Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

7 Ocak 2004

ÇARŞAMBA

Sayı : 25339

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2003/6624 Türk-Rus Ortak Ulaştırma Komisyonu VII. Dönem Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2003/6691 Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın Tarım Tavizlerine İlişkin VII ve VIII Sayılı Eklerinin Tadil Edilmesine Dair 11/2003 Sayılı Ortak Komite Kararının Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/6685 Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2003/6687 1/5/2003 Tarihinde Bingöl İlinde Meydana Gelen Deprem Afetinden Zarar Gören Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Abonelerinin Elektrik Enerjisi Borçları ile Deprem Sonrası Çadır Kent ve Konteynırlarda Tüketilen Enerji Bedellerinin Ödenme Usul ve Esaslarına İlişkin Karar

2003/6692 Uzungöl’ün Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit ve İlanına İlişkin Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Seçme Kararı

— Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Asıl Üyesi H. Tülay TUĞCU’nun Seçilmesi Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

2003/6682 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— Emniyet Teşkilatında Görevli Memurların Nitelikleri ve Atanma Usulleri ile Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik

 

Genelgeler

— 2004 Türkiye Bilişim Şurası ile İlgili 2004/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

— Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Çalışmaları ile İlgili 2004/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

— Uluslararası İlişkiler ile  İlgili 2004/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

— 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Genelge (No: 2004/1)

 

Tebliğler

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/36)

— Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliğinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında SGM-2001/10 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2003/10)

— Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 75)

— Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:VI, No: 16)

 

Kurul Kararları

— Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna Ait 17 Adet Karar

— Rekabet Kuruluna Ait Bir Adet Karar

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

— Yüksek Seçim Kurulunun 21 Sayılı Kararı

 

DÜZELTME (5030 Sayılı “2002 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu” ile İlgili)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

Karar Sayısı : 2003/6624

15 Ağustos 2003 tarihinde Moskova’da imzalanan ekli “Türk-Rus Ortak Ulaştırma Komisyonu VII. Dönem Toplantısı Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 2/12/2003 tarihli ve İEGY/491997 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

M. V. GÖNÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6691

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın tarım tavizlerine ilişkin VII ve VIII sayılı eklerinin tadil edilmesine dair ekli 11/2003 sayılı Ortak Komite Kararının onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 3/12/2003 tarihli ve ABEY/492548 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2003/6685

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 30/10/2003 tarihli ve 27554 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

C. ÇİÇEK

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6687

1/5/2003 tarihinde Bingöl İlinde meydana gelen deprem afetinden zarar gören Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi abonelerinin elektrik enerjisi borçları ile deprem sonrası çadır kent ve konteynırlarda tüketilen enerji bedellerinin ödenme usul ve esaslarına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 17/12/2003 tarihli ve 18860 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi ile 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

29/12/2003 Tarihli ve 2003/6687 Sayılı Kararnamenin Eki

 

KARAR

 

Madde 1 — 1/5/2003 tarihinde Bingöl İlinde meydana gelen deprem afetinden zarar gören Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) aboneleri, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun l inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

a) Depremden zarar gören bölgelerde, ev ve işyerleri tamamen yıkılmış veya oturulamayacak durumda olan abonelerin, Valilik Makamından veya yetkili kıldığı resmi kurumlardan zarar gördüklerini belgelemeleri koşuluyla, abonelik hakları (tesise iştirak bedeli ve güvence bedeli) saklı kalmak şartıyla 1/5/2003 tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş elektrik borçları ve varsa bunlara ait gecikme zamları alınmaz. Söz konusu borçların anaparaları ile faturaların son ödeme tarihinden bu Kararın yürürlüğe giriş tarihi arasındaki süreye hesaplanacak Merkez Bankası reeskont faizi oranındaki faiz (KDV dahil) TEDAŞ'a Hazine'ce görev zararı olarak ödenir.

b) Valilik Makamından veya yetkili kıldığı resmi kurumlardan depremden zarar gördüğünü belgeleyen abonelerin, 1/5/2003 tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş elektrik borçları, faturaların son ödeme tarihinden itibaren gecikme zammı alınmadan 31/12/2003 tarihine kadar 8 ay süreyle ertelenir ve bu süre içerisindeki tüketimlerin endeksleri de 31/12/2003 tarihinde alınarak, oluşacak toplam borç tutarı 31/12/2003 tarihinden itibaren gecikme zammı alınmaksızın 4 ay süreyle taksitlendirilir. Söz konusu borçlara erteleme ve taksitlendirme süreleri için faturaların son ödeme tarihinden itibaren Merkez Bankası reeskont faizi oranında faiz yürütülür ve bu meblağ (KDV dahil) TEDAŞ'a Hazine'ce görev zararı olarak ödenir.

c) Depremden zarar gören abonelerimizin geçici olarak yerleştirildikleri çadır kentler ve konteynırlarda 1/5/2003 tarihinden itibaren 12 ay süreyle tüketilecek olan elektrik enerjisi bedelleri alınmaz, söz konusu tüketimler için aylık olarak tanzim edilecek fatura bedelleri ile faturaların son ödeme tarihinden 30/4/2004 tarihine kadar olan süre için Merkez Bankası reeskont faizi oranında hesaplanan faiz tutarı (KDV dahil) TEDAŞ'a Hazine'ce görev zararı olarak ödenir.

Madde 2 — Bu Karar 1/5/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6692

Uzungöl’ün Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilanına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 18/11/2003 tarihli ve 4673 sayılı yazısı üzerine, 2872 sayılı Çevre Kanununun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

M. H.GÜLER

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

C.ÇİÇEK

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

25/12/2003 Tarihli ve 2003/6692 Sayılı Kararnamenin Eki

 

KARAR

 

Madde 1 — Ekolojik öneme sahip, çevre kirlenmesine ve bozulmaya hassas, doğal ve tarihi alanların bozulmalarını önlemek, gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak, koruma ve gelişme kararlarını oluşturmak ve uygulamak amacıyla, ekli haritada sınırları ve ekli tabloda koordinatları belirtilen alan "Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Madde 2 — Bu bölgede 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır. Mevcut her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda mezkur Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılmaz.

Ancak, bu Karar ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen yerlerden belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kalan köy yerleşik alanlarında, yalnızca köy evi, hayvancılık ve tarımsal nitelikli yapıların inşaatına, mevzuat hükümlerine göre İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden ruhsat alınmak şartıyla devam edilir.

Madde 3 — Özel Çevre Koruma bölgelerinde ilgili mevzuat hükümlerine göre çevrenin korunması ve geliştirilmesine ilişkin esas ve usuller ile bunların yansıtıldığı planlar Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığınca hazırlanır ve onaylanır. Söz konusu esas, usul ve planlar çerçevesinde bölgedeki faaliyetler ile ilgili tedbirlerin alınması ve kontrolü yetkisi valiliklere aittir.

Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanına ilişkin kararların ilgili mevzuat hükümlerine göre mahallinde uygulanmasından ve takibinden Valilik, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediye Başkanı, köy yerleşik alanlarında Muhtar, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine tabi alanlarda orman idareleri, belediye sınırları ve mücavir alanlar ile orman alanı dışında ise İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü sorumludur.

Madde 4 — Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesinde bu Kararın yayımı tarihinden önce onaylı planlarına veya mevzuata uygun olarak ruhsat almış ve inşaatı su basman seviyesinde tamamlanmış yapıların inşaatına ruhsat ve eklerine göre devam edilir.

Madde 5 — 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'na göre, çeşitli kararnamelerle kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm alan, bölge ve merkezleri ilan edilen ve kararnamelerin eki krokilerinde sınırları belirlenen alanların, bu Karara ilişik harita kapsamına giren kısımlarında, söz konusu kararnamelerin hükümleri uygulanmaz.

Bu Karara göre, Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen bölgede, ilgili mevzuat hükümlerine göre turizm amaçlı olarak yapılan izin ve tahsislerle ilgili işlemler durdurulmuştur.

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığınca yapılacak değerlendirme sonucu; daha önce verilmiş izinlerden devam etmesi uygun görülenler, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde tahsis yapan kuruluşlara müracaat etmeleri halinde, ilan şartı aranmaksızın ve bir defaya mahsus olmak üzere, ilgili kuruluşça arazi tahsisi yapılabilir. Söz konusu tahsisi kabul etmeyenler taleplerinden vazgeçmiş sayılır.

Bu Karar kapsamına giren yerlerde daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca izin verilen ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığınca yeniden değerlendirilerek uygun görülen turizm yatırımları 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile sağlanan teşviklerden faydalanmaya devam eder.

Madde 6 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 — Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

6 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-224

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7Ocak 2004 tarihinde İsrail’e gidecek olan Devlet Bakanı Ali Babacan’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan        

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

6 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06-6-2004-12

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 6 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-224 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7Ocak 2004 tarihinde İsrail’e gidecek olan Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına,Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Seçme Kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 158., Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 18. ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 3. ve 4. maddelerine göre; 06.01.2004 günü yapılan seçimde; Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Asıl Üyesi H. Tülay Tuğcu seçilmiştir.

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2003/6682

Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 6/11/2003 tarihli ve 032879 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 25/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

M. H. GÜLER

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

C. ÇİÇEK

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Madde l -18/5/1983 tarihli ve 83/6750 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 8- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Gölcük Tersanesi'nde ihtiyaç duyulan en fazla 225 kişilik daimi işçi kadrosuna 2004 yılı sonuna kadar yapılacak alımlar; Kurum'un Kocaeli İl Müdürlüğüne kayıtlı olup bu Yönetmelik hükümlerine göre 2000 yılında yapılan Daimi İşçi Sınavı (DİS)'nı kazanan ve işgücü talebinde aranılan şartları taşıyanlar arasından, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde başarı sırasına göre talep miktarının dört katına kadar Kurumca gönderilenler arasından yapılır.

Birinci fıkrada belirtilen esaslara göre, Kurum tarafından gönderilenler, Milli Savunma Bakanlığı'nca alınacakları iş ve meslek kolundan yazılı ve sözlü sınava tabi tutulurlar. Sınavda elde edilen başarı sırasına göre asıl ve asıl sayısının yarısını geçmeyecek sayıda yedek listesi oluşturulur.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması neticesi olumsuz olanların yerine, başarı sırasına göre yedek adaylar çağırılır.

Bu şekilde atanacaklar için, bu Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları hükümleri uygulanmaz.

Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Hizmet Grupları

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Çevre ve Orman Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin görevde yükselme esaslarını, hizmetin özelliğini de dikkate alarak, kariyer, liyakat, sicil, kıdem, sınav ve benzeri ölçülere göre belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Çevre ve Orman Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurlardan şube müdürü ve daha alt unvanlı görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

Görevde Yükselme: Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

Hizmet Süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68’inci maddesinin (B) bendi hükümleri çerçevesinde fiilen çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak Bakanlıkça görev özelliklerine göre verilecek görevde yükselme eğitimini,

Sınav Kurulu: Bakan’ın onayı ile bir müsteşar yardımcısının başkanlığında Personel Dairesi Başkanı ile en az bu seviyede olmak üzere ilgili birimlerin yöneticilerinden oluşturulan en az beş kişilik kurulu,

Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için yapılacak yazılı sınavı,

Hizmet Grubu: Benzeri veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

Alt Hizmet Grubu: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselmeye İlişkin Şartlar

Öğrenim Düzeyi

Madde 5 — Bakanlıkta çalışan memurların;

a) Şube müdürü, araştırma enstitüsü müdürü, araştırma müdürü, laboratuvar müdürü, milli park müdürü, araştırma enstitüsü müdür yardımcısı, araştırma müdür yardımcısı, laboratuar müdür yardımcısı, milli park müdür yardımcısı, başmühendis, APK uzmanı, uzman, savunma uzmanı, çözümleyici kadroları ile bu Yönetmelikte yer almayan daha üst kadrolara atanabilmeleri için en az dört yıllık yüksek öğrenim veren fakülte veya yüksek okullardan mezun,

b) Mühendis, mimar, arkeolog, jeolog, jeomorfolog, kimyager, fizikçi, tabip, diş tabibi, veteriner, biyolog, şehir plancısı, rehber, tercüman, mütercim, kütüphaneci ve ekonomist kadrolarına atanabilmeleri için ilgili bölümlerin lisans eğitimini tamamlamış,

c) Tekniker, sağlık teknikeri kadrosuna atanabilmeleri için iki yıllık meslek yüksekokulu mezunu,

d) Ayniyat saymanı, sayman, şef, koruma ve güvenlik şefi, programcı, kadrolarına atanabilmeleri için en az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş,

e) Teknisyen, laborant, hemşire ve sağlık teknisyeni kadrolarına atanabilmeleri için ilgili meslek lisesi mezunu,

f) Memur, ambar memuru, sekreter, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf, mutemet, veznedar, orman muhafaza memuru, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi ve şoför kadrolarına atanabilmeleri için en az ortaöğrenim görmüş,

olmaları şarttır.

Hizmet Grupları

Madde 6 — Bu Yönetmeliğe tabi Bakanlık personeli sekiz hizmet grubuna ayrılmıştır. Bu hizmet gruplarında aşağıda belirtilen unvanlar yer alır.

a) Yönetim Grubu:

1) Araştırma enstitüsü müdürü, araştırma müdürü, şube müdürü, milli park müdürü, laboratuar müdürü,

2) Araştırma enstitüsü müdür yardımcısı, araştırma müdür yardımcısı, milli park müdür yardımcısı, laboratuar müdür yardımcısı,

3) Şef, ayniyat saymanı, sayman.

b) Araştırma ve Planlama Grubu:

1) APK uzmanı, uzman, araştırmacı.

c) Bilgi İşlem Grubu:

1) Çözümleyici

2) Programcı

d) Teknik Hizmetler Grubu:

1) Başmühendis

2) Mühendis, mimar, arkeolog, jeolog, jeomorfolog, kimyager, fizikçi, ekonomist, şehir plancısı

3) Tekniker

4) Teknisyen, laborant

e) Sağlık Hizmetleri Grubu:

1) Tabip, diş tabibi, veteriner, biyolog

2) Sağlık teknikeri

3) Hemşire, sağlık teknisyeni

f) Koruma ve Güvenlik Grubu:

1) Savunma uzmanı

2) Sivil savunma uzmanı

3) Koruma ve güvenlik şefi

4) Koruma ve güvenlik görevlisi

g) İdari Hizmetler Grubu:

Memur, sekreter, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ambar memuru, mutemet, daktilograf, veznedar, orman muhafaza memuru, santral memuru, şoför.

h) Diğer Personel Grubu:

1) Tercüman, mütercim

2) Rehber, kütüphaneci

Hizmet Süresi

Madde 7 — Bakanlıktaki memurların görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi için bu Yönetmelikte belirtilen süre kadar Bakanlıkta veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olmaları şarttır.

Atanılacak görevin niteliği itibarıyla aranacak hizmet süreleri, Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirilerek belirlenir. Bu sürenin en az iki yılının Bakanlıkta ve/veya kaldırılan Çevre Bakanlığı ile Orman Bakanlığında geçirilmiş olması şarttır. Ancak, Bakanlık yeni kurulduğundan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak atamalarda bu şart aranmaz.

Sicil

Madde 8 — Bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atama yapılabilmesi için adayların, son sicil notu olumlu olmak kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalamalarının en az 70 puan olması gerekir.

Görevde Yükselme Özel Şartları

Madde 9 — Çevre ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personelinin aşağıda belirtilen görevlere atanabilmeleri için gerekli olan genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Araştırma Enstitüsü Müdürü ve Araştırma Müdürü Olmak İçin;

1) Orman fakültelerinin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2) Araştırma enstitüsü ile araştırma müdürlüklerinde müdür yardımcılığı yapmış veya en az beş yıl süreyle başmühendis olarak çalışmış olmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresini tamamlamış olmak.

3) Kamu personeli yabancı dil bilgisi seviye tespit (KPDS) sınavından en az (C) seviyesinde puan almış olmak (Doktora yapmış olanlarda bu şart aranmaz.).

b) Şube Müdürü Olmak İçin;

1) Lisans eğitimini tamamlamış olmak,

2) Atanacağı şube müdürlüğünün görev alanına giren konularda iki yıl çalışmış olmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresini tamamlamış olmak.

c) Milli Park Müdürü Olmak İçin;

1) Orman fakültelerinin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak veya bu dalda yüksek lisans yapmış olmak,

2) Milli park müdür yardımcılığı yapmış olmak veya en az beş yıl milli park hizmetlerinde çalışmış olmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresini tamamlamış olmak.

d) Laboratuvar Müdürü (toprak laboratuvarlarında görevlendirilmek üzere) Olmak İçin;

1) Orman fakültelerinin orman mühendisliği bölümü mezunu veya ormancılık dışında bir lisans eğitimi almışsa orman fakültelerinin orman mühendisliği bölümlerinde (Amenejman, Silvikültür Ekoloji, Toprak Konularının en az bir tanesinde) yüksek lisans yapmış olmak,

2) Toprak laboratuvar müdür yardımcılığı yapmış veya en az beş yıl toprak laboratuvar hizmetlerinde çalışmış olmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresini tamamlamış olmak.

e) Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Araştırma Müdür Yardımcısı Olmak İçin;

1) Orman fakültelerinin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak ya da bu dalda doktora yapmış olmak,

2) Araştırma enstitüsü ile araştırma müdürlüklerinde başmühendislik yapmış veya sekiz yıl mühendis (araştırma uzmanı) olarak çalışmış olmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresini tamamlamış olmak,

3) Kamu personeli yabancı dil bilgisi seviye tespit (KPDS) sınavından en az (C) seviyesinde puan almış olmak (Doktora yapmış olanlarda bu şart aranmaz.).

f) Milli Park Müdür Yardımcısı Olmak İçin;

1) Orman fakültelerinin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak veya bu dalda yüksek lisans yapmış olmak,

2) En az beş yıl milli park hizmetlerinde çalışmış olmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresini tamamlamış olmak.

g) Laboratuvar Müdür Yardımcısı (toprak laboratuvarlarında görevlendirilmek üzere) Olmak İçin;

1) Orman fakültelerinin orman mühendisliği bölümü mezunu veya ormancılık dışında bir lisans eğitimi almışsa orman fakültelerinin orman mühendisliği bölümlerinde (Amenejman, Silvikültür Ekoloji, Toprak Konularının en az bir tanesinde) yüksek lisans yapmış olmak,

2) En az beş yıl toprak laboratuvar müdürlüklerinde çalışmış olmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresini tamamlamış olmak.

h) Başmühendis (Araştırma Enstitüsü ve Müdürlüklerinde Görevlendirilmek Üzere) Olmak İçin;

1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak ya da bu dallarda doktora yapmış olmak,

2) Araştırma enstitüsü ile araştırma müdürlüklerinde mühendis (araştırma uzmanı) olarak en az 5 yıl süreyle görev yapmış olmak,

3) Kamu personeli yabancı dil bilgisi seviye tespit (KPDS) sınavından en az (C) seviyesinde puan almış olmak (Doktora yapmış olanlarda bu şart aranmaz.),

4) En az iki yayımlanmış araştırma projesinde proje lideri veya yürütücüsü olarak görev yapmış olmak.

i) Ayniyat Saymanı, Sayman Olmak İçin;

1) Ön lisans eğitimini tamamlamış olmak,

2) En az on yıl süreyle görev yapmış olmak,

3) Görevinin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olmak.

j) APK Uzmanı, Uzman Olmak İçin;

1) Lisans eğitimini tamamlamış olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresini tamamlamış olmak.

k) Sivil Savunma Uzmanı Olmak İçin;

27/10/1999 tarihli ve 23859 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri ve Atanma Usulleri ile Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre atamaları yapılır.

l) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi Olmak İçin;

Dört yıllık yüksek okul mezunlarının üç yıl, üç yıllık yüksek okul mezunlarının dört yıl, iki yıllık yüksek okul mezunlarının beş yıl hizmetinin bulunması,

m) Çözümleyici Olmak İçin;

1) Lisans eğitimini tamamlamış olmak,

2) En az iki yıl programcı kadrosunda çalışmış olmak,

3) En az bir bilgisayar işletim sisteminin uygulanmasını bilmek.

n) Programcı Olmak İçin;

1) Ön lisans eğitimini tamamlamış olmak,

2) En az bir programlama dili bilmek,

3) Mesleği ile ilgili en az iki yıl çalışmış olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimi

Duyuru

Madde 10 — Atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derece ve adedi belirtilerek, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline eğitim tarihinden en az bir ay önce, eğitimin yeri ve zamanı ise eğitime katılacaklara en az 15 gün önce bildirilir.

Görevde Yükselme Eğitimine Alınacaklarda Aranacak Şartlar

Madde 11 — Görevde Yükselme Eğitimine alınacaklarda bu Yönetmeliğin 5, 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen şartlar aranır.

Başvuru

Madde 12 — Görevde yükselme eğitimi ve sınavlarına ilişkin Personel Dairesi Başkanlığınca yapılacak duyuru üzerine Bakanlıktaki boş kadro unvanları için gerekli şartları taşıyanların dilekçeleri birimleri aracılığıyla son başvuru tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Başvuruların İncelenmesi

Madde 13 — Başvuruda bulunanların bu Yönetmeliğe göre gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından incelenerek gerekli şartlara haiz olanlar tespit edilir. Bunlardan görevde yükselme eğitimine alınacak olanlar bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre belirlenerek ilgililere duyurulmak üzere birimlerine bildirilir.

Görevde Yükselme Eğitimini Verecek Birim

Madde 14 — Eğitimler; Personel Dairesi Başkanlığınca, sınav kurulu ve ilgili diğer birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür.

Hizmet içi eğitim programının konusu, eğitimi verecek personelin seçimi, eğitimin başlama tarihi ve süresi, bitirme belgesi verme ve diğer şartlar Personel Dairesi Başkanlığınca alınacak onayla belirlenerek, gerekli bilgiler sınav kurulu ile ilgili diğer birimlere ve ilgililere duyurulmak üzere görev yaptıkları birimlere bildirilir.

Görevde Yükselme Eğitimi

Madde 15 — Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için, Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ortak konulardan en az 30 ve (g) bendindeki konulardan en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır.

Eğitim programının uygulanmasında, eğiticilerin seçiminin, programın günlük süresinin ve eğitim ortamının bireyin etkin olarak öğrenmesini ve sürece katılmasını sağlayacak şekilde olmasına dikkat edilir.

Görevde Yükselme Eğitimine Alınma

Madde 16 — Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. İki katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının iki katından fazla personelin başvurması halinde bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının iki katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak başarısız olmuş personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personele aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslar uygulanır.

Görevde yükselme eğitim programları Bakanlık tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebilir. Ancak, Bakanın uygun görmesi durumunda bu eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak kadro unvanları ve eğitim programı 1 ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde bu Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programı düzenlenebilir.

Görevde yükselme eğitimine katılanların bu eğitime devamı zorunludur.

Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

Madde 17 — Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

a) T.C. Anayasası;

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) Bakanlıkça belirlenen görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

Bakanlıkça düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programlarında (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı % 60 (yüzde altmış)tır.

Eğitim Sonrasında Yapılacak İşler

Madde 18 — Eğitimi tamamlayanlara Personel Dairesi Başkanlığınca bitirme belgesi verilir ve bir sureti dosyalarına konur.

Görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasını müteakip bir ay içinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine sınav için Personel Dairesi Başkanlığınca başvurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınavı Esasları

Sınav Şartı ve Sınav Açılması

Madde 19 — Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için, bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak sınava katılarak başarılı olmaları şarttır.

Yapılan sınav sonucunda başarılı olanlar arasından sınavda başarı sıralamasına göre, 3 ay içinde, boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Sınavda aranan şartları taşımadıkları halde, sınava girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Atamaları yapılanlardan, geçerli mazeretleri olmadan süresi içinde göreve başlamayanların veya atama işleminden vazgeçenlerin atamaları ve sınavın bunlarla ilgili sonuçları iptal edilir ve bu durumda olanlar beş yıl müddetle açılacak görevde yükselme sınavlarına katılamazlar.

Sınavın Şekli ve Başarı Notu

Madde 20 — Sınavlar yazılı olarak yapılır. Yazılı sınavlar yapılacak protokol çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır. Sınavda 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılır.

Mazeretsiz olarak yazılı sınavına girmeyenler yeniden görevde yükselme eğitimine katılmadıkça izleyen sınavlara alınmazlar.

Sınav Kurulunun Teşkili ve Görevleri

Madde 21 — Yapılacak yazılı sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere Bakan’ın onayı ile bir müsteşar yardımcısının Başkanlığında Personel Dairesi Başkanı ve en az bu düzeyde olmak üzere ilgili birimlerin yöneticilerinden en az beş asıl iki de yedek üye seçilerek bir sınav kurulu oluşturulur.

Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarı ile daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye ve üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkarılır, bunların yerine yeni üyeler görevlendirilir.

Sınav kurulu yapılacak eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütür.

Sınav kurulu tüm üyelerin katılımı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir, oylamada çekimser oy kullanılamaz.

Kurulun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

Madde 22 — Sınav kurulu sınav sonuçlarını sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

Sınavların Ertelenmesi ve Geçersiz Sayılması

Madde 23 — Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişilerin haklarında disiplin işlemi de uygulanır.

Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca, her iki kişi hakkında kanuni işlem yapılır.

Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespiti veya deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afet nedeniyle sınavlar ertelenebilir.

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları tutanakla geçersiz sayılanlar beş yıl sureyle görevde yükselme eğitim ve sınavına katılamazlar.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 24 — Sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar sınav sonuçlarının ilgiliye bildirilmesinden itibaren 10 gün içerisinde bir dilekçe ile sınav kurulu başkanlığına yapılır. İtirazlar sınav kurulu tarafından 15 gün içinde incelenerek karara bağlanır. Karar sınav kurulu başkanlığınca 15 gün içerisinde ilgililere yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 25 — Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığınca 3 yıl boyunca topluca saklanır.

Sınavı Kazananların Atanması

Madde 26 — Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlardan, sınavda başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Başarı notunun eşit olması halinde ataması yapılacak personel, Ek-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilir. Başarı sıralamasında ilk üçe girenlerin görev yeri tercihleri öncelikli olarak dikkate alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Hizmet Grupları Arasında Geçişler

Madde 27 — Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hizmet gurupları arasındaki geçişler ile aynı hizmet gurubundaki alt görevden üst göreve geçişler görevde yükselme eğitimine ve görevde yükselme sınavına tabidir. Aynı alt grup içindeki geçişler atanılacak kadronun gerektirdiği nitelikleri taşımak kaydıyla görevde yükselme eğitimine ve görevde yükselme sınavına bağlı olmaksızın yapılabilir.

Naklen Atamalar

Madde 28 — Diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelden bu Yönetmelikte belirtilen unvanları kazanmış olanlar aynı unvanları veya söz konusu unvanın bulunduğu aynı alt hizmet grubundaki diğer unvanlara yada görevde yükselme niteliğinde bir atama olmayacak şekilde başka unvanlara bu Yönetmelikteki hükümlere tabi olmaksızın genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

Diğer personel kanunlarına tabi olarak çalışmakta iken 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanacakların ihraz ettikleri unvanların aynısının Bakanlıkta bulunmaması halinde; ihraz ettikleri unvan ve öğrenim durumları dikkate alınarak atanacakları unvan Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü alınarak belirlenir.

Sınıf Değişikliği

Madde 29 — Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki yardımcı hizmetler sınıfında görevli personelden, diğer hizmet sınıflarına geçmek isteyenlerin atamaları atanılacak kadronun niteliklerini taşımak ve görevde yükselme sınavında başarılı olmak şartı ile mümkündür.

Özürlülerin Eğitimi ve Sınavları

Madde 30 — Bakanlık gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 31 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özelleştirilen Kuruluşlardan Atama

Madde 32 — 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış Haklar

Madde 33 — Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır. 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Yürürlüğe girdiği tarihte Çevre ve Orman bakanlıklarında görevli olan personel hakkında, unvanlar itibarıyla belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir.

Geçici Madde 1 — 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici birinci maddesine istinaden 22/7/2003 tarihli ve 2003/5970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kaldırılan birimlerde görevli olup, fidanlık müdürü ve başmühendis kadrolarında bulunanlar bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendinin (1) no.lu alt bendinde sayılan kadrolardan şube müdürü, milli park müdürü, laboratuvar müdürü kadrolarına; fidanlık müdür yardımcısı kadrolarında görevli olanlar ise durumlarına uygun kadrolara eğitim ve sınav şartı aranmaksızın atanabilirler.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 34 — 26/2/2000 tarihli ve 23976 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği ile 18/11/1999 tarihli ve 23880 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orman Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 35 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 36 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Tebliğler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

: 24/12/2003

Karar No

: 2003/36

İşyeri

: Erhal Demir Çelik İnşaat Otomotiv Nak. San. Tic.Ltd. Şti.

 

Köklüçeşme Mah.İstanbul Cd. No: 78

Gebze/KOCAELİ

B.M. Dosya No

: 8010.78

Tespiti İsteyen

: Türk Metal Sendikası

İnceleme : Erhal Demir Çelik İnşaat Otomotiv Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede, merkezinin Köklüçeşme Mh. İstanbul Cd. No: 78 Gebze/KOCAELİ adresinde kurulu bulunduğu, şirketin Yeşilmahalle Atatürk Bulvarı No. 150/A KARABÜK adresinde faaliyet gösteren, Erhallar Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.’ne Tahmil ve Tahliye (yükleme boşaltma) işini alt işveren sıfatıyla yaptığı incelemenin yapıldığı tarihte bu işyerinde çalışan işçi bulunmadığı, asıl işin tahmil tahliye ve nakliye olduğu, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 18 sıra numaralı “Kara Taşımacılığı” işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar : Erhal Demir Çelik İnşaat Otomotiv Nak. San.Tic. Ltd. Şti. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 18 sıra numaralı “Kara Taşımacılığı” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliğinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında SGM-2001/10 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2003/10)

MADDE l - 3/12/2001 tarihli ve 24602 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliğinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında SGM-2001/10 Sayılı Tebliğin Dördüncü Bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Münferit Üst Yapı İmalatı"

MADDE 2 - Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 - Fizikî özellikleri tamamen aynı olan ürünlerinden, bir yıl içinde en fazla 50 adet üretilmesi durumunda, münferit imalat sayılır. Bir üründe yapılan estetik ve renk farklılıklarından dolayı yukarıda belirtilen miktar artırılamaz. Münferit imalatlar tip onayına tabi değildir. Bunların mevzuata uygunluğunun denetimi ve onayı yetkilendirilmiş Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılır veya yaptırılır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından aksi belirtilmedikçe tüm Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri yetkilendirilmiştir."

MADDE 3 - Aynı Tebliğin değişik 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 - Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

 

—— • ——

Sayfa Başı


Sayfa Başı


DÜZELTME

5/1/2004 tarihli ve 25337 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’nin 1820 nci sayfasında ve “İÇİNDEKİLER” bölümünde sehven, “2002 Malî Yılı Katma Bütçeli Daireler Kesinhesap Kanunu” şeklinde yer alan 5030 sayılı Kanunun başlığı, “2002 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu” olarak düzeltilmiştir.

Sayfa Başı