Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

25 Ağustos 2004

ÇARŞAMBA

Sayı : 25564

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/7711   Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

2004/7726   Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2004/7727   Merkezi Denizli İli, Acıpayam İlçesinde Bulunan “Kelekçi Sulama Birliği”nin Adının, “Gireniz Sulama Birliği” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2004/7731   İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2004/7733   Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2004 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2004/7734   Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2004/7736   2004-2005 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar

2004/7738   T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Beşir ATALAY’a, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Milli Eğitim Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

— Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği

— Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/7711

Ekli listede ili, ilçesi, köyü, yeri ve sınırları ile alanları belirtilen yerlerde arazi toplulaştırması yapılması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 22/7/2004 tarihli ve 1973 sayılı yazısı üzerine; 9/5/1985 tarihli ve 3202 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi ile Arazi Toplulaştırma Tüzüğü’nün 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7726

Ekli listede adları yazılı mahalli idare birliklerinin kurulmasına izin verilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 22/7/2004 tarihli ve 62116 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 3/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

3/8/2004 Tarihli ve 2004/7726 Sayılı Kararnamenin Eki

LİSTE

 

SIRA

 

 

 

NO

İLİ

MERKEZİ

BİRLİĞİN ADI

01

BURDUR

Burdur İli Bucak İlçesi Uğurlu Köyü

Burdur-Bucak-Uğurlu Grubu İçme Suyu Birliği

02

KONYA

Konya İl Merkezi

Konya ve Karaman İlleri Kalkınma Birliği

03

KAYSERİ

Kayseri İl Merkezi

Orta Anadolu Kalkınma Birliği

04

BURSA

Bursa İli İznik İlçesi

İznik Ova Köyleri Sulama Birliği

05

BURSA

Bursa İli İznik İlçesi

İznik Merkez Sulama Birliği

06

EDİRNE

Edirne İli Meriç İlçesi Nasuhbey Köyü

Umurca-Nasuhbey-Alibey Grup Köyleri İçme ve Kullanma Suyu Birliği

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7727

Merkezi Denizli İli, Acıpayam İlçesinde bulunan “Kelekçi Sulama Birliği”nin adının, “Gireniz Sulama Birliği” olarak değiştirilmesi; İçişleri Bakanlığının 22/7/2004 tarihli ve 62130 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 3/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7731

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 6/8/2004 tarihli ve 44682 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Madde 1 — 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan II sayılı Liste ile (EK: 3) ve (EK: 4) yürürlükten kaldırılmış, aynı Karar’a ekte yer verilen II sayılı Liste ile (EK: 3), (EK: 4), (EK: 5) ve (EK: 6)ilave edilmiştir.

Madde 2 — Aynı Karar’ın değişik 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gelişme yolundaki ülkeler ile en az gelişmiş ülkelere yönelik Türkiye’nin tek taraflı tercihli tarifeleri II sayılı listenin “GTS Ülkeleri” (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Ülkeleri) sütunu ile düzenlenmiş olup, bu sütunda belirtilen gümrük vergisi oranlarından yararlanacak ülkeler (EK: 3)’de tespit edilmiştir. (EK: 3)’de yer alan genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak gelişme yolundaki ülkelerin karşılarında bulunan “Hariç Sektörler” sütununda belirtilen sektörlerin kapsamına ilişkin (EK: 4)’de yer alan fasıllar ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarından yapılacak ithalatta, bu ülkeler için II sayılı listenin “D.Ü.” (Diğer Ülkeler) sütununda ve V sayılı Listede belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanır.”

Madde 3 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 —Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

 

05-49. fasılları görmek için tıklayınız

 

50-97. fasılları görmek için tıklayınız

 

Ekleri görmek için tıklayınız

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7733

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının, 2004 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 5/8/2004 tarihli ve 49578 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

9/8/2004 Tarihli ve 2004/7733 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1 — 13/10/2003 tarihli ve 2003/6287 sayılı Kararnamenin eki Kararın 4 üncü maddesinin (b) fıkrasının sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Maaş ve ücret ödemeleri Hazine Müsteşarlığı veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından karşılanmayan ve atıl istihdamın azaltılmasına yönelik olarak belirlenen hedefleri tutturmuş olan kuruluşlardan 2004 yılının ilk 6 ayında geçici işçiler hariç daimi personel sayısında 2003 yılı sonuna göre en az 1/12 oranında azalma görülen kuruluşlar, geçici işçi statüsünde ek personel taleplerini Hazine Müsteşarlığına bildirirler. Bu kuruluşlara, birim istihdam maliyetinin azaltılması, verimliliğin artırılması ve uluslararası standartlara uygun personel yapısına ulaşılabilmesini sağlamak amacıyla nitelikli personel alınmak kaydıyla, Hazine Müsteşarlığının uygun görüşüne istinaden Devlet Personel Başkanlığınca söz konusu dönemde daimi personel sayısında gerçekleşen değişimin en fazla tamamına kadar ilave geçici işçi istihdamı izni verilebilir.”

Madde 2 —Bu Karar 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7734

Ekli “Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 9/8/2004 tarihli ve 12901 sayılı yazısı üzerine, 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun değişik 5 inci ve 6326 sayılı Petrol Kanununun değişik 13 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Madde 1 —23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı Kararnamenin eki Kararın değişik 11 inci maddesinde belirtilen ürünlerden LPG (tüplü)’ye ilişkin dağıtım payı 25.00 uscent/kg olarak yeniden belirlenmiştir.

Madde 2 —Bu Karar yayımlandığı gün saat 24.00’ten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7736

Ekli “2004-2005 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 18/8/2004 tarihli ve 17966 sayılı yazısı üzerine, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. AYDIN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

K. UNAKITAN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

R. AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7738

Üreticilerin üretime yönelik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli, azami 12 ay vadeli işletme kredisi kullandırılması ile tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime yönelik düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin 16/2/2004 tarihli ve 2004/6840 sayılı Kararnamenin eki Karar’da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 5/8/2004 tarihli ve 49577 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

24 Ağustos 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-11744

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

25 Ağustos 2004 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali Babacan’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan        

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

24 Ağustos 2004

B.01.0.KKB.01-06-239-2004-932

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 24 Ağustos 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-11744 sayılı yazınız.

25 Ağustos 2004 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

24 Ağustos 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-11745

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 25 Ağustos 2004 tarihinde Moğolistan’a gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in dönüşüne kadar Milli Eğitim Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

24 Ağustos 2004

B.01.0.KKB.01-06-240-2004-933

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 24 Ağustos 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-11745 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere; 25 Ağustos 2004 tarihinde Moğolistan’a gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in dönüşüne kadar; Milli Eğitim Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından:

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında bir kadroya açıktan veya naklen atanacakların niteliklerini belirlemek, atama ve nakillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar ile yeniden atanacaklar ve halen görevde olup görevini veya görev yerini değiştirmek isteyenler hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (B) bendinin 2 numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen:

a) Başkanlık; Diyanet İşleri Başkanlığını,

b) Başkan; Diyanet İşleri Başkanını,

c) Taşra teşkilatı; Diyanet İşleri Başkanlığı il ve ilçe müftülükleri ile doğrudan Başkanlığa bağlı eğitim merkezi müdürlüklerini,

d) Aday memur; ilk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılan sınavı kazanarak temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere atananları,

e) Staj; bu Yönetmelikte stajyerlik şartı getirilen kadrolara atanacaklara görevleriyle ilgili olarak yapılan en az altı ay, en fazla bir yıl süren uygulamalı eğitimi,

f) İhtisas kursu; Başkanlıkça yürütülen hizmetler için nitelikli eleman yetiştirmek maksadıyla, dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunları için en az iki yıl süreli olarak açılan hizmet içi eğitim kursunu,

g) Yeterlik belgesi; Başkanlıktaki stajyer vaizlik, stajyer Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık kadrolarına ilk defa atanacaklara, Başkanlıkça yaptırılacak sözlü ve uygulamalı sınav ile mülâkat sonucu verilecek belgeyi,

h) Cami görevlileri; imam-hatip ve müezzin-kayyımları,

ı) Gruplandırma; illerin Ek 1 sayılı listede belirtilen şekilde gruplandırılmasını,

j) Sınıflandırma; ilçelerin Ek 2 sayılı listede belirtilen şekilde sınıflandırılmasını,

k) Eşdeğer kadrolar; bu Yönetmelik kapsamındaki personelden ilçe müftüsü ve daha alt düzeyde bulunan kadroların benzer ve eşit düzeyde olanları,

l) Kademeler; eşdeğer olan kadroların toplandığı basamakları,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel ve Özel Şartlar

Bu Yönetmelik kapsamına giren kadrolara atanacaklarda aranan genel ve özel şartlar

Madde 5 — Bu Yönetmelikte yer alan kadrolara atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartlar ile atanmalarında dinî öğrenim yapmış olma niteliği arananlar için bu genel şartlar yanında "itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslâm törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu" şeklinde ortak bir nitelik şartı da aranır.

Ayrıca;

1) Başkan olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Başkanlık teşkilatında müftülük veya üstü sayılan görevlerde veya İlahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak toplam on yıl çalışmış olmak,

c) Kırk yaşını tamamlamış olmak.

2) Başkan Yardımcısı olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Başkanlık teşkilatında en az beş yılını müftülük veya üstü sayılan görevlerde geçirmiş olmak kaydıyla vaizlik veya üstü sayılan görevlerde on yıl veya İlahiyat fakültelerinde beş yıl öğretim üyeliği yapmış olmak kaydıyla toplam on yıl görev yapmış olmak.

3) Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak atanabilmek için, ilgili mevzuat hükümlerine göre seçilmiş olmak.

4) Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Hafız olmak, (Aşere, takrib ve tayyibe kursunu bitirmiş olmak tercih sebebidir.)

c) Başkanlık teşkilatında şube müdürü, vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam beş yıl görev yapmış olmak.

5) Mushafları İnceleme Kurulu üyesi olarak atanabilmek için;

a) Dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Hafız olmak,

c) Aşere, takrib ve tayyibe kursunu bitirmiş veya Tefsir (kıraat) alanında doktora yapmış olmak,

d) Başkanlık teşkilatında üç yıl görev yapmış olmak,

e) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak.

6) Teftiş Kurulu Başkanı, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak atanabilmek için; Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde öngörülen şartları taşımak.

7) I inci Hukuk Müşaviri ve hukuk müşaviri olarak atanabilmek için;

a) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

b) I inci Hukuk Müşavirliği için, üç yılı Başkanlık teşkilatında olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hukuk müşavirliği yapmış olmak; hukuk müşavirliği için, mesleğiyle ilgili görevlerde veya hukuk müşavirliği büro hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış olmak.

8) Daire Başkanı olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

Ancak Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı olarak atanacakların dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmaları yeterlidir.

b) Başkanlık teşkilatında üç yılı ilçe müftüsü veya Başkanlık merkezinde şube müdürü veya üstü sayılan görevlerde geçmek şartıyla toplam on yıl görev yapmış olmak.

Ancak, İlahiyat fakültelerinde üç yılı öğretim üyeliğinde geçmiş olmak şartıyla öğretim elemanı olarak toplam on yıl görev yapmış olanlarda bu şart aranmaz.

9) Başkanlık Vaizi olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Başkanlık teşkilatında vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam beş yıl görev yapmış olmak.

10) Savunma Uzmanı ve Sivil Savunma Uzmanı olarak atanabilmek için, özel mevzuatında belirtilen şartları taşımak.

11) Döner Sermaye İşletme Müdürü olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Şube müdürü, döner sermaye işletme müdür yardımcısı veya üstü sayılan görevlerde toplam beş yıl görev yapmış olmak,

c) Başkanlık teşkilatında üç yıl görev yapmış olmak,

d) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

12) Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Dinî yüksek öğrenimden sonra Başkanlığın çeşitli kademelerinde, din öğretimi yapan müesseselerin meslekî öğretim elemanlığı veya meslek dersleri öğretmenliğinde veya ilköğretim ve orta öğretim kurumlarının din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi öğretmenliğinde toplam en az beş yıl çalışmış olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,

c) Yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.

13) Baştabip olarak atanabilmek için;

a) Tıp Fakültesi mezunu olmak,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında doktor olarak en az beş yıl çalışmış olmak.

14) Mütercim olarak atanabilmek için;

a) Yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kamu personeli için yapılan yabancı dil sınavlarında en az (B) seviyesinde belge almış olmak,

c) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak.

15) Kütüphaneci olarak atanabilmek için;

a) Mesleği ile ilgili yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak.

16) Prodüktör, film yapımcısı, spiker ve kameraman olarak atanabilmek için;

a) Meslekleri ile ilgili yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Mesleğinde en az iki yıl görev yapmış olmak,

c) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak.

17) Memur, mutemet, sekreter, ambar memuru ve satınalma memuru olarak atanabilmek için;

a) İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,

b) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,

c) En az üç yıl imam-hatiplik yapmış olmak.

18) Santral memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf, koruma ve güvenlik görevlisi olarak atanabilmek için;

a) İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,

b) Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olmak.

19) Baştabip dışındaki sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanabilmek için;

a) Mesleği ile ilgili öğrenim mezunu olmak,

b) Yapılacak sözlü ve uygulama sınavında başarılı olmak,

20) Şoför olarak atanabilmek için;

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,

c) Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olmak,

21) Yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarına atanabilmek için;

a) İlköğretim mezunu olmak,

Başvuranlar arasında ilköğretim mezunu bulunmadığı takdirde ilkokul mezunu olmak,

b) Kalorifercilik, teknisyen yardımcılığı ve aşçılık için bonservis veya Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı sertifika sahibi olmak.

22) İl müftüsü olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Başkanlık teşkilatında, en az beş yılını ilçe müftüsü, il müftü yardımcısı veya eğitim merkezi müdürü olarak geçirmiş olmak kaydı ile vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam on yıl görev yapmış olmak.

Ancak, İlahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak on yıl görev yapmış olanlarda bu şart aranmaz.

23) İl müftü yardımcısı olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Vaizlik ve üstü sayılan görevlerde toplam beş yıl görev yapmış ve bu sürenin en az üç yılını ilçe müftüsü veya eğitim merkezi öğretmeni olarak geçirmiş olmak.

Ancak bayanlardan Başkanlık teşkilatında Kur’an kursu öğreticiliği veya üstü sayılan görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde öğretim elemanı olarak beş yıl görev yapmış olanlarda, yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak kaydı ile bu şart aranmaz.

24) Eğitim merkezi müdürü olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Başkanlık teşkilatında vaizlik, eğitim merkezi öğretmenliği veya üstü sayılan görevlerde toplam beş yıl çalışmış olmak.

Ancak, İlahiyat fakültelerinde öğretim elemanı olarak on yıl görev yapmış olanlarda bu şart aranmaz.

25) Eğitim merkezi öğretmeni olarak atanabilmek için;

Eğitim merkezi öğretmenliğinde stajyerliği kaldırılmış olmak.

26) Stajyer eğitim merkezi öğretmeni olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

Ancak, yüksek öğrenim mezunu olup, Başkanlıkça açılan aşere, takrib ve tayyibe kursunu başarı ile bitirenlerden memuriyet müktesebi olanlar eğitim merkezlerine Kur’an-ı Kerim derslerini okutmak üzere stajyer öğretmen olarak atanabilirler.

Ayrıca, Başkanlıkça açılan ihtisas kursunu veya aşere, takrib ve tayyibe kursunu başarı ile bitirenlerden öğretmenliğe yeterliliği öğretmenler kurulunca belirtilmiş olanlar ile ilahiyat alanında doktora yapmış ve memuriyet müktesebi olanlar sözlü sınavla stajyer öğretmen olarak atanabilirler.

b) Yapılan sözlü sınavda başarılı olmak.

27) İl vaizi olarak atanabilmek için;

Cezaevi vaizliğinde veya ilçede vaiz olarak toplam en az üç yıl çalışmış olmak.

28) İlçe veya cezaevi vaizliğine atanabilmek için;

Vaizlikte stajyerliği kaldırılmış bulunmak veya ihtisas kursunu başarıyla bitirmiş olmak.

Ancak, dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olup, ilahiyat alanında doktora yapmış olanlardan halen Başkanlıkta görevli olanlar sözlü sınavla ilçe veya cezaevi vaizliğine atanabilirler.

29) Stajyer vaiz olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Yapılacak stajyer vaizlik yeterlik belgesi sınavında başarılı olmak.

30) Murakıp olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak.

31) Kur’an kursu öğreticisi olarak atanabilmek için;

Kur’an kursu öğreticiliğinde stajyerliği kaldırılmış olmak.

Ancak, Başkanlıkça açılan aşere, takrib ve tayyibe kursunu başarı ile bitirenlerden memuriyet müktesebi olanlar en az imam-hatip lisesi mezunu olmak şartıyla Kur’an kursu öğreticiliğine yeterlik belgesi aranmaksızın sınavsız atanabilirler.

32) Stajyer Kur’an kursu öğreticisi olarak atanabilmek için;

a) En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,

b) Yapılacak stajyer Kur’an kursu öğreticiliği yeterlik belgesi sınavında başarılı olmak.

33) İmam-hatip olarak atanabilmek için;

a) En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,

b) İmam-hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak,

c) Yapılacak imam-hatiplik yeterlik belgesi sınavında başarılı olmak.

34) Müezzin-kayyım olarak atanabilmek için;

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Hafız olmak.

Ancak, imam-hatip lisesi mezunları için hafız olma şartı aranmaz.

c) Yapılacak müezzin-kayyımlık yeterlik belgesi sınavında başarılı olmak.

35) Döner Sermaye İşletme Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Çözümleyici, Programcı, APK Uzmanı, Vakit Hesaplama Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Araştırmacı, Din Hizmetleri Uzmanı, Şef, Ayniyat Saymanı, Teberrukat Saymanı, Tekniker, Teknisyen, Teknik Ressam, Koruma ve Güvenlik Amiri, Musahhih, Bilgisayar İşletmeni ve İlçe Müftüsü olarak atanabilmek için; Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak.

Bu maddede belirtilenlerin dışında kalan kadrolara atanabilmek için, atanacağı kadro için gerekli tahsil şartını taşımak ve yapılacak sınavı kazanmış bulunmak,

Bu maddede belirtilen görev ve unvanlardan üç yıl veya daha fazla hizmet şartı bulunanlara atama yapılabilmesi için, son sicil notu olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş puandan aşağı olmamak,

Gerekir.

Bu maddede geçen belirli süre görev yapmış veya çalışmış olma şartından maksat, o görevin fiilen yapılmış olmasıdır.

İstenen belgeler

Madde 6 — Başkanlık teşkilatına ilk defa Devlet memuru olarak ataması yapılacakların, atanacağı görevin niteliklerini taşıması halinde aşağıdaki belgeler istenir.

a) Nüfus hüviyet cüzdanı sureti,

b) Öğrenim durumlarını gösterir diploma asılları veya tasdikli örnekleri, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilen ve daha sonra diploma örnekleriyle değiştirilecek belgeler,

Öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların denklik belgesiyle birlikte diplomalarının tasdikli örnekleri,

c) KPSS sonuç belgesi aslı veya tasdikli sureti,

d) Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesi veya tasdikli örneği,

e) Sabıkasızlık kaydı,

f) Askerlik durum belgesi,

g) Sağlık durumlarını gösterir tabip raporu,

h) Stajyer vaizlik, stajyer Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık yeterlik belgesi,

ı) Son bir yıl içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf.

Bu belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlık, müftülükler veya eğitim merkezi müdürlüklerince tasdik edilebilir.

İlk defa Devlet memurluğuna atanacak personel için uygulanacak hükümler

Madde 7 — Bu Yönetmelikte sayılan kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için bu Yönetmelik ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bu Yönetmelik Kapsamına Giren Bazı Personel İçin Gruplandırma, Sınıflandırma ve Hizmet Süreleri

İllerin gruplandırılması

Madde 8 — İller, il müftüleri, il müftü yardımcıları, illerdeki şube müdürleri ve Kur’an kursu müdürlerinin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik şartlar ile hizmet gerekleri dikkate alınarak altı gruba ayrılmış ve (EK–1) sayılı listede gösterilmiştir.

İlçelerin sınıflandırılması

Madde 9 — İlçeler, ilçe müftülerinin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik şartlar ile hizmet gerekleri dikkate alınarak altı sınıfa ayrılmış ve (EK–2) sayılı listede gösterilmiştir.

Gruplandırma ve sınıflandırmanın değiştirilmesi

Madde 10 — İl ve ilçelerin sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik şartları ile hizmet gereklerinde meydana gelen değişiklikler veya yeni kurulan il ve ilçeler dikkate alınarak grup ve sınıflarda gerekli değişiklikler Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşü alınarak Başkanlık onayı ile yapılır.

Grup ve sınıflarda hizmet süreleri

Madde 11 — Grup ve sınıflardaki hizmet süreleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Gruplarda hizmet süresi; altıncı ve beşinci grup illerde ikişer yıl, dördüncü grup illerde dört yıl, üçüncü grup illerde beş yıl, ikinci grup illerde altı yıl, birinci grup illerde yedi yıldır.

b) Sınıflarda hizmet süresi; altıncı ve beşinci sınıf ilçelerde ikişer yıl, dördüncü sınıf ilçelerde dört yıl, üçüncü sınıf ilçelerde beş yıl, ikinci sınıf ilçelerde altı yıl, birinci sınıf ilçelerde yedi yıldır.

Grup ve sınıflar arasında atamalar

Madde 12 — Grup ve sınıflar arasındaki atamalar aşağıdaki usule göre yapılır.

a) İl müftüleri ile il müftü yardımcıları, illerdeki şube müdürleri ve Kur’an kursu müdürleri, ilk defa altı veya beşinci grupta yer alan illerden birine atanırlar. İl müftü yardımcısı olarak atanacak bayanlarda bu şart aranmaz.

Beş veya altıncı grup hizmetlerini tamamlayan il müftüleri bir ve ikinci grup iller hariç diğer grup illere atanırlar. İl müftülerinin ikinci grup illere atanabilmeleri için daha alt grup illerde toplam en az altı yıl; birinci grup illere atanabilmek için ise daha alt gruplardaki illerde toplam en az sekiz yıl il müftülüğü yapmış olmaları şarttır.

Beş veya altıncı grup hizmetini tamamlayan il müftü yardımcıları bir ve ikinci grup iller hariç diğer grup illere atanırlar. İkinci grup illerin müftü yardımcılığına atanabilmek için daha alt gruplardaki illerde toplam en az dört yıl, birinci grup illerin müftü yardımcılığına atanabilmek için ise toplam en az altı yıl il müftü yardımcılığı veya ilçe müftülüğü yapmış olmak şarttır. Bayanlarda bu şart aranmaz.

Beş veya altıncı grup hizmetini tamamlayan il şube müdürleri ile Kur’an kursu müdürleri durumlarına uygun diğer gruplardaki illere atanırlar.

b) İlçe müftüleri ilk defa altı veya beşinci grupta yer alan illerin bir ve ikinci sınıf ilçeleri hariç diğer sınıf ilçelerine atanırlar. İlçe müftülerinden altı veya beşinci sınıf ilçelere atananlar en az iki, dört veya üçüncü sınıf ilçelere atananlar ise en az üç yıl çalışmadıkça yer değiştirme talebinde bulunamazlar.

Beş veya altıncı sınıf hizmetini tamamlayan ilçe müftüleri, bir ve ikinci sınıf ilçeler hariç diğer sınıf ilçelere atanırlar. İlçe müftülerinin ikinci sınıf ilçelere atanabilmeleri için daha alt sınıflardaki ilçelerde altı yıl; birinci sınıf ilçelere atanabilmeleri için ise, daha alt sınıflardaki ilçelerde sekiz yıl ilçe müftülüğü yapmış olmaları şarttır.

c) Aynı sınıfta yer alan ilçe müftülerinin yer değiştirmesinde, atanacağı sınıfta yeterli boş kadro bulunması halinde, EK-4’deki değerlendirme formuna göre yapılacak puanlamada en fazla puanı alanlar, öncelik sırasına göre üst sınıflardaki ilçelere atanırlar. Ancak yer değiştirecek olan ilçe müftülerinin genel durumu, yöneticilik kabiliyetleri, görev yerinde yaptığı hizmetler ve atanacağı yerin özellikleri gibi hususlar dikkate alınarak, Atama ve Yer Değiştirme Kurulu tarafından en fazla beş puana kadar ilave puan verilebilir.

d) Beş ve altıncı grup veya sınıf il ve ilçelere atanan müftü, müftü yardımcısı ve müdürler bu yerlerdeki görevleri süresince bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (a) bendinin (1) ve (2) no’lu alt bentlerinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar.

e) Grup ve sınıf hizmetine tabi görevlerde toplam en az dört yıl görev yapmış olanlar, bulunduğu görevden daha alt görevlere atanmak istediklerinde, bunların beş ve altıncı grup illere veya bu illerin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sınıf ilçelerine atanma zorunluluğu yoktur. Bunlar durumlarına uygun diğer grup il veya sınıf ilçelere atanabilirler. Dört yıldan az hizmeti bulunanlar ise, alt göreve de atansalar zorunlu çalışma süresine tabi il ve ilçelere atanırlar.

f) Grup ve sınıf hizmetine tabi il ve ilçe müftülerinin grup ve sınıflardaki zorunlu hizmet sürelerini tamamlamaları esastır. Bu süreyi tamamlayanlar durumlarına uygun grup veya sınıf il veya ilçeye atanırlar. Bulunduğu yerde zorunlu hizmet süresini tamamlayanlar idarece hizmetine ihtiyaç duyulması halinde aynı yerde beş yıla kadar bırakılabilirler. Ancak bu süre birinci ve ikinci grup iller ile birinci ve ikinci grup ilçelerde on yılı geçemez.

g) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilen il müftü yardımcısı ve ilçe müftülerinden, 18/4/1999 tarihinden sonra yurt içi göreve dönenler yeniden il müftü yardımcısı veya ilçe müftüsü olarak atanmak istediklerinde, daha önce beş ve altıncı grup iller veya beş ve altıncı sınıf ilçelerde görev yapmamış veya bu il veya ilçelerdeki görev sürelerini tamamlamamış iseler, bu il ve ilçelerden birine atanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esasları

Atama

Madde 13 — Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin ataması aşağıda belirtilen usule göre yapılır.

a) Atama usulü 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun ve 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununda düzenlenmiş olan personel bu kanunlardaki hükümlere göre,

b) Başkan yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı, daire başkanları, hukuk müşavirleri, müfettişler, döner sermaye işletme müdürü ve eğitim merkezi müdürü, Başkanın inhası üzerine Bakan onayı ile,

c) Başkanlık vaizleri, Mushafları İnceleme Kurulu üyeleri, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanları, döner sermaye işletme müdür yardımcıları, şube müdürleri, baştabip, ilçe müftüleri, eğitim merkezi öğretmenleri, vaizler, murakıplar ve Başkanlık merkezindeki uzman ve üstü sayılan kadrolara, Personel Dairesi Başkanının inhası üzerine Başkan onayı ile,

d) Taşra teşkilatı personelinden Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım, memur, mutemet, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf ve teknisyenlerin;

1- İlk defa atamaları veya bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki hizmet gereği yer değiştirme sebeplerine binaen görev yaptıkları il dışına nakilleri Personel Dairesi Başkanının inhası üzerine Başkanlıkça,

2) Bu Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddelerinde zikredilen sebeplerle il içinde yer değiştirmeleri il müftüsünün inhası üzerine vali tarafından,

3) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde zikredilen sebeplerle iller arası naklen atamaları; illerde il müftüsünün inhası, ilçelerde kaymakamların teklifi ve il müftüsünün inhası üzerine vali tarafından,

4) İlçede bulunan eğitim merkezlerinde kaymakamlar tarafından, ilde bulunan eğitim merkezlerinde ise, eğitim merkezi müdürünün inhası üzerine vali tarafından,

e) Taşra teşkilatında bulunan şoför ile yardımcı hizmetler sınıfındaki kadrolara ilk defa veya naklen atanacaklar, illerde müftü veya eğitim merkezi müdürünün inhası üzerine vali tarafından; ilçelerde ise, müftü veya eğitim merkezi müdürünün inhası üzerine kaymakam tarafından,

f) Ücreti köy bütçesi, dernekler veya vakıflarca ödenen cami görevlileri, ilgili il müftüsü veya kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından,

g) Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan personel, Personel Dairesi Başkanının teklifi üzerine Başkanlıkça,

Atanır.

Stajyer vaizler il müftülükleri emrine atanırlar. Stajyerliği kaldırılan vaizler Başkanlığın uygun göreceği ilçe veya cezaevi vaizliğine, bayan vaizler ise, il veya ilçelere atanabilirler.

Taşra teşkilatı personelinden bazılarının atamaları ve diğer işlemleri Başkanlıkça gerekli görüldüğünde mahalline devredilebilir.

Bu maddenin (d) ve (e) bentlerinde zikredilen kadrolardaki personelin bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (a) bendindeki mazeretleri sebebiyle Başkanlıkça görev veya görev yerlerinin değiştirilmesi gerekli görülmesi halinde, il içi veya il dışı nakilleri Başkanlıkça her zaman yapılabilir.

Hizmet gereği yer değiştirme

Madde 14 — Hizmet gereği yer değiştirme, aşağıdaki sebeplerle yapılır:

a) Hizmet için gerekli sayıda veya nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması veya ihtiyaç fazlası eleman bulunduğunun tespit edilmesi,

b) Teftiş veya soruşturma sonunda veya mahallen gösterilecek idarî lüzum ve zaruretler sebebiyle personelin görevinin veya görev yerinin değiştirilmesinde zorunluluk bulunması,

c) Bulunduğu görevde çeşitli sebeplerle başarılı olamayanlara başka görevlerde deneme imkânı verilmesi,

d) Personelin iki yıl üst üste olumsuz sicil almış olması,

e) Çeşitli sebeplerle görevinin veya görev yerinin ortadan kalkması.

İl ve ilçe müftülerinin yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen sebeplerle görev yerlerinin değiştirilmesi gerektiğinde, bulundukları grup ve sınıfta münhal kadro bulunmaması halinde alt grup ve sınıflara atanabilirler.

Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (d) ve (e) bentlerinde zikredilen kadrolardaki personelin, bu maddede belirtilen sebeplerle görevlerinin veya görev yerlerinin değiştirilmesi gereken hallerde, Valiliklerce yapılacak görev veya yer değiştirme işleminden önce, ilgili müftülüklerce, Müftülük Değerlendirme ve Sınav Kurulunun istişarî mütalâası alınır ve yapılan işlemin gerekçesi bu mütalâada etraflıca belirtilir.

İstek üzerine yer değiştirme

Madde 15 — İstek üzerine yer değiştirme; mazeret sebebiyle, süre sebebiyle ve karşılıklı yer değiştirme talepleri üzerine yapılan yer değiştirmelerdir.

a) Mazeret sebebiyle yer değiştirme:

Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi halinde, grup ve sınıf hizmetine tabi olan veya olmayan bütün personelin görev yaptığı yerdeki zorunlu çalışma süreleri ile bu maddenin (b) bendindeki süreler tamamlanmadan, memurun isteği üzerine ve aşağıdaki öncelik sırasına göre yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

1- Sağlık durumu: Sağlık sebebiyle memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için, kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağı, tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Bu özür grubuna dayanarak yerleri değiştirilenler her yıl Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporu ile durumun devam ettiğini belgelendirirler. Gerekli sağlık şartlarını kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler, ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetlerini tamamlamak zorundadırlar.

2) Eş durumu: Eş durumu sebebiyle memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için, eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından birinde memur statüsünde çalıştığını görev yeri belgesi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile belgelendirmesi gerekir.

Müftü, müftü yardımcısı, vaiz ve müdürlerin eş durumu mazereti sebebiyle nakil isteğinde bulunabilmeleri için eşlerinin aynı seviyede veya daha üst bir görevde bulunmaları şarttır.

3) Genel hayatı etkileyen doğal afetlere maruz kalanlar ile görev yerinde can güvenliğinin bulunmadığını belgelendirenlerin yer değiştirmeleri de herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

b) Süre sebebiyle yer değiştirme:

İl müftüleri hariç zorunlu çalışma sürelerini tamamlayan ilçe müftüleri ve zorunlu çalışma sürelerini tamamlayan müftü yardımcısı, şube müdürü, Kur’an kursu müdürü ve bu Yönetmelik kapsamına giren bütün personelden;

1) Atandığı il veya ilçede bir yılını tamamlayanlar il içinde,

2) En son atandığı il veya ilçede altı ayı tamamlamak şartıyla il genelinde iki yılını tamamlayanlar da il dışına,

3) İl müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri hariç diğer personel, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinde belirtilen lisans üstü eğitimi yaptıklarını ilgili yüksek öğretim kurumundan alacağı bir yazı ile belgelendirmeleri halinde,

Yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

İki yılın hesaplanmasında Kur’an kursu öğreticileri için o yılın 30 Eylül tarihi, diğer unvanlı görevlerde ise, fiilen göreve başladığı tarih esas alınır.

Büyükşehir statüsündeki illerin merkez ilçelerinde yapılacak yer değişikliğinde süre şartı aranmaz.

Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin üst görevlere atanmalarında bu bentte zikredilen süreler dikkate alınmaz.

Bu bentte belirtilen sürelerden maksat fiilen çalışılan sürelerdir.

c) Karşılıklı yer değiştirme:

Aynı sınıf ve unvandaki personelin karşılıklı yer değiştirme istekleri, yukarıdaki (b) bendinde zikredilen süreler dikkate alınarak merkezde birim amirlerinin, taşrada müftü veya eğitim merkezi müdürlerinin muvafakatı ve atamaya yetkili amirin uygun görmesi ile yerine getirilir.

Yer değiştirme zamanı

Madde 16 — Müftü, müftü yardımcısı, vaiz ve Kur’an kursu öğreticilerinin, hizmet gereği, mazeret ve karşılıklı yer değiştirme dışındaki istekleri üzerine yerlerinin değiştirilmesi, ilgililerin Mart ayı sonuna kadar müracaat etmeleri şartıyla 1 Haziran – 1 Eylül arasında yapılır. Diğer görevliler için bu şart aranmaz.

Atama ve Yer Değiştirme Kurulu ve görevleri

Madde 17 — Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin görev veya görev yerlerinin değiştirilebilmesi için gereken kararları almak üzere, Personel Dairesinin bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Din Hizmetleri, Din Eğitimi ve Personel Dairesi Başkanlarından oluşan bir Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kurulur.

Atama ve Yer Değiştirme Kurulu;

a) Her yıl Haziran, Temmuz veya Ağustos aylarında toplanarak, bulunduğu yerde görev süresini tamamlayan il müftüleri, il müftü yardımcıları ve ilçe müftülerinden, görevlerini veya görev yerlerini değiştirmesi gerekenlerin,

b) Zarurî boşalmalar sebebiyle yıl içinde il müftülüğü, il müftü yardımcılığı ve ilçe müftülüklerine atanması gerekenlerin,

c) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre, hizmet gereği Başkanlık tarafından görevinin veya görev yerinin değiştirilmesi gerekenlerin,

d) Daha önce görevine son verilmiş olanlar ile görev veya görev yeri değiştirilmiş olup da eski görevlerine veya eski görev yerlerine dönmek isteyenlerin,

Durumlarını görüşür ve gereken kararları alır.

Atama ve Yer Değiştirme Kurulu, kurul üyelerinin yarısından en az bir fazlası ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar verir. Eşitlik halinde Kurul Başkanının tarafı çoğunluk sayılır.

Atama ve Yer Değiştirme Kurulunun kararları Başkanın onayı ile yürürlüğe girer.

Atama ve Yer Değiştirme Kurulunun sekretarya görevini Personel Dairesi Başkanlığı yürütür.

Kur’an kursu öğreticileri ile cami görevlileri ve atama ve yer değiştirmesi mahallince yapılan diğer personelin aynı il içinde görev yerlerinin değiştirilmesi ise, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8 inci maddesinin (c) bendine göre ilgili müftünün teklifi ve il müftüsünün inhası üzerine Vali tarafından yapılır ve Başkanlığa da bilgi verilir.

Mecburî hizmetlilerin görevden ayrılmaları

Madde 18 — Başkanlığa karşı mecburî hizmetle yükümlü olanlar, mecburî hizmetlerinin başka kurumlara devri kabul edilmeden veya taahhüt ettikleri tazminatları ödemeden görevlerinden ayrıldıkları takdirde haklarında ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez kuruluşunda çalışan bazı personelin müftülük, müftü yardımcılığı, vaizlik ve eğitim merkezi müdürlüklerine atanması

Madde 19 — Dört yıllık dinî yüksek öğrenim yapmış ve Başkanlık merkez kuruluşunda;

a) Daire başkanlığı ve dengi veya daha üstü görevlerde en az iki yıl çalışmış olanlar il müftülüğü veya eğitim merkezi müdürlüklerine,

b) Mushafları İnceleme Kurulu üyeliği, müdürlük ve dengi veya daha üstü görevlerde en az iki yıl çalışmış olanlar il müftü yardımcılığı, il vaizliği veya ilçe müftülüklerine,

c) Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlığı görevinde en az beş yıl çalışmış olanlardan en az iki yıl il müftü yardımcılığı, eğitim merkezi müdürlüğü veya ilçe müftülüğü yapmış olanlar il müftülüğüne,

Bu Yönetmelikte belirtilen diğer şart ve nitelikler ile grup ve sınıf şartı aranmaksızın atanabilirler.

Yönetmeliğin yürürlük tarihinde veya daha önce görevde olanlar

Madde 20 — Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere ilgili mevzuatı uyarınca atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Eşdeğer kadrolar

Madde 21 — Bu Yönetmelik kapsamındaki Başkanlık personelinden il müftü yardımcısı ve dengi ve daha alt düzeyde bulunan kadroların eşdeğerleri aşağıdaki şekilde yedi kademe halinde tespit edilmiştir:

a) Birinci kademe: Şoför ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli.

b) İkinci kademe: müezzin-kayyım, memur, mutemet, sekreter, ambar memuru, veznedar, satınalma memuru, kameraman, santral memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf ve koruma ve güvenlik görevlisi.

c) Üçüncü kademe: İmam-hatip, bilgisayar işletmeni, teknik ressam, teknisyen, grafiker, hemşire, sağlık teknisyeni, laborant.

d) Dördüncü kademe: Kur’an kursu öğreticisi, programcı, ayniyat saymanı, teberrukat saymanı, musahhih, şef, koruma ve güvenlik amiri, tekniker, prodüktör, film yapımcısı ve spiker.

e) Beşinci kademe: Araştırmacı, APK uzmanı, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, vakit hesaplama uzmanı, çözümleyici, mütercim, kütüphaneci, istatistikçi, astronom, tabip, diş tabibi, mühendis, mimar.

f) Altıncı kademe: Mushafları İnceleme Kurulu üyesi, İşletme müdür yardımcısı, şube müdürü, Kur’an kursu müdürü, yayınevi satış müdürü, baştabip, vaiz, cezaevi vaizi ve murakıp.

g) Yedinci kademe: Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı, eğitim merkezi müdürü ve il müftü yardımcısı, Başkanlık vaizi, ilçe müftüsü ve eğitim merkezi öğretmeni.

Eşdeğer kadrolardan aynı kademede bulunan kadrolar arasındaki geçişler ile üst kademeden alt kademelerdeki kadrolara geçişlerde, adaylık ve stajyerliği kalkmış olmak kaydıyla ve atanılacak kadronun niteliklerini taşımak şartıyla sınavsız atama yapılabilir.

Ancak, aynı kademedeki kadrolardan da geçse, Mushafları İnceleme Kurulu üyesi, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı, eğitim merkezi öğretmeni, vaiz, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım, programcı, çözümleyici, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve şoför kadrolarına atanabilmek için, bu kadrolara ait nitelikleri taşımak kaydıyla yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmak şarttır.

Yurtdışında sürekli görevde geçirilen süreler

Madde 22 — Yurt dışındaki sürekli görevinden dönen müftüler, yurt içinde tekrar müftülüğe atanmaları halinde, ayrıldıkları grup veya sınıftaki hizmetlerini tamamlamamış iseler bu grup veya sınıftaki il veya ilçelere atanırlar.

Yurt dışında geçirilen süreler, birinci grup veya sınıf il veya ilçelerde, artan süreler ise bir alt grup veya sınıfta geçirilmiş sayılır.

Aynı grup ve sınıflarda fazla geçirilen süreler

Madde 23 — Aynı grup veya sınıf il veya ilçelerdeki hizmet süresini doldurdukları halde, herhangi bir sebeple üst grup veya sınıfa atanamayanların geçirdikleri fazla süreler, atanabilecekleri grup veya sınıf hizmetinden sayılır.

Grup ve sınıf hizmetinden sayılacak süreler

Madde 24 — Grup ve sınıf hizmetine tabi olan personelin bu hizmetten sayılacak süreleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

b) Yılda toplam doksan günü geçmeyen geçici görev süreleri,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekâlet ile yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı,

d) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir sebeple tutuklanan veya gözaltına alınanların görevlerine dönmeleri halinde bu sürelerin tamamı,

e) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

f) Hizmetin gereği olarak TODAİE’de, Yabancı Diller Eğitim Merkezinde ve bilgi ve görgüyü artırmak maksadıyla yurt dışında başarılı geçen sürelerin tamamı,

(a) fıkrasında belirtilen süreler, personelin görev yaptığı grup ve sınıf hizmetinden, diğer fıkralarda belirtilen süreler, bu sürelerin geçirildiği yerin grup ve sınıf hizmetinden, yurt dışında geçirilen süreler ise, birinci grup veya sınıf il veya ilçelerde geçirilmiş sayılır.

Grup veya sınıf hizmetinden sayılmayacak süreler

Madde 25 — Askerlikte geçen süreler, aylıksız izin süreleri ve yurt içinde veya yurt dışında doksan günü geçen geçici görevlendirmeler, bulunduğu grup ve sınıf hizmetinden sayılmaz.

Vaiz atanmasında kıstaslar

Madde 26 — İl ve ilçelere en az bir vaiz atanması esastır. Nüfusu on binden fazla olan beldelere de vaiz atanabilir. Merkez nüfusu yirmi beş-elli bin arasında olan il ve ilçelere ikinci bir vaiz atanabilir. Bundan sonraki her kırk bin nüfus için bir vaiz daha atanabilir. Bu atamalarda illere ve nüfusu fazla olan ilçelere öncelik verilir. Bu fıkradaki kıstaslar bayan ve erkek vaizler için ayrı ayrı dikkate alınır.

Büyükşehir statüsünde olan illere vaiz atamaları il müftülükleri emrine yapılır. Bu statüdeki vaizler il müftülüklerince gerekli görülmesi halinde merkez ilçelere planlanabilir. Bu vaizlerin atanmasında il vaizliklerine atanacaklarda aranan şartlar aranır.

Müftü ve müftü yardımcılarının atanamayacağı hizmet yerleri

Madde 27 — İl müftüleri ve yardımcıları ile ilçe müftülerinin atanamayacağı hizmet yerleri hakkında, 19/4/1983 tarih ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe konulan ve 25/6/1983 tarih ve 18088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

Madde 28 — 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Başkanlığa yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 29 — 23/11/1999 tarihli ve 23885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama, Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliği ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 30 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31 — Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız

 

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında bir kadroya ilk defa, açıktan veya naklen atanacaklar için açılacak sınavları, sınav konularını, sınav kurullarının kuruluş ve çalışma usulleri ile diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile görevde yükselme suretiyle atanacaklar hariç, Diyanet İşleri Başkanlığında ilk defa Devlet memuru olarak atanmak üzere yeterlik belgesi alacak olan stajyer vaiz, stajyer Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyımlar ile yeniden atanacaklar ve halen görevde olup görevini veya görev yerini değiştirmek isteyenler hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen:

a) Başkanlık; Diyanet İşleri Başkanlığını,

b) Başkan; Diyanet İşleri Başkanını,

c) Taşra teşkilatı; Diyanet İşleri Başkanlığı il ve ilçe müftülükleri ile eğitim merkezi müdürlüklerini,

d) Cami görevlileri; imam-hatip ve müezzin-kayyımları,

e) Sınav; ilk defa Devlet memurluğuna atanacaklar ile yeniden atanacaklar ve halen görevde olup görevini veya görev yerini değiştirmek isteyenler için düzenlenecek yazılı ve/veya sözlü ve/veya uygulamalı sınavları,

f) Yeterlik sınavı; bir kadroya atanabilmek için müracaat edenlerin sayısının boş kadro sayısı kadar veya boş kadro sayısından az olması halinde yapılacak yeterliği tespit sınavını,

g) Yarışma sınavı; bir kadroya atanabilmek için müracaat edenlerin sayısının boş kadro sayısından fazla olması halinde yapılacak yeterlik ve önceliği tespit sınavını,

h) Sözlü sınav; bir kadroya atanmak isteyenlerin bilgilerini ölçmek, atanacağı görevin özelliğine göre davranışlarını, konuşma tarzını ve genel durumunu değerlendirmek maksadı ile sözlü olarak yapılan sınavları,

ı) Uygulamalı sınav; bir kadroya atanmak isteyenlerin bilgi ve becerilerinin ölçülmesi maksadıyla yapılan sınavları,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınavlara Dair Genel Esaslar

Temel esaslar

Madde 5 — Sınavlara dair temel esaslar şunlardır:

a) Başkanlıktaki kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak atanmak isteyenler Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve bu Yönetmelik esaslarına göre sınava tabi tutulurlar.

b) Halen Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bulunanlar ile sabık görevlilerden, görevde yükselme kapsamında olmayan bir göreve atanmak isteyenler, sadece Başkanlıkça yapılacak olan ve atanacağı kadro ile ilgili şartlar arasında yer alan sınavlara katılırlar, bunlar için başka sınav yapılmaz.

c) Sınavlar, atama yapılacak kadro ile ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde öngörülen şartlar göz önünde tutularak düzenlenir.

d) Sınavlarda gizlilik esastır.

e) Sınav sonuçları ilgili sınav kurulunca değerlendirilir.

f) Sınav sonuçları müteakip sınav tarihine kadar geçerlidir. Ancak, stajyer vaizlik, stajyer Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık için Başkanlıkça yapılan sınavı kazananlara verilen yeterlilik belgeleri beş yıl süre ile, sınav sonucu atama yapıldığı sırada askerde bulunanlar için bu sınavlar, terhis belgelerinin alınmasını takip eden otuz gün sonuna kadar geçerlidir.

Açılacak sınavlar ve sınavları açacak makamlar

Madde 6 — Başkanlıktaki kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik esaslarına göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan kamu personeli seçme sınavı (KPSS) sonucuna göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yerleştirileceklerden stajyer vaizlik, stajyer Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık kadrolarına atanacakların, Başkanlıkça belirlenecek yer ve zamanlarda, Başkanlıkça yaptırılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucu verilecek yeterlik belgesini almış olmaları şarttır.

Halen Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bulunanlar ile sabık görevlilerden, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde sınav şartı bulunan kadrolara atanacaklar için, ihtiyaca göre Başkanlıkça uygun görülen yer ve zamanlarda sınav açılabilir.

Başkanlık taşra teşkilatına tahsis edilmiş bulunan şoför ve yardımcı hizmetler sınıfındaki kadrolara naklen atanacaklar için ihtiyaca göre, valilik ve kaymakamlıklarca uygun görülecek zamanlarda sınav yapılır.

Yer değiştirmek veya daha önce görevli olup yeniden atanmak isteyen cami görevlileri için müftülüklerce gerekli görüldüğünde her ayın ilk salı günü yarışma sınavı yapılır. Ancak boşalan cami görevliliği kadrolarına tek istekli çıkması halinde isteklinin yer değiştirme suretiyle sınavsız ataması yapılabilir.

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığı ile stajyer vaizlik, stajyer Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık kadrolarına atanacaklar için yapılacak yeterlik belgesi sınavları, gerekli görülmesi halinde Başkanlıkça yazılı olarak da yapılabilir.

Sınavların ilanı

Madde 7 — Başkanlıktaki kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için yapılacak sınavlara ilişkin duyurular Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır.

Halen görevde olanlardan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde sınav şartı bulunan kadrolara yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunanlar için yapılacak sınavlar ve bu sınavlar sonucu atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, başvuru süresinin bitiminden en az on beş gün önce, sınav Başkanlık merkezinde yapılacaksa, Başkanlıkça; taşrada yapılacaksa, valilik veya kaymakamlıklarca uygun görülecek yerlerde ve uygun görülecek vasıtalarla ilân edilir.

Sınava gireceklerde aranan şartlar ilanda belirtilir.

İlk defa stajyer vaizlik, stajyer Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık kadrolarına atanacaklar için yeterlilik belgesi verilmesi ile ilgili sınavlar, Başkanlıkça belirlenecek yer ve zamanlarda açılır.

Cami görevliliği için yapılacak yarışma sınavları da, sınav tarihinden önce on beş gün süre ile ilgili müftülükte yazılı duyuru yapılmak suretiyle ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavların Uygulanmasına Dair Esaslar

Müracaat

Madde 8 — Sınava girmek isteyenlerin, ilanı yapan merciden temin edecekleri iş talep formunu, gerçeğe uygun olarak doldurup, son bir yıl içinde çekilmiş vesikalık bir adet fotoğrafla birlikte en son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar ilanda belirtilen yere vermeleri yeterlidir.

Müracaatlarda ilgilinin iş talep formundaki beyanı esas olup başka belge istenmez.

Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

İş talep formlarının incelenmesi

Madde 9 — İş talep formları, müracaat süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde formları alan birimce sınava girebilmek için gerekli şartların mevcut olup olmadığı açısından incelenir. Gerekli şartları taşıyanlara fotoğraflı sınava giriş belgesi verilir. İş talep formundaki soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlar ile şartları taşımadığı tespit edilenlere sınava giriş belgesi verilmez ve durum kendilerine bildirilir.

Sınav kurullarının kuruluş ve görevleri

Madde 10 — Başkanlıkça açılan sınavlarda sınavı yapacak kurul veya kurullar Personel Dairesi Başkanının teklifi ve Başkanın onayı ile Başkanın görevlendireceği kişinin başkanlığında, Personel Dairesi Başkanlığı temsilcisinin de bulunduğu beş kişiden teşkil olunur.

Müftülüklerce açılan sınavlar müftülük değerlendirme ve sınav kurullarınca yapılır. Bu kurullar ilgili müftünün başkanlığında müftü yardımcısı, öğretmen, vaiz, müdür, murakıp, uzman, Kur’an kursu öğreticisi ve imam-hatip olarak görev yapanlar arasından müftünün teklifi ve mülki amirin onayı ile başkan dâhil üç asil ve iki yedek üyeden teşkil olunur ve devamlılık arz eder.

Eğitim merkezlerince açılan sınavları yapacak olan kurul, eğitim merkezi müdürünün başkanlığında, eğitim merkezindeki öğretmen ve uzmanlar arasından eğitim merkezi müdürünün teklifi ve mülki amirin onayı ile başkan dâhil üç asil ve iki yedek üyeden teşkil olunur.

Sınav kurullarına gerektiğinde atama yapılacak kadronun özelliğine göre başka kuruluşlardan da bir üye alınabilir.

Sınav kurullarında görevlendirilenlerin öğrenim seviyeleri, sınava gireceklerin öğrenim seviyelerinden aşağı olamaz.

Sınavlara, sınav kurullarının başkan ve üyelerinin eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katılacağının anlaşılması halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

Sınav kurulları, sınavları düzenli bir şekilde yapmak, sınav sonuçlarını değerlendirmek ve buna göre bir başarı listesi düzenlemek, gerektiğinde itirazları inceleyip sonuçlandırmak ve yer değiştirmeleri gerekenlerin durumlarını görüşerek karara bağlamakla görevlidir.

Sınav konuları ve sorular

Madde 11 — Bu Yönetmeliğe göre yapılacak;

1) Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlığı, bayanlar için açılan il müftü yardımcılığı, vaizlik ve eğitim merkezi öğretmenliği sınavına girenlere;

a) Kur’an-ı Kerim,

b) Arapça,

c) Tefsir,

d) Hadis,

e) Kelam,

f) Fıkıh,

g) Dinî ve meslekî genel kültür,

h) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat,

ı) Hitabet.

2) Murakıplık sınavına girenlere;

a) Kur’an-ı Kerim,

b) Akaid,

c) Fıkıh (İbadet konuları),

d) Dinî ve meslekî genel kültür,

e) Başkanlık, Devlet memurları ve soruşturma usulü ile ilgili mevzuat.

3) Kur’an kursu öğreticiliği ve imam-hatiplik sınavına girenlere;

a) Kur’an-ı Kerim,

b) Akaid,

c) Fıkıh (ibadet konuları),

d) Siyer ve ahlâk,

e) Hitabet.

4) Müezzin-kayyımlık sınavına girenlere;

a) Kur’an-ı Kerim,

b) Akaid,

c) Fıkıh (ibadet konuları),

d) Ezan ve ikamet,

Konularında sorular sorulur.

Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan kadrolara atanmak için yapılacak sınavlarda, atanacağı kadronun gerektirdiği tahsil şartına uygun olmak üzere sınav kurulunca yukarıdaki konulardan sorular sorulur.

Kur’an-ı Kerim, hitabet, ezan ve ikamet ile atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgi ve beceri konularından sözlü ve uygulamalı; diğerlerinden ise sözlü sınav yapılır.

Kur’an-ı Kerim ile ezan ve ikamet sınavında, sınava girenin okuyuşu, eda ve sadası, nazarî ve uygulamalı tecvit bilgisi değerlendirilir. Ayrıca, atanacağı görevin gerektirdiği miktarda Kur’an-ı Kerim’den ezberinin bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

Tabip ve diş tabipleri hariç sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanacaklar için yapılan sözlü ve uygulamalı sınavlara girenlere branşları ile ilgili konulardan sorular sorulur ve uygulama yaptırılır.

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, santral memurluğu, daktilograf ve şoför kadrolarına atanacaklar için yapılan uygulamalı sınavlara girenlere branşları ile ilgili uygulama yaptırılır.

Prodüktör, film yapımcısı, spiker, kameraman ve grafiker kadrolarına atanacaklara meslekleri ile ilgili sorular sorulur.

Aynı görev için sınava girenlere, farklı öğrenim seviyesinde de olsalar, görevin gerektirdiği seviyede sorular sorulur.

Sınavların yürütülmesi

Madde 12 — Sınava giriş belgesi olmayanlar sınava alınmazlar. Sınavlar duyurulan yer ve saatte başlar.

Sınavların sorumluluğu sınavı yapan kurula aittir. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden sınav kurulu başkanı sorumludur.

Tutanaklar

Madde 13 — Sınav başlarken, sınavın başlama saatini belirten bir tutanak düzenlenir.

Sınavın bitiminde, bitiş saatini ve sınava girenlerin sayısını gösteren bir tutanak daha düzenlenerek sınavı yapan kurul üyelerince imzalanır.

Değerlendirme

Madde 14 — Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, sınav kurulu tarafından şu esaslara göre yapılır.

Yazılı ve sözlü sınav ile uygulamalı sınav ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılmak için her birinden en az 70 puan alınması şarttır.

Uygulamalı sınav ile sözlü sınav birlikte yapılır.

Sınavlara katılanların nihai puanları, yukarıdaki esaslara göre sınav kurulu üyelerinin her birinin sözlü sınav ile uygulamalı sınavda ayrı ayrı verdikleri puanlar ve/veya yazılı sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir. Ortalama alınırken yarım ve daha yukarı kesirler tam sayıya tamamlanır, yarımdan az olan kesirler dikkate alınmaz.

Başarı listesi

Madde 15 — Sınav kurulunca, değerlendirme sonuçları en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konulur ve bir başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamada, puanların eşit olması halinde meslekî bilgiler puanı fazla olanlara, bunun da eşit olması halinde son üç yıllık sicil notu ortalaması yüksek olanlara öncelik verilir.

İlanda yer alan boş kadro sayısı kadar asıl, başarılı olan diğerleri de yedek olarak sınavı kazanmış olurlar. Hazırlanan bu liste sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve sınavı açan makama teslim edilir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar

Madde 16 — Sınava giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavlar sonucunda kazananlardan iş talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere sınavı açan makamca o yer Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav sonuçlarının duyurulması

Madde 17 — Sınav sonuçları sınavı açan makam tarafından sınavın bitim tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde ilan edilir ve sınava katılanlara bir yazı ile bildirilir.

Sınavı kazananlardan ataması yapılacakların, tebliğden itibaren en geç on beş gün içinde, gerekli belgelerle sınavı açan makama müracaat etmeleri istenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

Madde 18 — Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler, itirazlar, sınav sonuçlarının ilgiliye bildirilmesinden itibaren on gün içinde bir dilekçe ile sınavı açan makama yapılır.

Bu itirazlar, sınav kurulu veya sınavı açan makamca kurulacak bir komisyon tarafından en geç on gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye bir yazı ile bildirilir.

Sınavı kazananların atanması

Madde 19 — Sınavı kazananlardan bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen süre içinde müracaat edenlerin atamaları başarı listesindeki sıralamaya göre yapılır.

Müteakip sınav tarihine kadar ilanı yapılan kadrolara asıl olarak kazananlardan atanamayanların yerine başarı listesindeki sıralamaya göre yedek olarak kazanmış olanlardan atama yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması

Madde 20 — Sınavlarda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında muhafaza edilir. Bunun dışında kalanların sınavla ilgili belgeleri Başkanlık, müftülük veya eğitim merkezi müdürlüğü arşivlerinde müteakip sınav tarihine kadar saklanır.

Muvafakat alınması

Madde 21 — Görevli bulundukları il veya ilçe dışındaki boş kadrolara atanmak isteyenler bağlı bulundukları müftülükten muvafakat almak zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kazanılmış haklar

Madde 22 — Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılan sınavlarda başarı gösterenlerin hakları, bu Yönetmelikteki esaslara göre yapılacak sınavlara kadar geçerlidir.

Yurt dışı geçici görevlendirmelerle ilgili sınavlar

Madde 23 — Yurt dışında geçici süre ile görevlendirilecek personelin seçimi için yapılacak sınavların usul ve esasları ile diğer hususlar Başkanlıkça çıkarılacak Yönerge ile düzenlenir.

Yürürlük

Madde 24 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 — Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, hizmet gerekleri ve liyakat ilkeleri esas alınarak Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 5 inci maddede görev grupları itibariyle zikredilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklar hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen:

a) Başkanlık; Diyanet İşleri Başkanlığını,

b) Başkan; Diyanet İşleri Başkanını,

c) Taşra teşkilatı; Diyanet İşleri Başkanlığı il ve ilçe müftülükleri ile eğitim merkezi müdürlüklerini,

d) Görevde yükselme eğitimi; görevde yükselme ile ilgili olarak Başkanlıkça görevin özelliğine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

e) Görevde yükselme sınavı; görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için Başkanlıkça Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak olan yazılı sınavı,

f) Görev grupları; benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

g) Görev unvanı; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen unvanları,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev Grupları ve Görevde Yükselmeye Dair Esaslar

Görev grupları

Madde 5 — Bu Yönetmeliğe tabi Başkanlık personeli; Yönetim, Araştırma ve Planlama, Teknik, Bilgi İşlem, Koruma ve Güvenlik ve Diğer Personel Grubu olmak üzere altı ana görev grubuna, ana görev grupları da kendi içinde alt görev gruplarına ayrılmıştır.

A-Yönetim Grubu;

a) İlçe müftüsü,

b) Döner Sermaye İşletme Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Kur’an Kursları Müdürü, Yayınevi Satış Müdürü,

c) Şef, ayniyat saymanı, teberrukat saymanı.

B-Araştırma ve Planlama Grubu;

APK uzmanı, vakit hesaplama uzmanı, eğitim uzmanı, din hizmetleri uzmanı, araştırmacı.

C-Teknik Hizmet Grubu;

a) Tekniker,

b) Teknisyen, teknik ressam.

D-Bilgi İşlem Grubu;

a) Çözümleyici,

b) Programcı,

c) Bilgisayar İşletmeni.

E-Koruma ve Güvenlik Grubu;

Koruma ve güvenlik amiri.

F-Diğer Personel Grubu;

Musahhih.

Bu Yönetmelik kapsamına giren kadrolara atanacaklarda aranan genel ve özel şartlar

Madde 6 — Bu Yönetmelikte yer alan kadrolara atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartlar ile atanmalarında dinî öğrenim yapmış olma niteliği arananlar için bu genel şartlar yanında "itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslâm törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu" şeklinde ortak bir nitelik şartı da aranır.

Ayrıca;

1) İlçe müftüsü olarak atanabilmek için;

a) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Başkanlıkça açılan ihtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak, (doktora yapmış olanlarda bu şart aranmaz)

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında toplam beş yıl görev yapmış ve bu sürenin en az iki yılını Başkanlık teşkilatında geçirmiş olmak,

d) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

2) Döner sermaye işletme müdür yardımcısı olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Şeflik veya üstü sayılan görevlerde toplam beş yıl görev yapmış olmak,

c) Başkanlık teşkilatında iki yıl görev yapmış olmak,

d) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

3) Şube müdürü olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

Ancak, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlıklarına bağlı şube müdürlerinin ve Protokol Şubesi Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi Müdürü, Vakit Hesaplama Şubesi Müdürü, Sesli ve Görüntülü Yayınlar Şubesi Müdürü, Süreli Yayınlar Şubesi Müdürü, Kadro Şubesi Müdürü, Sicil Şubesi Müdürü, Personel Evrak ve Tahsis Şubesi Müdürü, Terfi ve İntibak Şubesi Müdürü, Personel Sistemlerini Geliştirme Şubesi Müdürü ve Yayınevi Satış Müdürü olarak atanacakların dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmaları yeterlidir.

Kur’an Kursu Müdürlüğü için hafızlık tercih sebebidir.

b) Başkanlık teşkilatında şeflik veya üstü sayılan görevlerde fiilen toplam üç yıl görev yapmış olmak,

c) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

4) Şef, ayniyat saymanı ve teberrukat saymanı olarak atanabilmek için;

a) Yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Büro hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış olmak,

c) Başkanlık teşkilatında iki yıl görev yapmış olmak,

d) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

5) APK uzmanı, vakit hesaplama uzmanı, eğitim uzmanı ve araştırmacı olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Şeflik veya üstü sayılan görevlerde toplam üç yıl görev yapmış olmak.

Ancak, doktora yapmış olanlarda bu şart aranmaz.

c) Başkanlık teşkilatında iki yıl görev yapmış olmak,

d) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

6) Din hizmetleri uzmanı olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Bayan olmak,

c) Yüksek öğrenimden sonra Başkanlık teşkilatında Kur’an kursu öğreticiliği veya üstü sayılan görevlerde veya din öğretimi yapan müesseselerin meslekî öğretim elemanlığı veya meslek dersleri öğretmenliğinde veya ilköğretim ve orta öğretim kurumlarının din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi öğretmenliğinde toplam en az üç yıl çalışmış olmak veya ilahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak,

d) Başkanlık teşkilatında iki yıl görev yapmış olmak,

e) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

7) Tekniker, teknisyen ve teknik ressam olarak atanabilmek için;

a) Mesleği ile ilgili öğrenim mezunu olmak,

b) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

8) Çözümleyici olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı bilgisayar analist programcısı sertifikası sahibi olmak,

c) Programcı kadrosunda iki yıl çalışmış olmak,

d) Başkanlık teşkilatında iki yıl görev yapmış olmak,

e) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

9) Programcı olarak atanabilmek için;

a) Yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı bilgisayar programcısı sertifikası sahibi olmak,

c) Bilgisayar işletmeni veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarında toplam iki yıl çalışmış olmak,

d) Başkanlık teşkilatında iki yıl görev yapmış olmak,

e) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

10) Bilgisayar işletmeni olarak atanabilmek için;

a) Yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda üç yıl çalışmış olmak,

c) Başkanlık teşkilatında iki yıl görev yapmış olmak,

d) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

11) Koruma ve güvenlik amiri olarak atanabilmek için;

a) Yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Başkanlıkta en az üç yıllık koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmış olmak,

c) 22/7/1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

d) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

12) Musahhih olarak atanabilmek için;

a) Yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Başkanlık teşkilatında iki yıl görev yapmış olmak,

c) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme eğitimi

Madde 7 — Görevde yükselme eğitimine alınanlar, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ortak ders konularından en az otuz, günde en fazla yedi saat; (g) bendindeki konulardan en az kırk beş saat olmak üzere toplam yetmiş beş saat olarak düzenlenecek olan görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır. Bu eğitimi tamamlayanlar görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Görevde yükselme eğitimi sonucu atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi belirtilerek Başkanlık teşkilatındaki personele eğitim tarihinden en az otuz gün önce, eğitimin yeri ve zamanı ise, eğitime katılacaklara en az onbeş gün önce bildirilir.

Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personelin, aynı ve benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

Görevde yükselme eğitimine alınma

Madde 8 — Görevde yükselme eğitimine alınacaklar, atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Bu eğitime alınacakların tespiti için yapılacak ilan üzerine, ilanda belirtilen tarihe kadar müracaat edenlerin sayısının boş kadro sayısının iki katından fazla olması halinde, Ek-1’deki değerlendirme formuna göre yapılacak puanlamada en fazla puan alandan başlamak üzere boş kadro sayısının iki katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. En son alınacak kişinin puanı ile eşit puanda olanların tamamı, boş kadronun iki katından fazla olsa bile eğitime alınırlar. Boş kadro sayısının iki katından az istekli bulunması halinde ise, bütün isteklilerin eğitime katılması sağlanır.

Eğitim sonu yapılan sınavın sonuçları, sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Görevde yükselme eğitiminin konuları

Madde 9 — Görevde yükselme eğitiminin konuları şunlardır:

a) T.C. Anayasası,

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) Kurumun görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

Görevde yükselme eğitimi için hazırlanacak programlarda, yukarıdaki (g) bendinde belirtilen konuların ağırlığı yüzde altmıştır.

Yapılacak sınavlarda da bu ağırlıklara göre sorular hazırlanır. Değerlendirme yüz tam puan üzerinden yapılır. Meslekî konularda en az kırk puan almak şartıyla yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Görevde yükselme sınavı

Madde 10 — Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için Başkanlıkça Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavda başarılı olmaları şarttır.

Sınavı kazananların başarı notunun aynı olması halinde, ataması yapılacak personel, (Ek–1) formdaki puanlama esas alınarak tespit edilir.

Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Sınavda aranan şartları taşımadıkları halde sınava girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Atamaları yapılanlardan, geçerli mazeretleri olmadan süresi içinde göreve başlamayanların veya atama işleminden vazgeçenlerin atamaları ve sınavın bunlarla ilgili sonuçları iptal edilir ve bu durumda olanlar, bundan sonra aynı görev için açılacak görevde yükselme sınavlarından ilk ikisine katılamazlar.

Sınav kurulu

Madde 11 — Görevde yükselme eğitimi ile ilgili işlemleri yürütmek üzere Başkanlıkta "Görevde Yükselme Sınav Kurulu" teşkil edilir. Sınav kurulu, Başkanın görevlendireceği kişinin başkanlığında, Personel Dairesi Başkanlığı ile Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı temsilcileri ve Başkanlıkça uygun görülecek iki kişi olmak üzere beş kişiden oluşur. Ayrıca her üyenin yedeği de tespit edilir.

Görevde yükselme sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

Görevde yükselme sınav kurulu, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

Sınavlara görevde yükselme sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katılacağının anlaşılması halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

Görevde yükselme sınav kurulu, Başkanlıkça yapılacak eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütür.

Sınav sonuçlarına itiraz

Madde 12 — Sınava katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar ilan tarihinden itibaren on gün içinde bir dilekçe ile Personel Dairesi Başkanlığına yapılır.

İtirazlar, ilgili Sınav Kurulunca değerlendirilerek sonuç ilgiliye bir yazı ile bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

Madde 13 — Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

a) Her ana görev grubunun alt görev gruplarında yer alan kadrolardan üst, alt gruptan aynı ana grubunun diğer alt gruplarına geçişler ile alt gruplarda yer alan kadrolardaki yatay geçişlerde atanacağı kadronun niteliklerini taşımak kaydıyla görevde yükselme eğitim ve sınavı uygulanmaz.

b) Görevde yükselmeye tabi kadrolar ile tabi olmayan kadrolardan eşdeğer olanların birbirine geçişleri ile alt görevlere geçişlerde atanacağı kadronun niteliklerini taşımak kaydıyla sınav yapılmaz.

Naklen geçişler

Madde 14 — Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar aynı unvanlara atanacağı kadronun niteliklerini taşımak kaydıyla sınavsız atanabilirler.

Özürlülerin eğitim ve sınavları

Madde 15 — Başkanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

Madde 16 — 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Başkanlığa yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmeliğin yürürlük tarihinde veya daha önce görevde olanlar

Madde 17 — Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere ilgili mevzuatı uyarınca atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

18/04/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yükseköğrenim görmüş olanlar, diğer özel şartlara sahip oldukları takdirde kendi branşı ile ilgili dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

Hüküm bulunmayan haller

Madde 18 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 19 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 — Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

EK-1

DEĞERLENDİRME FORMU

 

Adı Soyadı :

Sicil No :

Görev Yeri ve Unvanı :

 

DEĞERLENDİRME KISTASLARI

Puan Değeri

Adayın Puanı

1 .Başvuru tarihi itibariyle öğrenim durumu (En son öğrenim durumu esas alınacaktır.)

a) Önlisans

b) 3 Yıllık Yüksek Okul

c) Lisans

d) Yüksek Lisans

e) Doktora

 

 

4

6

8

10

12

 

2.Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (İşçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç.)

a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yıl için

b) 10 yıldan sonraki her bir yıl için

 

 

 

1

0,15

 

3.Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve daha fazla olanların bu sicil notunun aritmetik ortalamasının 1/10'u (Üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra 1/10'u hesaplanacaktır.)

 

 

4.İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)'

a) Her takdirname için

b) Her ödül için

 

 

 

2

4

 

5."Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" yürürlüğe girdikten sonra katıldığı her bir hizmet içi eğitim programından (Her yıl için adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim programı değerlendirilecektir.)

a) 05 -15 gün süreli

b) 16-31 gün süreli

c) 2-3 ay süreli

d) 4-6 ay süreli

e) 7-12 ay süreli

f) 12 aydan fazla süreli

 

 

 

 

0.5

1

1,5

2

2,5

3

 

6.Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye Tespit Sınavından (375 sayılı KHK'ya göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için yapılacaktır.)

a) (D) alanlara

b) (C) alanlara

c) (B) alanlara

d) (A) alanlara

 

 

 

2

4

6

8

 

7.Aldığı her disiplin cezasından (Af kapsamına girenler hariç.)

a) Her uyarma; kınama için

b) Her aylıktan kesme için

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması için

 

 -2

-4

-6

 

8.Görevde yükselme eğitimine katılan ve sınavlarda başarısız olanlarla, sınavlara mazeretsiz olarak katılmayanların ( Aynı veya benzer unvanlar için uygulanır. )

a) Başarısız olduğu her bir sınav için

b) Mazeretsiz katılmadığı her bir sınav için

 

 

 

-2

-3

 

9.Eksi puanlar düşüldükten sonra toplam

 

 

Sayfa Başı