Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

12 Ağustos 2004

PERŞEMBE

Sayı : 25551

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2004/7637 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İmzalanan, 2003 Yılına Ait Finans man Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

Milletlerarası Sözleşme

2004/7648 Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi’nin Karadeniz’de Biyolojik Çeşitliliğin ve Peyzajın Korunması Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Ulaştırma Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Vatandaşlık Kararları

— 3351 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

— 16 Kişi ile İlgili Bazı Bilgilerin Düzeltilmesi Hakkında Karar

Yönetmelikler

— Çiftçi İstisnası Uygulama Esasları Yönetmeliği

— Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik

— Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) Yönetmeliği

— Selçuk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Genelge

— Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Çalışmaları Hakkında Başbakanlık Genelgesi (2004/20)

Tebliğler

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/16)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2004/38)

— Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 18 Sayılı Tebliğ (Vergilerin Muhasebeleştirilmesi Standardı)

— Bilecik Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/6)

— Burdur Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/6)

— Yalova Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/5)

— Yalova Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/6)

Sirkülerler

— Denizlerde ve İç Sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2004-2006 Av Dönemine Ait 36/1 Numaralı Sirküler

— Denizlerde ve İç Sularda Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 36/2 Numaralı Sirküler

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/33 (4842 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile İlgili), K: 2004/8


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2004/7637

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Komisyonu arasında Ankara’da imzalanan 2003 yılına ait ekli “Finansman Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 30/6/2004 tarihli ve ABEY/244234 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

M. H. GÜLER

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

Sayfa Başı


Milletlerarası Sözleşme

Karar Sayısı : 2004/7648

30/6/2004 tarihli ve 5212 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi’nin Karadeniz’de Biyolojik Çeşitliliğin ve Peyzajın Korunması Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 13/7/2004 tarihli ve ESGY/288515 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 21/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

B.ATALAY

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

11 Ağustos 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-11159

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 12 Ağustos 2004 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdullah GÜL

Başbakan V.

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

11 Ağustos 2004

B.01.0.KKB.01-06-232-2004-906

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 11 Ağustos 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-11159 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Ağustos 2004 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

11 Ağustos 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-11160

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere; 12 Ağustos 2004 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdullah GÜL

Başbakan V.

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

11 Ağustos 2004

B.01.0.KKB.01-06-233-2004-907

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 11 Ağustos 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-11160 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Ağustos 2004 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Vatandaşlık Kararları

İçişleri Bakanlığından:

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20 nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığının 15/7/2004 gün ve 2004/11 sayılı kararı ile Türk Vatandaşlığından çıkmalarına izin verilen 3351 kişi ile ilgili listedir.

LISTELERİ GÖRMEK İÇİN BAKINIZ.doc

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 44. maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığının 15/7/2004 gün ve 2004/11 sayılı kararı ile 16 kişi hakkında verilen düzeltme listesidir.

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Çiftçi İstisnası Uygulama Esasları Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Kanunda belirtilen hak sahibinin yetkilerine aykırı olmamak kaydıyla, tarımsal üretimin korunması ve kollanması amacıyla, çiftçilerin işlediği arazilerinden elde ettikleri üründen, yine kendi işlediği arazilerinde yapacakları üretimler için korunan bir çeşidin çoğaltım materyalini kullanmaları hâlinde, kullanımla ilgili çiftçi, ıslahçı veya hak sahibinin hak ve sorumluluklarını belirlemektedir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Kanunun 17 nci maddesinde sözü edilen bitki türlerini ve çiftçilerin Kanun kapsamında sağlanan istisnalardan yararlanması için gerekli kuralları kapsar.

Hukukî Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanunun 17 nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

c) Kanun: 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanunu,

d) Islahçı: Yeni bir bitki çeşidini ıslah eden veya bulan ve geliştiren kişiyi,

e) Hak sahibi: Islahçı veya onun hukukî haleflerini,

f) Çeşit: Islahçı hakkının verilmesi için gerekli şartların karşılanıp karşılanmadığına bakılmaksızın, bir veya birden fazla genotipin ortaya çıkardığı bazı özelliklerin kendisini göstermesiyle tanımlanan ve aynı tür içindeki diğer genotiplerden en az bir tipik özelliği ile ayrılan ve değişmeksizin çoğaltmaya uygunluğu bakımından bir birim olarak kabul edilen en küçük taksonomik kısım içerisinde yer alan bitki grubunu,

g) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan vegetatif ve generatif bitki kısımlarını,

h) Çoğaltım veya çoğaltma: Asıl veya ebeveyn bitkilerle aynı özellikleri taşıyan bir sonraki nesil bitkilerin elde edilmesini,

ı) Üretim veya üretme: Ürün veya çoğaltım materyali elde etmek amacıyla bitki yetiştirilmesini,

i) Çoğaltım materyali: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan bütün bir bitki veya kısımlarını,

j) Tescil: Bu Kanun kapsamındaki çeşitlerin ıslahçı hakları kütüğüne yazılmasını,

k) Kütük: Islahçı hakkı başvurusu ve hakkın tescili ile ilgili hususların kayıtlı olduğu sicilleri,

l) Liste: Genel Müdürlük tarafından oluşturulan tohum hazırlayıcılarını kapsayan listeyi,

m) Tohum hazırlayıcı: Kendi veya diğer çiftçilerin elde ettikleri ürün ve/veya çoğaltım materyaline belli manipülâsyon işlemlerini uygulayanları,

n) Çiftçi: Kendi adına; mülkiyetindeki ya da kiraladığı veya ortakçılık yoluyla sağladığı arazilerde bitkisel üretim faaliyetinde bulunanları,

o) Küçük çiftçi: 8 inci maddede belirtilen bitki grubu veya türlerinden Ek-1’de yer alan ekim alanları kadar veya daha küçük araziyi işleyen çiftçiler veya diğer türler için karşılaştırılabilir kriterleri sağlayan çiftçileri,

ö) Hak sahipleri organizasyonu: Hak sahiplerinin oluşturduğu ve hak sahiplerini temsil eden organizasyonu,

p) Pazarlama yılı: 1 Temmuzdan ertesi yılın 30 Haziranına kadar olan dönemi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çıkarların Korunması, Hak Sahibi, Çiftçi İstisnası ve Çiftçi

Çıkarların Korunması

Madde 5 — Bu Yönetmelikte ortaya konulan kurallar, hem ıslahçı veya hak sahibi hem de çiftçi tarafından karşılıklı yasal çıkarlarını koruyacak şekilde uygulanacaktır.

Birinci fıkranın amaçları doğrultusunda, bir veya daha fazla çıkar arasında bir denge kurulması ve bu Yönetmelikte ortaya konulan herhangi bir kuralın hedefi ile bu kuralın uygulanmasında ortaya çıkacak gerçek etki arasında dengenin oluşturulması esastır. Bu esaslar göz önüne alınmadığı için, bir veya daha fazla çıkarın olumsuz şekilde etkilendiği durumlarda, yasal çıkarlar korunmuş addedilemez.

Hak Sahibi

Madde 6 — Kanunun 14 üncü maddesi hükümlerinden doğan hak sahibinin hak ve sorumlulukları, hâlen üzerinden bedel almakta olduğu hak hariç diğer şahıslara devri yapılamaz.

Haklar, hak sahipleri tarafından tek başlarına, ortaklaşa olarak veya hak sahiplerinin oluşturduğu hak sahipleri organizasyonu tarafından kullanılabilir. Hak sahipleri organizasyonu, yalnızca üyeleri adına ve kendisine yazılı yetki vermiş kişiler adına hareket edebilir.

Bu Yönetmelik kapsamında UPOV üyesi ülkelerde veya karşılıklılık prensipleri uyarınca diğer ülkelerdeki hak sahibi veya hak sahipleri organizasyonları veya bunların temsilcileri ülke sınırları içerisinde ikamet edecek veya makamı bulunacak veya bir tesisi olacaktır.

Çiftçi ve Sorumluluklar

Madde 7 — Çiftçinin sorumlulukları aşağıdaki hususları içerir:

a) Kanunun 17 nci maddesi ve bu Yönetmelikte veya Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin esaslardan doğan çiftçiye ait yetki ve sorumluluklar, çiftçinin arazisini devretmesi hâlindeki durumlar hariç, diğer kişilere devredilemez.

b) Çiftçinin kendi veya işlediği arazisi; çiftçinin kendi adına, kendi sorumluluğu altında bitki yetiştirdiği, mülkiyetindeki veya kiraladığı veya ortakçılık yoluyla işlediği arazidir.

c) (a) bendi kapsamında arazinin tamamının veya bir kısmının başkalarının kullanımına verilmesi devir anlamındadır.

d) Bir sorumluluğun yerine getirilmesi talebinde, arazinin mülk sahibi olan şahıs veya şahıslar çiftçi kabul edilir. Bu maddenin (a), (b) ve (c) bentlerine göre sorumluluğunu yerine getirecek çiftçinin arazinin mülk sahibi dışında başka bir şahıs olduğunu sözü geçen mülk sahibinin kanıtlaması gerekecektir.

Çiftçi İstisnası

Madde 8 — Hak sahibinin, Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yetkilerine aykırı olmamak kaydıyla, tarımsal üretimin korunması ve kollanması amacıyla, çiftçilerin işlediği arazilerinden elde ettikleri üründen, yine işlediği arazilerinde yapacakları yeni üretimler için, hibrit ve sentetik çeşitler hariç olmak üzere, korunan bir çeşidin çoğaltım materyalini kullanabilmeye yetkileri vardır.

Bu Yönetmelik hükümleri aşağıda belirtilen bitki türlerine uygulanır:

a) Tahıllar;

1) Buğday (Triticum.spp.).

2) Arpa (Hordeum vulgare L.).

3) Çeltik (Oryza sativa L.).

4) Yulaf (Avena sativa L.).

5) Çavdar (Secale cercale L.).

6) Tritikale (Triticosecale).

b) Yemeklik baklagiller;

1) Kuru fasulye (Phaseolus vulgaris L.).

2 Nohut (Cicer arietinum L.).

3) Mercimek (Lens culinaris Medik.).

4) Bezelye (Pisum sativum L.).

5) Bakla (Vicia faba L.).

c) Yem bitkileri;

1) Yonca (Medicago sativa L.).

2) Korunga (Onobrychis sativa L.).

3) Fiğ (Vicia sativa L.).

4) Üçgül (Trifolium spp.).

d) Endüstri bitkileri;

1) Pamuk (Gossypium spp.).

2) Tütün (Nicotiana tabacunı L.).

3) Patates (Solanum tuberosum L.).

4) Kolza (Brassica napus L.).

5) Yer fıstığı (Arachis hypogaea L.).

6) Soya (Glycine Max L.).

Birinci fıkra, hak sahibi ve çiftçilerin haklarını koruyacak şekilde uygulanır.

Küçük Çiftçi

Madde 9 — Çiftçi istisnasından küçük çiftçiler yararlanır. Küçük çiftçiler; 8 inci maddede belirtilen bitki grubu veya türlerinden, Ek 1 de en fazla 92 ton tahıl üreteceği hesaplanmış ekim alanlarından daha küçük araziye sahip çiftçiler veya diğer türler için karşılaştırılabilir kriterleri sağlayan çiftçilerdir. Bu çiftçiler hak sahibine herhangi bir bedel ödemezler.

İstisnadan yararlanan çiftçiler veya ürün işleyenler, hak sahibinin talep ettiği her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır. İstenen bilgi ve belgeler bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan şahsî bilgilerin korunması ile ilgili prensipler kapsamında değerlendirilmelidir. Hak sahibi, gerektiğinde Genel Müdürlükten yardım isteyebilir. Genel Müdürlük tarafından belirlenen ücret karşılığında, konu ile ilgili bilgi ve belgeler hak sahibine verilebilir. Genel Müdürlük, talep edilen bilgi ve belgeleri reddederse, ret kararını gerekçeleri ile birlikte hak sahibine yazılı olarak bildirir.

Bitki üretilen alan, bitkilerin devamlı olarak üretildiği alanlardır. Özellikle orman alanları, beş yıldan daha uzun süre için tesis edilmiş meralar ve daimî otlaklar bitki yetişen alan olarak kabul edilmez.

Hak sahibine bedelin ödeneceği pazarlama yılı içinde, çiftçinin üretim yapmış olduğu araziye geçici veya devamlı olarak sübvansiyon veya zarar ödemesi yapılmış ise bu arazi, üzerinde bitki üretilen arazi olarak kabul edilir.

Küçük çiftçi olduğunu iddia eden çiftçi, anlaşmazlık hâlinde, bu kategorideki çiftçilerin özelliklerini taşıdığını ispat edecektir.

Hak Sahibine Ödenecek Bedel

Madde 10 — Korunan çeşidi kullanan ve istisna dışında kalan çiftçiler hak sahibine belirli bir bedel öderler. Hak sahibine ödenecek bedelin seviyesi, hak sahibi ile ilgili çiftçi arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir.

Böyle bir sözleşmenin yapılmadığı ve anlaşma olmadığı durumlarda, aynı veya benzer bölgede, aynı veya benzer çeşidin sözleşmeli üretimleri için en alt sertifikalı tohumluk sınıfında; aynı veya benzer çeşidin sözleşmeli üretimleri için ödenen ücretten fazla olmamak kaydıyla bu pay hesaplanacaktır.

Ödemede Kişisel Sorumluluk

Madde 11 — Çiftçi, tarlasında üretim amacıyla, korunan çeşidin hasat edilmiş ürününden tohumluğunu kullanmaya başladığında, ödeyeceği bedel konusu, hak sahibi ile çiftçi arasında yapılacak olan sözleşme ile belirlenir. Ancak bu sağlanamadığı takdirde çiftçinin kişisel sorumluluğu ekilen tohumun hasat edildiği günden itibaren başlar.

Hak sahibi ve çiftçi arasında ödemenin zamanı ve şekli tespit edilebilir. Ancak bu sağlanamadığı takdirde her ürün için hasat tarihini müteakiben altı ay içinde ödeme tamamlanmış olmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bilgi ve Şahsî Bilgilerin Korunması

Çiftçinin Vereceği Bilgiler

Madde 12 — Bu Yönetmelik kapsamında çiftçinin vereceği bilgi ve diğer hususlar aşağıda yer almaktadır.

a) Çiftçinin hak sahibine vereceği bilgiler, hak sahibi ile çiftçi arasında yapılan sözleşmede yer alır.

b) Böyle bir sözleşme yapılmamış ise hak sahibi talep ettiğinde; çiftçi ilgili bilgileri içeren bir metni hak sahibine verecektir.

Çiftçinin vereceği bilgiler;

1) Çiftçinin ismi, ikametgâh yeri ve arazisinin adresi,

2) Çiftçinin işlediği araziden elde ettiği üründen tohumluk olarak, hak sahibinin bir veya daha fazla çeşidini kullanıp kullanmadığı,

3) Çiftçi böyle bir kullanımda bulunmuşsa, ilgili çeşit veya çeşitlerden elde ettiği üründen çiftçinin kullandığı miktar,

4) Aynı şartlar altında, varsa çiftçi için söz konusu materyali ekim için hazırlayan kişi veya kişilerin isim ve adresleri,

5) Bu maddenin (b) bendinin (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerinden elde edilen bilgiler 18 inci maddeye göre doğrulanmıyorsa, kullanılan söz konusu çeşitlerin üretim materyalleri miktarı ile bunları temin eden kişi veya kişilerin isim ve adresleri,

6) Kanunun 14 üncü maddesindeki amaçlar için çeşidi bedel ödemeden kullanıp kullanmadığı, kullandıysa ne zamandan beri kullandığı.

c) Bu maddenin (b) bendinin (2), (3), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde belirtilen bilgiler içinde bulunulan pazarlama yılı ve önceki üç pazarlama yılı ile ilgili olup, hak sahibinin talebi üzerine (d) ve (e) bentlerinin hükümlerine göre bu yıllara ait bilgileri kapsayacaktır. Burada geçen üç pazarlama yılının ilk yılı, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini takip eden yıl olarak kabul edilir.

Ancak, bilgi verilmesi istenen çeşit ilk defa o bölgede ekiliyorsa daha önceki yıllara ait bilgiler istenmeyecektir.

d) Hak sahibi talebinde ismini ve adresini, bilgi istediği çeşit veya çeşitleri belirtecektir. Çiftçinin isteği üzerine, bu istek yazılı olacak ve hak sahibi olduğunu belirtir delil konulacaktır. Bu maddenin (e) bendine aykırı olmamak kaydıyla talep, direkt olarak çiftçiye yapılacaktır.

e) İlgili çiftçiye direkt olarak gönderilmeyen bir talep, eğer önceden yapılan anlaşma gereği aşağıdaki kurum veya şahıslara gönderilmişse, çiftçiye gönderilmiş kabul edilir.

1) Çiftçinin üyesi olduğu kuruluş veya kooperatiflere,

2) Tohum hazırlama hizmeti alan çiftçilerle ilgili olarak tohum hazırlayanlara,

3) Hak sahibinin çeşitlerini sözleşmeli üretim materyalini sağlayanlara.

f) (e) bendi hükümlerine uygun şekilde yapılan bir talep için, her çiftçinin tek tek belirlenmesi şart değildir. Çiftçi kuruluşları, kooperatifler, tohum işleyen veya satanlar; çiftçiler tarafından yetkilendirilmişse ilgili çiftçilere ait bilgileri gönderebilir.

Tohumluk Hazırlayandan İstenen Bilgiler

Madde 13 — Aşağıdaki durumlar tohumluk hazırlayıcıların vereceği bilgi ve hususları içerir:

a) Tohumluk hazırlayanın hak sahibine vereceği bilgiler, hak sahibi ile tohum hazırlayan arasında yapılan sözleşmede yer alır.

b) Böyle bir sözleşme yapılmadığı veya uygulanamadığı durumlarda, hak sahibinin talebi üzerine tohumluk hazırlayıcı, ilgili bilgiyi hak sahibine vermek zorundadır. Aşağıdaki hususlar ‘ilgili bilgiler’ olarak kabul edilir:

1) Tohumluk işleyenin adı, ikametgâh yeri, işyerinin isim ve adresi,

2) Hak sahibinin çeşitlerinden bir veya birkaçının hasat ürünü, tohumluk için hazırlamışsa bu çeşitlerle ilgili bilgileri,

3) Eğer tohumluk işleyen yukarıdaki hizmeti yapmış ise ne kadar ürün işlediği ve sonuçta ne kadar işlenmiş materyal elde edildiği ve bu işlemlerin yapıldığı yerler ve tarihler,

4) (3) numaralı alt bentte belirtilen hizmetleri alan şahıs veya şahısların isimleri ve bu şahıslar adına işlenen ürün miktarı.

c) Hak sahibi bu maddenin (b) bendinin (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde istenen bilgileri, şimdiki pazarlama yılı ve önceki üç pazarlama yılı için isteyebilir.

d) Tohumluk hazırlayandan istenen bilgiler için de 12 nci maddenin (d) bendi hükümleri uygulanacaktır.

e) İlgili tohum hazırlayıcıya direkt olarak gönderilmeyen bir talep, eğer önceden yapılan anlaşma gereği aşağıdaki kurum veya şahıslara gönderilmişse, tohum hazırlayıcıya gönderilmiş kabul edilir.

1) Tohum hazırlayıcının üyesi bulunduğu ulusal, bölgesel veya mahallî düzeyde kurulmuş kuruluşlara,

2) İçinde bulunulan pazarlama yılında ve (c) bendinde belirtilen pazarlama yılında başlamak üzere önceki üç pazarlama yılında çiftçilere tohum hazırlayan tüm tohum hazırlayıcılara.

f) (e) bendi hükümleri gereğince yapılan bir talep için, tohum hazırlayıcıların tek tek belirlenmesi gerekmez. Çiftçi kuruluşları, tohum hazırlayıcıları tarafından yetkilendirilerek, istenen bilgileri hak sahibine gönderirler.

Hak Sahibinin Vereceği Bilgiler

Madde 14 — Aşağıdaki durumlar hak sahibinin vereceği bilgi ve hususları içerir:

a) Hak sahibinin çiftçiye vereceği bilgiler, çiftçi ile hak sahibi arasında yapılan sözleşmede yer alır.

b) Böyle bir sözleşme yapılmadığı veya uygulanamadığı hâllerde, 10 uncu maddeye göre kendisine bedel ödemesini istediği çiftçinin talebi üzerine, ilgili bilgiyi çiftçiye vermek zorundadır.

Aşağıdaki hususlar ilgili bilgi olarak kabul edilir:

1) Çiftçinin arazisinin olduğu çevrede sözleşmeli olarak üretilen aynı çeşidin en alt sertifikalı tohumluk sınıfında ödenen bedel veya

2) Çiftçinin arazisinin bulunduğu çevrede aynı çeşidin üretimi yoksa ve diğer bölgelerde bu bedel için yeknesak bir uygulama bulunmuyorsa, bu çevrede aynı çeşidin en alt sertifikalı tohumluk sınıfındaki üretiminde bu bedel için tespit edilen miktarı.

Resmî Kuruluşlardan Alınacak Bilgiler

Madde 15 — Resmî kuruluşlardan alınacak bilgiler aşağıdaki belge ve bilgileri ihtiva eder:

a) Bu Yönetmelikte adı geçen tür ve çeşitlerin ne kadar ekildiği ve bunların kullanımından elde edilen sonuçları isteyen hak sahibi, resmî kuruluşa talebini yazılı olarak bildirecektir. Talebinde, kendi isim ve adresini bildirecek, hangi çeşitlere ait ve ne tip bilgi istediğini belirtip hak sahibi olduğunu gösterir belgeyi de ekleyecektir.

b) Resmî kuruluş, 16 ncı madde hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, istenen bilgiyi yalnızca aşağıdaki hâllerde vermeyebilir.

1) Tarımsal üretimin izlenmesinde görev almıyorsa,

2) Resmî kuruluşların çalışmalarına ilişkin genel gizlilik kuralları, hak sahiplerine bu bilgilerin verilmesine izin vermiyorsa,

3) Toplanan bilgilerin açıklanması yasalarda belirtilen gizlilik ilkesine uymuyorsa,

4) İstenen bilgiler toplanmamışsa veya yoksa,

5) Bu bilgiler bilhassa, hak sahibine ait olmayan çeşitlere ait ise.

c) Resmî kuruluşlar bilgi verirken, hak sahipleri arasında ayırım yapmayacaklardır. Resmî kuruluş, hak sahibinin istediği bilgileri içeren evraktan suret almasına izin verebilir. Ancak, 16 ncı madde hükümlerine uygun olarak şahsî bilgileri korunan şahısların tanınmasına imkân verecek kayıtların saklı tutulmasına dikkat edecektir.

d) Eğer resmî kuruluş, talep edilen bilgileri vermemeye karar verirse, bunu yazılı olarak nedenleriyle hak sahibine bildirecektir.

Şahsî Bilgilerin Korunması

Madde 16 — Bu Yönetmeliğin 12, 13, 14 ve 15 inci madde hükümlerine göre bilgi veren veya alan şahıslar, şahsa özel bilgiler hakkında, bu şahsî bilgilerin kullanılması veya serbestçe el değiştirmesi açısından korunma altındadır.

Bu şahıslar, bu Yönetmeliğin 12, 13, 14 ve 15 inci madde hükümleri kapsamında bilgi almışsa, bilgiyi veren şahıstan önceden izin almadan, bu bilgiyi, Kanunun 17 nci maddesinde verilen yetkinin kullanımı amacı dışında kimseye veremez ve kullanamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Yükümlülükler ve Tohumluk Hazırlayıcıları

Çiftçinin Arazisinin Dışında Tohumluk Hazırlanması ile İlgili Yükümlülükler

Madde 17 — Çiftçi, koruma altında olan bir çeşitten hasat ettiği ürünü, hak sahibinden izin almaksızın, aşağıdaki hâller dışında tohum olarak işlenmek üzere işletmesinden dışarı çıkaramaz.

a) Çiftçi, tohumluk olarak işlemeye giren materyal ile, işleme sonucunda elde edilen materyalin aynı olmasını garanti edecek önlemleri almışsa,

b) Hasat edilen ürünün tohumluk olarak işlenmesinin bir tohumluk hazırlayıcı tarafından yapılacağını garanti ederse,

tohumluk hazırlanması işlemini arazisi dışında yapabilecektir.

Tohumluk Hazırlayıcıları ve İşleyicileri

Madde 18 — Tohumluk hazırlayıcı; hâlen tescil edilmiş veya Kanun ile korunan çeşitlerin tohumluk hazırlaması faaliyetinde bulunduğunu, yetkili resmî makamlara, yetkili çiftçi organizasyonlarına, hak sahibi organizasyonlarına ve tohum hazırlayıcı kuruluşlarına duyurarak, bunların tohum hazırlayıcı listelerine dâhil edilme isteğini bildirmiş olan veya tohumluk olarak işlenmek üzere giren ürünle, işlendikten sonraki ürünün aynı olmasını temin edecek tedbirleri çiftçi adına uygulayan kişidir.

Tohumluk işleyicileri listesine girebilmek için gerekli özellikler Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

Belirtilen listeler yayınlanacak veya hak sahibi, tohumluk işleyici ve çiftçi kuruluşlarına açık olacaklardır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hak Sahibinin İzlemesi ve İzleme Şekli

Çiftçilerin İzlenmesi

Madde 19 — Bu Yönetmelikte belirlendiği şekilde, Kanunun 17 nci maddesi hükümlerine uygunluk açısından çiftçilerin izlenmesinde aşağıdaki hususlar geçerlidir:

a) Hak sahibi, çiftçilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili olarak çiftçilerden;

1) 12 nci maddeye göre verdiği bilgileri destekleyecek, fatura, kullanılmış etiketler ve 18 inci maddenin birinci fıkrasındaki faaliyete ilişkin:

Hak sahibine ait çeşidin hasat edilmiş ürünü, tohumluk olarak üçüncü bir şahıs tarafından hazırlanması hâlinde, bu hizmetin sağlanışı,

Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (b) bendinin 5 numaralı alt bendi kapsamında, hak sahibine ait bir çeşidin üretim materyalini nasıl sağladığına ait delilleri,

2) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında gereken delilleri vermesini ya da hazır etmesini isteyebilir.

b) Bu maddenin (a) bendinde sözü edilen belge ve delilleri, eğer 12 nci maddede değinilen üretim materyaline ait kullanılmış etiket ile bu materyale ait etiketin saklanması öneriliyorsa, en az 12 nci madde de geçen üç pazarlama yılı saklanması gereklidir.

Tohumluk Hazırlayanların İzlenmesi

Madde 20 — Tohumluk hazırlayanların izlenmesi ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Tohumluk hazırlayanlar, Kanunun 18 inci maddesine uygunluk açısından hak sahibi tarafından izlenebilir. Tohumluk hazırlayan 13 üncü madde kapsamında verdiği bilgileri; faturaları, materyalin teşhisinde kullanılan delilleri, işlenmiş üründen numuneler gibi kanıtları, talebi üzerine hak sahibinin incelemesine açar.

b) Tohum hazırlayıcılar (a) bendinde belirtilen belge ve delilleri, 13 üncü maddenin (c) bendinde belirlenen süre kadar muhafaza edeceklerdir.

İzleme Şekli

Madde 21 — İzlemeyi hak sahibi yapar veya yaptırır. Çiftçi birliklerinden, kooperatiflerden, tohumluk hazırlayıcıları birliklerinden veya diğer ziraî kuruluşlardan yardım alabilir.

Ulusal, bölgesel veya mahallî düzeyde kurulmuş çiftçi, tohum hazırlayıcı veya hak sahipleri kuruluşları arasında yapılan anlaşmalar kapsamında, izleme metotlarıyla ilgili şartlar belirlenecek ve eğer bu şartlar ilgili kuruluş yetkilileri tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir ve yayınlanırsa rehber olarak kullanılacaktır.

ALTINCI BÖLÜM

İhlâl ve Özel Hükümler

İhlâl

Madde 22 — Hak sahibi, Kanunun 17 nci maddesi kapsamındaki kısıtlamaya bağlı şartlara ve limitlere aykırı davranan bir kimseye karşı, hakkını, bu Yönetmelikte belirlendiği şekilde kullanabilir.

Özel Hükümler

Madde 23 — Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde sözü edilen herhangi bir şahıs, Kanunun 17 nci maddesi gereğince yüklendiği sorumluluklarını yerine getirmemesi sebebiyle hak sahibi tarafından dava edilebilir.

Yürürlük

Madde 24 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

ÇİFTÇİ İSTİSNASI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN EKLERİ.doc

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının

Korunmasına Dair Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı haklarının korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, tüm yeni bitki çeşitleri ve bunlara ait ıslahçı haklarının korunması ile ilgili esasları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 8/1/2004 tarihli ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

c) Kanun: Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanunu,

d) Islahçı: Yeni bir bitki çeşidini ıslah eden veya bulan ve geliştiren kişiyi,

e) Hak sahibi: Islahçı veya onun hukukî haleflerini,

f) Çeşit: Islahçı hakkının verilmesi için gerekli şartların karşılanıp karşılanmadığına bakılmaksızın, bir veya birden fazla genotipin ortaya çıkardığı bazı özelliklerin kendisini göstermesiyle tanımlanan ve aynı tür içindeki diğer genotiplerden en az bir tipik özelliği ile ayrılan ve değişmeksizin çoğaltmaya uygunluğu bakımından bir birim olarak kabul edilen en küçük taksonomik kısım içerisinde yer alan bitki grubunu,

g) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan vegetatif ve generatif bitki kısımlarını,

h) Çoğaltım veya çoğaltma: Asıl veya ebeveyn bitkilerle aynı özellikleri taşıyan, bir sonraki nesil bitkilerin elde edilmesini,

i) Üretim veya üretme: Ürün veya çoğaltım materyali elde etmek amacıyla bitki yetiştirilmesini,

j) Çoğaltım materyali: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan bütün bir bitki veya kısımlarını,

k) Tescil: Kanun kapsamındaki çeşitlerin ıslahçı hakları kütüğüne yazılmasını,

l) Bülten: Bitki Çeşitleri Bültenini,

m) Kütük: Islahçı hakkı başvurusu ve hakkın tescili ile ilgili hususların kayıtlı olduğu sicilleri,

n) Katalog: İlgili mevzuat çerçevesinde ticareti yapılan çeşitlerin yayımlandığı listeyi,

o) UPOV Sözleşmesi: Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Birliği Sözleşmesini,

p) Farklılık: Bir çeşidin müracaatının yapıldığı tarihte herkesçe bilinen çeşitlerden, tescile esas özelliklerden, en az birisi bakımından farklılık göstermesini,

r) Yeknesaklık: Çeşidin çoğaltımı esnasında, çoğaltma metoduna bağlı olarak beklenen varyasyonun dışındaki diğer özellikler yönünden bir örneklik göstermesini veya yeterince homojen olmasını,

s) Durulmuşluk: Çeşidin, tekrarlanan üretimlerden sonra veya belirli çoğaltım dönemleri sonunda ilgili özellikleri değişmeksizin aynı kalmasını,

t) Kuruluş: Yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı haklarının korunması görevi ile ilgili uygulamayı Genel Müdürlük adına yürüten kuruluşu,

u) FYD: Farklılık, yeknesaklık ve durulmuşluğu,

v) CPVO: Avrupa Birliği Bitki Çeşit Ofisini,

y) Şahit numune: Çeşidin korumaya alındıktan sonra gerektiğinde şahit olarak kullanılmak üzere kuruluş veya ıslahçı/hak sahibinin muhafaza ettiği numuneyi,

z) Bölge Deneme Kuruluşu: Teknik denemeleri kuruluşla işbirliği içinde yürüten kuruluşu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Koruma Şartları, Korumadan Yararlanacak Kişiler ve Koruma Süresi

Genel Şartlar

Madde 5 — Yeni, farklı, yeknesak ve durulmuş olduğu bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tespit edilen bitki çeşitleri, Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi ve Bakanlık tarafından belirlenen ücretin ödenmesi kaydıyla, ıslahçı hakkı verilerek korunur.

Korumadan Yararlanacak Kişiler

Madde 6 — Çeşit koruma hakkından, Kanunun öngördüğü şekilde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgâhı olan veya iş merkezi bulunan gerçek veya tüzel kişiler veya UPOV Sözleşmesi hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler yararlanır.

Bu maddenin birinci fıkrası şartlarına uymamasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen çeşit koruma hakkını tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler de karşılıklılık ilkesi uyarınca koruma hakkından yararlanır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çeşitlerine, diğer ülkelerin koruma hakkı vermesi veya koruma hakkı vereceğini yazılı olarak bildirmesi karşılıklılık ilkesi olarak kabul edilir.

Koruma Süresi

Madde 7 — Çeşit koruma süresi ıslahçı hakkının tescil edildiği tarihten itibaren yirmibeş yıldır. Bu süre ağaç, asma ve patates için otuz yıldır. Koruma süresinin sona ermesi, takvim yılı sonu itibarıyla hesaplanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Şartları ve Başvurunun İncelenmesi

Başvuru Mercii

Madde 8 — Bu Kanunun verdiği koruma hakkından yararlanmak için çeşit sahibi, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde bahsedilen bilgi ve belgelerden oluşan dosya ile Genel Müdürlüğe başvurur.

Başvuruya Eklenecek Bilgi ve Belgeler

Madde 9 — Islahçı hakkını tescil edilmesini talep eden başvuru sahibi, Bakanlık tarafından hazırlanan Islahçı Hakkı Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak, aşağıdaki bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı Genel Müdürlüğe verir.

a) Bu dosyada;

1) Aynı çeşitle ilgili daha önceki başvurudan dolayı rüçhan hakkı talep ediliyorsa; ilk başvurunun yapıldığı ülke, kuruluş, başvuru tarihi ve numarası ve çeşidin ilk başvurudaki adının yer aldığı onaylı belge,

2) Kuruluşça hazırlanmış çeşidin teknik özelliklerini gösteren çeşit özellik formu ve gerektiğinde çeşidi tanımlayan morfolojik/moleküler karakterizasyonu ile ilgili diğer belgeler,

3) Islahçı hakkı verilmesi için başvurusu yapılan çeşitle ilgili daha önce ticarî bir faaliyette bulunulmuşsa, çeşidin ticarî olarak ne amaçla kullanıldığı, ne kadar kullanıldığı ve hangi tarihten itibaren ticarete arz edildiğine ilişkin bilgi ve buna ilişkin belgeler,

4) Başvuru ve teknik inceleme ücretinin ödendiğine dair belge,

5) Başvuru sahibi tüzel kişi ise noter tasdikli imza sirküleri,

6) Talep edilmesi hâlinde çeşidin tanımlanmasına yarayacak her türlü resim, slayt veya materyal ile ilgili bilgileri,

7) Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa; başvuru sahibinin başvuruyu yapmaya vekili yetkilendirdiğine ilişkin noter tasdikli vekaletname bulunur.

b) Başvuru ile ilgili diğer hususlar;

1) Türkiye’de ikametgâhı olmayanlar, çeşitleri için ıslahçı hakkı başvurusu yapmak ve tescil ettirmek için Türkiye’de ikametgâhı olan bir vekil tayin etmek zorundadırlar.

2) Yukarıda sayılan belgelerden yabancı dilde olanlarının yeminli tercüme bürolarında yaptırılmış Türkçe tercümelerinin başvuru formuna eklenmesi gerekir.

3) Başvuru formu ve ekli belgelerin tamamı başvuru sahibi tarafından kaşe yapılmalı ve imzalanmalıdır.

4) Başvuru formuna eklenecek belgelerin sayfa boyutu A4 ebadında olmak üzere yazılar okunaklı ve tereddüt oluşturacak nitelik ve içerikte olmamalıdır.

Başvurunun İncelenmesi

Madde 10 — Genel Müdürlük, başvurunun şeklen ve esastan incelenmesi amacıyla bir komisyon oluşturur. Bu komisyon; bitki türü bazında uzman olmak üzere kuruluş bünyesinden bir konu uzmanı, Hukuk Müşavirliğinden bir hukuk müşaviri, Genel Müdürlükten bir konu uzmanı olmak üzere üç kişiden oluşur. Gerekli olduğu takdirde Bakanlıktan veya dışından konu uzmanı bir danışman üye bu komisyona davet edilir. Komisyon üye tam sayısıyla çalışır, kararlar oybirliğiyle alınır. Komisyonun raportörlüğü Genel Müdürlük tarafından yapılır.

Başvurunun Şeklen İncelenmesi

Madde 11 — Başvurunun şeklen incelenmesinde komisyon aşağıdaki hususları inceler:

a) Kanunun 32, 33, 34, 35 ve 46 ncı maddelerinde belirtilen şeklî şartları ve başvuru formunda yer alan bilgilerin uygun olup olmadığı,

b) Çeşidin teknik özelliklerini belirten bilgi ve belgelerin yeterliliği,

c) Çeşitle ilgili daha önce ticarî bir işlem yapılmışsa buna ait bilgi ve belgeler,

d) Rüçhan hakkı talep ediliyorsa bununla ilgili bilgi ve belgelerin yeterliliği,

e) Başvuru ücretinin ödendiğine dair belge.

Komisyon başvurunun şeklen incelenmesi sonucunda başvurunun eksik veya yanlış yapıldığını tespit ederse Genel Müdürlük başvuru sahibine durumu yazılı olarak bildirir ve eksikliği gidermesi için otuz gün süre verir. Başvuru sahibi verilen süre içinde eksikliği gidermezse başvuru yapılmamış sayılır. Başvuru sahibi tespit edilen eksikliği, verilen süre içerisinde giderdiği takdirde, ıslahçı hakkı başvurusu, başvurunun ilk yapıldığı tarih itibarıyla kesinlik kazanır.

Rüçhan hakkına ilişkin eksikliğin giderilmemesi hâlinde başvuru sahibi, sadece rüçhan hakkını kullanamaz.

Başvurunun Esastan İncelenmesi

Madde 12 — Başvurunun esastan incelenmesinde komisyon aşağıdaki hususları inceler:

a) Islahçı hakkı verilmesi için başvurusu yapılan çeşidin Kanunun 5 inci maddesi hükümleri kapsamında yeni sayılıp sayılmadığı,

b) Başvuru sahibinin, ıslahçı hakkı verilmesi talep edilen çeşit ile ilgili başvuru hakkına sahip olup olmadığı veya başvuruya yetkili olup olmadığı,

c) Çeşit için önerilen ismin, Kanunun 9 uncu maddesine ve 42 nci maddesinin (a) bendi hükümlerine ve bu Yönetmeliğin 20 nci maddesine uygun olup olmadığı.

Komisyon, başvurunun esastan incelenmesi sonucunda, ıslahçı hakkı verilmesine engel bir durum olduğunu tespit ederse Genel Müdürlük başvuruyu reddeder. Genel Müdürlük ret kararını verdiği tarihten itibaren otuz gün içinde durumu başvuru sahibine gerekçeleriyle birlikte bildirir.

Bu maddenin (c) bendi uyarınca, çeşit için önerilen ismin Kanunun ilgili maddelerine uymadığı gerekçesiyle başvurunun reddedilmesi hâlinde, durum Genel Müdürlük tarafından başvuru sahibine bildirilerek otuz gün içinde çeşit için yeni bir isim önerip önermeyeceğini bildirmesi istenir. Başvuru sahibi otuz gün içinde çeşit için yeni bir isim önermezse bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen işlem yapılır.

Komisyon başvuruda herhangi bir eksikliğin olmadığına karar verirse, ıslahçı hakkı başvurusunu kabul ederek her başvuru dosyası için bir başvuru numarası verir. Başvuru dosyasının Genel Müdürlüğe verildiği tarihi başvuru tarihi olarak kesinleştirir.

Başvurunun Kütüğe Kaydedilmesi ve Bültende İlânı

Madde 13 — Genel Müdürlük, eksiksiz ve doğru yapılan her başvuruyu kütüğe kaydeder ve bir başvuru sicil numarası verir. Tüm bilgi ve belgeleri içeren dosyanın Genel Müdürlüğe verildiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Genel Müdürlük kabul edilen başvuruyla ilgili dökümanları ıslahçı hakkı kütüğüne kaydedilmek üzere kuruluşa gönderir.

Genel Müdürlük, başvurunun kütüğe kaydedilmesinden itibaren otuz gün içinde, başvuru sahibi ile ilgili aşağıda belirtilen bilgileri bültende ilan eder;

a) Başvuru sahibinin veya varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi,

b) Başvuru yapan ıslahçının kendisi değilse, ıslahçının adı, soyadı ve adresi ile hakkın ıslahçıdan ne şekilde alındığını gösterir bilgi,

c) Çeşidin botanik sınıflandırmadaki Türkçe ve Latince ismi,

d) Çeşit için önerilen isim veya ıslahçının kullandığı geçici bir isim,

e) Daha önceki bir başvurudan dolayı rüçhan hakkı talep ediliyorsa, ilk başvurunun yapıldığı ülke, tarih, numara ve makam.

Başvuruya İtiraz

Madde 14 — Başvurunun bültende ilân edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, çeşidin yeni, farklı, yeknesak ve durulmuş olmadığı gerekçesiyle veya başvuru sahibinin hak sahibi olmadığı veya çeşit için önerilen ismin Kanunun 9 uncu, 42 nci maddesinin (a) bendi hükümlerine ve Yönetmeliğin 20 nci maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle Genel Müdürlük nezdinde itiraz yapılabilir. Başvuruya itiraz edenler, itirazlarında öne sürdükleri gerekçelerin bilgi ve belgelerini Genel Müdürlüğe itirazlarıyla birlikte vermek zorundadır.

Başvuruya İtirazın İncelenmesi

Madde 15 — İtiraz üzerine en geç on beş gün içinde toplanan komisyon, başvuruya itiraz edenin dilekçesi ile ekinde yer alan bilgi ve belgeleri inceler. Genel Müdürlük itirazla ilgili belgelerin birer suretini başvuru sahibine gönderir. Genel Müdürlük üç ay içinde başvuru sahibinin, itiraz karşısında başvuru sahibi olmaya devam edip etmeyeceğini veya başvuru şartlarında değişiklik yapıp yapmayacağını bildirmesini ister. Başvuru sahibi bildirim süresi olan üç aylık sürenin yetmeyeceği gerekçesiyle Genel Müdürlükten ek süre talep edebilir. Genel Müdürlük, başvuru sahibinin yazılı olarak bildirdiği ek süre talebini değerlendirir. Genel Müdürlük, ek süre talebini incelemesi sonucunda, başvuru sahibinin haklı gerekçelere dayandığı kanısına varırsa bildirim süresine ilâve olarak en çok iki ay ek süre verir.

Verilen sürenin sonunda, başvuruya itiraz karşısında, başvuru sahibi birinci fıkrada belirtilen bildirimleri yapmazsa başvuru geri çekilmiş sayılır.

Başvuru sahibi başvurusunu ilk şekliyle devam ettireceğini veya itiraz gerekçeleri doğrultusunda başvurusunda gerekli değişiklikleri yapacağını süresi içinde bildirirse, Genel Müdürlük itiraz sahibinin itirazını sürdürüp sürdürmeyeceğini otuz gün içinde bildirmesini ister. Başvuruya itiraz eden, bu süre içerisinde, başvuruya itiraz konularında değişiklik yapamaz, sadece itirazını sürdürüp sürdürmeyeceğini bildirebilir.

Başvuruya itiraz eden, verilen otuz günlük süre içinde itirazından vazgeçmeyeceğini bildirirse:

a) İtiraz; çeşidin, Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen yenilik şartlarını taşımadığı, başvuru sahibinin hak sahibi olmadığı veya çeşit için önerilen ismin Kanunun 9 uncu, 42 nci maddesinin (a) bendi ve Yönetmeliğin 20 nci maddesi hükümlerine aykırı olduğu iddiasına dayanıyorsa, Genel Müdürlük, itiraz edilen konularla ilgili inceleme başlatır.

b) Başvuruya itiraz, çeşidin farklı, yeknesak ve durulmuş olmadığı iddiasına dayanıyorsa, kuruluş bu konulardaki itirazlarla ilgili incelemeyi Kanunun 39 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde, çeşidin teknik bakımdan incelenmesi sırasında yapar. İtiraz edilen konuların tam olarak açıklığa kavuşabilmesi için, Kuruluş itiraz konularını göz önüne alarak teknik inceleme yöntemini kendisi belirler. Genel Müdürlük, gerekli gördüğü takdirde itiraz eden kişiden, itirazını destekleyecek şekilde daha fazla bilgi, belge veya materyali vermesini isteyebilir.

c) Başvuru sahibinin gerçek hak sahibi olmadığı iddiasına dayanan itirazın Genel Müdürlük tarafından incelenmesi sonucunda, başvuru sahibinin gerçek hak sahibi olmadığı kanısına varılırsa; Genel Müdürlük itirazı kabul ederek itirazın kabulüne ilişkin kararı başvuru sahibine ve itiraz edene tebliğ eder. İtirazın kabulüne ilişkin kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde aynı çeşit için başvuruda bulunan gerçek hak sahibi, reddedilen başvuru tarihinin kendi başvuru tarihi olarak kabul edilmesini talep edebilir. Bu talep Genel Müdürlük tarafından kabul edilerek önceki başvuru tarihi gerçek hak sahibinin başvuru tarihi olarak kaydedilir.

Çeşidin Teknik Bakımdan İncelenmesi

Madde 16 — Çeşidin teknik incelemeye alınmasının uygun görülmesinden sonra, çeşit aşağıdaki hususların tespiti için teknik incelemeye tâbi tutulur;

a) Bu teknik inceleme;

1) Çeşidin, belirtilen botanik sınıfa ait olduğunun teyit edilmesi,

2) Çeşidin farklı, yeknesak ve durulmuş olduğunun tespit edilmesi,

3) Bu maddenin (a) bendinde çeşidin birinci ve ikinci alt bentlerindeki şartlara uyması hâlinde, çeşit özellik belgesinin hazırlanmasını kapsar.

İncelemenin uygulama şartları kuruluşça belirlenir ve inceleme kuruluşun gözetimi altında yapılır. Teknik inceleme için gerekli olan FYD testleri ve diğer testler UPOV Sözleşmesine taraf ülkelerden birisinde o ülkenin yetkili kuruluşu tarafından yapılmış ise test sonuçlarının Bakanlığa verilmesi kaydıyla, teknik inceleme bu testlerin sonuçlarına dayandırılabilir.

Ancak, bu testler Türkiye ile aynı veya benzer tarımsal iklim şartlarına sahip ülkelerde yapılmış olmalıdır.

b) İncelemenin bu test sonuçlarına dayandırılamaması durumunda;

1) Genel Müdürlük, teknik incelemeyi ana hizmet birimlerine veya bağlı ve ilgili kuruluşlarına veya başka kuruluşlara yaptırabilir. Teknik incelemenin başka kuruluşlara yaptırılması hâlinde bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesi hükümlerine göre Bakanlıkça belirlenecek ücret ödenir.

2) Genel Müdürlük, teknik incelemeyi başvuru sahibine de yaptırabilir. Başvuru sahibi, Genel Müdürlüğün talebi üzerine, kendisi tarafından yapılacak veya yaptırılacak yetiştirme veya diğer testlerin sonuçlarını Genel Müdürlüğe verir. Teknik inceleme bu testlerin sonuçlarına dayandırılabilir.

Bu maddenin (a) bendinin üçüncü alt bendinde yer alan çeşit özellik belgesine tarımsal ve botanik bilgilerdeki değişmelere bağlı olarak yeni kısımlar eklenebilir veya değiştirilebilir. Ancak koruma konusu bu durumdan etkilenmez.

Genel Müdürlük, teknik inceleme amacıyla her türlü bilgi, belge ve materyali başvuru sahibinden ister. Başvuru sahibi, haklı bir nedene dayanmaksızın, Genel Müdürlüğün belirleyeceği süre içinde talep edilen bilgi, belge ve materyali vermediği takdirde, başvuru reddedilir.

Çeşidin Teknik İncelemesinin Şartları

Madde 17 — Başvuru sahibi belirtilen miktarda test materyalini başvurunun bültende yayımlanmasından sonra en çok otuz gün içinde teknik incelemeyi Genel Müdürlük adına yapan kuruluşa teslim eder. Test materyallerinin miktarları Bakanlıkça belirlenir.

Test materyali Bakanlıkça belirlenen en alt sertifikalı sınıftaki tohumluğun türler bazındaki asgarî çimlenme standartlarına sahip olmalıdır. Çeşide ait numuneden alınan test materyali, FYD testlerinde kullanılmak üzere ayrılır, geriye kalan test materyali şahit numune olarak saklanır. Çeşidin FYD testlerinde deneme süresi süs bitkilerinde en az bir, çok yıllık tarla bitkileri ve ağaçlarda üç, diğer türlerde ise iki yetiştirme sezonudur.

FYD testlerinde çeşitle ilgili herhangi bir problem olması durumunda bu süreler uzatılabilir.

FYD testlerinin yapılmasında o bitki türü için UPOV ve CPVO teknik prensipleri esas alınarak hazırlanan Bitki Özellik Belgelerinde belirtilen esaslar ve test kriterleri uygulanır. Başvuru yapılan bitki türünde UPOV ve CPVO tarafından belirlenmiş kriter ya da özellik belgesi yoksa kuruluş inceleme kriterlerini kendisi belirler.

Kuruluş FYD testleri ile birlikte gerektiğinde çeşitle ilgili bazı lâboratuvar incelemelerini de yapar.

Kuruluş her bir türe ait çeşitlerin şahit numunelerinin yenilenmesi amacıyla başvuru sahibinden yeni numune isteyebilir. Başvuru sahibi kuruluşun kendisine yazılı bildiri tarihinden itibaren üç ay içinde yeni numuneyi kuruluşa teslim etmek zorundadır. Çeşidin genetik safiyetini devam ettirip ettirmediğinin kontrolü amacıyla başvuru sahibinin gönderdiği numuneyle kuruluşta muhafaza edilen numune yan yana ekilerek morfolojik karakterler yönünden karşılaştırılır. Çeşidin genetik yapısını devam ettirdiği kanısına varılırsa yeni numune şahit numune olarak saklanır. Eski numune çeşit sahibine iade edilir. Çeşidin genetik yapısını devam ettirmediği şeklindeki bulgulara rastlandığı takdirde bu Yönetmeliğin 24 üncü madde hükümleri uygulanır.

İnceleme Raporu

Madde 18 — Teknik incelemeyi Genel Müdürlük adına yapan kuruluş, çeşide ait özelliklerin belirlenmesinin yeterli olduğu kanısına varırsa, farklılık, yeknesaklık, durulmuşluk hususlarının tespitini içeren bir inceleme raporu ile FYD test sonuçlarına göre hazırlanan çeşide ait özellik belgesini Genel Müdürlüğe gönderir.

Kendisine teknik inceleme yaptırılan kuruluşlar, inceleme sonuçlarını ancak Bakanlığın izniyle kullanabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Islahçı Hakkının Tescili ve İtiraz

Islahçı Hakkının Tescili

Madde 19 — Kuruluşun, inceleme raporlarını Genel Müdürlüğe göndermesinden sonra, Genel Müdürlük tarafından kuruluşlar itibariyle ve bitki grupları esas alınarak Islahçı Hakkı Tescil Komitesi oluşturulur.

a) Genel Müdürlük oluşturduğu Islahçı Hakkı Tescil Komitesini toplantıya davet eder ve kuruluşun gönderdiği çeşitlerle ilgili inceleme raporu ve diğer dökümanları davet yazısı ile birlikte komiteyi oluşturan kuruluşlara gönderir.

b) Islahçı Hakkı Tescil Komitesine danışman üye davet edilebilir.

c) Islahçı Hakkı Tescil Komitesi aşağıda belirtilen kuruluşların konu ile ilgili uzman temsilcilerinden oluşur.

 

Kuruluşun adı

Temsilci sayısı (asil üye)

 

Genel Müdürlük

1

 

Kuruluş ve/veya bölge deneme kuruluşu

2

 

Hukuk Müşavirliği

1

 

İlgili kamu tarımsal araştırma kuruluşları

1

 

Ziraat fakülteleri

1

 

d) Komite, asil üyelerin en az beş üyenin mevcut olmasıyla toplanır.

e) Toplantıda sadece asil üyeler oy kullanabilir. Danışman olarak davet edilenler oy kullanamazlar.

f) Her toplantıda asil üyeler arasından bir başkan seçilir. Toplantının raportörlüğü kuruluş tarafından yürütülür.

g) Kuruluş toplantıda çeşitle ilgili inceleme raporlarını sözlü olarak takdim eder. Kararı, Islahçı Hakkı Tescil Komitesi verir.

h) Kararlar bu Yönetmelikte belirtilen esaslar ve gerekli şartların yerine getirilmesi kaydıyla asil üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır. Toplantıda çeşitler ayrı ayrı oylanır. Korumaya alınan çeşide bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan esaslar dâhilinde bir isim verilir ve bu isimle çeşidin ıslahçı hakkını tescil ederek kütüğe kaydeder ve ilân edilmek üzere bültende yayımlanır.

i) Bakanlık tarafından koruma altına alınan çeşide bu Yönetmeliğin Ek-1 inde yer alan Islahçı Hakkı Tescil Belgesi verilir.

j) Islahçı Hakkı Tescil Komitesi inceleme raporunu kesin bir karar vermek için yeterli bulmazsa, başvuru sahibine bilgi verir ve tamamlayıcı incelemeleri Bakanlık kendisi yapar veya yaptırır. Ret veya kabul kararı alınıncaya kadar yapılan tamamlayıcı incelemeler teknik incelemelerin bir devamı olarak kabul edilir.

İsimlendirme Kuralları

Madde 20 — Islahçı hakkı verilerek korunan çeşidin ismi onun umumî ismi hâline gelir.

Komite, çeşidin isminin aşağıdaki şartları taşıması hâlinde korunan çeşide, çeşit sahibinin önerdiği ismi verir:

a) İsim, çeşidin tanınmasını sağlamak kaydıyla, anlamlı veya anlamsız bir kelime veya kelime gruplarından, kelimeler ve rakamlardan veya harf ve rakamlardan oluşabilir.

b) Çeşit için önerilen isim diğer çeşitlerden farklı bir isim niteliği taşımalı veya çeşidin tanınması dil bilimi açısından yeterli olmalıdır.

c) İsim, kamu düzeni ve genel ahlâka aykırı ifadeler içermemelidir.

d) İsim, sadece bitki çeşitleri ve tohumculuk sektöründe söz konusu olan ülkemiz ve UPOV sözleşmesine taraf ülkelerin dilleri de dâhil olmak üzere tür, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafî orijin veya üretim tarihini belirten işaretlerden ibaret olmamalıdır.

e) İsim, çeşidin coğrafî orijini, değeri veya özellikleri açısından çeşit ile ıslahçı veya başvuru sahibi arasındaki irtibat bakımından yanıltıcı şekilde veya karışıklığa neden olacak nitelikte olmamalıdır.

f) Çeşit için önerilen ismin içinde, çeşit ile ilgili ürünler bakımından marka alınmasını markalar mevzuatı açısından engelleyici unsurlar bulunamaz.

g) UPOV Sözleşmesine taraf bir ülkede tescil edilmiş çeşit için bir isim kullanılmakta ise ıslahçı hakkı başvuruları bu isimle yapılır ve çeşit bu isimle tescil edilir. Aynı çeşitle ilgili diğer ülkelerde başka isimler de kullanılmakta ise, diğer ülkelerde kullanılan bu isimler de başvuru siciline ve ıslahçı hakları siciline kaydedilir. Türkiye’de daha önce tescil edilen çeşitler için de aynı hükümler uygulanır.

h) Çeşit için önerilen isim, Türkiye’de veya UPOV Sözleşmesine taraf ülkelerde tescil edilen veya kullanılan, aynı veya yakın türlere ait çeşitlerin isimleri ile aynı veya karışıklığa yol açacak kadar benzeri olamaz.

i) Korunan çeşide ait çoğaltım materyalini satan, pazarlayan veya diğer şekillerde kullanan herkes, çeşidin ismini kullanmak zorundadır. Bu hüküm, esas itibarıyla türetilmiş çeşitleri de kapsar. Islahçı hakkı sona erse bile, çeşidin isminin kullanılması zorunludur.

j) Korunan çeşidin kullanımı ile ilgili olarak üçüncü kişilerin önceki hakları saklıdır. Üçüncü kişilerin önceki hakları nedeniyle, çeşide ait ismin kullanılması bu çeşidi kullanmak zorunda olan kişiye yasaklanmışsa Genel Müdürlük ıslahçıdan veya hak sahibinden çeşit için yeni bir isim önermesini ister.

k) Çeşit için önerilen ismin marka, ticaret unvanı veya benzer diğer işaretlerle birlikte kullanılması, ancak çeşit isminin kolayca tanınabilir şekilde yazılması hâlinde mümkündür.

Tescilin İlânı

Madde 21 — Korunan çeşitle ilgili ıslahçı hakkının tescili, tescil tarihinden itibaren otuz gün içinde bültende ilân edilir.

Bültende, ıslahçı hakkının tescili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Korunan çeşidin ismi,

b) Başvuru tarihi ve numarası,

c) Rüçhan hakkı kullanılmışsa, ilk başvurunun yapıldığı ülke, tarih, numarası ve çeşidin ilk başvuru anındaki adı,

d) Hak sahibinin adı, soyadı, uyruğu ve adresi,

e) Hak sahibi ıslahçı değilse, ıslahçının veya ıslahçıların adı, soyadı, uyruğu, adresi,

f) Islahçı hakkının tescil edildiği tarih ve sicil kayıt numarası.

Tescile İtiraz

Madde 22 — Islahçı hakkı tescilinin bültende ilân edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde, üçüncü kişiler tarafından, tescil işlemine karşı Kanunun 32 nci, 33 üncü, 34 üncü, 36 ncı, 39 uncu, 40 ıncı, 41 inci ve 44 üncü maddelerinde belirtilen işlemlerde eksiklikler yapıldığı gerekçesiyle itirazda bulunulabilir.

Tescile itiraz edenler aşağıdaki bilgi ve belgeleri Genel Müdürlüğe vermek zorundadır:

a) İtiraza ait başvuru dilekçesi ve itirazını destekleyici belgeler,

b) İtiraza ilişkin olarak bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde belirtilen ve Bakanlık tarafından belirlenen ücretin yatırılmış olduğuna dair belge.

Genel Müdürlük, otuz gün içerisinde yerine getirilmek üzere, itiraz edenden itirazını destekleyici ek bilgi, belge ve materyal isteyebilir. İtiraz eden kendisinden talep edilen bilgi, belge ve materyali verilen süre içerisinde Bakanlığa vermezse, itiraz hiç yapılmamış sayılır.

Genel Müdürlük, ıslahçı hakkının tescili ile ilgili olarak yapılan itiraz dilekçesi ve eklerinin bir örneğini hak sahibine ve Islahçı Hakkı Tescil Komitesine göndererek, hak sahibinin itiraz ve gerekçeleri hakkındaki görüşlerini otuz gün içinde gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak bildirmesini ister.

Genel Müdürlük, Islahçı Hakkı Tescil Komitesinin itirazı inceleme aşamasında da gerek gördüğü hâllerde itiraz edenin ve hak sahibinin görüşlerini isteyebilir.

Islahçı Hakkı Tescil Komitesi, itiraz edenin dilekçesini ve ekinde yer alan bilgi ve belgeleri inceleme sonucunda, ıslahçı hakkının verilmesi ile ilgili olarak birinci fıkrada belirtilen maddelerdeki işlemlerin yerine getirilmediği veya bu işlemlerin herhangi birinde önemli bir eksiklik yapıldığı kanısına varırsa, konu ile ilgili raporu Genel Müdürlüğe gönderir. Genel Müdürlük, Islahçı Hakkı Tescil Komitesinin görüşleri doğrultusunda ıslahçı hakkı tescili ile ilgili işlemin geçersizliğine ve eksikliğin yapıldığı safhaya kadar geriye dönülerek işlemlerin yeniden yapılmasına karar verir.

Genel Müdürlük, inceleme sonucunda itirazı uygun bulmadığı takdirde, ıslahçı hakkı tescili ile ilgili yapılan itirazı reddederek durumu itiraz edene ve hak sahibine bildirir.

Islahçı Hakkının Tescilinden Sonraki Değişiklikler

Madde 23 — Hak sahibi, ıslahçı hakkının tescil edildiği tarihten sonra adres ve unvan değişikliklerini otuz gün içerisinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirir.

Ayrıca hak sahibi, devir ve intikal gibi değişiklikleri, ilgili ücretin ödendiğini gösteren banka dekont aslı ile birlikte otuz gün içerisinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Genel Müdürlük, değişiklik taleplerini değerlendirerek, uygun bulduğu takdirde düzeltmenin yapılması amacıyla kuruluşa gönderir. Kuruluş kütükte buna ilişkin düzeltmeleri yapar ve bu değişiklikler bültende ilân edilir.

Hak Sahibinin Tescilden Sonraki Yükümlülüğü

Madde 24 — Hak sahibi, hakkın yürürlükte olduğu sürece korunan çeşidin veya yerine göre kalıtsal özelliklerini taşıyan çoğaltım materyallerinin devamından sorumludur.

Kuruluş, koruma süresince, çeşidin veya yerine göre kalıtsal kısımlarının genetik yapılarının devam edip etmediğini araştırır. Hak sahibi, korunan çeşidin genetik yapısının devam edip etmediğinin kuruluş veya Genel Müdürlüğün belirlediği başka bir kuruluş tarafından araştırılması için bilgi, belge ve materyal sağlamakla yükümlüdür.

Çeşidin genetik yapısının devamı hususunda şüpheye düşülürse ve bu şüphe bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bilgi, belge ve materyal ile giderilemezse, Genel Müdürlük, çeşidin genetik yapısının devam edip etmediğinin araştırılmasını ister. Bu araştırma, hak sahibi tarafından sağlanan materyal ile çeşit özellik belgesindeki bilgilerin ve numunelerin yetiştirme testleri ve diğer testler yapılarak karşılaştırılmalarını ihtiva eder.

Yapılan araştırmalar, çeşidin genetik yapısını devam ettirmede hak sahibinin başarısız olduğunu ortaya çıkarırsa, ıslahçı hakkı, Kanunun 48 inci maddesine göre Bakanlıkça iptal edilmeden önce hak sahibinin görüşü alınır.

Hak sahibi, belirlenen üç ay içinde korunan çeşidin veya yerine göre kalıtsal kısımlarının yeterli miktarda numunesini, çeşidin numunesi olmak veya mevcut numuneyi yenilemek veya çeşidin korunması için diğer çeşitlerle karşılaştırmalı bir inceleme yapılması amacıyla kuruluşa veya Genel Müdürlüğün belirleyeceği başka bir kuruluşa verir. Yapılan inceleme olumsuz sonuçlanırsa ıslahçı hakkı iptal edilir.

Genel Müdürlüğün gerekli görmesi hâlinde, hak sahibi, çeşide ait şahit numuneyi Bakanlık adına muhafaza eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Zorunlu Lisans ve Zorunlu Lisansla İlgili Arabuluculuğun Talep Edilmesi

Zorunlu Lisans

Madde 25 — Islahçı hakkının tescilinden itibaren üçüncü yılın sonunda, kamu yararının gerektirmesi hâlinde, ıslahçı hakkı zorunlu lisansa konu yapılabilir.

Millî savunma veya halk sağlığı açısından, korunan çeşidin kullanılmaya başlaması, kullanımının artırılması veya yaygınlaştırılması büyük önem taşıyorsa kamu yararının bulunduğu kabul edilir.

Korunan çeşidin kullanılmamasının veya nitelik ve miktar bakımından yetersiz kullanılmasının ekonomik ve teknolojik gelişme açısından ciddî zararlara sebep olacağı hâllerde de kamu yararının bulunduğu kabul edilir.

Bakanlığın teklifi üzerine, zorunlu lisansa, Bakanlar Kurulu karar verir. Korunan çeşidin kullanımının millî savunma veya halk sağlığı bakımından önemli olması hâlinde ise zorunlu lisans teklifi, Bakanlık ile Millî Savunma Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığı tarafından birlikte yapılır.

Millî savunma nedeni ile verilen zorunlu lisans kararı, çeşidin bir veya birkaç işletme tarafından kullanılması ile sınırlandırılabilir.

Korunan çeşidin ihraç edilmesi durumu zorunlu lisans gerekçesi olarak kabul edilmez.

Kullanım Zorunluluğu

Madde 26 — Hak sahibi veya yetki verdiği kişi, korunan çeşide ait çoğaltım materyalini kullanmak zorundadır.

Kullanım zorunluluğu ıslahçı hakkının verildiğine ilişkin ilânın bültende yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde gerçekleştirilmelidir.

Çeşidin nitelik ve miktar bakımından yeterli olarak kullanılması gerekir. Kullanmanın değerlendirilmesinde piyasa şartları ile bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar göz önüne alınır.

Çeşidin Kullanılmasının İspatı

Madde 27 — Hak sahibi veya yetkili kıldığı kişi, korunan çeşidin kullanıldığını kanıtlayıcı belgeleri Bakanlığa vermek zorundadır. Bu belgeler, korunan çeşidin nitelik ve miktar bakımından yeterli şekilde kullanıldığını gösteren beyanları kapsamalı ve konu ile ilgili meslek kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları veya ilgili başka kurumlar tarafından onaylı olmalıdır.

Çeşidin kullanıldığını kanıtlayan belgede, korunan çeşitle ilgili ıslahçı hakkının verildiği tarih ve sayı ile kullanımın başladığı tarih, beyanda bulunanın adı, adresi, imzası ve belgenin tanzim edildiği tarihin bulunması gerekir.

Kullanım belgesi ıslahçı hakkı siciline kaydedilir. Bu işlem için Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde belirtilen ücretin ödenmesi gerekir.

Zorunlu Lisansla İlgili Arabuluculuğun Talep Edilmesi

Madde 28 — Zorunlu lisans verilmesi için talepte bulunmak isteyen kişi, önce, aynı çeşit için sözleşmeye dayalı lisans verilmesi amacıyla Bakanlıktan arabuluculuk etmesini isteyebilir.

Bakanlığın arabuluculuğunu talep etmek için Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde belirtilen ücret ödenir.

Arabuluculuk talebinde aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Talepte bulunan hakkında bilgi,

b) Arabuluculuk talebine konu olan çeşit ve hak sahibi hakkında bilgi,

c) Zorunlu lisans verilmesini haklı kılan şartlar,

d) Talep edilen lisansın kapsamı ve talebin sebepleri,

e) Talepte bulunanın hak konusu çeşidi etkin şekilde kullanıp kullanamayacağı ve hak sahibi tarafından lisans verilmesi için istenilen makul teminatın verilip verilemeyeceği konusunda karar vermeye yetecek bilgiler.

Arabuluculuk talebinin kabul edildiğini taraflara bildirilmesini izleyen iki aylık süreye rağmen sözleşmeye dayalı bir lisansın verilmesi mümkün olmamışsa, Bakanlık arabuluculuk ve faaliyetinin sona erdiğini açıklar ve bunu ilgililere bildirir.

Bakanlık, lisans sözleşmesinin gerçekten yapılabileceği kanısına varırsa, tarafların birlikte yapacağı en çok bir aylık ek süre talebini, iki aylık süre geçmesine rağmen kabul edebilir.

Bakanlığın Arabuluculuğu

Madde 29 — Bakanlık, arabuluculuk talebi konusundaki kararını talep tarihinden itibaren bir ay içinde verir.

Bakanlık, kendisine yapılan arabuluculuk talebi ile bu talebe ekli belgelerin incelenmesinden ve yaptığı araştırmadan sonra, zorunlu lisansın verilmesini gerektiren bir durum olduğu, talepte bulunan kişinin ödeme gücü olduğu ve hak konusu çeşidin kullanımı için gerekli imkânlara sahip olduğu kanısına varırsa, arabuluculuk talebini kabul eder.

Bakanlık, arabuluculuk talebi konusundaki kararını, talep sahibine ve ayrıca arabuluculuk talebinin bir sureti ile birlikte hak sahibine bildirir.

Arabuluculuk Talebi ile İlgili Ücret

Madde 30 — Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen arabuluculuğun talep edilmesi ile ilgili ücret, talebin nitelikleri, istekler ve iddiaların değerlendirilmesiyle ortaya çıkan bulguların sonucuna göre talepte belirtilen her istek için ayrı ayrı olmak üzere, Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre her yıl Bakanlık tarafından tespit edilir. Arabuluculuk ücretinin nereye ve nasıl ödeneceği ile ilgili hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.

Teminat Miktarının Tespiti

Madde 31 — Kanunun 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen teminat miktarı, başvuru konusunun nitelikleri, istekler ve iddiaların değerlendirilmesiyle ortaya çıkan bulguların sonucuna göre her talep için ayrı ayrı olmak üzere, bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre her yıl Bakanlık tarafından tespit edilir. Teminat miktarının nereye ve nasıl ödeneceği ile ilgili hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.

Zorunlu Lisansın Talep Edilmesi ile İlgili Ücret ve Teminatın Tespiti

Madde 32 — Kanunun 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen teminat ile (c) bendinde belirtilen ücret miktarı, başvuru konusunun nitelikleri, istekler ve iddiaların değerlendirilmesiyle ortaya çıkan bulguların sonucuna göre her talep için ayrı ayrı olmak üzere, bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre her yıl Bakanlık tarafından tespit edilir. Teminat ve ücretin nereye ve nasıl ödeneceği ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Ücretler

Yıllık Ücret

Madde 33 — Bakanlık, ıslahçı hakkının tescilinden itibaren korunan çeşitle ilgili yıllık ücret tahakkuk ettirir. Ücret tutarı kuruluşun döner sermaye hesabına yatırılır.

Yıllık ücret, çeşidin koruma süresince her yıl Ocak ayında, hak sahibi tarafından Bakanlığa peşin olarak ödenir.

Bir sonraki yıl için uygulanacak yıllık ücretin miktarı her yıl Aralık ayında Bakanlık tarafından belirlenir.

Bakanlık tarafından belirlenen yıllık ücret miktarları her yıl Aralık ayında bültende yayımlanır.

Yıllık ücretin belirlenen sürelerde ödenmemesi hâlinde, ıslahçı hakkı, Kanunun 55 inci maddesi gereğince kendiliğinden sona erer. Yıllık ücretin ödenmemesi nedeniyle hakkın kendiliğinden sona ermesinde, yıllık ücretin son ödeme tarihi itibarıyla gerçekleştiği kabul edilir. Bu durum otuz gün içinde bültende ilân edilir.

İşlem Ücreti

Madde 34 — Bakanlık, Kanun ve bu Yönetmelikte öngörülen işlemler için işlem ücreti tahakkuk ettirir. Ücretler aşağıda sayılan işlemler karşılığında alınır:

a) Başvuru ücreti; başvuru sahibinin Bakanlığa ilk başvurusu ile birlikte bir defaya mahsus ödediği ücrettir. Başvuru ücretinin ödenmemesi hâlinde başvuru geri alınmış kabul edilir. Başvurudan sonra başvuru sahibinin başvurusunu geri çekmesi ya da her ne şekilde olursa olsun başvurunun geçersiz olması veya başvurunun reddedilmesi hâlinde Bakanlık başvuru ücretini iade etmez.

b) Teknik inceleme ücreti; çeşidin teknik bakımdan incelenmesi ve FYD testlerinin kurulması amacı ile ilk yılı başvuru ile birlikte sonraki yıllar Ocak ayında ödenen ücrettir. Bakanlığın teknik incelemeyi Bakanlık dışında herhangi bir kuruluşa yaptırması durumunda ücret o incelemeyi yapan kuruluşa aktarılır. Bakanlık gerektiğinde bu ücretle birlikte başvuru sahibinden ek ücret tahsil eder. Teknik incelemenin yurt dışında bir kuruluşa yaptırılması durumunda o ülkenin para cinsinden belirlediği ücret başvuru sahibinden ek ücretle birlikte tahsil edilir. Başvurudan sonra başvuru sahibinin başvurusunu geri çekmesi ya da her ne şekilde olursa olsun başvurunun geçersiz olması veya başvurunun reddedilmesi hâlinde Bakanlık teknik inceleme ücretini ve alınmışsa ek ücreti başvuru sahibine otuz gün içinde iade eder.

c) İsim inceleme ücreti,

d) Başvuruya ve tescile itiraz ücreti,

e) Islahçı hakkının tescili ücreti,

f) Zorunlu lisans talep ücreti,

g) Zorunlu lisansla ilgili arabuluculuk ücreti,

h) Suretlerden alınan ücretler,

i) Yayın ücretleri,

j) Devir veya intikal ücreti,

k) Teminat ücreti.

İşlem ücretlerinin miktarları, Bakanlık tarafından bir sonraki yıl için her yıl Aralık ayında belirlenir. İşlem ücretleri bültende yayımlanır.

İşlem ücretleri bütün işlemlerde peşin olarak tahsil edilir. Ücreti yatırılmayan işlemler değerlendirmeye alınmaz.

Tahakkuk eden ücret tutarları kuruluşun döner sermaye hesabına yatırılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Hakkın Devri, İntikali ve Sözleşmeye Dayalı Lisans

Korunan Çeşitle İlgili Başvuru ve Tescilden Doğan Hakkın Devri

Madde 35 — Islahçı hakkı verilmesi için başvurusu yapılan çeşitle ilgili olarak Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılan başvurudan doğan hak veya ıslahçı hakkının tescil edilmesi sonucunda tescilden doğan hak, bir başkasına devredilebilir veya miras yoluyla intikal edebilir.

Başvuru veya tescilden doğan hakkın devredilmesi veya miras yoluyla intikali bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde belirtilen ücretin ödenmesi kaydıyla sicile kaydedilir ve bültende yayımlanır.

Başvuru hakkının veya tescilden doğan hakkın bir başkasına devredilmesi veya miras yoluyla intikali için aşağıdaki belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri ile hak sahiplerinin Genel Müdürlüğe başvurması gerekir;

a) Talep dilekçesi,

b) Veraset ilamı,

c) Islahçı hakkı tescil belgesi,

d) Devreden ve devir alanın imza ve beyanlarını taşıyan, korunan çeşidin adının geçtiği noter tasdikli devir senedi,

e) Devir alan tüzel kişi ise, imza sirküleri,

f) Devir veya intikal talebi vekil tarafından yapılıyor ise, noterden tasdikli vekaletname.

Sözleşmeye Dayalı Lisans

Madde 36 — Başvuru veya tescilden doğan hak, ülke sınırları içinde geçerli olacak şekilde, lisans sözleşmesine konu edilebilir.

Sözleşmeye dayalı lisans, Türkiye sınırları içinde geçerli olacak şekilde inhisarî lisans veya inhisarî olmayan lisans şeklinde verilebilir.

Lisans sözleşmesi yazılı olarak yapılır. Lisans sözleşmesinin geçerli olabilmesi için lisans alan veya lisans verenin aşağıdaki belgelerle Bakanlığa başvurması gereklidir.

a) Lisans alanın ve lisans verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan çeşide ait başvuru tarihi ve numarasını, tescil tarihi ve numarasını, lisansın ücretini, süresini ve dayanağını belirten noter tasdikli lisans sözleşmesi,

b) Islahçı hakkı tescil belgesi,

c) Ücretin ödendiğine dair belge,

d) Lisans alan tüzel kişi ise imza sirküleri,

e) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Hükümsüzlüğün Sicile Kaydedilmesi, İlânı ve

Hakkın Kendiliğinden Sona Ermesi

Hükümsüzlüğün Sicile Kaydedilmesi ve Bültende İlânı

Madde 37 — Kanunun 52 nci maddesi hükümleri gereğince ıslahçı hakkının hükümsüzlüğüne karar verilmesi hâlinde, ıslahçı hakkının hükümsüzlüğüne ilişkin mahkeme kararı ıslahçı hakkı siciline kaydedilir. Hükümsüzlük kararı ıslahçı hakkı siciline kaydedildikten sonra ilk yayınlanacak bültende ilân edilir.

Hakkın Kendiliğinden Sona Ermesi

Madde 38 — Islahçı hakkının Kanunun 55 inci maddesi hükümleri kapsamında kendiliğinden sona ermesi hâlinde, hak konusu çeşit, sona erme tarihinden itibaren umumun malı sayılır. Kuruluş, varsa kendisindeki koruma hakkı sona eren çeşide ait şahit numuneyi ülkedeki gen kaynaklarını muhafaza eden merkezlerden birine gönderir.

Hakkın kendiliğinden sona ermesi hâlinde, bu durum sicile kaydedilir ve yayınlanacak ilk bültende ilan edilir.

Hak sahibinin Genel Müdürlüğe yazılı olarak başvurması neticesinde, ıslahçı hakkından vazgeçme nedeniyle hak sona ermişse, sona erme, vazgeçmenin kütüğe kaydedilme tarihi itibarıyla hüküm doğurur. Vazgeçme, kütüğe kayıt tarihinden sonraki ilk bültende ilân edilir.

Islahçı hakkı kütüğünde, hak sahibi olarak kaydedilmiş diğer hak sahiplerinin ve lisans alanların tümünün izni olmadan, hak sahiplerinden herhangi biri hakkından vazgeçemez. Hak üzerinde üçüncü kişiler tarafından hak iddia edilmekte ise onların rızası olmadan da hak sahipleri hakkından vazgeçemez.

Yıllık ücretin belirlenen sürelerde ödenmemesi nedeniyle ıslahçı hakkı sona ermişse, sona erme, yıllık ücretin ödenmesi gereken son ödeme tarihi itibarıyla hüküm doğurur. Ancak, hak sahibi, sona ermenin bültende yayımlanmasından itibaren altı ay içinde yıllık ücretin belirlenen sürede ödenememesinin mücbir sebeplerden kaynaklandığını Bakanlığa yazılı olarak bildirdiği takdirde, yıllık ücreti Bakanlığın belirlediği ödeme şekli ve miktarıyla ödemesi kaydıyla, ıslahçı hakkı yeniden geçerlilik kazanır.

Genel Müdürlük, mücbir sebeple yıllık ücretin ödenememesi başvurusunu başvuru tarihinden sonraki ilk bültende yayımlar. Mücbir sebep başvurusunun bültende yayımlanmasından itibaren otuz gün içinde ilgili olan herkes bu konudaki görüşlerini yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirirler. Genel Müdürlük, mücbir sebep başvurusunu ve ilgililerin görüşlerini birlikte değerlendirerek kararını verir.

Islahçı hakkının yeniden geçerlilik kazanması Bakanlığın kararı ile olur. Bakanlık, mücbir sebebin varlığını kabul ederse; yıllık ücreti ödemesi kaydıyla, ödeme tarihi itibarıyla hak yeniden geçerlilik kazanır. Hakkın yeniden geçerlilik kazanması hususu kütüğe kaydedilir ve bültende yayımlanır.

Yıllık ücretin ödenmemesi nedeniyle hakkın sona ermesi neticesinde hak kazanan üçüncü kişilerin kazanılmış hakları, hakkın yeniden geçerlilik kazanması durumundan etkilenmez ve üçüncü kişiler kazanılmış bu haklarını yaptıkları sözleşmeye göre kullanırlar. İhtilaf halinde üçüncü kişilerin hakları ve bunların kapsamı mahkemece belirlenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Islahçı Hakkı Kütüğü ve Bitki Çeşitleri Bülteni

Islahçı Hakkı Kütüğü

Madde 39 — Bakanlık, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında ıslahçı hakkının korunmasından yararlanan çeşitler ile ilgili olarak başvuru sicili ve ıslahçı hakkı sicilini içeren ıslahçı hakkı kütüğünü oluşturur.

Islahçı hakkı kütüğü, ıslahçının veya vekilinin ilk başvurusu sırasında Genel Müdürlüğe verdiği dosyadaki bilgilerden başlayarak, başvurunun incelenmesi ve kabulü, teknik inceleme, hakkın verilmesi, bültenlerde yayımlanma, itirazlar ve devirler gibi tüm aşamaları kapsayan klasördür.

a) Klasörde yer alan başvuru sicili;

1) Başvuru sahibinin adı, soyadı, uyruğu, adresi,

2) Başvuru sahibi ıslahçı değilse, ıslahçının veya ıslahçıların adı, soyadı, uyruğu, adresi,

3) Başvuru tarihi,

4) Başvuru sicil numarası,

5) Rüçhan hakkı kullanılmışsa, rüçhan tarihi, ülkesi ve numarası,

6) Başvurunun yayınlandığı tarih ve numarası,

7) Başvurudan doğan hakkın devri, rehin, intikal ve haciz gibi işlemler,

8) Başvurudan vazgeçme,

9) Başvurunun reddi,

10) Başvuru vekil tarafından yapılmışsa, vekilin adı, soyadı, adresi

gibi bilgilerden oluşur.

b) Klasörde yer alan ıslahçı hakkı sicili;

1) Başvuru tarihi ve sicil numarası,

2) Hak sahibinin adı, soyadı, uyruğu, adresi,

3) Hak sahibi ıslahçı değilse, ıslahçının veya ıslahçıların adı, soyadı, uyruğu, adresi,

4) Çeşidin ismi ve diğer ülkelerde kullanılan diğer isimleri,

5) Tescil tarihi ve numarası,

6) Çeşidin özellik belgesi ve diğer teknik özellikleri,

7) Korunan çeşitle ilgili lisans, zorunlu lisans, devir, intikal, rehin ve haciz

gibi bilgilerden oluşur.

İlgili olan herkes, ıslahçı hakkı kütüğünde yer alan başvuru ve ıslahçı hakkı siciline ilişkin bilgi ve belgeleri inceleyebilir. İnceleme belge ve bilgilerin asıllarında yapılmaz. İnceleme, Bakanlıkça belirlenmiş ücreti sayfa başına ödemek kaydı ile istenen belgelerin kopyaları üzerinden yapılabilir. Belgelerin aslı üzerinden yapılacak inceleme Bakanlığın yazılı izni ile mümkündür.

Kütüğün incelenmesini talep eden kişi Genel Müdürlüğe inceleme konularını belirten bir yazı ile başvurur. Genel Müdürlük, kendisine yapılan inceleme talebini uygun gördüğü takdirde, Kütüğün incelenmesine izin verir. Ancak, üretilmesi veya çoğaltılması sürekli olarak diğer çeşitlerin kullanılmasını gerektiren çeşitlerin sahiplerinin, çeşide ait belge, bilgi ve testlerin inceleme kapsamı dışında tutulmasını isteme hakları vardır. Bu çeşitlerin sahipleri, çeşitleri ile ilgili sicillerin yer aldığı kütüğün inceleme kapsamı dışında tutulması taleplerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak yapmalıdır.

Bitki Çeşitleri Bülteni

Madde 40 — Bülten, Genel Müdürlük tarafından belirli sürelerle yayımlanır.

Genel Müdürlük, bültende, korunan çeşitlerle ilgili olarak başvuru sahibi, hak sahibi, koruma süresi, başvuru tarihi, tescil tarihi ve çeşidin ismini içeren bilgiler ile yayınlanmasına gerek duyduğu diğer konuların da yer aldığı yıllık raporu yayımlar.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Korunan Çeşitler

Madde 41 — UPOV sözleşmesi kapsamında, UPOV a üye ülkelerde ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde diğer ülkelerde koruma altındaki çeşitler için; Kanunun 5 inci maddesi ve bu Yönetmeliğin 16 ncı madde 2 nci fıkrasına göre değerlendirilerek teknik inceleme yapılmadan, sadece yenilik ve diğer incelemeler yapılarak başvuru kabul edilir. Başvuruda teknik inceleme ücreti hariç başvuruyla ilgili diğer ücretler ödenerek çeşit, ıslahçı hakkı tescil komitesi marifetiyle koruma altına alınır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin 33 üncü ve 34 üncü maddesinde bahsedilen yıllık ve işlem ücretleri bir defaya mahsus olmak üzere, Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde Bakanlık tarafından belirlenerek ilân edilir.

Geçici Madde 2 — Kanunun Geçici Madde 2 kapsamında yer alan çeşitlerde daha önce FYD testleri yapılarak çeşit özellik belgesi hazırlanmışsa bu Yönetmeliğin 16 ncı madde ikinci fıkrasındaki hüküm uygulanmaz.

Yürürlük

Madde 42 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 43 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT EK.doc

—— • ——

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Uygulama ve Araştırma

Merkezi (TUAM) Yönetmeliği

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Merkezin amacı, üniversiteye bağlı fakülte/enstitü/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki öğretim elemanları ile öğrencilere araştırma ve uygulama imkanı sunmak, öğretim elemanlarını bilgilendirmek, kurslar ve seminerler düzenlemek, sanayinin ihtiyacına uygun araştırmalar düzenlemek, kamu ve/veya özel kuruluşlara ileri teknolojide test ölçüm imkanları sunmak, üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak ve bir uygunluk değerleme kuruluşu görevi yapmaktır.

Tanımlar

Madde 2 — Yönetmelikte Üniversite sözcüğü Afyon Kocatepe Üniversitesini, Merkez sözcüğü ise Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini ifade eder.

Kuruluş ve Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) kurulmuştur.

Görevleri

Madde 4 — Merkez, ikinci maddede belirtilen amaca ulaşmak için aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir.

a) Teknoloji eğitimi verme konusunda araştırmalar yapmak, endüstriyel ar-ge projeleri yürüterek bilgi tabanının geliştirilmesini sağlamak ve bu alandaki araştırma faaliyetlerini yönetmek, bu tür faaliyetlerde yer almak ve bunlara destek vermek,

b) Öğretim elemanlarının sürekli eğitimi konusunda danışmanlık görevini yerine getirmek, ileri düzeyde araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetleri için laboratuvar tesis etmek, uygulama alanları oluşturmak,

c) Sanayiden ve üniversitenin çeşitli birimlerinden gelen ortak proje tekliflerini değerleyip karşılıklı koordinasyonu sağlamak ve çeşitli sanayi dallarında çalışan personel için, kısa dönemli kurslar açmak, seminerler düzenlemek,

d) Üniversitenin çeşitli birimleri ile ulusal ve uluslar arası araştırma merkezleri arasında bilimsel ve teknik bilgi alış verişi sağlamak,

e) Üniversitedeki bölümlerin amaçladığı mesleklere yönelik eğitim faaliyetleri yürütmek ve bunun için gerekli olan video, CD ve benzeri araç, gereç ve dokümanları hazır bulundurmak,

f) Lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama, pratik çalışma ve staj için imkanlar sağlamak,

g) Bölgedeki kamu ve/veya özel kuruluşlara ileri teknolojilerde analiz imkanları sunmak.

Organlar

Madde 5 — Merkezin organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu

b) Merkez Müdürü

c) Merkez Birimleri ve Proje Gurupları

Yönetim Kurulu

Madde 6 — Yönetim kurulu, Rektör tarafından görevlendirilen merkez müdürü, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Mühendislik Fakültelerini temsilen birer, Fen-Edebiyat Fakültelerini temsilen birer ve Teknik Eğitim Fakültesini temsilen bir öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine süreyi tamamlamak için aynı birimden üye seçilir. Süresi biten üye, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

Yönetim kurulu ayda en az bir defa toplanır. Merkez müdürü gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine yönetim kurulunu toplantıya çağırır.

Yönetim kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 7 — Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili kararları almak,

b) Merkez müdürünün önerilerini değerlendirmek,

c) Proje guruplarının kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek,

d) Disiplinler arası çalışmalar için protokoller düzenlemek,

e)Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılacak çalışmalar için protokoller hazırlamak,

f) Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

Merkez Müdürü

Madde 8 — Merkez müdürü, merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda görev yapan Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten müdür tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan müdürün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Rektör tarafından aynı yöntemle görevlendirme yapılır.

Merkez müdürü, Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyeleri arasından birini, üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine, aynı yöntemle müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcısının görevi, merkez müdürü değişince biter.

Müdür yardımcısı, merkez müdürünün verdiği işleri yapar ve müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekalet eder.

Merkez Müdürünün Görevleri

Madde 9 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek,

c) Yönetim kurulu kararlarını yürütmek,

d) Merkezin ve bağlı birimlerinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

e) Merkez birimleri ve proje guruplarının da görüşünü alarak, gerekli fiziksel olanaklar (laboratuvar, binalar, araç-gereçler v.b.) ile personel ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek,

f) Yıl sonu çalışma raporlarını, yeni çalışma programını hazırlamak ve bunları yönetim kuruluna sunmak.

Merkez Birimleri ve Proje Gurupları

Madde 10 — Merkez birimleri ve proje gurupları, ar-ge ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek amacıyla, merkez müdürünün önerisi ve yönetim kurulu kararıyla kurulabilirler. Kuruluş ve çalışmaları yönetim kurulu kararının belirlediği esaslara göre yürütülür.

Yürürlük

Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Selçuk Üniversitesinden:

Selçuk Üniversitesi Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Selçuk Üniversitesinin Tıp, Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar, Veteriner Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarı dışında kalan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uyulacak esasları düzenlemektir.

Hukuki Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte adı geçen;

a) İlgili Kurul: Fakültelerde fakülte kurulu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

b) İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için, bölüm başkanının önerisi üzerine, dekan veya müdür tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

d) Ders Kredisi: Bir kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir saat teorik ders, iki saat uygulama, laboratuvar, klinik, atölye ve benzeri çalışmaları ifade eden ölçü birimini,

e) Ön Şartlı Ders: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,

f) Ortak Zorunlu Ders: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili,Yabancı Dil dersleri ile Yükseköğretim Yürütme Kurulunca öngörülen bilgisayar derslerini,

g) Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen yükseköğretim kurumunu,

h) Yüksekokul: Üniversite bünyesinde lisans eğitimi veren yüksekokullar ile ön lisans eğitimi veren meslek yüksekokullarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-Öğretim Dönemleri ve Akademik Takvim

Madde 4 — Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl 14 haftadan az olamaz.

Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. İlgili kurulların kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile dersler yıllık olarak da düzenlenebilir.

Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, en geç Mayıs ayı içinde Üniversite Senatosunca belirlenir.

Giriş ve Kayıt Şartları

Madde 5 — Selçuk Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullara kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak (yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanması gerekir).

b) Öğrenci Seçme Sınavı sonucunda, o öğretim yılında Selçuk Üniversitesi fakülte ve yüksekokullarına merkezî yerleştirme sistemi veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı ile kayıt hakkı kazanmış olmak ya da özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puan ile şartlara sahip bulunmak ve Selçuk Üniversitesince yapılacak Özel Yetenek Sınavını başarmış olmak.

c) Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek.

d) Açıköğretim hariç başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak.

Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

Kayıt Yenileme ve Kayıt Dondurma

Madde 6 — Öğrenci her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödeyerek kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve danışmanına onaylatmak zorundadır.

Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenci, aynı zamanda birinci yarıyıl/yıldaki programda yer alan derslere de kaydını yaptırmış sayılır.

Akademik takvimde belirtilen sürelerde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini yatırmayan ve kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, kanunda belirtilen öğretim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde kaydını yeniletmeyenlerden haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin kaydının yenilenmesine yeni ders seçme/ders bırakma süresinin bitiminden itibaren onbeş gün içerisinde mazeretini belirten dilekçe ile başvurması kaydıyla ilgili Yönetim Kurulu karar verir. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

Kayıt yenileme süresini takip eden bir haftalık süre içerisinde öğrenci danışmanın onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir.

Haklı ve geçerli mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencilerin talebi üzerine, fakülte ve yüksekokul yönetim kurulları kararı ile dondurulur.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

Madde 7 — İlgili kurulların teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfının öğretim ve sınav esasları Senatoca kabul edilecek yönerge ile belirlenir.

Öğretim Programları, Uygulama ve Stajlar

Madde 8 — Eğitim-öğretim programları, ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanarak en geç Mayıs ayı içinde Rektörlüğe sunulur ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Bir sonraki akademik yıla ait program değişiklikleri de aynı zaman ve yolla belirlenir.

Bir programdaki toplam kredi miktarı ortak zorunlu dersler hariç, iki yıllık programlarda 64’ten az 80’den fazla, dört yıllık programlarda 128’den az 160’dan fazla olamaz.

Öğretim programı, teorik dersler ve/veya uygulamalardan (seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışması, arazi uygulaması, staj ve benzeri) oluşur.

Staj zorunluluğu olan programlarda staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar ilgili kurulların teklifi ile Senatoca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

Ders Alma

Madde 9 — Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür.

a) Öğrenci, yarıyıl/yıl başında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız kaldığı (F aldığı) veya başarısız olduğu (FD, FF aldığı) dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl/yıl derslerinden de alır. Ancak öğrencinin alt sınıflardan başarısız olduğu dersler dikkate alınarak, bulunduğu yarıyıldan alacağı derslerin sayısına, öğrenci, danışmanının da görüşünü alarak kendisi karar verir.

b) Öğrenci danışmanın olumlu görüşü ile ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olması ve genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.00 olması şartı ile bulunduğu yıl/yarıyıl programında bulunan derslerin toplam kredisinin %20’sine kadar bir üst yarıyıl/yıldan ders alabilir. Ön şartlı dersler ve ön şartlar, ilgili Kurulun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

c) Öğrenci daha önce alıp başarılı olduğu ders/dersleri not yükseltmek için tekrar alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli olur.

d) Kayıt dondurma ve uzaklaştırma nedeniyle dönem kaybeden veya ders kaydı yaptırmayan öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yarıyıl/yıldan devam ederler, bir üst yarıyıl/yıldan ders alamazlar.

e) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci, o dersten muaf sayılır.

f) Bazı dersler uzaktan eğitim metodu ile verilebilir. Uzaktan eğitimin esasları Senatoca belirlenir.

g) Öğrenci azlığı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için normal ve ikinci öğretim birleştirilerek ders yapılan programlar dışında normal öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretimden ders alamazlar.

h) Öğrenciler ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun gördüğü hallerde başka fakülte ve bölümlerdeki dersleri alabilirler.

Derslere Devam

Madde 10 — Öğrenci derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadır. Teorik derslerin % 30’undan, uygulamaların % 20’sinden fazlasına devam etmeyen ve uygulamalarda başarılı olamayan öğrenci o dersin genel sınavına alınmaz.

Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam şartı yerine getirilmiş ise, ara sınavlara girmek kaydıyla bu derslerde devam şartı aranmaz. Ancak, uygulama sınavı yapılan dersler ile sınıf geçme sistemi uygulanan fakülte ve yüksekokullar bu uygulamanın dışındadır.

Devamın denetimi, Dekanlık veya Yüksekokul Müdürlüğünce uygun görülen bir yöntemle yapılır. Devamsız öğrencilerin durumu genel sınavlardan önce ilgili öğretim elemanı tarafından ilân edilir.

Sınavlar

Madde 11 — Sınavlar ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, ek sınav, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygulama, staj, tez, proje ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili Kurullar karar verir.

Öğrenciler, sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Gerekli görülen hallerde ilgili Yönetim Kurulu kararı ile Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

Öğretim elemanları, ara sınav sonuçlarını genel sınavlar başlamadan en geç onbeş gün önce otomasyon sistemine girmek ve sınav evrakını idareye teslim etmek zorundadırlar. Genel sınav sonuçlarının ise o dersin bütünleme sınavından bir hafta öncesine kadar ilân edilmesi gerekir.

Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar Dekanlık veya Müdürlüklerce en az iki yıl saklanır.

a) Ara Sınav: Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce Dekanlık veya Müdürlüklerce tespit ve ilân edilir. Yıllık program uygulanan fakülte ve yüksekokullarda ilgili Kurul kararı ile tek ara sınav yapılabilir. Bir yarıyıl/yıl programında yer alan derslerden bir günde en fazla iki dersin ara sınavı yapılır.

b) Genel Sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yıl sonunda yapılır. Genel sınava, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir.

Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilebileceğine ve bunların birbiriyle bağlantılı olduğuna, öğrenciye mezuniyet tezi veya çalışması yaptırılması halinde bunların değerlendirme esaslarına ilgili Yönetim Kurulları karar verir.

c) Bütünleme Sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin genel sınavının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava genel sınava girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde sınavda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler girebilir.

d) Tek Ders Sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde fakülte ve yüksekokullarca açılacak tek ders sınavına girerler. Tek ders sınav hakkı dikey geçişle gelen Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı öğrencilerine de tanınır. Tek ders sınavına dersi hiç almamış olan ve devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmaksızın en az CC ise öğrenci başarılı sayılır.

e) Ek Sınav: Ön lisans programlarında dört, dört yıllık lisans programlarında yedi, beş yıllık programlarda sekiz ve altı yıllık programlarda dokuz yıllık öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere, dilekçeyle başvurmaları halinde, ilgili Yönetim Kurulu kararıyla, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsam ve şartlarında, akademik takvimde belirtilen sürelerde kullanılmak koşuluyla biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir.

Ek sınav haklarını kullanma durumunda olan öğrenciler ders kaydı yaptıramazlar ve sınav hakkı dışında öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ancak öğrenci katkı paylarını veya ikinci öğretim ücretlerini ödemeye devam ederler.

Uygulamalı ve uygulaması olan derslerle ilgili ek sınav şartlarının nasıl yerine getirileceği ilgili Yönetim Kurulunca belirlenir. Ek sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmaksızın en az CC ise öğrenci başarılı sayılır.

f) Mazeret Sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili Yönetim Kurullarınca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, Dekanlık veya Yüksekokul Müdürlüğünce tespit ve ilân edilen gün yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

g) Muafiyet Sınavı: Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ortak zorunlu yabancı dil dersi veya yabancı dil hazırlık sınıfında okumak durumunda olan öğrenciler için ilgili dil dersinden yarıyıl başında bir sınav açılır. Bu sınavın esasları 7 nci maddede sözü edilen yönerge ile tespit edilir.

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 12 — Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilânından itibaren en geç beş işgünü içinde Dekanlığa veya Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. İtiraz üzerine idarece yapılacak inceleme sonucu maddî hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak yapılan gerekli düzeltmeler ilgili Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır ve sonuç öğrenciye bildirilir.

Başarı Notunun Tespiti

Madde 13 — Bir dersin genel/bütünleme sınavından sonra öğrenciye, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40’ı ile genel/bütünleme sınav notunun % 60’ının toplamı dikkate alınarak ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından harf notu verilir. Öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Ancak, öğretim elemanı yukarıdaki yöntemle bulunacak puanın aşağıdaki tablodaki harf karşılığının altında bir harfi başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz.

Harf notları ve karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

 

Puanlar

Notlar

Katsayılar

 

90-100

AA

4.00

 

85-89

BA

3.50

 

75-84

BB

3.00

 

70-74

CB

2.50

 

60-69

CC

2.00

 

55-59

DC

1.50

 

50-54

DD

1.00

 

40-49

FD

0.50

 

0-39

FF

0,00

 

---

F

0,00

 

FD, FF: Başarısız

F: Devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması nedeniyle genel sınava girme hakkı yok.

G: Geçer (Kredisiz derslerde başarılı)

K: Geçmez (Kredisiz derslerde başarısız)

M (Muaf): Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken ÖSYM sınavına girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen nottur. Geldiği kurumdaki notu harf ile birlikte belirtilir.

Ağırlıklı Not ve Ağırlıklı Not Ortalaması

Madde 14 — Ağırlıklı Not: Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.

Dönem/yıl Ağırlıklı Not Ortalaması: Öğrencinin o dönem kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması: Öğrencinin bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır.

Mezuniyet Ağırlıklı Not Ortalaması: Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibariyle genel ağırlıklı not ortalamasıdır.

Başarı Denetimi

Madde 15 — Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar ederler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süreleri, Öğrenimi Bitirme ve Diplomalar

Eğitim-Öğretim Süresi ve Ek Süreler

Madde 16 — Öğrenciler, iki yıllık ön lisans programlarını en çok dört, dört yıllık lisans programlarını en çok yedi, beş yıllık programlarını sekiz ve altı yıllık programlarını da en çok dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. Öğrenim süresinin hesaplanmasında kayıt dondurma süreleri dikkate alınmaz; ancak üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğretim süresinden ve devamsızlıktan sayılır. Uzaklaştırma cezası alan öğrenciler katkı payı veya ikinci öğretim ücretini öderler.

Bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olamayan son sınıf öğrencilerine ilgili Yönetim Kurulu kararı ile kullandırılacak ek sınav haklarıyla ilişik kesme işlemleri aşağıdaki esaslar doğrultusunda yürütülür.

a) Hiç almadığı veya alıp da devam şartını yerine getiremediği ya da uygulamalı derslerde uygulamalardan başarılı olamadığı için genel sınava girme hakkı elde edemediği ders sayısı beşten fazla olan öğrenci ek sınavlara alınmaz ve öğrencinin ilişiği kesilir.

b) Azamî öğrenim süresi sonunda bu maddenin (a) bendi dışında kalarak ilişiği kesilmeyen öğrenciye, devam şartını yerine getirerek başarısız olduğu tüm dersler için, biri bütünleme olmak üzere iki sınav hakkı verilir.

Bu sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sayısını, hiç almadığı veya devam şartını yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere, beşe indiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

c) Ek sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını dört veya beşe indiren öğrenciye üç yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapan kurumlarda iki öğretim yılı) ek süre verilir. Bu ek süre sonunda başarısız olduğu ders sayısını üçe indiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

d) Azamî öğrenim süresi sonunda, ek sınav hakkını kullanmadan mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını dört veya beşe indiren öğrenciye dört yarıyıl (iki öğretim yılı) ek süre verilir. Ek süre sonunda başarısız ders sayısını üçe indiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

e) Azamî öğrenim süresi sonunda ya da yukarıdaki (c) ve (d) bentlerinde belirtilen ek süreleri kullanarak, mezun olması için başarması gereken ders sayısını üçe indiren öğrencinin ilişiği kesilmez ve bu üç ders için sınırsız sınav hakkı verilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenci, bu haklarını derslerin açıldığı yarıyıl veya yıldaki genel sınavlarda kullanır. Öğrenci, bu sınava üst üste ya da aralıklı olarak üç öğretim yılı hiç girmezse, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve öğrencinin ilişiği kesilir.

Ek süre veya sınırsız sınav haklarının kullanımı sırasında uygulamalı dersler, uygulaması olan dersler ile daha önce alınmamış veya devam şartı yerine getirilmemiş dersler dışındaki derslerde devam ve ara sınav şartı aranmaz. Bu sınavlarda en az CC alan öğrenci başarılı sayılır.

Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrenci, katkı payı veya ikinci öğretim ücreti ödemeye devam eder, ancak sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt Silme ve Sildirme

Madde 17 — Öğrencinin yazılı olarak kaydının silinmesini istemesi dışında, aşağıda belirtilen hallerde ilgili Yönetim Kurulları kararı ile üniversite ile ilişkisi kesilir.

a) Kanunun öngördüğü süreler içerisinde başarı sağlayamamak.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.

c) Mazeretsiz olarak süresi içerisinde iki defa üst üste katkı payını veya bahar yarıyılı kayıt yenileme süresinden itibaren bir ay içerisinde ikinci öğretim ücretini yatırmamış olmak.

d) Kanunla verilen sınırsız sınav hakkını üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç kullanmamış olmak.

Mazeretler

Madde 18 — Yükseköğretim Kurulunca belirlenen, haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde, Dekanlığa veya Yüksekokul Müdürlüğüne mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadırlar. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler, kabul edilmez. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üniversitemiz sağlık kurumlarından veya resmî yataklı ya da resmî hasta kabul yetkisi olan yataklı özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış olması gerekir.

İlgili Yönetim Kurulunca kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır.

a) Öğrencinin, geçerli mazereti sebebiyle katılamadığı ders saatlerindeki devamsızlığı; 10 uncu maddede belirtilen sınırları aştığı takdirde, devamsız olduğu derslerle ilgili hakları öğrencinin talebi üzerine dondurulur. Öğrenciler bu dersleri, açıldıkları ilk yarıyılda veya yılda alırlar. Bu şekilde kaybedilen süre, normal eğitim-öğretim süresine eklenir.

b) Öğrencinin mazereti yönetmelikte öngörülen devam süresine dahil edilmez.

c) Öğrenciler, raporlu oldukları süre içinde sınavlara giremezler. Raporlu olduğu süre içerisinde sınava giren öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.

Yatay ve Dikey Geçişler

Madde 19 — Selçuk Üniversitesinin fakülte ve yüksekokullarına yapılacak yatay geçişler "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine ve dikey geçişler de "Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine ve Senatoca belirlenen esaslara göre yapılır. Yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları ilgili Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Selçuk Üniversitesinin bir fakültesinin bir bölümünden bir başka fakültesinin veya aynı fakültenin bir başka bölümüne geçiş Üniversite Senatosunun kabul edeceği yönergeye göre yapılır.

Çift Anadal ve Yan Dal

Madde 20 — Çift anadal ve yan dal eğitim-öğretimi ile ilgili usul ve esaslar ilgili mevzuat çerçevesinde Üniversite Senatosunca çıkarılacak bir yönerge ile düzenlenir.

Yabancı Dil Destekli Eğitim

Madde 21 — Senatoca belirlenen şartlara uygun olmak kaydıyla, ilgili Kurulun önerisi ve Senatonun onayı ile hazırlık sınıfı olan bölümlerde yabancı dil destekli eğitim yaptırılabilir. Bu eğitimin şartları Üniversite Senatosu tarafından çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir.

Mezuniyet

Madde 22 — Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o programdaki tüm dersleri almış ve başarmış olması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavın son günüdür. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi/tezi, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler; tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Mezuniyetleri müteakip akademik yıla taşan öğrenciler ise, o yarıyılın da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler. Ancak tek ders sınavında başarılı olan öğrenciden o dönemin harcı alınmaz.

Diplomalar

Madde 23 — Selçuk Üniversitesinin bir fakülte veya yüksekokulunun eğitim-öğretim programında mevcut olan bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan öğrencilere o programın lisans veya ön lisans diploması verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilebilir. Diploma ve mezuniyet belgeleri Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir.

Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere; diploma yerine geçecek, kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara istemeleri halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların ilişiği kesilmiş sayılır.

Tebligat ve Adres Bildirme

Madde 24 — Her türlü tebligat, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak veya tebliğ varakası ilgili yükseköğretim kurumunda ilân edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

Yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu fakülte/yüksekokullarının ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık olan öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlükten Kaldırma, Geçici Maddeler Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 25 — 7/6/1999 tarihli ve 23718 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren "Selçuk Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — 2003-2004 bahar yarıyılına ait ek genel sınavlar ve ardından yapılacak tek ders sınavları Senatoca kararlaştırılacak tarihlerde yapılacaktır.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen harf notları aşağıdaki tabloya göre dönüştürülür.

 

A1

AA

 

A2

BA

 

B1

BB

 

B2

CB

 

C

CC

 

D1

DC

 

D2

DD

 

F1

F

 

F2

FF

 

F3

FF

Geçici Madde 3 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yıllık esasa göre eğitim-öğretim yapan fakülte ve yüksekokullarda ayrıca fakülte/yüksekokul kararına gerek olmadan yıllık eğitime devam edilir.

Yürürlük

Madde 26 — Bu Yönetmelik, 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılından geçerli olmak ve tüm öğrencilere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 — Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Selçuk Üniversitesinden:

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uyulacak esasları düzenlemektir.

Hukuki Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte adı geçen;

a) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için, Bölüm Başkanının önerisi üzerine, Dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

b) Ders Kredisi: Bir kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir saat teorik ders, iki saat uygulama, laboratuvar, klinik ve benzeri çalışmaları ifade eden ölçü birimini,

c) Ön Şartlı Ders: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,

d) Ortak Zorunlu Ders: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile Yükseköğretim Yürütme Kurulunca öngörülen Bilgisayar derslerini,

e) Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen yükseköğretim kurumunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-Öğretim Dönemleri ve Akademik Takvim

Madde 4 — Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl Dişhekimliği Fakültesinde 14 haftadan az olamaz, ortalama 16 haftadır.

Eğitim ve öğretim; yıl esasına göre düzenlenir.

Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, en geç Mayıs ayı içinde Üniversite Senatosunca tespit edilir.

Giriş ve Kayıt Şartları

Madde 5 — Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesine kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak (yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanması gerekir).

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı sonucunda, o öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesine merkezî yerleştirme sistemi ile kayıt hakkı kazanmış olmak.

c) Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek.

d) Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak.

Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

Kayıt Yenileme ve Kayıt Dondurma

Madde 6 — Öğrenci her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde katkı payını ödeyerek kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve danışmanına onaylatmak zorundadır.

Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenci, aynı zamanda birinci yarıyıl/yıldaki programda yer alan derslere de kaydını yaptırmış olur.

Akademik takvimde belirtilen sürelerde katkı payını yatırmayan ve kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, kanunda belirtilen öğretim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde kaydını yeniletmeyenlerden haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin kaydının yenilenmesine yeni ders seçme/ders bırakma süresinin bitiminden itibaren onbeş gün içerisinde mazeretini belirten dilekçe ile başvurması kaydıyla Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

Haklı ve geçerli mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencilerin talebi üzerine, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile dondurulur.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

Madde 7 — Fakülte Kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfının öğretim ve sınav esasları Senatoca kabul edilecek yönerge ile belirlenir.

Öğretim Programları, Uygulama ve Stajlar

Madde 8 — Eğitim-öğretim programları, ilgili bölüm/anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulunca karara bağlanır ve en geç Mayıs ayı içinde Rektörlüğe sunulur ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Bir sonraki akademik yıla ait program değişiklikleri de aynı zaman ve yolla belirlenir.

Eğitim-öğretim programındaki toplam kredi miktarı ortak zorunlu dersler hariç, 160’dan az 200’den fazla olamaz.

Öğretim programı, teorik dersler ve/veya uygulamalardan (seminer, laboratuvar, klinik çalışma, staj ve benzeri) oluşur.

Staj ve uygulamalarla ilgili esaslar;

a) Preklinik ve klinik dönemlerinde %20 oranını aşmayan devamsızlık durumlarında başarı için uygulamaları tamamlamak ve başarılı olmak şarttır. %20 oranını aşan devamsızlıklarda uygulamanın tekrarı bir sonraki ders yılında yapılır.

b) Dişhekimliği pratik uygulamalarında öğrenciler her yıl belirli sayıdaki pratik çalışmasını verilen sürede tamamlamakla yükümlüdür. Pratik uygulamaların hangi sayıda ve ne şekilde olacağı, başarı durumunun nasıl değerlendirileceği ilgili Anabilim Dalı tarafından ders yılı/staj dönemi başında öğrencilere duyurulur. Pratik çalışmalarını tamamlayamayan öğrenci o dersi başaramamış sayılır.

c) Mesleki klinik uygulamalar 4 ve 5 inci sınıfta staj olarak kabul edilir.

Eğitim-öğretim yılında, devamı tamamlanmış, ancak başarısız olunmuş, 4 veya daha az sayıdaki staj, Dekanlık tarafından belirlenen program dahilinde, yıl sonu ve bütünleme sınav tarihleri arasında tekrar edilebilir. Son sınıfta başarısız staj sayısı 4 den fazla ise, fazlası bir sonraki eğitim öğretim döneminde katkı payı yatırılmak kaydı ile tekrarlanır. 4 üncü sınıfta 4 stajdan fazla başarısızlık durumunda 9 uncu maddenin (a) bendi gereğince bir üst sınıfa geçilemez, başarısız olduğu tüm stajları bir sonraki yıl tekrarlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

Ders Alma

Madde 9 — Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür.

a) Dişhekimliği Fakültesinde sınıf geçme sistemi uygulanır. Dişhekimliği eğitim-öğretim programında her öğretim yılında Fakülte tarafından verilen mesleki teorik ve pratik dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğrenimine bağlı ön şartlı derslerdir. Bir sınıfı geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez ve kaldığı dersleri tekrar eder. Ortak zorunlu derslerden başarısız olan öğrenci bir üst sınıfa geçer, ancak başarısız olduğu ortak zorunlu derslerin müteakip dönemlerdeki sınavlarına girmek ve başarılı olmak zorundadır. Bu derslerin sınavlarında ve değerlendirilmesinde Selçuk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki hükümler geçerlidir. Ön şartlı dersler ve ön şartlar, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

b) Kayıt dondurma ve uzaklaştırma nedeniyle dönem kaybeden veya ders kaydı yaptırmayan öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yıldan devam ederler.

c) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci, o dersten muaf sayılır.

d) Öğretim programlarında yer alan dersler ile programların yürütülüşü konusunda Fakülte Kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosunun onayı ile başka şartlar ve ön şartlar konulabilir veya kaldırılabilir.

Derslere Devam

Madde 10 — Öğrenci derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadır. Teorik derslerin %30’undan, uygulamaların %20’sinden fazlasına devam etmeyen ve uygulamalarda başarılı olamayan öğrenci o dersin genel sınavına alınmaz.

Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam şartı yerine getirilmiş olsa da bu derslerde devam şartı aranır.

Devamın denetimi, Dekanlıkca uygun görülen bir yöntemle yapılır. Devamsız öğrencilerin durumu genel sınavlardan önce ilgili öğretim elemanı tarafından ilân edilir.

Sınavlar

Madde 11 — Ortak Hükümler: Sınavlar ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, ek sınav, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygulama, staj ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine Fakülte Kurulu karar verir.

Öğrenciler, sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Gerekli görülen hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

Öğretim elemanları, ara sınav sonuçlarını genel sınavlar başlamadan en geç onbeş gün önce otomasyon sistemine girmek ve sınav evraklarını idareye teslim etmek zorundadırlar. Genel sınav sonuçlarının sınav tarihinden en geç bir hafta sonra ilan edilmesi gerekir.

Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar Dekanlıkca en az iki yıl saklanır.

a) Ara Sınav: Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce Dekanlıkca tespit ve ilân edilir. Fakülte Kurulu kararı ile tek ara sınav yapılabilir. Bir yarıyıl/yıl programında yer alan derslerden bir günde en fazla iki dersin ara sınavı yapılır.

b) Genel Sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yıl sonunda yapılır. Genel sınava, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir.

Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilebileceğine ve bunların birbiriyle bağlantılı olduğuna Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

c) Bütünleme Sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin genel sınavının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava genel sınava girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde sınavda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler girebilir.

d) Tek Ders Sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde fakülte tarafından açılacak tek ders sınavına girerler. Tek ders sınavına dersi hiç almamış olan ve devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmaksızın en az CC ise öğrenci başarılı sayılır.

e) Ek Sınav: Beş yıllık programdan sekiz yıllık öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere, dilekçeyle başvurmaları halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsam ve şartlarında, akademik takvimde belirtilen sürelerde kullanılmak koşuluyla biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir.

Ek sınav haklarını kullanma durumunda olan öğrenciler ders kaydı yaptıramazlar ve sınav hakkı dışında öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ancak öğrenci katkı paylarını ödemeye devam ederler.

Uygulamalı ve uygulaması olan derslerle ilgili ek sınav şartlarının nasıl yerine getirileceği Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir. Ek sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmaksızın en az CC ise öğrenci başarılı sayılır.

f) Mazeret Sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, Dekanlıkça tespit ve ilân edilen gün yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

g) Muafiyet Sınavı: Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu yabancı dil veya yabancı dil hazırlık sınıfında okumak durumunda olan öğrencilerle ilgili dil dersinden yarıyıl başında bir sınav açılır. Bu sınavın esasları 7 nci maddede sözü edilen yönerge ile tespit edilir.

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 12 — Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilânından itibaren en geç beş işgünü içinde Dekanlığa yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. İtiraz üzerine idarece yapılacak inceleme sonucu maddî hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınıp gerekli düzeltme yapılarak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır ve sonuç öğrenciye bildirilir.

Başarı Notunun Tespiti

Madde 13 — Bir dersin genel/bütünleme sınavına giren öğrenciye, ara sınav/sınavlar not ortalamasının %50’si ile genel/bütünleme sınav notunun %50’sinin toplamı dikkate alınarak ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından harf notu verilir. Öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için, genel/bütünleme sınav notunun en az 50 olması kaydıyla, aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Ancak, öğretim elemanı yukarıdaki yöntemle bulunacak puanın aşağıdaki tablodaki harf karşılığının altında bir harfi başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz.

Harf notları ve karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

 

Puanlar

Notlar

Katsayılar

 

90-100

AA

4.00

 

85-89

BA

3.50

 

75-84

BB

3.00

 

70-74

CB

2.50

 

60-69

CC

2.00

 

55-59

DC

1.50

 

50-54

DD

1.00

 

40-49

FD

0.50

 

0-39

FF

0,00

 

---

F

0,00

 

FD, FF: Başarısız

F: Devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması nedeniyle genel sınava girme hakkı yok.

G: Geçer (Kredisiz derslerde başarılı)

K: Geçmez (Kredisiz derslerde başarısız)

M (Muaf): Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken ÖSYM sınavına girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen nottur. Geldiği kurumdaki notu harf ile birlikte belirtilir.

Ağırlıklı Not ve Ağırlıklı Not Ortalaması

Madde 14 — Ağırlıklı Not: Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.

Yıl Ağırlıklı Not Ortalaması: Yıl ağırlıklı not ortalaması öğrencinin o öğretim yılında kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması: Genel ağırlıklı not ortalaması öğrencinin bir fakülte veya yüksekokula kayıt olmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır.

Mezuniyet Ağırlıklı Not Ortalaması: Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibariyle genel ağırlıklı not ortalamasıdır.

Başarı Denetimi

Madde 15 — Dişhekimliği Fakültesinde sınıf geçme sistemi uygulandığından öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için o öğretim yılında programdaki tüm derslerden başarılı olması gerekir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birisini alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için bu dersin uygulama olmaması, FD, FF, F notu alınmış başka dersi bulunmaması ve yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 veya üzeri olması gerekir. Aksi takdirde bir üst sınıfa geçemez ve bu dersleri tekrar ederler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süreleri, Öğrenimi Bitirme ve Diplomalar

Eğitim-Öğretim Süresi ve Ek Süreler

Madde 16 — Öğrenciler beş yıllık programı en çok sekiz yılda tamamlamak zorundadırlar. Öğrenim süresinin hesaplanmasında kayıt dondurma süreleri dikkate alınmaz; ancak üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğretim süresinden ve devamsızlıktan sayılır. Uzaklaştırma cezası alan öğrenciler katkı payı öderler.

Bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olamayan son sınıf öğrencilerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kullandırılacak ek sınav haklarıyla ilişik kesme işlemleri aşağıdaki esaslar doğrultusunda yürütülür.

a) Hiç almadığı veya alıp da devam şartını yerine getiremediği ya da uygulamalı derslerde uygulamalardan başarılı olamadığı için genel sınava girme hakkı elde edemediği ders sayısı beşten fazla olan öğrenci ek sınavlara alınmaz ve ilişiği kesilir.

b) Azamî öğrenim süresi sonunda bu maddenin (a) bendi dışında kalarak ilişiği kesilmeyen öğrenciye, devam şartını yerine getirerek başarısız olduğu tüm dersler için, biri bütünleme olmak üzere iki sınav hakkı verilir.

Bu sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sayısını, hiç almadığı veya devam şartını yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere, beşe indiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

c) Ek sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını dört veya beşe indiren öğrenciye iki öğretim yılı ek süre verilir. Bu ek süre sonunda başarısız olduğu ders sayısını üçe indiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

d) Azamî öğrenim süresi sonunda, ek sınav hakkını kullanmadan mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını dört veya beşe indiren öğrenciye dört yarıyıl (iki öğretim yılı) ek süre verilir. Ek süre sonunda başarısız ders sayısını üçe indiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

e) Azamî öğrenim süresi sonunda ya da yukarıdaki (c) ve (d) bendlerinde belirtilen ek süreleri kullanarak, mezun olması için başarması gereken ders sayısını üçe indiren öğrencinin ilişiği kesilmez ve bu üç ders için sınırsız sınav hakkı verilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenci, bu haklarını derslerin açıldığı yarıyıl veya yıldaki genel sınavlarda kullanır. Öğrenci, bu sınava üst üste ya da aralıklı olarak üç öğretim yılı hiç girmezse, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve öğrencinin ilişiği kesilir.

Ek süre veya sınırsız sınav haklarının kullanımı sırasında uygulamalı dersler, uygulaması olan dersler ile daha önce alınmamış veya devam şartı yerine getirilmemiş dersler dışındaki derslerde devam ve ara sınav şartı aranmaz. Bu sınavlarda tam not üzerinden en az CC alan öğrenci başarılı sayılır.

Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrenci, katkı payı ödemeye devam eder, ancak sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt Silme ve Sildirme

Madde 17 — Öğrencinin yazılı olarak kaydının silinmesini istemesi dışında, aşağıda belirtilen hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile üniversite ile ilişkisi kesilir.

a) Kanunun öngördüğü süreler içerisinde başarı sağlayamamak.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.

c) Mazeretsiz olarak süresi içerisinde iki defa üst üste katkı payını yatırmamış olmak.

d) Kanunla verilen sınırsız sınav hakkını üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç kullanmamış olmak.

Mazeretler

Madde 18 — Yükseköğretim Kurulunca belirlenen, haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde, Dekanlığa mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadırlar. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler, kabul edilmez. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üniversitemiz sağlık kurumlarından veya resmî yataklı ya da resmî hasta kabul yetkisi olan yataklı özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış olması gerekir.

Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır.

a) Öğrencinin, geçerli mazereti sebebiyle katılamadığı ders saatlerindeki devamsızlığın; 10 uncu maddede belirtilen sınırları aştığı takdirde, devamsız olduğu derslerle ilgili hakları öğrencinin talebi üzerine dondurulur. Öğrenciler bu dersleri, açıldıkları ilk yarıyılda veya yılda alırlar. Bu şekilde kaybedilen süre, normal eğitim-öğretim süresine eklenir.

b) Öğrencinin mazereti yönetmelikte öngörülen devam süresine dahil edilmez.

c) Öğrenciler, raporlu oldukları süre içinde sınavlara giremezler. Raporlu olduğu süre içerisinde sınava giren öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.

Yatay Geçişler

Madde 19 — Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesine yapılacak yatay geçişler "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine ve Senatoca belirlenen esaslara göre yapılır. Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Selçuk Üniversitesinin bir fakültesinin bir bölümünden bir başka fakültesinin veya aynı fakültenin bir başka bölümüne geçiş Üniversite Senatosunun kabul edeceği yönergeye göre yapılır.

Çift Anadal

Madde 20 — Çift anadal eğitim-öğretimi ile ilgili usul ve esaslar ilgili mevzuat çerçevesinde Üniversite Senatosunca çıkarılacak bir yönerge ile düzenlenir.

Yabancı Dil Destekli Eğitim

Madde 21 — Senatoca belirlenen şartlara uygun olmak kaydıyla, Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile hazırlık sınıfı olan bölümlerde yabancı dil destekli eğitim yaptırılabilir. Bu eğitimin şartları Üniversite Senatosu tarafından çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir.

Mezuniyet

Madde 22 — Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o programdaki tüm dersleri almış ve başarmış olması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavın son günüdür. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, staj ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler; tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Mezuniyetleri müteakip akademik yıla taşan öğrenciler ise, o yarıyılın da katkı payını öderler. Ancak tek ders sınavında başarılı olan öğrenciden o dönemin harcı alınmaz.

Diplomalar

Madde 23 — Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi eğitim-öğretim programında mevcut olan bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan öğrencilere yüksek lisans diploması verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilebilir. Diploma ve mezuniyet belgeleri Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir.

Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere; diploma yerine geçecek, kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

Tebligat ve Adres Bildirme

Madde 24 — Her türlü tebligat, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak veya tebliğ varakası ilgili yükseköğretim kurumunda ilân edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

Yükseköğretim kurumuna kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu fakülte ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık olan öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Diğer Hükümlerin Uygulanması

Madde 25 — Bu Yönetmelikte düzenlenmeyen hükümlerde Selçuk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlükten Kaldırma, Geçici Madde, Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 26 — 8/81999 tarihli ve 23780 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren "Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen harf notları aşağıdaki tabloya göre dönüştürülür.

 

A1

-

AA

 

A2

-

BA

 

B1

-

BB

 

B2

-

CB

 

C

-

CC

 

D1

-

DC

 

D2

-

DD

 

F1

-

F

 

F2

-

FF

 

F3

-

FF

 

Yürürlük

Madde 27 — Bu Yönetmelik 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılından geçerli olmak ve tüm öğrencilere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28 — Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 18 Sayılı Tebliğ

Vergilerin Muhasebeleştirilmesi Standardı

 

Amaç ve kapsam

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, banka gelirleri üzerinden hesaplanan vergilerin muhasebeleştirilmesine ilişkin esas ve usullerin belirlenmesidir.

Hukuki dayanak

Madde 2- Bu Tebliğ, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 3 üncü maddesinin (11) numaralı fıkrası ile 13 üncü maddesi ve Muhasebe Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 3- Bu Tebliğde yer alan;

Ticari kâr; vergiden önceki dönem kârını,

Ticari zarar; vergiden önceki dönem zararını,

Mali kâr; vergi mevzuatı uyarınca tespit edilen vergiye esas kârı,

Mali zarar; vergi mevzuatı uyarınca tespit edilen zararı,

Cari dönem vergisi; dönem mali kârı (zararı) üzerinden ödenecek (geri kazanılabilecek) vergi tutarını,

Ertelenmiş vergi aktifi; indirilebilir geçici farklar ve mali zararlar ile vergi indirim ve istisnalarının sonraki dönemlere taşınması sebebiyle gelecek dönemlerde geri kazanılabilir vergi tutarını,

Ertelenmiş vergi pasifi; vergilendirilebilir geçici farklar sebebiyle takip eden dönemlerde ödenecek vergi tutarını,

Geçici fark; bir varlığın veya yükümlülüğün defter değeri ile vergi mevzuatı uyarınca belirlenen vergiye esas değeri arasındaki farkı,

Vergilendirilebilir geçici fark; bir varlığın veya yükümlülüğün defter değeri ile vergi mevzuatı uyarınca belirlenen vergiye esas değeri arasında ortaya çıkan ve sonraki dönemlerde mali kâr/zararın hesabında dikkate alınacak tutarları,

İndirilebilir geçici fark; bir varlığın veya yükümlülüğün defter değeri ile vergi mevzuatı uyarınca belirlenen vergiye esas değeri arasında ortaya çıkan ve sonraki dönemlerde mali kâr/zararın hesabında indirim kalemi olarak dikkate alınacak tutarları

ifade eder.

Cari dönem vergilerinin muhasebeleştirilmesi

Madde 4- Cari dönem ve önceki dönemlere ilişkin vergiler ödenmelerine kadar yükümlülük olarak kaydedilir. Cari dönem ve önceki dönem vergi borçlarına mahsuben yapılan ödemelerin, söz konusu dönemlere ilişkin vergi borcu tutarını aşması durumunda aşım tutarı aktifleştirilir.

Cari döneme ait olan ve sonraki dönemlerde ödenmesi gereken vergiden indirim sağlayacak şekilde ileriye taşınabilen bir mali zarardan sağlanabilecek vergi indirimi, bu Tebliğin ertelenmiş vergi aktiflerinin muhasebeleştirilmesi ve indirilebilir geçici farklar ve sonraki dönemlere taşınan mali zararlar ile vergi indirim ve istisnalarının değerlendirilmesine ilişkin maddelerinde belirtilen koşulların yerine getirilmesine bağlı olarak söz konusu mali zararın gerçekleştiği dönemde aktifleştirilir.

Ertelenmiş vergi aktiflerinin muhasebeleştirilmesi

Madde 5- Bankalar, indirilebilir geçici farklar ve mali zararlar ile vergi indirim ve istisnalarının sonraki dönemlere taşınan bakiyeleri üzerinden, bu tutarların vergi mevzuatı uyarınca sonraki dönemlerde indirilebileceği mali kâr elde edilmesi mümkün görüldüğü müddetçe ertelenmiş vergi aktifi oluşturabilirler.

Ancak, Banka Birleşme ve Devirleri ile Bankalarca İktisap Edilen Ortaklıkların Muhasebeleştirilmesi Standardı kapsamında muhasebeleştirilen negatif şerefiyeden veya birleşme niteliğinde olmayan ve gerçekleştikleri tarihte ticari ve mali kâr/zararı etkilemeyen işlemlerden doğan varlık veya yükümlülüklerin ilk defa kayda alınmasından kaynaklanan indirilebilir geçici farklar üzerinden ertelenmiş vergi aktifi oluşturulamaz.

İndirilebilir geçici farklar,

a) Ayrıldıkları dönemde ticari kârdan düşülen ancak, ödendiklerinde mali kârdan düşülen kıdem tazminatı gibi gider karşılıkları,

b) Gerçekleştikleri dönemde ticari kâr/zarara yansıtılan ancak, vergi mevzuatı uyarınca sonraki dönemlerde mali kârdan düşülebilen giderler,

c) Ticari kâr/zarara yansıtılan amortisman giderinin, mali kâr/zarara yansıtılan amortisman giderinden fazla olması,

d) Ticari kâr/zarar ve mali kâr/zararın hesaplanmasında farklı esaslara göre değerlemeye tabi tutulan varlıkların ticari kâr/zararın tespitine esas olan kayıtlı değerinin, vergi değerinden daha düşük olması

gibi hususlardan kaynaklanır.

Geçmiş dönemlerde üzerinden ertelenmiş vergi aktifi hesaplanmayan indirilebilir geçici farklar ve sonraki dönemlere taşınan mali zararlar ile vergi indirim ve istisnaları, bu Tebliğin indirilebilir geçici farklar ve sonraki dönemlere taşınan mali zararlar ile vergi indirim ve istisnalarının değerlendirilmesine ilişkin maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak, bunların geri kazanılmasına imkan verecek mali kâr elde edilmesinin mümkün görülmesi halinde takip eden dönemlerde mali tablolara yansıtılabilir.

Geçici farkların makul bir süre zarfında kapanması ve vergi mevzuatı uyarınca sonraki dönemlerde bu tutarların indirilebileceği mali kâr elde edilmesi mümkün görüldüğü müddetçe iştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardaki yatırımlardan kaynaklanan indirilebilir geçici farklar için ertelenmiş vergi aktifi oluşturulabilir.

İndirilebilir geçici farklar ve sonraki dönemlere taşınan mali zararlar ile vergi indirim ve istisnalarının değerlendirilmesi

Madde 6- İndirilebilir geçici farklar ve sonraki dönemlere taşınan mali zararlar ile vergi indirim ve istisnalarından yararlanılabilecek düzeyde mali kârın oluşması muhtemel olduğu ölçüde ertelenmiş vergi aktifi oluşturulabilir. İndirilebilir geçici farklar veya sonraki dönemlere taşınan mali zararlar ile vergi indirim ve istisnalarının bir kısmından faydalanmaya yetecek mali kârın oluşmasının muhtemel görülmesi halinde, sadece kullanılabilecek kısma ilişkin ertelenmiş vergi aktifi oluşturulur.

İndirilebilir geçici farklar ve sonraki dönemlere taşınan mali zararlar ile vergi indirim ve istisnalarına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususların dikkate alınması gerekmektedir.

1. İndirilebilir ve vergilendirilebilir geçici farkları olan bankalarda, yeterli vergilendirilebilir bir geçici fark bulunması ve bu farkların aşağıda belirtilen dönemlerde kapanması halinde, indirilebilir geçici farklardan faydalanmaya yetecek kadar mali kârın oluşacağı muhtemel kabul edilir.

a) İndirilebilir geçici farkların kapanması beklenen dönemle aynı dönem.

b) Ertelenmiş vergi aktifinden kaynaklanan mali zararın ileriye taşınabileceği dönemler.

Yeterli vergilendirilebilir geçici farkın olmadığı durumda ise, aşağıda belirtilen koşulların varlığı halinde indirilebilir geçici farklardan faydalanmaya yetecek kadar mali kârın oluşacağı muhtemel kabul edilir.

a) İndirilebilir geçici farkın kapanmasının beklendiği veya ertelenmiş vergi aktifinden kaynaklanan bir mali zararın ileriye doğru taşınabildiği dönemlerde yeterli mali kâra sahip olunmasının kuvvetle muhtemel olması.

Gelecek dönemlerde yeterli mali kârın oluşup oluşmayacağının değerlendirilmesinde, gelecek dönemlerde ortaya çıkması beklenen indirilebilir geçici farklardan kaynaklanan vergilendirilebilir tutar dikkate alınmaz.

b) Bankanın, uygun dönemlerde mali kâr yaratmayı sağlayacak vergi planlama olanaklarının bulunması.

Vergi planlaması, bir bankanın mali zararını veya vergi indirim ve istisnalarını ileri taşıyabileceği son tarihten önceki bir dönemde, vergilendirilebilir gelir yaratmak veya vergilendirilebilir gelirini artırmak için yapacağı faaliyetlerdir. Aşağıda belirtilen işlemler, vergi planlaması faaliyetlerine örnek verilebilir.

a) Mali kârdan yapılabilecek belirli indirimlere ilişkin hakları ertelemek,

b) Değeri artan ancak vergi değeri bu tür değer artışlarını yansıtacak şekilde düzeltilmeyen varlık satmak ve geri kiralamak,

c) Vergilendirilebilir gelir yaratmayan bir varlık satmak ve vergilendirilebilir gelir yaratan diğer bir varlık satın almak.

2. Sonraki dönemlere taşınan mali zararlar ile vergi indirim ve istisnalarından yararlanılabilecek düzeyde bir mali kârın gerçekleşme olasılığının değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır.

a) Bankanın, taşınan mali zararlar ile vergi indirim ve istisnalarından yararlanılabilecek düzeyde mali kâr yaratacak vergilendirilebilir geçici farklara sahip olması,

b) Bankanın, taşınan mali zararlar veya vergi indirim ve istisnalarının kullanım süreleri dolmadan önce mali kâra sahip olma olasılığı,

c) Taşınan mali zararların nedenlerinin belirlenebilir olması ve bunların tekrarlanma olasılığı,

d) Bankanın, taşınan mali zararlar veya vergi indirim ve istisnalarının kullanılabileceği dönemde mali kâr yaratacak vergi planlaması yapmasının mümkün bulunması.

Taşınan mali zararlar ile vergi indirim ve istisnalarından yararlanılabilecek düzeyde mali kâr elde edilmesinin öngörülememesi halinde ertelenmiş vergi aktifi oluşturulmaz.

Önceki dönemi zararla sonuçlandırmış olan bankalar, sonraki dönemlere taşınan mali zararlar ile vergi indirim ve istisnalarından faydalanmaya yetecek tutarda mali kârın oluşacağı konusunda ikna edici bir kanıt sunabilmeleri veya yeterli vergilendirilebilir geçici farklarının bulunması halinde, sonraki dönemlere taşınan mali zararlar ile vergi indirim ve istisnaları üzerinden ertelenmiş vergi aktifi oluşturabilir. Bu bankalar, ertelenmiş vergi aktiflerinin vergi mevzuatında öngörülen sürede itfa edilebileceğini gösterir detaylı iş planları hazırlamak zorundadırlar. İş planı, güvenilir verilerin ve tutarlı varsayımların kullanıldığı, gelecekteki kârlılığı makul bir şekilde tahmin edebilen uygun ve kabul edilebilir bir öngörü modeline dayanmalı, bankanın önceki beş yıllık döneme ilişkin kârlılık göstergeleri ile mevcut sektörel pazar payını da dikkate almalı ve tahmin edilen gelecek yıllar kârının elde edileceği faaliyet alanlarını ekonomide ve sektörde beklenen gelişmelerle ilişkilendirmek suretiyle vermelidir. İş planının hazırlanmasında muhasebenin temel ilkelerine uygun yöntemler kullanılmalıdır.

Söz konusu iş planları çerçevesinde sonraki dönemlere taşınan mali zararlar veya vergi indirim ve istisnalarının sadece bir kısmından faydalanmaya yetecek mali kârın oluşmasının kuvvetle muhtemel görülmesi halinde, bu mali zararlar veya vergi indirim ve istisnalarının ancak kullanılabilecek kısımları üzerinden ertelenmiş vergi aktifi oluşturulabilir.

Ertelenmiş vergi pasiflerinin muhasebeleştirilmesi

Madde 7- Bankalar, bütün vergilendirilebilir geçici farklar için ertelenmiş vergi pasifi oluşturur. Ancak, amortismanı vergi matrahından indirilemeyen şerefiyeden veya birleşme niteliğinde olmayan ve işlem tarihinde ticari ve mali kâr/zararı etkilemeyen varlık veya yükümlülüklerin ilk defa kayda alınmasından kaynaklanan vergilendirilebilir geçici farklar için ertelenmiş vergi pasifi oluşturulmaz.

Bankalar, iştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklarındaki yatırımlarından kaynaklanan bütün vergilendirilebilir geçici farklar için de ertelenmiş vergi pasifi oluşturur. Ancak, ana ortakların geçici farkların kapanma zamanını etkileyebilmesi veya geçici farkların gelecek dönemlerde kapanmasının muhtemel olmaması halinde ertelenmiş vergi pasifi oluşturulmaz. Bir ana ortaklığın, bağlı ortaklığının temettü politikasını kontrol ettiği durumda ana ortaklığın söz konusu bağlı ortaklıktaki yatırımla ilgili geçici farkların kapanma zamanını kontrol edebildiği kabul edilir.

Vergilendirilebilir geçici farklar;

a) Ticari kâr/zararın hesaplanmasında dikkate alınan faiz ve benzeri gelirlerin, mali kâr/zarara tahsil edildiklerinde dahil edilmesi,

b) Ticari kâr/zarara yansıtılan amortisman giderinin, mali kâr/zarara yansıtılan amortisman giderinden düşük olması,

c) Aktifleştirilen giderlerin, ticari kârın tespitinde sonraki dönemler süresince amortismana tabi tutulmak suretiyle dikkate alınması ancak, oluştuğu dönemdeki mali kârın tespitinde indirim konusu yapılması,

d) İktisap şeklindeki bir birleşmenin maliyetinin, elde edilen varlık ve yükümlülüklere, rayiç değerleri esas alınarak dağıtılması, ancak bu dağıtımın vergilendirme bakımından yapılmaması

gibi hususlardan kaynaklanır.

Cari ve ertelenmiş vergilerin ölçülmesi

Madde 8- Cari dönemin ve önceki dönemlerin cari döneme ilişkin vergi aktif ve pasifleri, yürürlükteki vergi düzenlemeleri uyarınca geçerli bulunan vergi oranları üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi aktif ve pasifleri, yürürlükte bulunan veya vergi aktifinin veya pasifinin gerçekleşeceği dönemde uygulanması beklenen vergi oranları üzerinden hesaplanır.

Mali kâra dilimler itibarıyla farklı oranlar uygulanması halinde, ortalama vergi oranı kullanılmak suretiyle hesaplama yapılır.

Ertelenmiş vergi aktif ve pasifleri reeskonta tabi tutulamaz.

Ertelenmiş vergi aktifleri her bir bilanço dönemi itibarıyla değerlemeye tabi tutulur. Üzerinden ertelenmiş vergi aktifi hesaplanan tutarların bir bölümünün veya tamamının kullanılmasına imkan sağlayacak düzeyde mali kâr elde edilmesinin mümkün bulunmaması halinde, ertelenmiş vergi aktifleri için değer düşüş karşılığı ayrılması zorunludur. Bu tür karşılıklar cari dönem kâr/zararına yansıtılır. Sonraki dönemlerde yeterli mali kâr elde edilmesinin mümkün olması halinde, değer düşüş karşılıkları iptal edilerek cari dönem kâr/zararı ile ilişkilendirilir.

Geçici farklar, ilgili varlığın kayıtlı değeri esas alınarak belirlenir. Varlığın iskonto edilmiş değer üzerinden kayıtlarda izlendiği durumlarda da bu ilke geçerlidir.

Cari ve ertelenmiş vergilerin mali tablolara yansıtılması

Madde 9- Aynı veya farklı bir dönemde doğrudan özkaynak ile ilişkilendirilen veya iktisap şeklinde bir birleşme haricinde bir işlemden kaynaklanan cari ve ertelenmiş vergiler, gelir veya gider olarak dönem kâr/zararına intikal ettirilir.

Cari veya ertelenmiş vergiler, aynı veya farklı bir dönemde doğrudan özkaynaklar ile ilişkilendirilen varlıklarla ilgili ise özkaynaklar hesap grubuyla ilişkilendirilir ve bu grupta yer alan ilgili hesaplarla netleştirilir.

Ertelenmiş vergi aktif ve pasifleri netleştirilmek suretiyle mali tablolara yansıtılır. Ancak konsolide mali tablolarda konsolidasyona tabi farklı bağlı ortaklıklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi aktif ve pasifleri netleştirilmez.

Açıklama ve dipnotlar

Madde 10- Bankalar, cari ve ertelenmiş vergilere ilişkin aşağıda belirtilen hususlara açıklama ve dipnotlarında yer vermekle yükümlüdürler:

a) Cari dönem vergi aktif ve pasifi,

b) Cari dönem vergi gelir ve gideri,

c) Ertelenmiş vergi aktif ve pasifi,

d) Ertelenmiş vergi gelir ve gideri,

e) Geçici farkların oluşmasından veya kapanmasından kaynaklanan ertelenmiş vergi gelir veya gider tutarları,

f) Önceki dönemlerde üzerinden ertelenmiş vergi aktifi hesaplanmamış ve bilançoya yansıtılmamış indirilebilir geçici farklar ile varsa geçerliliklerinin son bulduğu tarih, mali zararlar ve vergi indirim ve istisnaları,

g) Ertelenmiş vergiler için ayrılan değer düşüş karşılıkları ile değer düşüş karşılıklarının iptal edilmesinden kaynaklanan ertelenmiş vergi aktifleri,

h) Geçici fark, mali zarar ve vergi indirim ve istisnaları itibarıyla, bilançoya yansıtılan ertelenmiş vergi aktif ve pasifleri ile gelir tablosuna yansıtılan ertelenmiş vergi gelir ve gider tutarları.

Yürürlük

Madde 11- Bu Tebliğ 1/7/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12- Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yürütür.

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Sirkülerler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Denizlerde ve İç Sularda Ticarî Amaçlı Su Ürünleri

Avcılığını Düzenleyen 2004-2006 Av Dönemine Ait

36/1 Numaralı Sirküler

36-1 SİRKÜLERİN İÇERİĞİ İÇİN BAKINIZ.doc

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Denizlerde ve İç Sularda Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri

Avcılığını Düzenleyen 36/2 Numaralı Sirküler

 

36-2 SİRKÜLERİN İÇERİĞİ İÇİN BAKINIZ.doc

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2003/33

Karar Sayısı : 2004/8 (Yürürlüğü Durdurma)

Karar Günü : 15.7.2004

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN: Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU: 9.4.2003 günlü, 4842 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un,

A- 15. maddesiyle değiştirilen 31.12.1960 günlü, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesinin son fıkrasındaki “... vergi mahsup ve iadesine tâbi tutulacak mal ve hizmet alımlarını yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın tespit etmeye ...” ibaresinin,

B- 24. maddesiyle 25.10.1984 günlü, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 19. maddenin, ikinci tümcesindeki “... istisna uygulanacak miktara ilişkin alt sınır belirlemeye ...” ibaresinin,

Anayasa’nın 73. maddesinin son fıkrasına aykırılığı ileri sürülerek iptalleri ile bu ibarelerin uygulanması sonucu doğabilecek sakıncaların önlenebilmesi için yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istenilmiştir.

I- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ

Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren dava dilekçesi ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, iptali istenilen ibarelerle dayanılan Anayasa kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

1- 4842 Sayılı Yasa’nın 15. Maddesiyle Değiştirilen 193 Sayılı Yasa’nın Mükerrer 121. Maddesinin Son Fıkrasındaki “... vergi mahsup ve iadesine tâbi tutulacak mal ve hizmet alımlarını yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın tespit etmeye ...” İbaresinin İncelenmesi

Dava konusu 4842 sayılı Yasa’nın 15. maddesiyle değiştirilen 193 sayılı Yasa’nın mükerrer 121. maddesinin son fıkrasındaki “... vergi mahsup ve iadesine tâbi tutulacak mal ve hizmet alımlarını yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın tespit etmeye ...” ibaresi 15.7.2004 günlü, Esas.2003/33, Karar.2004/101 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu ibarenin uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

2- 4842 Sayılı Yasa’nın 24. Maddesiyle 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na Eklenen Geçici 19. Maddenin, İkinci Tümcesindeki “... istisna uygulanacak miktara ilişkin alt sınır belirlemeye ...” İbaresinin İncelenmesi

Dava konusu 4842 sayılı Yasa’nın 24. maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 19. maddenin, ikinci tümcesindeki “... istisna uygulanacak miktara ilişkin alt sınır belirlemeye ...” ibaresi de yukarıda belirtilen kararla iptal edilmiş ise de, dava konusu kural ile verilen yetki 2003 yılı ile sınırlı olduğundan ve 31.12.2003 tarihinden sonra uygulanma olanağı da kalmadığından, bu ibarenin yürürlüğünün durdurulması istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığı yolunda karar verilmesi gerekmiştir.

II- SONUÇ

9.4.2003 günlü, 4842 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un;

A- 15. maddesiyle 31.12.1960 günlü, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun başlığıyla birlikte değiştirilen mükerrer 121. maddesinin son fıkrasında yer alan “...vergi mahsup ve iadesine tâbi tutulacak mal ve hizmet alımlarını yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın tespit etmeye...” ibaresi, 15.7.2004 günlü, E.2003/33, K.2004/101 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu ibarenin uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA,

B- 24. maddesiyle 25.10.1984 günlü, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 19. maddenin ikinci tümcesinde yer alan “... istisna uygulanacak miktara ilişkin alt sınır belirlemeye...” ibaresinin, 31.12.2003 gününden sonra uygulanma olanağı kalmadığından, BU İBAREYE İLİŞKİN YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

15.7.2004 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

 

 

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

lay TUĞCU

 

 

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Fazıl SAĞLAM

 

 

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Sayfa Başı