Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

6 Aralık 2003

CUMARTESİ

Sayı : 25308

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2003/6392 Milli Savunma Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Ekli Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması 

 

Atama Kararları

— Başbakanlık, Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelik

— Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliği (No: 2003/42)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/33)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/34)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/35)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2003/6392

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ekli Esaslar’ın yürürlüğe konulması; anılan Bakanlığın 21/10/2003 tarihli ve 1088 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun geçici 4 üncü maddesi ile 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/11/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. A. ŞAHİN

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

M. V. GÖNÜL

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

H. ÇELİK

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Atama Kararları

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2003/5170

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 4800 ek göstergeli Güvenlik İşleri Başkanlığına, B.Tarık ULUOCAK’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 3056 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

5 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5181

1 — Bakanlık Müşaviri A.Bilge NAZİKİOĞLU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

5 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Doç. Dr. H. ÇELİK

Başbakan

Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5160

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Rize İl Müdürlüğüne, Kamil KANAT’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

5 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5218

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne Faruk ÇEBİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

5 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

O. PEPE

Başbakan

Çevre ve Orman Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelik

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —5/5/1998 tarihli ve 23333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmeliğin değişik 5 inci maddesinin ekinde yer alan (EK-1) tablo ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

19/11/2003

Karar No

2003/33

İşyeri

Esa Tıp, Sosyal İşler, Dan. ve Turizm Tic. Ltd. Şti.

B.M. Dosya No

169557.06-575998.34-179104.35

Tespiti İsteyen

Toleyis Sendikası

İnceleme : Esa Tıp, Sosyal İşler, Dan. ve Turizm Tic. Ltd. Şti.ne ait işyerlerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Şirket merkezi ve 3 İşletme Müdürlüğü şeklinde örgütlendiği, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne ait Ehlibeyt Mh. 5. Cd. No:4 Balgat/ANKARA adresinde, T.C. Emekli Sandığı 75.Yıl Dinlenme ve Bakımevi, Nispetiye Cd. No:55 Etiler/İSTANBUL adresinde, T.C. Emekli Sandığı Nispetiye Dinlenme ve Bakımevi ve Ahmet Taner Kışlalı Cad. Seda Sk. No:2 Narlıdere/İZMİR adresindeki, Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi Tesisleri işyerlerinde hizmet alımı sözleşmesiyle Emekli Sandığından emekli, dul ve yetim avlığı almak suretiyle emekli olan mudilere ya da ailesine, vatani hizmet tertibinden aylık alan kimselere Emekli Sandığı Yönetim kurulunun belirlemiş olduğu aylık bakım bedeli karşılığında konaklama, Sosyal Servis, Sağlık Hizmetleri gibi hizmetlerin verildiği, Sosyal Servis Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Mali ve İdari İşler ve Otelcilik Servislerinin bulunduğu, buralarda yapılan işin asıl iş olduğu, işyerlerinde yapılan güvenlik hizmetleri, büro hizmetleri, ulaşım hizmetleri ve yemekhane hizmetleri gibi işlerin ise asıl işe yardımcı işler olduğu, asıl işin ana faaliyet konusunun 60 yaş ve üzeri kişilere dinlenme ve bakımevi hizmeti verilmesinin olması nedeniyle işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 24 sıra numaralı "Sağlık" işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.

Karar : Esa Tıp, Sosyal İşler, Dan. ve Turizm Tic. Ltd. Şti. işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 24 sıra numaralı "Sağlık" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

: 19/11/2003

Karar No

: 2003/34

İşyeri

: Nestle Türkiye Gıda San.A.Ş.

 

Maslak Büyükdere Cd. Nurol Plaza A Blok No:7l

 

Şişli/İSTANBUL

Tespiti İsteyen

: Tek Gıda-İş Sendikası

İnceleme : Nestle Türkiye Gıda San. A.Ş.ne bağlı işyerlerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede, Şirketin Ana Sözleşmesinin 4. maddesinde amaç ve konusunun, her türlü süt, peynir, yoğurt, tereyağı, sütlü içecekler ve tatlılar da dahil her türlü süt ve süt ürünleri, çocuk ve bebeklere mahsus her türlü gıda maddesinin, dondurma ve her türlü karışımlarının, her türlü kahve, kahve karışımları, çay ve kahve esaslı içecekler, şurup ve şerbetler toz ve tahıl içecekleri, her türlü gazlı ve gazsız maden suları, içme suları, alkollü ve alkolsüz meşrubat çeşitleri, her türlü kakao, çikolata ve çikolatalı ürünler, şeker ve şekerlemeler, bisküviler, hamur işleri, bal ve reçel, her türlü çorba, bulyon. sos, hazır yemek, baharat, kahvaltı gevreği ve mutfak ürünleri, her türlü donmuş gıdanın v.s. ve bu ürünlerin yan ürünlerinin üretimini yapabileceği ve bu ürünlerin yurt içi ve yurt dışı satışının yapılabileceği, bu ürünlerin değerlendirilmesiyle ilgili gerekli tesisleri kurabileceği olarak belirtilmiştir. Şirket bu amacını gerçekleştirebilmek için Karacabey-BURSA adresinde kurulu Karacabey Üretim Tesislerinde çikolata, mutfak ve hazır içecek mamullerinin üretiminin yapıldığı, Gönen-BALIKESİR’de kurulu süt ve süt mamulleri meyva suyu üretimi tesislerinde süt toplama merkezlerinde toplanan çiğ sütün işlendikten sonra pastörizasyon ve standardizasyon işlemine tabi tutulduğu, depolamasının yapılarak hangi ürün işlenecekse ilgili üniteye gönderilmesi işlemini yaptığı, şirket tarafından gerçekleştirilen asıl işin bu iki fabrikada yapılan üretim işi olduğu, daha sonra paketlenerek bitmiş ürün deposunda depolanarak sevkiyatının yapıldığı, şirkete bağlı Anadolu Bölge Müdürlüğü Gıda Maddeleri Satış ve Pazarlama, Ege Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölge Müdürlüğü işyerlerinde de üretilen mamullerin depolanması ve Pazarlanmasının yapıldığı bu işyerlerinde yapılan işin asıl işe yardımcı işler olarak değerlendirilmesi nedeniyle, şirket tarafından yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 04 sıra numaralı "Gıda" işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.

Karar : Nestle Türkiye Gıda San. A.Ş. işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 04 sıra numaralı "Gıda" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

: 19/11/2003

Karar No

: 2003/35

İşyeri

: Ruba Fermuar Sanayi A.Ş.

 

Kemalpaşa Cd. No: 3l

 

Pınarbaşı-İZMİR

B.M. Dosya No

: 160851.35-28708.35

Tespiti İsteyen

: Petrol-İş Sendikası

İnceleme : Ruba Fermuar Sanayi A.Ş.ne bağlı işyerlerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Kemalpaşa Cd. No:31 Pınarbaşı/İZMİR adresinde fermuar bölümünün bulunduğu, temel faaliyet konusunun polyester, metal ve kemik fermuar ile yan ürünleri imalatının yapılması olduğu, Kemalpaşa Cd. No:26-28 Pınarbaşı/İZMİR adresinde bulunan dökümhane işyerinde sıcak kamara enjeksiyon makineleri ile çinko alaşımı olan zamak5 dökülerek çıkan parçaların montajının yapıldığı, şirketin bu iki işyerinde yapılan işin asıl iş niteliğinde olduğu. 1310 Sk. No: 30/l Basmane/İZMİR adresinde bulunan işyerinde ise üretilen mamüllerin satışının yapıldığı ve muhasebe kayıtlarının tutulduğu bu işyerinde yapılan işin ise asıl işe yardımcı iş niteliğinde olduğu, üç işyerinin 2822 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca işletme niteliğinde olduğunun belirlenmesi nedeniyle şirket tarafından yapılan işlerin niteliği itibariyle “İşkolları Tüzüğü"nün 06 sıra numaralı "Dokuma" işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar : Ruba Fermuar Sanayi A.Ş. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 06 sıra numaralı "Dokuma" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

Sayfa Başı