Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

15 Ocak 2004

PERŞEMBE

Sayı : 25347

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

5042 Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

— Hentbol Müsabaka Yönetmeliğinin 23 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Masa Tenisi Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliğinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

— Yeditepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Genelge

— 2004 Türkiye İktisat Kongresi ile İlgili 2004/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Tebliğler

— Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 430)

— Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/3)

— Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/100)

— Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2004/1)

— Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2004/1)

— Umumi Disponibilite Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2004/1)

— Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2004/1)

Kurul Kararları

— Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna Ait 3 Adet Karar

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2000/80 (2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3826 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/96 Sayılı Kararı

 

Yargıtay Kararı

— Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar


YASAMA BÖLÜMÜ

 

 

 

14 Ocak 2004

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

14 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-715

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Çalışma ve Sosyal Politika Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na katılmak üzere, 15 Ocak 2004 tarihinde İrlanda’ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu’nun dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

14 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06-13-2004-49

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 14 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-715 sayılı yazınız.

Çalışma ve Sosyal Politika Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na katılmak üzere, 15 Ocak 2004 tarihinde İrlanda’ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

14 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-716

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Küresel Ekonomi ve Çok Yanlılığın Zorlukları” konulu konferansa katılmak üzere, 15 Ocak 2004 tarihinde Bangladeş’e gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

14 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06-14-2004-50

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 14 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-716 sayılı yazınız.

“Küresel Ekonomi ve Çok Yanlılığın Zorlukları” konulu konferansa katılmak üzere, 15 Ocak 2004 tarihinde Bangladeş’e gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Hentbol Müsabaka Yönetmeliğinin 23 üncü Maddesinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 16/9/2001 tarihli ve 24525 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hentbol Müsabaka Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"k) Erteleme müsabakalarında erteleme tarihinden sonra lisansı çıkartılan veya vizesi yapılan oyuncu oynatmak,"

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Masa Tenisi Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 11/11/1997 tarihli ve 23167 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Masa Tenisi Yarışma Yönetmeliğinin değişik 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12 — Uluslararası yarışma kurallarına göre yaş kategorileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Minikler: l Ocak ve sonrasında doğmuş olmak kaydı ile 13 yaş ve altında olan sporcular.

b) Yıldızlar: l Ocak ve sonrasında doğmuş olmak kaydı ile 15 yaş ve altında olan sporcular.

c) Gençler: l Ocak ve sonrasında doğmuş olmak kaydı ile 18 yaş ve altında olan sporcular.

d) Ümitler: l Ocak ve sonrasında doğmuş olmak kaydı ile 21 yaş ve altında olan sporcular.

e) Büyükler: Ümitlerden daha büyük olan sporcular.

f) Veteranlar: 31 Aralık ve öncesinde doğmuş olmak kaydı ile 40 yaş ve üstü sporcular.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen "beş katı" ibaresi "on katı" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 28 — Klasman turnuvaları; her yarışma sezonu il ve ilçelerde en az iki defa minikler, yıldızlar, gençler, ümitler, büyükler ve veteranlar kategorisinde düzenlenir.

Minikler, yıldızlar, gençler, ümitler, büyükler ve veteranlar Türkiye şampiyonaları ile büyükler Türkiye kupasına klasman turnuvalarını ve il birinciliklerini yapmış illerin tescilli kuruluşları Federasyon tarafından belirlenen kontenjan dahilinde ve aynı kulüpten en fazla iki takım olmak kaydı ile katılabilirler. İki takım halinde katılacak takımlar, takım sporcu listelerini kura öncesi yarışma jürisine verirler.

Şampiyonalar; erkek takım-bayan takım, tek erkek-tek bayan, çift erkek-çift bayan ve karma yarışmalarını da kapsar.

Ülkemizi temsil etme hakkı bulunmayan sporcular ferdi yarışmalara katılamaz."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin değişik 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 30 — Türkiye ligleri; lig sayısı, liglerde oynayacak takım sayılarının tespiti, terfi edecek, küme düşecek takım sayıları ve yarışma sistemlerinin belirlenmesi ile ilgili esaslar her yıl Federasyon tarafından liglerin başlangıç tarihinden bir ay önce yayınlanacak Masa Tenisi Lig Talimatı ile belirlenir.

Liglerde; kulüpler sadece bir takım ile temsil edilir ve galibiyete iki, yenilgiye bir, hükmen yenilgiye sıfır puan verilir.

En üst lig şampiyonu olan kulüpler Türkiye şampiyonu unvanını kazanır ve Avrupa şampiyonlar ligine katılır. Avrupa kupasına (Nancy Evans Cup) en üst ligden ilk altı takım, Balkan kulüpler ligine ise en üst ligin yedinci ve sekizinci takımları katılır."

Yürürlük

MADDE 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünden:

Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı

Genel Yönetmeliğinin Değiştirilmesine

İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 — 7/10/2003 tarihli ve 25252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 — Üyelik aidatının taban ve tavan miktarları ile diğer uygulama esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik, 20/12/2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulu yürütür.

—— • ——

Yeditepe Üniversitesinden:

Yeditepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Yeditepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsünde, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihine ilişkin konularda yapılacak olan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, lisans kademesine bağlı lisansüstü eğitim programında Üniversitelerarası Kurulca 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Üniversitemiz Senatosu kararına bıraktığı hususları kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 31 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Deyimler

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,

b) Senato: Yeditepe Üniversitesi Senatosunu,

c) Enstitü: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsünü,

d) Müdür: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürünü,

e) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında Enstitü Müdür Yardımcıları ve Enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

f) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında Enstitü Müdür Yardımcıları ve Müdürün göstereceği 6 aday arasından Enstitü Kurulunca seçilecek 3 öğretim üyesinden oluşan kurulu,

g) Anabilim Dalı: Lisansüstü Eğitim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde enstitüler için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

h) Anabilim Dalı Başkanı: Lisansüstü Eğitim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde anabilim dalı için tanımlanan başkanı,

i) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

j) Öğrenci: Lisansüstü öğretim için Enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

k) Yönerge: İlgili Enstitünün yönergesini,

l) Kredi: Bir lisansüstü derse ait haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamına eşit olan birim değerini,

m) KPDS: Kamu Personeli Dil Sınavını,

ifade eder.

Lisansüstü Programların Açılması

Madde 5 — Lisansüstü programlar Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitü Kurulunun kararları esas alınarak Yükseköğretim Kurulu kararıyla açılır ve yürütülür.

Enstitünün lisansüstü öğretim konuları, adaylarda aranacak nitelikler, kontenjanlar, başvuru tarihleri, sınav tarihleri ve sınavla ilgili bilgiler, her öğrenim yarıyılı öncesinde Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senatoca belirlenerek ilan edilir.

Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak gece eğitimi ve yaz dönemi açılabilir. Bunların süresi ve koşulları Senato tarafından belirlenerek ilan edilir.

Lisansüstü Program Türleri

Madde 6 — Lisansüstü programları, yüksek lisans ve doktora programlarından oluşur. Yüksek Lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde tamamlanabilir.

Enstitü öğretim elemanları konuları ile ilgili tüm lisansüstü programların uygulanması ve yürütülmesinden Enstitü Müdürüne karşı sorumludur.

Öğretim Dili

Madde 7 — Enstitüde öğretim dili İngilizcedir. Ancak, Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla bir kısım dersler Türkçe verilebilir.

Yabancı Dil Sınavı

Madde 8 — Lisansüstü programına başvuran adaylar Enstitüce yabancı dil sınavına alınırlar. Senatoca belirlenmiş başarı puanının altında puan alanlar Yabancı Dil Hazırlık Programına devam ederler.

Faaliyetler

Madde 9 — Enstitünün akademik ve yönetim faaliyetlerinde Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 10 — Bu Yönetmelikte ve Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde hüküm bulunmayan hallerde "Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümlerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Genelge

Başbakanlıktan:

Konu: 2004 Türkiye İktisat Kongresi

Genelge

2004/5

İLGİ: 27/06/2003 tarih ve 25151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2003/38 sayılı Başbakanlık Genelgesi

İlgide kayıtlı Başbakanlık Genelgesiyle 17-20 Şubat 2004 tarihleri arasında İzmir’de yapılması öngörülen Türkiye İktisat Kongresi, aynı ilimizde 5-9 Mayıs 2004 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

2003/38 sayılı Genelge hükümleri aynen geçerli olup, anılan Genelge kapsamında Kongrenin hazırlığı, organizasyonu ve düzenlenmesinin sağlanmasıyla ilgili olarak görevlendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri çalışmalarını aksatmadan sürdüreceklerdir.

Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Kurul Kararları

—— • ——

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Sayfa Başı


Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

 

Esas

: 2003/16107

 

Karar

: 2003/17028

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Karşıyaka 4.A.H.

 

Tarihi

: 23.01.2003

 

Numarası

: 2002/1063 - 2003/39

 

Davacı

: Esin Sak (Mert Sak'a Velayeten)

 

Davalı

: Nüfus Müdürlüğü

 

Dava Türü

: Kayıt Tashihi

 

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı Esin Sak tarafından Mert Sak'a velayeten Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan dava ile Karşıyaka 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.09.2002 gün ve 2002/65 - 676 sayılı kararı ile babası Mustafa Sayın ile soybağı kurulan küçük Mert'in soyadının Sayın olarak düzeltilmesini istediği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 321. maddesi hükmüne göre "Çocuk, ana ve baba evli ise ailenin; evli değilse ananın soyadını taşır." aynı kanunun 27. maddesi gereğince, "adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebilir."

Küçüğün soyadının babasının soyadı olan Sayın olarak düzeltilmesine ilişkin istek; Mustafa Sayın'ın haklarını etkileyeceğinden davanın adı geçen kişiye yönetilmesi, gösterdiği takdirde delillerin toplanarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken bu hususa dikkat edilmeden eksik hasımla yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 22.12.2003

Sayfa Başı