Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

17 Eylül 2004

CUMA

Sayı : 25586

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Aldülkadir ŞENER'e,  Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Seçme Kararları

— Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. O. Bülent ZÜLFİKAR’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2004/46)

— Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ethem TOLGA’nın Seçilmesine Dair Karar (No: 2004/47)

Atama Kararları

— Maliye, Milli Eğitim ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Tebliğler

— Yemlerde Kullanılacak Yağlar Hakkında Tebliğ (No: 2004/35)

— Düzce Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 05-07)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

16 Eylül 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-12615

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 17 Eylül 2004 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Ali Babacan’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan             

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

16 Eylül 2004

B.01.0.KKB.01-06-260-2004-986

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 16 Eylül 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-12615 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Eylül 2004 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

16 Eylül 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-12616

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Türkiye-Yeni Zelanda Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu (KEK) VI. Dönem Toplantısı”na katılmak üzere; 17 Eylül 2004 tarihinde Yeni Zelanda’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif  Şener’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

16 Eylül 2004

B.01.0.KKB.01-06-261-2004-987

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 16 Eylül 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-12616 sayılı yazınız.

“Türkiye-Yeni Zelanda Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu (KEK) VI. Dönem Toplantısı”na katılmak üzere, 17 Eylül 2004 tarihinde Yeni Zelanda’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Sayfa Başı


Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine

Seçme Kararları

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/46

Bener CORDAN’ın vefatı nedeniyle boşalan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. O. Bülent ZÜLFİKAR’ın, Bakanlar Kurulunca yapılan seçimi, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 6. maddesinin b fıkrası gereğince onaylanmıştır.

16 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/47

Prof. Dr. Tahsin KESİCİ’nin emekliye ayrılması nedeniyle boşalan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ethem TOLGA’nın, Üniversitelerarası Kurulca yapılan seçimi, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 6. maddesinin b fıkrası gereğince onaylanmıştır.

16 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6229

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli T.C. Emekli Sandığı Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Gelirler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali ÖZYER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi, 5434 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

16 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          K. UNAKITAN

             Başbakan                                             Maliye Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6352

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine İbrahim BÜKEL’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

16 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                     Doç. Dr. H. ÇELİK

               Başbakan                                  Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6201

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Adnan YILMAZ’ın atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ile 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

16 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                        Dr. M. H. GÜLER

            Başbakan                            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6269

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Orhan YILMAZ’ın atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ile 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

16 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                        Dr. M. H. GÜLER

            Başbakan                            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6270

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığına Recep AKGÜNDÜZ’ün atanması,

657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

16 Eylül 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                        Dr. M. H. GÜLER

            Başbakan                            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Sayfa Başı


Tebliğler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

 

Yemlerde Kullanılacak Yağlar Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/ 35)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

 

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğ; hayvan beslemede kullanılacak yağların kalite kriterlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ, hayvan beslemede kullanılan yağların kalite kriterleri ile ilgili hususları kapsar.

 

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ, 7/7/1973 tarihli ve 14557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1734 sayılı Yem Kanunu’nun 2 nci ve 5 inci maddeleri ile 15/5/1997 tarihli ve 22990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yem Yönetmeliği’nin 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar, Sınıflandırma ve Kalite Kriterleri

Tanımlar

Madde 4- Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Yemlik yağ : Madde 5’de sınıflandırılan yağlardır.

Sınıflandırma

Madde 5- Yemlik yağlar aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

1) Bitkisel yağlar : Yağlı tohum ve meyvelerden elde edilen yağlardır.

2) Hayvansal yağlar: Aşağıda belirtilen hayvanlardan elde edilen yağlardır.

-Don yağı (Tallow): Rendering işletmelerinde sığır, koyun, keçi gibi ruminant hayvanlardan çıkarılan yağlardır.

-Tavuk yağı: Tavuk kesimhanelerinde tavuk gövdesi ve iç organlarından ayrılan ve diğer yenilmeyen

organların rendering tesislerinde işlenmesiyle elde edilen yağlardır.

-Balık yağı: Balık unu işletmelerinde balık ve balık artıklarının işlenmesiyle elde edilen yağlardır.

3) Asit yağlar : Ham yağların rafinasyon işlemi yan ürünü olan soapstock’ların sülfürik asitle muamelesi sonucu elde edilen yağlardır.

4) Hidrolize yağlar: Bitkisel ve hayvansal yağların yemeklik yağ üretimi ya da sabun yapımında işlenmeleri sırasında elde edilen yağlardır.

5) Korunmuş (bypass) yağlar: Yağ asitlerinin kalsiyum (Ca) ile tuz oluşturmaları ya da ham yağlardan değişik fiziksel ve kimyasal işlemler sonucu elde edilen stabil (inert) yağlardır.

6) Karışık yağlar: Yukarıda belirtilen yağların karışımından oluşan yağlardır.

Kalite kriterleri

Madde 6- Yemlik yağların kalite kriterleri

Hayvan beslemede kullanılacak yemlik yağların nem, tortu, sabunlaşmayan maddeler, toplam yağ asitleri, serbest yağ asitleri ve iyot değerlerine ilişkin kalite kriterleri Ek-1 deki tabloda verilmiştir. Kalite kriterleri uygun olan yağların yemlik yağ olarak kullanımına izin verilir. İthalat ve ihracat sırasında Ek-1 de belirtilen kalite kriterleri yanında, gerekli görülmesi halinde Bakanlıkca ek bilgi ve belgeler istenebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 7- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

MADDE 8- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür

 

 

EK-1

Yemlik Yağların Kalite Kriterleri

 

 

 

 

Yemlik yağ çeşitleri

Yemlik yağlarda aranan özellikler

Nem

 

 

En çok

 (%)

Tortu

 

En çok

(%)

Sabunlaşmayan

Maddeler

 

En çok

(%)

Toplam yağ asitleri

 

(%)

Serbest yağ asitleri

 

(%)

İyot sayısı

Peroksit

değeri

En çok

(meq/kg)

Bitkisel yağlar

Soya yağı

Ayçiçeği yağı

Oleik a. yüksek ayçiçek y.

Pamuk yağı

Mısır yağı

Kanola yağı

Yerfıstığı yağı

Hindistan cevizi yağı

Palm yağı

Palm olein

Palm stearin

Palm çekirdeği yağı

Diğer bitkisel yağlar

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

1,5

1,5

2

2

3

2

1

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

3

 

 

³ 90

³ 90

³ 90

³ 90

³ 90

³ 90

³ 90

³ 90

³ 90

³ 90

³ 90

³ 90

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

110-140

110-150

75-90

95-115

100-135

90-130

80-110

5-15

45-65

³ 56

£ 48

10-35

-

 20

Hayvansal yağlar

Don yağı

Tavuk yağı

Balık yağı

 

 

1

1

1

 

 

1

1

1

 

 

1

1

-

 

 

³ 90

³ 90

³ 90

 

 

£ 15

£ 15

£ 15

 

 

35-60

60-90

³ 100

 

20

Asit yağlar

1

1

4

³ 85

³ 50

 

³ 100

 

20

Hidrolize yağlar

 

1

 

1

 

6

 

³ 85

 

-

 

-

 

20

Korunmuş (by-pass) yağlar

 

5

 

-

 

4

 

³ 70

 

-

 

-

 

-

Karışık yağlar

1

1

4

³ 85

-

 

-

 

20

 

—— • ——

Düzce Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Toplantı Tarihleri : 26/5/2004 - 28/7/2004

Karar Sayısı         : 05–07

Mahalli Çevre Kurulu 26/5/2004 ve 28/7/2004 tarihlerinde toplanarak Düzce 3 üncü derece kirli iller kapsamında değerlendirildiğinden aşağıdaki kararları almıştır.

Madde 1 — Genel Hükümler

İlimiz merkez ve ilçelerinde (Kaynaşlı, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka ve Gümüşova) ısınma ve sanayide aşağıda özellikleri belirtilen ithal kömürlerin kullanılmasına,

a) Isınma amaçlı ithal kömür özellikleri:

 

Alt Isıl değeri (orijinalde)

: En az 6200 Kcal/kg (-400 Kcal/kg Tolerans)

 

Kükürt (kuru bazda)

: % 0.9 (max)

 

Uçucu Madde (kuru bazda)

: 12-28 (+ 1 Tolerans)

 

Toplam Nem (orijinalde)

: %10 (max)

 

Kül (kuru bazda)

: % 14 (max) (+ 1 Tolerans)

 

Boyut

: 18-150 mm (18 mm altı ve

   

150 mm üstü için max %10 Tolerans)

 

Şişme İndeksi

: 1 max

Eğer kül oranı max % 14+2 ise kömürdeki kalori değeri min 6000 kcal/kg olmasına,

Stokerli sistemlerde piyasada fındık kömür tabir edilen 10-18 mm boyutlarındaki yıkanmış ve elenmiş kömür kullanılabilir. Torba üzerinde sadece stokerli yakma sisteminde kullanılacağı yazılı olarak belirtilmelidir.

b) Sanayi Amaçlı İthal Kömür Özellikleri:

 

Alt Isıl Değeri (orijinalde)

: 6000 Kcal/kg (-500 Kcal/kg Tolerans)

 

Toplam Kükürt (kuru bazda

: max % 1 (+ % 0,1 Tolerans)

 

Uçucu Madde (kuru bazda)

: max % 36 (+ %1 Tolerans)

 

Toplam Nem (%) max

: 10 (satışa sunulan)

 

Boyut

: 0 – 50 mm

Madde 2 — İlimiz Akçakoca ve Yığılca İlçeleri ve bağlı köylerinde aşağıda özellikleri belirtilen ithal ve yerli kömürlerin kullanılmasına,

a) Isınma Amaçlı İthal Kömür Özellikleri:

 

Alt Isıl değeri (orijinalde)

: En az 6200 Kcal/kg (-400 Kcal/kg Tolerans)

 

Kükürt (kuru bazda)

: % 0.9 (max)

 

Uçucu Madde (kuru bazda)

: 12-28 (+ 1 Tolerans)

 

Toplam Nem (orijinalde)

: %10 (max)

 

Kül (kuru bazda)

: % 14 (max) (+ 1 Tolerans)

 

Boyut

: 18-150 mm (18 mm altı ve

   

150 mm üstü için max %10 Tolerans)

 

Şişme İndeksi

: 1 (max)

Eğer kül oranı max % 14+2 ise kömürdeki kalori değeri min 6000 kcal/kg olmasına,

Stokerli sistemlerde piyasada fındık kömür tabir edilen 10-18 mm boyutlarındaki yıkanmış ve elenmiş kömür kullanılabilir. Torba üzerinde sadece stokerli yakma sisteminde kullanılacağı yazılı olarak belirtilmelidir.

b) Isınma Amaçlı Yerli Kömür Özellikleri:

 

Alt Isıl Değer (orijinalde)

: min 3000 (-200 Kcal/kg Tolerans)

 

Toplam Kükürt (kuru bazda)

: % 2,5 max (satışa sunulan)

 

Boyut

: 18-150 mm. (18 mm. altı

   

150 mm. üstü için max %10 Tolerans)

c) Sanayi Amaçlı İthal Kömür Özellikleri:

 

Alt Isıl Değeri (orijinalde)

: 6000 Kcal/kg (-500 Kcal/kg Tolerans)

 

Toplam Kükürt (kuru bazda)

: max % 1 (+ % 0,1 Tolerans)

 

Uçucu Madde (kuru bazda)

: max % 36 (+ %1 Tolerans)

 

Toplam Nem (%) max

: 10 (satışa sunulan)

 

Boyut

: 0 – 50 mm

Stokerli Sistemler (cebri yüklemeli fanlı) ile ilgili olarak;

Hava kirliliğinin azaltılması ve hava-yakıt oranının optimum koşullarda olmasını sağlayarak tam yanmanın gerçekleştirilmesi için bu sistemlerin otomatik yüklemeli, fanlı ve döner ızgaralı olmaları,

İlk yanma sırasında bacadan atılan partikül madde emisyonlarını kontrol etmek amacıyla ön yanmayı temin edecek şekilde bu sistemlerin sürekli (non-stop) yanmasının sağlanması, ayarlarının iyi yapılmış olması, sürekli kontrol edilmesi ve ehil kişilerce yakılması,

Bu yakma sistemleri için Türk Standartları Enstitüsünden Yeterlilik Belgesi alınmış olması,

Stokerli sistemlerin kullanıldığı binalarda sıkı denetimlerin yapılması ve filtre kullanılması ve hava kalitesinin düzenli olarak izlenmesi kaydı ve koşulu ile Genelgede belirtilen ve ısınma amaçlı kullanılmasına izin verilen ithal ve yerli kömür özelliğini sağlayan ve piyasada fındık tabir edilen 10–18 mm çapındaki elenmiş ve yıkanmış kömürlerin torbalanarak stokerli sistemlerde kullanılması uygundur.

Madde 3 — İlimiz Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere haiz olmayan yerli ve ithal kömürlerin Düzce İli sınırları içersinde ısınma, sanayi ve enerji üretimi amaçlı olarak pazarlanması ve tüketilmesinin yasaklanmasına,

Madde 4 — Isınma amaçlı kömürlerin taşınması, doldurulması ve boşaltılması sırasında kömür kaybını ve bu işlemlerle oluşacak tozumayı önlemek amacıyla kömürlerin torbalanarak tüketime sunulmasına, dökme kömür satışının yasaklanmasına, ancak toplu alım yapan resmi kurum, kuruluş ve özel fabrikaların aldıkları kömürlerin çevre ve insan sağlığını tehdit etmeden açık olarak yerine dökülmesinin 10/1/2003 tarih ve 2003/01 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararında belirlenen kömür satış yerlerinde aranacak standartları sağlamak şartıyla serbest bırakılmasına,

Madde 5 — Petrol kokunun ısınma amacıyla kullanımı 13/1/1995 tarih ve 1995/1 sayılı ve 23/11/1995 tarih ve 1995/10 sayılı Genelgelerimizle yasaklanmıştır. İthal kömür adı altında, yüksek oranda kükürt içeren petrol kokunun ısınmada kullanılmamasına,

Madde 6 — Belediye sınırları içerisinde ilgili Belediyeden, Belediye mücavir alan dışında ise Valilik ve Kaymakamlıklardan alınan işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan kamyon, kamyonet v.b. araçlar üzerinde veya işyeri haricinde kömür satışı yapılmamasına,

Madde 7 — İle giriş yapacak kömür yüklü araçların kontrolünün yapılabilmesi için gerekli olan kontrol noktalarının Karayolları 41 inci Şube Şefliği tarafından tespit edilmesine,

Madde 8 — Kömür Üretimi ve İthalatı Yapanların Uyması Gereken Kurallar

(1) Yerli Kömürlerde "torbalamanın kömürün çıkarıldığı yerde yapılması"na,

(2) Yerli Kömürlerde "pazarlamacıların, üreticiden torbalı kömür satın almaları" ve "kömürün üretildiği yerde üreticilerin pazarlamacı ve vatandaşa torbalı kömür satmaları"na,

(3) "Yerli kömürün çıkarıldığı İlin Valiliğinden kömürlere uygunluk belgesinin alınması, satış izin belgesinin ise uygunluk belgesi dikkate alınarak kömürün satılacağı İlden alınmasına, bu kömürleri kullanacak diğer illerin ayrıca uygunluk belgesi düzenlememeleri ve kömürün çıkarıldığı ilin vermiş olduğu uygunluk belgesini kabul etmelerine,"

(4) "İzin başvurusu; Düzce Valiliğine (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) verilecek dilekçe ekinde "kararda belirlenmiş esaslara uygun olarak İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce hazırlanmış ve noter tastikli taahhütnamenin bulunmasına"

Kömür üretimi ve ithalatı yapacak ocak sahipleri veya rödevansların verecekleri taahhütnamede yer alacak hususlar;

- Doğrudan veya sözleşmeli bayiler aracılığı ile pazarlayacakları kömürlerin İl Mahalli Çevre Kurulu’nun .................. tarih ve ................ nolu Kararı çerçevesinde belirlenen özelliklere sahip olunacağını,

- İyileştirme ve zenginleştirme tesislerinde ve/veya depolarda yapılacak denetimlerde ve numune alımlarında, Valilikçe görevlendirilmiş yetkili denetim ekibinin çalışmalarını kolaylaştırıcı her türlü imkanı sağlayacağını,

- Tesisten, depodan, taşıma araçlarından, satış yerinden, bayilerden, mahrukatçı kullanım (tüketici) yerinden gerektiğinde her zaman alınacak numunelerin, numune alma ve analiz ücretini karşılayacağını,

- Şehire sevk edilecek her parti kömür için pazarlamacı ya da tüketiciye iletilmek üzere kömürün kantar fişi, sevk irsaliyesi, Kömür Uygunluk Belgesini ve denetim belgesini nakil aracına vereceğini,

- Kömürlerin doldurulduğu torbaların üzerinde; yerli kömür için, kömürü üreten ve satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, tel, faks ve e-maili, kömürün hava kirliliği açısından kaçıncı derece illerede kullanılacağı, kömürün menşei, cinsi, kömürün fiziksel ve kimyasal özelliği (kükürt, nem, alt ısıl değer ve diğer özellikler) ve uygunluk ve satış izni veren Valiliğin yazısının yazılmasını,

- İthal kömür torbası üzerinde; kömürü ithal eden ve satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, tel, fax ve e-maili, Çevre ve Orman Bakanlığından alınmış (Kontrol Belgesinin sayısı, kömürün menşei, cinsi, kömürün fiziksel ve kimyasal özelliğinin (kükürt, nem, kül ve uçucu oranı, alt ısıl değer ve boyutu) yazılmasını,

- Kömürü taşıyan araçların Düzce Valiliğine ait denetim ekiplerine kontrollerini yaptıracağını, satışına izin verilen kömür belgelerine "Kontrol Edilmiştir" kaşesi vurduracağını, yetkililerce imzalanıp, bu kaşe ve imzayı taşımayan evrakla Düzce İline giren kömüre uygun olmayan kömür muamelesi yapılacağını,

- Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 27/4/2004 tarih 3888- 21363 sayılı (2004-4) Genelgesi’nin yakıtlarla ilgili 1 inci Maddesinin (b) bendinde; İllerde ısınma amaçlı soba ve kazanlarda kullanılmasına izin verilen kaliteli kömürlerin temini, kaçak kömür kullanılmasının önüne geçilmesi, kömür üretici ve satıcısının bilinmesi, denetlenmenin etkili uygulanması, kömürlerin açıkta satışının önlenmesi, kömürlerin taşınması, doldurulması ve boşaltılması sırasında kömür kaybını ve bu işlemlerde oluşacak tozumayı önlemek açısından ithal ve yerli kömürlerin torbalanarak satışa sunulmasını,

Kabul, beyan ve taahhüt etmesine,

(5) Yukarıdaki maddelerde yazılı hususları içeren taahhütnamenin noterlikçe düzenlenmiş olmasına, taahhütnamede yazılan hususları kabul etmediği taktirde 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem uygulanacağının ilgiliye tebliğ edilmesine,

(6) "Hava Kirliliğinin azaltılması amacıyla ithal edilen kömürler, Bakanlığımızdan alınan Kontrol Belgesi çerçevesinde ithal edilmektedir. Bakanlığımızdan alınan Kontrol Belgesinin Uygunluk Belgesi yerine kabul edilmesi ayrıca Uygunluk Belgesi düzenlenmemesi; Satış İzin Belgesinin ise Kontrol Belgesi dikkate alınarak kömürün satılacağı ilden verilmesi"ne,

(7) İthal kömürde "pazarlamacıların, ithalatçıdan torbalı kömür satın almaları ve ithalatçılarında pazarlamacı ve vatandaşa torbalı kömür satmaları"na,

Madde 9 — Kömür Satışı Yapan Gerçek ve Tüzel Kişilerin Uyacağı Kurallar

(1) Kömür satışı yapacak olan üretici, ithalatçı ve bunların anlaşmalı, sözleşmeli bayilerinin ve tüm kömür satıcılarının "Kömür Satış İzin Belgelerini" ikamet ve satış yerleri itibari ile mücavir alan sınırları içerisinde ilgili Belediyelerden, mücavir alan sınırları dışında kalanların ise mahallin en büyük Mülki Amirinden almasına,

(2) Kömür Satış İzin Belgesi almak için ilgili merciye müracaat edecek gerçek ve tüzel kişilerin dilekçeleri ekinde bulunması gereken evrakın ilgili makamlarca belirlenmesine, ayrıca kömür satış izin belgesi almak için müracaat edecek işyerlerinden 10.01.2003 tarih ve 2003/01 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararında istenilen şartların ilgili kurumlarca aranmasına,

Kömür satıcılarının verecekleri taahhütnamede yer alacak hususlar;

- İl Mahalli Çevre Kurulu’nun .............................tarih ve ...................no’lu Kararı çerçevesinde Düzce İli sınırları içerisinde belirlenen özelliklere sahip kömür satacağını,

- İşyeri veya depolarda yapılacak denetimlerde ve numune alımlarında, Valilik denetim ekibinin çalışmalarını kolaylaştırıcı her türlü imkanı sağlayacağını,

- Tesisten, depodan, taşıma araçlarından, satış yerinden, bayilerden ve tüketicilerden gerektiğinde her zaman alınacak numunelerin, numune alma ve analiz ücretini karşılayacağını,

- Tüketiciye pazarlanacak kömüre ait kantar fişi, sevk irsaliyesi, fatura ve Düzce Valiliği’nin (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) kontrol noktasından onaylanmış Kömür Uygunluk Belgesi’nin bir örneğini vereceğini,

- Kontrol noktasında, kontrol edilmeden geçen kömürü kabul etmeyeceğini,

- Depodan, taşıma aracından, satış yerinden ve kullanım (tüketim) yerinden alınan numunenin analiz sonuçlarının bozuk çıkması halinde, bir olumsuzluk olarak değerlendirileceğini;

Kabul, beyan ve taahhüt etmesine,

(3) Yukarıdaki maddelerde yazılı hususları ihtiva eden taahhütnamenin noterlikçe düzenlenmiş olmasına, taahhütnamede yazılan hususları kabul etmediği taktirde 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem uygulanacağının ilgiliye tebliğ edilmesine,

Madde 10 — Tüketicinin Uyması Gereken Kurallar

(1) Tüketicilerin kömürlerini "Kömür Satış İzin Belgesi" olan satıcılardan almalarına,

(2) Tüketicilerin, kömür satıcılarından fatura ve/veya perakende satış fişi almaları ve denetleme esnasında ibraz etmelerine,

(3) Resmi Kurum ve Kuruluşların kömür satıcılarından fatura ve/veya perakende satış fişi almaları ve denetleme sırasında bunları ibraz etmelerine,

(4) Tüketicilerin, satın aldıkları kömürlerin soba veya kaloriferlerde verimli yakılmasına ilişkin bilgileri ihtiva eden Verimli Yakma Kılavuzunu satıcılardan talep etmelerine,

(5) İş yeri ve konutlarda Ateşçi/Kaloriferci Belgesi olmayan kaloriferci çalıştırılmamasına,

(6) İlimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, işyerleri ve meskenlerin kalorifer tesisi ve bacaların bakım ve temizliklerini kış sezonu öncesi yaptırmalarına,

(7) Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15 0C’nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmaması; işyerlerinde, bina iç ortam sıcaklığı 18 0C, konutlarda ise 20 0C’den yukarı olmayacak şekilde yakılmasına,

(8) Sanayi Tesislerinde;

- Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği çerçevesinde, sanayi tesisleri emisyon izni alarak faaliyet göstermek zorundadır. Emisyon iznine tabi olmayan sanayi tesislerinden yayılan emisyonlar, bu Yönetmelikte belirtilen sınır değerlerin üzerinde olamaz.

- Emisyon iznine tabi olan/olmayan tesislerde, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğindeki hüküm ve sınırlara uygun faaliyet gösterilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, uygun yakma teknolojisine sahip olduğunun belgelenmesi, emisyon izni almış olması ve/veya emisyon ölçüm raporunu Valiliğe sunmuş olması ve çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde gerekli önlemlerin alınması kaydı ile sanayi tesislerinde her boyutta (toz dahil) yerli kömür kullanılabilir.

- Sanayicilerin tesislerinde kullanacağı kömür özelliklerini ilgili Valiliğe bildirmeleri gerekmektedir. Tozumayı önleyici her türlü tedbirin kömürü satan taşıyan ve sanayi tesisi sahibi tarafından alınması koşulu ile sanayi amaçlı tüketilecek yerli ve ithal kömürlerin torbalanması gerekmemektedir.

- Sanayi tesislerinde kullanılacak ithal kömürlerin genelge ekinde verilen sanayi amaçlı ithal edilecek kömürlerde aranacak özelliklere sahip olması gerekmektedir.

- TÜPRAŞ tarafından üretilen yüksek kükürt içeren 6 nolu fuel-oilin, kükürtdioksit emisyonunu Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nde belirtilen sınır değerlere uygun olarak arıtan bacagazı arıtım tesisine/teknolojisine sahip sanayi tesislerinde kullanımına izin verilir. Bu koşullar dışında 6 nolu fuel-oil kullanımının önlenmesi, sıvı yakıt taşıyıcı ve satıcı firmaların bu konuda uyarılması gerekmektedir.

Sanayi tesislerinde TÜPRAŞ spektlerine uygun %1 kükürt ihtiva eden ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan izin alınarak ithal edilen fuel-oil kullanılabilir. Bu yakıtın anma ısıl gücü düşük, yanma boyu kısa kazanlarda kullanımında yanma verimi açısından, akışkanlığın arttırılması amacıyla ön ısıtma yapılması gerekmektedir.

- Sanayi amaçlı ithal edilen ve sadece çimento ve modern teknoloji ile donatılmış ve EK III’ de listesi verilen kireç fabrikaları dışında kullanılmasına izin verilmeyen kalsine edilmemiş petrol kokunun diğer sanayi tesislerinde kullanımının yasaklanması, bunun için gerekli denetimlerin yapılması gerekmektedir.

- Bacasından siyah duman atan işyerinin ve sanayi tesislerinin denetlenmesi, kullanılan yakıt ve bacadan atmosfere verilen emisyonlar dikkate alınarak sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin denetim altına alınması ve gerekli yasal işlemin yapılması gerekmektedir.

- İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Belediyelerin teknik elemanları koordineli bir şekilde bölgelerindeki çevreyi kirleten sanayi tesislerini tespit etmeleri ve denetlemeleri gerekmektedir.

Madde 11 — Hava Kirliliği Uyarı Kademeleri ile İlgili Olarak Uygulanacak Kurallar

İlimiz Hava Kirliliği Uyarı Kademelerine ulaştığında alınması gereken tedbirler aşağıda belirtilmiştir.

a) Dünya Sağlık Örgütünün en alt sınır olarak tespit ettiği standart hava kirliliği derecesi

75 µg kükürtdioksit

150 µg Duman

Normal kabul edilebilir sınırlar,

250 µg/m3 kükürtdioksit

300 µg/m3 Duman

b) H.K.K.Y. göre

 

Uyarı Kademeleri

SO2

PM

 

(Kükürtdioksit)

(Duman)

 

1. Kademe

700

400

 

2. Kademe

1000

600

 

3. Kademe

1500

800

 

4. Kademe

2000

1000

*Nisbi nem %90’ın üzerinde, Kirlilik % 10 eksiği ile uygulanır.

c) 1. Uyarı Kademesi

24 saatlik ölçüm ortamları 700 µg/m3 SO2, 400 µg/m3 PM olduğu zaman

(1) 2 nci ve 3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseseler %50 kapasitede çalışmasına,

(2) Kalorifer ve sobalar günde yalnız 2 defa 4’er saat yakılmasına, (05-09 ve17-21)

d) 2. Uyarı Kademesi

24 saat ortalama 1 000 µg/m3 SO2 ve 600 µg/m3 olduğunda,

(1) 1 inci sınıf gayri sıhhi müesseselerin %50 kapasitede çalışmasına,

(2) Kalorifer ve sobaların günde yalnız 2 defa 3’er saat yakılmasına,

(05:00-08:00 ve 17:00-20:00)

e) 3. Uyarı Kademesi

24 saatlik ortalama 1 500 µg/m3 ve 800 µg/m3 PM olduğunda

(1) 1, 2 ve 3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseseler ve emisyon yayan bütün işyerlerinin faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına,

(2) İlk ve Orta dereceli okulların tatil edilmesine,

(3) Tek ve çift plaka uygulamasına geçilmesine,

f) 4. Uyarı Kademesi

24 saatlik ortalama 2 000 µg/m3 SO2 ve 1 000 µg/m3 PM olduğunda, 1, 2 ve 3 üncü kademe önlemlerine ek olarak,

(1) Zorunlu ihtiyaç maddeleri üreten ve halk sağlığını doğrudan ilgilendiren işyerleri dışında tüm işyerlerinin faaliyetlerinin durdurulmasına,

(2) Tüm okul, işyerleri ve resmi dairelerin tatil edilmesine,

(3) Askeri, emniyet, itfaiye, sağlık, zorunlu ihtiyaç maddeleri taşıyan araçlar, kordiplomatik otolar ve taksiler hariç bütün motorlu araçların trafikten men edilmesine,

(4) Kaloriferler ve bacalar tamamen söndürülerek hastane ve benzeri halk sağlığını ilgilendiren kuruluşlarda elektrikli ısınma cihazlarının kullanılmasına,

(5) Tüm kamu ve hastanelerin, ihtiyacı karşılayacak şekilde yatak ilaç ve levazımatı hazır bulundurulmasına,

(6) Özel ambulanslar en kısa sürede İl Sağlık Müdürlüğü emrine verilmesine,

Madde 12 — Denetleme ve Müeyyidelere Ait Kurallar

(1) İl’e giriş yapan kömür yüklü araçların kontrolünde, satın alınan kömüre ait fatura, kantar fişi, sevk irsaliyesi, kömür uygunluk belgesi, tevsii sahası çıkış kantar kömür fişi ve kömür ebatlarının kontrol edilmesine, bu amaçla İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve kolluk kuvvetleri ile birlikte İlimize giriş yapan kömürlerin denetlenmesine, İl dahilindeki (mücavir alan içerisinde) kömür satış yerlerinin denetlenmesinin ise İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonunda İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve Mahrukatçılar Derneği temsilcisinden oluşturulacak bir ekip tarafından yapılmasına, gerektiğinde emniyet tedbirlerinin kolluk kuvvetleri tarafından alınmasına,

Alınan kararla ilgili uygulamanın İlçelerde Kaymakamlıklarca sağlanmasına, denetim ekiplerinin Sağlık Grup Başkanlıkları, Belediye Başkanlığı ve istenmesi halinde İlçe Emniyet Müdürlükleri (Jandarma Bölgesinde ise İlçe Jandarma Komutanlığı) ile gerek görülen ilgili diğer kamu kurum elemanlarından oluşturulmasına,

Denetim esnasında tutulan tutanaklarla ilgili gerekli yasal işlemlerin Kaymakamlıklarca yapılmasına,

(2) Denetimler esnasında Kömür Uygunluk Belgesi olmayan ya da Kömür Uygunluk Belgesi olduğu halde Mahalli Çevre Kurulu kararında belirtilen özelliklere sahip olmayan kömürlerin pazarlanması ve tüketimine izin verilmemesine,

(3) Valiliğimiz İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne Kömür Uygunluk Belgesi almak için müracaat edecek gerçek ve tüzel kişilerden ve İl’de satışa sunulacak kömürlerin her aşamasında (üretim yerinde, depoda, kamyonda, satış yerinde, bayide, kullanım ve tüketim yerlerinde ve benzeri alınacak kömür numunesinin Çevre ve Orman Bakanlığı Referans Laboratuvarı veya Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından analizleri kabul edilen laboratuvarlara analizinin yaptırılmasına, analiz ücretlerinin ilgilisi (ocak sahipleri, satışını yapan gerçek ve tüzel kişiler, v.b.) tarafından ödenmesine,

(4) Denetim ekipleri tarafından taşıma aracında, kullanıcıların ve satıcıların depolarında tespit edilen ve Mahalli Çevre Kurulu kararında belirtilen şartlara uymayan katı ve sıvı yakıtların mücavir alan sınırları içerisinde ilgili belediyece mücavir alan sınırları dışında ise mülki amir tarafından yed-i emine alınarak yakılmasının önlenmesine, yed-i emine alınan yakıtların masrafları sahipleri tarafından karşılanmak suretiyle il dışına çıkarılmasına, bu mümkün olmadığı takdirde uygun şekilde bertaraf edilmesine,

(5) Kontrol ekipleri tarafından yakıtın yed-i emine alınması durumunda tahakkuk edecek işçilik, taşıma, park v.b. masrafların yed-i emine alan kurum tarafından ilgilisinden tahsil edilmesine,

(6) Yukarıda belirtilen 4 ve 5 inci Maddelerdeki şartlara uymayan katı ve sıvı yakıtların ısınma amaçlı kullanımının önüne geçilmesi amacıyla el konulması işleminden sonra, el konulan yakıtın 765 sayılı Türk Ceza Kanununun yed-i eminlik müessesesine göre düzenlenmiş 276 ncı Maddesi gereğince üçüncü kişilere ya da mal sahibine yed-i emin sıfatı ile teslim edilmesine, bu durumun bir tutanakla tespit edilerek yed-i eminlik görev ve sorumluluğunun kapsamı ile buna aykırı davranılması halinde doğacak cezai ve hukuki sorumluluğun yed-i emine görevli memur eli ile tebliğ edilmesine,

(7) Mahalli Çevre Kurulu kararına aykırı olarak Bakanlığımızca tahsisat yapılan sanayi tesisleri dışındaki tesislere ya da ısınma amaçlı olarak petrol koku sattığı ya da bulundurduğu tespit edilen kişiler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun 8/2 maddesinden hareketle 20/a maddesine göre işlem yapılmasına, yed-i emine teslim olunan sözkonusu petrol kokunun, Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak uygun görüş doğrultusunda ve Valilik nezaretinde olmak kaydıyla, maliki tarafından petrol koku kullanılmasına Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilen sanayi tesisine satışının yapılmasına,

(8) Kömür Uygunluk Belgesi ve/veya Kömür Satış İzin Belgesi olmadan kömür satışının yapıldığının tespit edilmesi halinde, ilgili kurum tarafından yasal işlem yapılmasına,

(9) Kömür Uygunluk Belgesi ve/veya Kömür Satış İzin Belgesi alındığı halde Mahalli Çevre Kurulunda belirlenen şartlara uymayan kömürlerin satışının yapıldığının ve kullanıldığının tespit edilmesi halinde, kömürlerin yed-i emine alınmasına ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem uygulanmasına,

(10) Bacasında aşırı derecede duman çıkararak usulüne uygun yakmadığı tespit edilen işyeri ve konutların ikaz edilmesine, tekrarı halinde 2872 sayılı Çevre Kanununun 8/1 maddesi gereğince yasal işlem uygulanmasına ve ilgili kuruma yazılarak ateşçilerin Ateşçi Belgesinin iptal edilmesinin sağlanmasına,

(11) Kalorifer kazanlarından çıkan kül ve cürufun rasgele yerlere dökülmemesine, Belediye tarafından belirlenen çöp sahalarına dökülmesine, aksi taktirde 2872 sayılı Çevre Kanununun 8/1 maddeleri gereğince yasal işlem uygulanmasına, (12) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile bağlı işletmelerinde yapılacak yakıt ihalelerinde Kömür Uygunluk Belgesi ve/veya Kömür Satış İzin Belgesi olması şartı aranmasına,

(13) İlimiz sınırları içersinde ısınma ve sanayide, enerji elde etmek amaçlı çöp, yanık yağ, lastik, kırpıntı, üstübü v.b. atık ve atıkların her ne suretle olursa olsun yakılmamasına, yakanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun 8/1 maddesi gereğince yasal işlem uygulanmasına,

(14) Verilen her türlü belge teshin (ısınma) yılı ile sınırlı olup, daha önce verilen belgelerin yeni statüye adapte olmaları için o teshin yılına ait Mayıs ayına kadar süre verilmesine, aksi takdirde mevcut belgelerinin iptal edilmesine ve yasal müeyyide uygulanmasına,

Madde 13 — Çeşitli Hükümler

a) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüklerinin üretim yerlerinden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenerek Valiliklere bildirilecek fakir ve muhtaç ailelere dağıtılmak için tahsis edilen kömürün bir defaya mahsus olmak üzere Valilik tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasına,

b) İhtiyaç sahipleri belirlenirken hava kirliliğinin az olduğu, hava sirkülasyonunun fazla olduğu, yüksek rakımlı bölgelere öncelik verilmesine, hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde ise sağlık sorunları da göz önünde bulundurularak dağıtımlarının asgari seviyede olmasına,

c) Dağıtılacak kömürlerin torbalanarak ve torbalarının üzerine "Düzce Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanlığı" ile "SATILAMAZ" ibaresinin yazılarak dağıtımının yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde 14 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 15 — Bu Kararı Düzce Valisi yürütür.

Sayfa Başı