Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

19 Aralık 2003

CUMA

Sayı : 25321

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2003/6382 Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

Atama Kararları

— Devlet, Maliye ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

— Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gıda Işınlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Çevre ve Orman Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

— Çevre ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Tebliğler

— 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/37)

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2003/83 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2003/84 Sayılı Kararı

Kurul Kararları

— Kamu İhale Kuruluna Ait 28 Adet Karar

— Rekabet Kuruluna Ait 9Adet Karar

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

— Anayasa Mahkemesinin E: 2002/8 (1136 Sayılı Kanunu Değiştiren 2178 Sayılı Yasa ile İlgili) K: 2003/47 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2002/132 (1136 Sayılı Kanunu Değiştiren 2178 Sayılı Yasa ile İlgili) K: 2003/48 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

 

Sayfa Başı


Atama Kararları

 

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5279

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli;

İstanbul İl Müftülüğüne, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI’nın, 2547 sayılı Kanunun 38. maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesi uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

18 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                       Prof. Dr. M. AYDIN

            Başbakan                                            Devlet Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5278

1 — Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürü Mustafa DAĞÜSTܒnün atanması, 5000 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

18 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          K. UNAKITAN

           Başbakan                                           Maliye Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5273

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Türk Patent Enstitüsü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Doç. Dr. Yusuf BALCI’nın atanması,

657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi ile 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 ve 9 uncu maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

18 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                           A. COŞKUN

             Başbakan                                Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5274

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Memduh MURAT’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 ve 9 uncu maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

18 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          A. COŞKUN

           Başbakan                               Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5275

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcılığına Dr. Yüksel BİRİNCİ’nin atanması,

657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

18 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                              A. COŞKUN

             Başbakan                                     Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5276

1 — Açık bulunan Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine Yavuz  ŞAHİN’in atanması,

5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

18 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                           A. COŞKUN

             Başbakan                                Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5277

1 — Açık bulunan Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine Nuri TUNA’nın atanması,

5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

18 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                           A. COŞKUN

             Başbakan                                Sanayi ve Ticaret Bakanı

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

    Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

 

 

—— • ——

        Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

 

Sayfa Başı