Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

9 Ağustos 2004

PAZARTESİ

Sayı : 25548

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2004/7646 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan 2004-2006 Yıllarına Ait Bilim,Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Programı’nın Onaylanması Hakkında Karar

Yönetmelikler

— Polis Koleji Öğrencileri Kıyafet ve İstihkak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

— Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği

— Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın Yönetmeliği

— Uludağ Üniversitesi Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2004/7646

26 Mayıs 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2004-2006 Yıllarına Ait Bilim,Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Programı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 12/7/2004 tarihli ve İKGY/227797 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/7/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

B.ATALAY

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

İçişleri Bakanlığından:

Polis Koleji Öğrencileri Kıyafet ve İstihkak

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 17/10/1994 tarihli ve 22084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Koleji Öğrencileri Kıyafet ve İstihkak Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 5 — Polis Koleji öğrencilerinin okul içinde ve dışında giyecekleri resmi kıyafetler şunlardır.

a) Kışlık ve yazlık harici kıyafet

b) Kışlık ve yazlık dahili kıyafet

c) Pardesü

d) Tören kıyafeti"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 6 — Polis Koleji öğrencilerinin harici elbiseleri kışlık ve yazlık olmak üzere ikiye ayrılır.

a) Kışlık harici kıyafet: Kolej öğrencilerinin harici kıyafetleri; harici ceket, pantolon, kışlık gömlek, kravat, şapka ve ayakkabıdan oluşur. (Şekil 1)

1) Ceket: Koyu lacivert renkte %55-%65 polyester, %35-%45 yün kumaştandır. Önünde 3 ile 3,5 santimetre aralıklı göğüs altında 2, koltuk altında 1 Sason bulunur. Üzeri bindirme dikişlidir. Sasonlar ceketin vücuda uydurulmasını sağlar. Ceket büyük boy ve eşit aralıklarla dikilen dört düğme ile iliklenir.

Ceketin yakası, üst asıl yaka ile öndeki devrik kısımlardan ibarettir. Yaka devriklerinin üst yan kenarları 10 ile 12 santimetre olup, alt yan kenarları ile takriben eşittir. Üst asıl yakanın genişliği 3 ile 3,5 santimetredir. Öndeki devriğin daralan kısmı birinci düğme iliğine kadar uzanır. Üst yakanın alt kenarları takriben üst cep kapaklarının kenarlarına paraleldir.

Ceketin boyu, kollar tabii olarak yana sarkıtıldığı zaman baş parmağın ucuna gelecek kadar olur. Kollar, kol boyu uzunluğunda ve 7 santimetre genişliğindedir.

Ceketin üst cepleri dışarıdan ve pilelidir. Cep kapaklarının üst kenarları düz, alt kenarları, düğme ortaya ve dışa gelmek üzere simetrik bir oyukluk gösterir. Düğmeler küçük boyda olur. Üst ceplerin boyu 12 ile 14 santimetre ve eni 9 ile 10 santimetredir. Alt cep yoktur, yalnız kapakları vardır. Alt cep kapaklarının üst kenarı ceketin dördüncü düğmesinden 2 santimetre aşağıdadır. Bu cep kapaklarının genişliği 14 ile 16 santimetre, yan genişliği 6 ve ortada 7 santimetredir. Cep kapaklarının üst kenarları düz, alt kenarları düğme ortaya ve dışarıya gelmek suretiyle bir oyukluk gösterecek şekildedir. Düğmeler küçük boydadır.

Sağ ve solda, göğüs üzerinde iki cep bulunur. Ceket astarı elbise renginde, kol astarı ise açık renktedir.

Ceketin arkası, ortadan dikişli ve belden 4 santimetre aşağıdan başlamak üzere yırtmaçlıdır.

Ceketin omuzlarında apolet bulunur. Apolet, aralarına bir kat tela konulmuş iki kat elbise kumaşındandır. Apoletler omuz başlarına kol dikişleriyle dikilir. Üst yaka girişine kadar devam eder ve yaka kenarı ile temaslı olarak cekete dikilen düğmeye iliklenir. Apoletin genişliği omuz başlarında 4 santimetre ve omuz nihayetine gelen düğme hizasında 2 santimetre olup uçları yuvarlaktır.

2) Pantolon: Harici ceket kumaşından dikilir. Arkadan iki pile ile belden daraltılır. Arka ceplerin kenarları 3 santimetre eninde ve düz kapaklıdır.

Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bir bollukta olup, paçalara doğru darlaşır. Paça genişliği 20 ile 22 santimetredir.

Pantolon paçası dublesizdir. Pantolon boyu, paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunluktadır. Yan dış dikişlere iki milimetre genişliğinde sarı renkte zıh konulur.

Bayan öğrenciler için hazırlanacak pantolonun kesim ve dikim özellikleri aynıdır.

Etek: Bayan öğrencilerin giyecekleri kışlık harici etek kışlık ceket kumaşından yapılır. Arkası iki parçalıdır. Ön ortasından derince bir pilikaşe bulunur. Boyu diz kapağından aşağıdadır. (Şekil 2)

Okul idaresi bayan öğrencilerin etek veya pantolon giymeleri hususunda karar verme yetkisine sahiptir.

3) Kışlık gömlek: Birinci sınıf açık mavi poplin kumaştan dikilir. Yakanın enseden genişliği 3 santimetre olup, uçlara doğru önden 5 santimetre kadar genişler ve iki uç arasındaki açıklık 6 santimetre olur. Alttan konulacak balinalarla yaka uçlarının kıvrılmaması sağlanır. Arkası düz robalıdır, pile yoktur. Düğmeleri beyaz sedeftendir. Cep kapaklarının üst kapakları düz, alt kenarları düğme ortaya ve dışa gelmek üzere simetrik bir oyukluk gösterir. Cep kapakları lacivert kumaştandır. Cepte aynı şekilde düğme mevcuttur. Omuzlarda apolet olacaktır. Apoletler omuz başlarına dikişle tutturulur. Apoletin uç kısmında ilik yeri vardır. Apolet üst yaka kenarına dikilecek düğmeye iliklenir. Apolet koyu lacivert kumaştandır. (Şekil 3)

4) Kravat: Birinci sınıf kalitede polyester kumaştan lacivert ve desensizdir. Bağlandığı zaman üst parçasının ucu pantolon kemeri hizasına gelecek kadar uzundur.

5) Şapka: Harici elbise kumaşından dikilir. Üst kısmı kasnaklı ve iki hava deliklidir. Ortasına Polis Koleji kokardı takılır.

Güneşliğin, kokart önüne gelen kısmındaki genişliği 5 santimetredir. Şakaklar hizasında olmaları için güneşlik uçları kuşağa uygunca dikilecek şekilde oyulmuştur. Kuşak 3 ile 3,5 santimetre genişliğinde, dış şapka kumaşından, iç tela ile takviyeli kalın kumaştan, başı uygun şekilde kavrayacak biçimde yapılır. Kumaşın ek yeri kokardın altına gelir. Kasnak üzerine, kasnak genişliğinde ve şapka kumaşı renginde fitilli boş kurdele takılır. Kurdelenin ek yeri kokardın altına gelir.

Güneşliğin üzerinde kumaşa madeni küçük düğme ile tutturulmuş sarı simden bir şerit bulunur.

Bayan öğrenci şapkası: Kışlık kumaştan olup, sarı simden şerit ve metal kolej arması olup resmi bayan şapkasıdır. (Şekil 4)

6) Ayakkabı: Siyah birinci sınıf vidala deriden olup, ön kısmı bombeli ve maskaratsızdır. Arka kısımdan öne doğru gelen parçaların üzerinde iki taraflı beşer delikten geçirilmiş bağcıkla bağlanır, tabanı kauçuk veya lastiktir. (Şekil 5)

Bayan Çizmesi: Bayan öğrencilerin giyecekleri çizme siyah deriden yapılır. Tabanı lastik veya köseledir. (Şekil 6)

b) Yazlık harici kıyafet: Harici gömlek, yazlık pantolon, şapka ve ayakkabıdan oluşur.

1) Harici gömlek: Birinci sınıf açık mavi poplin kumaştan dikilir. Kısa kolludur. Düğmeler Kolej armalı parlak sarı küçük metal düğme olacaktır. Üstte göğüs hizasında iki adet kapaklı cep olacaktır. Cep kapaklarının üst kapakları düz, alt kenarları düğme ortaya ve dışa gelmek üzere simetrik bir oyukluk gösterir. Cep kapakları lacivert kumaştandır. Cepte aynı şekilde düğme mevcuttur. Omuzlarda apolet olacaktır. Apoletler omuz başlarına dikişle tutturulur. Apoletin uç kısmında ilik yeri vardır. Apolet üst yaka kenarına dikilecek metal düğmeye iliklenir. Apolet koyu lacivert kumaştandır. Gömleğin yakası normal gömlek yakası ölçülerinde olacaktır. (Şekil 7)

2) Yazlık pantolon: %45 yün %55 polyester karışımı koyu lacivert renkli ince kumaştan dikilir. Harici kışlık pantolon modelindedir.

Etek: Bayan öğrencilerin yazlık harici kıyafet ile giyecekleri etek Kışlık eteğin kesim, dikim ve boy olarak aynı olup farkı yazlık ince kumaştan yapılmasıdır.

3) Şapka: Kışlık harici elbisede kullanılan şapkadır. (Şekil 4)

4) Ayakkabı: Birinci sınıf vidala deriden olup tabanı lastik veya köseledir, ön kısmı bombeli ve maskaratsızdır. Arka kısımdan önüne doğru gelen parçaların üzerinde iki taraflı beşer delikten geçirilmiş bağcıkla bağlanır.

Bayan ayakkabısı: Bayan öğrenci ayakkabısı tabanı kösele veya lastik, siyah renkli deri, kalın ve kısa topukludur. (Şekil 8)"

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 — Polis Koleji öğrencilerinin dahili kıyafetleri kışlık ve yazlık olarak ikiye ayrılır.

a) Kışlık dahili kıyafet: Montgomer, kazak, gömlek, kravat, pantolon ve ayakkabısından oluşur.

1) Montgomer: Koyu lacivert renkli % 55 polyester %45 yün karışımı kumaştan dikilir. İlik yerleri dışarıdan görülmeyecek şekilde kapaklı, alttan beli saracak şekilde bindirme düğmeli mont şeklindedir. Boyu pantolon kemerini kapatacak uzunluktadır. Apolet ve üst cepler harici elbisede olduğu gibidir. Yaka kırlangıç yaka şeklindedir. Bel kuşağının üstünde sağda ve solda yan cepler bulunur. (Şekil 9)

2) Kazak: V yakalı olup omuzlarında apolet bulunur. Apoletin altında 15 santimetrelik kumaş, dirseklerinde de yine oval şekilde kumaş dirseklik dikilidir. (Şekil 10)

3) Gömlek: Açık mavi renkte ve birinci sınıf Poplin kumaştan dikilir. Apoletleri ve cep kapakları aynı cins lacivert kumaştandır. Düğmeler düz beyazdır. (Şekil 3 )

4) Kravat: Birinci sınıf kumaştan polyester, lacivert ve desensizdir. Bağlandığı zaman üst parçasının ucu pantolonun kemer hizasına gelecek kadar uzundur.

5) Pantolon: %45 yün %55 polyester karışımı kumaştan yapılır. Şekil olarak harici pantolon modelindedir.

6) Ayakkabı: Birinci sınıf vidala deriden olup tabanı kauçuk veya lastiktir. Ön kısmı bombeli ve maskaratsızdır. Arka kısımdan önüne doğru gelen parçaların üzerinde iki taraflı beşer delikten geçirilmiş bağcıkla bağlanır. Kışlık harici kıyafette giyilen ayakkabıdır.

Bayan dahili ayakkabısı: Birinci sınıf vidala deriden olup altı kauçuk veya lastiktir. Arka kısımdan önüne doğru gelen parçaların üzerinde iki taraflı beşer delikten geçirilmiş bağcıkla bağlanır.

b) Yazlık dahili kıyafet: Yazlık dahili kıyafet, kısa kollu gömlek, kravat, pantolon ve ayakkabıdan oluşur.

1) Gömlek: Açık mavi renkte ve birinci sınıf Poplin kumaştan dikilir, kısa kolludur. Apoletleri ve cep kapakları aynı cins lacivert kumaştandır. Düğmeler düz beyazdır. (Şekil 7)

2) Pantolon: Yazlık pantolon: %45 yün %55 polyester karışımı koyu lacivert renkli ince kumaştan dikilir. Harici kışlık pantolon modelindedir.

3) Ayakkabı: Birinci sınıf vidala deriden olup tabanı kösele veya lastiktir. Ön kısmı bombeli ve maskaratsızdır. Arka kısımdan önüne doğru gelen parçaların üzerinde iki taraflı beşer delikten geçirilmiş bağcıkla bağlanır. Yazlık harici kıyafette giyilen ayakkabıdır."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Pardesü

Madde 8 — Kolej öğrencileri kışlık harici kıyafet ile okul idaresince belirtilen zamanlarda pardesü giyerler.

Pardesü: Koyu lacivert renkte %55 polyester %45 yün karışımı kumaştan dikilir. Kruvaze ve iki sıra üzerine dikilmiş madeni ve polis armalı büyük boy sarı düğmelidir. Pardesünün yakası tek parça kumaştan ve yarım ay şeklindedir. Yakanın genişliği arkada 5 santimetre önden ise 9 santimetredir. Pardesü iliklendiğinde üst üste gelecek şekilde bindirilmelidir.

Yakanın bittiği yerden başlamak üzere, eşit aralıklarla dikilen düğmelerde iliklenir. Göğüsün sağına ve soluna aynı ebatta birer düğme dikilir.

Pardesünün boyu diz kapaklarındadır. Cepleri içten ve pardesünün boy duruşuna göre hafif yarım simetrik olup, cep kapağı yoktur. Cebin ağzına 3,5 – 4 santimetre duble konulur.

Pardesünün iç astarı pardesü renginde kol astarı ise açık renktedir. Kollar kol boyu uzunluğunda ve 8 santimetre genişliğinde kapaklıdır. Pardesünün içten göğüs üzerine ve sol tarafına bir cep konur.

Pardesünün omuzlarına apolet konur. Apolet uzunluğu takriben 15 santimetre olup, omuz başlarına kol dikişleriyle dikilir. Apolet uzunluğu üst yaka dikişine kadar devam eder. Yaka kenarı ile temaslı olarak pardesüye dikilen ve madeni polis armalı küçük boy sarı düğme ile iliklenir. Apolet genişliği omuz başlarında 5, omuz nihayetine gelen düğme hizasında 3 santimetre olup uç kısımları ovaldir.

Ayrıca pardesü de belin iki yanına dikilen köprülerden geçen aynı cins kumaştan dikilen ve plastik toka bulunan uygun uzunlukta kuşak bulunur. (Şekil 11)"

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 — Tören birliğinde görev alacak Polis Koleji öğrencilerine milli bayramlarda, Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümlerinde, özel gün ve törenlerde tören kıyafeti giydirilir.

Tören kıyafeti; tören şapkası, harici ceket, beyaz pantolon, ayakkabı, palaska, eldiven, fulardan oluşur. (Şekil 12)

a) Tören şapkası: Şekil 4’de gösterilen harici elbise ile giyilen şapkayla aynı özellikleri taşır. Harici elbisedeki lacivert kumaş yerine, beyaz vinleks deri kullanılır.

b) Harici ceket: Kolej öğrencilerinin törenlerde giyecekleri ceket, öğrencilerin harici kıyafetleriyle birlikte giydikleri cekettir.

c) Beyaz pantolon: %50 yün %50 polyester karışımı beyaz kumaştan dikilir. Şekil olarak harici pantolon modelindedir. Yan dikişlerde lacivert zıh bulunur.

d) Ayakkabı: Öğrencilerin giydikleri kışlık veya yazlık ayakkabıdır.

e) Palaska: Kolej öğrencilerinin törende tören kıyafetleri ile birlikte kullanacakları palaska, beyaz deriden yapılmış, eni takriben 4,5-5 santimetre olup tokası düz beyaz madendendir. Toka üzerine Polis Koleji amblemi takılır.

f) Eldiven: Kolej öğrencilerinin tören kıyafetleriyle birlikte giyecekleri eldiven, beyaz muz eldiven olarak tarif edilen ve devamlı törenlerde kullanılan standart eldivendir.

g) Fular: Beyaz ipek kumaştan yapılmış olup, boyna arkadan ayarlı amerikan fermuarı ile tutturulacak şekildedir. Fular, öğrencinin hareket etmesiyle dışarıya taşmayacak ve normal olarak önde ceket yaka altına kapatılacak şekilde eni 23, boyu yaka payından itibaren 25 santimetre ebadındadır. Fuların tam ortasına gelecek şekilde dikilmiş kumaş Polis Koleji amblemi vardır."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12 — Dahili ve harici yazlık ve kışlık elbiselerde öğrencinin hangi sınıfta okuduğunu belirten 1 santimetre boyunda sarı madeni sınıf şifresi ile aynı ebat ve renkte okul numaralarının üzerine takıldığı apoletler bulunmaktadır. Kalın lacivert renkte kumaştan olup boyu 12-14 santimetre olup üst kısmı eni yaka kenarına yakın olan yerde 4,5 santimetre omuz başında 6 santimetre olan apoletlerin alt kısımda kalan iki ucu amerikan fermuarı ile birbirine tutturulur. Şifre ve numaraların takıldığı kısmın altına düzgün durmasını sağlamak amacıyla kalın aynı ebatta naylon dikilmiştir. (Şekil 13)"

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 13 — Kordon altın sarısı renkte olup sol omuz apolet altında ve kol dikişi bitişiğinden geçirilir. Uzunluğu 50 - 60 santimetredir. Kordon uçları ceket sol yakası altına takılır. Kol altından geçirilen kısmı örgü, göğüste görülen kısmı düzdür. İçinden fitil geçirilmiş altın sarısı renkte naylondan yapılan düz kısım, sınıfı gösterecek sayıda göğüse takılır. (Şekil-1)"

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 14 — Kolej öğrencilerinin giyecekleri yazlık ve kışlık harici kıyafetlerinin sağ cep kapağı üzerine, metal Polis Koleji göğüs amblemi takılır. Göğüs ambleminin takılacağı düğme, cep kapağının altına dikilir, sadece amblem görünür.

Dahili Montgomerin sağ cep üst kenarı ortasına gelecek şekilde 10x2,5 santimetre ebadında koyu lacivert kumaş zemin üzerine baskı beyaz harfle yazılan amerikan fermuarı ile montgomere yapıştırılan isimlik bulunur. (Şekil 14)"

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 15 — Öğrencilere masrafları devletçe karşılanmak üzere verilecek giyim ve donatım malzemelerinin miktarını ve miadını gösteren cetvel (Ek-1) düzenlenmiştir."

Yürürlük

MADDE 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma

Koşulları Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, on sekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki işyerlerinde 18 yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmaları ile ilgili koşulları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 73 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bölge Müdürlüğü: İşyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü,

Kadın işçi: Medeni durumuna bakılmaksızın on sekiz yaşını doldurmuş kadın işçileri,

Gece postası: 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinde belirtilen gece çalışma sürelerini kapsayan ve yedibuçuk saati geçmeyen çalışma zamanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kadın İşçilerin Gece Postasında Çalıştırılmaları

Kadın İşçilerin Gece Postasında Çalıştırılma Süresi

Madde 5 — Kadın işçiler her ne şekilde olursa olsun gece postasında yedibuçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

İşyerine Götürüp Getirme

Madde 6 — Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde alışılmış araçlarla gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri, gece postalarında çalıştıracakları kadın işçileri, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgahlarına en yakın merkezden işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür.

Rapor

Madde 7 — Kadın işçilerin, gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet veya belediye doktorlarına muayene ettirilerek, çalışmalarına engel bir durumun olmadığına dair sağlık raporlarının alınması şarttır. Bu işçilerin muayeneleri her altı ayda bir tekrarlanır.

Kadın İşçilerin Çalışan Eşlerinin Gece Postalarında Çalıştırılmaları

Madde 8 — Kadın işçinin kocası da işin postalar halinde yürütüldüğü aynı veya ayrı bir işyerinde çalışıyor ise, kadın işçinin isteği üzerine, gece çalıştırılması, kocasının çalıştığı gece postasına rastlamayacak şekilde düzenlenir.

Aynı işyerinde çalışan karı kocanın aynı gece postasında çalışma istekleri, işverence, olanak oranında karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gebelik ve Analık Durumunda Çalışma ve Bildirim

Gebelik ve Analık Durumunda Çalıştırılma Yasağı

Madde 9 — Kadın işçiler, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın işçiler ise doğum tarihinden başlamak üzere altı ay süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar. Emziren kadın işçilerde bu süre, ana ve çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet veya belediye doktoru raporuyla belgelenmesi halinde, bir yıla kadar uzatılır.

Bu işçilerin anılan sürelerdeki çalışmaları, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere, gündüz postalarına rastlayacak şekilde düzenlenir.

Bildirim

Madde 10 — Gece postalarında kadın işçi çalıştırmak isteyen işverenler, gece çalıştırılacak kadın işçilerin isim listelerini ilgili bölge müdürlüğüne gönderirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin idaresi, gazetenin çıkarılmasına ilişkin esasları tespit, yayım işlerini sevk ve idare etmekle görevli Komitenin çalışma usul ve esasları, gelir ve giderleri, arşivlenmesi, dağıtımı ve denetimi ile ilanların yayımlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Hukuki Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 71 inci maddesi ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

Gazete: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,

Komite: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Komitesini,

Müdürlük: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Gazetenin İdaresi

Gazetenin Çıkarılması

Madde 4 — Gazete, Bakanlığın gözetimi ve denetiminde Birlik tarafından Ankara’da çıkarılır.

Komite

Madde 5 — Gazetenin çıkarılmasına ilişkin esasları tespit, yayım işlerini sevk ve idare etmek, denetlemek ve Bakanlık ile Birlik arasındaki çalışmaları koordine etmek üzere bir Komite kurulmuştur.

Komite, Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, ilgili Müsteşar Yardımcısı, İç Ticaret Genel Müdürü veya görevlendireceği yardımcısı, Birlik Genel Sekreteri, ilgili Genel Sekreter Yardımcısı ve Gazete Müdüründen oluşur.

Komite, ayda bir defa veya başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz.

Başkanın bulunmadığı toplantılara görevlendireceği üye başkanlık eder.

Komite üyelerine, gazete gelirlerinden karşılanmak üzere huzur hakkı verilir. Huzur haklarının net aylık miktarı onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarıdır.

Müdürlük

Madde 6 — Gazetenin basımı, yayımı, dağıtımı, arşivlenmesi, gazetede ilanları yayımlanan firmalara ait bilgilerin ve diğer lüzumlu kayıtların tutulması ve gazete ile ilgili her türlü işin yönetimi ve takibi ile görevli olmak üzere Birlik bünyesinde Müdürlük kurulmuştur.

Müdürlük, Komite tarafından alınan kararların eksiksiz olarak uygulanmasıyla görevlidir.

Müdürlük bünyesinde hizmetlerin gerektirdiği sayıda personel istihdam edilir.

Müdürlük, faaliyetine ilişkin konularda resmi makamlar ile gerçek ve tüzel özel kişilerle re’sen yazışma yapabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gazetenin Gelir ve Giderleri

Gazetenin Gelirleri

Madde 7 — Gazetenin gelirleri, gazetede yayımlanacak ilanların ücretleri ile gazetenin satış bedelinden meydana gelir.

Gazetenin satış bedeli ile gazetede yayımlanacak ilan ücretleri, Komitenin teklifi ve Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girecek bir tarife ile belirlenir. Tarifede yapılacak değişiklikler, tarifenin gazetede yayımlandığı tarihten 10 gün sonra yürürlüğe girer.

Kalkınmada öncelikli yörelerdeki ticaret sicili memurluklarınca tescil edilen ilan bedellerine % 10 indirim uygulanır.

Ticaret sicili memurluklarınca re’sen yapılacak ilanlar ile ticaret sicilinden re’sen veya işin bırakılması halinde üyenin talebi üzerine kayıt silinmesine ilişkin ilanlar ve bunlara ait düzeltme ilanları gazetede ücretsiz olarak yayımlanır.

Gazetenin Giderleri

Madde 8 — Gazetenin giderleri, gazetenin basımı, yayımı, dağıtımı ve arşivlenmesi için yapılan harcamalar ile Komite üyelerine ödenen huzur hakları, personel ve diğer idare masraflarından oluşur.

Muhasebe

Madde 9 — Gazetenin muhasebesi, 19/1/1983 tarihli ve 17933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret ve Sanayi Odaları,Ticaret Odaları,Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre Birlikçe tutulur.

Gazetenin mali sorumluluğu, kâr ve zararı Birliğe aittir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gazetenin Arşivlenmesi ve Dağıtımı

Gazetenin Arşivlenmesi

Madde 10 — Müdürlük, gazetenin her sayısını, görüntü olarak erişebilmeye ve aslına uygun olarak çoğaltmaya imkan tanıyan sistemle elektronik ortamda arşivler.

Mahkemeler, resmi makamlar ve ilgililerce istenen nüshalar Müdürlükçe veya Müdürlüğün yetkili kılacağı ve kendisine elektronik iletişim ağları veya diskler vasıtasıyla iletilmiş bulunan odalarca onaylanarak istek sahiplerine verilir.

Gazetenin Dağıtımı

Madde 11 — Gazete, ticaret sicili memurluklarına, icra ve iflas memurluklarına ve Komitenin teklifi üzerine Bakanlıkça uygun görülecek diğer resmi makamlara ücretsiz olarak gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İlanlar

İlanların Muhtevası

Madde 12 — Gazetede, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ticaret siciline tescili zorunlu kıldığı hususa ilişkin olarak emrettiği ilanlar ile mahkemeler, resmi daireler ve kamu tüzel kişileri tarafından ticaret işleriyle ilgili olarak verilen ilanlar yayımlanır.

İflas ve konkordatoya ait mahkeme kararları iflas memurları tarafından gazetede ilan ettirilebilir.

Yayımlanması zorunlu olmayan ilanlar ile özel ilanlar, yayımlanması zorunlu olan ilanlardan sonra gelmek şartıyla, Müdürlükçe belirlenecek koşullar çerçevesinde gazetede yayımlanabilir.

İlanların Bildirilmesi ve Yayımı

Madde 13 — Gazetede yayımlanacak ilanlar, Müdürlüğün adresine iadeli taahhütlü olarak posta veya kargo yoluyla gönderilebileceği gibi, ilgililerce elden de verilebilir.

İlanlar, yazılı bir metnin bir yerden diğer bir yere ulaşmasına imkan veren faks, telgraf, e-mail ve benzeri iletişim araçlarıyla da Müdürlüğe bildirilebilir. Bu şekilde bildirilen ilanlardan doğan yanlışlıklardan Müdürlük sorumlu tutulamaz ve bu ilanlardan okunaksız olanlar yayımlanmaz.

Ticaret sicili memurlukları aracılığıyla ilanların gönderilmesi durumunda, sicil memurluklarının ilanın alındığına dair ilgiliye vereceği makbuza ilanın alındığı tarihi yazması ve ilanı en geç 5 işgünü sonunda Müdürlüğe göndermesi zorunludur. Aksi takdirde doğan bütün zararlardan ilgililere rücu hakkı saklı kalmak üzere ilgili oda sorumludur.

İlgililerce elden verilen ilanların, ticaret sicili memurluğundan alındığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Müdürlüğe teslim edilmesi zorunludur. Bu süre geçtikten sonra teslim edilen ilanlar yayımlanmaz. Bu ilanların yayımlanmamasından doğacak zararlardan ilgililer sorumludur. Ticaret Sicili Tüzüğünün 102 nci maddesi hükmü saklıdır.

İlan bedelleri, elden veya posta veyahut banka havalesi yoluyla Müdürlüğe ödenir. İlan bedelinin Müdürlük veznesine yatırılması halinde ilgililere ilanın verildiği tarihi ve ödenen parayı gösterir bir makbuz verilir.

Bedeli tam olarak ödenmeyen ilanlar yayımlanmaz ve ilgililere iade edilir.

İlanların Yayımlanma Süresi

Madde 14 — Müdürlüğe gönderilen ilanlar en geç 10 gün içinde yayımlanır. Bu süre, ilan bedelinin ilan metni ile birlikte Müdürlüğe gelişini takip eden işgününden itibaren başlar.

İlanın süresinde yayımlanmaması Müdürlüğün ihmal ve kusurundan kaynaklanıyorsa, ilgililerin gecikmeden doğan zararı ihtara gerek kalmaksızın sorumlulara rücu edilmek kaydıyla Birlikçe ödenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gelen Giden Evrak

Madde 15 — Müdürlükçe, gelen ve giden evrak defteri ile gerekli görülen diğer yardımcı defterler tutulur.

Bu defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde, bunlara ilişkin kayıtlar yedeklenerek saklanır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 16 — 29/4/1980 tarihli ve 16974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Müdürlük, elektronik ortamda arşivleme sistemine geçinceye kadar her yıl yayımlanan gazetelerden ikişer nüshasını takım halinde ciltleterek muhafaza eder.

Yürürlük

Madde 17 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Çevre ve Orman Bakanlığı

Yayın Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik; Çevre ve Orman Bakanlığı’nın hizmetleri ile ilgili olarak ülkemiz vatandaşlarında çevre ve orman bilinci ve kültürünün oluşması, yaygınlaştırılması, yükseltilmesi ve yönlendirilmesine yönelik kitap, dergi, ansiklopedi, gazete, bülten, afiş ve broşür gibi yayınlar ile bu yayınlarda yer alacak telif, tercüme, derleme, araştırma, inceleme, deneme, eleştiri, şiir, manzum eser ve benzeri fikir ürünü yazılar, video ve ses kasetleri ile CD, fotoğraf, resim, harita, grafik, tablo, çizelge, şekil ve motiflere ilişkin eserlerin ve benzeri dokümanların toplanması, değerlendirilip seçilmesi ve yayımlanması, yerli ve yabancı veya gerçek ve tüzel kişilerce yayımlanan dergilere abone olunması, kitapların satın alınması, Yayın Kurulu’nun kurulması, çalışma esasları ile görev ve yetkilerini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın her türlü yayın hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Bağlı kuruluşlar ve taşra teşkilatında yer alan doğrudan merkeze bağlı müdürlüklerin yayınları bu yönetmelik kapsamında değerlendirilmezler. Söz konusu birimlerin yayınları kendi yönetmeliklerine uygun usul ve esaslarına göre ilgili birimlerince yayımlanır.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2 nci ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığı’nı,

Yayın Kurulu: Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın Kurulu’nu,

Daire Başkanlığı: Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nı,

Eser: Türü, hacmi ve kapsamı ne olursa olsun, yayımlanmaya elverişli, gizlilik derecesi taşımayan, çevre ve ormanla ilgili fikir ve sanat ürününü,

Eser Sahibi: Eseri hazırlayan kişi veya kişileri,

Yayın: Yerli ve yabancı her türlü basılı, sesli, görsel ve bunların karması eserleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yayın Kurulu, Eserlerin İncelenmesi ve Seçimi

Yayın Kurulu’nun Kurulması

Madde 5 — Bakanlığın yayın işleri ile bu konuda yapılacak her türlü hazırlık çalışmalarını yürütmek, işlenme ve telif ücretlerini belirlemek üzere Yayın Kurulu kurulur.

Yayın Kurulu; Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nın teklifi ve Bakanlık Makamı’nın onayı ile Müsteşar veya görevlendireceği bir müsteşar yardımcısının başkanlığında aşağıda yazılı üyelerden oluşur:

a) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı,

b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı,

c) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığından Daire Başkanı,

d) Hukuk Müşaviri,

e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,

f) Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanı,

g) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı,

h) Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı,

ı) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı,

i) Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı,

j) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı.

Ayrıca, bağlı kuruluşlar koordinasyonun sağlanması amacıyla temsilci bulundururlar.

Yayın Kurulu’nun sekreterya ve raportörlük görevi Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nca yürütülür.

Toplantı ve Karar

Madde 6 — Yayın Kurulu, Başkanın daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde, Başkanın oy kullandığı taraf çoğunluk sayılır.

Yayın Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 7 — Yayın Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlık yayın ilkelerini tespit etmek,

b) Cari ve bir sonraki yılın yayın faaliyetlerini programlamak,

c) Yıllık yayın programlarına ve bütçe imkanlarına uygun olarak, yayınların içerik ve şekil bakımından geliştirilmesini ve düzenli çıkartılmasını sağlamak,

d) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında telif işlemleri görevlerini yapmak,

e) Çevre ve orman bilinci ile kültürünün oluşması, yaygınlaştırılması, yükseltilmesi ve yönlendirilmesine yönelik yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerce yayımlanan dergilere abone olunması, kitapların, video ve ses kasetleri ile CD’lerin satın alınması konusundaki talepleri incelemek ve karara bağlamak,

f) Yayın Kurulu gündemine alınan eserleri değerlendirerek yayımlanacak eserleri seçmek ve karara bağlamak.

Kurul, satın alınacak veya bastırılacak eseri ait olduğu alanda bir veya birden fazla uzmana inceletebilir. Kurul, eseri değerlendirmede bu raporu göz önünde bulundurur.

İncelemede Usul

Madde 8 — Yayın Kurulu Başkanı, yayımlanmak talebiyle gönderilen eserleri ve gerektiğinde diğer dokümanları doğrudan Yayın Kurulu’na havale edebileceği gibi, incelenmek ve yazılı görüşünü almak üzere Yayın Kurulu üyelerine havale edebilir. Yayın Kurulu Başkanı; incelenerek görüş bildirilmesi talebiyle eserleri Bakanlığın ilgili birimlerine de gönderebilir veya konunun özelliğine göre uzmanlarından oluşacak bir İnceleme Kurulu oluşturulabilir.

Dergilere abone olunması ve kitapların satın alınması işlemlerinde eserleri tanıtıcı bilgilerle fiyatlarını içeren belgelerin yer aldığı dosyalar Yayın Kurulu’nda görüşülüp karara bağlanır.

Değerlendirme İlkeleri

Madde 9 — Yayın Kurulu yayımlanacak eserlerin;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na uygunluğunu, kanunlara göre suç teşkil edip etmediğini,

b) Atatürk ilke ve inkılâplarına, milli menfaatlerimize uygun olup olmadığını,

c) Milli birlik ve beraberliğimizi bozucu görüşlere, insanı, aileyi veya toplumun bir kesimini küçük düşürücü bilgi, belge ve yorumlara yer verilip verilmediğini,

d) Bakanlığın kuruluş, amaç ve görevleri doğrultusundaki konularla ilgili olup olmadığı, doğru bilgi verici, eğitici veya öğretici ya da tanıtıcı nitelikte bulunup bulunmadığını,

e) Türkçe eserlerin, Türk dilinin zengin varlığından faydalanılarak, herkesin kolayca anlayabileceği, yaşayan ve konuşulan Türkçe kurallarına uygun hazırlanıp hazırlanmadığını,

f) Resim, grafik, tablo, çizelge, şekil, harita ve benzeri eserlerin basım teknolojilerine uygun olup olmadığını,

g) Fotoğraf ve diaların kaliteli bir basım için yeterli olup olmadığını,

h) Eserin sahibi tarafından imzalanıp, imzalanmadığını,

ı) Eserlerin sahibi tarafından yayımlanmasını isteyen ve eserin daha önce yayımlanıp yayımlanmadığını beyan eden dilekçenin iki nüsha olarak gönderilip gönderilmediğini,

i) Çevre ve ormancılık uygulamalarına teknik ve sosyo-ekonomik yönden katkıda bulunup bulunmadığını,

j) Çevre, orman ve halk ilişkilerinin olumlu yönde gelişmesi için kamuoyu oluşturulmasında etkili olup olmadığını,

inceleyerek değerlendirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yayın Şartları

Madde 10 — Eserinin yayımlanmasını isteyenler;

a) Eserinin daha önce yayımlanmamış olduğunu, eser üzerinde başka kurum veya kuruluşlar ile kişilerin haklarının bulunmadığını ve bu hususta tüm sorumluluğu üstlendiklerini,

b) Tercüme eser yayımı teklifinde bulunanlar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre gerekli izni almış olduklarını,

c) Muhtemel maddi hatalar konusunda Bakanlığın tasarruf yetkisini kabul ettiklerini,

talep dilekçesinde beyan etmekle,

d) Yayımlanması ve ücret ödenmesi uygun görülen eserinin basım haklarını (sahnede temsil ve icra hakları dahil veya hariç) Bakanlığa devrettiğine dair düzenleyeceği temliknameyi Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’na vermekle,

e) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nın isteği ve vereceği süre içerisinde basımevi tashihlerini bizzat yapmakla,

yükümlüdürler.

Eser sahipleri, talep tarihinden başlayarak bir yıl sonunda yayımlanmayan eserlerini geri isteyebilir.

Ayrıca, yayımlanan eserlerdeki görüşler, Bakanlığı bağlamaz; eserlerde ileri sürülen görüş ve düşünceler ile bunlardan doğabilecek her türlü sorumluluk eser sahibine aittir.

Yayın Kurulu Kararı Gerektirmeyen Yayınlar

Madde 11 — Aşağıdaki durumlarda Yayın Kurulu kararı alınmaz:

a) Mevzuat yayınları, ekonomik raporlar, resmi açıklamaların yer aldığı yayınlar ile Bakan’ın başkanlığını yaptığı araştırma konseyi kararları,

b) İl müdürlüklerinin yerel olarak yapacakları küçük ölçekli bölgesel yayım ve tanıtım faaliyetleri kapsamında bulunan basılı, görsel ve sesli her türlü yayınlar.

Telif Haklarının Belirlenmesi

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre yayımlanacak eserlerin telif veya işlenme ücretleri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 1/12/1995 tarihli ve 95/7621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmeliğe göre hesaplanır ve ödenir. Ancak resmi görev gereği hazırlanmış eserlere ücret ödenmez. Bakanlık mensuplarının hazırladıkları eserlere de resmi görev gereği değilse telif ve tercüme ücreti ödenir, müstakil yayınları da satın alınabilir.

Eser sahipleri telif hakkı dışında hiçbir hak talep edemez.

Yayınların, Dokümanların ve Eserlerin Toplanması

Madde 13 — Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının her düzeyde personeli ile mesleğinde uzman kişi ve kuruluşlardan Bakanlığın yukarıda adı geçen birimlerine gönderilebilecek, Bakanlığı tanıtıcı, teşkilat içerisinde işbirliğini ve iş verimliliğini artırıcı konular ile Bakanlık görev alanı içerisine giren çevre ve orman teknolojisi, çevre bilinci ve orman konularında kaynak eserler, kitap, süreli ve tanıtıcı yayınlar, bilimsel araştırma, inceleme raporları, bilimsel tebliğ, bülten, derleme, haber, yorum ve benzeri yazılar ile şiir, fotoğraf, resim, karikatür, afiş gibi benzeri anlatım öğeleri ilgili birimlerce toplanarak değerlendirilmesi ve seçimlerin yapılması için Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’na gönderilir. Değerlendirmeden sonra her türlü materyal Yayın Kurulu’na havale olunur.

Gönderilen her türlü eser Eğitim ve Yayın Dairesince muhafaza edilir. Ayrıca Bakanlıkça bastırılan yayımlardan beş adet satın alınan eserlerden en fazla iki adet olmak üzere bir arşiv oluşturulur.

Giderler ve Basım İşlemleri

Madde 14 — Bakanlık Makamı’nın onayı alınarak yayımlanmasına karar verilen eserlerin basımına, dergilere ve süreli yayınlara abone olunmasına veya kitap satın alınmasına ilişkin iş ve işlemler Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nca yerine getirilir.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 15 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 1/12/1995 tarihli ve 95/7621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——

Uludağ Üniversitesinden:

Uludağ Üniversitesi Kredili Önlisans ve

Lisans Öğretim Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Uludağ Üniversitesi (UÜ) kredili, önlisans ve lisans öğretimi ve sınavlarıyla ilgili ilkeleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik UÜ'nde kredili önlisans ve lisans öğretimi ile ilgili genel ilkeleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren kanunlar ile yükseköğretim üst kuruluşlarının ilgili yönetmeliklerine ve kararlarına dayalı olarak düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri ve Öğrenci İşleri

Yeni Kayıt Yaptıracak Öğrenci Sayıları

Madde 4 — Önlisans ve lisans öğretiminin ilk yarıyılına alınacak öğrenci sayıları ve giriş koşulları, ilgili kurumun önerisi ve Senatonun kararı doğrultusunda Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

İlk Kayıt İşlemi

Madde 5 — İlk yarıyıla kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt işlemlerinin tarihleri, gerekli koşullar ve istenen belgeler Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir ve ilân edilir. Kayıt olan aday UÜ öğrencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanır. Süresi içinde ilgili kuruma kayıt yaptırmayanlar, UÜ öğrencisi olma hakkını kaybederler. Ancak; kayıt süresi içerisinde kaydını şahsen yaptıramayan adayların kayıtları, mazeretlerini belgelemeleri halinde 18 yaşından küçük olanların kanuni temsilcileri, 18 yaşından büyük olanların noter veya yurt dışı temsilciliklerimizden alacakları resimli vekaletname ile yetkili kıldıkları kişiler aracılığı ile yapılabilir.

Herhangi bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan öğrenciler UÜ' ne kayıt yaptıramazlar.

Muafiyet

Madde 6 — Başka bir üniversitenin veya Uܒnin bir bölüm ya da programına kayıtlı iken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavlara girerek Uܒnde aynı veya farklı bir bölüm ya da programı kazanan ve yeniden kaydını yaptıran öğrenciler, ya da bir yükseköğretim kurumundan ayrılan ve Uܒye kayıt yaptıran öğrenciler ile yatay geçişle gelen öğrenciler ders muafiyeti isteğinde bulunabilir. Ders muafiyeti isteğinde bulunan öğrenciler, intibak başvurularını Uܒne kesin kayıt tarihinin bitimini izleyen 10 iş günü içinde yapmak zorundadırlar. Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmaz. Öğrencilerin muafiyet istekleri, ayrıldığı yükseköğretim kurumunda başardığı dersler de göz önüne alınarak ilgili kurullarca karara bağlanır. Ancak öğrencinin muaf olacağı her yarıyıldaki başarılı ders kredi saatleri toplamı 17 kredi saatten fazla olamaz.

Kayıt Yenileme İşlemi

Madde 7 — Öğrenciler, her yarıyılın başlamasından önceki 5 iş günü ve yarıyıl başladıktan sonraki ilk 5 iş günü içinde kurum yönetimi tarafından düzenlenen takvime ve ilkelere göre katkı paylarını yatırdıktan sonra kayıt yaptıracakları derslere yazılarak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrenci, kaydını kendisi yaptırmakla yükümlüdür ve tüm kayıt yenileme işleminden sorumludur.

Öğrenci, yarıyılın başlangıç tarihinden itibaren ikinci 5 iş günü içinde danışmanının onayı ile alacağı dersleri değiştirebilir ve böylece kaydını kesinleştirir.

Belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıldaki derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirlenen en çok öğrenim süresinden sayılır.

Katkı Payı ve Kayıt Ücretleri

Madde 8 — Öğrenciler, her yıl 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen esaslara göre Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği katkı payını öderler. Her ne sebeple olursa olsun öğrencinin kaydının silinmesi halinde alınan katkı payı geri ödenmez.

Katkı payları dışında öğrencilerden alınacak kayıt ile ilgili giderlerin karşılıkları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Katkı payını ve diğer giderlerin karşılıklarını süresi içinde ödemeyen öğrenciler hakkında yapılacak işlemleri Üniversite Yönetim Kurulu belirler.

Kimlik Kartı

Madde 9 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre, katkı payını yatırarak UÜ'ne ilk kaydını yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye, UÜ öğrencisi olduğunu belirten kimlik kartı verilir. Öğrenci Kimlik Kartı, her akademik yıl başında bandrol yapıştırılmak koşulu ile öğrenimi süresince geçerlidir.

Kimlik kartının kaybedilmesi halinde, yerel bir gazetede yayımlanmış ilân ve yazılı başvuruya dayalı olarak her eğitim-öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere yeniden kimlik kartı verilir.

İzinli Ayrılmak

Madde 10 — İzinli ayrılmak isteyen öğrencilere mazeretlerinden dolayı ilgili yönetim kurulu kararı ile bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere, öğrenimleri süresince toplam dört yarıyıl süre ile izin verilebilir. Böyle bir durumda izin için başvurunun, nedenlerinin açıklanması veya belgelenmesiyle birlikte, yarıyıl başlangıcından itibaren 10 iş gününde yapılması zorunludur. İzinli sayılan öğrenci öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu yarıyılın sınavlarına giremez. Bu izin süresi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öngörülen en çok öğrenim süresinden sayılmaz.

Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öngörülmeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde izin verilebilir. Bu gibi durumlarda öğrencinin, nedenin ortaya çıkmasından başlayarak en geç 10 iş günü içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurması ve olguyu gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur. Yarıyıl içinde izin verilmesi durumunda öğrenci, yarıyıl başından başlayarak izinli sayılır. Belirtilen nedenlerin sınav döneminde ortaya çıkması durumunda, aynı işlem yapılır. Ancak, sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin verilmesi durumunda izin, yarıyıl başından geçerli olarak uygulanamaz. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin alındığında, bu izin, verildiği tarihten başlayarak geçerli olur ve öğrencinin izin aldığı tarihi izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki hakları saklı kalır. Bu haklar iznin bitimini izleyen, o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır.

Yukarıda ikinci paragrafta belirtilen nedenlerin devamı halinde ilgili yönetim kurulunca iznin uzatılması yoluna gidilebilir.

Yatay-Dikey Geçiş İşlemleri

Madde 11 — Başka bir yükseköğretim kurumundan Uܒnin bağlı kurumlarına yatay ve dikey geçiş ile kayıt yaptıracak öğrenci sayıları fakülte veya yüksekokul yönetim kurulları tarafından belirlenir ve Senatonun onayına sunulur. Yatay geçiş işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre, dikey geçiş işlemleri "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yürütülür.

Bölümler-Programlar Arası Yatay Geçiş İşlemleri

Madde 12 — Kurumların birinci veya ikinci yarıyılları sonunda, bütün derslerinden başarılı olan öğrenciler, kurumun ilgili kurullarının belirleyeceği bölümler veya programlar arasında yatay geçiş yapabilirler. Bölümler veya programlar arasında yatay geçiş yapabilecek öğrenci sayıları, bölüm veya programın önerisi ve ilgili yönetim kurulunun teklifi üzerine, Senatonun onayına sunulur. Bölümler veya programlar arası yatay geçiş yapacak öğrencilerin sıralamasına ilişkin ölçütler bölümün veya programın önerisi ile fakülte veya yüksekokul kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen öğrenci sayıları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik"in 3 üncü maddesinde yer alan kontenjandan bağımsızdır. Bölüm veya programlar arası yatay geçiş yapan öğrenci, yeni kayıt yaptırdığı bölümün/programın belirleyeceği birinci veya ikinci yarıyıllara ait dersleri almakla yükümlüdür.

Öğrenci İşleri

Madde 13 — Öğrencinin yarıyıllara kayıt işlemlerine, devamının izlenmesine, izinli ayrılmasına, yatay ve dikey geçişine, öğretim ve sınavlara ilişkin diğer işlemlerine, gerektiğinde bölüm veya programın görüşlerini de alarak ilgili yönetim kurulu karar verir. Yönetim Kurulu kararlarına itiraz 7 gün içinde Rektörlüğe yapılabilir.

Disiplin İşleri

Madde 14 — Öğrenci disiplin işlemleri, "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" ne göre yürütülür.

Danışmanlık Hizmetleri

Madde 15 — Bölüm veya program kurulları her öğrenci için bir danışman öğretim elemanı belirler. Danışman, öğrencinin derslere yazılmasında, bırakmasında, değiştirmesinde ve ayrıca sağlık, kültür ve spor ile ilgili sorunlarında öğrenciye yardımcı olur.

Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri

Madde 16 — Öğrencilerin sağlık sorunlarına, rehberlik hizmetleri ile boş zamanlarını değerlendirmeye yönelik kültürel ve sportif etkinliklere ilişkin hizmetler, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve bağlı birimleri tarafından yürütülür.

Kültür, sanat ve spor etkinliklerinde, üniversiteyi veya Ülkeyi temsil için ilgili yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğrencilerin devam ve sınav hakları saklı tutulur.

Öğretim Türü

Madde 17 — Uܒnde eğitim-öğretim, örgün öğretim türünde yapılır.

Akademik Takvim

Madde 18 — Üniversitenin akademik takvimi, ilgili kurumların önerileri göz önüne alınarak her yıl eğitim-öğretim başlamadan önce Senato tarafından belirlenir ve ilân edilir.

Akademik Yıl

Madde 19 — Akademik yıl Senatonun belirlediği gün başlar ve izleyen eğitim-öğretim yılının başlangıcında biter. Bir akademik yıl güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her yarıyılda ders programı en az 14 haftayı kapsayacak şekilde düzenlenir. Dersler ve ara sınavlar yarıyıl içinde, yarıyıl sonu sınavları ise ilgili yarıyıl derslerinin bitimini izleyen en çok üç haftalık sürede yapılır. Resmî tatillere rastlayan günlerdeki dersler 14 üncü haftanın sonuna eklenen mesai günlerine planlanır. Gerekli görüldüğü takdirde Senato yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. "UÜ Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği" esaslarına göre, kurumların önerisi üzerine Senato yaz öğretimi yapılmasına karar verebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler

Ders Planları

Madde 20 — İlgili bölüm veya program kurulları, derslerin yarıyıllara dağılımını; ders, uygulama, staj, klinik, proje ve benzeri çalışmaların kredi saatlerini gösteren ders planlarını düzenler.

Ders planları, fakülte veya yüksekokul kurullarının da görüşü alındıktan sonra Senato tarafından onaylanır.

Zorunlu Dersler, Seçmeli Dersler, Ön Şartlı Dersler ve Ön Şart Dersleri

Madde 21 — a) Zorunlu ve Seçmeli Dersler: Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki türdür. Bölümler veya programlar tarafından zorunlu ve seçmeli dersler belirlenir.

Zorunlu dersler, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdir.

Seçmeli dersler, öğrencinin istekleri de göz önüne alınarak belirlenen derslerdir. Bu dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür ya da değişik ilgi alanlarından dersler de olabilir. Ders planlarında seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gereken toplam kredinin en az %20’si ve en çok %40’ını oluşturacak biçimde düzenlenir. Seçmeli dersler lisans öğrencileri için herhangi bir fakültenin, meslek yüksekokulu öğrencileri için herhangi bir meslek yüksekokulunun bir başka bölümünün veya programının dersi de olabilir. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı uygulanan fakülte veya yüksekokulların bölüm veya programlarında seçmeli dersler % 30’u geçmemek koşuluyla İngilizce yapılabilir ve bu derslerin sınavları da İngilizce yapılır. Seçmeli derslerin en az kaç öğrenci ile açılacağı her yarıyıl başında Senato tarafından belirlenir.

b) Ön Şartlı Ders ve Ön Şart Dersi: Öğrencinin kayıt yaptıracağı ders; önceden başarılması gereken derse veya derslere bağlı ise bu ders ön şartlı derstir. Öğrencinin ön şartlı dersi almadan önce başarması gereken ders ise ön şart dersidir. Ön şartlı dersin ön şartı olan dersi veya dersleri, bu dersleri açan bölüm veya program önerir. Fakülte veya yüksekokul kurulu inceler ve Senatonun onayına sunar.

c) Ortak Zorunlu Dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yer alan; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri, kredili ders olarak en az ikişer yarıyıl olmak üzere 2 kredi-saat/hafta olacak şekilde tercihen ilk dört yarıyıl için planlanan derslerdir. Öğrencilerin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendine göre, Yabancı Dil dersleri için yapılan Muafiyet Sınavında başarılı olmaları halinde, aldıkları not aşağıdaki tabloya göre her yarıyıl için YANO ve GANO hesaplamasına katılır.

Yabancı Dil Muafiyet Sınavı veya Yıl İçi Sınavlarında Alınan;

 

Sayısal Not

Harf Notu

Ağırlık Katsayısı

 

85-100

AA

4.00

 

80-84

BA

3.50

 

75-79

BB

3.00

 

70-74

CB

2.50

 

60-69

CC

2.00

 

55-59

DC

1.50

 

50-54

DD

1.00

 

40-49

FD

0.50

 

39-0

FF

0.00

 

Eğitim-öğretim dili Türkçe olan ve Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı uygulayan fakülte, yüksekokul, bölüm ve programa kayıtlı öğrencilerin de, UÜ Yabancı Diller Yüksek Okulunun yaptığı Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında başarılı olmaları halinde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendi uyarınca almaları gereken Yabancı Dil dersinden muaf olurlar ve bu dersleri AA olarak YANO ve GANO hesaplamasına katılır.

Derslerin Kredi Saat Değerleri

Madde 22 — Kuramsal dersin kredi saat değeri haftalık ders saatine; laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmaların kredi saat değeri ise haftalık ders saatinin yarısına eşittir. Not ortalamalarına katılmayan kuramsal ve uygulamalı dersler "kredisiz dersler" olarak ders planlarında belirtilir.

Ders Yükü ve Derslere Yazılma

Madde 23 — a) Ders Yükü: Bir öğrencinin her dönemde alacağı ders yükü öğrencinin ait olduğu bölümün veya programın ders planlarında belirtilen kredi yüküdür.

b) Derslere Yazılma: Yeni kayıt yaptıran bir öğrenci seçmeli dersi olmaması koşulu ile ilk iki yarıyıl derslerine kendiliğinden kayıtlı sayılır. Seçmeli ders olduğunda 7 nci madde hükümleri uygulanır.

33 üncü maddede tanımlanan GANO’ su 1.80’nin altında olan öğrenciler yeni ders alamazlar. Ancak başarısız oldukları alt yarıyıl derslerini tekrar ederler.

GANO’su 1.80 ile 1.99 arası olan öğrencilerin alt yarıyıllardan alacakları derslerle, kayıt yaptıracakları yarıyıllardaki derslerin kredilerinin toplamı, o bölüm veya programda en son kayıt yaptıracağı yarıyıl ders planında yer alan ders yükünden fazla olamaz. Bu durumda olan öğrenciler, ancak danışmanın onayı ile o yarıyılın ders planındaki derslerden en fazla ikisini bırakabilir. Böyle durumlarda bırakılan dersler, tekrar açıldığı ilk yarıyılda alınır.

GANO’su 2.00 ile 2.49 arasında olan öğrencilerin alt yarıyıllardan alacakları dersler ile kayıt yaptıracakları yarıyıldaki derslerin kredileri toplamı, danışmanın onayı ile o yarıyılın ders yükünden bir ders fazla olabilir.

GANO’su 2.50 ve üzerinde olan öğrenci isterse ve danışmanı onaylarsa ders planındaki o yarıyılın ders yükünü en fazla iki ders artırabilir.

Son yarıyılda alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ve bölüm veya programdan mezun olabilmesi için ders yükünü aşacak durumda sadece bir dersi kalan öğrenciler bu tek derse de yazılmak koşuluyla ders yükünü bir ders artırabilirler.

c) Derslerin Tekrar Alınması: Daha önceki yarıyıllarda kayıt yaptırılan ve (FF), (FD), (D) veya (K) alınan dersler; açıldıkları ilk yarıyılda tekrarlanır. Tekrarlanan derslere de devam zorunludur. Eğer bu dersler seçmeli ders ise veya ders planlarından kaldırılan dersler ise, öğrencinin ilgili bölümün belirlediği başka bir eşdeğer dersi almasına izin verilir.

Öğrenci, GANO’sunu yükseltmek amacı ile, tekrar kayıt, devam, sınav ve benzeri zorunlulukları yerine getirmek şartı ile muaf olduğu dersler de dahil dilediği derslerini tekrar alabilir. Böyle durumlarda GANO tekrar edilen derslerden alınan en son notların değerlendirilmesi ile hesaplanır.

Kredi-Saat Sınırları

Madde 24 — Ders planları, her yarıyılın normal kredi yükü, en az 15 en çok 20 kredi saat/hafta olacak şekilde bölümlerin veya programların ilgili kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır .

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yer alan ortak zorunlu dersler, zorunlu İngilizce Hazırlık programı gereği üçüncü yarıyıldan itibaren ders programlarında yer alacak yabancı dil dersleri ve kredisiz dersler toplam ders yükü dışında tutulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı

Madde 25 — Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı uygulanmasına karar verilen Fakülte/Yüksekokul öğrencilerine UÜ Yabancı Diller Yüksekokulunda iki yarıyıl süreli yabancı dil eğitim-öğretimi yapılır.

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Esasları "UÜ Yabancı Diller Hazırlık Eğitimi Yönergesi" ile düzenlenir.

Yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa kayıt hakkı kazanır. Bu programın hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfını tekrar ederler. Bu durumda da başarısız olanlardan;

a) Türkçe eğitim-öğretim yapılan bölüm veya programlardaki öğrencilerin birinci sınıfa kayıtları yapılır, ancak bu öğrencilerin önlisans veya lisans eğitimlerinde önkoşullu ve zorunlu olan mesleki yabancı dil derslerini alabilmeleri yabancı dil yeterlik sınavından başarılı olmalarına bağlıdır.

b) Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde (İngilizce-Almanca-Fransızca) kayıtlı öğrenciler, açılması halinde Yaz Öğretimi haklarını da kullandıktan sonra başarısız olmaları halinde kayıtları silinir.

Çift Anadal Lisans Programı

Madde 26 — Çift Anadal Lisans Programı Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getiren öğrencilerden isteyenlere, danışmanlarının rehberliğinde başka bir lisans programının ilgili yönergeye göre belirleyeceği ders planındaki dersleri aynı zamanda alma izni verilebilir. Bu tür öğretim programı "Çift Anadal Lisans Programı" olarak isimlendirilir.

Yan Alan Lisans Programı

Madde 27 — Yan Alan Lisans Programı Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getiren öğrencilerden isteyenlere, danışmanlarının rehberliğinde başka bir lisans programının ilgili yönergeye göre belirleyeceği ders planındaki dersleri aynı zamanda alma izni verilebilir. Bu tür öğretim "Yan Alan Lisans Programı" olarak isimlendirilir.

Özel Uygulamalar

Madde 28 — Eğitim-öğretim programlarının özelliği gereği Tıp Fakültesi ve Konservatuvar da kredili sistemin uygulanma şekli ile, ders planlarında staj, bitirme çalışması ve benzeri etkinliklerin yer aldığı fakülte ve yüksekokulların bu etkinliklerinin yapılış şekli yönergeler ile belirlenir.

Devam Zorunluluğu

Madde 29 — Kuramsal derslere en az % 70, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalara en az % 80 oranında devam zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda öğrenci, o ders veya öğretim çalışması için devamsız kabul edilir ve öğrencinin not çizelgesinde bu durum D (Devamsız) ile belirtilir. Öğrencinin derslere devamı, öğretim elemanın belirleyeceği yöntemle izlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 30 — a) Ara Sınav ve Yarıyıl Sonu Sınavı: Ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları her yarıyıl için programlanır. Ara sınavlar, yarıyılın başlangıcını izleyen 20 iş günü içinde bölümün veya programın önerisi dikkate alınarak, dersin kodunun ait olduğu bölümün veya programın ilgili yönetimi tarafından düzenlenir ve ilgili yönetim kurulu tarafından duyurulur. Ders planında yer alan dersler için en az bir ara sınav yapılır. Herhangi bir yarıyılın öğretim planında yer alan derslerin sınavları aynı anda olmayacak şekilde programlanır. Aynı günde, aynı yarıyıla ait en çok iki dersin sınavı yapılabilir.

Yapılması öngörülen en az bir ara sınava ek olarak; ödev, uygulama ve haberli küçük sınavlar da yapılabilir. Bu durumda, o dersin yarıyıl içi çalışmalarının birbirlerine göre ağırlıklarının nasıl belirleneceği, önce bölüm veya programın akademik kurulunda, daha sonra fakülte veya yüksekokul kurulunda görüşüldükten sonra, bölüm veya program başkanlıkları tarafından yarıyılın başlangıcını izleyen 15 iş günü içinde ilân edilir. Yarıyıl içi çalışmalar ve tüm sınavlar 100 üzerinden verilen notlar ile değerlendirilir.

Belirlenen ilkelere göre yarıyıl içi not ortalaması hesaplanır. Bir dersin yarıyıl içi not ortalamasının yarıyıl sonu ham başarı notuna etkisi % 50, yarıyıl sonu sınavının etkisi de % 50'dir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına mazeretsiz olarak girmeyen veya girdiği halde sınavdan Bağıl Değerlendirmeye Katma Sınırının (BDKS) altında not alan öğrenciler başarısız kabul edilir ve dönem sonu başarı notu olarak doğrudan (FF) notu verilir.

Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için o derse kayıt yaptırmak, devam şartını sağlamış olmak ve ayrı kod numarasıyla belirlenmeyen, derse bağlı uygulamalarda başarılı olmak gerekir. Ayrı kod numarası ile belirlenmeyen uygulamalar için, ayrıca sınav tarihi ilân edilmez ve bu uygulamaların değerlendirilmesi, sözlü, yazılı, uygulamalı veya yarıyıl içindeki farklı çalışmaların değerlendirilmesi şeklinde yapılabilir.

Yarıyıl sonu sınav programları dersin kodunun ait olduğu ilgili bölüm veya program başkanlığınca düzenlenir. Fakülte veya yüksekokul yönetimi tarafından onaylanır. Yarıyıl bitiminden en geç 15 iş günü önce yeri, tarihi ve saati ilân edilir. Yarıyıl sonu sınavları en çok üç hafta sürer.

Sınavdan sorumlu öğretim elemanı, yaptığı her sınavın soru ve cevaplarını sınavı izleyen bir hafta içinde öğrencilere duyurur.

Öğretim elemanı gerek ara sınavlar, gerekse yarıyıl sonu sınavlarının kağıtlarını, sorular ve cevapları ile birlikte fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenen ilkelere göre düzenleyerek bölüm veya program başkanlığına teslim eder.

İlgili öğretim elemanları, bir ders için öğrencilerin 100 üzerinden verilen notlarla belirlenen yarıyıl sonu ham başarı notlarını, ortalamalarını, standart sapmalarını ve 31 inci maddeye göre belirledikleri harf notu cinsinden dönem sonu başarı notlarını bölüme veya programa kayıtlı öğrencilere ders veren öğretim elemanlarından oluşan bölüm veya program akademik kurulunda açıklar. Bölümün veya programın tüm derslerinin dönem sonu başarı notları, fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunda değerlendirildikten sonra, sınavların bitimini izleyen en geç 10 iş günü içinde ilân edilir.

b) Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli nedenlerden ya da heyet raporu ile belgelediği sağlık sorunlarından dolayı sınavlara giremeyen öğrenci, mazeretinin bitim tarihini izleyen 7 iş günü içinde bir dilekçe ile dersi veren fakültenin veya yüksekokulun yönetimine başvurmak zorundadır.

Ara sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen ve mazeretleri, dersi veren fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için, her yarıyılın son haftasında, mazeret ara sınavları yapılır.

Yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve mazereti kabul edilen öğrenciler için yarıyıl sonu sınavlarının bitim tarihini izleyen 10 iş günü içinde, yarıyıl sonu mazeret sınavları yapılır. Mazeretin bu sürede de devam etmesi durumunda bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uygulanabilir.

Dönem Sonu Başarı Notları

Madde 31 — Her eğitim-öğretim yılı başında Bağıl Değerlendirmeye Katma Sınırı (BDKS), Ham Başarı Notu Alt Sınırı (HBAS) ve Bağıl Değerlendirme Sistemi ile değerlendirilemeyecek özellikteki dersler Üniversite Senatosunca belirlenir.

Dersi veren öğretim elemanı belirlenen bu sınırlara ve 30 uncu maddedeki ilkelere göre saptadığı yarıyıl sonu ham başarı notlarının dağılımını, ortalamasını ve standart sapmasını kullanarak her bir öğrenci için dersi alan tüm öğrenciler arasındaki bağıl başarı derecesine göre aşağıdaki tablodan yararlanarak harf notu cinsinden dönem sonu başarı notu verir. Bağıl Değerlendirme Sistemi ile değerlendirilemeyecek dersler için başarı derecelerinin karşılığı harf notları, dersi veren öğretim elemanlarının takdiri ile belirlenir.

Başarı Dereceleri, Harf Notları, Ağırlık Katsayıları ve Diğer İşaretler:

 

Başarı Derecesi

Harf Notu

Ağırlık Katsayısı

Diğer İşaretler

 
 

Mükemmel

AA

4.00

D

Devamsız

 

Pekiyi

BA

3.50

S

Süren Çalışma

 

İyi

BB

3.00

E

Eksik

 

Orta

CB

2.50

G

Geçer

 

Geçer

CC

2.00

M

Muaf

 

Koşullu Geçer

DC

1.50

K

Kalır

 

Koşullu Geçer

DD

1.00

   
 

Başarısız

FD

0.50

   
 

Başarısız

FF

0.00

   

 

(D) derse devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. (D) not ortalaması hesabına (FF) olarak dahil edilir.

(S) not ortalamalarına katılmayan dersleri sürdürmekte olan öğrenciye verilir.

(E) yarıyıl sonu sınavına girdiği halde, belgelenmiş makul ve geçerli nedenle laboratuvar, proje, ödev ve benzeri yükümlülüğünü yerine getiremeyen öğrenciye verilir. (E) alan öğrenci, notların öğrenci işlerine teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (E) kendiliğinden (FF) notuna dönüşür. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, bölüm veya program başkanlığının önerisi ve fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunun onayı ile (E) işaretinin süresi daha sonraki kayıt döneminin başına kadar uzatılabilir.

(G) kredisiz derslerde başarılı olan öğrenciye verilir. (G) ortalamalara katılmaz.

(M) yatay veya dikey geçiş intibak işlemini tamamlayan öğrencinin muaf olduğu derslere veya ilgili bölüme ÖSYM sınavı ile kayıt yaptıran fakat daha önce eşdeğer veya benzer bölümden bazı dersleri alan ve başarılı olan ve bu derslerin denkliği bölüm veya program başkanlığının önerisi üzerine fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunca tanınan derslere verilir. Bu derslerin notları harf notuna çevrilerek ortalamaya dahil edilir.

(K) kredisiz derslerde başarısız olan öğrenciye verilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 32 — Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının sayısal notlarındaki maddi hatanın düzeltilmesi için öğrenci, sınav sonucunun ilânını takip eden 7 iş günü içinde dersin kodunun ait olduğu birime yazılı olarak başvurabilir. Bu başvuru öğretim elemanına iletilir. Öğretim elemanı eğer maddi hata mevcut ise bölüm veya program kuruluna sunar. Not, ancak bölüm veya program kurulunun kararı ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile düzeltilebilir.

Akademik Not Ortalaması

Madde 33 — Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda hesaplanan Yarıyıl Akademik Not Ortalaması (YANO) ve Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders planındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ikinci yarıyıl sonundan itibaren hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. Bu ortalamalar her yarıyılın sonunda ilgili birim tarafından hesaplanır ve ilân edilir.

YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır.

Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA) dan (FF) ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir.

Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.

Başarılı Öğrenci

Madde 34 — GANO değeri en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD),(D) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı kabul edilir.

Onur Öğrencileri

Madde 35 — Bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü kadar derse kayıt yaptıran ve bu derslerde başarılı olan ve YANO 3.00-3.49 arasındaki öğrenci yarıyıl onur öğrencisi listesinde, 3.50-4.00 arasındaki öğrenci ise yarıyıl yüksek onur öğrenci listesinde yer alır.

Onur öğrencilerinin listesi her yarıyıl sonunda fakülte dekanlığı veya yüksekokul müdürlüğü tarafından ilân edilir ve bu öğrencilere belgeleri verilir.

Başarısız Öğrenci

Madde 36 — GANO’ su 2.00'nin altında olan öğrenci başarısızdır. İkinci yarıyılın sonundan itibaren öğrencinin üst yarıyıllardaki dersleri alabilmesi için, GANO’ nun en az 1.80 olması gerekir. GANO’ su 1.80’den düşük olan öğrenci 40 ıncı maddede tanımlanan azami süre dahilinde öğrenimine devam eder. GANO’ su 1.80 den yüksek olan başarısız öğrenci, başarısız olduğu dersleri ile birlikte üst yarıyıl derslerine 23 üncü maddenin (b) bendi hükümlerine göre kayıt yaptırabilir.

Kayıt Silme

Madde 37 — İlgili yönetim kurulu kararı ile aşağıdaki durumlarda öğrencilerin kayıtları silinir:

1) Öğrenimlerini, izinli ayrılmanın dışında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirlenen azami öğrenim süresinde bitiremeyenler,

2) Birbirini izleyen iki yarıyıl, geçerli mazereti olmadan derslere yazılmayan ve katkı payını ödemeyerek kaydını yenilemeyenler,

3) İkinci öğretim öğrencilerinden öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Birinci taksitlerini yatırmayan bu öğrencilere, ikinci taksitlerini de ödemedikleri takdirde; Tebligat Kanunu hükümlerine uyarlı tebligat yapılarak bir aylık ek süre tanınır; yapılan yazılı tebligata rağmen bu süre içerisinde öğrenim ücretini kanunî faizi ile birlikte ödemeyen öğrencilerin yükseköğretim kurumu ile ilişkisi kesilir.

4) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre üniversiteden çıkarma cezası alanlar,

5) Ağır ruhsal bozuklukları üniversite hastanesi veya tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınmış rapor ile belgelenen öğrencilerden; bu hastalığı nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşanlarda, yeniden sağlık raporu alınmak ve incelenmek suretiyle öğrenimlerine devam edemeyeceklerine, ilgili yönetim kurulunca karar verilenler.

Ek Sınav Hakkı

Madde 38 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin yarattığı ek sınav hakları saklı olmak kaydıyla lisans veya önlisans programındaki tüm dersleri alan, devam koşulunu yerine getirerek sınavlara giren öğrenciye, aşağıdaki koşullarda ek sınav hakkı verilir.

Not ortalamasına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan veya bir dersten çok olmamak şartıyla, kredisiz dersinden (K) alan öğrenciye bir sonraki yarıyılın başına kadar ek sınav hakkı verilir.

Son iki yarıyılda (FF) veya (FD) notu almadıkları halde, mezun olmaları için, gerekli GANO 2.00'den az olan öğrencilere, GANO’sunu 2.00'ye yükseltmeleri için, (DD), (DC), (CC) notunu aldıkları kredili en çok iki ders için ek sınav hakkı verilir.

Ek sınava giren öğrencinin ek sınav notu, ara sınav notları göz önüne alınmadan, o derse ait bir önceki sınavın not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf notuna çevrilir.

Bu maddede belirtilen koşullardaki öğrenci, ek sınav hakkından yararlanmak için, dönem sonu veya yaz eğitimi sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen 7 gün içinde, dersin verildiği bölüm veya program başkanlığına bir dilekçe ile başvurur. Öğrencinin durumu incelendikten sonra, bölüm veya program başkanı, ek sınav hakkından yararlanacak öğrenci isimlerini, birimin ilgili kurulunun onayına sunar, sınava girebilecek öğrenciler ve sınav günleri ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu hükümle belirlenen ek sınav hakları her öğrenciye sadece bir defa tanınır.

Diploma Verilme Koşulları

Madde 39 — a) Lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin ilgili bölümünün öğretim planında öngörülen ve Senato tarafından belirlenen en az kredi alt sınırı kadar dersi başarması ve GANO’nun en az 2.00 olması gerekir.

Lisans öğrenimine kayıtlı öğrencilerden; öğretim planındaki ilk dört yarıyılın derslerinden başarılı olan ve lisans öğrenimine devam etmek istemeyenlere GANO’su 2.00 olmak koşuluyla önlisans diploması verilir.

b) Önlisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin ilgili programının öğretim planında öngörülen en az kredi alt sınırı kadar dersi başarması ve GANO’nun en az 2.00 olması gerekir.

Mezuniyet genel akademik not ortalaması 4.00 üzerinden hesap edilir.

Genel akademik not ortalamaları 3.00-3.49 olan öğrenciler onur, 3.50 veya daha yukarı olanlar yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu durumlar diplomalarında belirtilir.

Diplomanın ön yüzünde öğrencinin adı, soyadı, fakültesi/yüksekokulu, bölümü ve/veya programı, önlisans/lisans derecesi ve sahip olduğu yasal haklar diplomanın düzenlenme tarihi ve diploma numarası, diplomanın arka yüzünde ise T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum tarihi, öğrenci numarası, mezuniyet tarihi ve GANO’ su ile Öğrenci İşleri Daire Başkanının onayı bulunur. Fakülte mezunlarının diplomaları rektör ve dekan, yüksekokul mezunlarının diplomaları rektör ve müdür, fakültelere bağlı yüksekokul mezunlarının diplomaları rektör, dekan ve müdür tarafından imzalanır.

Diplomalar UÜ soğuk damgası ile mühürlenir. Öğrencilerin mezuniyet tarihi, tüm eğitim-öğretim çalışmaları ve sınavlarının bitimini izleyen ilk iş günüdür.

Diplomanın kaybedilmesi halinde, Türkiye genelinde tirajı yüksek bir gazetede yayımlanacak bir kayıp ilânı ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya dayanarak, gerekli kayıt düşüldükten sonra öğrenciye ilgili fakülte ve yüksekokullar tarafından düzenlenen bir belge verilir.

UÜ' den önlisans veya lisans derecesi alabilmek için başka üniversitelerden yatay ve dikey geçiş yapan öğrencilerin, en az son iki yarıyıllarını, UÜ' de geçirmiş olmaları gerekir.

Öğrenim Süresi

Madde 40 — UÜ' de kredili öğrenim süresi; lisans düzeyinde en az dört, önlisans düzeyinde en az iki akademik yıldır, ancak 39 uncu maddenin (a) bendindeki koşulları yerine getiren öğrenci daha kısa sürede mezun olabilir.

İki yıllık önlisans öğrenimi için tanınan azami süre dört akademik yıl, dört yıllık lisans öğrenimi için tanınan azami süre ise yedi akademik yıldır. Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. Ancak bu süreler sonunda UÜ'nün ilgili düzenlemelerinde belirtilen makul ve geçerli sebeplerin dışında kalan ve kabul edilemeyen nedenlerden dolayı mezun olamayan öğrencilere daha önce kayıt yaptırdığı ve başarılı olamadığı derslerin her biri için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar öğretim yılı başında yapılmak üzere fakülteler veya yüksekokullar tarafından planlanır ve ilân edilir.

Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indiren öğrencilere bu beş ders için 3 yarıyıl, yukarıda belirtilen ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere 4 yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olan öğrencilere ise başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır.

Azami süreler sonunda, mezuniyet için gerekli tüm derslerini alan ve bu derslerden başarılı oldukları halde GANO’ su 2.00'den az olduğu için ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere de, ortalamalarını yükseltmeleri için lisans düzeyinde son dört yarıyıl, önlisans düzeyinde son iki yarıyılın ders planlarındaki derslerden, sınırsız sınav hakkı verilir.

Üçüncü ve dördüncü paragraflarda sözü edilen durumdaki öğrencilerin alan çalışması ve/veya uygulama gerektiren veya ilk kez aldıkları dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Devam gerektirmeyen derslerin başarı notları, dönem içi ve dönem sonu sınav sonuçları göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından takdir edilir. Sınırsız hak kullanma durumuna gelen öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler ve sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Katkı payını yatırdıkları halde açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyenler sınırsız sınav haklarından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 41 — 7/8/2003 tarihli ve 24192 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Uludağ Üniversitesi Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği" değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — 1997 ve daha önceki girişli kredili sistem öğrencilerine mezun oluncaya kadar ait oldukları yönerge veya yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımlanmadan önce Uܒnin kredili sistem uygulanan fakülte ve yüksekokullarında kredili sistemde öğrenim gören 1998, 1999 ve 2000 girişli öğrencilerin ait oldukları yönetmelik hükümleri ile kazanılmış hakları öğretim bütünlüğünü bozmayacak şekilde uygulanır.

Uygulamaya yönelik ayrıntılar Fakülte veya Yüksekokul Kurulu Kararı ve Senato onayı ile düzenlenir.

Geçici Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Uܒnde kredili sistem uygulanan kurumların birinci sınıflarına kayıt yaptıracak olan öğrenciler ile kredili sistemi ilk kez birinci sınıflarında veya tüm sınıflarında uygulayacak olan kurumlarda öğrenim görecek öğrencilere ve halen kredili sisteme göre öğrenim gören tüm öğrencilere geçici l inci ve 2 nci madde hükümleri saklı kalmak koşuluyla uygulanır.

Yürürlük

Madde 42 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 43 — Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı