Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

28 Aralık 2003

PAZAR

Sayı : 25330

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

791 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararı

2003/6629 Bayburt Valisi Osman DIRAÇOĞLU’nun Merkez Valiliğine Atanmasına Dair Karar

Yönetmelik

— Yeni Binek Otomobillerin Yakıt Ekonomisi ve C02 Emisyonu Konusunda Tüketicilerin Bilgilendirilmesine İlişkin Yönetmelik


YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin

Çalışmalarına Ara Vermesine

Dair Karar

 

Karar No. 791

Karar Tarihi: 25.12.2003

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 30/12/2003 Salı gününden başlamak üzere çalışmalarına iki gün ara vermesine, Genel Kurulun 25/12/2003 tarihli 37 nci Birleşiminde karar verilmiştir.

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararı

Karar Sayısı : 2003/6629

Bayburt Valisi Osman Dıraçoğlu’nun Merkez Valiliğine atanması; İçişleri Bakanlığının 22/12/2003 tarihli ve 23042 sayılı yazısı üzerine, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Sayfa Başı