Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

15 Kasım 2003

CUMARTESİ

Sayı : 25290

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Başbakanlığa, Dışişleri  Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

— Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Milli Eğitim, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelik

— Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

 

Tebliğler

— Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik ile İlgili Uyumlaştırılmış Standardlara Dair Tebliğ Uyumlaştırılmış Standardlar

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/31)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/32)

— Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İç Ticaret 2003/4)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

— Anayasa Mahkemesinin E: 2000/24 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2003/15 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2001/16 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2003/16 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2002/10 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2003/17 Sayılı Kararı

 

Yargıtay Kararı

— Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar


 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

14 Kasım 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-17322

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Kasım 2003 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gideceğimden,Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

14 Kasım 2003

B.01.0.KKB.01-06/A-19-2003-1318

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 14 Kasım 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-17322 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Kasım 2003 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar;Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2003/5144

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Mesut KINALI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

14 Kasım 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2003/5146

1 — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Daire Başkanlığına Ferruh TIĞLI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

14 Kasım 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Doç. Dr. A. ŞENER

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5132

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğüne, Kerem ALTUN’un atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

14 Kasım 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Doç. Dr. H.ÇELİK

Başbakan

Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5154

1 — Açık bulunan Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Salih ORAKÇI’nın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

14 Kasım 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

B.YILDIRIM

Başbakan

Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5155

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanı Sinan VAROL’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

14 Kasım 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5156

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,Genel Müdür Yardımcısı Sabir ATASEVER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74. maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

14 Kasım 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5157

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Erzurum İl Müdürlüğüne, Bektaş ERDOĞAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

14 Kasım 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5158

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Şırnak İl Müdürlüğüne, Sedat Sami EREN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

14 Kasım 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5159

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Artvin İl Müdürlüğüne,Mustafa DUMAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

14 Kasım 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5161

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Gümüşhane İl Müdürlüğüne, Ertekin ÇOLAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

14 Kasım 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5162

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Muğla İl Müdürlüğüne, Hadi KAYHAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

14 Kasım 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5163

1 — Aydın İl Müdürü Şakir DÜMENCİ’nin başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

14 Kasım 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5164

1 — Isparta İl Müdürü Ramazan NAZLI’nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

14 Kasım 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5165

1 — Erzurum Köy Hizmetleri 10 uncu Bölge Müdürü Turgay ŞAHİN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Erzurum 10 uncu Bölge Müdürlüğüne, Mehmet YILMAZ’ın atanması;

657 sayılı Kanunun 71 inci ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

14 Kasım 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5166

1 — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü; İstanbul 18 inci Bölge Müdürü Muzaffer ERSOY’un, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

14 Kasım 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5167

1 — Elazığ Köy Hizmetleri 7 nci Bölge Müdürü Güven DOKUZOĞLU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Elazığ 7 nci Bölge Müdürlüğüne, Abdullah BULUT’un atanması;

657 sayılı Kanunun 71 inci ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

14 Kasım 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5168

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat DAĞDELEN’in atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

14 Kasım 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr.M.H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelik

Ulaştırma Bakanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak, serbest rekabet yoluyla ve en uygun fiyatla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün yararını göz önünde bulundurmak suretiyle, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün her türlü mal veya hizmet alımlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

TCDD Kira İşleri Hakkında 1801 No.lu Genel Emir, TCDD İnşaat İşleri İhale Yönetmeliği, TCDD Taşınmaz Mallar İhale Yönetmeliği, TCDD Sigorta İşleri Yönetmeliği hükümleri ile 4734 sayılı Kanunun 4964 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinde belirtilen tutarı aşan mal ve hizmet alımları, bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Hukuki Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile TCDD Ana Statüsü hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte yer alan;

İdare : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü (TCDD’yi),

İhale yetkilisi: Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulunca yetki devri yapılmış görevlilerini,

Ünite: Daire Başkanlıkları, Bölge Müdürlükleri, Liman İşletme Müdürlükleri, Fabrika Müdürlükleri ve Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğünü,

Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

İstekli: Mal veya hizmet alımlarının ihalesine teklif veren tedarikçi veya hizmet sunucusunu veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin İdareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Belli istekliler arasında ihale usulü : İdare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Pazarlık usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen ve İdarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,

Doğrudan temin: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, İdare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,

Sözleşme: Mal veya hizmet alımlarında İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

Protokol: Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan sözleşmeyi,

Ortak Girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

ifade eder.

Temel İlkeler

Madde 4 — Bu Yönetmeliğe göre yapacağı ihalelerde İdare; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

İhale Komisyonu

Madde 5 — İhale Komisyonu;

a) İhale Yetkilisi; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş (5) ve tek sayıda kişiden oluşturur. Yedek üyeleri de dahil olmak üzere görevlendirir.

Başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler, İhale Komisyonu tarafından yapılır.

Bu şekilde kurulacak ihale komisyonları aşağıya çıkarılmıştır:

1) Merkez Mal ve Hizmet İhale Komisyonu,

2) Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet İhale Komisyonları,

3) Fabrika Mal ve Hizmet İhale Komisyonları,

4) Liman İşletme Müdürlüğü Mal ve Hizmet İhale Komisyonları,

5) Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu,

6) Ticaret Dairesi Başkanlığı Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu.

b) Gerekli ve zorunlu görülen işlerde, kuruluş şekli ve yetkileri belirtilmek suretiyle, bu Yönetmeliğin 5/a maddesindeki esaslar doğrultusunda Genel Müdürlükçe kurulacak olan ihale komisyonları.

c) Genel Müdürlüğün 6 ncı maddedeki yetki limitleri dışındaki ihale komisyonları ve uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımlarına ait ihale komisyonları ile aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olan bir arada ihale edilmesi gereken mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerine ait ihale komisyonları, görevleri belirlenerek bu Yönetmeliğin 5/a maddesindeki esaslar doğrultusunda Yönetim Kurulunca kurulur.

İdarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, diğer idarelerden komisyona üye alınabilir.

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ihale komisyonu üyelerine verilir.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

Yetkiler

Madde 6— Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde,

a) Yönetim Kurulu, bütün ihale komisyonlarına,

b) Genel Müdür ile Malzeme Dairesinin bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı, bu Yönetmeliğin 5/c maddesinde belirtilen komisyonlar dışındaki bütün İhale Komisyonlarına,

c) Malzeme Dairesi Başkanı, bu Yönetmeliğin 5/b ve 5/c maddesinde belirtilen komisyonlar dışındaki bütün İhale Komisyonlarına,

d) Bölge Müdürleri, Fabrika Müdürleri, Liman İşletme Müdürleri, Van Gölü Feribot İşletme Müdürü, Ticaret Dairesi Başkanı ile bu Yönetmeliğin 5/b maddesi gereğince kurulacak komisyonların bulunduğu ünite başkanları, kendi İhale komisyonlarına,

her yıl Kuruluş Bütçesinde belirlenen parasal tutarlara kadar ihale izni vermeye, kararları onaylamaya ve sözleşme yapma izni vermeye veya sözleşme imzalamaya yetkilidir.

Verilen yetkiye ait karar tasdiki ve değişiklik sadece yetki veren İhale Yetkilisi veya üst İhale Yetkilisince yapılır.

İhale İşlem Dosyası

Madde 7 — İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki, yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

İKİNCİ BÖLÜM

İhaleye Katılım Kuralları

Yaklaşık Maliyet

Madde 8 — Mal veya hizmet alımları ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları

Madde 9 — İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir.

a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;

1) Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,

2) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,

3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

2) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, kamu veya özel sektörde İdarece belirlenecek oranda gerçekleştirdiği veya denetlediği, İdarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,

3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

5) İhale konusu hizmet işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,

6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

7) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,

8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,

9) Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında belirtilir.

İhaleye Katılamayacak Olanlar

Madde 10 — Aşağıda sayılan kişi veya kuruluşlar doğrudan, dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde İdare tarafından açılan ihalelere katılamazlar.

a) 4734 sayılı Kanun veya diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İdarenin ihale yetkilisi ve bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler ile ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

c) Bu Yönetmeliğin 10/b maddesinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

d) Bu Yönetmeliğin 10/b ve 10/c bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Şartnameler

Madde 11 — İhale konusu mal veya hizmet alımlarının her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin İdarece hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımlarının özelliği nedeniyle İdarece hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımlarının teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

Teknik şartnameler, ilgili Ünitelerce en az 3 (üç) uzmandan oluşan bir heyet tarafından hazırlanır ve ilgili Ünite amirinin onayı ile yürürlüğe girer. Yapılacak değişikliklerde de bu usul uygulanır.

İhale İlân Süreleri ve Kuralları

Madde 12 — Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;

a) Sadece yerli isteklilere açık olan mal veya hizmet alımları ihalesi, ihale tarihinden en az 20 (yirmi) gün önce, Resmî Gazete’de veya Mahalli Gazetede,

b) Yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olan mal veya hizmet alımları ihalesi, ihale tarihinden en az 30 (otuz) gün önce, Resmî Gazete’de,

En az bir defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.

İhtiyacın durumuna göre, (a) bendindeki süre 10 (on) güne kadar, (b) bendindeki süre de 20 (yirmi) güne kadar indirilebilir.

İdare, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilân veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilân edebilir. Ancak, uluslararası ilân yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilân sürelerine 12 (oniki) gün eklenir.

İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi

Madde 13 — İdare, gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihaleyi ihale saatinden önce iptal edebilir.

Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale Süreci

Uygulanacak İhale Usulleri

Madde 14 — İdare tarafından yapılacak mal veya hizmet alımlarının ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

a) Açık ihale usulü.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

c) Pazarlık usulü.

Açık İhale Usulü

Madde 15 — Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İhalelerde açık ihale usulünün uygulanması esastır.

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

Madde 16 — İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımlarının ihalesi, belli istekliler arasında ihale usulüne göre yaptırılabilir.

Bu usulde, ihale yetkilisinin onayı ile teknik, liyakat ve yeterlilikleri İdare tarafından bilinen en az 3 (üç) istekliden, ilan yapılmaksızın ihale dokümanı gönderilmesi suretiyle teklif alınarak, değerlendirilmesi yapılır.

Bununla beraber; bu ihale usulünün uygulanmasından önce, yararlı ve gerekli görüldüğü takdirde, ilan edilerek istekliler bir ön yeterlik değerlendirmesine tabi tutulabilir.

Pazarlık Usulü

Madde 17 — Pazarlık usulü ile ihale yapılabilmesi için aşağıda belirtilen hallerden en az birinin bulunması zorunludur:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması veya sonuç alınamaması.

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların veya İdare tarafından önceden öngörülemeyen ihtiyaçların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

c) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

d) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

Pazarlık yönteminde istekli/istekliler ilan yapılmaksızın davet edilir. İstenilen belgelerin tamam olması ve isteklinin ihale dokümanının okunup kabul edildiğine dair imzalarının alınmasını müteakip teknik konular ve fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.

Doğrudan Temin

Madde 18 — Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulur.

a) Her yıl Kuruluş Bütçesinde belirtilen tutarı aşmayan ihtiyaçları,

b) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları,

İhale komisyonu kurulmadan ve teminat alınmadan ihale yetkilisince görevlendirilecek kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

Mal veya hizmetin niteliğine göre ihtiyaç olması halinde, ihtiyaca uygun bir sözleşme düzenlenebilir.

c) Mal veya hizmetin niteliğine göre işletmecilik faaliyet alanına giren ve tarife ücretleri kapsamında yapılması gereken faaliyetler için yüksek maliyetler gerektiren ve uzun süre isteyen yatırım hususlarında üçüncü şahısların yatırım harcaması yapmak suretiyle uzun süreli sözleşme teklifleri değerlendirilerek Genel Müdürlük onayı ile özel sözleşmeler düzenlenebilir.

İhtiyaçların Kamu Kuruluşlarından Karşılanması

Madde 19 — Genel ve katma bütçeli idareler, özel idareler, belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunlarla kurulmuş kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bu kuruluşların yarıdan fazla sermaye ile ortak oldukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıkların sahip oldukları veya ürettikleri mal ve hizmetler kıymet takdiri yapılmak suretiyle doğrudan doğruya bu kuruluşlardan temin edilebilir.

Bu durumda teminat alınmaz, ilgili kuruluşlarca yalnızca protokol düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhalenin ve Ön Yeterliğin İlânı, İhale Dokümanının Verilmesi

İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar

Madde 20 — İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

c) Uygulanacak ihale usulü.

d) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

e) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.

f) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

g) Teklif edilen bedelin en az % 3'ünden az olmamak üzere isteklice belirlenecek oranda geçici teminat verileceği.

h) İdarenin bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanuna tâbi olmadığı.

Ön Yeterlik İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar

Madde 21 — Ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. Ön yeterlik ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

c) Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

d) Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

e) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati.

f) İdarenin bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanuna tâbi olmadığı.

İlânın Uygun Olmaması

Madde 22 — Bu Yönetmeliğin; 12, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümlere uygun olmayan ilânlar, bu maddelere uygun hale getirilmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

İhalenin İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar

Madde 23 — İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.

d) İsteklilere talimatlar.

e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

f) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.

g) Tekliflerin geçerlilik süresi.

h) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı ile alternatif teklif verilip verilemeyeceği.

i) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı.

j) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve esaslar.

k) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken usul ve esaslar.

l) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı.

m) İdarenin bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanuna tâbi olmadığı.

n) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.

o) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

p) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

r) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.

s) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği.

t) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları.

u) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

ü) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

v) Anlaşmazlıkların çözümü.

İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi

Madde 24 — İhale ve ön yeterlik dokümanı İdarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde İdare tarafından tespit edilir.

İlan veya Teklif İstenildikten Sonra İlan ve İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması

Madde 25 — İlan yapıldıktan veya teklif istenildikten sonra ilanlarda, şartnamelerde ve eklerinde değişiklik yapılması zorunlu olduğu hallerde, son durum gerekirse yeniden ilan edilir ve şartname alanlara, teklif istenenlere ve ilgililere mutlaka yazılı olarak bildirilir ve icap ediyorsa yeterli süre verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

Tekliflerin Dili, Geçerli Para Birimi, Hazırlanması ve Sunulması

Madde 26 — Tekliflerin dili, geçerli para birimi, hazırlanması ve sunulması işlemi;

a) Tekliflerin Dili ve Geçerli Para Birimi:

1) Teklifin Dili: Teklifleri oluşturan belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olmalıdır. Başka bir dilde sunulan belgeler Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.

2) Tekliflerde Geçerli Para Birimi: Tekliflerin Türk Lirası olarak verilmesi zorunludur. Ancak, ihale onay belgesinde belirtilmek suretiyle başka para birimi cinsinden teklif alınabilir.

b) Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması: Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir veya kaşelenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenen bütün belgeler de yukarıda açıklanan esas ve usullere uygun olarak İdareye sunulur.

Geçici Teminat

Madde 27 — İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3' ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

Madde 28 — Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Teklifteki Para Cinsinden nakit.

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Bu Yönetmeliğin 28/c bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların muhasebe veya mali işlerden sorumlu birime yatırılması zorunludur.

İhale üzerinde kalan istekliye ait geçici teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir. Diğer isteklilerin teminatları ise ihale kararının onaylanmasından sonra iade edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Banka Teminat Mektupları

Madde 29 — Geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Kesin teminat mektuplarının süresi, sözleşmenin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle İdare tarafından belirlenir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

ALTINCI BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Tekliflerin Alınması ve Açılması

Madde 30 — Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 26/b maddesine uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Madde 31 — Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu yönetmeliğin 30 uncu maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

Belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan tekliflerin ayrıntılı değerlendirilmesi yapılır.

Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

En son aşamada, yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli tespit edilir. Bu istekli ile teklif fiyatı üzerinde son görüşmeler yapıldıktan sonra ihale bu istekli üzerinde bırakılır.

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

c) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve vergi borcu olan.

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen.

f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

h) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

i) Bu Yönetmeliğin 45 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde ihale dokümanında belirtilen fiyat dışı unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 30 (otuz) gün içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

İhale sonucu, üzerinde ihale kalmayan isteklilere, tebligat adreslerine mektupla postalanmak veya imzası alınmak suretiyle bildirilir.

Sözleşmeye Davet

Madde 32 — İhale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, isteklinin imzası alınmak suretiyle İdarede tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün istekliye tebliğ tarihi sayılır. İdarece uygun görülmesi halinde, bu süreye 12 (on iki) gün ilave edilebilir.

Kesin Teminat

Madde 33 — Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu

Madde 34 — İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Durum İstekliye yazılı olarak bildirilir.

İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

Madde 35 — Sözleşmeler İdare tarafından hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır.

İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. Sözleşme imzalandıktan sonra devredilemez.

İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmenin noter onayına sunulması zorunlu değildir.

Ancak, garanti öngörülmeyen mal alımlarında; malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun İdarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sözleşmelerin Düzenlenmesi ve Uygulanması

Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Hususlar

Madde 36 — Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar;

a) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

1) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

2) İdarenin adı ve adresi.

3) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.

4) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.

5) Sözleşmenin bedeli ve süresi.

6) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği.

7) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

8) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı.

9) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

10) Varsa Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.

11) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.

12) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.

13) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

14) Gecikme halinde alınacak cezalar.

15) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları.

16) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

17) İdarenin bu sözleşmede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanuna tâbi olmadığı.

18) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.

19) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

20) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.

21) Anlaşmazlıkların çözümü.

b) Fiyat Farkı, İş Artışı ve Eksilişi:

1) Fiyat Farkı Verilebilmesi: Şartnamesinde belirtilmek koşuluyla, sözleşmesinde fiyat farkı verilebilmesi öngörülen durumlarda, Bakanlar Kurulu Kararnameleri çerçevesinde işlem yapılır. Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedel ile sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde, bu artış tutarının %6’sı oranında ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

2) Sözleşmede Belirtilen İşin Artışı: Mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, sözleşmelerinde %20’sine kadar sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise, artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

3) İşin Eksilişi: Sözleşme bedelinin altında işin tamamlanacağının anlaşılması halinde, gerçekleşen iş kadar yükleniciye ödeme yapılır ve sözleşme gerçekleşen miktar / iş üzerinden kapatılır.

Mücbir Sebepler

Madde 37 — Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

e) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, İdare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri

Madde 38 — Bu Yönetmelik kapsamında alınan mal veya hizmetlerin kabul işlemleri, TCDD Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönetmeliği esaslarına göre yapılır.

Kesin Teminatın Geri Verilmesi

Madde 39 — Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, yükleniciye iade edilir.

Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdare ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlarının kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sözleşmenin Feshi

Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti

Madde 40 — Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır.

a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir.

b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç hakkında, bu Yönetmeliğin 42 ve 43 üncü maddelerine göre işlem yapılır.

c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve İdarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir.

Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında, bu Yönetmeliğin 42 ve 43 üncü maddelerine göre işlem yapılır.

Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi

Madde 41 — Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi

Madde 42 — Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin, bu Yönetmeliğin 45 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler

Madde 43 — Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Bu Yönetmeliğin 41 ve 42 nci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, gelir kaydedilen teminatlar yüklenicinin borcuna mahsup edilemez ve İdarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi

Madde 44 — Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat iade edilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Yasaklar ve Sorumluluklar

Yasak Fiil ve Davranışlar

Madde 45 — İhalelerde ve sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır.

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.

e) Taahhüdünü yerine getirirken İdareye zarar vermek.

f) Bilgi ve deneyimini İdarenin zararına kullanmak.

g) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.

h) Yüklenicilerin iş ve işlemlerine teknik ve mali yapılarına ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa etmek.

Alternatif teklif verebilme halleri dışında ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

Tedarikçilerin Sorumluluğu

Madde 46 — Tedarikçiler; taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre tedarikçiye ikmal ve tazmin ettirilir.

Hizmet Sunucularının Sorumluluğu

Madde 47 — Hizmet sunucuları; taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir.

ONUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Bu Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 48 —Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 49 — 19/09/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TCDD Alım, Satım ve İhale Yönetmeliğinin mal ve hizmet alımlarına ait hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 50 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 51 — Bu Yönetmelik hükümlerini TCDD Genel Müdürü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Sağlık Bakanlığından :

Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik ile İlgili Uyumlaştırılmış Standardlara Dair Tebliğ Uyumlaştırılmış Standardlar

Madde l- 17/05/2002 tarihli ve 24758 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (j) bendinde belirtilen ve Yönetmelik ile ilgili olarak Avrupa Birliği tarafından belirlenmiş Standardlara uygun şekilde Türk Standartları Enstitüsü tarafından uyumlaştırılarak kabul edilen Uyumlaştırılmış Standardlar;

 1. TS 5217 EN 71-1, Oyuncak Güvenliği Bölüm 1: Mekanik ve Fiziksel Özellikler,

 2. TS 5218 EN 71-2, Oyuncak Güvenliği Bölüm 2: Alevlenebilirlik,

 3. TS 5219 EN 71-3, Oyuncak Güvenliği Bölüm 3: Bazı Elementlerin Göçü,

 4. TS EN 71-4, Oyuncak Güvenliği Bölüm 4: Kimya ve İlgili Faaliyetler İçin Deney Setleri,

 5. TS EN 71-5, Oyuncak Güvenliği Bölüm 5: Deney Setleri Dışındaki Kimyasal Oyuncaklar (Setler),

 6. TS EN 71-6, Oyuncak Güvenliği Bölüm 6: Yaş Uyarı Etiketlemesi İçin Grafik Sembol,

 7. TS EN 50088, Oyuncaklar- Elektrikli- Güvenlik Kuralları,
  standardlarıdır.

Mecburi Uygulamadan Kaldırılan Standardlar

Madde 2- Bu Tebliğ'in l inci maddesinde belirtilen Uyumlaştırılmış Standardların 17.11.2003 tarihinden geçerli olmak üzere uygulamaya konulmasıyla birlikte, 27/08/1997 tarihli ve 23093 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

 1. TS 5218 EN 71-2, Oyuncak Güvenliği Bölüm 2: Alevlenebilirlik,

 2. TS 5219 EN 71-3, Oyuncak Güvenliği Bölüm 3: Bazı Elementlerin Göçü,

 3. TS EN 71-5, Oyuncak Güvenliği Bölüm 5: Deney Setleri Dışındaki Kimyasal Oyuncaklar
  (Setler),

 4. TS EN 71-6, Oyuncak Güvenliği Bölüm 6: Yaş Uyarı Etiketlemesi İçin Grafik Sembol,
  standardları, mecburî uygulamadan kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 3- Bu Tebliğ, 17/11/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

: 7/11/2003

Karar No

: 2003/31

İşyeri

: Meda Dağıtım ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti.

 

Cumhuriyetçi Sk. No: 9 Bakırköy/İSTANBUL

B.M. Dosya No

: 371712.34

Tespiti İsteyen

: Petrol-İş Sendikası

 

İnceleme : Meda Dağıtım ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti.'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede, Şirketin Bakırköy/İSTANBUL'da bulunan merkez işyerinde, büro hizmetlerinin verildiği (bütün personelin özlük işlerini takip etmek), paketleme ve ambalaj yapma konusunuda elinde tuttuğu diğer işlerin talep halinde, talepte bulunan yere gönderilme işinin yaptırılması nedeniyle bu işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 17 sıra numaralı "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" işkolunda, Muallim Köy Sapağı Serinkuyu Mevkii-Gebze/KOCAELİ adresinde faaliyet gösteren Diversay Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. fabrika işyerinde alt işveren olarak hizmet verdiği, sözleşme karşılığında dışarıdan sıvı ve toz temizlik hammaddelerinin temin edildiği, temin edilen hammaddelerinin karıştırma, paketleme, işinin yapıldığı, yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 03 sıra numaralı "Petrol, Kimya ve Lastik" işkolunda, TZDK Şube Müdürlüğü deposu Yomra/TRABZON adresindeki Trabzon TZDK Şube Müdürlüğünün Karsan Karadeniz Kimya ve Gıda Ltd.Şti.'ne ait olan dondurma deposunda nakil ve satış işlemleri için indirme bindirme işinin yapıldığı yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 18 sıra numaralı "Kara Taşımacılığı" işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar : Meda Dağıtım ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti.'nin merkez işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 17 sıra numaralı "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" işkoluna, Diversay Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ne ait Gebze-KOCAELİ adresindeki işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 03 sıra numaralı "Petrol, Kimya ve Lastik" işkoluna, Trabzon TZDK Şube Müdürlüğünün Karsan Karadeniz Kimya ve Gıda Ltd.Şti. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 18 sıra numaralı "Kara Taşımacılığı" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

: 7/11/2003

Karar No

: 2003/32

İşyeri

: Doğan Sos.Hiz. Kurye Dağ.Taşm.İnş.Yat.San. ve Tic.Ltd.Şti.

 

Arpa Emini Mah. Morava Sk. No: 34/3

 

Çapa-Fatih/İSTANBUL

Tespiti İsteyen

: Genel-İş Sendikası

İnceleme : Doğan Sos.Hiz.Kurye Dağ. Taşm. İnş. Yat. San.ve Tic.Ltd. Şti.'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede, şirket ana sözleşmesinin amaç ve konusunun genel temizlik işleri yapmak, şehir belediye, cadde, sokak, sanayi merkezlerinin temizlenmesi, ilaçlanması, çöplerinin toplanıp atıklarının işlenmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının genel temizliklerini yapmak... olarak belirtildiği, şirket tarafından ihale yoluyla Marmara Üniversitesi Sağlık ve Kültür Merkezi, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Türk Telekom A.Ş ve SSK Göztepe Eğitim Hastanesi işyerlerinin temizlik işlerinin yapıldığı işyerlerinin 2822 sayılı Yasa'nın 3. maddesindeki işletme kavramına dahil olduğu, bu nedenle yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 28 sıra numaralı "Genel İşler" işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar : Doğan Sos. Hiz. Kurye Dağ. Taşm. İnş. Yat. San. ve Tic.Ltd.Şti. işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 28 sıra numaralı "Genel İşler" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2003/4)

MADDE l — Bu Tebliğ, Türk Ticaret Kanunu'nun 274 üncü ve 3143 sayılı Kanun'un 33 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 2 — 24.08.2002 tarihli ve 24856 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2002/4)" ile belirlenen süreler değiştirilmiştir. Sermayeleri 50 milyar Türk Lirasından az olan anonim şirketler ile 5 milyar Türk Lirasından az olan limited şirketlerin sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmek amacıyla en geç 31.12.2004 tarihi mesai bitimine kadar şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memurluğuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde müracaat eden şirketlerin sermaye artırımına ilişkin tescil işlemleri 31.03.2005 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.

MADDE 3 — Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 4 — Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Anayasa Mahkemesi Kararı

Esas Sayısı : 2000/24 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2003/15

Karar Günü : 22.10.2003

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 1999 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ın katılmalarıyla 04.01.2001 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 1999 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda “Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine; oybirliğiyle” karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 1999 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Parti’nin Genel Merkezi ile 81 il örgütünün 1999 yılı gelirlerinin 3.385.917.443.500.-lira, giderlerinin 3.187.751.724.106.-lira, borçlarının 75.995.913.647.-lira ve 2000 yılına nakit devrinin 274.161.633.041.-lira, gelir ve borç rakamlarının toplamı ile gider ve nakit devir rakamlarının toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi’nin gelirleri 2.453.354.597.316.-lira olarak gösterilmiştir.

Bunun 1.644.904.131.000.- lirası Hazine yardımı, 40.319.474.900.- lirası milletvekili aidatları, 165.300.000.000.- lirası milletvekili aday gelirleri, 4.775.000.000.-lirası sigorta tazminatları, 588.852.991.416.- lirası banka gelirleri, 9.203.000.000.- lirası ise taşıt satış gelirleridir.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’nın 61-69. maddelerine uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Partinin il örgütlerinin gelirleri 932.562.846.184.-lira olarak gösterilmiştir.

Bunun 129.314.491.673.- lirası üye giriş ve aidat, 655.958.834.988.- lirası bağış, 50.074.539.957.- lirası eğlence ve şölen, 8.554.120.500.- lirası satış, 2.822.492.656.- lirası banka, 76.358.337.968.- lirası diğer faaliyet gelirleri, 9.480.028.442.- lirası ise önceki yıldan devreden nakit mevcududur.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararıyla doğruluğunun onaylandığı görülerek, 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi’nin giderleri 2.204.161.307.519.-lira olarak gösterilmiştir.

Bunun 555.925.070.122.- lirası büro, 142.779.491.399.- lirası personel, 26.709.055.000.- lirası seyahat, 918.852.425.606.- lirası bayrak, flama ve rozet, 362.269.360.269.- lirası yayın, 74.727.263.931.- lirası demirbaş, 20.154.554.999.- lirası yakıt, 8.486.807.938.- lirası tamir ve bakım giderleri, 94.257.278.255.- lirası ise borç ödemesidir.

Parti Genel Merkezi’nce 249.193.289.797.- lira nakit mevcudu olarak 2000 yılına devredilmiştir.

2820 sayılı Yasa’nın (12.8.1999 tarih ve 4445 sayılı Kanun’la yapılan değişikliğe kadar aşağıda konu edilen giderlerin gerçekleştirildiği dönemde yürürlükte bulunan) 70. maddesinin, birinci fıkrasında “Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasî parti tüzelkişiliği adına yapılır.”, ikinci fıkrasında da “Beşbin liraya kadar harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu değildir.” hükümlerine yer verilmiştir.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler ile borçların 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

1- Aşağıda ayrıntısı belirtilen belgelerle trafik cezası adı altında toplam 60.300.000.- lira tutarında harcamanın Parti adına yapıldığı görülmüştür.

 

Tediye Fişinin

Trafik Cezasına İlişkin Belgenin

Tarihi

Nosu

Tarihi

Nosu

Tutarı

11.5.1999

76

11.5.1999

343

33.900.000.-

21.5.1999

80

21.5.1999

155

9.600.000.-

21.5.1999

80

21.5.1999

156

16.800.000.-

 

 

 

 

60.300.000.-

Parti adına çalışanların kişisel kusurlarından kaynaklanan trafik cezaları Parti tüzelkişiliği adına yapılmış ödeme sayılamayacağından, 2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak yapılan toplam 60.300.000.- liralık ödemenin, aynı Yasa’nın 75. maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca Hazine’ye irat kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

2- Aşağıda ayrıntısı belirtilen belgelerle, şahıs adına düzenlenmiş ve Parti adına kayıtlı olmayan (Parti’ye ait telefonlar listesinde yer almayan) telefon fatura bedellerinin ödendiği görülmüştür.

Tediye Fişinin

Faturanın

Tarihi

Nosu

Adına Düzenlendiği Kişi

Tutarı

18.6.1999

90

Haydar Akıncı

20.750.000.-

18.6.1999

90

Feridun Kalaycı

13.440.000.-

 

 

 

34.190.000.-

Parti telefonları arasında yer almayan şahıs adına düzenlenmiş faturalar karşılığı yapılan ödemeler Parti tüzelkişiliği adına yapılmış ödeme sayılamayacağından, 2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak yapılan toplam 34.190.000.- liralık ödemenin, aynı Yasa’nın 75. maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca Hazine’ye irat kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

3- Aşağıda ayrıntısı belirtilen tediye fişleri ile yapılan bazı giderlere ilişkin tevsik edici belgelerin bulunmadığı görülmüştür.

Tediye Fişinin

Belgesiz Giderin

Tarihi

Nosu

Çeşidi

Tutarı

25.1.1999

9

8120215519 nolu Telekom faturası

10.510.000.-

25.2.1999

27

9019098170 nolu Telekom faturası

65.070.000.-

23.3.1999

43

9020060187 nolu Telekom faturası

58.270.000.-

 

 

 

133.850.000.-

Beşbin lirayı aştığı halde makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmemesi nedeniyle 2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olarak yapılan toplam 133.850.000.- liralık ödemenin, aynı Yasa’nın 76. maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca Hazine’ye irat kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Partinin il örgütlerinin giderleri 983.590.416.587.-lira olarak gösterilmiştir.

Bunun 375.163.283.062.- lirası büro, 87.450.113.553.- lirası personel, 22.115.188.986.- lirası seyahat, 21.294.566.000.- lirası bayrak, flama ve rozet, 38.216.000.166.- lirası yayın, 12.491.665.927.- lirası eğlence ve şölen, 311.960.970.436.- lirası seçim, 41.402.127.784.- lirası demirbaş, 73.496.500.673.- lirası tamir ve yakıt giderleridir.

Parti İl Örgütleri’nce 24.968.343.244.-lira nakit mevcudu olarak 2000 yılına devredilmiştir.

İl örgütlerinin borçları ise 75.995.913.647.-liradır.

İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin ve borçların Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararıyla doğruluğunun onaylandığı görülerek, 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Malları

Parti 1999 yılında 2820 sayılı Yasa’nın 74. Maddesi uyarınca sadece her birinin değeri yüz milyon lirayı aşan 72.883.845.779.-lira tutarında taşınır mal edinmiştir.

Bunun tamamı satın alma yoluyla elde edilmiştir.

Parti’nin kesinhesabı ve ekleri üzerinde yapılan incelemede, satın alma yoluyla elde edilen değerlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

IV- SONUÇ

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 1999 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

1- Parti’nin kesinhesabında gösterilen 3.385.917.443.500.- lira gelirin, 3.187.523.384.106.- lira giderin, 75.995.913.647.- lira borcun ve 274.161.633.041.- lira nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,

2- 2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesine aykırı olarak yapılan 94.490.000.- lira karşılığı Parti malvarlığının aynı Yasa’nın 75. maddesi uyarınca Hazine’ye gelir yazılmasına,

3- 2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesine aykırı olarak bir belge ile tevsik edilemeyen belgesiz gider tutarı 133.850.000.- lira karşılığı Parti malvarlığının, aynı Yasa’nın 76. maddesi uyarınca Hazine’ye gelir yazılmasına,

22.10.2003 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Samia AKBULUT

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Aysel PEKİNER

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

 

—— • ——

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Anayasa Mahkemesi Kararı

Esas Sayısı : 2001/16 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2003/16

Karar Günü : 22.10.2003

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 2000 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katılmalarıyla 16.04.2003 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 2000 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda “Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine; oybirliğiyle” karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2000 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Parti’nin Genel Merkezi ile 81 il örgütünün 2000 yılı gelirlerinin 5.219.589.526.230.- lira, giderlerinin 4.085.706.106.042.- lira, borçlarının 45.957.219.683.-lira ve 2001 yılına nakit devrinin 1.179.840.639.871.-lira, gelir ve borç rakamlarının toplamı ile gider ve nakit devir rakamlarının toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi’nin gelirleri 4.191.000.293.640.- lira olarak gösterilmiştir.

Bunun 2.888.731.367.500.- lirası Hazine yardımı, 40.000.799.900.- lirası aidat gelirleri, 738.800.661.-lirası sigorta tazminatları, 941.077.648.221.- lirası banka gelirleri, 71.258.387.561.- lirası taşıt satış gelirleri, 249.193.289.797.- lirası ise önceki yıldan devreden nakit mevcududur.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’nın 61-69. maddelerine uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Partinin il örgütlerinin gelirleri 1.028.589.232.590.- lira olarak gösterilmiştir.

Bunun 150.073.123.348.- lirası aidat, 829.991.742.059.- lirası bağış, 21.105.546.596.- lirası eğlence ve şölen, 165.817.575.- lirası demirbaş satış, 331.874.768.- lirası banka, 1.952.785.000.- lirası diğer faaliyet gelirleri, 24.968.343.244.- lirası ise önceki yıldan devreden nakit mevcududur.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararıyla doğruluğunun onaylandığı görülerek, 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi’nin giderleri 3.033.325.627.746.- lira olarak gösterilmiştir.

Bunun 662.829.561.027.- lirası genel, 309.944.534.828.- lirası personel, 25.034.830.867.- lirası seyahat, 663.541.752.350.- lirası bayrak, rozet, afiş, ilan ve yayın, 1.116.877.147.904.- lirası demirbaş, 255.097.800.770.- lirası ise eğlence ve şölen giderleridir.

Parti Genel Merkezi’nce 1.157.674.665.894.- lira nakit mevcudu olarak 2001 yılına devredilmiştir.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilen dışında kalan giderlerin ve borçların 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

Mükerrer Gider:

26.12.2000 tarih ve 888851 nolu fatura ile yapılan 541.013.850.- lira tutarındaki giderin, 31.12.2000 tarih ve 182 nolu Tediye Fişi’nde mükerrer olarak (iki kez) gider gösterildiği görülmüştür.

Aynı hizmet alımı için ikinci kez ödeme yapılamayacağından, ikinci kez gider gösterilen 541.013.850.- liranın tahsil edilerek Parti gelirlerine alınması ve bu işlemin tahsilat kaydının yapıldığı yıl hesabı içinde izlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Partinin il örgütlerinin giderleri 1.052.380.478.296.- lira olarak gösterilmiştir.

Bunun 766.928.606.368.- lirası genel, 46.476.825.000.- lirası personel, 19.910.486.558.- lirası seyahat, 26.152.128.593.- lirası bayrak, rozet, afiş, ilan ve yayın, 40.152.282.117.- lirası eğlence ve şölen, 150.267.277.575.- lirası demirbaş, 2.492.872.085.- lirası taşıt giderleridir.

Parti İl Örgütleri’nce 22.165.973.977.- lira nakit mevcudu olarak 2001 yılına devredilmiştir.

İl örgütlerinin borçları ise 45.957.219.683.- liradır.

İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin ve borçların Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararıyla doğruluğunun onaylandığı görülerek, 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Malları

Parti 2000 yılında 2820 sayılı Yasa’nın 74. Maddesi uyarınca sadece her birinin değeri yüz milyon lirayı aşan 158.341.058.224.- lira tutarında taşınır mal edinmiştir.

Bunun tamamı satın alma yoluyla elde edilmiştir.

Parti’nin kesinhesabı ve ekleri üzerinde yapılan incelemede, satın alma yoluyla elde edilen değerlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2820 sayılı Yasa’nın 60. maddesi ve Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü’nün 94. maddesinde Demirbaş Eşya Defteri tutulması zorunlu defterler arasında sayılarak, bunların kayıtlarının tutulması gerekliliği de belirtilmiştir.

Demirbaş kaydedilmeyen Giderler:

Yapılan incelemede, aşağıda yazılı faturalarla Parti Genel Merkezi’nce 2000 yılında satın alındığı anlaşılan eşyaların, Parti’nin 2000 yılında edinilen değeri yüzmilyon lirayı geçen taşınır mal listesine dahil edilmediği ve dolayısıyla demirbaş kayıtlarının yapılmadığı anlaşılmıştır.

İlgili Muhasebe Fişinin

Faturanın

Satınalınan

Firma

Demirbaş Malzemenin

Tarihi

Nosu

Tarihi

Nosu

Cinsi

Tutarı

24.03.2000

56

23.3.2000

892

Galeri Kenan

1 adet Fakir

175.000.000.

 

 

 

 

 

Day.Tük.Mal.İnş.Tur. Halı Yıkama M.

 

25.11.2000

167

22.11.2000

538732

Barış İletişim Sistemleri Paz.Tic.Ltd.Ş.

1 adet Panasonic GD-92CeTelefonu

142.000.000.-

317.000.000.-

Demirbaş niteliğindeki söz konusu eşyaların, demirbaş kayıtlarına alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

IV- SONUÇ

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 2000 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

1- Parti’nin kesinhesabında gösterilen 5.219.589.526.230.- lira gelirin, 4.085.165.092.192.- lira giderin, 45.957.219.683.- lira borcun ve 1.179.840.639.871.- lira nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,

2- Aynı hizmet alımı için ikinci kez yapılan ödeme tutarı 541.013.850.- liranın tahsil edilerek Parti gelirlerine alınması ve bu işlemin tahsilat kaydının yapıldığı yıl hesabı içinde izlenmesine,

3- 175.000.000.-lira ve 142.000.000.- lira tutarlarında olup, demirbaş niteliğindeki eşyaların Demirbaş Eşya Defterine kaydedilmesi ve Demirbaş Eşya Hesabında gösterilmesi,

gerektiğine,

22.10.2003 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Samia AKBULUT

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Aysel PEKİNER

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

 

—— • ——

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Anayasa Mahkemesi Kararı

Esas Sayısı : 2002/10 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2003/17

Karar Günü : 22.10.2003

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 2001 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katılmalarıyla 16.04.2003 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 2001 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda “Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine; oybirliğiyle” karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2001 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Parti’nin Genel Merkezi ile 81 il örgütünün 2001 yılı gelirlerinin 9.991.765.542.358.- lira, giderlerinin 9.110.567.154.087.- lira, borçlarının 89.703.066.658.-lira ve 2002 yılına nakit devrinin 970.901.454.929.- lira, gelir ve borç rakamlarının toplamı ile gider ve nakit devir rakamlarının toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi’nin gelirleri 8.098.607.214.338.- lira olarak gösterilmiştir.

Bunun 4.463.727.760.000.- lirası Hazine yardımı, 37.783.300.000.- lirası aidat, 2.393.321.488.444.- lirası banka, 46.100.000.000.- lirası demirbaş satış gelirleri, 1.157.674.665.894.- lirası ise önceki yıldan devreden nakit mevcududur.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’nın 61-69. maddelerine uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Partinin il örgütlerinin gelirleri 1.893.158.328.020.- lira olarak gösterilmiştir.

Bunun 230.699.432.949.- lirası aidat, 38.617.000.000.- lirası eğlence ve şölen, 2.554.500.000.- lirası demirbaş, 3.102.305.000.- lirası satış, 48.722.723.845.- lirası banka, 1.547.296.392.249.- lirası bağış ve diğer gelirler, 22.165.973.977.- lirası ise önceki yıldan devreden nakit mevcududur.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararıyla doğruluğunun onaylandığı görülerek, 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi’nin giderleri 7.284.009.026.305.- lira olarak gösterilmiştir.

Bunun 1.397.343.962.438.- lirası genel, 463.825.717.981.- lirası personel, 26.875.465.001.- lirası seyahat, 961.511.279.572.- lirası bayrak, flama ve rozet, 4.124.427.587.063.- lirası demirbaş, 136.919.170.821.- lirası eğlence ve şölen, 173.105.843.429.- lirası ise taşıt giderleridir.

Parti Genel Merkezi’nce 814.598.188.033.- lira nakit mevcudu olarak 2002 yılına devredilmiştir.

2820 sayılı Yasa’nın 12.8.1999 tarih ve 4445 sayılı Yasa ile değişik 70. maddesinin birinci fıkrasında “Siyasî partilerin giderleri amaçlarına aykırı olamaz.”, ikinci fıkrasında “Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasî parti tüzelkişiliği adına yapılır.” hükümlerine yer verilmiştir.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilen dışında kalan giderlerin ve borçların 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

1- Aşağıda ayrıntısı belirtilen belge ile şahıs adına düzenlenmiş ve Parti adına kayıtlı olmayan (Parti’ye ait telefonlar listesinde yer almayan) telefon fatura bedelinin ödendiği görülmüştür.

 

Tediye Fişinin

Faturanın

Tarihi

Nosu

Adına Düzenlendiği Kişi

Tutarı

20.03.2001

39

Ha... Ta... En...

88.300.000.-

 

 

 

(05324541948)

Parti telefonları arasında yer almayan şahıs adına düzenlenmiş fatura karşılığı yapılan ödeme Parti tüzelkişiliği adına ve Parti amaçları doğrultusunda yapılmış ödeme sayılamayacağından, 2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı olarak yapılan 88.300.000.- liralık ödemenin, aynı Yasa’nın 75. maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca Hazine’ye irat kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

2- Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 17. maddesinde de belirtildiği üzere siyasî partilerin malî denetimi, partilerin gelir ve giderlerinin doğru ve Yasa’ya uygun olup olmadığı yönlerinden yapılmaktadır.

Siyasî partilerin malî işlemlerinin 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olup olmadığının tespiti için, Anayasa Mahkemesi’ne sunulan defter ve belgelerin denetime elverişli olması gerekmektedir.

Parti’nin 2001 yılı hesabına ilişkin bazı belge ve kayıtlarda gidere ilişkin açıklama yer almadığından, Parti adına düzenlenen faturalarla yapılan uçak yolculuğu giderleri, nedeni ve içeriği belirsiz yemek giderleri, araç plakası belirsiz benzin giderleri gibi giderlerin niteliği saptanamamıştır.

Bu nedenle, bundan böyle muhasebe kayıtlarının açıklama içerir şekilde düzenlenmesi gerektiği hususunun Parti’ye bildirilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Partinin il örgütlerinin giderleri 1.826.558.127.782.- lira olarak gösterilmiştir.

Bunun 1.321.971.189.117.- lirası genel, 75.193.913.400.- lirası personel, 40.539.178.626.- lirası seyahat, 39.606.412.908.- lirası bayrak, rozet, afiş, ilan ve yayın, 70.819.566.256.- lirası eğlence ve şölen, 240.170.258.850.- lirası demirbaş, 17.404.343.375.- lirası taşıt, 11.420.000.000.- lirası seçim, 9.433.265.250.- lirası Ar-Ge ve eğitim giderleridir.

Parti İl Örgütleri’nce 156.303.266.896.- lira nakit mevcudu olarak 2002 yılına devredilmiştir.

İl örgütlerinin borçları ise 89.703.066.658.- liradır.

İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin ve borçların Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararıyla doğruluğunun onaylandığı görülerek, 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Malları

Parti 2001 yılında 2820 sayılı Yasa’nın 74. maddesi uyarınca sadece her birinin değeri yüz milyon lirayı aşan 479.797.900.178.- lira tutarında taşınır mal ve 15.000.000.000.- lira tutarında taşınmaz mal edinmiştir.

Taşınmaz mal ile taşınır malın 429.504.088.516.- liralık kısmı Parti Genel Merkezi’nce satın alma yoluyla, 50.293.811.662.- liralık kısmı ise il örgütlerince satın alma yoluyla elde edilmiştir.

Parti’nin kesinhesabı ve ekleri üzerinde yapılan incelemede, satın alma yoluyla elde edilen değerlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2820 sayılı Yasa’nın 60. maddesi ve Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü’nün 94. maddesinde Demirbaş Eşya Defteri tutulması zorunlu defterler arasında sayılarak, bunların kayıtlarının tutulması gerekliliği de belirtilmiştir.

Demirbaş kaydedilmeyen Giderler:

Yapılan incelemede, aşağıda yazılı faturalarla Parti Genel Merkezi’nce 2001 yılında satın alındığı anlaşılan eşyaların, Parti’nin 2001 yılında edinilen değeri yüzmilyon lirayı geçen taşınır mal listesine dahil edilmediği ve dolayısıyla demirbaş kayıtlarının yapılmadığı anlaşılmıştır.

İlgili Muhasebe Fişinin

Faturanın

Satınalınan

Demirbaş Malzemenin

Tarihi

Nosu

Tarihi

Nosu

Firma

Cinsi

Tutarı

28.03.2001

43

28.3.2001

A-0552

Aselsan

1 adet 8125 Siren

212.428.710.-

 

 

 

 

Elk. San. Tic. A.Ş.

16 Ohm

 

28.06.2001

93

02.7.2001

76753

Bümak Mak.Elk.Isıtma

1 tk. Mitsubijhi

2.381.400.000.-

 

 

(İrsaliye 27.6.2001)

 

Soğutma İnş. Taah. San.

54218SRK 328Henf Klima

2.593.828.710.-

Demirbaş niteliğindeki söz konusu eşyaların, demirbaş kayıtlarına alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

IV- SONUÇ

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 2001 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

1- Parti’nin kesinhesabında gösterilen 9.991.765.542.358.- lira gelirin, 9.110.478.854.087.- lira giderin, 89.703.066.658.- lira borcun ve 970.901.454.929.- lira nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,

2- 2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesine aykırı olarak gider kaydedilen 88.300.000.- lira karşılığı Parti malvarlığının, aynı Yasa’nın 75. maddesi uyarınca Hazine’ye gelir yazılmasına,

3- 212.428.710.-lira ve 2.381.400.000.- lira tutarlarında olup, demirbaş niteliğindeki eşyaların Demirbaş Eşya Defterine kaydedilmesi ve Demirbaş Eşya Hesabında gösterilmesi gerektiğine,

4- Malî işlemlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olup olmadığının tespiti için, Anayasa Mahkemesi’ne verilen defter ve belgelerin denetime elverişli olması gerektiğinden, bundan sonra gönderilecek gelir-gider belgeleri ile muhasebe kayıtlarının, açıklama içerir şekilde düzenlenmesinin Parti’ye bildirilmesine,

22.10.2003 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Samia AKBULUT

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Aysel PEKİNER

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

 

Sayfa Başı


Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

Esas

: 2003/12270

Karar

: 2003/13581

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Afyon l.A.H.

Tarihi

: 6.2.2003

Numarası

: 2002/432 - 2003/55

Davacı

: Ayşe Özkaya

Davalı

: Servet Özkaya

Dava Türü

: Boşanma

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/3 maddesi hükmüne göre, en az bir yıl sürmüş evliliklerde eşlerin birlikte başvurması yada bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılabileceği öngörülmüştür. Bu halde dahi boşanma kararı verilebilmesi için hakimin bizzat tarafları dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir.

Taraflar hazır bulunup, bizzat anlaştıklarını açıklamak veya hakim, tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise, tarafların gösterdikleri delillerin toplanması sonucunda, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının, Medeni Kanunun 184. maddesi çerçevesinde takdiri gerekirken, davacı ve davalı asıl dinlenilmeksizin taraf vekillerinin beyanı ile boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 15.10.2003

Sayfa Başı