Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

4 Aralık 2003

PERŞEMBE

Sayı : 25306

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Atama Kararları

— Milli Eğitim ve Ulaştırma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelik

— Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Genelge

—2003/48 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 

 

Tebliğler

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:325)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/26)

— İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Birinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (No: 2003/9)

— Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 40)

— 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesi 

— Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5097

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığına, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Halis KOYUNCUOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

3 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Doç. Dr. H. ÇELİK

Başbakan

Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5179

1 — Bakanlık Müşaviri S. Nükhet ÖNER’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

3 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Doç. Dr. H. ÇELİK

Başbakan

Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5104

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Bartın 3 üncü Bölge Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Nesip KEMER’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

3 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

B. YILDIRIM

Başbakan

Ulaştırma Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelik

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 6/7/2003 tarihli ve 25160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Zirai Karantina Yönetmeliğinin EK-IV’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

EK-IV

6968 SAYILI ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANTİNA KANUNUNUN

4. MADDESİ UYARINCA TAYİN VE İLAN EDİLEN BİTKİSEL

ÜRÜN İTHAL KAPILARI

BAĞLI OLDUĞU İL

KAPININ ADI

1- *ADANA

Adana,

2- * ANKARA

Ankara Tır, Ankara Posta, Esenboğa,

3- *ANTALYA

Antalya, Antalya Havalimanı, Antalya Serbest Bölge,

4- BALIKESİR

Bandırma,

5- *BURSA

Bursa, Gemlik, Mudanya,

6- ÇANAKKALE

Çanakkale,

7- *EDİRNE

Kapıkule TIR, Kapıkule Gar, Kapıkule Yolcu Salonu, İpsala,

8- ERZURUM

Erzurum,

9- ESKİŞEHİR

Eskişehir,

10- GAZİANTEP

Gaziantep, Islahiye,

11- GİRESUN

Giresun,

12- ARTVİN

Hopa, Sarp,

13- *İSTANBUL

İstanbul Posta, İstanbul Gıda İhtisas, İstanbul Deri Serbest Bölge, Haydarpaşa, Atatürk Havalimanı, Atatürk Havalimanı Serbest Bölge, Trakya Serbest Bölge, Halkalı, Erenköy, Karaköy Yolcu Salonu, Ambarlı,

14- *İZMİR

İzmir, Adnan Menderes, İzmir TIR, Ege Serbest Bölge, Aliağa,

15- *HATAY

Antakya, İskenderun, İsdemir, Yayladağı Kapı, Cilvegözü,

16- KOCAELİ

İzmit, Derince, Gebze,

17- KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş,

18- KONYA

Konya,

19- MALATYA

Malatya,

20- MARDİN

Mardin, Nusaybin,

21- *MERSİN

Mersin, Yolcu Salonu, Taşucu, Mersin Serbest Bölge,

22- ORDU

Ordu,

23- RİZE

Rize,

24- SAKARYA

Sakarya,

25- *SAMSUN

Samsun,

26- SİNOP

Sinop,

27- TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çorlu Havalimanı, Çerkezköy,

28- *TRABZON

Trabzon, Trabzon Serbest Bölge,

29- ZONGULDAK

Zonguldak, Karadeniz Ereğli,

30- *YALOVA

Yalova,

31- BARTIN

Bartın,

32- KİLİS

Öncüpınar,

33- KAYSERİ

Kayseri,

34- MUĞLA

Dalaman Havalimanı,

*Üretim ve Çoğaltım Materyali İthaline Yetkili İller

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Tebliğler

Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 325)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (10) numaralı bendinde "Bir hesap dönemi sonu itibarıyla yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Genel İndeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır.

Geçici vergi dönemleri itibarıyla yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı bir önceki yılın Kasım ayından başlamak üzere; 3, 6, 9 ve 12 nci aylarda bir önceki 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlere göre Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Genel İndeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı esas alınmak suretiyle belirlenir.

Bu oranlar Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir." hükmü yer almaktadır.

Bu oranlar uyarınca yeniden değerleme oranı 2003 yılı için % 28,5 (yirmi sekiz virgül beş) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2003 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı