Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

15 Haziran 2004

SALI

Sayı : 25493

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

809 (9/9) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2004/7339 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Örgütlü Suçlar, Terörizm ve Diğer Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2004/7343 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Büyük Önemi Haiz Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2004/7346 Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu veya Psikotrop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2004/7349 Türkiye Cumhuriyeti ve Karayip Devletleri Birliği Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2004/7368 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2004/7369 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jamaika Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2004/7372 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2004/7373 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolu ile İlgili Uluslararası Yolcu ve Yük Taşımacılığı Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2004/7401 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan Ordu-Giresun Kırsal Kalkınma Projesi Eğitim ve Teknik Yardım Bileşeninin Uygulanması Konulu Proje Belgesi ile Eklerinin Onaylanması Hakkında Karar

Milletlerarası Sözleşmeler

2004/7340 Hukuki veya Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşme’nin Çekince ve Beyanlarla Onaylanması Hakkında Karar

2004/7361 Birleşmiş Milletler ve Yardımcı Personelinin Güvenliği Sözleşmesi’ne Çekince ve Beyanlar ile Katılmamız Hakkında Karar

2004/7402 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/7378 Bazı Yerlerin Arazi Toplulaştırması Yapılmasına İlişkin Bazı Kararnamelerin Kapsamından Çıkarılmaları Hakkında Karar

2004/7380  Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2004/7383 345 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

2004/7385 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Milli Komitesi Derneği’nin İzin Almadan Yardım Toplayan Kuruluşlardan Sayılması Hakkında Karar

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelik

— Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/31)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/33)

— 2004 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2004 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2004 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2004 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

— 01.05.2004-31.05.2004 Tarihleri Arasında Resen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

— Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespitine DairTebliğ

DÜZELTME (Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOL Tesisleri İşletme Başkanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği ile İlgili)

DÜZELTME (Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği ile İlgili)


YASAMA BÖLÜMÜ

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

—— • ——

—— • ——

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

 

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

 

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Sayfa Başı


—— • ——

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


—— • ——

Sayfa Başı