Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

13 Ağustos 2004

CUMA

Sayı : 25552

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/7681 Polis Akademisine Bağlı Olarak Konya Ereğli Polis Meslek Yüksek Okulu Açılması Hakkında Karar

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Ulaştırma Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline  Dair Tezkere

Atama Kararları

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

— Bitki Çeşitlerinin Tescil Edilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 337)

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 338)

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2004/ÖİB-K-38 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2004/7681

Polis Akademisine bağlı olarak Konya Ereğli Polis Meslek Yüksek Okulu açılması; Maliye Bakanlığının görüşüne dayanan İçişleri Bakanlığının 27/7/2004 tarihli ve 139268 sayılı yazısı üzerine, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

10 Ağustos 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-11118

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 13 Ağustos 2004 tarihinde Yunanistan’a gideceğimden, Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

12 Ağustos 2004

B.01.0.KKB.01-06/A-23-2004-910

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 10 Ağustos 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-11118 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Ağustos 2004 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

12 Ağustos 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-11253

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İLGİ : a) 11.08.2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-11160 sayılı yazımız.

b) 11.08.2004 gün ve B.01.0.KKB.01-06-233-2004-907 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere; 12 Ağustos 2004 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın vekalet etmesi, ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, program değişikliği nedeniyle Yunanistan’a gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

AbdullahGÜL

Başbakan V.

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

12 Ağustos 2004

B.01.0.KKB.01-06/C-6-2004-911

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : (a) 11.08.2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-11160 sayılı yazınız.

(b) 11.08.2004 gün ve B.01.0.KKB.01-06-233-2004-907 sayılı yazımız.

(c) 12.08.2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-11253 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Ağustos 2004 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM, program değişikliği nedeniyle, Yunanistan’a gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2004/6227

1 — Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Seyfullah Öztürk’ün, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalan; 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli;

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Habib Tuna’nın,

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, Mustafa Özat’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

12 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                      M. A. ŞAHİN

          Başbakan                               Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6202

1 — Açık bulunan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Halil ÇELEN’in atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                   Dr. M. H. GÜLER

             Başbakan                                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6203

1 — Açık bulunan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Dr. Muhittin GÜNDÜZ’ün atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                   Dr. M. H. GÜLER

              Başbakan                                     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6206

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Edirne XI inci Bölge Müdürlüğüne Numan Doğan GÜNDÜZ’ün atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                   Dr. M. H. GÜLER

              Başbakan                                     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/6219

1 — Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı Hayri Nadir BIYIKOĞLU’nun, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                   Dr. M. H. GÜLER

              Başbakan                                     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Bitki Çeşitlerinin Tescil Edilmesine İlişkin Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Madde 1- 19/9/1997 tarihli ve 23115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bitki Çeşitlerinin Tescil Edilmesine İlişkin Yönetmeliğin 5/1/2002 tarihli ve 24631 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 4 üncü maddesinin (b) bendinin 5 nolu alt bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Tescil süresinin sona ermesi nedeniyle milli çeşit listesinden veya Resmi Gazete’de yayımlanan 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanuna Tabi Tohumluk Çeşitleri Hakkında Tebliğden çıkarılan veya kütükten silinen çeşitlere ait herhangi bir sertifikalı kademedeki stok tohumlukların altı ay içinde Bakanlığa bildirilmesi halinde bu tohumluklar sertifikasyon sistemi dahilinde en fazla üç yıl üretimi ve ticareti yapılabilir.”

 Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan (Tablo 1) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Tescil İçin Bakanlığa Başvurmadan Önce Araştırıcının Yapacağı; Çeşitlerin Morfolojik Özelliklerinin Tarımsal

Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Denemeler Hakkında Tablo

 

Tablo 1

 

 

ÇEŞİT

Denemelerin

Asgari Süre

(Yıl)

Asgari

Lokasyon

Adedi

 

 

 

 

 

 

Bu Yönetmeliğin 7/a maddesinde belirtilen çeşitler

 

 

Açıkta sebze çeşitleri

1

2

Örtü altı sebze çeşitleri*

1

2

Tek yıllık tarla bitkileri çeşitleri

1

2

Çok yıllık tarla bitkileri çeşitleri

2

2

Meyve ve asma çeşitleri**

3

1

Meyve ve asma anaç çeşitleri**

3

1

Çilek Çeşitleri

1

2

Açıkta tek yıllık süs bitkileri çeşitleri

1

2

Açıkta çok yıllık süs bitkileri çeşitleri

2

2

Örtü altı tek yıllık ve çok yıllık süs bitkileri çeşitleri

1

1

 

 

 

 

 

 

Bu Yönetmeliğin 7/b maddesinde belirtilen çeşitler

 

 

Açıkta sebze çeşitleri

1

2

Örtü altı sebze çeşitleri*

1

2

Tek yıllık tarla bitkileri çeşitleri

1

2

Çok yıllık tarla bitkileri çeşitleri

2

2

Meyve ve asma çeşitleri**

3

2

Meyve ve asma anaç çeşitleri**

3

2

Çilek Çeşitleri

1

2

Açıkta tek yıllık süs bitkileri çeşitleri

1

2

Açıkta çok yıllık süs bitkileri çeşitleri

2

2

Örtü altı tek yıllık ve çok yıllık süs bitkileri çeşitleri

1

1

"

*Yetiştirme Sezonu ”

**Ürün Yılı

Madde 3-Aynı Yönetmeliğin, 21/5/2003 tarihli ve 25114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 8 inci maddesinin (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Çeşit koruma kapsamında olmayan bir çeşit ise, çeşidin ıslahçısı veya sahibinden alınmış yetki belgesi, (Ancak, yurtdışındaki partnerlerine ait çeşitleri getirenlerden bu belge istenmez.) yetki belgesinin sona ermesinden sonra aynı çeşit ile ilgili olarak ıslahçı veya çeşit sahibi tarafından başka kişi veya kuruluşlara noter huzurunda sözleşme ile yetki devri yapılabilir. Ancak söz konusu sözleşme ile ilgili herhangi bir hukuki işlem devam ediyorsa bunun sonuçlarına göre yetki devri işlemleri yapılır. Yetki belgesi sona ermeden yetki devri söz konusu ise sözleşmenin noter huzurunda iki firma arasındaki protokol çerçevesinde veya karşılıklı fesh edildiğinin belgelenmesinden sonra aynı çeşitle ilgili olarak ıslahçı veya çeşit sahibi tarafından başka kişi veya kuruluşlara noter huzurunda sözleşme ile yetki devri yapılabilir. Devre ilişkin sözleşme ile Bakanlığa başvurulması halinde tescil veya üretim izni kayıtlarında gerekli düzeltmeler yapılır. Yetkisi sona eren kişi veya kuruluşlar, Bakanlığa stok bildirimi yapmak kaydıyla, stoklarında bulundurdukları tohumlukları yetkinin sona erme tarihinden itibaren üç yıl içinde sertifikalandırma veya pazarlama amacıyla kullanabilirler.”

 

Madde 4- Aynı Yönetmeliğin, 12 inci maddesinin (a) bendine aşağıdaki (5) numaralı alt bent eklenmiş ve maddedeki (Tablo 2) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“5) Meyve, asma ve çok yıllık odunsu yapıdaki süs bitkisi türlerinde araştırıcı kuruluşlar tarafından yapılan tescil öncesi çeşitlerin morfolojik özelliklerinin, tarımsal değerlerin belirlenmesine ilişkin denemeler deneme tekniğine uygun kurulmuş ise, bu Yönetmelik kapsamında TTSMM tarafından yapılması öngörülen FYD testleri için deneme yeri olarak değerlendirilebilir.”

 

“TTSMM Tarafından Yapılacak Çeşit Tescil Denemeleri Hakkındaki Tablo

Tablo 2

 

 

 

ÇEŞİT

Farklılık Yeknesaklık Durulmuşluk

Tarımsal Değerleri Ölçme

Asgari Süre

(Yıl)

Asgari Lokasyon Adedi

Asgari Süre

(Yıl)

Asgari Lokasyon Adedi

 

 

 

 

 

 

Bu Yönetmeliğin 7/a maddesinde belirtilen çeşitler

 

 

 

 

 

Açıkta sebze çeşitleri

2

2

-

-

Örtü altı sebze çeşitleri*

2

1

-

-

Tek yıllık tarla bitkileri çeşitleri

2

1

2

3

Çok yıllık tarla bitkileri çeşitleri

2

2

3

3

Meyve ve asma çeşitleri**

2

1

-

-

Meyve ve asma anaç çeşitleri**

2

1

-

-

Çilek Çeşitleri

1

2

-

-

Açıkta Tek Yıllık süs bitkileri çeşitleri

2

1

-

-

Açıkta Çok yıllık süs bitkileri çeşitleri

2

2

-

-

Örtü altı Tek Yıllık ve çok yıllık Süs Bitkileri Çeşitleri

2

1

-

-

 

 

 

 

 

 

Bu Yönetmeliğin 7/b maddesinde belirtilen çeşitler

 

 

 

 

 

Açıkta sebze çeşitleri

-

-

1

2

Örtü altı sebze çeşitleri*

-

-

1

2

Tek yıllık tarla bitkileri çeşitleri

-

-

1

3

Çok yıllık tarla bitkileri çeşitleri

-

-

2

3

Meyve ve asma çeşitleri**

-

-

3

2

Meyve ve asma anaç çeşitleri**

-

-

3

2

Çilek Çeşitleri

-

-

1

2

Açıkta Tek Yıllık süs bitkileri çeşitleri

-

-

1

2

Açıkta Çok yıllık süs bitkileri çeşitleri

-

-

2

2

Örtü altı Tek Yıllık ve çok yıllık Süs Bitkileri Çeşitleri

-

-

1

1

"

*Yetiştirme Sezonu ”

**Ürün Yılı

 

Yürürlük

Madde 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri,

Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 24/12/2002 tarihli ve 24973 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yarışmalarda görev alan danışman ve asli jüri üyeleri ile raportörlerin her birine, yarışmacılara verilecek ödüllerin toplam tutarının % 4 ünü geçmemek üzere idarece belirlenecek miktarda ücret ödenir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 39 — Danışman, asli ve yedek jüri üyeleri ile raportörlerin yer görmeye ilişkin yollukları (gündelik, yol ve konaklama giderleri) yarışmayı açan idare tarafından karşılanır. Kamu görevlisi olmayanların gündeliklerinin ödenmesinde, en yüksek Devlet memurunun gündeliği esas alınır. Kamu görevlisi olanların yollukları ise kendi tabi oldukları mevzuata göre ödenir.

Yarışmacıların yer görme zorunluluğunun olduğu durumlarda; şartnameye uygun olmak kaydıyla yarışmaya konu yeri gören yarışmacıların yer görmeye ilişkin yollukları da idare tarafından ödenir. Yapılacak ödemede, en yüksek Devlet memurunun gündeliği esas alınır."

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı