Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

6 Eylül 2004

PAZARTESİ

Sayı : 25575

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2004/7801 Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Arasında İmzalanan 2004-2005 Yıllarını Kapsayan Ekonomik İşbirliği Programına Dair "Mutabakat Muhtırası"nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Milletlerarası Sözleşme

2004/7800 Sinematografik Ortak Yapım Avrupa Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/7789 Antalya Kemerağzı-Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

—Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

2004/7796 Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

Genelge

— Kamu Sertifikasyon Merkezi Oluşturulmasına İlişkin Başbakanlık Genelgesi (No: 2004/21)

 

Sirküler

— Denizlerde ve İç Sularda Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 36/2 Numaralı Sirkülerde Değişiklik Yapılmasına Dair Sirküler


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2004/7801

Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda arasında 25 Mayıs 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 2004-2005 yıllarını kapsayan Ekonomik İşbirliği Programına dair ekli “Mutabakat Muhtırası”nın imza tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 6/8/2004 tarihli ve EİGY/320353 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

C. ÇİÇEK

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

K. UNAKITAN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Milletlerarası Sözleşme

Karar Sayısı : 2004/7800

Türkiye tarafından 10 Ocak 1997 tarihinde imzalanan ve 7/4/2004 tarihli ve 5115 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Sinematografik Ortak Yapım Avrupa Sözleşmesi”nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 11/8/2004 tarihli ve ÇKGY/220997 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

C. ÇİÇEK

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

K. UNAKITAN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/7789

Ekli Krokide sınırları belirlenen alanın “Antalya Kemerağzı-Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” olarak ilanı; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 14/7/2004 tarihli ve 19056 sayılı yazısı üzerine, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 3 üncü maddesi ile 16/4/2004 tarihli ve 2004/7253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

3 Eylül 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-12123

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 6 Eylül 2004 tarihinden itibaren Hollanda ve Polonya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

3 Eylül 2004

B.01.0.KKB.01-06-250-2004-957

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 3 Eylül 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-12123 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Eylül 2004 tarihinden itibaren Hollanda ve Polonya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2004/7796

Ekli “Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı’nın 3/8/2004 tarihli ve 9036 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 17/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1 —24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “tamamlattırılır.” ibaresi, “tamamlattırılabilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 2 —Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlıkça duyulacak ihtiyaca binaen 6 ncı sınıf ilçe hizmetini yapmış meslek mensuplarından en az sekiz yıl fiilen kaymakamlık veya vali yardımcılığı yapmış olanlar merkez teşkilatındaki görevlere atanabilirler.”

Madde 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 8/11/2001 tarihli ve 24577 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 2 — Bu Yönetmelik, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin (c) bendi ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin yedinci ve sekizinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"KPSS: Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce Yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

Giriş Sınavı: KPSS sınavından sonra yapılacak yazılı ve sözlü sınavı",

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 4 — Müsteşarlıkta görevlendirilecek Uzman Yardımcıları, Müsteşarlıkça uygun görülecek tarihlerde ve yılda iki defadan fazla olmamak üzere açılacak giriş sınavı ile alınırlar. Ancak giriş sınavına katılabilmek için Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS kılavuzu ve/veya ilanlarda Müsteşarlıkça belirlenecek puan türünden asgari puanı almış olmak şarttır. Sınava girmek için gerekli bulunan diğer şartlar, başvuruda istenecek belgeler, başvuru yeri, sınav tarihi ve öğrenim dalları gibi hususlar giriş sınavı duyurusunda belirtilir.

Giriş sınavı Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS kılavuzu ve/veya ilanlarda Müsteşarlıkça her sınav döneminde belirlenecek puan türünden asgari puanı almak,"

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 6 — Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını (KPSS) kazanan adayların, giriş sınavına girme şartları, başvuruda istenecek belgeler, öğrenim dalları, sınav tarihi, son başvuru tarihi ile başvuru yeri, sınavın başlama tarihinden en az 1 (bir) ay önce Resmi Gazete'de ve Türkiye genelinde yayımlanan günlük gazetelerin en az ikisinde duyurulur."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) KPSS Sonuç Belgesi,"

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Giriş Sınavı Aşamaları"

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (a) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Giriş Sınavı yazılı aşamasına; KPSS'de başarılı olan ve atama yapılacak kadro sayısının 20 katına kadar aday çağrılabilir."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 31 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır."

MADDE 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Sirküler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Denizlerde ve İç Sularda Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 36/2 Numaralı Sirkülerde Değişiklik Yapılmasına Dair Sirküler

Madde 1 —36/2 Numaralı Sirkülerin 8 inci maddesindeki Çizelge-4 ün altında yer alan (**) işaretli açıklaması aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“ **Bu türlere ilişkin zaman yasağında, Çizelge-5’deki il grupları için verilen yasak dönemler uygulanacaktır.”

Sayfa Başı