Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

25 Ocak 2004

PAZAR

Sayı : 25357

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Sözleşme

2004/6740 Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşme’nin Onaylanması Hakkında Karar

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllalif  ŞENER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Beşir ATALAY’a, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Milli Savunma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

— Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerde Yapılacak Radyo ve Televizyon Yayınları Hakkında Yönetmelik

— Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Giriş Sınavı, Kayıt, Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

DÜZELTME (5029 Sayılı “2004 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu” Eki Cetveller ile İlgili)


1/10/2003-31/12/2003 Dönemine Ait Resmî Gazete Fihristi,

Bu Gazete ile Birlikte Dağıtılmaktadır.


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Sözleşme

Karar Sayısı : 2004/6740

2/10/2003 tarihli ve 4973 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 sayılı Sözleşme”nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 29/12/2003 tarihli ve DHGY/543915 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/1/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Mehmet Ali ŞAHİN

     

Başbakan V.

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

K. TÜZMEN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

Sayfa Başı


Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

22 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-1218

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Ocak 2004 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gideceğimden, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

22 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06/A-4-2004-112

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 22 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1218 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Ocak 2004 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllalif ŞENER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

22 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-1219

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Ocak 2004 tarihinde Gürcistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal Akşit’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

22 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06-21-2004-113

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 22 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1219 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Ocak 2004 tarihinde Gürcistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

22 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-1220

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Ocak 2004 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

22 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06-22-2004-114

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 22 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1220 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Ocak 2004 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

22 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-1221

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Ocak 2004 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan             

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

22 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06-23-2004-115

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 22 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1221 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Ocak 2004 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

22 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-1222

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Ocak 2004 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

22 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06-24-2004-116

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 22 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1222 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Ocak 2004 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

22 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-1223

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Sanayi Bakanları I. Toplantısı”na katılmak üzere, 25 Ocak 2004 tarihinde İran’a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

22 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06-25-2004-117

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 22 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1223 sayılı yazınız.

“Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Sanayi Bakanları I. Toplantısı”na katılmak üzere, 25 Ocak 2004 tarihinde İran’a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

22 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-1228

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Rahatsızlığı nedeniyle 19 Ocak 2004 tarihinden itibaren istirahatli bulunan Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen’in göreve başlamasına kadar; Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 113 üncü maddesine göre vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

22 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06-30-2004-122

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 22 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1228 sayılı yazınız.

Rahatsızlığı nedeniyle 19 Ocak 2004 tarihinden itibaren istirahatli bulunan Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN’in göreve başlamasına kadar; Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 113.  maddesine göre vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak

Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerde Yapılacak Radyo ve

Televizyon Yayınları Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

Madde 1— Bu Yönetmeliğin amacı, kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluşlarının radyo ve televizyon yayınlarının Türkçe yapılması esası yanında Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde de yayın yapabilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 4928 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesine ve Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesinde öngörülen hükümlere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,

b) Kanun: 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunu,

c) İletişim Ortamı: Radyo ve televizyon programlarının üretildiği merkez çıkışındaki sinyali herhangi bir teknik kullanarak tek veya birden fazla radyo ve televizyon yayınını bir arada olarak radyo, televizyon alıcıları ve/veya veri dağıtım merkezlerine ileten her nevi ortamı,

d) Tematik Kanal: Haber, belgesel, spor, müzik ve benzeri türlerde olmak üzere yalnızca belli bir konuda yayın yapan kanalı,

e) Ulusal Yayın: Bütün ülkeye yapılan radyo, televizyon ve veri yayınını,

f) Bölgesel Yayın: Birbirine komşu en az üç il ve en çok bir coğrafi bölge alanının asgari yüzde yetmişine yapılan radyo, televizyon yayınını,

g) Yerel Yayın: Mülki taksimat itibarıyla en az bir ilçe (merkez ilçe dahil) veya bir ilin alanının en az yüzde yetmişine yapılan radyo, televizyon ve veri yayını,

h) Yeniden İletim: Yetkili yayın kuruluşu tarafından kullanılan teknik araç ne olursa olsun, halkın izlemesi amacıyla yayınlanan radyo ve televizyon program hizmetlerinin değişiklik yapılmaksızın bütününün veya bir bölümünün alınması ve aynı anda veya teknik nedenlerle bağlı olarak daha sonra iletilmesini,

i) Haber: Kamuoyunun bilgi edinme ihtiyacını karşılamak amacıyla ve nesnel bir bakış açısıyla izleyici ve dinleyicilere iletilen güncel, toplumsal, siyasal, kültürel, ekonomik olay, konu ve gelişmeleri,

j) Haber Programları: Kamuoyunun bilgi edinme ihtiyacını karşılamak amacıyla olay, konu ve gelişmeleri ayrıntılarıyla ele alan ve değerlendiren; olağandışı durumlar dışında belirli yayın gün ve saatinde ve genellikle belirli bir süreyle sınırlı olarak, düzenli biçimde izleyici ya da dinleyicilere sunulan program türünü,

k) Haber Bülteni: Kamuoyunun bilgi edinme ihtiyacını karşılamak amacıyla, güncel, toplumsal, siyasal, kültürel, ekonomik olay, konu ve gelişmelerin, basın ve yayın meslek ilkeleri uyarınca, doğruluk ve çabukluk ilkesine uygun olarak izlenip, derlenerek, izleyici veya dinleyicilere, olağandışı durumlar hariç düzenli olarak, belirli saatlerde sunulduğu program türünü,

l) Kültür Programları: Toplumun düşünce ve hayat şekline konu teşkil eden ve nesilden nesle aktarılan inanç, bilgi ve uygulamaların korunması, geliştirilmesi, yayılması ve zenginleştirilmesi amacıyla milli kültür politikasının ilkeleri doğrultusunda hazırlanan programları,

m) Müzik Programları: Kültürel zenginliğin bir parçası olan her türlü sözlü ve/veya sözsüz müzik eserlerinin icra edildiği programları,

n) Yayın Planı: Kanun ve bu Yönetmelik uyarınca, yayıncının, yayınların gün, saat ve sürelerini belirtmek üzere hazırlayacağı yayın düzenini,

o) Yıllık Yayın Dönemi: Her yılın 01 Ocak günü Türkiye saatiyle 00.00’da başlayıp 31 Aralık günü saat 24.00’de sona eren zaman dilimini,

p) Aylık Yayın Dönemi: Her ayın birinci günü Türkiye saatiyle 00.00’da başlayıp son günü saat 24.00’de sona eren zaman dilimini,

r) Yayın Günü: Türkiye saatiyle 00.00’dan başlayan 24 saatlik zaman dilimini,

s) Yayın Saati: Yayın yapılacak saatleri ve münferit programların yayınlanma saatlerini,

t) Alt Yazı: Program kaydı veya yayın esnasında, çoğunlukla ekranın alt bölümüne yerleştirilen, sabit ve/veya hareketli olarak verilen yazılı bilgileri

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yayınların Dili, Yayın Esasları, Başvuru

 

Yayınların dili

Madde 4 — Yayınların Türkçe yapılması esastır. Yayınlarda Türkçe’nin özellikleri ve kuralları bozulmadan konuşma dili olarak kullanılması, çağdaş kültür, eğitim ve bilim dili olarak gelişmesi sağlanmalıdır. Münhasıran Türkçe’den başka bir dil ve lehçede yayın yapılamaz. Ancak, bu yönetmelik çerçevesinde Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılabilir.

Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde yayın esasları

Madde 5 — Kamu ve özel ulusal radyo ve televizyon kuruluşlarınca Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde de bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Üst Kurul’dan izin almak suretiyle yayın yapılabilir.

Bu dil ve lehçelerde sadece yetişkinler için haber, müzik ve geleneksel kültürün tanıtımına yönelik yayınlar yapılabilir.

Bu dil ve lehçelerin öğretilmesine yönelik yayın yapılamaz.

Kamu ve özel ulusal yayın lisansı sahibi radyo ve televizyon kuruluşları, bu dil ve lehçelerdeki yeniden iletim konusu yayınları da dahil olmak üzere; radyo kuruluşları günde 60 dakikayı aşmamak üzere haftada toplam beş saat, televizyon kuruluşları ise günde 45 dakikayı aşmamak üzere haftada toplam dört saat yayın yapabilirler.

Bu dil ve lehçelerde yeniden iletim konusu yayınlar dahil, televizyon yayını yapan kuruluşlar bu yayınlarını içerik ve süre açısından bire bir olmak kaydıyla, Türkçe alt yazıyla vermekle veya hemen akabinde Türkçe tercümesini yayınlamakla, radyo yayını yapan kuruluşlar ise programın yayınlanmasını takiben Türkçe tercümesini yayınlamakla yükümlüdürler.

Başvuru

Madde 6 — Kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluşları;

a) Yayın yapmak istedikleri, dil ve/veya lehçeyi, bu dil ve lehçede yayınlanacak program türlerini, bu programların, günlük yayın akışı içindeki yerleşimini, aylık ve yıllık yayın planlarını belirleyen, kuruluşun yönetim kurulu kararı,

b) Münhasıran bu yayınlarla ilgili denetleme kurulu, sorumlu müdür, haber biriminde çalışanlar ve spikerlerin 3984 sayılı Kanun ve Yönetmeliklerde aranılan vasıfları taşıdıklarına dair belge,

c) Taahhütnamenin kuruluşun tüzel kişiliğini temsile yetkili kişi tarafından noter huzurunda imzalanmış örneği ile,

Üst Kurula başvururlar.

Başvurudan sonra meydana gelen değişiklikler de Üst Kurul’a bildirilir ve onayı alınır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme, İzin, Yükümlülükler

Değerlendirme, izin

Madde 7 — Üst Kurul, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde yayın yapmak isteyen kamu ve özel yayın kuruluşlarının başvurularındaki bilgi ve belgeleri inceler ve bu yönetmelik hükümlerini yerine getiren kuruluşlara yayın izni verir.

Türkçe yayın yapan yayın kuruluşlarının, günlük, aylık ve yıllık yayın planları göz önüne alındığında süreklilik arz etmeyen münferit müzik eserlerinin yayınları ve sinema filmlerine yer verilmesi bu izin kapsamı dışında değerlendirilir.

Yayın kuruluşlarının başvurusunun Üst Kurulca reddi kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

Yükümlülükler

Madde 8 — Türkçe’den başka bir dilde de yayın yapmak üzere Üst Kuruldan izin alan yayın kuruluşları yayınlarını; hukukun üstünlüğüne, Anayasanın genel ilkelerine, temel hak ve özgürlüklere, milli güvenliğe, genel ahlaka, Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, 3984 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmeliklerle düzenlenen esas ve ilkelere, Üst Kurulun öngördüğü yükümlülüklere izin şartları ve taahhütlerine uygun olarak kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde yapmakla yükümlüdürler.

Yayın kuruluşları farklı dil ve lehçelerde yaptıkları yayın süresince stüdyo düzeni, mevcut logo, ses efekti ve tanıtıcı ses işaretleri dışında simgelere yer vermemekle yükümlüdürler. Gerektiği takdirde, sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin simgesi niteliğindeki görüntü ve işaretler kullanılabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müeyyideler

Müeyyideler

Madde 9 — Kanundaki esaslara, yayın ilkelerine ve Üst Kurulca öngörülen yükümlülüklere aykırı yayın yapan yayın kuruluşları 3984 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır.

Üst Kurulun izni olmadan Türkçe’den başka bir dil ve lehçede yayın yapan yayın kuruluşlarına 3984 sayılı Kanunun Ek-2 maddesi hükmü uyarınca izinsiz yayın müeyyidesi uygulanır.

Üst Kurul’ca yayın kuruluşlarına uygulanacak müeyyidelere karşı yargı yolu açıktır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Madde 10 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmeliklerin ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 11 — 18/12/2002 tarihli ve 24967 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Radyo ve Televizyon Yayınlarının Dili Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin izleyici-dinleyici profili belirleninceye kadar bu dil ve lehçelerdeki yayın sadece kamu ve özel ulusal yayın kuruluşları tarafından yapılır.

Üst Kurul ülke çapındaki talepler yanında, gerekli araştırmalar yaptırarak izleyici-dinleyici profilini çıkarır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Yürürlük

Madde 12 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

—— • ——

Kafkas Üniversitesinden:

Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Giriş Sınavı, Kayıt, Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna öğrenci alımı ile kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak ilkeleri düzenlemektir.

Öğrencilerin lisans diploması alabilmesi için bu Yönetmelikte ön görülen ilkelere uygun olarak öğrenimlerini tamamlamaları gerekir.

Bu Yönetmelik, Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kapsar.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir.

Üniversite: Kafkas Üniversitesini,

Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,

Senato: Kafkas Üniversitesi Senatosunu,

Yüksekokul: Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu,

Kurul: Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulunu,

Yönetim Kurulu: Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksekokula Giriş

Giriş Sınavı ve Kesin Kayıt

Madde 3 — Yüksekokula alınacak öğrenci sayısı ve giriş koşulları; Yüksekokul Kurulunun önerisi, Üniversite senatosunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun koyacağı esaslar çerçevesinde belirlenir. Kayıtlar, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversiteler arası Kurul tarafından belirlenen esaslara uygun olarak, Rektörlükçe ve belirlenen tarihlerde yapılır.

Kayıt için öğrencinin bizzat kendisinin müracaatı zorunludur. Ancak mazereti olan ve mazeretini belgeleyen adayların kaydı yasal temsilcileri tarafından da yaptırılabilir. Tüm öğrenci adaylarından, kesin kayıt için üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen şartlar ve belgeler istenir. Kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayan öğrenci Yüksekokulun öğrencisi olma hakkını kaybeder. Özel yetenek sınavını kazanıp kesin kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine, ilan edilmiş yedek listeden sıra takibi yapılarak kayıt yaptırmayan erkek veya bayan sayısı kadar öğrenci alınır.

Öğrenciler Yüksekokula kesin kayıt sırasında öğrenimleri süresince takip edecekleri yabancı dili belirlerler. Daha sonraki değişiklik istekleri ilk yarıyıl içerisinde Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlar ile özel yetenek sınavlarında sahtecilik yapıldığının tespiti halinde hangi yarıyılda olursa olsun bu tespit anından itibaren yasal işlemler başlatılır ve Yüksekokul ile ilişikleri kesilir. Bu durumdaki öğrenciler okuldan ayrılmışlarsa kendilerine verilen tüm belgeler (Diploma dahil) iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

Kayıt Yenileme

Madde 4 — Yüksekokulun eğitim-öğretim programlarında ders ve uygulamaların toplam saati alt sınıflardaki dersler ve Kafkas Üniversitesi Kayıt, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17/c maddesinde ve 2547 sayılı Kanunun 5-i maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri dahil haftada 40 saatten fazla olamaz. Ancak öğrenciler alt sınıflardan aldıkları dersin devamını almak şartıyla bu sınırı aşabilirler.

Öğrenciler öncelikle tekrar almak zorunda oldukları dersleri yazmak suretiyle kayıt yenilerler ve normal eğitim-öğretim süresinden önce mezun olamazlar.

Birinci sınıftan tekrar dersi (Kafkas Üniversitesi Kayıt, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17/c maddesindeki dersler hariç) olan öğrenciler, üçüncü ve daha sonraki sınıflardan ders alamazlar.

Ders kayıtlarında Yüksekokul Kurulunun koyacağı esaslara uyulması zorunludur. Ders yazılım kartlarında danışman öğretim elamanı ile bölüm başkanının ya da Yüksekokul Müdürünün imzası aranır.

1 inci sınıftan tekrar dersi, (Kafkas Üniversitesi Kayıt, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin17/c maddesindeki dersler hariç) olan öğrenciler 3 ve 4 üncü sınıftan ders alamazlar.

Ders kayıtları yarıyıl başlangıcından 3 (üç) iş günü önce başlar ve yarıyıl ikinci iş günü çalışma saati bitiminde sona erer. Bu süre içerisinde kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyıla devam etme hakkını kaybetmiş olur. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Kaydını yeniletmeyen öğrencilere o yarıyıl için herhangi bir öğrenci belgesi verilmez. Bir derse kayıt yaptırmak için Yüksekokul Kurulunca önkoşul koyulabilir. Yüksekokul Kurulunca belirlenen ve ders kayıtlarından önce ilan edilen önkoşulu yerine getirmemiş olan öğrencilerin bu derse kaydı yapılamaz.

Ders yazılım kartları, yarıyılların başlamasını takip eden bir ay içerisinde Kafkas Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Kayıt yenileme süresi Yüksekokul Yönetim Kurulunun teklifi üzerine senato tarafından belirlenir. Bu süreleri uzatmak senatonun yetkisindedir.

Tek dersten kalmış olan öğrencilerin, yukarıda belirtilen kayıt süresi içerisinde harçlarını yatırmaları şartıyla, tek ders sınav sonuçları açıklanıncaya kadar kayıt hakları saklı tutulur ve tek ders sınavı sonucunda üçüncü sınıftan alınacak derslerin devam durumu üçüncü haftadan sonra dikkate alınır.

Tek ders sınav sonuçlarının ilanından sonra iki iş günü içinde ders kayıtları yapılır, bu süreyi aşan öğrencinin ders kaydı yapılmaz. Öğrenci o yarıyıla devam etme hakkını kaybetmiş sayılır.

Süresi içerisinde kayıtlarını yenilemeyen ve mazeretini belgeleyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aşmamak kaydıyla, mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilmesi halinde kayıtları yenilenir.

Öğrenci, Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa ders kaydını kendisi yenilemek zorundadır.

Kesin kayıt ve güz yarıyılında kayıt yenileme sırasında harcının ilk taksidini, bahar yarıyılı kayıt yenileme sırasında ise ikinci taksidini yatırmayan öğrencinin kaydı yapılmaz ve yenilenmez.

Harçlar

Madde 5 — Öğrencilerin ödeyecekleri her türlü öğrenim ücretleri ve harçlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde Bakanlar Kurulu Kararına göre yapılır. Kayıt silme halinde alınan katkı payları iade edilmez.

Kimlik Kartı

Madde 6 — Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Kafkas Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca bir kimlik kartı verilir. Kafkas Üniversitesinden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen ve mezun olan öğrencilerin kimlik kartları geri alınır ve dosyalarında saklanır. Kimlik kartını kaybeden öğrenciler gazete ilanı ile birlikte emniyet makamlarından kayıpla ilgili olarak alacakları yazıyı, bir dilekçe ekinde Yüksekokul Müdürlüğüne vermeleri halinde kendilerine, Kafkas Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ücret karşılığı yeni bir kimlik kartı düzenlenir.

Öğrenci İşleri

Madde 7 — Yüksekokul öğrencilerinin kayıt yenileme ve kayıt silme işlemleri ile diğer eş değer yükseköğretim kurumlarından gelenlerin kabulü, intibaklarının yapılması, öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler konusunda Yüksekokul Yönetim Kurulu yetkilidir. Kafkas Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülen ve Rektörlük makamının onaylarıyla Yüksekokul Müdürlüğüne devredilen işler, Yüksekokul Müdürlüğünün ilgili birimlerince yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim – Öğretim Esasları

Eğitim-Öğretim Düzeyi ve Esasları

Madde 8 — Yüksekokul, Yüksekokul Kurulunun kararı ve Rektörlüğün onayı ile Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği ilkeler çerçevesinde, örgün öğretim türünde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim yapar.

Eğitim-Öğretim Yılı

Madde 9 — Bir eğitim-öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl resmi tatil günleri hariç 70 iş günüdür.

Dersler haftanın normal çalışma günlerinde yapılır. Gerektiğinde Cumartesi ve Pazar günleri de ders yapılabilir.

Dersler bir yarıyıl sürecek şekilde düzenlenir. Ancak zorunlu hallerde Yüksekokul Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak da düzenlenebilir.

Eğitim-öğretim ve sınav takvimi (Akademik takvim) Mayıs ayı içinde Kafkas Üniversitesi senatosunca belirlenir, Senatonun aksi bir kararı olmadığı müddetçe eğitim-öğretim Ekim ayı içinde başlar.

Eğitim-Öğretim Süresi

Madde 10 — Yüksekokulun eğitim-öğretim süresi 4 yıldır. (8 yarıyıl)

Madde 11 — Yüksekokulumuzda lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılmaktadır. 4 yıldan oluşan (8 yarıyıl) eğitim-öğretim programının azami 7 yılda bitirilmesi gerekir. Ancak bu süre sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine mezun olabilmeleri için başarısız olduğu bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız olduğu ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl; ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. (Öğretmenlik uygulaması staj başarısız ders sayılmaz) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler. Ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getirmedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen birinci sınıftan en fazla bir dersten; ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl için kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi ve yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları halinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz.

Belirtilen sürelerin saptanmasında Kafkas Üniversitesi Kayıt, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde gösterilen mazeretleri sebebiyle geçen süreler dikkate alınmaz.

Lisans öğrenimine devam eden bir öğrenci, ilk iki yılın (dört yarıyılın) bütün derslerinden başarılı olmak kaydı ile öğreniminin bütününü tamamlayamaz durumda kalırsa, talebi üzerine ön lisans diploması verilir.

Eğitim-Öğretim Kapsamı

Madde 12 — Eğitim-öğretim; teorik dersler, uygulamalar, sportif uygulamalar, laboratuvar çalışmaları, pratik çalışmalar, seminerler, ödevler, paneller, okul deneyimi, staj (öğretmenlik uygulaması) bitirme tezi ve benzeri çalışmaları kapsar. Okul deneyimi dersleri ve staj (öğretmenlik uygulamaları) uygulamaları, yüksekokul öğretmenlik uygulaması (Staj) ve okul deneyimi dersleri uygulamasına ilişkin yönerge doğrultusunda yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Öğretim Programları ve Öğrencilerin Ders Yükleri

Madde 13 — Ders müfredatı ve öğretim elemanlarının vereceği dersler, öğretim yılı başlamadan önce anabilim dalı kurullarınca belirlenir, bölüm kurulunda karara bağlanır, ait olduğu öğretim yılı ve yarıyılı başlama tarihinden en geç 15 gün önce müdürlüğe verilir. Derslerin hangi öğretim elemanlarınca verileceği Yüksekokul Kurulunda görüşüldükten sonra uygulamaya konulur. Eğer anabilim dalı ve bölüm kurulu yoksa, ders müfredatı ve öğretim elemanlarının vereceği dersler doğrudan Yüksekokul kurulunda görüşülür ve karara bağlanır. Öğretim elemanları okutacakları derslerin içeriğini yarıyıl başlama tarihinden en az 15 gün önce varsa anabilim dalı başkanlığına, yoksa doğrudan Yüksekokul Müdürlüğüne verir. Açık bölümlerin programına eklenmesi gereken dersler ile yeni açılan bölümlerin yarıyıl dersleri ve kredi saatleri Yüksekokul Kurulunda belirlenir ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer, derslerde değişiklik söz konusu olduğunda aynı yol izlenir.

Öğrenim Birimi

Madde 14 — Öğrenim birimi kredidir. Bir kredi bir yarıyılda bir saatlik teorik ders, ya da seminer, iki saatlik laboratuvar, iki saatlik problem çözümü, iki saatlik sportif uygulama , iki saatlik öğretmenlik uygulaması , iki saatlik okul deneyimi dersine ya da iki saatlik diğer uygulama dersine eşittir.

Bir dersin teorik ve pratik çalışmaları kapsaması halinde, her türlü çalışmalar için hesaplanacak krediler toplamı, o dersin toplam kredisini oluşturur.

Yaz kampı uygulaması krediye tabi değildir. Kampa katılanlar "Başarılı" veya "Başarısız" olarak değerlendirilir. Öğretmenlik uygulaması (Staj) ile ilgili esaslar bu konu hakkında hazırlanan yönergede belirtilir.

Danışmanlık ve Koordinatörlük

Madde 15 — Öğrencilere; idari işler, eğitim öğretim ve diğer konularda yardımcı olmak amacıyla Yüksekokul Yönetim Kurulunca danışman ya da koordinatör öğretim elemanı görevlendirilir. Koordinatör ve danışman görevlendirmelerine öncelikle öğretim üyelerinden başlanır. Bu öğretim elemanları yüksekokul danışmanlık yönergesine göre hareket ederler.

Ders Türleri

Madde 16 — a) Zorunlu dersler, Yüksekokulun ilgili kurullarınca eğitim-öğretim programlarına koyulmuş olan ve öğrencilerin öğrenim gördükleri program gereğince almak zorunda oldukları derslerdir.

b) Seçmeli dersler, seçmeli 1,2,3,4,5,6 dersi olarak belirlenmiş ve okutulacağı yarıyılda, ders programına koyulmuş derslerdir bu derslerden birisi danışman öğretim elemanının gözetiminde seçilir.

c) 2547 sayılı Kanunun 5-i maddesinde belirtilen derslerdir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,Türk Dili,Yabancı Dil dersleri zorunlu ve kredili olup, 60 ders saatinden az olmamak üzere en az iki yarıyıl okutulur.

Yukarıda a,b ve c bentlerinde belirtilen derslerle ilgili her türlü işlemler, Kafkas Üniversitesi Kayıt, Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin bu hususlarla ilgili olan maddelerindeki açıklamalara göre yürütülür.

Ders Saatleri ve Derslerin Dağılımı

Madde 17 — a) Bir öğrencinin haftada fiilen alacağı ders saati yükü en fazla 40 saattir. Ancak öğrenciler alt sınıflardan aldıkları dersin devamını almak şartıyla bu sınırı aşabilirler.

b) Her dersin süresi 45 dakikadır. Uygulamalı dersler blok olarak işlenebilir ve her iki blok ders arasında teneffüs verilir. Uygulama alanlarının yeterliliği ve fiziki şartlara göre sportif uygulaması olan derslerin işleniş şekli Yüksekokul Kurulunca belirlenir.

c) Öğretmenlik uygulaması (Staj), okul deneyimi 1, 2 dersleri ve yaz kampı ile ilgili uygulamalar; bu konularda hazırlanan yönergelere göre yürütülür.

d) Derslerle ilgili diğer hususlar şartlara ve özelliklere göre Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir.

Devam ve Ders Tekrarı

Madde 18 — a) Derslere devam zorunludur. Öğrencilerin devam durumu dersi okutan öğretim elemanınca takip edilir ve yasal sınırı aşan öğrenciler müdürlüğe bildirilir. Bu durumdaki öğrencilerin isimleri sınavlardan önce müdürlükçe ilan edilir. Bir öğrenci yarıyılda/yılda aldığı bir dersin, teorik saatlerinin % 70 ine, Uygulama saatlerinin % 80 ine devam etmek zorundadır, aksi takdirde devam etmemiş sayılır, sınavlara alınmaz ve bu dersten başarısız olur. Derslere devamsızlığın mazereti yoktur.

b) Teorik ve uygulamalı olarak işlenen derslerde, teorik ve uygulamalar için ayrı, ayrı devamsızlık hakkı uygulanır. Bir dersin teori ders saatinin % 30 un dan, uygulama ders saatinin % 20 sin den fazla devamsızlık yapan öğrenci, bu dersten devamsızlıktan kalmış sayılır ve sınav hakkını kaybeder.

c) Öğrenciler devamını aldığı bir dersten başarısız olursa, o dersi müteakip ilgili dönemlerdeki ara sınavlarına girmeksizin yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girerek eğitimlerini devam ettirirler. Bu durumda geçme notunun hesaplanmasında, öğrencinin daha önce almış olduğu ara sınav notları dikkate alınır. Ancak isteyenler başarısız olduğu derslerin ara sınavına ders kaydı yaptırdığı dönemde dilekçe vererek katılabilir, bundan sonraki talepler dikkate alınmaz. Ara sınava girmek için dilekçe verip daha sonra ara sınava katılmayanlar bu ara sınavdan sıfır not almış sayılırlar.

Öğrenci herhangi bir dersten devam aldığı halde başarısız olur ve bu dersi tekrar etmek isterse; kayıt esnasında bu durumu Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe ile bildirir o dersi sınav şartlarını yerine getirmek kaydıyla tekrar eder. Daha önce devam aldığı halde başarısız olmuş öğrenci isterse, başarısız olduğu derslere okul idaresinin mevcut şartları göz önünde bulundurarak uygun görmesi halinde sadece dinleyici olarak da katılabilir.

Öğrenci bir derse kayıt yaptırıp devam sağlamadığı takdirde; o dersi müteakip ilgili dönemlerde devamını sağlayıncaya kadar, yasal öğrenim süresi içinde tekrar eder ve sınav şartlarını yerine getirir. Dersin devamını almamış öğrenci sınava alınmaz, sınava girmiş olsa dahi sınavı iptal edilir. İçinde bulundukları yarıyılda alınacak ders saatlerinin, tekrarlanacak ders saatleri ile çakışması halinde, öğrenciler öncelikle tekrara kaldıkları dersleri almak zorundadırlar. Çakışma nedeni ile derslere kayıt yaptıramama eğitim-öğretim süresindeki üst sınırların işlemesini engellemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav Türleri ve Değerlendirme Esasları

Sınav Türleri

Madde 19 — Sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl yıl sonu, bütünleme, 1/3 baraj sınavı, mazeret sınavı, ek sınav, muafiyet ve tek ders mezuniyet sınavı olarak düzenlenir. Sınavlar; uygulaması olan dersler yazılı-uygulama, sözlü-uygulama olarak, uygulaması olmayan dersler yazılı ya da sözlü veya yazılı-sözlü, olarak yapılır. Sınavların nasıl ve hangi türde yapılacağı Yüksekokul Yönetim Kurulunda karara bağlanır ve bu durum sınav programında belirtilir. Sınav programı Yüksekokul Müdürlüğünce tespit edilir ve sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir. Dini ve Milli Bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

Yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihi izleyen 10 gün içinde, 1/3 baraj sınavı sınavın yapıldığı tarihi izleyen iki gün içinde, bütünleme sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihi izleyen 15 gün içinde müdürlükçe ilan edilir. Sınav evrakı ve tutanakları ilgili öğretim elemanlarınca bir ay içerisinde müdürlüğe teslim edilir ve bu evraklar iki yıl süreyle müdürlükçe muhafaza edilir.

Madde 20 — Ara sınavlar; öğrencilerin yarıyıl/yıl sonu sınavlarına hazırlanmalarını sağlamak amacıyla, bir yarıyıl devam eden dersler için bir veya iki , iki yarıyıl devam eden derslerde iki veya dört kez yapılan sınavlardır.

Ara sınavlar yazılı yapıldığı takdirde süresi en az bir ders saatidir. Ara sınavlara girmeyen öğrenci o sınavdan sıfır almış sayılır.

Bir yarıyılda iki ara sınav yapılacaksa birinci ara sınavın sonucu, ikinci ara sınav yapılmadan önce ilan edilir.

Ara sınavların sınav tarihleri müdürlükçe tespit ve ilan edilir. İki yarıyıl devam eden derslerin ara sınavlarının yapılacağı tarihler ve sınav yerinin tespiti ve ilanı her iki yarıyıl için birlikte yapılabilir.

Bir günde en çok iki ara sınav yapılabilir.

Uygulaması olan derslerin ara sınavlarında;

Ders Saati ; Teorik 1, uygulama 4 saat olan derslerde teorik sınav notunun, % 30 u uygulama notunun % 70 i ,

Ders Saati ; Teorik 2, uygulama 2 saat olan derslerde teorik sınav notunun, % 50 si uygulama notunun % 50 si ,

Ders Saati ; Teorik 3, uygulama 2 saat olan derslerde teorik sınav notunun, % 60 ı uygulama notunun % 40 ı alınarak ara sınav notu tespit edilir.

Bir dersten birden fazla ara sınav yapılmışsa ara sınav notu, bu ara sınav notlarının aritmetik ortalamasının alınması ile tespit edilir. Bu suretle bulunacak kesirli sayı en yakın tam sayıya dönüştürülür.

Madde 21 — Yarıyıl/yıl sonu sınavları; öğrencinin öğretimi tamamlanan derslerden başarı durumunun tespiti için, yarıyıl sonunda yapılan sınavlardır. Ara sınav notuna ve not ortalamasına bakılmaksızın, öğrenciler yarıyıl /yıl sonu sınavlarına girebilirler.

Yazılı sınavların süresi en az iki ders saatidir. Bu sınava girmeyen öğrenci sıfır almış sayılır.

Bir dersin yarıyıl/ yıl sonu sınavına girebilmek için öğrencinin;

a) Ders kaydını yaptırmış,

b) Teorik derslerin % 70 ine ve uygulama derslerinin % 80 ine katılmış,

c) Uygulamaları başarı ile tamamlamış olması gerekir.

Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına giremez ve o dersi açıldığı ilk yarıyılda tekrarlar.

Öğrencinin yarıyıl/yıl sonu sınavına girip giremeyeceği, sınavdan önce müdürlükçe ilan edilir.

Uygulaması olan derslerin uygulama sınavından 100 tam not üzerinden geçer not olan 50 başarı notunu alamayan öğrenci, teorik sınava giremez ve bütünlemeye kalır. Uygulaması olan derslerden 50 başarı not barajını aşanların uygulama sınavının ve teorik sınavının;

Ders Saati ; Teorik 1, uygulama 4 saat olan derslerde teorik sınav notunun % 30 u uygulama notunun % 70 i,

Ders Saati ; Teorik 2, uygulama 2 saat olan derslerde teorik sınav notunun % 50 si uygulama notunun % 50 si,

Ders Saati ; Teorik 3, uygulama 2 saat olan derslerde teorik sınav notunun % 60 ı uygulama notunun % 40 ı alınır. Yarıyıl/yıl sonu notu tespit edilir.

Bütünleme Sınavı

Madde 22 — Bütünleme sınavı; yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da sınava giremeyen ya da girip başarılı olamayan öğrenciler için açılan bir sınavdır.

Bütünleme sınavı dönem sonu sınavlarından en az 15 gün sonra yapılır.

Uygulaması olan derslerdeki sınav değerlendirilmesi yarıyıl/yıl sonu sınavlarındaki gibidir.

Bütünleme sınav sonuçları ilan edilmeden önce her dersin başarı durumu Yüksekokul Yönetim Kurulunca gözden geçirilir gerektiğinde incelenmesine karar verilir ve sonuç işlemler tamamlandıktan sonra ilan edilir.

Baraj Sınavı (1/3)

Madde 23 — Yarıyıl sisteminde birinci sınıf derslerini bir ders dışında (Kafkas Üniversitesi Kayıt, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17/c maddesindeki dersler hariç) iki eğitim öğretim yılı içinde başaran öğrenciler ile mazeretleri nedeniyle bütünleme sınavlarına giremeyen ve mazeret sınav hakkı tanınan ve bu sınav sonunda başarısız olduğu dersi tek derse indiren öğrencilere Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe ile müracaatları halinde, Ekim ayının üçüncü haftası içinde müstakil bir sınav açılır. Bu sınava her ne sebeple olursa olsun katılmayan öğrenci başarısız sayılır. Bu sınavda 100 başarı notu üzerinden en az 50 puan alan öğrenci bu dersin ara sınav notuna bakılmaksızın başarılı sayılır . Bu sınavdan aldığı not ders geçme notu olarak kabul edilir ve öğrenci üçüncü sınıf derslerine kayıt yaptırır.

Mazeret Sınavı

Madde 24 — Mazeretleri yönetmeliklere uygun olan ve Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilere açılan sınavdır. Mazeret sınavı ara sınav ve bütünleme sınavları için açılır. Mazereti olan öğrenci mazeretiyle ilgili belgesini hangi derslerin mazeret sınavına katılmak istediğini belirtir bir dilekçe ekinde mazeretinin bitim tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde müdürlüğe ulaştırır.

Ara sınavlara ve bütünleme sınavlarına girmeyenlerin dilekçeleri ve mazeret belgeleri Yönetim Kurulunda görüşülür, mazeretlerinin haklı ve geçerli bir neden taşıdığı anlaşılanlara mazeret sınav hakkı tanınır, mazeret sınavlarının hangi tarihte yapılacağı Yönetim Kurulunca belirlenir ve müdürlükçe ilan edilir.

Ara sınavlara ait mazeret sınavları o yarıyılın son haftası içinde, bütünleme sınavlarına ait mazeret sınavları, müteakip yarıyılların ilk haftası içinde yapılır. Yarıyıl/yıl sonu, mazeret, tek ders ve muafiyet sınavının mazereti sınavı yoktur.

Ek Sınav

Madde 25 — Kafkas Üniversitesi Kayıt, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde belirtilen durumdaki öğrencilere kendi müracaatları ve Yönetim Kurulunun kararıyla açılır. Öğrenciler ek sınav haklarını azami öğrenim sürelerini tamamladıkları yarıyılı izleyen ilk ve ikinci genel sınav dönemlerinde kullanırlar. Bu sınavlarda 50 puan alan öğrenci dersten başarılı olmuş sayılır.

Muafiyet Sınavı

Madde 26 — Kafkas Üniversitesi Kayıt Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde belirtilen durumlarda açılan sınavlardır.

Tek Ders Mezuniyet Sınavı

Madde 27 — Öğrenciler normal eğitim-öğretim programını tamamlamış ve tek ders dışında tüm derslerinden de geçmişse başarısız olduğu bu tek ders için Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçeyle müracaatı halinde dersin hangi yarıyıla ait olduğuna bakılmaksızın en yakın yarıyıl bütünleme sınavlarından sonraki bir ay içinde tek ders mezuniyet sınavına alınırlar. Eğer öğrenciler bütünleme mazeret sınavı sonucunda başarısız olduğu dersi tek derse indirirse, bütünleme mazeret sınavlarından sonraki bir ay içerisinde tek ders mezuniyet sınavına alınırlar. Tek ders mezuniyet sınavından 100 başarı notu üzerinden en az 50 puan alan öğrenci bu dersten daha önce almış olduğu ara sınav notlarına bakılmaksızın başarılı sayılır. Bu sınavın tarihi, yeri ve saati müdürlükçe duyurulur.

Sınavların Değerlendirilmesi

Madde 28 — Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Başarı notu (geçme notu) ağırlıklı ortalama olup en az tam not olarak 50 dir. Bu not ara sınavların katkısı ile yarıyıl/yıl sonu sınav katkısının toplamıdır. Ara sınav not ortalamasının başarı notuna katkısı % 30, yarıyıl/yıl sonu sınav notunun katkısı ise % 70 dir. Ancak yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarında öğrencinin en az 50 puan alması zorunludur. Bütünlemeye kalmış öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl/yıl sonu sınavlarındaki değerlendirme esasları uygulanır. Ara sınav ortalamalarındaki kesirli sayılar en yakın tam sayıya çevrilir.

Ara sınavlarda, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarında sınav başarı notu bu yönetmeliğin 20, 21ve 22 nci maddelerinde belirtilen değerlendirme esasları uygulandıktan sonra saptanır ve bu uygulamadan sonra tespit edilen ara sınav notunun % 30 u yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav notunun % 70 i alınarak başarı notu bulunur. Ara ve bütünleme mazeret sınavlarında da aynı değerlendirme şekilleri uygulanır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 29 — Sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci sonuçların ilanından sonra en geç 5 iş günü içinde, itirazını bir dilekçe ile Yüksekokul Müdürlüğüne yapar ve sınav evrakının yeniden incelenmesini isteyebilir. İtiraz, ilgili öğretim elemanına iletilir. Not düzeltmeleri ancak maddi hata görüldüğünde, öğretim elemanının önerisi üzerine Yüksekokul Müdürlüğünce yapılır. İnceleme sonucu kesindir, sonuç öğrenciye tebliğ edilir.

Sınavlarda Kopya Yapılması

Madde 30 — Sınavlarda kopya yapanlar, kopyaya teşebbüs edenler, kopya verenler, kopya yapılmasına yardım edenler ile sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı veya yardım ettiği anlaşılan öğrenciler, sınavdan sıfır almış sayılırlar ve haklarında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca disiplin kovuşturması açılır.

Öğretmenlik Uygulaması (Staj) ve Okul Deneyimi Dersleri

Madde 31 — Öğrencilerin öğretmenlik uygulaması (Staj) çalışmaları ile okul deneyimi 1 ve 2 derslerine ait yöntem ve değerlendirmeler Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan öğretmen adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim - öğretim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin Yönergeye göre, Yüksekokul Müdürlüğünce hazırlanan ve Kafkas Üniversitesi Senatosunca kabul edilen Yüksekokul öğretmenlik uygulaması (Staj) ve okul deneyimi dersleri uygulamasına ilişkin yönerge esaslarına göre yürütülür.

Mezuniyet Tarihi

Madde 32 — Öğrencinin mezuniyet tarihi Yüksekokul Yönetim kurulunun aldığı karar tarihidir. Ancak bu tarihe kadar öğretmenlik uygulaması (Staj), uygulama, bitirme ödevi ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Mezuniyetleri müteakip ilgili akademik yıla taşan öğrenciler ise o yarıyılın katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler.

Mezuniyet ve Başarı Derecesi

Madde 33 — Öğrencilerin mezuniyet ve başarı dereceleri, tamamladıkları öğretim programındaki ağırlıklı not ortalaması esas alınarak belirlenir.

Ağırlıklı not ortalaması, öğrencinin her dersten almış olduğu başarı notunun, dersin kredi değeri ile çarpımlarının toplamı ile elde edilen sayının, derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında, kesirli sayılar tam sayıya çevrilmeden aynen yazılır.

Yüksekokuldan mezuniyet için gerekli olan toplam kredi müfredat programında belirtilir.

Ağırlıklı not ortalamasının derecelendirmesi aşağıdaki gibidir.

 

NOT :

DERECE :

 

85-100

Pekiyi

 

65-84

İyi

 

50-64

Orta

 Diplomalar

Madde 34 — Yüksekokuldan kayıtlı olduğu eğitim programlarını tamamlayarak mezunlara verilecek diplomalar lisans düzeyinde olmak üzere Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünce düzenlenir.

Diplomaya mezuniyet derecesi yazılmaz.

Diplomanın ön yüzünde;

a) Öğrencinin adı, soyadı, diploma tarihi ve numarası,

b) Birimin adı, bölümü, programı ve diplomayı alanın kazandığı unvanı,

c) Yüksekokul Müdürü ve Kafkas Üniversitesi Rektörünün imzaları bulunur.

Diplomanın arka yüzünde;

Doğum yeri ve tarihi, baba adı, anne adı, tabiiyeti, yüksekokul numarası gibi öğrenci kimliği ile ilgili diğer bilgiler yer alır.

Diplomalar seri numarası ile standart boyutlarda, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya Yüksekokul Müdürlüğünce verilecek örneğe göre bastırılır.

Diplomalar Yüksekokul Müdürlüğünün ve Rektörlüğün soğuk damgaları ile mühürlenerek imzalanır.

Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrencilere diplomasını alırken iade edilmek üzere, geçici bir mezuniyet belgesi verilir.

"Mezuniyet Belgesi" veya " Diploma" verilebilmesi için öğrencilerin katkı payları ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve öğrenci kimlik kartlarını geri vermeleri zorunludur. Aksi halde kendilerine Mezuniyet belgesi / Diploma verilmez.

Diplomalar bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma yerine geçen ve kayıptan dolayı verildiği belirtilen bir belge düzenlenir.

"Geçici mezuniyet belgesi" ile "Diplomasını Kaybedenlere Mahsus Belgenin" ön yüzünde, Kafkas Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının bağlı olduğu Rektör yardımcısının imzası bulunur. Ancak, Rektörün uygun görmesi halinde bu iki belge Yüksekokul Müdürü tarafından da imzalanabilir.

Bitirme veya Diploma Tezi

Madde 35 — Yüksekokuldan mezun olacak öğrencilere eğitim programı gereğince ihtiyaç duyulduğunda Yüksekokul Müdürlüğünün ilgili kurullarında alınacak kararlar doğrultusunda tez veya diploma çalışması ya da mezuniyet çalışması (bitirme tezi/diploma tezi) adı altında çalışmalar yaptırılabilir.

Mazeretler

Madde 36 — Kayıt, uygulama ve sınav şartlarından birini haklı ve geçerli bir neden yüzünden yerine getiremeyen ve kayıt donduran öğrencilerin hakları saklı tutulur.

Öğrenci mazereti nedeniyle ayrıldığı noktadan öğrenimine devam eder.

Mazeretle ilgili başvurular, mazeretin bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde yapılır. Daha sonraki başvurular işleme koyulmaz.

Mazeretlerde Haklı ve Geçerli Nedenler

Madde 37 — Mazeretlerde haklı ve geçerli nedenler aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrencilerin usulüne uygun olarak, resmi sağlık kurum ve kuruluşlarından aldığı rapor (hastaneler, sağlık ocakları, dispanserler, kurumlara ait sağlık merkezleri ve bunun gibi) yönetim kurulunca değerlendirmeye tabi tutulur. Bu konuda Yönetim Kurulunun takdir hakkı saklıdır.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci Maddesinin d/2 bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu Kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabi afetlerden dolayı öğrencinin öğrenimine ara vermiş olması,

d) 1 inci Derece kan bağı olan ve sıhri hısımlarının (Dünürlük ve evlenmeden gelen akrabalık) ağır hastalığı, ölümü halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve bu durumun Yönetim Kurulunca kabul edilmesi,

e) Ekonomik nedenlerden dolayı, öğrencinin eğitim-öğretime ara verme talebinin Yönetim Kurulunca kabul edilmesi,

f) Öğrencinin tutukluluk hali,

g) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali,

h) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,

i) Yüksekokul Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Kafkas Üniversitesi Yönetim Kurulunca onaylanacak diğer haller.

Yukarıdaki mazeretlere bağlı olarak öğrenimi aksayan veya aksayacak olan bir öğrenciye, yönetim kurulunca öğrenime ara verme izni verilebilir.

Kayıt Dondurma

Madde 38 — Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular öğrencilerin mazeretlerini belgelemeleri halinde yarıyılın / yılın ilk 15 günü içerisinde yapılır. Askerlik, tutukluluk hali, tabi afetler ve sağlık nedenleri ile yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Bu tür mazereti olan öğrencilerden ders kaydı yaptırmaları şartı aranmaz. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir ve bu haklardan ders kaydı yaptıranlar yararlanabilirler. Yönetim kurulunca raporu geçerli sayılan öğrencilerin kayıt veya eğitimlerini dondurma istekleri rapor süresince uygulanır. Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yarıyıldan az olamaz.

İzin

Madde 39 — Aşağıdaki hallerde öğrencilere Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararı ve Kafkas Üniversitesi Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilir.

a) Öğrencinin eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkanların doğması halinde,

b) Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere üniversite adına katılacaklar ile 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 29 uncu Maddesi gereğince milletlerarası seviyede yurtiçi ve yurtdışında müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak olanlardan, Yüksekokul Müdürlüğünün Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörün uygun görüşü ile görevlendirilenlerden, bu Yönetmeliğin konuyla ilgili diğer maddeleri dikkate alınmak suretiyle görevlendirme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar.

Yüksekokula Yeniden Kayıt ve Muafiyet

Madde 40 — Kafkas Üniversitesi de dahil olmak üzere herhangi bir Yükseköğretim kurumundan daha önce kendi isteği ile ayrılanlar, başarısızlık nedeni ile ilişkisi kesilmiş veya mezun olmuş öğrenciler ile yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin ders muafiyetine, daha önce almış oldukları derslerin müfredat programları ve transkriptine istinaden dersi veren öğretim elemanının ve intibak komisyonunun da görüşü alınarak Yönetim Kurulunca karar verilir. Öğrenciler muafiyet isteklerini yarıyılların ilk iki haftası içinde yapmak zorundadır. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar dikkate alınmaz.

Yüksekokuldan Ayrılma

Madde 41 — Kendi istekleri ile öğrencilikten ayrılacak olanlar Yüksekokul Müdürlüğüne veya Kafkas Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvuruda bulunurlar. Kaydı silinen öğrencinin Kafkas Üniversitesine kayıt esnasında verdiği lise veya dengi okul diploması isteği üzerine kendisine geri verilir. Diplomasının arkasına, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilişiğinin kesildiği belirtilir, mühürlenir ve imzalanır. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

Kayıt Silme

Madde 42 — Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinir;

a) Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olarak kayıtlı bulunmak, (Açık Öğretim Fakültesinin Kontenjansız Programları hariç)

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği gereğince Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası almak,

c) Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilecek haklı ve geçerli bir özür dışında, öğrenimine üst üste iki yarıyıl ara vermiş olmak,

d) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, dissosiyatif sendrom, borderline gibi, ruhsal bozukluk nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu almak ve incelenmek suretiyle, öğrenimlerine devam edemeyeceklerine Yönetim Kurulunca karar verilmiş olması,

e) Harçların yatırılmaması nedeniyle kayıtlarının silinmesine karar verilmiş olması,

f) Eğitim-öğretim programının gerektirdiği azami süre içinde öğrenimini tamamlayamamak veya tamamlayamayacağının anlaşılması. (Kafkas Üniversitesi Kayıt, Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde belirtilen durumda olan öğrencilerin hakları saklı olup bu maddenin işletilmesi sonucunda öğrencinin başarısız olması ve programı azami sürede tamamlayamayacağının anlaşılması.

Yatay Geçişler

Madde 43 — Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından Yüksekokulumuza naklen geçmek isteyen öğrenciler hakkında "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" esaslarına göre işlem yapılır. Ayrılacak kontenjanlar ile eğitim-öğretim programına intibak esasları Yüksekokul Kurulunca kararlaştırılır. Yüksekokulun öğrencisi iken başka bir Üniversiteye yatay geçiş yaparak giden ancak, tekrar geri dönmek isteyen ve dosyaları gönderilmemiş olan öğrenciler, yarıyılın başlamasını takip eden (20) gün içinde müracaatları halinde Yüksekokul Yönetim Kurulunun vereceği kararla geri dönebilirler. Dosyaları gönderilen öğrencilerin geri dönüşü olamaz.

Disiplin İşleri

Madde 44 — Disiplin kovuşturması ve cezası Yükseköğretim Kanununun 54 üncü Maddesinde belirtilen hükümler ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Hükümlerine göre yürütülür ve uygulanır. Herhangi bir sebeple geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretime ve sosyal faaliyetlere katılamaz, Kafkas Üniversitesi tesislerine giremezler. Tutuklanmış veya hükümlü bulunan; hakkında gıyabi tevkif kararı olan ya da aranmakta olduğu resmi makamlarca Yüksekokula bildirilenler sınavlara alınmaz ve sınav hakları saklı tutulmaz. Ancak tutukluluk hali sona ermiş, beraat etmiş veya kısa süreli hükümlü bulunanlardan, hükümlülük hali sona ermiş olanların tutuklu ve hükümlü kalmış oldukları süredeki eğitim-öğretim haklarının kullanılma şekli ve usulünü Yüksekokul Yönetim Kurulu kararlaştırabilir.

Tebligat ve Adres Bildirme

Madde 45 — Her türlü tebligat, öğrencinin yüksekokula kayıt esnasında bildirdiği adrese PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılır veya yüksekokulda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

Yüksekokula kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu yüksekokula dilekçeyle bildirmemiş bulunan veya yanlış adres ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını ileri sürerek hak iddia edemezler.

ALTINCI BÖLÜM

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller, Yürürlük, Yürütme

Madde 46 — a) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda karar verme yetkisi, Yüksekokul Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Kafkas Üniversitesi Yönetim Kuruluna aittir.

b) Müfredat değişikliğinden dolayı olabilecek intibak sorunları Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda çözülür.

Yürürlük

Madde 47 — Bu Yönetmelik 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 48 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı