli Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kurul, Mayıs ve Temmuz aylarındaki olağan toplantısı dışında, Başkan’ın çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ancak, Türkiye’nin üyesi olduğu ve bünyesinde dış temsilciliği bulunan uluslar arası kuruluşlar için Dışişleri Bakanlığının görüşü aranmaz.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ay” ibaresi “iki ay” olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE4 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

Sayfa Başı


DÜZELTME

18/10/2004 tarihli ve 25617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, “Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği”nin 8 inci maddesinin (Resmî Gazete Sayfa: 2) dördüncü satırında “.... alacak vergisi ....” şeklinde yer alan ifade “.... alacak belgesi ....”; beşinci satırında “.... baş vurması gerekir:” şeklinde yer alan ifade ise “.... başvurulması gerekir:” olarak düzeltilmiştir.

Sayfa Başı