Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

12 Kasım 2003

ÇARŞAMBA

Sayı : 25287

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2003/6280 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan “Türkiye Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Yoluyla BM Binyıl Bildirgesi Hedefleri ve Johannesburg Uygulama Planı’nın Yerelleştirilmesi” Konulu Proje Metni’nin Onaylanması Hakkında Karar

2003/6340 Türk-Slovak Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

Milletlerarası Sözleşme

2003/6316 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/6307 Telekomünikasyon Kurumu’na Ait Bazı Dolu Kadroların Derecelerinin,Bazı Boş Kadroların Sınıf, Unvan ve Derecelerinin Değiştirilmesi Hakkında Karar

2003/6345  6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Nispeti ile İlgili Karar

2003/6346  6772 sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2003 Yılında Yapılacak İlave Tediyenin Tamamının Ödenmesi Hakkında Karar

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Çevre ve Orman Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Sınır Tespit Kararı

— Sınır Tespitine Dair Karar

 

Yönetmelik

— Tarımsal Sulama Elektrik Tesisleri Yapım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

 

Tebliğler

— Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 429)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/30)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

— Yüksek Seçim Kurulunun 1059 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

Karar Sayısı : 2003/6280

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 6 Mayıs 2003 tarihinde imzalanan TUR/03/004 sayılı ve “Türkiye Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Yoluyla BM Binyıl Bildirgesi Hedefleri ve Johannesburg Uygulama Planı’nın Yerelleştirilmesi” konulu ekli Proje Metni’nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 24/9/2003 tarihli ve ÇEGY/388118 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

B. ATALAY

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

G.AKŞİT

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6340

19 Eylül 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türk-Slovak Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 7/10/2003 tarihli ve EİGY/407646 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/10/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Mehmet Ali ŞAHİN

 

 

 

Başbakan V.

 

 

 

B.ATALAY

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

O. PEPE

K. TÜZMEN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

Z. ERGEZEN

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Milletlerarası Sözleşme

Karar Sayısı : 2003/6316

11 Aralık 1998 tarihinde İzmir’de imzalanan ve 4/6/2003 tarihli ve 4870 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi”nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 10/9/2003 tarihli ve KOYT/376881 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/10/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. A. ŞAHİN

A.AKSU

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

M.AYDIN

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2003/6307

Telekomünikasyon Kurumu’na ait ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların derecelerinin, (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı’nın 25/9/2003 tarihli ve 11113 sayılı yazısı üzerine, 2813 sayılı Telsiz Kanunu’nun değişik 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/10/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

A. AKSU

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

KURUMU : TELEKOMÜNİKASYON KURUMU

TEŞKİLATI : MERKEZ

CETVEL : 3

 

 

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

 

                    DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN KADROLARIN 

YAPILMASI UYGUN

GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK

KADRO DERECESİ

 

KADRO

KADRO

SINIFI

UNVANI

ADEDİ

DERECESİ

GİH

ÇÖZÜMLEYİCİ

1

4

3

GİH

ŞEF

1

5

4

GİH

ŞEF

2

6

5

GİH

AYNİYAT SAYMANI

1

5

2

GİH

MEMUR

2

8

7

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

2

4

3

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

1

5

4

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

1

6

5

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

1

9

8

GİH

ŞOFÖR

1

9

5

SH

DOKTOR

1

3

2

TH

TELEKOMÜNİKAS.UZM.YR

2

8

7

TH

MÜHENDİS

4

2

1

TH

MÜHENDİS

8

3

2

TH

MÜHENDİS

2

4

3

TH

MÜHENDİS

1

5

4

TH

MÜHENDİS

1

8

5

TH

FİZİKÇİ

2

3

2

TH

MATEMATİKÇİ

1

4

3

TH

TEKNİKER

2

2

1

TH

TEKNİKER

1

4

3

TH

TEKNİKER

2

5

4

TH

TEKNİSYEN

1

4

3

TH

TEKNİSYEN

2

5

4

TH

TEKNİSYEN

3

6

5

TH

TEKNİSYEN

2

7

6

AH

AVUKAT

2

6

5

YH

BEKÇİ

1

9

8

 

TOPLAM :

56

 

 

 

KURUMU : TELEKOMÜNİKASYON KURUMU

TEŞKİLATI : TAŞRA

CETVEL : 3

 

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

 

                    DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN KADROLARIN 

YAPILMASI UYGUN

GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK

KADRO DERECESİ

 

 

KADRO

KADRO

SINIFI

UNVANI

ADEDİ

DERECESİ

GİH

ŞEF

1

4

3

GİH

ŞEF

1

6

5

GİH

MEMUR

1

6

5

GİH

VEZNEDAR

1

7

6

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

3

5

4

TH

MÜHENDİS

4

3

2

TH

MÜHENDİS

2

4

3

TH

MÜHENDİS

3

5

4

TH

MÜHENDİS

2

8

7

TH

FİZİKÇİ

1

3

2

TH

FİZİKÇİ

1

5

4

TH

TEKNİKER

1

2

1

TH

TEKNİKER

2

3

2

TH

TEKNİKER

1

4

3

TH

TEKNİKER

1

6

5

TH

TEKNİSYEN

2

5

4

YH

TEKNİSYEN

3

6

5

 

TOPLAM :

30

 

 

 

KURUMU : TELEKOMÜNİKASYON KURUMU

TEŞKİLATI : MERKEZ

CETVEL : 4

 

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

– A –

MEVCUT KADRONUN

– B –

YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK

SINIFI

UNVAN ADI

DERECE

ADET

SINIFI

UNVANI

DERECE

ADET

GİH

UZMAN

1

4

GİH

TELEKOMÜNİKASYON UZM

1

1

GİH

UZMAN

4

1

GİH

TELEKOMÜNİKASYON UZM

3

1

GİH

UZMAN

5

1

GİH

TELEKOMÜNİKASYON UZM

4

1

GİH

MEMUR

8

1

GİH

TELEKOMÜNİKASYON UZM

5

1

GİH

MEMUR

9

1

TH

TELEKOMÜNİKASYON UZM

2

2

GİH

VEZNEDAR

4

1

TH

TELEKOMÜNİKASYON UZM

5

9

GİH

BİLGİSAYAR İŞL

10

1

TH

TELEKOMÜNİKASYON UZM

6

1

TH

MÜHENDİS

1

2

AH

AVUKAT

1

1

TH

MÜHENDİS

3

1

AH

AVUKAT

5

1

TH

MÜHENDİS

5

3

 

 

 

 

TH

MÜHENDİS

8

1

 

 

 

 

TH

FİZİKÇİ

1

1

 

 

 

 

TOPLAM :

 

18

 

TOPLAM :

18

 

 

KURUMU : TELEKOMÜNİKASYON KURUMU

TEŞKİLATI : TAŞRA

CETVEL : 4

 

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

– A –

MEVCUT KADRONUN

– B –

YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK

SINIFI

UNVAN ADI

DERECE

ADET

SINIFI

UNVANI

DERECE

ADET

GİH

ŞEF

3

2

GİH

TELEKOMÜNİKASYON UZM

2

1

GİH

ŞEF

4

2

GİH

TELEKOMÜNİKASYON UZM

3

3

GİH

ŞEF

5

1

GİH

TELEKOMÜNİKASYON UZM

4

3

GİH

MEMUR

8

2

GİH

TELEKOMÜNİKASYON UZM

5

4

GİH

MEMUR

10

1

GİH

TELEKOMÜNİKASYON UZM

6

3

GİH

BİLGİSAYAR İŞL

5

1

GİH

TELEKOMÜNİKAS. UZM. YR

9

20

GİH

BİLGİSAYAR İŞL

6

1

TH

TELEKOMÜNİKASYON UZM

3

2

GİH

BİLGİSAYAR İŞL

8

1

TH

TELEKOMÜNİKASYON UZM

4

2

GİH

ŞOFÖR

6

1

TH

TELEKOMÜNİKAS. UZM. YR

8

9

GİH

ŞOFÖR

8

1

 

 

 

 

GİH

ŞOFÖR

10

1

 

 

 

 

GİH

ŞOFÖR

11

1

 

 

 

 

TH

MÜHENDİS

2

3

 

 

 

 

TH

MÜHENDİS

3

7

 

 

 

 

TH

MÜHENDİS

4

2

 

 

 

 

TH

FİZİKÇİ

5

1

 

 

 

 

TH

TEKNİKER

1

1

 

 

 

 

TH

TEKNİKER

4

1

 

 

 

 

TH

TEKNİKER

5

5

 

 

 

 

TH

TEKNİKER

9

1

 

 

 

 

TH

TEKNİSYEN

7

1

 

 

 

 

TH

TEKNİSYEN

9

9

 

 

 

 

TH

TEKNİSYEN

10

1

 

 

 

 

 

TOPLAM :

 

47

 

TOPLAM :

47

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6345

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre uygulanmakta olan gecikme zammı nispeti ile ilgili ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 7/8/2003 tarihli ve 033700 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 51 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/11/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M.A. ŞAHİN

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

M.V.GÖNÜL

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

H.ÇELİK

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

3/11/2003 Tarihli ve 2003/6345 Sayılı Kararnamenin Eki

 

KARAR

 

Madde 1 — 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 4369 sayılı Kanunla değişik 51 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Bakanlar Kurulu’na verilen yetkiye istinaden aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı nispeti her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 4 olarak belirlenmiştir.

Madde 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6346

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere aynı Kanunun 3 üncü maddesine göre 2003 yılında yapılacak ilave tediyenin tamamının 21/11/2003 tarihine kadar ödenmesi; Maliye Bakanlığı’nın 10/11/2003 tarihli ve 25941 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/11/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

M. V. GÖNÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

B. ATALAY

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

11 Kasım 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-17036

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Kasım 2003 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

11 Kasım 2003

B.01.0.KKB.01-06-260-2003-1305

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11 Kasım 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-17036 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Kasım 2003 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

11 Kasım 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-17037

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Akdenizin Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi 13. Taraflar Toplantısı”na katılmak üzere, 12 Kasım 2003 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe’nin dönüşüne kadar;Çevre ve Orman Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

11 Kasım 2003

B.01.0.KKB.01-06-261-2003-1306

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11 Kasım 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-17037 sayılı yazınız.

“Akdenizin Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi 13. Taraflar Toplantısı”na katılmak üzere, 12 Kasım 2003 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin dönüşüne kadar; Çevre ve Orman Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararı

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5143

1 — Giresun İli Görele İlçesi Merkez Bucağına bağlı Soğukpınar Köyü ile Gümüşhane İli Kürtün İlçesi Çayra Bucağına bağlı Taşlıca Köyü arasında bulunan ihtilaflı sahadaki iki il arası sınırın, özel krokisinde de gösterildiği üzere;

“1931 rakımlı Döşemebaşı Tepesinden başlayarak, buradan kuzeybatıdaki 1711 rakımlı İnçayırı (mahalli adı İnoluk) Tepesine çekilen düz hat, buradan güneybatıdaki Sarıtaş Sırtındaki 1712 rakımlı isimsiz Tepede son bulan hat” olarak belirlenmesi,

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2. maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2 — Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

11 Kasım 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Tarımsal Sulama Elektrik Tesisleri Yapım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 —31/12/1998 tarihli ve 23570 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tarımsal Sulama Elektrik Tesisleri Yapım Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

:

5/11/2003

Karar No

:

2003/30

İşyeri

:

Temay Temizlik Hizmetleri San. ve Dış Tic.Ltd. Şti.

 

 

Prof. Muammer Aksoy Cd. No: 5

 

 

Zeytinburnu/İSTANBUL

Tespiti İsteyen

:

Genel- İş Sendikası

İnceleme : Temay Temizlik Hizmetleri San. ve Dış Tic.Ltd.Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede,Şirket Ana Sözleşmesinin 3. maddesinde amaç ve konusunun “Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların her türlü temizlik, ve temizlik taahhütleri işleri yapmak, çöp toplamak, temizlik, çöp toplama ve değerlendirme tesisleri ve organizasyonları kurmak...” olarak belirtildiği, şirket tarafından ihale yoluyla Eminönü, Zeytinburnu, Yakuplu, Avcılar ve Mamak Belediyeleri sınırları içerisindeki cadde ve sokakların, pazarların, meydanların süpürülmesi ve temizlenmesi, çöplerin toplanması ve çöp toplama merkezlerine aktarılması işlerinin yapıldığı, şirket merkezinde; bağlı işyerlerinde yapılan işlerin koordine edildiği ve bu işyerlerine ilişkin finansman, muhasebe, personel vb. işlerin yürütüldüğü, söz konusu işyerlerinin 2822 sayılı Yasa’nın 3. maddesi anlamında işletme olduğu, bu nedenle şirket tarafından, yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 28 sıra numaralı “Genel-İşler” işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar : Temay Temizlik Hizmetleri San.ve Dış Tic.Ltd.Şti. işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 28 sıra numaralı “Genel İşler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

Sayfa Başı


Sayfa Başı