Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

8 Eylül 2004

ÇARŞAMBA

Sayı : 25577

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/7793   122 Kişinin Türk Vatandaşlığından Alınması ve 30 Kişiye İlişkin Hükümlerin İptali Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu İstisna Sözleşmesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik

— Eti Alüminyum A. Ş. Genel Müdürlüğü Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği

— Eti Alüminyum A. Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Bazı Çeltik ve Pirinç Türlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/71 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2004/7793

Ekli (1) sayılı listede künyeleri yazılı 122 kişinin Türk vatandaşlığına alınması;

Ekli (2) sayılı listede tarihleri ve sayıları yazılı kararnameler ile Türk Vatandaşlığına alınan 30 kişiye ilişkin hükümlerin iptali;

İçişleri Bakanlığı’nın 10/5/2004 tarihli ve 061087 sayılı yazısı üzerine, 2510 sayılı İskan Kanununun 6 ncı maddesinin (B) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

1 Sayılı Liste

Sıra

No

Uyrukluk

Bildirim No

Soya

Adı

Nüfus

Adedi

Uyrukluğu

1

361

ABDULLAH

CANAN (KENDİSİ)

1

MAKEDONYA

2

361

ABDULLAH

SIRCAN (KENDİSİ)

1

MAKEDONYA

3

29249

AKEL

HÜSEYİN

5

MAKEDONYA

4

29249

AKEL

RESMİYE (EŞİ)

1

MAKEDONYA

5

1637

AKYOL

TAHİR

3

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

6

1637

AKYOL

MİNAVER (EŞİ)

1

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

7

364

AVCI

FEİM

4

MAKEDONYA

8

364

AVCI

AYSEL (EŞİ)

1

MAKEDONYA

9

1634

AYDIN

BAYRAM

3

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

10

1634

AYDIN

FETİYE (KARDEŞİ)

1

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

11

1636

AYDIN

DAVUT

3

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

12

1636

AYDIN

MELEK (EŞİ)

1

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

13

1638

AYDIN

SELVET (EŞİ)

1

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

14

1638

AYDIN

RAMADAN

4

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

15

29252

CERCİZ

EDİP

1

MAKEDONYA

16

29252

CERCİZ

NERMİN (EŞİ)

1

MAKEDONYA

17

29252

CERCİZ

NECLA (K1ZI)

1

MAKEDONYA

18

19936

ÇALIŞKAN

SELAHATTİN

4

MAKEDONYA

19

29251

ÇALIŞKAN

BAHAR (EŞİ)

1

MAKEDONYA

20

29251

ÇALIŞKAN

KERİM

3

MAKEDONYA

21

19936

ÇALIŞKAN

NURFET (EŞİ)

1

MAKEDONYA

22

19932

DEĞİRMENCİ

BAYRAM

1

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

23

29256

DOYRAN

HALİT

1

MAKEDONYA

24

19923

GORA

AGİM

1

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

25

19923

GORA

GÜLŞAH (EŞİ)

1

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

26

19922

GORA

TAYFUN (OĞLU)

1

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

27

29254

GUNGA

ABDULA

1

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

28

29254

GUNGA

NEBİYE (KARDEŞİ)

1

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

29

1635

HACIHASANLAR

SAMİ

1

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

30

1635

HACIHASANLAR

KENAN (OĞLU)

1

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

31

1635

HACIHASANLAR

NAFİZ (OĞLU)

1

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

32

29230

HAKTANIR

NECATİ

1

MAKEDONYA

33

29230

HAKTANIR

İDAFET (EŞİ)

1

MAKEDONYA

34

29230

HAKTANIR

FEVZÎ (OĞLU)

1

MAKEDONYA

35

29248

HÜSEYİNOĞLU

HASAN

1

MAKEDONYA

36

29248

HÜSEYİNOĞLU

HATİCE (EŞİ)

1

MAKEDONYA

37

29248

HÜSEYİNOĞLU

ERKAN (OĞLU)

1

MAKEDONYA

38

19937

KAYA

BAYRAMALİ

5

MAKEDONYA

39

19937

KAYA

BAHRİ (OĞLU)

1

MAKEDONYA

40

19937

KAYA

HACER (EŞİ)

1

MAKEDONYA

41

29255

KOCATAŞ

SEAHATTİN

4

MAKEDONYA

42

29255

KOCATAŞ

GÜLSEREN (EŞİ)

1

MAKEDONYA

43

29213

KORKMAZ

REŞAT

7

MAKEDONYA

44

29213

KORKMAZ

GÜLZADE (EŞİ)

1

MAKEDONYA

45

19889

KURTEŞ

REŞAT

1

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

46

19889

KURTEŞ

MÜRVET (EŞİ)

1

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

47

19935

MORİNA

FERAT

3

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

48

19935

MORİNA

SEBAHAT (EŞİ)

1

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

49

29258

MURİÇ

İDRİS

1

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

50

29258

MURİÇ

MUHARREM (OĞLU)

1

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

51

29258

MURİÇ

MEHMET (OĞLU)

1

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

52

29258

MURİÇ

ASİFA (EŞİ)

1

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

53

29250

MUTLU

GÜLHAN (KIZI)

1

MAKEDONYA

54

29250

MUTLU

BEYNAMİ

1

MAKEDONYA

55

29250

MUTLU

ÇETİN (OĞLU)

1

MAKEDONYA

56

29250

MUTLU

GÜLSÜ (EŞİ)

1

MAKEDONYA

57

29250

MUTLU

EKREM

5

MAKEDONYA

58

29259

ÖZCAN

ŞENER

1

MAKEDONYA

59

11225

SADIK

ENVER

1

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

60

11225

SADIK

LEVENT (OĞLU)

1

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

61

11225

SADIK

YELDA (KIZI)

1

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

62

11225

SADIK

SEBAHAT (EŞİ)

1

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

63

19933

SALÎHOĞULLARI

RACİ

1

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

64

363

SARIŞIN

SÜLEYMAN

3

MAKEDONYA

65

363

SARIŞIN

ŞADİYE (EŞİ)

1

MAKEDONYA

66

19870

SULÇEVSİ

REFİKE (KIZI)

1

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

67

19870

SULÇEVSİ

İSA (OĞLU)

1

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

68

29253

SÜLEYMAN

BAHRİYE

1

MAKEDONYA

69

29253

SÜLEYMAN

DUDU (KARDEŞİ)

1

MAKEDONYA

70

29253

SÜLEYMAN

NECATİ (KARDEŞİ)

1

MAKEDONYA

71

29253

SÜLEYMAN

ŞERAFET (KARDEŞİ)

1

MAKEDONYA

72

29210

SÜLEYMAN

ERHAN

1

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

73

29253

SÜLEYMAN

HAYRİYE (KARDEŞİ)

1

MAKEDONYA

74

19934

TUNALIGİL

RÜŞTÜ

3

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

75

19934

TUNALIGİL

ELMAS (EŞİ)

1

SIRBİSTAN VE KARADAĞ

76

29257

TÜRKOĞLU

ABDÜLADİ

1

MAKEDONYA

77

29257

TÜRKOĞLU

HATİCE (EŞİ)

1

MAKEDONYA

78

29257

TÜRKOĞLU

AZAM (OĞLU)

1

MAKEDONYA

 

 

2 Sayılı Liste

İptal Kararı Listesi

Kanun ve Maddesi 2510/21

SIRA

NO

DOSYA NO

UYRUKLUK

BİLDİRGE NO

SOYADI

ADI

NÜFUS

ADEDİ

UYRUKLUĞU

1-

238-18703-79

28929

MUTLU

Emine

1

BULGARİSTAN

2510 Sayılı İskan Kanununun 6. Maddesinin B Bendi gereğince; Bakanlar Kurulunun 24.12.1979 gün ve 7/18646 Sayılı Kararı ile vatandaşlığımıza alınmış bulunan; Emine MUTLU'ya ait olan kısmının iptali,

2-

238-5191-69

16653

SANCAKLI

Rabiye

1

SIRBİSTAN ve KARADAĞ

2510 Sayılı İskan Kanununun 6. Maddesinin B Bendi gereğince; Bakanlar Kurulunun 12.11.1969 gün ve 6/12741 Sayılı Kararı ile vatandaşlığımıza alınmış bulunan; Rabiye SANCAKLI'ya ait olan kısmının iptali,

3-

238-3143-50

2631

KABAAĞAÇ

Ayşe

1

BULGARİSTAN

2510 Sayılı İskan Kanununun 6. Maddesinin B Bendi gereğince; Bakanlar Kurulunun 03.08.1950 gün ve 3/11661 Sayılı Kararı ile vatandaşlığımıza alınmış bulunan; Ayşe KABAAĞAÇ'a ait olan kısmının iptali,

4-

238-22097-80

27118

KAHRAMAN

Nafiye

1

BULGARİSTAN

2510 Sayılı İskan Kanununun 6. Maddesinin B Bendi gereğince; Bakanlar Kurulunun 13.10.1980 gün ve 8/1775 Sayılı Kararı ile vatandaşlığımıza alınmış bulunan; Nafiye KAHRAMAN'a ait olan kısmının iptali,

5-

238-2845-78

13420

YILMAZ

Necmiye

1

BULGARİSTAN

2510 Sayılı İskan Kanununun 6. Maddesinin B Bendi gereğince; Bakanlar Kurulunun 21.09.1978 gün ve 7/16490 Sayılı Kararı ile vatandaşlığımıza alınmış bulunan; Necmiye YILMAZ'a ait olan kısmının iptali,

6-

238-8067-70

1522

ÇELİK

Vacide

1

SIRBİSTAN ve KARADAĞ

2510 Sayılı İskan Kanununun 6. Maddesinin B Bendi gereğince; Bakanlar Kurulunun 18.09.1970 gün ve 7/1331 Sayılı Kararı ile vatandaşlığımıza alınmış bulunan; Vacide ÇELİK'e ait olan kısmının iptali,

7-

238-36579-57

1801

GENÇ

Nedime

1

YUNANİSTAN

2510 Sayılı İskan Kanununun 6. Maddesinin B Bendi gereğince; Bakanlar Kurulunun 10.12.1959 gün ve 7/12490 Sayılı Kararı ile vatandaşlığımıza alınmış bulunan; Nedime GENÇ'e ait olan kısmının iptali,

8-

238-49654-91

5978

YILMAZ

Nagihan

1

BULGARİSTAN

2510 Sayılı İskan Kanununun 6. Maddesinin B Bendi gereğince; Bakanlar Kurulunun 11.09.1991 gün ve 91/2224 Sayılı Kararı ile vatandaşlığımıza alınmış bulunan; Nagihan YILMAZ'a ait olan kısmının iptali,

9-

238-55696-91

7913

DOĞRU

Hörü

1

BULGARİSTAN

2510 Sayılı İskan Kanununun 6. Maddesinin B Bendi gereğince; Bakanlar Kurulunun 11.09.1991 gün ve 91/2224 Sayılı Kararı ile vatandaşlığımıza alınmış bulunan; Hörü DOĞRU'ya ait olan kısmının iptali,

10-

238-31166-90

D-219

ÇOŞKUN

Dilber

1

BULGARİSTAN

2510 Sayılı İskan Kanununun 6. Maddesinin B Bendi gereğince; Bakanlar Kurulunun 14.01.1991 gün ve 91/1383 Sayılı Kararı ile vatandaşlığımıza alınmış bulunan; Dilber ÇOŞKUN'a ait olan kısmının iptali,

11-

238-39826-91

17505

YALÇIN

Hülya

1

BULGARİSTAN

2510 Sayılı İskan Kanununun 6. Maddesinin B Bendi gereğince; Bakanlar Kurulunun 11.09.1991 gün ve 91/2224 Sayılı Kararı ile vatandaşlığımıza alınmış bulunan; Hülya YALÇIN'a ait olan kısmının iptali,

12-

238-51309-91

21487

ŞENTÜRK

Selver

1

BULGARİSTAN

2510 Sayılı İskan Kanununun 6. Maddesinin B Bendi gereğince; Bakanlar Kurulunun 11.09.1991 gün ve 91/2224 Sayılı Kararı ile vatandaşlığımıza alınmış bulunan; Selver ŞENTÜRK'e ait olan kısmının iptali,

13-

238-54157-91

18171

KALE

Özlem

1

BULGARİSTAN

2510 Sayılı İskan Kanununun 6. Maddesinin B Bendi gereğince; Bakanlar Kurulunun 11.09.1991 gün ve 91/2224 Sayılı Kararı ile vatandaşlığımıza alınmış bulunan; Özlem KALE'ye ait olan kısmının iptali,

14-

238-53432-91

2737

ÖZTÜRK

Ali ve ailesi

6

BULGARİSTAN

2510 Sayılı İskan Kanununun 6. Maddesinin B Bendi gereğince; Bakanlar Kurulunun 11.09.1991 gün ve 91/2224 Sayılı Kararı ile vatandaşlığımıza alınmış bulunan; Ali ÖZTÜRK ve ailesine ait olan kısmının iptali,

15-

238-60877-91

22766

SÖNMEZ

Süheyla

1

BULGARİSTAN

2510 Sayılı İskan Kanununun 6. Maddesinin B Bendi gereğince; Bakanlar Kurulunun 11.09.1991 gün ve 91/2224 Sayılı Kararı ile vatandaşlığımıza alınmış bulunan; Süheyla SÖNMEZ'e ait olan kısmının iptali,

16-

238-66453-93

24601

KAYA

Elvan

1

BULGARİSTAN

2510 Sayılı İskan Kanununun 6. Maddesinin B Bendi gereğince; Bakanlar Kurulunun 12.10.1993 gün ve 93/4924 Sayılı Kararı ile vatandaşlığımıza alınmış bulunan; Elvan KAYA'ya ait olan kısmının iptali,

17-

238-66538-93

25087

ŞEN

Nevin

1

BULGARİSTAN

2510 Sayılı İskan Kanununun 6. Maddesinin B Bendi gereğince; Bakanlar Kurulunun 12.10.1993 gün ve 93/4924 Sayılı Kararı ile vatandaşlığımıza alınmış bulunan; Nevin ŞEN'e ait olan kısmının iptali,

18-

238-23880-90

Ş.5396

ŞAHİN

Şadan

1

BULGARİSTAN

2510 Sayılı İskan Kanununun 6. Maddesinin B Bendi gereğince; Bakanlar Kurulunun 04.06.1991 gün ve 91/1922 Sayılı Kararı ile vatandaşlığımıza alınmış bulunan; Şadan ŞAHİN'e ait olan kısmının iptali,

19-

238-23580-90

7450

KURTULDU

Gülkibar

1

BULGARİSTAN

2510 Sayılı İskan Kanununun 6. Maddesinin B Bendi gereğince; listenin 153. sırasında kayıtlı bulunan ve Bakanlar Kurulunun 04.06.1991 gün ve 91/1922 Sayılı Kararı ile vatandaşlığımıza alınmış bulunan; Gülkibar KURTULDU'ya ait olan kısmının iptali,

20-

238-13537-90

2433

KARACA

Nurcan

1

BULGARİSTAN

2510 Sayılı İskan Kanununun 6. Maddesinin B Bendi gereğince; listenin 437. sırasında kayıtlı bulunan ve Bakanlar Kurulunun 31.01.1991 gün ve 91/1449 Sayılı Kararı ile vatandaşlığımıza alınmış bulunan; Nurcan KARACA'ya ait olan kısmının iptali,

21 -

238-28216-90

5913

CESUR

Meryem

1

BULGARİSTAN

2510 Sayılı İskan Kanununun 6. Maddesinin B Bendi gereğince; listenin 974. sırasında kayıtlı bulunan ve Bakanlar Kurulunun 18.07.1991 gün ve 91/2023 Sayılı Kararı ile vatandaşlığımıza alınmış bulunan; Meryem CESUR'a ait olan kısmının iptali,

22-

238-28671-90

4576

ÖZLEM

Nurtez

1

BULGARİSTAN

2510 Sayılı İskan Kanununun 6. Maddesinin B Bendi gereğince; listenin 2259. sırasında kayıtlı bulunan ve Bakanlar Kurulunun 18.07.1991 gün ve 91/2023 Sayılı Kararı ile vatandaşlığımıza alınmış bulunan; Nurtez ÖZLEM'e ait olan kısmının iptali,

23-

238-31330-90

10876

DÖNMEZ

Cemile

1

BULGARİSTAN

2510 Sayılı İskan Kanununun 6. Maddesinin B Bendi gereğince; listenin 2628. sırasında kayıtlı bulunan ve Bakanlar Kurulunun 15.08.1991 gün ve 91/2149 Sayılı Kararı ile vatandaşlığımıza alınmış bulunan; Cemile DÖNMEZ'e ait olan kısmının iptali,

24-

238-51678-91

18582

NEŞELİ

Leyla

1

BULGARİSTAN

2510 Sayılı İskan Kanununun 6. Maddesinin B Bendi gereğince; listenin 769. sırasında kayıtlı bulunan ve Bakanlar Kurulunun 07.08.1991 gün ve 91/2050 Sayılı Kararı ile vatandaşlığımıza alınmış bulunan; Leyla NEŞELİ'ye ait olan kısmının iptali,

25-

238-1846-90

681

YILMAZ

Recep

1

BULGARİSTAN

2510 Sayılı İskan Kanununun 6. Maddesinin B Bendi gereğince; Bakanlar Kurulunun 30.04.1990 gün ve 90/393 Sayılı Kararı ile vatandaşlığımıza alınmış bulunan; Recep YILMAZ'a ait olan kısmının iptali,

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

7 Eylül 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-12264

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 08 Eylül 2004 tarihinden itibaren Estonya ve Litvanya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’nün vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

7 Eylül 2004

B.01.0.KKB.01-06-253-2004-966

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 7 Eylül 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-12264 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere; 08 Eylül 2004 tarihinden itibaren Estonya ve Litvanya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından:

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu İstisna Sözleşmesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 3/9/1999 tarihli ve 23805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Radyo -Televizyon Kurumu İstisna Sözleşmesi Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo -Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Milli Savunma Bakanlığından:

Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (20) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"20) Seferberlik, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve savaş hali ilân edildiğinde ve bu hallerin devamı süresince, Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum üzerine, Millî Savunma Bakanının teklif ve Millî Savunma Bakanı ile Başbakanın imzalayacakları ortak kararname ile yurtiçi ve yurtdışı izin süreleri kısaltılabilir veya tamamen kaldırılabilir. Bu husustaki kararname Genelkurmay Başkanlığınca; Kuvvet Komutanlıklarına, Jandarma Genel Komutanlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına, yurtdışındaki Türk Kıdemli Subaylıklarına ve Ataşeliklere, Millî Savunma Bakanlığınca da, Dışişleri Bakanlığına bildirilerek izinli personelin geri çağrılması sağlanır. Yurtdışında bulunup, yurda dönme kararını tebellüğ eden personel, azami (48) saat zarfında en kısa yoldan ve en seri vasıta ile harekete mecburdur. Zamanında yurda dönmeyen veya dönüp de birliğine katılmayan personel hakkında kovuşturma yapılır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine ikinci paragraf olarak aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, Sahil Güvenlik Bot/Gemi Komutanlıkları emrinde görevli personelin yıllık izinlerinin 10 günlük kısmı Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında, 20 günlük kısmı ise bir veya iki bölüm halinde diğer aylarda olmak üzere plânlı olarak iki veya üç defada verilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1) Tabur, müstakil bölük (Batarya) komutanları (deniz, hava ve Sahil Güvenlik’te eşidi) ve muadili kurum amirleri bir defada (dört) güne kadarını,

2) Alay, bağımsız tabur komutanları (deniz, hava ve Sahil Güvenlik’te eşidi) ve muadili karargâh ve kurum amirleri ile daha üst amirler bir defada hepsini verebilirler."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Birinci fıkranın (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı mazeret izinleri ilk sicil amirlerince verilir. İznin sebebi, süresi ve iznin geçirileceği yer en seri vasıta ile onay makamlarına bildirilir. Müfrez ve bağımsız birliklerde (deniz, hava ve Sahil Güvenlik’te eşidi) ilk sicil amiri olmasa bile, o birliğin komutanı tarafından mazeret izni verilir ve keyfiyet derhal onay makamına bildirilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinden; general ve amiraller ile 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamına giren diğer personelden Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Millî Savunma Bakanlığına bağlı olanlara Millî Savunma Bakanlığınca, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı olanlara ise Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca aşağıda yazılı nedenlerle ve aşağıda belirtilen sürelerle yurtdışı izni verilir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (3) ve (6) numaralı bendleri ile beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3) Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca izin isteğinde bulunan subay, astsubay ve öğrenci miktarına göre tekli veya toplu olarak onay çizelgeleri hazırlatılır.

6) Diğer Bakanlıklarda ve kurumlarda görevlendirilen personelin yurtdışı izin onayları, bu Bakanlık ve kurumların görüşlerinin alınmasını müteakip görev bağlantılarına göre, Genelkurmay Başkanlığı veya Millî Savunma Bakanlığı vasıtasıyla Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca alınır."

"Seyahat maksadıyla izinli gönderilecek personelin miktarı Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki subay ve astsubaylar için, mevcutlarının % 0,5 (binde beş)'ini geçemez. Askerî öğrenciler bu oranın dışında olup, izinli gönderilecek öğrenci miktarı okul ana yönergesi esaslarına uygun olarak düzenlenir.

İzinli gitmesine müsaade edilen personelin Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve okul komutanlıklarınca kayıtları tutulur. Bu kayıtlarda; personelin kimliği, birliği, izin tarihleri, gideceği yer veya yerler ile kalacağı adresler belirtilir."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin değişik ikinci, üçüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bursla gidenler de dahil, yetiştirilmek üzere veya sürekli görevle yurt dışına gönderilen personel kanunlarına tabi kamu personelinin; Türk Silâhlı Kuvvetlerinde subay, astsubay veya Devlet memuru olarak görevli eşlerine, hizmet safahatları süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere, en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

Aylıksız izin; Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Millî Savunma Bakanlığına bağlı olanlara Millî Savunma Bakanlığınca, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı olanlara Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca verilir.

Subay ve astsubayların bu maddede yazılı mazeretlerine istinaden yurtdışına gitmeleri için, izin sıra çizelgesinde kayıtlı olup olmadıklarına bakılmaz. Askerî öğrencilerin resmî tatilde olmaları şartı aranmaz. Mazeret nedeniyle yurtdışı izin istekleri, mazereti tevsik eden belgelerle birlikte Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ulaştırılır ve 15 inci maddede belirtilen esaslara göre işlem yapılır. Mazeret çok acil ve tevsikine imkân ve fırsat kalmamış ise, izin isteği bağımsız tugay ve tümenlerce (deniz, hava ve Sahil Güvenlik’te eşidi), öğrenciler için okul komutanlıklarınca, daha üst makamlara bilgi vermek kaydıyla doğruca Kuvvet Komutanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir. Alınacak onaylı belge en seri vasıta ile istek sahibine ulaştırılır ve atlanan birlik komutanlarına bilgi verilir. Bu halde izinli personel mazeretini daha sonra tevsik etmek zorundadır."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (2, 3, 4, 5 ve 8) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu madde gereğince izin verilecek personelin miktarı her kuvvetteki subay ve astsubaylar için kendi mevcutlarının % 0,3'ünü (binde üç) geçemez. Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bu kontenjana göre, mevcutları ve sınıfları dikkate alarak tahsisleri yapar. Tespit edilmiş miktarlara göre talep fazlası olduğu taktirde, aynı şartlara sahip olanlar arasında hiç yurtdışına gitmemiş olan personele, eğer bu durumda da eşitlik bozulmaz ise, rütbe ve kıdemce üst olan personele öncelik verilir."

"2) Ataşelik; öğretim/eğitim kurumunca gönderilen programı incelemek ve bu programda öngörülen öğretim/eğitim faaliyetlerinin, istekli personelin mesleği ile ilgili ve Türk Silâhlı Kuvvetleri için faydalı olup olmadığı hakkındaki görüşünü kendiliğinden izin talebinde bulunan personelin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı veya ilgili makama (Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı) bildirmekle yükümlüdür.

3) İstekli personel daha sonraki safhada bir dilekçe ile ilk amirine müracaat eder. Dilekçesinde, öğretim veya eğitim programına katılmak istediği kurumun adını ve yerini belirtir. Dilekçesine ayrıca 926 sayılı Kanunun 112 nci maddesi gereğince (EK-G) yüklenme senedi ile evvelce temin ettiği öğretim/eğitim programını ve geçici kayda ilişkin belgeyi ekler. Bilahare dilekçe ve ekleri kademeler yoluyla personelin bağlı olduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya ilgili makama ulaştırılır.

4) Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya ilgili makamlar, izin isteklerini müracaat sahibinin görev özellikleri ve ataşelik görüşünü de dikkate alarak, birinci ve ikinci fıkralarda yazılı esaslar dahilinde inceler. İzin için birinci fıkrada yazılı şartları haiz olanlara taleplerinin uygun bulunduğu bildirilir. Nitelikleri elverişli görülmeyenlerin dilekçeleri ise sebebi izah edilerek geri çevrilir.

5) İzin talepleri uygun görülenler, öğrenim/eğitim görecekleri kuruma kesin kayıt yaptırarak buna ilişkin belgeyi Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili makamlara ibraz ederler. Bu takdirde izin onayı, öğretim/eğitimin başlayacağı tarihten en az bir ay önce verilir ve ilgili personele tebliğ edilir.

8) İzinli personel, izin talep ederken ibraz ettiği öğretim/eğitim programına katılmak ve yurda dönüşünde bu programa uygun öğretim/eğitim gördüğüne dair diploma veya diploma hükmündeki belge ile dönüş raporunu Genelkurmay Personel ve İstihbarat Başkanlıkları ile Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya ilgili makama vermekle yükümlüdür."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İzinli personel yurda dönüşünde katıldığı seminer, müşahede gezisi veya oryantasyon gezileri sonuçlarını kapsayan bir raporu bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya ilgili makama göndermekle yükümlüdür."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1) Yabancı devlet ordularında hizmet yapmak üzere gönderilecek subaylara Millî Savunma Bakanlığınca; Jandarma ve Sahil Güvenlik subaylarına da İçişleri Bakanlığınca 4 yıla kadar aylıklı izin verilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlerin aylıkları, Millî Savunma, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden ödenir.

2) Yabancı bir memlekette veya uluslararası kuruluşlarda Genelkurmay Başkanlığının muvafakatı ile görev alacak subay ve astsubaylara Millî Savunma Bakanlığının, Jandarma ve Sahil Güvenlik subay ve astsubayları için de İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile 5 yıla kadar maaşsız izin verilebilir."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin değişik 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Genelkurmay Başkanlığı her yıl Mayıs ayında belirsizlik ve hassasiyet gösteren, karışıklık ve çatışma içerisinde bulunan veya Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gitmesinde sakınca görülen ülkelerin listesini yayınlar ve listenin güncel tutulmasını sağlar. Bu listede bulunan ülkelere gitmek isteyenlerin durumuna 14 üncü maddede belirtilen yurt dışı izin vermeye yetkili makamlarca karar verilir."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2) İzinli gidilecek yabancı ülkenin dilinden veya öğretim/eğitimin uygulanacağı dilden; son genel dil 1 inci aşama sınavında en az % 50 not almış olmak, rütbesi nedeniyle genel dil sınavına katılma hakkı bulunmayanlar için ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılan dil anlama düzeyi sınavında en az % 50 not almış olmak,"

Yürürlük

MADDE 13 — Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Eğitim Ataşeliği: Türkiye Cumhuriyeti Başkonsoloslukları bünyesinde bulunan eğitim ataşeliklerini,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (e) bendi eklenmiştir.

"d) Denklik işlemini yapacak kurumda, alan öğretmeni veya uzmanı bulunmadığı hâllerde, yabancı dildeki belgelerin noter onaylı Türkçe tercümeleri,

e) Sayılan belgelerin birer fotokopisi

eklenir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Birden fazla ülke vatandaşı olup aynı zamanda Türk vatandaşı olanlardan yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen okullarda öğrenim görmekte olanların denklik belgeleri, alınacakları sınıf için seviye tespit sınavına alınmalarını sağlayacak şekilde düzenlenir. Değerlendirme, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri doğrultusunda yapılır."

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.

"Üst Düzey Yönetici (ÜDY): Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumundaki veya bu unvanlarla istihdam edilen kişileri,

Orta Düzey Yönetici (ODY): Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri unvanlarla istihdam edilen kişileri,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) B3, C1, D3, E1, E2 ve K2 türü yetki belgesi talebinde bulunanlar hariç olmak üzere;

1) B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2 ve T1 türü yetki belgesi talebinde bulunanların, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları veya bu belgelere sahip kişi veya kişileri istihdam etmeleri,

2) A1, A2, A3, B2, C3, D2, F1, F2, G1, G2, G3, G4, H2, H1, K1, K3, M1, N1, P1, T2 ve T3 türü yetki belgesi talebinde bulunanların, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir adet orta düzey yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları veya bu belgeye sahip kişi veya kişileri istihdam etmeleri,"

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişilerin nüfus cüzdanı örnekleri, Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Kaydı belgeleri, temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza sirkülerleri ile 12 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen kişilerin/personelin Mesleki Yeterlilik belgeleri,

d) Gerçek ve tüzel kişiye ait kuruluş ve varsa daha sonra yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini gösteren ticaret sicili gazeteleri,"

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bakanlıkça verilecek yetki belgeleri ve taşıt kartlarından bu Yönetmelik ekindeki ücret tarifesinde gösterilen ücretler alınır. Ücreti alınmadan yetki belgeleri ve taşıt kartları verilmez. Yetki belgesinin yenilenmesinde ve zayiinde ücretin % 50'si alınır. Unvan ve adres değişikliğinden dolayı süresi bitmeden yenilenen belgelerden ve şube/şubeler için düzenlenen belgelerden ise ücret alınmaz."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 17 — Taşımalarda kullanılacak taşıtların yaşı, istiap haddi ve niteliğinin aşağıdaki şartlara uygun olması gerekir.

a) Yolcu taşımalarında kullanılacak taşıtlar:

1) Yolcu taşımalarında faaliyete esas olan yetki belgesinin alınabilmesi için gereken asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve faaliyet süresince 8 yaşından büyük olmaması şarttır. Ancak, A3 yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtları ilk başvuru ve faaliyet süresince hiçbir şekilde 5 yaşından büyük olamaz.

Diğer taşıtlar, yetki belgelerinin eki taşıt belgelerine en çok 16 yaşına kadar kaydedilir.

Ancak, 16 yaşından büyük taşıtlar, otomotivle ilgili teknik bölümleri olan üniversitelerce verilecek ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak teknik yeterlilik raporuna göre 19 yaş dahil kullanılabilir.

2) Yolcu taşımacılığında kullanılacak taşıtların, koltuk kapasitelerinin otomobillerde sürücüsü dahil 4 koltuk, otobüslerde sürücüsü dahil 25 koltuk kapasitesinden az olmaması gerekir.

Ancak, uluslararası yolcu taşımalarında beş yaşından, yurtiçi yolcu taşımalarında 10 yaşından büyük olmamak kaydıyla, sürücüsü dahil 25 koltuk kapasitesinden daha küçük her türlü özmal ticari otobüs taşıt belgesine kaydedilebilir. Bu taşıtlar asgari kapasite hesabında ve sözleşmeli taşıt kullanım oranlarında dikkate alınmaz.

b) Yurtiçi eşya ve kargo taşımalarında kullanılacak taşıtlar:

1) Yurtiçi eşya ve kargo taşımalarında faaliyete esas olan yetki belgesinin alınabilmesi için gereken asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve faaliyet süresince 19 yaşından; diğer taşıtların ise 22 yaşından büyük olmaması şarttır.

2) Eşya ve kargo taşımaya mahsus her türlü taşıt ile otomobiller, taşıt belgesine kaydedilebilir. Ancak otomobiller asgari kapasite hesabında ve sözleşmeli taşıt kullanım oranlarında dikkate alınmaz.

3) P1 ve P2 yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerine iki tekerlekli motorlu taşıtlar da kaydedilebilir.

c) Uluslararası eşya ve kargo taşımalarında kullanılacak taşıtlar:

1) Uluslararası eşya ve kargo taşımalarında faaliyete esas olan yetki belgesinin alınabilmesi için gereken asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve faaliyet süresince 12 yaşından; diğer taşıtların ise 16 yaşından büyük olmaması şarttır.

2) Eşya ve kargo taşımaya mahsus her türlü taşıt ile otomobiller, taşıt belgesine kaydedilebilir.

C2, C3 ve L2 yetki belgesi türleri için istiap haddi 3,5 tondan az olan taşıtlar ile otomobiller; diğer tüm yetki belgesi türleri için ise otomobiller asgari kapasite hesabında ve sözleşmeli taşıt kullanım oranlarında dikkate alınmaz.

3) Oto taşımaları ve özelliği olan taşımalar için imal edilmiş özel donanımlı taşıtlar hariç, istiap haddi 10 tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmez.

d) Taşıtlarla ilgili diğer hususlar:

Taşıtın yaşı, fabrikasında imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.

Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz.

“Kamyon tek başına veya trafik tescil belgesinde römork takabilir” ifadesi varsa römorku ile birlikte, çekiciler ise yarı römorkları ile birlikte bir birim taşıt sayılır.

Çekici sayısı kadar römork ve/veya yarı römorklar asgari kapasitenin hesaplanmasında dikkate alınır.

Taşıtların bu Yönetmeliğin öngördüğü şartlara uygun olup-olmadığı öncelikle motorlu araç tescil ve trafik belgelerindeki yazılı bilgilere göre tespit edilir. Bakanlık, gerek görmesi halinde taşıtın fabrika imalatı, varsa tadilatı ile ilgili teknik özellikleri hakkında, ayrıca bilgi ve belge isteyebilir.

B3, C1, D3, E1, E2 ve K2 yetki belgesi türleri için ihtiyari olmak üzere, taşıtların motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur.

İnsan dışındaki canlılar ile özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılacak taşıtlarda, bu hususların motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde belirtilmesi veya belgelendirilmesi gerekir.

Yetki belgesi sahiplerinin taşımalarında kullanacağı taşıtların, bu Yönetmelik ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen istiap haddi, ağırlık, boyut ve yüksekliklerine uygun olması ve buna göre taşıma yapılması zorunludur.

Eşya taşımalarında kullanılacak taşıtların, kapalıkasa, tenteli veya brandalı olması şarttır. Ancak, açık olarak taşınması zorunlu olan eşyanın, karayolu trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yüklenmesi ve bağlanması zorunludur."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (b) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Buna aykırı davranan taşıt sahiplerinin taşıtları bir ay süreyle parka çekilir ve faaliyetine izin verilmez."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıda belirtilen (i) ve (j) bentleri eklenmiştir.

"i) Yetki belgesi sahipleri, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan asgari sayıdaki kişileri/personeli faaliyetleri süresince istihdam etmek zorundadırlar.

j) Yetki belgesi sahipleri, Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olma şartına tabi kişilerin bu belgelerini görevleri sırasında yanlarında bulundurmalarını ve yapılacak denetimlerde ibraz etmelerini sağlamak zorundadırlar."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Gönderen, gönderilerini teslim etmeden önce taşımayı gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişiliğin Bakanlıktan alınmış yetki belgesi olup olmadığını kontrol etmek/ettirmek zorundadır. Aksi takdirde, Bakanlıktan gönderileri ile ilgili olarak herhangi bir talepte bulunamaz."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu maddenin (a) bendinde belirtilen nedenlerle veya 43 üncü maddeye aykırılıktan dolayı yapılan re’sen düşümler sonucu bu Yönetmelikteki asgari kapasitenin altına düşülmesi halinde, kapasite altına düşüldüğü tarihten itibaren, doksan gün içerisinde yeni taşıt veya taşıtlarla eksik kapasiteyi tamamlayacak şekilde ilgili mevzuatın gerektirdiği her türlü iş ve işlemleri sonuçlandırarak taşıt belgelerine kayıt ettirmek zorundadır."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen taşıt belgesi ve taşıt kartları ile uluslararası ikili ve çok taraflı anlaşmalarla temin edilen izin belgelerinin sahtesini yaparak/yaptırarak veya herhangi bir şekilde temin ederek kullanmak isteyen yetki belgesi sahiplerine 20 ihtar verilir; ayrıca, yetki belgesi sahipleri ve bunlara yardımcı olanlar hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere Bakanlıkça ilgili Cumhuriyet Savcılığına en geç 30 gün içerisinde suç duyurusunda bulunulur."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan yetki belgesi sahiplerinin bu taşıtları, durumun tespitinden sonra re’sen taşıt belgesinden düşülür. Bu taşıtların, nitelikleri bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirildikten sonra, yeniden taşıt belgesine kayıt ettirilmek istenilmesi halinde düşüm tarihinden itibaren 6 ay geçmedikçe kayıt işlemi yapılmaz."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) A3, F, G ve H türü dışındaki yetki belgesi sahipleri, Bakanlıkça belirlenen bilgileri içeren faaliyet raporlarını alınacak örneğe uygun olarak Bakanlığa göndermek zorundadırlar.

b) A2, B1, B2, C2, C3, L2, M3 ve R2 yetki belgesi sahipleri, faaliyet raporlarını altışar aylık devreler halinde tanzim ve imzalayarak, birinci altı aylık döneme ait (1 Ocak - 30 Haziran) faaliyet raporlarını Temmuz ayı sonuna kadar, ikinci altı aylık döneme ait (1 Temmuz- 31 Aralık) faaliyet raporlarını müteakip yılın Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa vermek zorundadırlar.

c) A1, D1, D2, E türü, K1, K3, L1, M1, M2, N1, N2 ve R1 yetki belgesi sahipleri, faaliyet raporlarını 1 Ocak – 31 Aralık arasında yıllık olarak tanzim ve imzalayarak müteakip yılın Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa vermek zorundadırlar."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin (b) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu şekilde herhangi bir yetki belgesi sahibinin taşıt belgesine kayıt edilmeden ve/veya taşıt kartı olmadan taşıma yapan taşıtlar, faaliyetten men edilerek onbeş gün süreyle parka çekilir, taşıt sahibine Kanunun 26 ncı maddesinin (a) bendinin birinci fıkrasında belirtilen idari para cezası uygulanır."

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 61 — Üst düzey yönetici, orta düzey yönetici ve sürücülerin, faaliyet alanlarına uygun mesleki yeterlilik eğitimi almaları şarttır.

Muafiyetle ilgili hükümler saklıdır.’’

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 68 — Yetki belgesi sahipleri, taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarına ait "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" ile "Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası" poliçelerini, geçerlilik süreleri sona ermeden önce yaptırarak, yeni düzenlenen poliçelerin aslını süresi sona eren poliçelerin bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde Bakanlığa vermek zorundadırlar."

MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 73 — a) Kanunda öngörülen ve bu Yönetmeliğin;

6 ncı maddesinin (a) bendinde,

9 uncu maddesinde,

10 uncu maddesinin (a) ve (b) bentlerinde,

22 nci maddesinin (a),(c) ve (e) bentlerinde,

23 üncü maddesinin (a), (b) ve (f) bentlerinde,

35 inci maddesinde,

38 inci maddesinin (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde,

39 uncu maddesinin (c) bendinde,

40 ıncı maddesinde,

42 nci maddesinin (d) bendinde,

44 üncü maddesinde,

48 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde,

49 uncu maddesinin (a) bendinde,

51 inci maddesinin (d) alt bendinde,

54 üncü maddesinin (c), (d) ve (e) bentlerinde,

64 üncü maddesinde,

65 inci maddesinde,

yer alan hükümlere aykırı hareket edenlere Kanunda belirtilen miktarlarda idari para cezaları uygulanır.

b) İhtarlar:

Bu Yönetmeliğin;

17 nci maddesinin (d) bendinin (8) ve (9) uncu paragraflarına aykırı hareketle karayolu alt yapısına zarar veren ve bu nedenle trafik ve yol güvenliğini tehlikeye sokan taşımacılara her yapmış olduğu ihlalle ilgili olarak beş ihtar,

18 inci maddesinin (a) bendine aykırı hareket edenlere iki ihtar,

19 uncu maddesinin (a) bendine aykırı hareket edenlere beş ihtar,

19 uncu maddesinin (b) ve (c) bentlerine aykırı hareket edenlere üç ihtar,

20 nci maddesine aykırı hareket edenlere iki ihtar,

21 inci maddesinin (a) bendine aykırı hareket edenlere on ihtar,

21 inci maddesinin (d ) bendine aykırı hareket edenlere bir ihtar,

22 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket edenlere on ihtar,

22 nci maddesinin (f) bendine aykırı hareket edenlere beş ihtar,

22 nci maddesinin (g) bendine aykırı hareket edenlere iki ihtar,

23 üncü maddesinin ( c) bendine aykırı hareket edenlere beş ihtar,

23 üncü maddesinin (e), (g), (h), (i) ve (j) bentlerine aykırı hareket edenlere iki ihtar,

24 üncü maddesine aykırı hareket edenlere iki ihtar,

25 inci maddesine aykırı hareket edenlere on ihtar,

26 ncı maddesinin yedinci fıkrasına aykırı hareket edenlere bir ihtar,

31 inci maddesine aykırı hareket edenlere on ihtar,

32 nci maddesine aykırı hareket edenlere beş ihtar,

33 üncü maddesinin (a) ve ( c) bentlerine aykırı hareket edenlere beş ihtar,

38 inci maddesinin (d) ve (e) bentlerine aykırı hareket edenlere on ihtar,

38 inci maddesinin (h) bendine aykırı hareket edenlere üç ihtar,

39 uncu maddesinin (b) bendine aykırı hareket edenlere beş ihtar,

39 uncu maddesinin (e) bendine aykırı hareket edenlere üç ihtar,

43 üncü maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı hareket edenlere üç ihtar,

45 inci maddesine aykırı hareket edenlere üç ihtar,

48 inci maddesinin (a) bendine aykırı hareket edenlere on ihtar,

48 inci maddesinin (c) bendine aykırı hareket eden taşımacı ve/veya acenteye her fazla yolcu için bir ihtar,

48 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket edenlere iki ihtar,

48 inci maddesinin (d) ve (g) bentlerine aykırı hareket edenlere üç ihtar,

50 nci maddesinin (a) ve (b) bentlerine aykırı hareket edenlere bir ihtar,

50 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket edenlere beş ihtar,

50 nci maddesinin (e) bendine aykırı hareket edenlere iki ihtar,

51 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (b) ve (c) alt bentlerine aykırı hareket edenlere beş ihtar,

53 üncü maddesinin (a) ve (e) bentlerine aykırı hareket edenlere iki ihtar,

53 üncü maddesinin son fıkrasına aykırı hareket edenlere iki ihtar,

55 inci maddesine aykırı hareket edenlere beş ihtar,

57 nci maddesine aykırı hareket edenlere beş ihtar,

58 inci maddesinin (a) bendine aykırı hareket edenlere bir ihtar,

59 uncu maddesinin (a) bendine aykırı hareket edenlere beş ihtar,

59 uncu maddesinin (b) bendine aykırı hareket edenlere bir ihtar,

60 ıncı maddesine aykırı hareket eden yetki belgesi sahiplerine beş ihtar,

66 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere on ihtar,

67 nci maddesine aykırı hareket edenlere iki ihtar,

68 inci maddesine aykırı hareket edenlere üç ihtar,

13 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen 5584 sayılı Posta Kanunu ile tanımlanan ve Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) İşletmesi Genel Müdürlüğünün tekelinde bulunan gönderilerin taşınmasının tespiti halinde on ihtar,

verilir.

53 üncü maddenin (b) ve (c) bentlerinde belirlenen süreyi takip eden otuz gün içerisinde faaliyet raporlarını gönderenlere iki ihtar, bu otuz günden sonra gönderenlere beş ihtar verilir.

Beş ihtar verildiğinin yetki belgesi sahibine tebliğinden itibaren 30 gün içinde faaliyet raporlarının yine gönderilmemesi halinde yetki belgesi sahibinin faaliyeti durdurulur ve faaliyet raporunun gönderilmesinden 10 gün sonra faaliyetine izin verilir.

Çalışma ve ücret koşullarına, kullanılan araçların ağırlık ve boyutlarına, sürücülerin araç kullanma ve dinlenme sürelerine ilişkin kurallar ile yol ve araç güvenliğine, çevrenin korunmasına ve mesleki sorumluluğa ilişkin diğer kuralları içeren yürürlükteki düzenlemeleri; yılda 3 kez ihlal ettiği tespit edilen gerçek veya tüzel kişiliğin mesleki saygınlık ilkesini/kuralını ihlal ettiği kabul edilerek 25 ihtar verilir.

Taşıma yetki belgesinin verilmesinden itibaren ilk altı ay içinde taşıma faaliyetinde bulunmayan taşımacılara beş ihtar verilir, ikinci altı ayda da faaliyete başlamaması halinde yetki belgesi iptal edilir.

Çalıştırdıkları sürücülerinin taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarını kullanarak karıştıkları, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı ve ticareti suçları ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle yargı organları tarafından verilmiş ve kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunması halinde bir ihtar verilir ve ilgili yetki belgesi sahibi Bakanlık ve güvenlik birimlerince yakın takibe alınır.

İhtarların veriliş tarihinden itibaren ilgilinin doksan gün içerisinde Bakanlığa yazılı başvuruda bulunarak, verilen ihtarların paraya çevrilebilmesi için her ihtar için 100 milyon TL. olmak üzere yetkili saymanlığa ödemede bulunduğunu bildirmesi ve bunu belgelemesi halinde ihtarlar kaldırılır. Bu doksan günlük süre içinde müracaat edilerek paraya çevrilmeyen ihtarlar kaldırılmaz.

Bu ücret, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

Yukarıdaki fıkraya göre kaldırılmayan ihtarların toplam sayısı 50 adede ulaşınca ilgilinin yetki belgesi iptal edilir."

MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin 6 ncı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"6) Bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesine aykırı olarak, hizmet akdi olmadan personel istihdamının 3 kez tespit edilmesi halinde yetki belgesi sahibinin faaliyeti bir ay süreyle durdurulur.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan iptal işlemleri, iptal işleminin ilgili yetki belgesi sahibine tebliğ tarihinden başlamak üzere otuz gün sonra yürürlüğe girer. Ancak 82 nci maddenin 5 inci bendine göre yapılan yetki belgesi iptal işlemi, iptal işleminin ilgiliye tebliğinden itibaren başlar.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan faaliyet durdurma işlemleri, faaliyet durdurma işleminin ilgili yetki belgesi sahibine tebliğ tarihinden itibaren yürürlüğe girer."

MADDE 18 — Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere göre yetki belgesi almış olanların yetki belgeleri; bu Yönetmelikte öngörülen şartları uyum sağlamaları için verilen süre içerisinde yerine getirmemeleri halinde, iptal edilir."

MADDE 19 — Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıktan herhangi bir yetki belgesi alınmadan yapılabilen faaliyetleri yapan gerçek ve tüzel kişiler; ilgili belgeleri ibraz etmek koşuluyla bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri ile 13 üncü maddesindeki şartlar aranmaksızın, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıllık süre içinde yetki belgesi almak zorundadır. Zorunluluk halinde bu süre, Bakanlıkça altı aylık dönemlerle en fazla bir yıl uzatılabilir. Yetki belgesi alma süresi bitimine kadar müracaat etmeyenlerin faaliyetleri durdurulur ve bu tarihten sonra müracaat edenlere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Bu durumda olanların yetki belgesi almak istemeleri halinde; talep ettikleri yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptıklarını belgelemeleri şarttır.

Bu madde kapsamında yetki belgesi alanlar, yetki belgesi aldığı tarihten itibaren iki yıl içinde durumlarını bu Yönetmeliğe uydurmak zorundadırlar. Bu şekilde yetki belgesi alanların yetki belgeleri; bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uyum sağlamaları için verilen süre içerisinde yerine getirmemeleri halinde, iptal edilir.

Bu madde kapsamında K türü yetki belgeleri hariç olmak üzere ilk defa yetki belgesi alacak olanların yetki belgesi alma tarihlerine göre yetki belgesi ücretleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ;

İlk üç aylık dönem içinde yetki belgesi alanlara % 40,

İkinci ve üçüncü üç aylık dönem içinde yetki belgesi alanlara % 25,

Dördüncü üç aylık dönem içinde yetki belgesi alanlara % 10,

oranlarında indirimli olarak uygulanır.’’

MADDE 20 — Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 3 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, bu Yönetmeliğe göre verilecek olan K türü yetki belgelerini, ilk dokuz aylık dönem içinde alacak olanların yetki belgesi ücretlerinde % 90, son üç aylık dönem içinde alacak olanların yetki belgesi ücretlerinde ise % 85 indirim uygulanır.’’

MADDE 21 — Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 6 — Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde öngörülen mesleki yeterlilik belgesi şartı 31/12/2005 tarihine kadar aranmaz. Bakanlık, gerektiğinde bu tarihi altışar aylık dönemler halinde en çok bir yıl uzatabilir.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte; yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere göre yetki belgesi alınarak yapılan yolcu taşımalarında sürücü olarak çalıştığını belgeleyenler için 60 ıncı maddenin (b) bendinde yer alan tahsil şartı aranmaz."

MADDE 22 — Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 7 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, 9 uncu maddede belirtilen tehlikeli maddelerin taşınması hususundaki Yönetmelik Bakanlıkça Avrupa Birliği (AB) düzenlemeleri dikkate alınmak suretiyle hazırlanarak yürürlüğe konulur.

Yetki belgesi sahipleri, Bakanlığın çıkaracağı bu Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa dayanılarak çıkartılan Yönetmelik hükümlerine, Karayolları Genel Müdürlüğünce yayımlanan "Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik", Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan "Karayolunda Tehlikeli Maddelerin Taşınması İçin Tasarlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği" ile Çevre ve Orman Bakanlığınca yayımlanan "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" hükümlerine uymak zorundadır.’’

MADDE 23 — Aynı Yönetmeliğin geçici 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 8 — K1, K3, L1, N1, N2 ve R1 yetki belgesi sahipleri faaliyet raporlarını 1/1/2007 tarihinden itibaren Bakanlığa gönderirler.”

Yürürlük

MADDE 24 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik; çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, iyi tarım uygulamalarına uyulması için İl Müdürlüklerinin, üreticilerin, üretici birliklerinin, müteşebbisler ile yetkilendirilmiş kuruluşların görev ve sorumlulukları ile denetim esaslarını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (f) ve (h) bentlerine, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 22 ve 24 üncü maddelerine, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 16 ve 24 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Bakan: Tarım ve Köyişleri Bakanını,

c) İyi Tarım Uygulamaları Komitesi (İTUK): Bakan Olur’u ile kurulan ve Bakan adına bu Yönetmeliğin uygulanmasını takip ve temin eden, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan Komiteyi,

d) İyi Tarım Uygulamaları (İTU): Tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemleri,

e) İl Müdürlüğü: Tarım İl Müdürlüğünü,

f) Kontrol Kuruluşu: İyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun üretilen ürünün, üretiminden son tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

g) Sertifikasyon Kuruluşu: Tüm kontrolleri tamamlanmış iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun üretilen ürünü, kontrol kuruluşunun yaptığı kontrol ve bu kontrole ilişkin bilgi ve belgeler ile gerek duyulan hallerde yaptırılacak analizlere dayanarak sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

h) Yetkilendirilmiş Kuruluş: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

ı) Kontrol: İyi tarım uygulamaları faaliyetlerinin bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılıp yapılmadığının belirlenmesi, düzenli kayıtların kurulması, sonuçların rapor edilmesi, gerek görülmesi halinde ürünün niteliğinin laboratuvar analizleri ile test edilmesini,

j) Kontrolör: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya kontrol kuruluşu adına iyi tarım uygulamaları faaliyetlerinin her aşamasının ilgili mevzuata göre uygulanmasını kontrol etmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek kişiyi,

k) Sertifiker: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu adına, kontrolü tamamlanmış ürünün iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun olduğunu onaylamak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek kişiyi,

l) Denetim: İyi tarım uygulamaları faaliyetlerinin bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılıp yapılmadığını tespit etmek amacıyla, yetkilendirilmiş kuruluşlar, işletmeler ve müteşebbisler ile kontrolör ve sertifikerlerin Bakanlık veya Bakanlık tarafından denetim yetkisi verilen kuruluşlarca yapılan her türlü denetimini,

m) Sertifikasyon: Bütün kontrol yöntemlerinin uygulanması sonucu işletmenin ve iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun üretilen ürünün mevzuata uygun olarak belgelendirilmesini,

n) Sertifika: Bütün kontrol yöntemlerinin uygulanması sonucu işletmenin ve iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun üretilen ürünün mevzuata uygun olduğunu gösteren belgeyi,

o) Üretim Alanı: İyi tarım uygulamaları çerçevesinde üretimin yapıldığı alanı,

p) Satış Ünitesi: Tarımsal ürünün üreticiden alınıp tüketiciye ulaştırılarak satışını yapan birimi (manav, market, pazar, v.b.),

r) Entegre Ürün Yönetimi (EÜY): Uzun dönemde sürdürülebilirlik şartlarını kapsayan, yerel toprak, iklim ve ekonomik koşullar gibi çevresel şartlarla uyumlu ürün karlılığını içeren tam bir tarım stratejileri sistemini,

s) Entegre Mücadele (EM): Tarımsal ürünlerde zararlı türlerin popülasyonunu ve çevre ile ilişkilerini dikkate alarak, uygun olan mücadele metotlarını ve tekniklerini kullanarak, ekonomik zarar seviyesini en aza indiren mücadele sistemini,

t) Üretici: Tarımsal ürünlerin her aşamadaki üretimini İTU kriterlerine göre yapan gerçek ve tüzel kişileri,

u) Üretici Birlikleri: 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre tarım üreticilerinin, ürün veya ürün grubu bazında ve gönüllülük esasına dayalı olarak kurdukları, tüzel kişiliği haiz tarımsal üretici birliklerini,

v) Müteşebbis: İyi tarım uygulamaları kriterlerine göre; üretim yapan ve/veya ürünü işleyen, ambalajlayan, etiketleyen, taşıyan ve pazara hazır hale getiren iç ve/veya dış pazarda pazarlayan, pazarlamada aracılık eden gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar

İl Müdürlüklerinin Görev ve Sorumlulukları

Madde 5 — İl müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Üretici ve üretici birliklerine İTU konusunda eğitim ve yayım hizmeti vermek,

b) Yetkilendirilmiş kuruluşlar ile kontrolörler ve sertifikerlere İTU esaslarında aykırı hareket etmeleri durumlarında müdahale etmek, gerekli uyarıları yapmak,

c) Üreticilerin EM ve EÜY tekniklerini kullanarak üretim yapmasını sağlamak için ürün bazında hazırlanan teknik talimatlar hakkında üreticileri, üretici birliklerini ve müteşebbisleri bilgilendirmek,

d) Üreticiler ve üretim ile ilgili, yetkilendirilmiş kuruluşlardan alacakları bilgileri kayıt altına almaktır.

İTU Kriterlerine Göre Üretim Yapan Üreticilerin ve Üretici Birliklerinin Görev ve Sorumlulukları

Madde 6 — İTU kriterlerine göre üretim yapan üreticilerin ve üretici birliklerinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Üretim alanlarında yaptıkları gübre, bitki koruma uygulamalarını ve gerekli olan diğer zorunlu uygulamaları kayıt altına almak,

b) Bitki koruma ve hayvan sağlığı ürünlerini tavsiyesine uygun olarak kullanmak,

c) Üretimde hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlar ile mücadele yapmak,

d) Toprak, su, çevre ve insan sağlığını koruyucu tedbirler almak,

e) Toprak ve yaprak analizlerini yapmak/yaptırmak, gübrelemeyi analiz sonuçlarına göre uygulamak ve analiz sonuçlarını kayıt altında tutmak,

f) Sulama suyunu analiz ettirmek, önerilen miktar ve metotlarda uygulamak ve kayıt altına almaktır.

İTU Kriterlerine Göre Üretim Yapan Üretici ve Üretici Birliklerinin Ürününü Satın Alan Müteşebbislerin Görev ve Sorumlulukları

Madde 7 — İTU kriterlerine göre üretim yapan üretici ve üretici birliklerinin ürününü satın alan müteşebbislerin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Üretici, üretici birlikleri ile bunların ürününü satın alan müteşebbisler İTU kriterlerine karşılıklı uyulacağına dair yazılı bir sözleşme yaparlar,

b) Üretime girdi (tohum, fide, fidan, anaçlık, soğan, yumru, rizom, bitki koruma ürünü, gübre, hayvan sağlığı ürünleri vb.) temin eden özel ve tüzel kişiler kayıt tutarlar,

c) Ürünü satın alan müteşebbisler, üreticiden ürüne ait kayıtlarının bulunması şartını ararlar,

d) Ürünü satın alan müteşebbisler, ürünlerle ilgili kayıtların ve uygulanan işlemlerin yer aldığı bir kayıt sistemi oluştururlar,

e) Gıda güvenliğinden üretici, üretici birlikleri ve bunların ürününü satın alan müteşebbisler sorumludur.

Yetkilendirilmiş Kuruluşlarının Görev ve Sorumlulukları

Madde 8 — Yetkilendirilmiş kuruluşların görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Yetkilendirilmiş kuruluşlar her türlü üreticiye, üretici birliklerine, müteşebbise, ürüne, üretime, kontrol işlemine, sertifikasyon işlemine, kuruluşun kendisine, çalışanına ve menşeine dair her türlü bilgi ve belgeleri düzenlemekle yükümlüdür.

b) Yetkilendirilmiş kuruluşlar İTU kriterlerine göre üretim yapan üreticilere, üretici birliklerine, müteşebbise ait her türlü bilgiyi kontrol ederek kayıt altına alır. 3’er aylık raporlar hazırlayarak bilgi için Tarım İl Müdürlüğü’ne verir. Tarım İl Müdürlüğü bu raporların özetinden oluşan bir raporu 6 aylık dönemler halinde gereği için İTUK’a bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İyi Tarım Uygulamaları Komitesi ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar

İyi Tarım Uygulamaları Komitesinin Oluşumu, Görevleri, Çalışma Şekil ve Esasları

Madde 9 — İyi tarım uygulamaları komitesinin oluşumu, görevleri, çalışma şekil ve esasları aşağıda belirtilmiştir.

a) Komitenin oluşumu; Bakanlık Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında; Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünden 3 kişi, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünden 2 kişi, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünden 1 kişi, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünden 1 kişi, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığından 1 kişi ve Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığından 1 kişi ile konunun uzmanı teknik görevliler veya kuruluşları tarafından görevlendirilecek elemanlardan oluşur. İTUK sekreteryası, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

b) Komitenin görevleri;

1) Bu Yönetmelik hükümlerini uygulamak ve uygulanması için gerektiğinde Tarım İl Müdürlüklerini yetkilendirmek,

2) Yetkilendirilmiş kuruluşlara çalışma izni vermek, kurallara uyulmadığı tespit edildiğinde izni iptal etmek veya geçici süreyle durdurmak,

3) Yetkilendirilmiş kuruluşları, kontrolörleri, sertifikerleri, üretici, üretici birlikleri ve müteşebbisleri kodlamak ve denetlemek,

4) Yetkilendirilmiş kuruluşları, kontrolörleri ve sertifikerleri, bu Yönetmelik hükümlerine uyulmadığı durumlarda uyarmak ve gerektiği durumlarda yaptırım uygulamak,

5) İTU kriterlerinin belirlenmesi, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, tanıtılması konularında çalışmalar yapmak, İTU’da haksız rekabetin takipçisi olmak, bu Yönetmeliğe aykırı olan ve ülkenin menfaatlerinin zedelendiği her konuda yasal işlemler için başvurular yapmak,

6) Sivil toplum örgütleri ile mesleki ilişkiler kurmak ve gereken durumlarda işbirliği yapmak, ülkenin İTU’nun yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, tanıtılması konularında, üniversite, enstitü, araştırma, basın kuruluşları ve ilgili diğer resmi veya özel kuruluşlarla işbirliği yaparak; araştırma, proje ve eğitim yapmak, yaptırmak,

7) Diğer ülkelerdeki, özellikle AB Ülkelerindeki İTU değişikliklerini izleyerek ülke mevzuatında gerekli değişikleri yapmak,

8) Uluslar arası İTU kuruluşlarıyla işbirliğine gitmek, İTU konusundaki ulusal ve uluslar arası seminer, sempozyum, toplantı, kongre ve fuarlara katılım sağlamak,

c) Komite, olağan olarak her ayın ilk haftası toplanır. Olağanüstü durumlarda sekreterya tarafından toplantıya çağrılır.

d) Komite kararlarını oy çokluğuyla alır. Kararlar bağlayıcıdır.

e) Raportörlük, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü temsilcilerinden seçilen sekreter üye tarafından yürütülür.

f) Kararlar, toplantı tarihinden itibaren on gün içinde tüm üyeler tarafından imzalanarak Müsteşarlık onayına sunulur ve onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yetkilendirilmiş Kuruluşların Oluşumu, Çalışma Şekli ve Esasları

Madde 10 — Yetkilendirilmiş kuruluşların oluşumu, çalışma şekli ve esasları aşağıda belirtilmiştir.

a) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; İTU faaliyetlerinin her türlü kontrol ve sertifikalandırma işlemleri Bakanlıkça veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlarca yapılır. Yetkilendirilmiş kuruluşlar yeterli ve tecrübeli personel ile teknik alt yapıya sahip olmak zorundadır.

b) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, kontrol ve sertifika konularında çalışma izni almak için Bakanlığa başvuruda bulunur. Bakanlıkça gerekli incelemeler yapılır ve dilekçenin veriliş tarihinden itibaren 45 gün içinde sonuçlandırılır. Yetkilendirilmiş kuruluşlar çalışma yetki süreleri dolmadan her yıl en az 1 ay önce çalışma yetki sürelerini uzatmak zorundadırlar. Çalışma izinleri hiç bir şekilde devredilemez.

c) Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu; kontrol ve sertifikasyon olmak üzere iki ayrı birimden oluşur. Kontrol biriminde görev yapanlar sertifikasyon biriminde, sertifikasyon biriminde görev yapanlar kontrol biriminde görev yapamazlar.

d) Yetkilendirilmiş kuruluşlar ile kontrolör ve sertifikerlerin; çalışma izni, izin süresi, süre uzatımı, izinlerinin iptali, görev ve yetkileri, yetki kullanımı, kontrol ve sertifikasyon sistemi ile kontrolör ve sertifiker çalıştırmaya ilişkin usul ve esaslar İTUK tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

Madde 11 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; yetkilendirilmiş kuruluşlar, kontrolör, sertifiker ve müteşebbislerin her türlü denetimi Bakanlık tarafından yapılır.

Denetim hizmetlerinde çalışacak personelin yetki ve sorumlulukları ile hizmet içi eğitimine ilişkin usul ve esaslar İTUK tarafından belirlenir.

Bakanlık gerekli gördüğü hallerde denetim yetkisini kısmen veya tamamen akredite edilmiş; kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektör tüzel kişilerine ve üniversitelere devredebilir.

Genel Hükümler

Madde 12 — İyi tarım uygulamalarını uygulayan üreticiler ve üretici birlikleri tarımsal desteklemelerden öncelikli olarak faydalandırılırlar.

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Eti Alüminyum A. Ş. Genel Müdürlüğü Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci ve 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 ve Geçici 5 inci maddeleri uyarınca sicil raporlarının doldurulması suretiyle personelin; mesleki ve yöneticilik ehliyetlerini, genel durum ve davranışlarını tespite yetkili sicil amirlerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri, Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak istihdam edilen personel hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci maddesi ve 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük: Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

Merkez Teşkilatı: Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlük Merkezini,

Taşra Teşkilatı: Merkez dışındaki Antalya İthalat İhracat Müdürlüğünü ve Oymapınar HES İşletme Müdürlüğünü,

Sicil Amirleri: Bu Yönetmelikte belirtilen Sicil Amirlerini,

Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan birimi,

ifade eder.

Sicil Amirleri

Madde 5 — Sicil raporlarını doldurmaya yetkili; birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirlerinin kimler olacağı EK-1, EK-2 ve EK-3 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Sicile İlişkin Usul ve Esaslar Bakımından Uygulanacak Mevzuat

Madde 6 — Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 18/10/1986 tarihli ve 19255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 7 — 31/8/2001 tarihli ve 24509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

 

 

EK-1

ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI

SİCİL AMİRLERİ CETVELİ

MERKEZ TEŞKİLATI

Sicil Raporu Tanzim Edilen Personel

Birinci Sicil Amiri

İkinci Sicil Amiri

Üçüncü Sicil Amiri

Genel Müdür

Özelleştirme İdaresi Başkanı

Bakan

-

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Özelleştirme İdaresi Başkanı

-

Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

-

-

Birim Müdürü (Yönetim Kurulu

Genel Müdür

-

-

Büro Müdürlüğü ve Genel

 

 

 

Müdürlük Şube Müdürlüğü)

 

 

 

Sivil Savunma Uzmanı

Genel Müdür

Sivil Savunma Genel Müdürü

İçişleri Bak. Müsteşarı

Savunma Uzmanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

-

Baş Uzman

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

-

Birim Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

-

 

EK-2

ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI

SİCİL AMİRLERİ CETVELİ

TAŞRA TEŞKİLATI (ANTALYA İTHALAT İHRACAT MÜDÜRLÜĞÜ)

Sicil Raporu Tanzim Edilen

 

 

Personel

Birinci Sicil Amiri

İkinci Sicil Amiri

Birim Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

 

EK-3

ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI

SİCİL AMİRLERİ CETVELİ

TAŞRA TEŞKİLATI (OYMAPINAR HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ)

Sicil Raporu Tanzim Edilen

 

 

Personel

Birinci Sicil Amiri

İkinci Sicil Amiri

İşletme Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

İşletme Müdür Yardımcısı

İşletme Müdürü

Genel Müdür

 

—— • ——

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Eti Alüminyum A. Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli statüde çalıştırılan personelin Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporlarını doldurmaya ve mesleki ehliyetlerini, genel durum ve davranışlarını tespite yetkili sicil amirlerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri, Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi hükümlerine tabi olarak istihdam edilen sözleşmeli personel hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük: Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

Merkez Teşkilatı: Merkezdeki diğer birimlerde dahil Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlük Merkezini,

Taşra Teşkilatı: Merkez dışındaki Antalya İthalat İhracat Müdürlüğünü, Oymapınar HES İşletme Müdürlüğünü,

Sicil Amirleri: Bu Yönetmelikte belirtilen Sicil Amirlerini,

Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan birimi,

ifade eder.

Sicil Amirleri

Madde 5 — Sözleşmeli personelin Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporlarını doldurmaya yetkili birinci ve ikinci sicil amirlerinin kimler olacağı EK-1, EK-2 ve EK-3 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Sicile İlişkin Usul ve Esaslar Bakımından Uygulanacak Mevzuat

Madde 6 — Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kararnamenin 41 inci maddesi gereğince 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 15/11/1990 tarihli ve 20696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 7 — 31/8/2001 tarihli ve 24509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

 

EK-1

ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL

SİCİL VE BAŞARI DEĞERLEMESİ RAPORU VERMEYE YETKİLİ AMİRLER CETVELİ

 

MERKEZ TEŞKİLATI

Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu

Tanzim Edilen Personel

Birinci Sicil Amiri

İkinci Sicil Amiri

Birim Müdür Yardımcısı

Birim Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Başmühendis

Birim Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Avukat

Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

Tabip, Diş Tabibi

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Hemşire, Sağlık Memuru

Tabip

Genel Müdür Yardımcısı

Teknik Uzman

Birim Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Birim Müdürlüklerinde Görevli Programcı, Teknik Şef, Şef, Mühendis, Mimar, Kimyager, Jeomorfolog, Topograf,

Uzman (idari), Tekniker, Teknisyen, Eksper, Ressam, Çözümleyici, Sistem Programcısı, Uzman Yardımcısı ve

diğer personel

Birim Müdür Yardımcısı

Birim Müdürü

Sivil Savunma Amiri

Sivil Savunma Uzmanı

Genel Müdür Yardımcısı

Koruma ve Güvenlik Amiri

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı

Koruma ve Güvenlik Amiri

Genel Müdür Yardımcısı

Koruma ve Güvenlik Grup Şefi

Koruma ve Güvenlik Amiri

Genel Müdür Yardımcısı

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Koruma ve Güvenlik Amiri

Genel Müdür Yardımcısı

 

EK-2

ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

SİCİL VE BAŞARI DEĞERLEMESİ RAPORU VERMEYE YETKİLİ AMİRLER CETVELİ

TAŞRA TEŞKİLATI (ANTALYA İTHALAT İHRACAT MÜDÜRLÜĞÜ)

Sicil ve Başarı Değerlemesi

Raporu Tanzim Edilen Personel

Birinci Sicil Amiri

İkinci Sicil Amiri

Birim Müdür Yardımcısı

Birim Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Daktilograf

Birim Müdür Yardımcısı

Birim Müdürü

Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Birim Müdür Yardımcısı

Birim Müdürü

 

EK-3

ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

SİCİL VE BAŞARI DEĞERLEMESİ RAPORU VERMEYE YETKİLİ AMİRLER CETVELİ

TAŞRA TEŞKİLATI (OYMAPINAR HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ)

Sicil ve Başarı Değerlemesi

Raporu Tanzim Edilen Personel

Birinci Sicil Amiri

İkinci Sicil Amiri

Tabip

İşletme Müdür Yardımcısı

İşletme Müdürü

Hemşire

Tabip

İşletme Müdür Yardımcısı

Başmühendis, Uzman, Koruma ve Güvenlik Amiri, Şef ve diğer personel

İşletme Müdür Yardımcısı

İşletme Müdürü

Koruma ve Güvenlik Grup Şefi,

Koruma ve Güvenlik Amiri

İşletme Müdürü Yardımcısı

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Teknisyen

Başmühendis

İşletme Müdür Yardımcısı

Sayfa Başı


Tebliğler

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Bazı Çeltik ve Pirinç Türlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Madde 1- 23/8/2004 tarihli ve 2004/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kararın 1 ve 5 inci maddeleri uyarınca, bazı çeltik ve pirinç türleri için açılan tarife kontenjanının dağıtımı; 1 Eylül 2004 tarihinden itibaren, çeltik ekim iznine sahip üreticilerden veya söz konusu üreticilerin ortağı olduğu kooperatif veya birliklerden çeltik alımı yapan ve bu hususu Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıyla belgeleyenler ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nden çeltik veya pirinç alımı yapanlara, aşağıdaki tabloda gösterilen miktarlar ve başvuru sırası esas alınarak yapılır.

 

 

TAHSİS EDİLECEK ÜRÜNÜN

G.T.P.’Sİ

MADDE ADI

MİKTARI

Çeltik Ekim İznine Sahip Üreticilerden veya söz konusu Üreticilerin Ortağı Olduğu Kooperatif veya Birliklerden Alınan *

Her 1.000 Kg Çeltik İçin

1006.10

(1006.10.10 hariç)

Tohumluk olmayan “kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik)”

 

1.000 Kg (1)

Her 1.000 Kg Çeltik İçin

1006.20

Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç

800 Kg (2)

Her 1.000 Kg Çeltik İçin

1006.30

Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın)

 

600 Kg (3)

Toprak

Mahsulleri

Ofisi

Genel Müdürlüğü’nden

Alınan

Her 1.000 Kg Çeltik İçin

1006.10

(1006.10.10 hariç)

Tohumluk olmayan “kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik)”

 

500 Kg

Her 1.000 Kg Çeltik İçin

1006.20

Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç

400 Kg

Her 1.000 Kg Çeltik İçin

1006.30

Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın)

 

300 Kg

Her 1.000 Kg Pirinç İçin

1006.10

(1006.10.10 hariç)

Tohumluk olmayan “kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik)”

 

833 Kg

Her 1.000 Kg Pirinç İçin

1006.20

Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç

666 Kg

Her 1.000 Kg Pirinç İçin

1006.30

Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın)

 

500 Kg

*: Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Sakarya ve Tekirdağ illerinde yerleşik çeltik ekim iznine sahip üreticilerden veya söz konusu üreticilerin ortağı olduğu kooperatif veya birliklerden alınması durumunda; (1): 700 Kg, (2): 560 Kg, (3): 420 Kg olarak uygulanır.

 

Madde 2- Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 31/1/2005 tarihine kadar ekte yer alan başvuru formunun, ithal lisansı talep edilecek her bir madde için ayrı ayrı eksiksiz düzenlenerek Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat edilmesi gerekmektedir. Başvuruların değerlendirilmesinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınacaktır. Ekte yer alan belge ve bilgileri tam olarak içermeyen müracaatlar ile tarife kontenjanlarının tamamının tahsis edilmesini müteakiben yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

1/2/2005 tarihi itibariyle tahsis edilmemiş kontenjan bulunması halinde, artan kısmın dağıtımı Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca yayımlanacak yeni bir Tebliğ ile yapılabilir.

Madde 3- Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca düzenlenen ithal lisansları, 1/11/2004 - 31/7/2005 tarihleri arasında geçerli olup, bu süre uzatılmaz.

Madde 4- Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddenin, ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girmesi şarttır.

Madde 5- İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.

Madde 6- İthal lisansı, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylanan fatura veya proforma fatura ile birlikte geçerlidir.

Madde 7- İthal lisansı kapsamında gerçekleştirilecek ithalat, sadece ekteki başvuru formunda ithalatçı tarafından beyan edilen ve ithal lisansında belirtilen Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı gümrük kapılarından yapılabilir.

Madde 8- İthal lisansına ve fatura veya proforma faturaya ilişkin değişiklik talepleri Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

Madde 9- İthal lisanslarının geçerlik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) iadesi zorunludur.

Madde 10- Bu Tebliğ 31/7/2005 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 11- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK

Bazı Çeltik ve Pirinç Türlerinin İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanından Yararlanmak ve İthal Lisansı Almak İçin Başvuru Formu Örneği

 

Başvuru Tarihi: ..../.../......

 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

27/8/2004 tarihli ve 25566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23/8/2004 tarihli ve 2004/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Karara istinaden hazırlanan “Bazı Çeltik ve Pirinç Türlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında, aşağıda belirtilen madde için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.

Müsteşarlığınızca talep edilen belge ve bilgiler aşağıda beyan edilmiştir.

 

 

Firma Yetkilisinin:

 

Adı-Soyadı, Ünvanı

 

İmza-Kaşe

I- İthalatçının;

1) Adı/Ünvanı:

2) Açık adresi:

3) Telefon ve faks numaraları:

4) Vergi numarası:

5) Mevcut ise e. posta adresi:

II- İthal edilecek maddenin;

1) Menşe ülkesi:

2) Türkiye’ye ihracı amacıyla sevkiyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke:

III- İthal edilecek maddenin;

1) Ticari tanımı:

2) G.T.İ.P.’na göre madde ismi :

3) 12’li bazda G.T.İ.Pozisyonu :

Not: (12’li bazda G.T.İ.P.’ları ve G.T.İ.P.’larına göre madde ismi yürürlükteki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Gümrük Giriş Tarife Cetvelinden tespit edilecektir.)

IV- İthali talep edilen maddenin miktarı ve ölçü birimi;

1) Rakam ile:

2) Yazı ile:

V- İthali talep edilen maddenin değeri; (mal bedeli, navlun ve sigorta ayrı ayrı belirtilecektir)

1) Rakam ile;

Mal bedeli

:

 

Sigorta

:

 

Navlun

:

 

Toplam

:

 

2) Yazı ile;

Mal bedeli

:

 

Sigorta

:

 

Navlun

:

 

Toplam

:

 

VI- Fatura veya proforma faturanın aslı ve iki adet sureti

VII- İthalatın yapılacağı Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’nün açık ismi

VIII- Çeltik ekim iznine sahip üreticilerden veya söz konusu üreticilerin ortağı olduğu kooperatif veya birliklerden çeltik alımı yapanların bu hususa ilişkin olarak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nden aldıkları yazının aslı.

IX- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nden satın alınan çeltik veya pirince ilişkin olarak anılan Genel Müdürlükçe düzenlenmiş faturanın aslı ve 2 (iki) adet onaylı sureti.

X- Başvuru sahibinin imza yetkisini kanıtlayan imza sirküleri ile firma unvanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin noter onaylı suretleri.

—— • ——

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

TARİH : 3/9/2004

KARAR NO : 2004/71

KONU : Sümer Holding A.Ş.'ye ait taşınmaz satışı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (İdare) 23/7/2004 tarih ve 6986 sayılı yazısına istinaden; Sümer Holding A.Ş.'ye (Holding) 4046 sayılı Kanunun 4. maddesine istinaden İdare tarafından verilen yetki ile Holding tarafından yapılan ihale çerçevesinde;

- Malatya ili, Merkez İlçesi, Şifa Mahallesi, 580 ada, 486 parselde kayıtlı 14.793 m2 alanlı taşınmazın, en yüksek teklif sahibi MGG Malatya Girişim Grubu Tekstil Turizm Enerji İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'ye %50'si peşin kalanı 12 ay vadeli 4.500.000.000.000.- (dörttrilyonbeşyüzmilyar) TL bedelle satılmasına, adıgeçen teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, teminatının irat kaydedilerek, Mehmet Ali KAVUK'a % 50'si peşin kalanı 12 ay vadeli 4.100.000.000.000.- (dörttrilyonyüzmilyar) TL bedelle satılmasına, adıgeçen teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, teminatının irat kaydedilerek, Göçmez Tarım Ürünleri ve Gıda San. A.Ş. ve Elmas Dış Ticaret A.Ş. ortaklığına % 50'si peşin kalanı 12 ay vadeli 4.050.000.000.000.- (dörttrilyonellimilyar) TL bedelle satılmasına, adıgeçen teklif sahiplerinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, teminatının irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

- Vadeli teklif verenlerden, ihale şartnamesinin 12. ve 13. maddeleri hükmü uyarınca; ihale bedelinin peşin kısmı tahsil edildikten sonra, bakiye borca TL bazında (aylık %2,5) yıllık %30 basit faiz (vade farkı) tahakkuk ettirilerek, bakiye borç ve faizinin eklenmesiyle bulunacak meblağ kadar gayrikabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz, kesin banka teminat mektubunun alınmasına,

- Taşınmazların devir işlemlerinin, ilgili kurum ve kuruluşlardan (Kültür ve Turizm Bakanlığı vb. kuruluşlarından) gerekli izinlerin alınmasını müteakip yapılmasına,

- Söz konusu satışlara ilişkin sözleşme yapma ve tapu devri ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesinde Holdingin yetkilendirilmesine

karar verilmiştir.

Sayfa Başı