Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

29 Nisan 2004

PERŞEMBE

Sayı : 25447

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/7119 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Ait Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2004/7139 “Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme”nin, Türkiye ile Bazı Ülkeler Arasında Yürürlüğe Giriş Tarihinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2004/7149 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2004/7209 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu ile Of İlçesinde Teknik Eğitim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Sınır Tespit Kararları

— İçişleri Bakanlığına Ait 2 Adet Sınır Tespit Kararı

 

Yönetmelikler

2004/7151 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Atatürk Üniversitesi Erzurum Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Atatürk Üniversitesi Ağrı Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

— Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2004/13)

— Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2004/14)

— Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2004/15)

— Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2004/17)

— Resen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgesi Hakkında Tebliğ

— TIR Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2004/7119

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait;

1 —Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen kadroların ihdası ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılması,

2 —Ekli (II) sayılı listede yer alan pozisyonlardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen pozisyonların ihdası ve (II) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılması;

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 16/3/2004 tarihli ve 4361 sayılı yazısı üzerine, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/3/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. A. ŞAHİN

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. AKSU

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

B. YILDIRIM

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7139

“Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme”nin, Türkiye ile Belarus, Bulgaristan, Bosna-Hersek,Çin Halk Cumhuriyetine bağlı Macau Özel İdare Bölgesi ve Hong Kong Özel İdare Bölgesi, Gürcistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Monako, Polonya, Romanya, Slovenya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti,Makedonya, Slovakya, İzlanda, Moldova, Türkmenistan ve Özbekistan arasında 1/6/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi; Dışişleri Bakanlığı’nın 31/3/2004 tarihli ve KOPR/127694 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/4/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

K.UNAKITAN

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

M. A. ŞAHİN

M. AYDIN

G. AKŞİT

A.COŞKUN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

A.AKSU

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7149

Ekli listede adları yazılı mahalli idare birliklerinin kurulmasına izin verilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 2/4/2004 tarihli ve 62063 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 12/4/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan V.

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. ŞENER

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

A. AKSU

Z. ERGEZEN

S.GÜÇLÜ

G. AKŞİT

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

K. UNAKITAN

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

12/4/2004 Tarihli ve 2004/7149 Sayılı Kararnamenin Eki

LİSTE

SIRA NO

İLİ

MERKEZİ

BİRLİĞİN ADI

01

AĞRI

Ağrı İli Merkez İlçesi

Serhat İlleri Kalkınma Birliği

02

BİLECİK

Bilecik İli Merkez İlçesi

Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği

03

MUĞLA

Muğla İli Marmaris İlçesi

Marmaris İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

04

ANTALYA

Antalya İli Serik İlçesi

Serik Çevre, Kültür ve Turizm Alt Yapı Birliği

05

HATAY

Antakya Merkez İlçesi

Hatay Çevre Koruma Birliği (HATAY-ÇEVKOBİR)

06

YOZGAT

Yozgat İli Çekerek İlçesi

Çekerek İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

07

 

KIRŞEHİR

 

Kırşehir İli Merkez İlçesi Sıddıklı

Küçükboğaz Köyü

Sıddıklı Sulama Birliği

—— • ——

Karar Sayısı : 2004/7209

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu ile Of İlçesinde Teknik Eğitim Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 2/1/2004 tarihli ve 44 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/2/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

K. UNAKITAN

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

28 Nisan 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-6013

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Nisan 2004 tarihinde Bosna-Hersek’e gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

28 Nisan 2004

B.01.0.KKB.01-06-117-2004-483

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 28 Nisan 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6013 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Nisan 2004 tarihinde Bosna-Hersek’e gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararları

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5827

1 — Adana İli Kozan İlçesi Merkez Bucağına bağlı Akkaya Köyü ile Kayseri İli Yahyalı İlçesi Merkez Bucağına bağlı Burhaniye Köyü arasında bulunan ihtilaflı sahadaki iki İl arası sınırın, özel krokisinde de gösterildiği üzere,

“1627 rakımlı Böcülü Tepesinin güneybatısında bulunan üçyolun birleştiği ve mahallen Çamurlu Mevkii denilen noktadan başlayarak, buradan güneybatıya doğru uzanan mahallen göç yolu denilen yolu izleyerek Üçoluk Pınarına çekilen hat, buradan güneybatıdaki 1822 rakımlı Üçoluk Tepesine çekilen düz hat, buradan 1778 rakımlı isimsiz tepeye çekilen düz hat, buradan güneybatıdaki 1647 rakımlı Kale Tepesine çekilen düz hat, buradan güney batıdaki Kapus Deresi üzerinde bulunan eski köprüde son bulan hat” olarak belirlenmesi,

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2. maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2 — Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3— Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür.

28 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. AKSU

Başbakan

İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5828

1 — Bursa İli Yıldırım İlçesine bağlı Demetevler ve İsabey Mahalleleri ile Gürsu İlçesi Merkez Belediyesi arasında kalan iki ilçe arası sınırın, özel krokisinde de gösterildiği üzere;

“Ankara yolu üzerinde bulunan Et-Balık kavşağından başlayarak, buradan kuzeye doğru İsmetpaşa Caddesi,İntikal Sokağı ve Alim Sokağını takiben Gürsu İlçesi sınırında son bulan hat” olarak belirlenmesi,

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2. maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2 — Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3— Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür.

28 Nisan 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. AKSU

Başbakan

İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2004/7151

Ekli “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı’nın 25/2/2004 tarihli ve 477 sayılı yazısı üzerine, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/4/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

M. BAŞESGİOĞLU

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

A.COŞKUN

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

A. AKSU

Z. ERGEZEN

S.GÜÇLÜ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1 — 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aşağıdaki bent ilave edilmiştir.

“14 — Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı bölge müdürleri, işletme müdürleri, tank çiftlikleri şefleri ve depo müdürlerine,”

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Atatürk Üniversitesinden:

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 25/07/2002 tarih ve 24826 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12 — Bir ders saatinin süresi 50 (elli) dakikadır.

Dersler "Zorunlu" ve "Seçmeli" olarak iki türlüdür. Öğretim programında seçmeli dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin % 25 - % 35’ini oluşturacak biçimde düzenlenir.

Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler yanında, diğer bölüm ve fakültelerde açılmış olan genel kültür ya da değişik alanlardaki derslerden de olabilir. Meslekle ilgili olmayan seçilmiş dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin %6 - % 8’ini oluşturacak biçimde düzenlenir.

Birinci ve ikinci yarıyıldaki tüm derslerini başarı ile tamamlamış olan öğrenciler, kendi öğretim dalı ile ilgili öğretim programının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersleri, ilk defa almak kaydıyla, danışmanının muvafakati ve bölüm kurulunun teklifi, Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile, başka bir Yükseköğretim kurumundan ve/veya uzaktan eğitim kurumundan alabilir.

Yurt dışı Üniversitelerle öğrenci mübadelesi ve ders alma ile ilgili olarak Atatürk Üniversitesi ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşmalar (Avrupa Birliği, Socrates – Erasmus vb.) uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Atatürk Üniversitesinde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili bölümün teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesine uygun olarak değerlendirilir. Aynı mübadele kapsamında, mübadil üniversiteden gelen öğrencilere de, Üniversitemizde okudukları süre içerisinde, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 14 — Öğrenci, yarıyıl başında, öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu dersler için, ders kaydı yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kaldığı ders veya derslerin ön şart durumunda olduğu, ön şartlı ders veya dersleri alamaz. Tekrar dersi olmayan ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.50 olan ara sınıf öğrencileri; ön şartlı olmayan üst yarıyıl programlarına ait derslerden en çok iki ders alabilirler. Başarılı sayılmanın bu iki şartını yerine getirdiği sürece öğrenci, kayıt yaptırdığı dönemin ders programındaki toplam kredisini üst yarıyıldan tamamladıktan sonra, ilave olarak ön şartlı olmayan üst yarıyıl programlarına ait derslerden en çok iki ders alabilir. Bu şekilde alınan derslerin (ortak zorunlu dersler hariç) kredi toplamı bir yarıyılda 8 krediyi aşamaz.

AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıldan başarılı veya koşullu başarılı olduğu derslerden en çok ikisini tekrar alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için, öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Öğrenciler, ders kayıtlarını takip eden ilk iki hafta içerisinde almış oldukları dersleri danışman nezaretinde bırakabilirler. Bırakılan dersin yerine geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartı ile, yeni dersler alınabilir. İlk iki hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem görür. Ancak, öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin ilgili müteakip dönemde açılmaması halinde başka bir ders seçilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 17 — Sınavlar kısa süreli sınav, ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, ek tek ders sınavı, ek sınav, mazeret sınavı ve muafiyet sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı, hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Bütünleme sınavı yapılmaz. Yazılı sınav dışındaki sınavların türleri yarıyıl başında duyurulmak zorundadır. Yarıyıl sonu sınav süreleri 2 saattir. Ara sınav süresi ise 1 saattir. Diğer kısa süreli sınavların süreleri, niteliğine göre, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.

Öğrenciler yarıyıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka, yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınavların ve varsa laboratuvar ve benzeri derse bağlı çalışmaların, ödev ve kısa süreli sınavların ortalamasının ders notuna etkisi %60, yarıyıl sonu sınavının etkisi ise %40’tır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinde en az birer ara sınav ile, yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu derslerin ara sınav ortalamalarının yarıyıl sonu sınavlarına katkı oranları eşit olarak alınır.

Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır puan almış sayılır. Ayrıca, öğrencilerin puanlamaya tabi tutulan ödev, seminer, panel gibi yarıyıl içi etkinliklerinden yapmadıkları veya katılmadıkları da aynı şekilde değerlendirilir.

Yarıyıl içi sınavları ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl sonu sınav puanları 100 puan üzerinden verilir.

a) Ara Sınavı: Ortak zorunlu dersler hariç, her ders için yarıyılda en az 2 ara sınavı yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje dersi, bitirme çalışması ve seminer için ara sınavı yapılmaz. Ayrıca bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuvar ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri en çok 1 ara sınavı yerine sayılabilir. Puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları, etkinliğin yapılma tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde ilan edilir. Yarıyıl içi etkinliklerin puanlarının ortalaması, yarıyıl sonu sınav döneminden önce ilan edilir.

b) Yarıyıl Sonu Sınavı: Yarıyıl sonu sınavları, derslerin bitiminden sonra başlar. Ders kaydı yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenciler bu sınavlara girebilirler.

c) Ek Tek Ders Sınavı: Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş ancak, tek dersten (F) alarak başarısız olmuş öğrenciler, dilekçe ile baş vurmaları halinde, Dekanlık kararı ile bu tek dersin ek tek ders sınavına, bu dersten başarısız oldukları yarıyıl sınav dönemi sonunda girerler. Ek tek ders sınavı hakkını her öğrenci bir kez kullanabilir. Ek tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmaksızın sadece ek tek ders sınavında aldığı puana göre belirlenir.

d) Ek Sınav: Kanunlarla verilmiş azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere sınav şartlarını yerine getirmiş olmak koşuluyla, dilekçe ile başvurmaları halinde, Fakülte Dekanlık Kararı ile bu Yönetmeliğin 24 üncü madde kapsam ve koşullarında iki ek sınav hakkı verilir.

Öğrenciler ek sınav haklarını kanunlarla verilmiş azami sürelerini tamamladıkları yarıyılı izleyen sınav dönemleri sonunda, bir sonraki yarıyıl başlamadan önceki iki hafta içinde kullanırlar.

Uygulamalı ve uygulaması olan derslerle ilgili, ek sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.

e) Mazeret Sınavı: Ara sınavlara ve yarıyıl sonu sınavlarına Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır. Mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenler, sınav haklarını Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanırlar.

f) Muafiyet Sınavı: Fakültemize yeni kayıt yaptıran öğrencilere, ortak zorunlu yabancı dil dersinden öğretim yılı başında bir sınav açılır. Bu sınav, Atatürk Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Yönergesine göre yapılır.

g) Mezuniyet AGNO Baraj Sınavı: Son yarıyılda (F) notu almadıkları halde, AGNO’ları 2,00’nin altına düşen öğrencilere, son iki yarıyıl da (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında "bağıl değerlendirme sistemi" kullanılır. Bu değerlendirmede, dersin öğretim elemanı dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır. İstatistiksel işlemlerin nasıl yapılacağı bir yönerge ile belirlenir. İlgili öğretim elemanı değerlendirme yaparken, Değerlendirmeye Katma Limiti (DKL) altındaki puanları değerlendirmeye almaz. DKL yüz üzerinden 25’i geçemez. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı, dersten devam alan öğrenci sayısının % 30’unu aşamaz."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 25 — Ağırlıklı Genel Not Ortalaması, öğrencinin fakültede öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saatinin başarı notunun ağırlık katsayısı ile - 24 üncü maddede belirtildiği gibi - çarpılarak hepsinin toplanmasından elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Yaz okulu sonunda hesaplanan ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki AGNO’sunun yerine geçer. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 26 — Başarısız öğrencilerin tanımı: Başarı baraj notu en az 2.00’dir. En son hesaplanan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile, bir önceki Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) 2,00’nin altında olan öğrenci başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenciler, üst yarıyıllardan yeni ders alamazlar. Ancak, daha önce başarısız ya da koşullu olarak başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra sıra ile (DD) ve (DC) aldıkları dersleri AGNO’su 2.00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrarlarlar. Ayrıca öğrenciler, istedikleri takdirde başarılı oldukları diğer dersleri de tekrarlayabilirler. Danışmanlar öğrencilerin ders alımında, kayıtlara yardımcı olmakla ve AGNO hesaplarına göre kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler. Ders tekrarı ile AGNO’larını başarı baraj notuna eşitleyen veya bu notun üstüne çıkan öğrenciler normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.

Öğrenciler, (F) aldıkları dersleri tekrar ederler. Herhangi bir yarıyıl sonunda o zamana kadarki AGNO’su başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler, Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarına yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj ve öğrencilerin yararlanabilecekleri burslara aday gösterilemezler."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Öğrencinin resmi ve Sağlık Bakanlığı ile anlaşmalı özel sağlık kurumları raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri,"

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 31 — Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular, ders kaydı yaptırmış olmak koşuluyla yarıyılın ilk on iş günü içerisinde yapılır. Ancak bir yıl kayıt dondurmak isteğinde olan öğrenciler için, ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. Bu öğrenciler, başvurularını ders kaydı süresi içinde yaparlar. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak sağlık raporuna dayalı kayıt dondurma işlemlerinde bu sınır geçerli değildir. Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yarıyıldan az olamaz. Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenime devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami kanuni öğrenim süresi, kayıt dondurma süresi kadar artırılır."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kayıt yaptırmış öğrencilerden herhangi bir sebeple eski yönetmeliğe göre bir önceki sınıftan aldığı derslerden % 70’ini almak zorunda olanlar, yeni yönetmeliğe tabi olarak öğrenimlerini sürdürürler. Ancak % 70’den daha az dersleri almak zorunda olan öğrenciler ise, bu derslerin yeni programda bulunmaması halinde, Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen eş değer dersleri alırlar. Kayıt donduran öğrenciler ise eğitim ve öğretimlerine yeniden başladıklarında, bulundukları sınıfta uygulanan yönetmeliğe tabi olurlar."

Yürürlük

MADDE 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı yürütür.

—— • ——

Atatürk Üniversitesinden:

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 24/07/2002 tarih ve 24825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 — Bir ders saatinin süresi 50 (elli) dakikadır.

Dersler "Zorunlu" ve "Seçmeli" olmak üzere iki türlüdür.

Öğretim programında seçmeli dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok % 25’ini geçmeyecek biçimde düzenlenir.

Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler yanında diğer bölüm ve fakültelerde açılmış olan genel kültür ya da değişik alanlardaki derslerden de olabilir. Meslekle ilgili olmayan seçilmiş dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin % 5’idir.

Birinci ve ikinci yarıyıldaki tüm derslerini başarı ile tamamlamış olan öğrenciler, kendi öğretim dalıyla ilgili öğretim programının ön gördüğü zorunlu ve seçmeli dersleri, ilk defa almak kaydıyla danışmanın ve bölüm kurulunun teklifi, ilgili yönetim kurulunun onayı ile başka bir Yükseköğretim kurumundan ve/veya uzaktan eğitim kurumundan alabilir.

Yurt dışı Üniversitelerle öğrenci mübadelesi ve ders alma ile ilgili olarak Atatürk Üniversitesi ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşmalar (Avrupa Birliği, Socrates – Erasmus vb.) uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Atatürk Üniversitesi’nde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili bölümün teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine uygun olarak değerlendirilir. Aynı mübadele kapsamında, mübadil üniversiteden gelen öğrencilere de, Üniversitemizde okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11 — Öğrenci: yarıyıl başında, öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu dersler için ders kaydı yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kaldığı ders veya derslerin ön şart durumunda olduğu ön şartlı ders veya dersleri alamaz. Tekrar dersi olmayan ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.50 olan ara sınıf öğrencileri ön şartlı olmayan üst yarıyıl programlarına ait derslerden en çok iki ders alabilirler. Başarılı sayılmanın bu iki şartını yerine getirdiği sürece öğrenci kayıt yaptırdığı dönemin ders programındaki toplam kredisini üst yarıyıldan tamamladıktan sonra ilave olarak ön şartlı olmayan üst yarıyıl programlarına ait derslerden en çok iki ders alabilirler. Bu şekilde alınan derslerin (ortak zorunlu dersler hariç) kredi toplamı fakülte tarafından belirlenir.

AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci alt yarıyıllardan başarılı ve koşullu başarılı olduğu derslerden en çok ikisini tekrar alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Öğrenciler ders kayıtlarını takip eden ilk iki hafta içerisinde, almış oldukları dersleri danışman nezaretinde bırakabilirler. Bırakılan derslerin yerine, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartı ile, yeni dersler alınabilir. İlk iki hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersler, zorunlu ders gibi işlem görür. Ancak, öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin ilgili müteakip dönemde açılmaması halinde başka bir ders seçilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Yarıyıl Sonu Sınavı: Yarıyıl sonu sınavları, derslerin bitiminden sonra başlar. Ders kaydı yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenciler bu sınavlara girebilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında "bağıl değerlendirme sistemi" kullanılır. Bu değerlendirmede, dersin öğretim elemanı dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır. İstatistiksel işlemlerin nasıl yapılacağı bir yönerge ile belirlenir ilgili öğretim elemanı değerlendirme yaparken Değerlendirmeye Katma Limiti (DKL) altındaki puanları değerlendirmeye alınmaz. DKL yüz üzerinden 25’i geçemez. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı dersten devam alan öğrenci sayısının % 30’unu aşamaz."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 22 — Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) öğrencinin Fakültede öğrenimine başladığı andan itibaren tamamlamış olduğu yarıyılda dahil olmak üzere öğretime başladığı zamandan o güne kadar her dersin kredi saatinin başarı notunun 21 inci madde de belirtildiği gibi ağırlık katsayılarıyla çarpılıp toplanmasından elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Yaz okulu sonunda hesaplanan ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki AGNO’sunun yerine geçer. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 23 — Başarısız öğrencilerin tanımı:

Başarı baraj notu en az 2.00’dir, en son hesaplanan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile, bir önceki Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) 2,00’ın altında olan öğrenci başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenciler üst yarıyıldan yeni ders alamazlar. Ancak, daha önce başarısız ya da koşullu olarak başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra sıra ile (DD) ve (DC) aldıkları dersleri (AGNO)’su 2.00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrarlarlar. Ayrıca öğrenciler istedikleri takdirde başarılı oldukları diğer dersleri de tekrarlayabilirler. Danışmanlar öğrencilerin ders alımında, kayıtlara yardımcı olmakla ve AGNO hesaplarına göre kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler. Ders tekrarı ile AGNO’larını başarı baraj notuna eşitleyen ve bu notun üstüne çıkaran öğrenciler normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır.

Öğrenciler (F) aldıkları dersleri tekrar ederler. Herhangi bir yarıyıl sonunda o zamana kadarki, AGNO’su başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler, Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarına yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj ve öğrencilerin yararlanabilecekleri burslara aday gösterilemez."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Öğrencinin resmi ve Sağlık Bakanlığı ile anlaşmalı özel sağlık kurumları raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri,"

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 28 — Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış olmak koşuluyla yarıyılın ilk on iş günü içerisinde yapılır. Ancak bir yıl kayıt dondurmak isteğinde olan öğrenciler için ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. Bu öğrenciler başvurularını ders kaydı süresi içinde yaparlar. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma istekleri bu süresinin dışındadır. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurabilir. Ancak sağlık raporuna dayalı kayıt dondurma işlemlerinde bu sınır geçerli değildir. Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yarıyıldan az olamaz. Öğrenci kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami kanuni öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar artırılır."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce, kayıt yaptırmış öğrencilerden, herhangi bir sebeple eski yönetmeliğe göre bir önceki sınıftan aldığı derslerden %70’ini almak zorunda olanlar, yeni yönetmeliğe tabi olarak öğrenimlerini sürdürürler. Ancak %70’den daha az dersleri almak zorunda olan öğrenciler ise, bu derslerin yeni programda bulunmaması halinde ilgili yönetim kurullarınca belirlenen eş değer dersleri alırlar. Kayıt donduran öğrenciler ise, eğitim ve öğretimlerine yeniden başladıklarında, bulundukları sınıfta uygulanan yönetmeliğe tabi olurlar."

Yürürlük

MADDE 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı yürütür.

—— • ——

Atatürk Üniversitesinden:

Atatürk Üniversitesi Erzurum Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 31/07/2002 tarih ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Erzurum Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 — Bir ders saatinin süresi 50 (elli) dakikadır.

Dersler "zorunlu " ve "seçmeli" derslerden oluşur.

Zorunlu dersler öğrencilerin eğitim-öğretim programı gereğince almak zorunda oldukları derslerdir.

Öğretim programında seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok % 25’ini geçmeyecek biçimde düzenlenir.

Seçmeli dersler meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler yanında, diğer bölüm ve fakültelerde açılmış olan genel kültür ya da değişik alanlardaki derslerden de olabilir. Meslekle ilgili olmayan seçilmiş dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin % 10’unu aşamaz.

Birinci ve ikinci yarıyıldaki tüm derslerini başarı ile tamamlamış olan öğrenciler, kendi öğretim dalı ile ilgili öğretim programının ön gördüğü zorunlu ve seçmeli dersleri, ilk defa almak kaydıyla danışmanının ve bölüm kurulunun teklifi, Yüksek Okul Yönetim Kurulunun onayı ile başka bir Yükseköğretim Kurumundan ve/veya uzaktan eğitim kurumundan alabilir.

Yurt dışı Üniversitelerle öğrenci mübadelesi ve ders alma ile ilgili olarak Atatürk Üniversitesi ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan antlaşmalar (Avrupa Birliği, Socrates-Erasmus vb.) uyarınca, öğrenci değişim programı çerçevesinde, yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Atatürk Üniversitesinde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem içinde kendi bölümlerinden almaları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili bölüm teklifi ve Yüksekokul Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesine uygun olarak değerlendirilir. Aynı mübadele kapsamında, mübadil üniversiteden gelen öğrencilere de, Üniversitemizde okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12 — Öğrenci; yarıyıl yıl başında, öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu dersler için ders kaydı yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kaldığı ders veya derslerin ön şart durumunda olduğu ön şartlı ders veya dersleri alamaz. Tekrar dersi olmayan ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.50 olan ara sınıf öğrencileri, ön şartlı olmayan üst yarıyıl programlarına ait derslerden en çok iki ders alabilirler. Başarılı sayılmanın bu iki şartını yerine getirdiği sürece öğrenci kayıt yaptırdığı dönemin ders programındaki toplam kredisini üst yarıyıldan tamamladıktan sonra ilave olarak ön şartlı olmayan üst yarıyıl programlarına ait derslerden en çok iki ders alabilirler. Bu şekilde alınan derslerin (ortak zorunlu dersler hariç) kredi toplamı fakülte/yüksekokullar tarafından belirlenir.

AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıldan başarılı ve koşullu başarılı olduğu derslerden en çok ikisini tekrar alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Öğrenciler, ders kayıtlarını takip eden ilk iki hafta içerisinde, almış oldukları dersleri danışman nezaretinde bırakabilirler. Bırakılan dersin yerine, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartı ile, yeni dersler alınabilir. İlk iki hafta içerisinde bırakılmayan seçmeli dersler, zorunlu ders gibi işlem görür. Ancak, öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin ilgili müteakip dönemde açılmaması halinde başka bir ders seçilir."

MADDE 3 — Aynı yönetmeliğin 15 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Yarıyıl Sonu Sınavı: Yarıyıl sonu sınavları, derslerin bitiminden sonra başlar. Ders kaydı yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenciler bu sınavlara girebilirler."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında "bağıl değerlendirme sistemi" kullanılır. Bu değerlendirmede, dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır. İstatistiksel işlemlerin nasıl yapılacağı bir yönerge ile belirlenir. İlgili öğretim elemanı değerlendirme yaparken Değerlendirmeye Katma Limiti (DKL) altındaki puanları değerlendirmeye almaz. DKL yüz üzerinden 25’i geçemez. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı dersten devam alan öğrenci sayısının %30’unu aşamaz."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 23 — Ağırlıklı Genel Not Ortalaması, öğrencinin Yüksekokulda öğrenime başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyılda dahil olmak üzere o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saatinin başarı notunun ağırlık kat sayısı ile – 22 nci maddede belirtildiği gibi – çarpılarak hepsinin toplanmasından elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Yaz okulu sonunda hesaplanan ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki AGNO’ sunun yerine geçer. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 24 — Başarısız öğrencilerin tanımı: Başarı baraj notu en az 2.00’dir, en son hesaplanan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile, bir önceki Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) 2,00’ ın altında olan öğrenci başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenciler üst yarıyıldan yeni ders alamazlar. Ancak, daha önce başarısız ya da koşullu olarak başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra sıra ile (DD) ve (DC) aldıkları dersleri AGNO’su 2.00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrarlarlar. Ayrıca öğrenciler istedikleri takdirde başarılı oldukları diğer dersleri de tekrarlayabilirler. Danışmanlar öğrencilerin ders alımında, kayıtlara yardımcı olmakla ve AGNO hesaplarına göre kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler. Ders tekrarı ile AGNO’larını başarı baraj notuna eşitleyen ve bu notun üstüne çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır.

Öğrenciler, (F) aldıkları dersleri tekrar ederler. Herhangi bir yarıyıl sonunda o zamana kadarki, AGNO’su başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler, Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarına yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj ve öğrencilerin yararlanabilecekleri burslara aday gösterilemez."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Öğrencinin resmi ve Sağlık Bakanlığı ile anlaşmalı özel sağlık kurumları raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 29 — Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış olmak koşuluyla, yarıyılın ilk on iş günü içerisinde yapılır. Ancak bir yıl kayıt dondurmak isteğinde olan öğrenciler için, ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. Bu öğrenciler başvurularını ders kayıt süresi içinde yaparlar. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak sağlık raporuna dayalı kayıt dondurma işlemlerinde bu sınır geçerli değildir. Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yarıyıldan az olamaz. Öğrenci kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami kanuni öğrenim süresi, kayıt dondurma süresi kadar artırılır."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kayıt yaptırmış öğrencilerden herhangi bir sebeple eski yönetmeliğe göre bir önceki sınıftan aldığı derslerden %70’ini almak zorunda olanlar, yeni yönetmeliğe tabi olarak öğrenimlerini sürdürürler. Ancak %70’ten daha az dersleri almak zorunda olan öğrenciler ise bu derslerin yeni programda bulunmaması halinde Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenen eş değer dersleri alırlar. Kayıt donduran öğrenciler ise, eğitim ve öğretimlerine yeniden başladıklarında bulundukları sınıfta uygulanan yönetmeliğe tabi olurlar.”

Yürürlük

MADDE 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Erzurum Sağlık Yüksekokulu Müdürü yürütür.

—— • ——

Atatürk Üniversitesinden:

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 31/07/2002 tarih ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 — Bir ders saatinin süresi 50 (elli) dakikadır.

Dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.

Öğretim programında seçmeli dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok %25'ini oluşturacak biçimde düzenlenir.

Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler yanında diğer bölüm ve fakültelerde açılmış olan genel kültür yada değişik alanlardaki derslerden de olabilir. Meslekle ilgili olmayan seçilmiş dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin % 10'unu aşamaz.

Zorunlu dersler öğrencilerin eğitim-öğretim programı gereğince almak zorunda oldukları derslerdir. Birinci ve ikinci yarıyıldaki tüm derslerini başarı ile tamamlamış olan öğrenciler, kendi öğretim dalı ile ilgili öğretim programının ön gördüğü zorunlu ve seçmeli dersleri ilk defa almak kaydıyla, danışmanının ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile başka bir yükseköğretim kurumundan ve/veya uzaktan eğitim kurumundan alabilir.

Yurt dışı üniversitelerle öğrenci mübadelesi ve ders alma ile ilgili olarak Atatürk Üniversitesi ile, yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşmalar (Avrupa Birliği, Socrates - Erasmus vb.) uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için Yüksekokulda almaları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak Yüksekokul Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesine uygun olarak değerlendirilir. Aynı mübadele kapsamında, mübadil üniversiteden gelen öğrencilere de, Yüksekokulda okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12 — Öğrenci, yarıyıl başında öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu derslere ders kaydı yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kaldığı ders veya derslerin ön şart durumunda olduğu ön şartlı ders veya dersleri alamaz. Tekrar dersi olmayan ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.50 olan ara sınıf öğrencileri, ön şartlı olmayan üst yarıyıl programlarına ait derslerden en çok iki ders alabilirler. Başarılı sayılmanın bu iki şartını yerine getirdiği sürece öğrenci kayıt yaptırdığı dönemin ders programındaki toplam kredisinin üst yarıyıllarda tamamladıktan sonra ilave olarak ön şartlı olmayan üst yarıyıl programlarına ait derslerden en çok iki ders alabilirler. Bu şekilde alınan derslerin (ortak zorunlu dersler hariç) kredi toplamı, Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir.

AGNO'sunu yükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıllardan başarılı ve koşullu başarılı olduğu derslerden en çok ikisini tekrar alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Öğrenciler, ders kayıtlarını takiben ilk iki hafta içinde almış oldukları dersleri danışman nezaretinde bırakabilirler. Bırakılan dersin yerine geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartı ile yeni dersler alınabilir. İlk iki hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem görür. Ancak öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin ilgili müteakip dönemde açılmaması halinde başka bir ders seçilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 16 — Sınav programları Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanır ve sınavlardan en az 15 gün önce ilan edilir. Yarıyıl sonu sınavları, derslerin bitiminden sonra başlar. Milli ve Dini Bayramlar dışındaki Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında "bağıl değerlendirme sistemi" kullanılır. Bu değerlendirmede, dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır. İstatistiksel işlemlerin nasıl yapılacağı bir yönerge ile belirlenir. İlgili öğretim elemanı değerlendirme yaparken kendinin belirleyeceği Değerlendirmeye Katma Limiti (DKL) altındaki puanları değerlendirmeye almaz. DKL yüz üzerinden 25'i geçemez. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı dersten devam alan öğrenci sayısının % 30'unu aşamaz."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 23 — Ağırlıklı Genel Not Ortalaması, öğrencinin yüksekokulda öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saatinin başarı notunun ağırlık katsayısı ile -22. maddede belirtildiği gibi- çarpılarak hepsinin toplanmasından elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Yaz okulu sonunda hesaplanan ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki AGNO’sunun yerine geçer. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 24 — Başarısız öğrencilerin tanımı:

Başarı baraj notu en az 2.00’dir, en son hesaplanan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile bir önceki Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) 2.00’nin altında olan öğrenciler, başarısız duruma düşerler. Başarısız öğrenciler, üst yarıyıldan yeni ders alamazlar. Ancak, daha önce başarısız ya da koşullu olarak başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra sıra ile (DD) ve (DC) aldıkları dersleri AGNO'su 2.00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrarlarlar. Ayrıca öğrenciler istedikleri takdirde başarılı oldukları diğer dersleri de tekrarlayabilirler. Danışmanlar öğrencilerin ders alımında, kayıtlara yardımcı olmakla ve AGNO hesaplarına göre kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler. Ders tekrarı ile AGNO'larını başarı baraj notuna eşitleyen ve bu notun üstüne çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır.

Öğrenciler, (F) aldıkları dersleri tekrar ederler. Herhangi bir yarıyıl sonunda o zamana kadarki, AGNO'su başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler, Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarına yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj ve öğrencilerin yararlanabilecekleri burslara aday gösterilemez."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Öğrencinin resmi ve Sağlık Bakanlığı ile anlaşmalı özel sağlık kurumları raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri,"

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 29 — Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış olmak koşuluyla, yarıyılın (yılın) ilk on iş günü içerisinde yapılır. Ancak bir yıl kayıt dondurma isteğinde olan öğrenciler için ders kaydı yaptırma şartı aranmaz, bu öğrenciler başvurularını ders kayıt süresi içinde yaparlar. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak sağlık raporuna dayalı kayıt dondurma işlemlerinde bu sınır geçerli değildir. Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yarıyıldan az olamaz. Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenime devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami kanuni öğrenim süresi, kayıt dondurma süresi kadar artırılır."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kayıt yaptırmış öğrencilerden herhangi bir sebeple eski yönetmeliğe göre bir önceki sınıftan aldığı derslerden %70’ini almak zorunda olanlar, yeni yönetmeliğe tabi olarak öğrenimlerini sürdürürler, ancak %70’den daha az dersleri almak zorunda olan öğrenciler ise, bu derslerin yeni programda bulunmaması halinde ilgili yönetim kurullarınca belirlenen eşdeğer dersleri alırlar. Kayıt donduran öğrenciler ise eğitim ve öğretimlerine yeniden başladıklarında, bulundukları sınıfta uygulanan yönetmeliğe tabi olurlar."

Yürürlük

MADDE 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü yürütür.

—— • ——

Atatürk Üniversitesinden:

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 24/7/2002 tarih ve 24825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12 — Bir ders saatinin süresi 50 (elli) dakikadır. Dersler "zorunlu" ve "seçmeli" olarak iki türlüdür.

Öğretim programında seçmeli dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok % 40’ını oluşturacak biçimde düzenlenir.

Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler yanında diğer program ve fakültelerde açılmış olan genel kültür ya da değişik alanlardaki derslerden de olabilir. Meslekle ilgili olmayan seçilmiş dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin %10’unu aşamaz.

Birinci ve ikinci yarıyıllardaki veya birinci yıldaki tüm derslerini başarı ile tamamlamış olan öğrenciler kendi öğretim dalı ile ilgili öğretim programının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersleri, ilk defa almak kaydıyla, danışmanının ve bölüm kurulunun teklifi, yönetim kurulunun onayı ile başka bir yükseköğretim kurumundan ve/veya uzaktan eğitim kurumundan alabilir.

Yurt dışı Üniversitelerle öğrenci mübadelesi ve ders alma ile ilgili olarak Atatürk Üniversitesi ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşmalar (Avrupa Birliği, Socrates-Erasmus vb.) uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Atatürk Üniversitesinde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili bölümün teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesine uygun olarak değerlendirilir. Aynı mübadele kapsamında, mübadil üniversiteden gelen öğrencilere de, Üniversitemizde okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 14 — Öğrenci, yarıyıl veya yıl başında, öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu dersler için ders kaydı yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kaldığı ders veya derslerin ön şart durumunda olduğu ön şartlı ders veya dersleri alamaz. Tekrar dersi olmayan ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,50 olan arasınıf öğrencileri, ön şartlı olmayan üst yarıyıl/yıl programlarına ait derslerden en çok iki ders alabilirler. Başarılı sayılmanın bu iki şartını yerine getirdiği sürece öğrenci kayıt yaptırdığı dönemin ders programındaki toplan kredisini üst yarıyıldan tamamladıktan sonra ilave olarak ön şartlı olmayan üst yarıyıl/yıl programlarına ait derslerden en çok iki ders alabilirler. Bu şekilde alınan derslerin (ortak zorunlu dersler hariç) kredi toplamı fakülte tarafından belirlenir.

AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci alt yarıyıl/yıllardan başarılı ve koşullu başarılı olduğu derslerden en çok ikisini tekrar alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Öğrenciler ders kayıtlarını takip eden ilk iki hafta içerisinde almış oldukları dersleri danışman nezaretinde bırakabilirler. Bırakılan dersin yerine geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartı ile yeni dersler alınabilir. İlk iki hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem görür. Ancak, öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin ilgili müteakip dönemde açılmaması halinde başka bir ders seçilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (b) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı : Yarıyıl veya yıl sonu sınavları, derslerin bitiminden sonra başlar. Ders kaydı yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenciler bu sınavlara girebilir."

"e) Mazeret Sınavı : Bu sınav hakkı, kısa süreli sınavlar dışındaki tüm sınavlar için kullanılabilir. Mazeretleri Fakülte yönetim kurulunca kabul edilenler, sınav haklarını Fakülte yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanırlar."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında "Bağıl Değerlendirme Sistemi" kullanılır. Bu değerlendirmede, dersin öğretim elemanı dersi alan öğrencilerin yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır. İstatistiksel işlemlerin nasıl yapılacağı bir yönerge ile belirlenir. İlgili öğretim elemanı değerlendirme yaparken Değerlendirmeye Katma Limiti (DKL) altındaki puanları değerlendirmeye almaz. DKL yüz üzerinden 25’i geçemez. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı dersten devam alan öğrenci sayısının % 30’unu aşamaz."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 25 — Ağırlıklı Genel Not Ortalaması, öğrencinin Fakültede öğrenime başladığı andan itibaren tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saatinin başarı notunun ağırlık katsayısı ile (24. Maddede belirtildiği gibi) çarpılarak hepsinin toplanmasından elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Yaz okulu sonunda hesaplanan ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki AGNO’sunun yerine geçer. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 26 — Başarısız öğrencilerin tanımı :

Başarı baraj notu en az 2.00’dir, en son hesaplanan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile bir önceki Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) 2,00’ın altında olan öğrenci başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenciler üst yarıyıl/ yıllardan yeni ders alamazlar. Ancak, daha önce başarısız ya da koşullu olarak başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra sıra ile (DD) ve (DC) aldıkları dersleri AGNO’su 2,00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrarlarlar. Ayrıca öğrenciler istedikleri taktirde başarılı oldukları diğer dersleri de tekrarlayabilirler. Danışmanlar öğrencilerin ders alımında, kayıtlara yardımcı olmakla ve AGNO hesaplarına göre kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler. Ders tekrarı ile AGNO’larını başarı baraj notuna eşitleyen ve bu notun üstüne çıkaran öğrenciler normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır.

Öğrenciler, (F) aldıkları dersleri tekrar ederler. Herhangi biri yarıyıl/yıl sonunda o zamana kadarki, AGNO’su başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarına yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurtdışı staj ve öğrencilerin yararlanabilecekleri burslara aday gösterilemez."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Öğrencinin resmi ve Sağlık Bakanlığı ile anlaşmalı özel sağlık kurumları raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri,"

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 31 — Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış olmak koşuluyla yarıyılın ilk 10 iş günü içerisinde yapılır. Ancak bir yıl kayıt dondurmak isteğinde olan öğrenciler için ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. Bu öğrenciler başvurularını ders kayıt süresi içinde yaparlar. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir, ancak sağlık raporuna dayalı kayıt dondurma işlemlerinde bu sınır geçerli değildir. Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yarıyıldan az olamaz. Öğrenci kayıt dondurduğu yarıyıl/yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami kanuni öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar artırılır."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kayıt yaptırmış öğrencilerden herhangi bir sebeple eski yönetmeliğe göre bir önceki sınıftan aldığı derslerden % 70’ini almak zorunda olanlar, yeni yönetmeliğe tabi olarak öğrenimlerini sürdürürler. Ancak % 70’ den daha az dersleri almak zorunda olan öğrenciler ise bu derslerin yeni programda bulunmaması halinde ilgili yönetim kurullarınca belirlenen eş değer dersleri alırlar. Kayıt donduran öğrenciler ise eğitim ve öğretimlerine yeniden başladıklarında, bulundukları sınıfta uygulanan yönetmeliğe tabi olurlar."

Yürürlük

MADDE 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı yürütür.

—— • ——

Atatürk Üniversitesinden:

Atatürk Üniversitesi Ağrı Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 05/12/2003 tarih ve 25307 sayıl Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Ağrı Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

"Madde 10 — Bir ders saatinin süresi 50 (elli) dakikadır.

Dersler "zorunlu " ve "seçmeli" derslerden oluşur.

Zorunlu dersler öğrencilerin eğitim-öğretim programı gereğince almak zorunda oldukları derslerdir.

Öğretim programında seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok % 25’ini geçmeyecek biçimde düzenlenir.

Seçmeli dersler meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler yanında diğer bölüm ve fakültelerde açılmış olan genel kültür ya da değişik alanlardaki derslerden de olabilir. Meslekle ilgili olmayan seçilmiş dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin % 10’unu aşamaz.

Birinci ve ikinci yarıyıldaki veya birinci yıldaki tüm derslerini başarı ile tamamlamış olan öğrenciler kendi öğretim dalı ile ilgili öğretim programının ön gördüğü zorunlu ve seçmeli dersleri, ilk defa almak kaydıyla danışmanının ve bölüm kurulunun teklifi, Yüksekokul Yönetim Kurulunun onayı ile başka bir yükseköğretim kurumundan ve/veya uzaktan eğitim kurumundan alabilir.

Yurtdışı Üniversitelerle öğrenci mübadelesi ve ders alma ile ilgili olarak Atatürk Üniversitesi ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşmalar (Avrupa Birliği, Socrates- Erasmus vb.) uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Atatürk Üniversitesinde devam eder ve bu süre eğitim- öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili bölümün teklifi ve yüksekokul yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesine uygun olarak değerlendirilir. Aynı mübadele kapsamında, mübadil üniversiteden gelen öğrencilere de, üniversitemizde okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12 — Öğrenci yarıyıl başında öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu dersler için ders kaydı yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kaldığı ders veya derslerin ön şart durumunda olduğu ön şartlı ders veya dersleri alamaz. Tekrar dersi olmayan ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.50 olan ara sınıf öğrencileri, ön şartlı olmayan üst yarıyıl /yıl programlarına ait derslerden en çok iki ders alabilirler. Başarılı sayılmanın bu iki şartını yerine getirdiği sürece öğrenci kayıt yaptırdığı dönemin ders programındaki toplam kredisini üst yarıyıldan tamamladıktan sonra ilave olarak ön şartlı olmayan üst yarıyıl/yıl programlarına ait derslerden en çok iki ders alabilirler. Bu şekilde alınan derslerin (ortak zorunlu dersler hariç) kredi toplamı ilgili kurullarca belirlenir.

AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıl/yıllardan başarılı ve koşullu başarılı olduğu derslerden en çok ikisini tekrar alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Öğrenciler ders kayıtlarını takip eden ilk iki hafta içerisinde almış oldukları dersleri danışman nezaretinde bırakabilirler. Bırakılan dersin yerine, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartı ile, yeni dersler alınabilir. İlk iki hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem görür. Ancak öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin ilgili müteakip dönemde açılmaması halinde başka bir ders seçilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Yarıyıl Sonu Sınavı : Yarıyıl veya yıl sonu sınavları, derslerin bitiminden sonra başlar. Ders kaydı yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenciler bu sınavlara girebilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında "bağıl değerlendirme sistemi" kullanılır. Bu değerlendirmede, dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl /yıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır. İstatistiksel işlemlerin nasıl yapılacağı bir yönerge ile belirlenir. İlgili öğretim elemanı değerlendirme yaparken Değerlendirmeye Katma Limiti (DKL) altındaki puanları değerlendirmeye almaz. DKL yüz üzerinden 25’i geçemez. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı dersten devam alan öğrenci sayısının %30’unu aşamaz."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 23 — Ağırlıklı Genel Not Ortalaması, öğrencinin Yüksekokulda öğrenime başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dahil olmak üzere o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saatinin başarı notunun ağırlık kat sayısı ile – 22 nci maddede belirtildiği gibi – çarpılarak hepsinin toplanmasından elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Yaz okulu sonunda hesaplanan ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki AGNO’nun yerine geçer. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 24 — Başarısız öğrencilerin tanımı: Başarı baraj notu en az 2.00’dir. En son hesaplanan ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) ile, bir önceki ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) 2,00’ın altında olan öğrenci başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenciler, üst yarıyıl/yıllardan yeni ders alamazlar. Ancak, daha önce başarısız ya da koşullu olarak başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra sıra ile (DD) ve (DC) aldıkları dersleri AGNO’su 2.00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrarlarlar. Ayrıca öğrenciler istedikleri takdirde başarılı oldukları diğer dersleri de tekrarlayabilirler. Danışmanlar öğrencilerin ders alımında, kayıtlara yardımcı olmakla ve AGNO hesaplarına göre kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler. Ders tekrarı ile AGNO’larını başarı baraj notuna eşitleyen ve bu notun üstüne çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır.

Öğrenciler, (F) aldıkları dersleri tekrar ederler. Herhangi bir yarıyıl/yıl sonunda o zamana kadarki, AGNO’su başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarına yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj ve öğrencilerin yararlanabilecekleri burslara aday gösterilemez."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Öğrencinin resmi ve Sağlık Bakanlığı ile anlaşmalı özel sağlık kurumları raporları ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri,"

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 29 — Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış olmak koşuluyla, yarıyılın (yılın) ilk on iş günü içerisinde yapılır. Ancak bir yıl kayıt dondurmak isteğinde olan öğrenciler için, ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. Bu öğrenciler başvurularını ders kayıt süresi içinde yaparlar. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl (yıl sisteminde bir yıl) süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak sağlık raporuna dayalı kayıt dondurma işlemlerinde bu sınır geçerli değildir. Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yarıyıl/yıldan az olamaz. Öğrenci kayıt dondurduğu yarıyıl/yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami kanuni öğrenim süresi, kayıt dondurma süresi kadar artırılır."

Yürürlük

MADDE 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı Sağlık Yüksek Okulu Müdürü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Sağlık Bakanlığından :

Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

Amaç

Madde 1 — Bu Tebliğ’in amacı; resmi ve özel sağlık kuruluşlarının sürücü adayı sağlık raporu düzenlemesi ile ilgili esasları, özel sağlık kuruluşlarının yetkilendirilmesi, çalışması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Tebliğ sürücü adayı sağlık raporu düzenleyen resmi sağlık kuruluşları ve özel sağlık kuruluşları ile bu kuruluşların sahip ve işletenleri ve bunların sürücü adayı sağlık raporu düzenlemesi ile ilgili faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Tebliğ; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 4199 sayılı Kanun ile değişik 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı (mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin, "Sağlık Kurulunca Düzenlenecek Sürücü Adayları Sağlık Raporları"nı düzenleyen 78 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Tebliğ'de kullanılan tanımlardan;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı'nı,

b) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü

c) Müdürlük: "Sürücü adayı sağlık raporu" düzenleyecek resmi ve özel sağlık kuruluşunun bulunduğu ilin sağlık müdürlüğünü,

d) Kanun: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nu,

e) Yönetmelik: 18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı (mükerrer) Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'ni,

f) Sağlık Kuruluşu: İlgili mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren, bu Tebliğ'de belirtilen şartları haiz olan ve sürücü belgesi alacaklara "sürücü adayı sağlık raporu" düzenlemeye yetkili kılınan resmi ve özel yataklı tedavi kurumları ile özel merkezleri ve özel poliklinikleri,

g) Sağlık Kurulu: Sağlık kuruluşlarının Kanun, Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümlerine göre yalnızca, "sürücü adayı sağlık raporu" düzenlemek amacıyla; İç Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Göz Hastalıkları, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları ve Psikiyatri dallarında beş uzman hekimden oluşturdukları sağlık kurulunu,

h) Mesul Müdür: Özel hastanelerde 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu’nun 9 uncu maddesinde belirtilen mesul müdürü, merkezlerde ve polikliniklerde Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinde tanımlanan mesul müdürü,

i) Asıl Üye: Müdürlükçe düzenlenen yetki belgesinde belirtilen gün ve saatlerde sağlık kuruluşunda bulunan ve yetki belgesinde asıl üye olarak belirtilmiş ilgili branş uzmanını,

j) Yedek Üye: Müdürlükçe düzenlenen yetki belgesinde belirtilen gün ve saatlerde asıl üyenin bulunamadığı durumlarda sağlık kurulunda görev alacak ve yetki belgesinde yedek üye olarak belirtilen ilgili branş uzmanını,

k) Yetki Belgesi: İlgili mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren, bu Tebliğ’de belirtilen şartları haiz olan ve sürücü belgesi alacaklara "sürücü adayı sağlık raporu" düzenlemeye yetkili kılınan sağlık kuruluşları için Müdürlük tarafından düzenlenen belgeyi,

ifade eder.

Genel Esaslar

Madde 5 — "Sürücü adayı sağlık raporu" düzenlemeye yetkili kılınan sağlık kuruluşlarında hekime yetki verilirken ve sağlık kuruluşu toplanırken aşağıdaki hususlara uyulur.

a) Bir hekim resmi görevi hariç, sadece bir özel sağlık kurulunda görev alabilir. Ancak, özel sağlık kuruluşunun bünyesinde "Gemi Adamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereğince oluşturulan sağlık kurulu bulunması halinde toplanma saatleri veya günleri farklı olmak üzere bu kurulda da görev alabilir.

b) Uzman hekimlerin muayenehanelerinin olması, onların özel sağlık kuruluşları sağlık kurullarında görev almalarına mani değildir.

c) Sağlık kurulunda aynı daldan birden fazla uzman hekim görev alabilir. Ancak bu durumda sağlık kurulunda görev alacak her uzman hekim adına ayrı ayrı başvuruda bulunulması ve bu hekimlerin asıl ve yedek üyeler olarak yetki belgesinde belirtilmesi gerekir.

d) Müdürlükçe düzenlenen Yetki Belgelerinde belirtilen yedek üyeler, asıl üyelerin bulunmadığı durumlarda mesul müdür tarafından kurula dahil edilir. Ancak kurulda asıl üyelerin çoğunlukta olması şarttır.

e) Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ekinde yer alan 3 sayılı cetvelde belirtilen esaslar çerçevesinde, sağlık kurulunun toplanma saatleri de göz önünde bulundurularak, sağlık kurulu tarafından bir saatte en fazla 12 (on iki) sürücü adayı muayenesi yapılır.

Madde 6 — "Sürücü adayı sağlık raporu" düzenlemeye yetkili kılınan sağlık kuruluşlarında görev alan hekimlerden, ilgili uzmanın bir yılda 2 (iki) ayı aşmayan yıllık izin, hastalık gibi nedenlerle geçici süre ile bulunmadığı hallerde, geçici olarak diğer resmi kuruluşlardan veya serbest çalışan hekimlerden Valilik Onayı ile görevlendirme yapılır.

a) Sağlık kuruluşu bünyesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ile Psikiyatri Uzmanının olmadığı takdirde; Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı yerine Genel Cerrahi, Psikiyatri Uzmanı yerine Nöroloji Uzmanı görevlendirilebilir.

b) Resmi kurum bünyelerinde oluşturulan sağlık kurullarında yukarıda bahsedilen 2 aylık geçici bulunamama süresi ile ilgili sınırlandırma aranmaz.

c) Sağlık kurulundan ayrılan hekimlerin yerine Tebliğ hükümlerine göre yeniden yetki belgesi düzenlenerek değişiklik yapılması gerekmektedir. Valilik onayı ile yukarıda belirtilen şekilde geçici görevlendirme yapılamaz.

Başvuru

Madde 7 — Yetki Belgesi almak isteyen özel sağlık kuruluşunun mesul müdürü aşağıdaki belgeler ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne müracaat eder.

a) Sağlık kuruluşunun adı, adresi, türü, sahibi ve sağlık kurulunun haftanın hangi gün ve saatlerinde toplanacağını belirtecek şekilde mesul müdür tarafından düzenlenecek Ek-1’de yer alan "Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenleme Yetki Belgesi Başvuru Dilekçesi",

b) Özel sağlık kuruluşu mesul müdürü tarafından düzenlenecek, sağlık kuruluşunun bünyesinde oluşturulmak istenen sağlık kurulunda görev alacak tüm hekimlerin isim ve branşlarını belirtir noter onaylı taahhütname,

c) Özel sağlık kuruluşu adına düzenlenmiş ruhsat/uygunluk belgesi (Hastane, Tıp Merkezi, Poliklinik vb.) örneğinin onaylı sureti.

d) Sağlık kuruluşunun oda esasında bütün mekanlarının ne amaçla kullanılacağını (belirtilen uzmanlık dallarına ait muayene odalarını, kurul odasını ve arşiv bölümünü) gösteren, mimari olarak çizilmiş en az 1/100 ölçekli ve sağlık ocağı hekimince yerinde görülerek "Plan Mahalline Uygundur" ibaresi ile onaylı plan örneği.

Madde 8 — Sağlık kuruluşunun mesul müdürüne ait;

a) Özel sağlık kuruluşunun mesul müdürü adına düzenlenmiş mesul müdürlük belgesinin Müdürlük veya sağlık kuruluşunun bağlı bulunduğu sağlık grup başkanlığı tarafından onaylı örneği,

b) Sağlık kuruluşunun adını, adresini ve sağlık kurulunda mesul müdürlük yapmak istediğini belirten dilekçe,

c) Diploma ve varsa uzmanlık belgesinin noter onaylı, yaş imzalı örnekleri,

d) Tabip odasına kayıtlı olduğunu gösterir son 3 (üç) ay içerisinde alınmış belge,

e) Noterden alınmış imza sirküsünün aslı,

f) Nüfus cüzdanının noter onaylı örneği,

g) Son 3 (üç) ay içerisinde alınmış, görev yaptığı il sınırı içerisinde ikamet ettiğini gösterir belgenin aslı,

h) Resmi bir kurumda görevli ise 2368 sayılı Kanunda belirtilen tazminatlarının kesildiğini gösterir, çalıştığı kurumdan alınmış yazı

müracaat dosyasına konulur.

Madde 9 — Sağlık kurulunda görev alacak her hekime ait;

a) Sağlık kuruluşunun adını, adresini, başka bir özel sağlık kuruluşunda görev alıp almadığını, muayenehanesinin olup olmadığını, muayenehanesi varsa adresini, resmi kurumda çalışıp çalışmadığını belirten, örneği Ek-2’de bulunan, imzalı "Sürücü Olur Sağlık Kurulunda Görev Almak İsteyen Hekimler İçin Başvuru Dilekçesi",

b) Resmi bir kurumda görevli ise 2368 sayılı Kanunda belirtilen tazminatlarının kesildiğini gösterir çalıştığı kurumdan alınmış yazı,

c) Sanatını serbest olarak icra ettiği yerin adresini de belirtecek şekilde Tabip Odasına kayıtlı olduğunu gösterir son 3 (üç) ay içerisinde alınmış belge,

d) Uzmanlık diplomasının arkalı önlü, noter onaylı ve yaş imzalı bir örneği,

e) Noterden alınmış imza sirküsünün aslı,

f) Nüfus cüzdanının noter onaylı örneği,

g) Son 3 (üç) ay içerisinde alınmış, görev yaptığı il sınırı içerisinde ikamet ettiğini gösterir belgenin aslı,

müracaat dosyasına konulur.

Madde 10 — Sağlık kuruluşunda çalışmak isteyen hekimin Türk Soylu Yabancı Uyruklu olması halinde; 14.10.1983 tarih ve 17928 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu Veya Özel Kurum/Kuruluş Veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik, Yabancıların İkamet ve Seyahatlerine İlişkin Mevzuat ve Bakanlığımızca yayımlanan 19.11.1998 tarih ve 14822 sayılı (06.09.2001 tarih ve 15049 sayılı değişiklikle) Genelgemiz doğrultusunda işlemleri yürütülür.

Madde 11 — Sağlık kurulundaki her hekim değişikliği talebinde mesul müdür; sağlık kurulundan ayrılmak isteyen hekimin isim ve branşını, yeni başlayacak hekimin isim ve branşını belirten Ek-3’deki "Yetki Belgesi Değişikliği Başvuru Formu"nu düzenler.

Madde 12 — Sağlık kurulundaki her hekim değişikliği talebinde mesul müdür, sağlık kuruluşunun bünyesinde oluşturulmak istenen sağlık kurulunda görev alacak tüm hekimlerin isim ve branşlarını belirtir noter onaylı taahhütnameyi dilekçeye ekler.

Madde 13 — Her yetki belgesi değişiklik talebinde, ilgili sağlık kuruluşu adına düzenlenmiş yetki belgesinin asıllarının da Müdürlülüğe iade edilmesi gerekmektedir.

Madde 14 — Özel sağlık kuruluşunun adres, isim ve sahiplerin değişmesi durumunda Müdürlüğe yetki belgesinin iade edilmesi ve yeniden başvuru yapılması gerekmektedir. Ancak hizmet verilen sürelerde bir değişiklik olması halinde yetki belgesi ve yapılan değişikliği bildirir dilekçenin verilmesi yeterlidir.

Madde 15 — Herhangi bir hekimin sağlık kurulundan ayrılmak istemesi durumunda, Tebliğ’de belirtilen süre içerisinde özel sağlık kuruluşu mesul müdürüne ve il sağlık müdürlüğüne bir dilekçe ile bilgi verip Yetki Belgesindeki gerekli değişikliği talep etmesi gerekmektedir.

Başvurunun Değerlendirilmesi

Madde 16 — Yukarıda belirtilen evrakları kapsayan dosya ile Müdürlüğe yapılan başvuru, dosya üzerinde incelenir. Belgelerin Tebliğ hükümlerine uygun olduğunun tespit edilmesi durumunda, Müdürlükçe görevlendirilecek sağlık personelleri tarafından, beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve mevzuat hükümlerine uygunluğu açısından yerinde inceleme yapılır.

Bu inceleme neticesinde özel sağlık kuruluşunun sağlık kurulu oluşturmasının mevzuat ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olup olmadığını belirtir Ek-4’de bir örneği bulunan "Özel Sağlık Kuruluşu İçin Durum Tespit Tutanağı" düzenlenir.

Başvuru uygun bulunur ise, Müdürlük tarafından sağlık kuruluşu için, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde, örneği Ek-5'de yer alan "Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenleme Yetki Belgesi" üç nüsha olarak düzenlenir. Yetki belgesi nüshalarından biri Genel Müdürlüğe gönderilir, ikinci nüshası başvuru dosyası ile birlikte Müdürlükte saklanır, diğeri ise müracaatta bulunan sağlık kuruluşuna imza karşılığında teslim edilir.

Madde 17 — Bakanlık ve Müdürlük özel sağlık kuruluşunun adının, adresinin, mes’ul müdürünün sağlık kurulunda görevli uzman hekimlerinin güncelleştirilmiş kayıtlarını tutarlar.

"Sürücü Adayı Sağlık Raporu"nun Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Madde 18 — Bakanlığımızca standardı oluşturularak otokopili ve seri numaralı olarak Genel Müdürlük veya Müdürlük tarafından bastırılan bir örneği Ek-8’de bulunan "Sürücü Adayı Sağlık Raporu" kağıtlarının kullanılması zorunlu olup, özel sağlık kuruluşlarının sağlık kurullarınca bu rapor kağıtlarının haricinde başka bir rapor kağıt örneği kullanılamaz.

Madde 19 — Yetki belgesi alan sağlık kuruluşu tarafından "sürücü adayı sağlık raporu" düzenlenmesi sırasında işlemler aşağıdaki usule göre yürütülür:

a) Sağlık kuruluşuna, "sürücü adayı sağlık raporu" almak isteyen kişinin şahsen başvurusu esastır. Başvuru sırasında sürücü adayından, resimli nüfus cüzdanının aslının sağlık kuruluşu mesul müdürüne ibrazı sonucu mesul müdür tarafından onaylanmış örneği veya noter onaylı örneği eklenmiş dilekçesi alınır.

b) Sağlık kuruluşunca, Yönetmeliğin 78 inci maddesinde ve (3) sayılı cetvelde tanımlanmış düzenlemeler doğrultusunda, örneği Ek-6'da yer alan "Sağlık Kurulu Muayene Kağıdı" üzerinde bulguların işlendiği muayeneler gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen her türlü tetkike ait belgeler bu forma eklenir.

c) Kurul üyeleri, sürücü adaylarının Ek-6’da yer alan ve hekimler tarafından ayrı ayrı muayene sonuçları yazılan formlar ile birlikte, nihai kararın verilmesi amacıyla sağlık kurulu odasında toplanırlar. Durum değerlendirilir ve sürücü adaylarına düzenlenen sağlık raporları Ek-7'de örneği bulunan "Sağlık Kurulu Kayıt Defteri"ne işlenir. Sağlık Kurulu üyeleri deftere kaydedilen kararları imza ederler. Kararlar oybirliği ile alınır. Kararlara muhalefet edenler, raporun üç nüshasına ve bu deftere muhalefet gerekçelerini yazarak imza ederler. Kayıtlar günlük olarak düzenli tutulur.

d) Kurul toplanıp nihai karar verdikten ve bu kararlar kurul kayıt defterine işlendikten sonra, durumuna göre sürücü adaylarına örneği Ek-8’de yer alan "Sürücü Adayı Sağlık Raporu" düzenlenir. Raporun karar bölümüne kurul tarafından verilen nihai karar yazılır. Kararda sürücü adayının sağlık durumunun mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı ile hangi sınıf sürücü belgesi alabileceği belirtilir.

e) Üç nüsha olarak düzenlenen "Sürücü Adayı Sağlık Raporu"nun, birinci nüshası hakkında rapor düzenlenen sürücü adayı kişiye imza karşılığında, ikinci nüshası raporu isteyen kuruluşa (özel sürücü kursuna) verilir. Üçüncü nüsha ise, raporu düzenleyen sağlık kuruluşunda beş yıl süre ile saklanır.

f) Sağlık kurullarınca düzenlenen sürücü adayı sağlık raporlarında farklılıkların bulunması halinde, ilgili Kanun ve bu Kanun’a istinaden çıkarılan 18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 78 inci maddesi hükümleri uygulanır.

g) Sağlık kuruluşu tarafından düzenlenen otokopili ve seri numaralı rapor kağıtları Müdürlük veya Müdürlüğün yetkilendireceği kuruluşlar tarafından onaylanır. Onay safhasında; raporda imzası yer alan hekimlerin raporun veriliş tarihinde raporun düzenlendiği kuruluşta çalışıp çalışmadıkları, yetki belgesinde isimlerinin yer alıp almadığı ve imzaların kendilerine ait olup olmadıkları imza sirkülerinden kontrol edildikten sonra onaylanarak kişiye verilir.

Yetkilendirilecek Sağlık Kuruluşunun Taşıması Gerekli Şartlar

Madde 20 — "Sürücü Adayı Sağlık Raporu" düzenlenmesine yetkili kılınacak sağlık kuruluşlarının aşağıdaki şartları haiz olması gerekir:

a) Sağlık kuruluşunun açılışına ilişkin ilgili mevzuatlarına göre zorunlu olarak bulundurmaları gereken asgari birimlerin tamamının bulundurulması gereklidir. Buna göre her uzman hekim için ayrı birer muayene odası gereklidir. Özel konumu nedeniyle göz muayene odasının ebatları muayenenin yapılabileceği büyüklükte olmalı ve ayrıca bir sağlık kurulu odası bulunmalıdır.

b) Başvuran sürücü adaylarının muayene sonuçlarının, verilen rapor örneklerinin saklanabileceği bir arşiv bölümü, genel arşiv birimi içinde ayrı bir bölüm halinde bulundurulur.

c) Her uzmanlık dalının muayene odası kapısında hangi dala ait olduğunu belirtir tabela ve muayene odasında hekimin uzmanlık diplomasının aslı veya noter onaylı örneği ile hekimin Müdürlük tarafından düzenlemiş çalışma izin belgesi bulunur.

d) Sağlık kuruluşunda tıbbi muayene için aşağıdaki malzemelerin olması gereklidir:

A- Göz hastalıkları muayene odası için en az;

1. Göz muayene koltuğu

2. Görme eşeli

3. Gözlük kutusu

4. Retinoskop

5. Oftalmaskop

6. Biomikroskop

7. İschiara renk kitabı

8. Renk yumakları veya kağıtları

B- İç Hastalıkları muayene odası için en az;

1. Muayene masası

2. Negatoskop

3. Steteskop

4. Tansiyon aleti

5. EKG cihazı

6. Refleks çekici

C- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları muayene odası için en az;

1. KBB muayene koltuğu

2. Steril abeslang

3. Otoskop

4. Işık Kaynağı

5. Muayene aynası

6. Diapozon seti

7. Buşon küreti

8. Aspiratör, kulak ve burun aspiratör uçları

9. Burun ve kulak spekulumu

10. Larenks ve nazofarenks aynası

D- Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları muayene odası için en az;

1. Muayene masası

2. Negatoskop

3. Refleks çekici

E- Psikiyatri muayene odası için en az;

1. Muayene masası

2. Refleks çekici

Mesul Müdürün Sorumlulukları

Madde 21 — Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarının mesul müdürü;

a) Sürücü adayı sağlık raporu düzenlenmesi ile ilgili Kanun, Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümlerinin sağlık kuruluşu ile ilgili olanlarının uygulanmasından,

b) Sürücü adayı sağlık raporu düzenlenmesi ile ilgili işlemlerin mevzuatta gösterilen usul ve esaslara uygun olarak yürütülmesinden ve yürütülmesinin sağlanmasından,

c) Sağlık kuruluşunun yetkilendirilmesine esas olan şartların değişmesi durumunda, değişikliğin Müdürlüğe ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte bir dilekçe ile 15 (on beş) iş günü içerisinde bildirilmesinden ve değişikliğin istenildiği tarihten itibaren, değişiklik kurulun oluşmasını engelliyor ise yeni yetki belgesinin düzenleneceği tarihe kadar sürücü adayı sağlık raporlarının düzenlenmesi işlemlerinin durdurulmasından,

d) Hakkında sürücü adayı sağlık raporu düzenlenecek kişi ile başvuru evrağındaki kişinin aynı kişi olduğunun belirlenmesinden veya belirlenmesinin sağlanmasından,

e) Sağlık kurulunu oluşturan tüm asıl üyelerin katılımı ile yetki belgesinde belirtilen gün ve saatlerde, muayene olmak isteyen sürücü adayının olup olmadığına bakılmaksızın toplanmasının sağlanmasından,

f) Sağlık kurulunu oluşturan asıl üyelerin mazeretleri nedeniyle sağlık kuruluna katılamamaları durumunda, yedek üye ile yetki belgesinde belirtilen gün ve saatlerde toplanmasının sağlanmasından,

g) Sağlık kurulunu oluşturan asıl üyelerin mazeretleri nedeniyle sağlık kurulu oluşturulamayacaksa, aynı gün sağlık kurulunun toplanma saatinden önce gerekçesi ile birlikte Müdürlüğe yazılı olarak bildirmekten,

h) Sağlık kurulunun toplanacağı gün ve saatlerde yapılacak değişikliğin 15 (on beş) iş günü öncesinden Müdürlüğe bildirilmesinden,

i) Sürücü adayı sağlık raporunun, tarafından imzalanması safhasında, imzaların sağlık kuruluna iştirak eden hekimlere ait olup olmadığının tespitinden,

j) Sürücü belgesi alamaz şeklinde sağlık raporu düzenlenen sürücü adayları ile ilgili kimlik bilgilerinin 3 (üç) iş günü içerisinde Müdürlüğe bildirilmesinden,

k) Örneği Ek-9’da yer alan "Aylık Bildirim Form"larının düzenli olarak doldurulmasından ve bir sonraki ayın 10 una kadar Müdürlüğe gönderilmesinden,

l) Özel sağlık kuruluşunca düzenlenen tüm belgelerin düzenli arşivlenmesinden,

m) Sağlık kuruluşunun teslim aldığı boş otokopili ve seri numaralı rapor kağıtlarının güvenli bir şekilde muhafaza edilmesinden,

n) Özel sağlık kuruluşu sağlık kurulunca düzenlenen otokopili raporların en az 5 (beş) yıl süre ile saklanmasından, sağlık kuruluşunun faaliyetine son verilmesi durumunda saklanması zorunlu olan belgelerin ve boş otokopili raporların bir tutanak ile Müdürlüğe devrinden sahibi ile birlikte bizzat sorumludur.

Sağlık Kurul Üyesi Uzman Hekimlerin Sorumlulukları

Madde 22 — Sağlık kurulunda görevli uzman hekimler;

a) Sürücü adaylarının uzmanlık dalları ile ilgili muayenelerini ilgili mevzuatta tanımlanan sağlık şartlarını dikkate alarak gerçekleştirmekten,

b) Sürücü adayı sağlık raporu düzenlenmesi ile ilgili işlemlerin yürütülmesi sırasında mevzuata aykırı bir husus tespit ettiklerinde, durumu derhal mesul müdüre ve 3 (üç) iş günü içerisinde bir dilekçe ile Müdürlüğe bildirmekten,

c) Görev yaptıkları, özel sağlık kuruluşunca belirlenen ve Müdürlükçe düzenlenen yetki belgesinde belirtilen gün ve saatlerde sağlık kuruluşunda hazır bulunmak ve sağlık kurulu çalışma saatlerine uymaktan,

d) Mazereti nedeniyle görev yapamayacağı zamanı sağlık kurulu toplanmadan önce sağlık kuruluşu mesul müdürüne, sağlık kurulu üyeliğinden ayrılacağını ise 15 (on beş) iş günü öncesinden sağlık kuruluşu mesul müdürüne ve Müdürlüğe bildirmekten,

sorumludur.

Müdürlüklerin Sorumlulukları

Madde 23 — Müdürlüklerin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Yetki belgesi almak üzere başvuran özel sağlık kuruluşunun başvurusunu evrak üzerinde incelemek,

b) Genel Müdürlükçe veya Müdürlükçe bastırılan Ek-8’de bir örneği bulunan "Sürücü Adayı Sağlık Raporu" kağıtlarının yetki belgesi bulunan sağlık kuruluşlarına dağıtımını yaparak, seri numaralarının kaydını tutmak,

c) Özel sağlık kuruluşunun yetki belgesi düzenlenmesine esas olacak şekilde yerinde incelemek sureti ile denetimini yaparak, Ek-4’deki durum tespit tutanağını düzenlemek,

d) Evrakları tam ve uygun görüşlü durum tespit tutanağı olan özel sağlık kuruluşuna 3 nüsha olarak Ek-5’de bir örneği bulunan "Sürücü Olur Raporu Düzenleme Yetki Belgesi" düzenlemek ve yetki belgesinin bir nüshasını özel sağlık kuruluşunun mesul müdürüne veya tebligata yetkili bir görevlisine tebellüğ belgesi ile teslim etmek, diğer nüshasını arşivinde saklamak, bir nüshasını Bakanlığa göndermek,

e) Yetkilendirilen sağlık kuruluşunun faaliyetlerini yürürlükteki mevcut mevzuat doğrultusunda izlemek, denetlemek ve değerlendirmek,

f) Sunulan hizmet ile ilgili Ek-10 daki "Sürücü Adayı Sağlık Raporları İcmal Formu"nu düzenli olarak Bakanlığa intikal ettirmek,

g) Yetkili özel sağlık kuruluşuna ait güncelleştirilmiş listeleri Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa İl Emniyet ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirmek,

h) Bakanlığın denetim hakkı saklı kalmak üzere, 3 (üç) ayda en az bir defa olmak üzere örneği Ek-11’de yer alan "Denetim Formu" ile birlikte özel sağlık kuruluşunu denetlemek ve varsa buradaki eksiklikleri tespit ederek düzeltilmesini sağlamak ve hazırlanan denetim tutanaklarını düzenli olarak Bakanlığa göndermek,

i) Özel sağlık kuruluşunda kullanılan ve bu Tebliğ’de onaylanması öngörülen evrakları onaylamak,

j) Eksik veya gerçeğe aykırı rapor verdiği tespit edilen hekimleri İl Emniyet Müdürlüğüne ve Bakanlığa bildirmek, bu hekimlerin ve Bakanlıkça eksik veya gerçeğe aykırı rapor verdiği bildiren hekimlerin kayıtlarını düzenli olarak tutmak,

k) "Sürücü belgesi alamaz" şeklinde sağlık raporu alan sürücü adaylarının kaydını tutmak ve raporların onayı safhasında sürücü adaylarının söz konusu kayıtlardan kontrollerini yapmak, bu konudaki bilgileri düzenli olarak İl Emniyet ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirmekten sorumludurlar.

Resmi Sağlık Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi

Madde 24 — Yönetmelikte sağlık kurulu oluşturulması için belirtilen ilgili uzman hekimleri bünyelerinde bulunduran kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan tam teşekküllü yataklı tedavi kurumları ile İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde bu amaçla oluşturulan merkezler, ayrıca bir işleme gerek görülmeksizin yetkilendirilmiştir.

Madde 25 — Resmi sağlık kuruluşlarında Kanun’da belirtilen uzmanların bazılarının bulunmadığı durumlarda aynı ildeki diğer resmi ve özel kuruluşlarda görev yapan veya serbest çalışan ilgili dal uzman hekimleri sağlık kurulunun oluşturulmasında görevlendirilebilirler. Ancak, söz konusu görevlendirmenin mevzuat hükümlerine uygunluğunun Müdürlükçe belgelenmesi ve diğer resmi sağlık kuruluşlarından yapılacak görevlendirmelerde görevlendirme talep edilen kuruluşun onayı gereklidir.

Madde 26 — Resmi sağlık kuruluşları da "sürücü belgesi alabilir" şeklinde sağlık raporu verilen kişileri ayrı bir deftere kayıt eder ve sağlık kurulunda görevlendirdikleri uzman hekimleri ve değişikliklerini ve "sürücü belgesi alamaz" şeklinde sağlık raporu düzenlenen sürücü adayları ile ilgili kimlik bilgilerini haftalık olarak Müdürlüğe bildirirler.

Diğer Hususlar

Madde 27 — Özel sağlık kuruluşlarınca kullanılan sağlık kurulu kayıt defterleri Müdürlük tarafından her sayfası mühürlenerek onaylanır ve defterin en son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu belirtilir. Resmi sağlık kuruluşlarınca kullanılan kurul kayıt defteri ise, söz konusu kuruluşun amiri tarafından onaylanır. Resmi sağlık kuruluşlarınca düzenlenecek "sürücü belgesi alabilir" sağlık raporlarının verilmesinde, mutad kurul raporlarındaki usul ve esaslara göre hareket edilir.

Madde 28 — Resmi ve özel sağlık kurulu bulunmayan illerde, sürücü adayları "sürücü adayı sağlık raporu"nu en yakın ildeki resmi veya özel sağlık kuruluşlarının sağlık kurulundan alabilirler. Bu durumda, özel sağlık kuruluşlarından alınan raporların her iki Müdürlük tarafından onaylanması gereklidir.

Madde 29 — Usulüne uygun rapor düzenlemediği tespit edilen sağlık kuruluşları ve sorumluları hakkında Kanun' da belirtilen işlemler uygulanır.

Yetki Belgesinin İptali

Madde 30 — Özel sağlık kuruluşlarının yetki belgeleri;

a) Bu Tebliğ’in 5 inci maddesi (d) ve (e) bentlerinin ihlal edilmesi halinde 2 (iki) ay süre ile geçici olarak yetki belgesi Müdürlük tarafından iptal edilir.

b) Bu Tebliğ’in 19 uncu maddesinin öngördüğü sorumlulukların ihlal edilmesi halinde;

1- (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen usullere uyulmadığı tespit edilmesi halinde Müdürlük tarafından yazılı olarak uyarılır. Bir yıl içerisinde ikinci kez tespit edilirse 1 (bir) ay süre ile, üçüncü kez tespitinde 2 (iki) ay süre ile geçici olarak yetki belgeleri Müdürlük tarafından iptal edilir.

2- (e) bendinin ihlalinde 2 (iki) ay süre ile geçici olarak yetki belgeleri Müdürlük tarafından iptal edilir.

c) Bu Tebliğ’in 20 nci maddesinin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen fiziki şartlarda veya bulundurulması gerekli malzemelerde eksiklik bulunduğunun tespiti halinde, mevcut eksikliklerin giderilmesi için 15 (on beş) günlük süre tanınır. Sürenin sonunda aynı eksikliklerin devam etmesi halinde yetki belgesi Müdürlükçe süresiz iptal edilir.

d) Bu Tebliğ’in 21 inci maddesinin öngördüğü sorumlulukların ihlal edilmesi halinde;

1- (a), (b) ve (c) bentlerinin ihlallerinde Müdürlük tarafından eksiklikler giderilinceye kadar sağlık kurulu toplama işlemi durdurulur.

2- (d), (i) ve (n) bentlerinin ihlallerinde 2 (iki) ay süre ile geçici olarak yetki belgeleri Müdürlük tarafından iptal edilir.

3- (j), (k) ve (l) bentlerinin ihlallerinde Müdürlük tarafından yazılı olarak uyarılır. Bir yıl içerisinde ikinci kez tespit edilirse 1 (bir) ay süre ile geçici olarak yetki belgeleri Müdürlük tarafından iptal edilir.

4- (e), (f), (g) ve (h) bentlerinin ihlallerinde Müdürlük tarafından yazılı olarak uyarılır. Bir yıl içerisinde ikinci kez tespit edilirse 1 (bir) ay süre ile, üçüncü kez tespitinde 2 (iki) ay süre ile geçici olarak yetki belgeleri Müdürlük tarafından iptal edilir.

5- (m) bendi ile ilgili olarak; sağlık kuruluşu, teslim aldığı boş otokopili ve seri numaralı rapor kağıtlarının kaybolması halinde bu durumu Müdürlüğe yazılı olarak bildirmemesi durumunda sağlık kuruluşunun yetki belgesi 2 (iki) ay süre ile geçici olarak Müdürlük tarafından iptal edilir.

e) Yetkilendirilmiş kuruluşun tabi olduğu mevzuatın ve bu Tebliğ’in öngördüğü vecibeleri yerine getirmeksizin yetki belgesindeki adresten başka bir yerde faaliyet göstermesi halinde, yetki belgesi süresiz olarak Müdürlük tarafından iptal edilir.

f) Bu Tebliğ’in 6 ncı maddesi müstesna olmak üzere, yetki belgesinde belirtilmeyen hekim veya hekimlerin katılımı ile sürücü olur raporu tanzim edilmesi halinde, yetki belgesi süresiz olarak Müdürlük tarafından iptal edilir.

g) Özel sağlık kuruluşlarında Bakanlıkça yaptırılan özel otokopili ve seri numaralı rapor kağıtlarının haricinde başka bir rapor kağıdı kullanıldığının tespit edilmesi halinde, yetki belgeleri süresiz olarak Müdürlük tarafından iptal edilir

h) Sürücü adayı sağlık raporu düzenleme yetki belgesine sahip özel sağlık kuruluşlarında son 3 (üç) ay içerinde yetki belgesinde yer alan sağlık kurulunun toplanma gün ve saatlerinde en az 3 (üç) ay süre ile düzenli olarak toplanmamasının tespit edilmesi halinde, yetki belgeleri süresiz olarak Müdürlük tarafından iptal edilir.

Madde 31 — Hakem hastane tarafından verilen rapora göre, eksik ve gerçeğe aykırı olarak sürücü olur raporu tanzim edildiği belgelerle sabit bulunan özel sağlık kuruluşu sahip/sahipleri hiçbir surette sürücü adayı sağlık raporu düzenleme yetki belgesi başvurusunda bulunamaz. Mesul müdür ve ilgili hekim veya hekimler hiçbir surette başka bir özel sağlık kuruluşunun sağlık kurulunda görev alamaz.

Hakem hastane tarafından verilen rapora göre, eksik ve gerçeğe aykırı olarak sürücü olur raporu tanzim edildiği belgelerle sabit bulunan özel sağlık kuruluşunun yetki belgeleri süresiz olarak Müdürlük tarafından iptal edilir.

Madde 32 — Bu Tebliğ’e göre yetki belgesi iptal edilen özel sağlık kuruluşlarının devir işlemi yapılarak sahip ve isim değişikliklerinin olması halinde aynı adreste kurulan özel sağlık kuruluşuna başvuruları halinde iptal tarihinden itibaren 1 yıl süre geçtikten sonra yetki belgesi verilir.

Madde 33 — Bakanlığımızın 20.09.2002 tarih 14486 sayılı Genelgesi ekinde tamim edilen "Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Yönerge" yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 34 — Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 35 — Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

(Tebliğ No: ÖSG-2004/13)

Madde 1 — Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

Madde 2 — 30/01/1991 tarihli ve 20771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mecburi Standart Tebliği (Tebliğ No: Mecburi Standard -91/8-9)” ile mecburi uygulamaya konulan TS 5514 “Nikel-Kadmiyum Piller-Askeri Amaçla Kullanılan, Kapalı, Şarjedilebilir, Silindirik” Standardı mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.

Madde 3 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 — Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

(Tebliğ No: ÖSG-2004/14)

Madde 1 — Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

Madde 2 — 04/03/2001 tarihli ve 24336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mecburi Standart Tebliği (Tebliğ No:ÖSG -2001/18-19)” ile mecburi uygulamaya konulan TS 12670 “Dinamit Kapsülleri-Elektrikli Kapsül”, TS 12671 “Dinamit Kapsülleri Elektrikli Gecikmeli Kapsül” ve TS 12672 “Dinamit Kapsülleri -Tahrip Kapsülü (8 No’lu)” Standartları mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.

Madde 3 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 — Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

(Tebliğ No: ÖSG-2004/15)

Madde 1 — Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

Madde 2 — 24/1/1976 tarihli ve 15478 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak mecburi uygulamaya konulan TS 1890 “Mutlak Etil Alkol” ve 21/7/1995 tarihli ve 22350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-95/78-79)” ile revize edilerek mecburi uygulamaya konulan TS 1810 “Etil Alkol (Etanol) Saf” Stantardları mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.

Madde 3 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 — Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Tebliğ No: ÖSG-2004/17)

Madde 1 — 08/07/2003 tarihli ve 25162 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No:ÖSG-2003/59)” ile mecburi uygulamaya konulan TS 11816 “Emlâk Komisyonculuğu Hizmetleri-Genel Kurallar” standardı, Türk Standartları Enstitüsü tarafından ekte yer aldığı şekilde tadil edilmiş olup bu tadil metni, Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren mecburi olarak uygulanacaktır.

Madde 2 — Adı geçen standard kapsamında hizmet üretenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Madde 3 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 — Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

TS 11816: 2002

T1: Mart 2004

ICS : 03.080.30

Bu tadil, TSE Hizmet Standardları Hazırlık Grubu’nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 2 Mart 2004 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

Emlâk Komisyonculuğu Hizmetleri - Genel Kurallar

Real estate agency services - General rules

ESKİ METİN

1.1.1Emlâk komisyoncusu, ilgili meslek odasına kayıt olmalı, emlâk komisyonculuğu hizmetlerini meslek odasınca kullanıma sunulan sözleşmeyi düzenleyerek vermeli ve emlâk komisyonculuğu dışında herhangi bir iş yapmamalıdır.

YENİ METİN

1.1.1 Emlâk komisyoncusu; Ticaret veya Ticaret Odası veya Sanayi ve Ticaret veya Esnaf Sanatkarlar Odası bünyesinde kurulan Emlâk Meslek Odalarına kayıt olmalı; üyesi olduğu meslek odasınca onaylanmış veya kullanıma sunulmuş olan sözleşmeyi düzenleyerek müşterisine vermeli ve emlak komisyonculuğu dışında herhangi bir iş yapmamalıdır.

 

ESKİ METİN

1.1.3Emlâk komisyonculuğu hizmetleri ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenmiş ücret tarifesine göre verilmeli ve komisyon ücretlerinin oranları ile yer gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir ücret talebinde bulunulmayacağı müşterilerin görebileceği bir yere asılmalıdır.

YENİ METİN

1.1.3 Emlâk komisyonculuğu hizmetleri, ilgili Ticaret Odası veya Sanayi veya Ticaret Odası veya Esnaf Sanatkarlar Odası bünyesinde kurulan Emlâk Meslek Odalarınca belirlenmiş ücret tarifesine veya teamül ücrete göre verilmeli ve komisyon ücretlerinin yüzdeleri ile yer gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir ücret talebinde bulunamayacağına dair bilgilerin yer aldığı fiyat tarifesi müşterilerin görebileceği bir yere asılmalıdır.

 

ESKİ METİN

1.3.3 Emlâk komisyoncusu, ilgili meslek kuruluşları veya derneklerince ya da yetkili kılınmış kamu kurumlarınca düzenlenmiş kurslara katılmış olmalıdır.

YENİ METİN

1.3.3 Emlâk komisyoncusu üyesi olduğu Ticaret Odası veya Sanayi ve Ticaret Odası veya Esnaf Sanatkarlar Odası bünyesinde kurulan Emlâk Meslek Odalarınca düzenlenmiş kurslara katılmış olmalıdır. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları bünyesinde kurulan Meslek Odaları bulunmadığı yerlerde bu kurslar, Ticaret Odaları veya Sanayi ve Ticaret Odalarınca düzenlenir. Bu odaların da bulunmadığı yerlerde ise bu kurslar Emlâkcılık Mesleği Dernekleri tarafından düzenlenir.

—— • ——

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Resen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgesi

 

 

NO

TARİHİ

FİRMA ADI

ADRES

VERGİ

DAİRE-NO

2003/D1-1007

21.03.2003

Osmaniye Gıda Ürünleri

San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ek Sanayi Sitesi 2. Blok No 6

OSMANİYE

OSMANİYE

6480373386

—— • ——

Gümrük Müsteşarlığından:

TIR Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

MADDE 1 — 23 Ocak 2002 tarih ve 24649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TIR Uygulama Tebliği’nin 3 üncü maddesinin 24 üncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

24) Ağır veya Havaleli Eşya: Ağırlıkları, boyutları veya nitelikleri bakımından, kapalı bir karayolu taşıtı ile taşınamayan, yükün özelliği itibariyle gümrük idaresi tarafından taşıma için kolayca bölünmesine imkan olmadığı (bölünemez yük) kanaatine varılan, yüklü durumdaki ölçü ve ağırlıkları, Ek 9’daki ölçü ve ağırlıklardan en az birine uymayan, dolayısıyla özel yük taşıma izin belgesi ile karayolunda taşınması mümkün olan her türlü eşyayı,

MADDE 2 — Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin (A) bendine aşağıdaki 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 nci alt bendler eklenmiştir.

16- Esendere Sınır Kapısı-Yüksekova-Başkale-Gevaş-Tatvan (E 99)

a) Gevaş-Tatvan (E 99)

b) Gevaş-Van-Muradiye

17- Kapıköy Sınır Kapısı- Özalp-VAN

a) Tatvan (E 99)

b) Muradiye-Erçiş Ayrımı (E 99)

18- Gaziantep-Kilis-Öncüpınar Sınır Kapısı

19- E 90 Nizip- Karkamış Hudut Kapısı

20- E 90 Suruç- Mürşitpınar Hudut Kapısı

21- E 90 Şanlıurfa- Akçakale Sınır Kapısı

22- E 90 Viranşehir- Ceylanpınar Sınır Kapısı

MADDE 3 — Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin (C) bendinin 9 uncu alt bendindeki "1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun" ibaresi "4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 — Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Müsteşarlıkça (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) TIR Sisteminden istifadesi uygun görülerek tezkiye edilen firmalara kayıtlı taşıtlara Onay Belgesi verilir. Onay Belgesi vermeye yetkili Gümrük İdareleri Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerince belirlenir ve bu Gümrük İdareleri faks ve telefon numaraları ile birlikte Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)’da bildirilir.

MADDE 5 — Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Karayolu Taşıt Onay Belgesi Verilecek Taşıt ve Römorklar

Madde 12 — a) TIR Sözleşmesinin 12, 13 ve 14 üncü maddeleri hükmüne dayanılarak;

1) Kamyonlar,

2) Özel amaçlar için kullanılan taşıtlar, (soğuk hava tertibatı, sarnıçlı, tecritli, tanker v.b. gibi)

3) Brandalı taşıtlar,

4) Römork ve yarı römorklar,

için, Onay Belgesi verilir.

b) Gümrük İdarelerince Onay Belgesi verilirken; Gümrük Müdürü Başkanlığında oluşturulacak komisyon tarafından, taşıtın TIR Sözleşmesinin 2 sayılı ekinde öngörülen yapılış tarzı ve teçhizata ilişkin şartlara sahip olup olmadığı kontrol edilerek uygun olduğunun anlaşılması halinde sözleşmenin 6 sayılı ekinde belirtilen yönteme göre (sözleşmenin Ek 2’deki açıklayıcı notlar hükümleri de dikkate alınarak) bu Tebliğin 2 no.lu ekindeki örneğe uygun 2 yıl geçerli olmak üzere 3 nüsha onay belgesi düzenlenir. Onay Belgesi verilen taşıtla ilgili olarak gümrük açısından eşya güvenliğinin sağlanması için birden çok gümrük mührüne ihtiyaç duyulması halinde, bu mühürlerin sayısı Onay Belgesi’nin 5 inci bölümüne yazılır ve Onay Belgesi’ne taşıtın gümrük mühürlerinin tam yerlerini gösteren kroki veya fotoğraflar da eklenir. Onay Belgesine verilecek numara (Belge No) Onay Belgesi müracaatının girdiği evrak kayıt numarası olarak belirlenmelidir.

1 - Düzenlenen Onay Belgelerinin;

- Bir nüshası taşıtın bağlı olduğu firmaya verilir,

- Bir nüshası firmanın müracaat dilekçesinde de belirttiği, TIR işlemlerini yürüttüğü Odaya resmi yazı ile gönderilir.

- Bir nüshası Onay Belgesini veren komisyon tarafından düzenlenecek tutanakla birlikte Gümrük İdaresinde ilgili firma adına açılan dosyasında saklanır.

2 - Her taşıtın "Ön, arka, sağ ve sol" cephelerinden çekilmiş 18cmx24 cm ebatlarında ikişer adet fotoğrafı ile varsa birden fazla gümrük mühürü yerlerini gösterir kroki veya fotoğraflar tasdik edilerek bunlardan bir takımı firmaya verilir, bir takımı da ilgili firma adına açılan dosyada saklanır.

3 - Onay Belgelerini düzenleyen Gümrük İdareleri tarafından bağlı bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bilgi verilir.

4 - Yetkili gümrük idareleri, yeni düzenledikleri onay belgeleri ile ilgili bilgileri 6 ay içinde ilgili Ticaret Odasına bildirerek Ticaret Odası kayıtları ile uygunluğunun teyidini isterler.

MADDE 6 — Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin (e) ve (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

e) Süresi biten Karayolu Taşıtı Onay Belgelerinin yenileme talepleri aracın o anda bulunduğu yerdeki yetkili Gümrük İdaresi tarafından karşılanır.

Yapılan işlem, ilk onay belgesinin verildiği Gümrük İdaresi ile, bir önceki yenilemeyi yapan Gümrük İdaresine de bildirilir.

i) Onay belgesinin gerçeğe aykırı (sahte) olarak tanzim edildiğinin ya da onay belgesi üzerinde tahrifat yapıldığının tespit edilmesi halinde; sözkonusu onay belgesi iptal edilir. Aynı taşıta usulsüzlüğün tespit edildiği tarihten itibaren 6 ay müddetle onay belgesi verilmez. Usulsüzlüğü tespit eden gümrük idaresi tarafından; aynı yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Sözkonusu belgenin iptal edildiği, bu nedenle aynı taşıta 6 ay müddetle onay belgesi verilmemesi ya da onay belgesi yenileme talebinin karşılanmaması gerektiği hususlarında Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine bildirimde bulunulur. İlgili Ticaret Odasına ve Müsteşarlığa da (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bilgi verilir.

MADDE 7 — Aynı Tebliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir

c) TIR/Transit Takip Programına Tahditli (çalıntı, kayıp ve ihbarlı) TIR karnelerine ilişkin bilgi girişi sadece merkezden yapılmaktadır. Bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerinde TIR karnesinin veri girişi yapılmak istenildiğinde "TIR Karne Kaydında Tahdit Var" uyarısı alındığında hiçbir şekilde veri girişine devam edilmez ve durum acilen Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne) bildirilir.

MADDE 8 — Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

TIR Karnesi Düzenlenmesinde ve Kabul Edilmesinde Uyulması Gereken Kurallar

Madde 16 — TIR Sözleşmesi ve Gümrük Mevzuatı hükümlerine göre tam ve eksiksiz olarak doldurulmuş TIR karnesi, taşımacı firma temsilcisi veya taşıt sürücüsü tarafından gümrük idaresine ibraz edilir.

a) TIR karnesi yalnız bir yolculuk için geçerlidir. TIR karnesinde bu taşıma ile ilgili kabul ve ibra işlemleri için yeterli sayıda koparılabilir yaprak bulunur.

b) Her karayolu taşıtı veya konteyner için bir TIR karnesi düzenlenir. Tek bir yük kompartımanı için birden fazla TIR karnesi düzenlenemez. Bununla beraber bir taşıt dizisi ve bir tek karayolu taşıtına veya taşıt dizilerine yüklenen birçok konteyner için de bir tek TIR karnesi düzenlenebilir. Bu durumda TIR karnesi himayesindeki eşya ile ilgili olarak TIR manifestosunda dizideki her taşıtın veya konteynerin kapsamı ayrı ayrı gösterilir.

c) Normal ve ağır veya havaleli eşyadan oluşan karma yüklerin bir TIR taşımasına konu olması halinde normal eşyanın taşınmasını himaye etmek üzere ayrı bir TIR karnesi kullanılır. Ağır veya havaleli eşyanın taşınması için kullanılan TIR karnesinin kabı ve tüm yaprakları üzerinde İngilizce veya Fransızca büyük harflerle "ağır veya havaleli eşya" ibaresi bulunması gerekir. Hareket gümrük idaresi kabul ettiği TIR karne numaralarını her bir TIR karnesinin bütün yapraklarındaki 2 no.lu bölümün altındaki "Resmi Kullanım İçin" başlıklı kutuya yazacak ve TIR/Transit Takip Programında Volet 1 ekranındaki "Referans Karne No" alanına kullanılan ikinci TIR Karne numarası yazılacaktır.

MADDE 9 — Aynı Tebliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

TIR Karnesi Kapsamında Eşya Taşıma Yöntemleri

Madde 17 — TIR Sözleşmesi ve Gümrük Mevzuatı hükümlerine göre tam ve eksiksiz olarak doldurulmuş TIR karnesi, taşımacı firma temsilcisi veya taşıt sürücüsü tarafından gümrük idaresine ibraz edilir.

a) Bir TIR taşıması, birkaç hareket ve varış gümrük idarelerini kapsayabilir, fakat hareket ve varış gümrük idarelerinin toplam sayısı dördü geçmemelidir. TIR karnesi varış gümrük idarelerine ancak bütün hareket gümrük idarelerinin bu TIR karnesini kabul etmeleri halinde sunulabilir.

Buna göre, bir TIR karnesi hareket ve varış gümrük idareleri sayısı dördü geçmeyecek (örneğin;1 hareket gümrük idaresi 1 varış gümrük idaresi, 1 hareket gümrük idaresi 2 varış gümrük idaresi, 2 hareket gümrük idaresi 1 varış gümrük idaresi, 1 hareket gümrük idaresi 3 varış gümrük idaresi, 2 hareket gümrük idaresi 2 varış gümrük idaresi, 3 hareket gümrük idaresi 1 varış gümrük idaresi) şekilde düzenlenebilir.

TIR karnesinin Volet-1 ve Volet-2 yapraklarının 2 no.lu bölümüne sadece hareket gümrük idareleri, 12 no.lu bölümüne varış gümrük idareleri ve o gümrük idaresine boşaltılacak eşya miktarı (koli, kap, adet gibi) yazılır.

b) TIR Sözleşmesinin 18 inci maddesi ve TIR Karnesi'nin Kullanılmasına İlişkin Kurallara göre bir TIR taşıması 4 'den fazla hareket ve varış gümrük idarelerini içeremez. Bir taşıma işlemi esnasında toplam hareket ve varış yerleri sayısını artırmak için; bir tek karayolu taşıtı veya taşıt veya konteyner dizisi her biri ayrı bir TIR karnesi himayesinde olmak üzere art arda veya aynı anda birden çok TIR taşıması yapılabilir. Bu amaçla, aşağıdaki seçeneklerden yararlanılabilir.

1 - Art arda 2 TIR Karnesinin kullanılması: İlk TIR Karnesi 4 taneye kadar hareket ve varış Gümrük idaresi içerebilir. Bu Karnenin 4 ncü Gümrük idaresinde tamamlanıp sonlandırılmasını müteakip, yeni bir TIR karnesi açılabilir ve taşıma işleminin kalan kısmı için bu karne kullanılabilir. Her iki TIR karnesine de bu durumu belirtir uygun kayıt düşülmesi ile birlikte, kabul edilen TIR karnesinin numarası birinci karnenin bütün yapraklarında bulunan 2 no.lu bölümün altındaki "Resmi kullanım için" başlıklı kutuya yazılacak ve TIR/Transit Takip Programında Volet 1 ekranındaki "Referans Karne No" alanına kullanılan birinci TIR karnesinin numarası yazılacaktır. Böylece, birinci TIR karnesinin son varış Gümrük idaresi, ikinci TIR karnesi için hareket Gümrük idaresi olacak ve ikinci Karne en fazla 3 varış gümrük idaresi içerebilecektir. İlk TIR karnesinde kayıtlı eşyadan son varış Gümrük idaresine ait olanlar boşaltıldıktan sonra kalan eşyanın tamamı ikinci TIR karnesine kaydedilecek, böylece bu gümrük idaresi ikinci TIR karnesi için ilk hareket gümrük idaresi olacaktır. Bu seçenekte en fazla 7 tane hareket ve varış Gümrük idaresi kullanılabilmektedir. Sözleşme'nin 2 maddesi hükmünü yerine getirmek üzere iki TIR taşımasının da en az bir sınır geçerek yapılması gerekmektedir

2 - Aynı Anda Birden Çok TIR Taşıması: Aynı anda birden çok karayolu taşıt dizisi (kamyon-römork) veya birden çok konteynerin kullanılması durumunda, TIR Sözleşmesi 'nin 17 inci maddesi 1 inci paragrafı uyarınca, her bir karayolu taşıtı veya konteyner için ayrı bir TIR karnesi verilebileceğinden bu TIR karnelerinin her biri 4 taneye kadar yükleme ve boşaltma yeri içerebilecektir. Hareket Gümrük idaresi/idareleri her bir TIR karnesinin bütün yapraklarındaki 2 no.lu bölümün altındaki "Resmi kullanım için" başlıklı kutuya kabul ettiği tüm Karnelerin numaralarını yazacak, aynı zamanda TIR/Transit Takip Programının Volet 1 ekranındaki "Referans Karne No" alanına kullanılan ikinci TIR Karnesinin numarası yazılacaktır.

Hangi seçenek kullanılırsa kullanılsın, farklı boşaltma yerlerinde boşaltılacak eşyalar ilk boşaltma noktasında taşıt veya konteynerden boşaltılacak eşyaların, diğer boşaltma noktalarında boşaltılacak olan eşya veya eşyaların boşaltılmasını gerektirmeyecek şekilde yüklenmelidir. Bu tür eşya yükleme sırasında birbirlerinden ayrılacaktır.

c) Birden fazla TIR karnesi kullanılması durumunda giriş, hareket, varış veya çıkış gümrük idarelerinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak, bir TIR karnesi için yapılan işlemler diğer TIR karneleri içinde aynı şekilde yerine getirilir.

MADDE 10 — Aynı Tebliğin 20 nci maddesine "Giriş Gümrüğünde Muayene" başlığı eklenmiştir.

MADDE 11 — Aynı Tebliğin 21 inci maddesine aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

e) 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

1) Türkiye üzerinden transit olarak başka ülkeye götürülmek üzere getirilen eşya için Uluslararası TIR Sözleşmesinin 8/5 inci maddesinde; "Kefil kuruluşun sorumluluğu, yalnız TIR karnesinde yazılı eşyaya şamil olmayıp, aynı zamanda, bu karnede yazılı olmamakla birlikte karayolu taşıtının mühürlü kısmında veya mühürlü konteynerde mevcut eşyayı da kapsayacak, fakat başka hiçbir eşyaya şamil olmayacaktır." denilmektedir. Bu hükme göre, giriş gümrük idaresinde TIR karnesinde kayıtlı eşyadan noksanlık veya fazlalık tespit edilmesi halinde bu tespite ilişkin kayıtlar TIR karnesi üzerinde gösterilir, aynı zamanda bu tespitle ilgili olarak TIR/Transit Takip Programına da veri girişi yapılır, TIR karnesinin varış gümrüğüne kadar kullanılacak yapraklarının "Eşya Manifestosu" bölümünde (9, 10 ve 11 no’lu bölümleri) noksanlık veya fazlalıkla ilgili miktar tespitleri kaydedilerek tastiklenip sevkedilir.

2) Türkiye’deki bir varış gümrüğüne boşaltma yapmak üzere getirilen eşya için Türkiye’ye giriş işlemlerini yapan gümrük idaresinde yapılan kontrol neticesinde TIR karnesinde kayıtlı eşyaya göre noksanlık veya fazlalık tespit edilmesi halinde bu tespite ilişkin kayıtlar TIR karnesi üzerinde gösterilir, aynı zamanda bu tespitle ilgili olarak TIR/Transit Takip Programına da veri girişi yapılır, TIR karnesinin varış gümrüğüne kadar kullanılacak yapraklarının "Eşya Manifestosu" bölümünde (9, 10 ve 11 no’lu bölümleri) noksanlık veya fazlalıkla ilgili miktar tespitleri kaydedilerek tastiklenip sevk edilir.

MADDE 12 — Aynı Tebliğin 24 üncü maddenin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Kısmi (Parsiyel) Yüklemelerde TIR Karnesi İşlemleri

1 - Birinci hareket gümrüğünde ibraz edilen TIR karnesinin ilk sarı sayfa ve varış ülkesi gümrüğüne kadar kullanılacak olan yapraklarının manifesto bölümüne kaydedilen taşıt ve eşyaya ilişkin olarak, taşımacı firma veya temsilcisi tarafından tescil edilen "TIR İHRACAT" türündeki özet beyan bilgileri TIR/Transit Takip Programı Volet-1 ekranına getirilerek Volet-1 bilgileri tescil edilir. "TIR İHRACAT" türündeki özet beyanın 16 haneli tescil numarası TIR karnesinin Volet-1 yaprağı ve dipkoçanı ile Volet-2 yaprağının ilgili bölümlerine ve çıkış gümrüğüne kadar kullanılacak olan bütün yaprakları üzerine kaydedilir. Tescil edilen Page 1 Volet-1 yaprağı alıkonularak TIR aracı ikinci hareket gümrüğüne Page 2 Volet-2 yaprağı ile birlikte sevk edilir.

2 - İkinci hareket gümrüğünde, gelen taşıt ve eşyaya ilişkin olarak, şüphe, ihbar ile özel durumlar dışında TIR karnesi üzerinden belge ve süre kontrolü yapılarak haricen muayene edilir. TIR karnesinin Page 2 Volet-2 bilgileri TIR/Transit Takip Programı’nın Volet-2 ekranına kaydedilerek sistemin vermiş olduğu tescil numarası Page 2 Volet-2 yaprağı üzerine yazılır. İkinci hareket gümrüğüne ait eşya TIR karnesinin ilk sarı yaprağına ve varış ülkesi gümrüğüne kadar kullanılacak olan bütün yapraklarına kaydedilerek taşımacı tarafından tescil edilen "TIR İHRACAT" türündeki özet beyan bilgileri TIR/Transit Takip Programı Volet-1 ekranına getirilerek Page 3 Volet-1 bilgileri tescil edilir. Kendi gümrüğünde tescilli "TIR İHRACAT" türündeki özet beyanın 16 haneli tescil numarası TIR karnesinin Page 3 Volet-1 yaprağı ve dipkoçanı ile Page 4 Volet-2 yaprağının ilgili bölümüne kaydedilir. Tescil edilen Page 3 Volet-1 yaprağı alıkonularak, TIR aracı Page 4 Volet-2 yaprağı ile birlikte varsa üçüncü hareket veya çıkış gümrüğüne sevk edilir.

İkinci hareket gümrüğünde, birinci hareket gümrüğünden sevk edilen araç ve eşya için hiçbir şekilde "TESLİM ALMA" özet beyanı düzenlenmez. Page 2 Volet-2 yaprağı ile ilgili olarak bilgisayar ortamında herhangi bir özet beyan teyit işlemi yapılmaz.

3 - Üçüncü hareket gümrüğünde, gelen taşıt ve eşyaya ilişkin olarak, şüphe, ihbar ile özel durumlar dışında TIR karnesi üzerinden belge ve süre kontrolü yapılarak haricen muayene edilir. TIR karnesinin Page 4 Volet-2 bilgileri TIR/Transit Takip Programının Volet-2 ekranına kaydedilerek sistemin vermiş olduğu tescil numarası Page 4 Volet-2 yaprağı üzerine yazılır. Üçüncü hareket gümrüğüne ait eşya TIR karnesinin ilk sarı yaprağına ve varış ülkesi gümrüğüne kadar kullanılacak olan bütün yapraklarına kaydedilerek taşımacı tarafından tescil edilen "TIR İHRACAT" türündeki özet beyan bilgileri TIR/Transit Takip Programı Volet-1 ekranına getirilerek, Page 5 Volet-1 bilgileri tescil edilir. Kendi gümrüğünde tescilli "TIR İHRACAT" türündeki özet beyanın 16 haneli tescil numarası TIR karnesinin Page 5 Volet-1 yaprağı ve dipkoçanı ile Page 6 Volet-2 yaprağının ilgili bölümüne kaydedilir. Tescil edilen Page 5 Volet-1 yaprağı alıkonularak, TIR aracı Page 6 Volet-2 yaprağı ile birlikte çıkış gümrüğüne sevk edilir.

Üçüncü hareket gümrüğünde, ikinci hareket gümrüğünden gelen eşya için hiçbir şekilde "TESLİM ALMA" özet beyanı düzenlenmez. TIR karnesi Page 4 Volet-2 yaprağı ile ilgili olarak bilgisayar ortamında herhangi bir özet beyan teyit işlemi yapılmaz.

En son hareket gümrük idaresinde, TIR karnesinin taşıma süresince kullanılacak bütün yapraklarındaki (manifestosunun) 17 nci bölümleri imzalanarak tarih ve mühür basılır.

4 - Çıkış gümrüğüne gelen taşıt ve eşyaya ilişkin olarak, şüphe, ihbar ile özel durumlar dışında TIR karnesi üzerinden belge ve süre kontrolü yapılarak haricen muayene edilir, TIR karnesinin Page 6 Volet-2 bilgileri TIR/Transit Takip Programının Volet-2 ekranına kaydedilir. Çıkış gümrüğünce yapılması gereken işlemler yerine getirilerek, hareket gümrüklerinde bu taşıma ile ilgili olarak düzenlenerek tescil edilmiş çıkış beyannamelerinin kapanması için Özet Beyan modülünden "Uzaktan Teyit" yöntemi ile TIR karnesi cildinde Volet 1 dipkoçanları üzerinde yer alan hareket gümrüklerine ait tüm özet beyanların 16 haneli tescil numaraları girilerek ilgili özet beyanların kapatılması sağlanır.

Çıkış gümrüğünde, son hareket gümrüğünden sevk edilen araç ve eşya için hiçbir şekilde "TESLİM ALMA" özet beyanı düzenlenmez.

5 - Aynı TIR karnesi kapsamında olmak üzere; Transit, ihracat veya mahrece iade konusu eşyanın, gerek TIR sözleşmesi ve gerekse gümrük mevzuatı açısından birlikte taşınması mümkündür.

6) TIR karnesi kapsamında bir iç gümrükten eşya alan TIR aracının daha sonra bir serbest bölgeye giderek parsiyel eşya alması veya serbest bölgeden eşya alan bir TIR aracının bir iç gümrükten de parsiyel eşya alması mümkündür.

MADDE 13 — Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin (b) bendinin 6 ncı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

6 - Sistem tarafından atanan muayene ile görevli memur TIR karnesini alarak muayene işlemlerini tamamladıktan sonra, TIR karnesi Volet 2 yaprağındaki kayıtlar ile veri girişlerinin uygunluğunu araştırmak için TIR karnesini ekrana çağırır. Uygun olduğunun tespit ettikten sonra TIR/Transit Takip Programı üzerinden Volet-2 ekranında (sırasıyla Muayene menüsü-Muayene Onayı-TIR Muayene Formu-Yapılan Muayene Türü-Kırmızı Bire Bir Muayene-Onayla-Bilgi diyalog ekranındaki Tamam butonuna tıklayarak) onaylama işlemini tamamlar.

MADDE 14 — Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c - Özet beyan olarak verilen TIR karnesinde kayıtlı miktara göre tespit edilen eksiklik veya fazlalıklar hakkında aşağıdaki işlemler yapılır.

1 - TIR karnesinde kayıtlı miktara göre eksik veya fazla çıkan kaplar ile dökme eşyada %3’ü aşan eksik veya fazla eşya hakkında eksiklik veya fazlalık takibatı yapılır. TIR karnesi çıkış (Volet-2) yaprağına ve dipkoçanının ilgili bölümlerine; TIR karnesinde kayıtlı miktara göre eksik veya fazla çıkan eşya miktarı kaydedilerek üzerine; "ŞARTLI İBRA EDİLMİŞTİR" yazılır veya kaşe basılır. Bununla birlikte TIR/Transit Takip Programının "TIR Volet-2" ekranına "Şartlı İbra Edildi" şeklinde kaydedilir.

2 - TIR karnesinde kayıtlı miktara göre eksikliğinin veya fazlalığının tespit edildiğini gösterir tutanağın imzalandığı tarihte yapılan bildirim üzerine 3 aylık bir süre verilerek bu süre içerisinde TIR karnesi hamilinden (Taşıyıcı Firma) eksiklik veya fazlalığın neden kaynaklandığının belgelenmesi istenir. TIR karnesi hamilince (Taşıyıcı Firma) eşyanın mahrecinden yüklenmediği veya yanlışlıkla başka yere çıkarıldığı veya kaza ve avarya neticesinde kaybolduğu veya çalındığına ilişkin belgenin eşyanın yüklendiği liman yetkilileri, çıkış acenteleri, taşımacı kuruluş kamu kuruluşu ise bu kuruluştan alınarak, eşyanın yüklendiği limandaki en büyük Mülki İdare Amirince, Gümrük İdaresince, Ticaret ve Sanayi Odalarınca, Liman Başkanlığınca, Konsolosluk veya Büyükelçilerden herhangi birisine tasdik ettirilerek ibrazı gerekir.

3 - Eksikliğe ilişkin olarak verilen süre sonunda ibraz edilen belgelerin geçerli sayılmadığı veya herhangi bir belge ibraz edilmediği takdirde gümrük idaresince; eksik çıkan eşyaya isabet eden gümrük vergi ve resimleri tahakkuk ettirilerek TIR karnesi hamilinden tahsil edilir. Gümrük vergilerinin bu yolla tahsil edilememesi halinde, TIR sözleşmesinin 11/1 inci maddesindeki süre dikkate alınarak TIR karnesi Volet 2 aslı, ekleri ve gerekli belgeler kefil kuruluş ve diğer kurumlar nezdinde gerekli takibatta bulunulmak üzere derhal Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilir.

4 - Fazlalığa ilişkin olarak verilen süre sonunda ibraz edilen belgelerin geçerli sayılmadığı veya geçerli bir belge ibraz edilmediği takdirde fazla eşyaya el konularak müsadere edilir ve fazla çıkan eşyanın CİF kıymeti kadar para cezası alınır.

Müsaderesi gereken beyan fazlası eşya için; gümrük idare amiri başkanlığında, varsa bir müdür yardımcısı, bir muayene memuru ve bir gümrük memurundan oluşan heyet marifetiyle müsadere kararı alınır. Müsadere kararı alınan eşya hakkında tasfiye hükümleri uygulanır.

5 - Eksiklik ve fazlalığa ilişkin olarak, verilen süre içinde ve de geçerli belge ibraz edildiğinin anlaşılması durumunda, TIR karnesinin çıkış (Volet-2) yaprağına "Şartlı İbra Kaldırılmıştır" meşruhatı verilir. TIR/Transit Takip Programının "TIR Volet-2" ekranında "Şartlı İbra Edildi" şerhi kaldırılarak "İbra Edildi" şeklinde kaydedilir.

6 - TIR karnesinde kayıtlı dökme gelen eşyadaki % 3’ü aşmayan eksiklik veya fazlalıklar için takibat yapılmaz.

7 - TIR karnesinde kayıtlı eşyadan kap adedi itibariyle tamam çıkan ancak; sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde eksiklik veya fazlalık olan eşya için takibat yapılmaz.

MADDE 15 — Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin (e) bendi aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir.

e) Giriş Gümrük İdarelerince TIR karnesi üzerinde belirlenen parsiyel boşaltma yapılacak ilk gümrük idaresi bir iç gümrük olabileceği gibi bir serbest bölge gümrük idaresi de olabilir.

MADDE 16 — Aynı Tebliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

TIR Karne Yaprak Sayısının TIR İşlemini Tamamlamak İçin Yeterli Olmaması Halinde Yapılacak İşlemler

Madde 27 — TIR karnesindeki yaprak sayısı TIR işlemini tamamlamak için yeterli sayıda olmadığı takdirde; birinci TIR karnesinin işlemi sona erdirilerek aynı gümrük idaresince usulüne uygun olarak doldurulmuş yeni bir TIR karnesi kabul edilerek taşımacılığın geri kalan bölümü için kullandırılır. Bu durum her iki TIR karnesinin üzerine TIR karnesinin bittiğine dair meşruhat düşülerek belirtilmelidir.

Yeni açılan TIR karnesi, taşıt ve eşyaya ilişkin bütün bilgilerin tam ve eksiksiz olarak doldurulması halinde kabul edilir. Bu işlem TIR/Transit Takip Programında; özet beyanın son 8 hanesi IMXXXXXX yazılarak giriş (enter) yapıldıktan sonra, sayfası bitmiş olan TIR karnesine ait volet 2 görüntüsü ekrana çağrılır. Ekrana gelen eski TIR karnesinin numarası silinerek yeni açılan TIR karnesinin numarası ve bu yeni karnenin Volet 1 giriş yaprağındaki eşya ve bilgilere ilişkin veri girişi yapılarak sevki sağlanır.

MADDE 17 — Aynı Tebliğin 28 inci maddesi (b) bendinin 1 inci altbendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1 - İbraz edilen TIR karnesi ve diğer belgeler ilgili serviste kontrol edildikten sonra gelen eşyaya ilişkin TIR karnesinin Volet-2 bilgileri TIR/Transit Takip Programına kaydedilerek, sistemin verdiği tescil numarası Volet-2 yaprağının ilgili bölümüne ve dipkoçanına kaydedilir. TIR karnesinin ilgili bölümlerine gümrük idaresinin adı yazılarak gümrük mühürü vurulur. Sistemin atadığı muayene ile görevli memurun sicil numarası Volet-2 yaprağının ön yüzünde uygun bir yere kaydedilir.

MADDE 18 — Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

e) Kapalı römork veya konteynerlerde kırık ya da delik bulunanların,

Masrafları taşımacıya ait olmak üzere taşıt, römork ve konteynerler açılarak eşya muayene edilir, eşya ile TIR karnesi kayıtları karşılaştırılır.

1 - Bu muayenede TIR karnesi ve diğer belgelerdeki kayıtların uygun bulunduğu ve herhangi bir kaçakçılık olayının olmadığının gümrükçe anlaşılması halinde TIR karnesi işlemi sonlandırılır. Taşıta tekrar mühür tatbik edilerek çıkışına izin verilir.

2 - Yapılan muayene sonucu eşyada noksanlık bulunduğu takdirde TIR işlemi sonlandırılmaz, gerekli kanuni işlemlere geçilerek, durum Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bildirilir.

3 - Yapılan muayene sonucu eşyada fazlalık veya noksanlık bulunduğu takdirde; Türkiye üzerinden transit olarak başka ülkeye götürülmek üzere getirilen eşya için Uluslararası TIR Sözleşmesinin 8/5 inci maddesi hükmüne göre, TIR karnesinde kayıtlı eşyadan fazla veya noksan tespit edilen eşya TIR karnesinin "Eşya Manifestosu" bölümünde (9, 10 ve 11 nolu bölümlerine) gösterilip tastiklenmek suretiyle çıkışı sağlanır.

MADDE 19 — Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin (a) ve (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Bilgisayar sistemi bulunan varış veya çıkış gümrük idaresinde TIR/Transit Takip Programına veri girişi yapılan TIR karnesi çıkış (Volet-2) yaprakları varış veya çıkış gümrük idarelerinde kopartılarak alıkonulur, gerektiğinde takip ve diğer yasal işlemler yapılmak üzere Merkezden istenildiğinde, eksiksiz ve geciktirilmeden gönderilmesine imkan verecek şekilde arşivlenerek saklanır.

b) Bilgisayar sisteminde olmayan varış veya çıkış gümrük idaresinde işlem gören TIR karnesi çıkış (Volet-2) yaprak asılları TIR/Transit Takip Programına veri girişi yapılmak üzere Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilir.

MADDE 20 — Aynı Tebliğin 32 nci maddesinin (a) bendine aşağıdaki 5 inci ve 6 ncı alt bentler eklenmiştir.

5 - Serbest Bölge Gümrük İdaresine sevk edilecek eşyaya ilişkin TIR karnesi TRANSİT kaydıyla işlem görür ve TIR/Transit Takip Programına veri girişi yapılırken, rejim TRANSİT olarak girilir. Serbest Bölge Gümrük idaresinde boşaltma yapıldıktan sonra diğer bir gümrük idaresine parsiyel boşaltma yapılmak üzere sevk edilecek TIR karnesi kapsamı eşyanın gideceği gümrük idaresinde tabi tutulacağı rejimlerden birisine göre (Örneğin İTHALAT veya TRANSİT) sevk edilir ve TIR/Transit Takip Programına veri girişi yapılırken belirlenen gümrük rejimi girilir.

6 - Hareket veya giriş gümrük idaresince bir TIR karnesinin giriş (Volet-1) yaprağına işlem yapılarak TIR karnesi kabul edildikten sonra TIR karnesi kapsamı eşyanın sevkinden herhangi bir nedenle vazgeçilmesi veya çıkış veya varış gümrüğüne sevkedilmesinin mümkün olmayacağına karar verilmesi halinde sözkonusu TIR karnesinin sonlandırılması (ibra) gerekmektedir. TIR sözleşmesi hükümlerine göre sonlandırma ve ibranın hangi işleme dayandırıldığının anlaşılabilmesi ve Volet-1 kaydının açık kalmaması için, TIR karnesinin Volet-2 yaprağına ve dipkoçanına da sonlandırma ile ilgili gerekli meşruhat verilir. TIR karnesi cildindeki "onaylı rapor" doldurulur. Bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerinde ayrıca TIR/Transit Takip Programına Volet-2 veri girişleri yapılarak sonlandırmaya ilişkin bilgi ve gerekçeler ekran üzerinde yer alan "Açıklamalar Bölümüne"de aynen yazılır.

Geçerlilik süresi dolmuş (geçersiz) bir TIR karnesi TIR sözleşmesi gereğince hareket gümrük idaresince işleme konulmaz ancak, sehven kabul (tescil) edilerek sevkedilmesi hali sözkonusu olmuş ise TIR karnesinin sunulduğu diğer bir hareket gümrük idaresinde veya giriş, varış veya çıkış gümrük idaresince bu durum tespit edildiğinde, bunu tespit eden gümrük idaresi geçersiz TIR karnesiyle başlayan TIR işlemini sonlandıracaktır. Bu durumda da sonlandırmaya ilişkin yukarıdaki işlemler yapılacaktır.

MADDE 21 — Aynı Tebliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TIR Karnesi Takip İşlemleri

Madde 33 — a) Gümrük İdarelerinde işlem gören TIR karneleri ile ilgili olarak yapılacak takibat işlemleri, Uluslararası TIR Sözleşmesi, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda, Müsteşarlıkça (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğünde) yerine getirilir.

b) TIR karnelerinin takip işlemleri TIR sözleşmesi gereğince TIR karnelerinin giriş yaprağı üzerinden yapılmaktadır. Gümrük idareleri mevzuata uygun olarak, düzenli arşiv kurmak ve arşiv hizmetlerini yerine getirmek zorundadırlar. Düzenli arşiv kurulmamasından ilgili gümrük amir ve memurları doğrudan sorumludur.

c) Bilgisayar Sistemi bulunan gümrük idarelerince, işlem gören TIR karnelerinin haftalık ve aylık olarak listeleri alınarak; işlem gören TIR karnelerinin tamamının sisteme veri girişlerinin ve muayene onayının eksiksiz ve hatasız olarak yapılıp yapılmadığı ile diğer usulsüzlüklerin tespiti yönünden kontrolü yapılır.

MADDE 22 — Aynı Tebliğin 41 inci maddesinin (c) bendine aşağıdaki ikinci paragraf eklenmiştir.

Giriş veya Hareket Gümrük İdareleri tarafından TIR karnesi üzerinde belirlenen varış gümrük idarelerinin sırasına uyulmaması nedeniyle varış gümrük idarelerinde sadece bu değişikliğe ilişkin olarak bir usulsüzlük cezası uygulanmaz.

MADDE 23 — Aynı Tebliğin 43 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TIR Karnesi ile Ağır veya Havaleli Eşya Taşınması için Özel Yük Taşıma Belgesi Alınması

Madde 43 — Taşımacı tarafından ağır veya havaleli eşya taşınması gerektiği hallerde kefil kuruluştan alacağı TIR karnesinin kapağı ile bütün yaprakları üzerine İngilizce veya Fransızca büyük harflerle "Ağır veya havaleli eşya" ibaresi bulunması gerekmektedir. Taşımacı sözkonusu TIR karnesini hareket gümrüğüne ibraz ederek taşıma işlemini başlatır. Ayrıca bu eşyayı taşıyan taşıtlar için Karayolları Genel Müdürlüğünden "Özel Yük Taşıma Belgesi" alınması mecburidir.

MADDE 24 — Aynı tebliğde geçen; "Gümrükler Başmüdürlüğü" ibareleri "Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 25 — Aynı Tebliğ’in ekinde yeralan EK 7 ilişikte yeraldığı şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26 — 3 üncü maddesinin 24 üncü bendine istinaden EK:9 ilave edilmiştir.

Yürürlük

MADDE 27 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 — Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Sayfa Başı