Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

31 Aralık 2003

ÇARŞAMBA

Sayı : 25333

3. Mükerrer

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

— Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği

— Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Tebliğler

— Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 38)

— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 274)

— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 275)

— Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 6)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2004/1)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2004/2)

— Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt ve Atıklara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2004/3)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2004/4)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2004/5)

— Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2004/6)

— Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/7)

— Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2004/1)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

—— • ——

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı