Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

7 Haziran 2003

CUMARTESİ

Sayı : 25131

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

4869 Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Umumi Anlaşmaya Ek 6 Numaralı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

4870 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

4871 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü’nde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4872 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma Örgütü Arasında Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Ankara’daki Ofisi İçin Yer Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

4873 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4874 Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Kyoto ve Minneapolis Tam Yetkili Konferansları Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

TBMM Kararı

772 (10/4) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Beşir ATALAY’a, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliğine Danıştay Üyesi Fettah OTO'nun Seçilmesine Dair Karar (No: 2003/82)

Cezanın Kaldırılması Kararları

— Hükümlü Enveri ALTUNAKAR’ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/80)

— Hükümlü Yücel UĞUR’un Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/81)

— Hükümlü İsmail Hakkı SADİǒin Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/83)

— Hükümlü Tuncer DİLAVEROĞLU’nun Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/84)

Atama Kararı

— Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Ait Bir Adet Atama Kararı

Yönetmelikler

— Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Nükleer Araştırma, Eğitim Merkezleri Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği

— Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

— Trakya Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2003/36 Sayılı Kararı


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Umumi

Anlaşmaya Ek 6 Numaralı Protokolün Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4869                                                                                                                         Kabul Tarihi : 4.6.2003

MADDE 1. — Avrupa Konseyi tarafından 5 Mart 1996 tarihinde imzaya açılan ve Türkiye Cumhuriyeti adına 15 Şubat 1999’da Strazburg’da imzalanan "Avrupa Konseyi’nin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Umumi Anlaşma’ya Ek 6 Numaralı Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6/62003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında

Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Kanun No. 4870                                                                                                                        Kabul Tarihi : 4.6.2003

MADDE 1. — 11 Aralık 1998 tarihinde İzmir'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6/62003

—— • ——

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü’nde Yapılan 

Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4871                                                                                                                        Kabul Tarihi : 4.6.2003

MADDE 1. — 16 Eylül 1987 tarihinde Montreal'de imzaya açılan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü’nde 15-17 Eylül 1997 tarihlerinde Montreal'de yapılan değişikliğin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6/62003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma Örgütü Arasında Uluslararası Çalışma 

Örgütü’nün Ankara’daki Ofisi İçin Yer Tahsisine lişkin Protokolün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Kanun No. 4872                                                                                                                         Kabul Tarihi : 4.6.2003

MADDE 1. — 6 Eylül 1999 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma Örgütü Arasında Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Ankara'daki Ofisi İçin Yer Tahsisine İlişkin Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6/62003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey

İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik

Sözleşmesinin ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında Protokolün

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4873                                                                                                                      Kabul Tarihi : 4.6.2003

MADDE 1. — 20 Aralık 1999 tarihinde Londra'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi"nin ve eki "Sağlık Bakımı Hakkında Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6/62003

—— • ——

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve

Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Kyoto ve Minneapolis Tam

Yetkili Konferansları Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4874                                                                                                                     Kabul Tarihi : 4.6.2003

MADDE 1. — 19 Eylül-14 Ekim 1994 tarihlerinde Kyoto’da ve 12 Ekim - 6 Kasım 1998 tarihlerinde Minneapolis’te yapılan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Tam Yetkili Konferanslarında kabul edilen ve ITU Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde değişiklik yapan Sonuç Belgelerinin ekli beyanlarla ve çekincelerle onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6/62003

Sayfa Başı


TBMM Kararı

(10/4) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun

Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar No. 772                                                                                                                       Karar Tarihi: 5.6.2003

İzmit Büyükşehir Belediyesi İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 5.6.2003 tarihli 90 ıncı Birleşiminde 12.6.2003 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

6 Haziran 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-8760

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Haziran 2003 tarihinde Slovakya’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

6 Haziran 2003

B.01.0.KKB.01-06-107-2003-677

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 6 Haziran 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8760 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Haziran 2003 tarihinde Slovakya’ya gidecek olan DevletBakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

6 Haziran 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-8761

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Türk İşçilerinin Belçika’ya gelişinin 40. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen etkinliklere katılmak üzere, 7 Haziran 2003 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali Babacan’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan               

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

6 Haziran 2003

B.01.0.KKB.01-06-108-2003-678

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 6 Haziran 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8761 sayılı yazınız.

Türk İşçilerinin Belçika’ya gelişinin 40. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen etkinliklere katılmak üzere, 7 Haziran 2003 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

6 Haziran 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-8762

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Türk İşçilerinin Belçika’ya gelişinin 40. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen etkinliklere katılmak üzere, 7 Haziran 2003 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan             

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

6 Haziran 2003

B.01.0.KKB.01-06-109-2003-679

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 6 Haziran 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8762 sayılı yazınız.

Türk İşçilerinin Belçika’ya gelişinin 40. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen etkinliklere katılmak üzere, 7 Haziran 2003 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine

Seçme Kararı

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2003/82

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 159. maddesi ve 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yasası’nın 5. ve 6. maddeleri gereğince, Danıştay Genel Kurulu’nca gösterilen üç aday arasından, Danıştay Üyesi Fettah OTO seçilmiştir.

6 Haziran 2003

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Atama Kararı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4354

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne Ziya KARABULUT’un atanması; 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

6 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                             A. COŞKUN

          Başbakan                                Sanayi ve Ticaret Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Nükleer

Araştırma, Eğitim Merkezleri Kuruluş

ve Çalışma Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 2690 sayılı Kanunda tanımlanmış olan görevleri yürütmek üzere kurulmuş bulunan Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna bağlı Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezlerinin kuruluş çalışma ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik 2690 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan görevlerden araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim çalışmalarını yapmak ve hizmetleri yürütmek üzere TAEK’e bağlı olarak 2690 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre kurulan Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezlerini ve bunlarla ilgili birimleri kapsar.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen TAEK deyimi Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu, Merkez deyimi Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezini, AEK deyimi Atom Enerjisi Komisyonu’nu Başkanlık deyimi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığını ifade eder.

Görevleri

Madde 4 — 2690 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde belirtildiği üzere nükleer alandaki temel ve uygulamalı araştırmaları yapmaktır.

Kuruluş ve Organlar

Madde 5 — Merkez, AEK’nun önerisi ve Başbakanın onayından sonra genel mevzuat hükümlerine göre kurulur.

Merkezlerin ana organları şunlardır

a) Merkez Müdürü

b) Teknik Birimler

- Araştırma - Geliştirme Birimleri

- Uygulama Birimleri

c) İdari Birimler

Merkez Müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere üç Müdür Yardımcısı atanır.

Araştırma - Uygulama Birimleri ve Şube Müdürleri doğrudan Merkez Müdürüne bağlıdır.

Merkez Müdürü

Madde 6 — Merkez Müdürü, TAEK Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki esaslara göre atanır.

Merkez Müdürü Görev ve Yetkileri

Madde 7 — Merkez Müdürü, TAEK ile ilgili yürürlükteki mevzuata göre AEK tarafından belirlenen ilke ve programlar çerçevesinde Merkezdeki tüm çalışmaları yürütür ve Merkezin güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri alır. TAEK Başkanının Merkeze havale edeceği görevlerin yerine getirilmesini sağlar, yetki verildiği takdirde Merkezin ita amiridir.

Merkez Müdürünün yokluğunda Başkanlık tarafından vekil atanır.

a) Müdür, Merkezdeki bütün bilimsel, teknik ve yönetsel faaliyetleri ilgili mevzuata uygun bir şekilde TAEK’nun politikasına, uzun vadeli planlarına, yıllık programlarına ve kararlarına uygun olarak yürütmekle yükümlüdür.

b) TAEK Başkanının veya yetkili kılacağı Başkan Yardımcısının kendisine havale edeceği konuları inceleyip bunlar hakkında bilimsel ve teknik görüş bildirir.

c) Çalışma programları kapsamında hazırlatacağı yıllık uygulama planını her yıl Ocak ayı sonuna kadar gönderir.

d) Başkanlığa Merkezin faaliyetleri hakkında her yıl sonunda ayrıntılı bir rapor verir.

e) Merkezdeki her türlü faaliyetin gerektirdiği güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

f) Gerekli durumlarda Merkez çapında geçici olarak çalışma grupları ve proje grupları oluşturabilir.

Merkez Müdür Yardımcıları

Madde 8 — Merkez Müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere en fazla üç Müdür Yardımcısı, TAEK Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümlerine göre atanır. Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Merkezin özelliklerine göre Merkez Müdürünün teklifi ve TAEK Başkanının onayı ile belirlenir.

Merkez Müdür Yardımcıları sorumlu kılındıkları işlerle ilgili olarak Merkez Müdürüne yardımcı olmakla yükümlüdür.

Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Birimleri

Madde 9 — Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Birimleri, Merkezlerde bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sayılan görevleri yürüten ana hizmet birimleridir.

Merkezlerin yapılanması veya yeniden yapılanması özelliğine göre gerektiği kadar Araştırma - Geliştirme ve Uygulama Birimleri AEK kararıyla ve görev alanları tanımlanarak genel mevzuat hükümlerine göre kurulur. Bu birimlerin görev tanımları değişen şartlara göre AEK’nun kararı ve Başbakan onayıyla yeniden düzenlenebilir.

Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Birimleri Bölüm Başkanları tarafından yönetilir. Bölüm Başkanları, Bölümün çalışma konusu ile ilgili araştırma – geliştirme faaliyetleri ve diğer işleri belirlenmiş olan programlara göre yürütmek ve Merkez Müdürünün veya yetkili kıldığı takdirde ilgili Müdür Yardımcısının Bölüme havale edeceği görevlerin yapılmasını sağlamakla yükümlüdürler.

İdari Birimler

Madde 10 — İdari birimler Merkezin özelliğine göre AEK kararı Başbakan onayı ve genel mevzuat hükümlerine göre kurulur. AEK kararında kurulan birimin görev alanı belirlenir.

Koruma ve Güvenlik

Madde 11 — Merkezlerden 2690 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında olanlar bu maddede sayılan mevzuat uyarınca; diğerleri genel hükümlere göre Koruma Güvenlik işlerini yürütürler.

Merkeze Personel Atanması

Madde 12 — Merkezlere personel atanmasında 657 sayılı Kanun ile ilgili mevzuata ve TAEK Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği esaslarına uyulur.

Çalışma Esasları

Madde 13 — Merkezlerin çalışmalarında bu Yönetmelikte bahsedilmeyen diğer hususlarda Kurum mevzuatı ile Başkanlığın genelgeleri ve genel mevzuata uyulur.

Çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve değerlendirmek üzere Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanları, gerektiğinde Şube Müdürleri, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ( c) bendinde belirtilen yıllık uygulama planını hazırlamak, takip etmek ve değerlendirmek üzere programın gerektirdiği sıklıkta Merkez Müdürünün çağrısı ile yılda en az dört defa toplanırlar. Toplantı sonuçları rapor halinde Başkanlığa gönderilir.

Çalışma Usulleri

Madde 14 — Merkezin kuruluşu kapsamında yer alan birimler, birimler arası ilişkiler ve sürdürecekleri faaliyetlerle ilgili yöntemleri Merkezce hazırlanan Başkanlıkça onaylanan yönergelere bağlı olarak yürütürler.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 15 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 1983 tarihli TAEK’e Bağlı Kuruluşlar Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

—— • ——

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu

İnsan Kaynakları Yönetmeliği

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunun insan kaynakları politikası ve planlamasına ilişkin hususlar ile personelin göreve alınmalarına, atanmalarına, yetiştirilmelerine, yükselmelerine, disiplin kurullarının oluşumuna ve sosyal haklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu asli ve sürekli hizmetlerinde idari hizmet sözleşmesi ile sözleşmeli olarak istihdam edilen, ücret ve diğer mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 sayılı Kanunda ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 19/11/2002 tarihli ve 24941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilatı, Çalışma Usul ve Esasları ile Personelinin Mali ve Sosyal Hakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Kurul : Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulunu,

Kurum : Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunu,

Başkan : Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu ve Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanını,

Personel : Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu asli ve sürekli hizmetlerinde idari hizmet sözleşmesi ile sözleşmeli olarak istihdam edilen, ücret ve diğer mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan personeli,

Kanun: 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 sayılı Kanunda ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,

ifade eder.

İnsan kaynakları politikası

Madde 5 — İnsan kaynakları politikasının amacı; Kurumun görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak personelin seçilmesini, eğitilmesini, uluslararası kriterlere uygun olarak yetiştirilmesini ve hizmet birimlerinde görevlendirilmesini sağlamaktır.

Kurum insan kaynakları politikasının temeli aşağıdaki ilkelerden oluşur:

a) Yürütülecek görevlere uygun ve nitelikli personelin seçilmesini sağlayacak sınav sistemini geliştirmek,

b) Personelin, Kurumun amaçları doğrultusunda çalışmasını sağlayacak ve hizmet kalitesini yükseltecek eğitim programları hazırlamak,

c) Kurumun tüm personeline, Kurum hizmetlerinin gerektirdiği nitelikte yetişmeleri ve gelişmeleri yönünden imkan sağlamak,

d) Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşulları sağlamak,

e) Başarıyı ve yaratıcılığı teşvik eden çağdaş çalışma sistemleri geliştirmek,

f) Personele, mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebileceği yurt içi ve yurt dışı eğitim olanakları sağlamak,

g) Personelin haklarını korumak ve gözetmek,

h) Personelin mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek suretiyle verimi artırmak ve kurumda çalışmayı özendirici hale getirerek "Kurum Kültürü" oluşmasını sağlamak,

i) Personeli ilgilendiren konuları kendilerine zamanında iletmek ve personelin göreviyle ilgili önerilerini idareye kolaylıkla bildirmesini sağlamak.

İnsan kaynakları planlaması

Madde 6 — İnsan kaynakları planlaması, Kurumun görevleri doğrultusunda ihtiyaç duyulacak personeli belirlemek amacıyla yıllık olarak yapılır. Bu planlar, Kurum görevlerindeki değişmeler, personel istihdamını etkileyecek teknolojik yenilikler, insan kaynağındaki niteliksel gelişmeler ve yasal düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle hazırlanır.

İnsan kaynakları planlaması aşağıdaki hususları kapsar:

a) İş analizi ve verimlilikleri,

b) Personelin Kurumdaki temel faaliyetlerini, diğer hizmet birimleriyle ilişkilerini ve sahip oldukları yetki ve sorumlulukları belirleyen görev tanımları,

c) Kurumun birimler itibariyle norm kadroları,

d) Birimler ve kadrolar itibariyle personel ihtiyacı,

e) Personele verilecek Kurum içi, Kurum dışı ve yurt dışı eğitim programları,

f) Kurum çalışmalarına ve sektör çalışanlarına yönelik toplantı, seminer ve eğitim programları.

Kurumun insan gücü planlamasında; hizmetin sürekli, etkin, verimli, kaliteli ve en uygun sayıda personel eliyle yürütülmesinin sağlanmasına özen gösterilir.

İKİNCİ KISIM

Kurumda İstihdam

BİRİNCİ BÖLÜM

Kadroların Tespiti ve Kadro Talebi

Kadroların tespiti

Madde 7 — Kurumda yürütülecek hizmetler gözönüne alınarak görev ve unvan tanımları ile yerleri belirtilmek suretiyle kadroların unvan, derece ve sayılar itibariyle hizmet birimleri arasında dağılımı, Başkanın önerisi üzerine Kurul kararı ile belirlenir. Kurum kadrolarında sözkonusu olabilecek değişikliklerde de aynı usule uyulur.

Kadro talebi

Madde 8 — Kadro iptal ve ihdası, Başkanın önerisi üzerine Kurul kararıyla Bakanlar Kuruluna intikal ettirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

İstihdamda Aranacak Şartlar, Atanma ve Yükselme

Şartlar

Madde 9 — Kurumda istihdam edilecek personelde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel şartlar dışında Kurulca belirlenecek özel şartlar da aranabilir.

İlk defa atanma

Madde 10 — İlk defa kamu hizmetine Kurum bünyesinde başlayacakların atamaları, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan sınavlarda Kurum tarafından belirlenecek asgari puanı almış olanlar arasından, Kurumca yapılacak yazılı ve/veya sözlü giriş sınav sonucuna göre Kurul kararıyla yapılır. Giriş sınavının şekli Kurul tarafından belirlenir.

Giriş sınavları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanının başkanlığında, Başkan tarafından belirlenecek daire başkanları ve/veya grup başkanlarından oluşan beş kişilik bir komisyon tarafından yapılır.

Yazılı sınav yapılması halinde, sınav için müracaatta bulunanlar arasından gerekli koşulları taşıyanlardan, puan sırasına göre olmak üzere, her bir unvan için boş kadro sayısının beş katına kadar aday yazılı sınava davet edilebilir. Yazılı sınav, içerdiği alanlar bakımından ayrı ayrı değerlendirilir ve değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Her bir alandan en az 60 ve ortalama olarak en az 70 puan almış olma şartı aranır. Bu şekilde yapılan yazılı sınavda başarılı olan adayların tamamı sözlü sınava alınır. Sözlü sınava ilişkin değerlendirme de 100 puan üzerinden yapılır ve en az 70 puan almış olanlardan puan sırasına göre boş kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş sayılır.

Sadece sözlü sınav yapılması halinde, yukarıda belirtilen usul ve esaslara göre hareket edilir.

Kuruma naklen veya yeniden atanma

Madde 11 — Kamu kurum ve kuruluşlarında personel kanunlarına tabi görev yapmakta olanların Kurum kadrolarına atanmalarına ilişkin değerlendirme, Kurum hizmet ihtiyaçları ve atama yapılacak kadronun gerektirdiği nitelikler ile diğer koşullar dikkate alınarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Başkana sunulur. Başkanın görüş ve önerisi doğrultusunda atamalar Kurul kararıyla yapılır.

İki defadan fazla olmamak üzere, kamudaki görevinden kendi isteğiyle çekilenlerden Kurumda görev almak isteyenler, Kurumun ihtiyacı ve boş kadro bulunması ve Başkanın olumlu görüş bildirmesi kaydıyla Kurul tarafından yeniden atanabilirler.

Kurum içi yükselme suretiyle atanacakların değerlendirilmeleri ve atanmaları

Madde 12 — Kurum kadrolarında görev yapmakta olan personelin yükselme suretiyle üst unvanlı kadrolara atanmalarına ilişkin değerlendirme; hizmet gerekleri ve boş kadro durumu gözönünde bulundurularak, kadronun gerektirdiği nitelikleri taşıyanlar arasından, sicil ve performans durumları da dikkate alınarak Kurul kararı çerçevesinde Başkan tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Adayların Yetiştirilmesi, Eğitim ve Yurt Dışı Görevlendirme

BİRİNCİ BÖLÜM

Adayların Yetiştirilmesi ve Eğitim

Adayların yetiştirilmesi

Madde 13 — Aday olarak göreve başlayan personel, görevlendirildiği birim amirinin gözetiminde ve sorumluluğunda, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanacak program çerçevesinde eğitim ve staja tabi tutulur. Bu süre içerisinde ilgili birim amiri tarafından aday personelin, işi öğrenme ve uygulama kabiliyeti, iş ortamına uyumu ve davranışları gibi özellikleri gözlemlenir.

İlgili birim amiri, gözlemlerine ve adayın eğitim ve stajdaki başarısına ilişkin tutanak, belge ve dokümanlar ile varsa aday personelle yapılan görüşmelere ilişkin notlarını da eklemek suretiyle "Aday Personel Değerlendirme Formu"nu doldurarak, adaylık süresinin sona erme tarihinden en az 10 gün önce İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderir.

Hizmet içi eğitim

Madde 14 — Kurum personelinin görevleri ile ilgili olarak pratik ve teorik bilgilerinin artırılması, göreve ilişkin becerilerin kazandırılması, davranışlarının geliştirilmesi, hizmet içinde yetiştirilmesi ve üst görevlere hazırlanması ile hizmette verimlilik, etkinlik ve toplam kalitenin sağlanması amacıyla, Kurum tarafından hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütülür.

Her düzeydeki Kurum personelinin eğitimi amacıyla, hizmet içi eğitim programları düzenlenir. Bu programların, Kurum personelinin eğitim ihtiyaç ve türüne göre, Kurum veya yurt içindeki ya da yurt dışındaki kuruluşlarda uygulanmasına da olanak sağlanır.

Eğitim planı

Madde 15 — Hizmet içi eğitimden beklenen amaçların gerçekleştirilmesi için izlenecek yolları gösteren eğitim politikasına ilişkin düzenlemeler, Başkanın teklifi üzerine Kurul tarafından tespit edilir. Belirlenen politika çerçevesinde, diğer birimlerin görüşleri ile mevcut verilere göre belirlenecek ihtiyaçlar ve olanaklar gözönünde bulundurulmak suretiyle uzun vadeli eğitim planları yapılır.

Eğitim programı

Madde 16 — Eğitim planı çerçevesinde; eğitim konularını, eğitime tabi tutulacakları, eğitimde görevlendirilecekleri, eğitim yerini, başlama tarihini, süresini, araç ve gereçlerini ve her bir eğitim programının tahmini maliyetini gösteren yıllık eğitim programı hazırlanır.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, diğer birimlerin görüşlerini de alarak hazırlayacağı yıllık eğitim programını Başkanın onayını müteakip yürürlüğe koyar.

İKİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Eğitim ve Görevlendirme

Yurt dışında eğitim ve görevlendirme

Madde 17 — Kurum personeline, mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla yurt dışında inceleme ve araştırma, eğitim ve staj imkanı sağlanır. Yurt dışı eğitim, Kurumun görev ve fonksiyonlarının gerektirdiği önceliklere ve ihtiyaçlara göre belirlenir.

Kurum personeli, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği ile Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve ilgili birimlerin görüşleri doğrultusunda; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi veya doğrudan Başkanın önerisi üzerine Kurul kararı ile eğitim, inceleme ve araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderilebilir.

Personel, diğer ülkelerin yetiştirme ve eğitim merkezlerinde, enstitülerinde, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen üniversitelerde veya hizmetle ilgili kurumlarda yetiştirilebilir. Kurul, tespit edilen eğitim merkezleri, enstitüler, üniversiteler ve kurumlar arasından seçim yapabilir.

İnceleme ve araştırma çalışmaları

Madde 18 — Eğitim ve staj dışında, mesleği ile ilgili inceleme ve araştırma amacıyla yurt dışına gönderilen personele, yurt dışında yapacakları çalışmanın kapsamını gösteren ayrıntılı bir program verilir.

Yurt dışında yapılacak çalışma sonucu hazırlanacak raporun yurda dönüş tarihinden itibaren bir ay içerisinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına sunulması zorunludur.

Yurt dışı eğitim ve görevlerde mali haklar

Madde 19 — Yurt dışına gönderilen personele, Kurum tarafından yapılacak ödemeler ve diğer konularda, Kurum mevzuatında hüküm bulunmayan hallerde, aynı koşullarla yurt dışına gönderilen Devlet memurlarının tabi olduğu esaslar uygulanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Disiplin

Disiplin kurullarının oluşumu ve çekilme

Madde 20 — Kurum personeli hakkında disiplin konularında karar vermek üzere, Başkan onayı ile Disiplin Kurulu, Kurul Kararı ile Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulur:

Disiplin Kurulu; bir Başkan Yardımcısı Başkanlığında, Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığından bir grup başkanı ile kıdemli bir denetim uzmanı ve ana hizmet birimleri Daire Başkanlıklarda görevli bir grup başkanı olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

Yüksek Disiplin Kurulu; Başkanın başkanlığında Denetim Dairesi Başkanı, I.Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı ile ana hizmet birimleri Daire Başkanları arasından Kurul tarafından belirlenecek bir Daire Başkanı olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur.

Disiplin Kurullarından çekilme yazılı olarak ve gerekçeleri belirtilerek yapılır. Disiplin Kurulundan çekilme taleplerini Yüksek Disiplin Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulundan çekilme taleplerini ise Kurul karara bağlar.

Uygulama

Madde 21 — Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenler; Başkan Yardımcılığı, I.Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlığı, Grup Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği ile Müdürlük görevlerine atanamazlar.

Görevden uzaklaştırma

Madde 22 — Görevden uzaklaştırmaya, Başkan ve soruşturma yetkisi verilmiş denetim uzmanı yetkilidir.

Ceza kovuşturmasında görevden uzaklaştırma

Madde 23 — Haklarında mahkemelerde cezai kovuşturma yapılan personel, Kurul kararı çerçevesinde Başkan veya soruşturma yetkisi verilmiş denetim uzmanı tarafından görevinden uzaklaştırılabilir.

BEŞİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Harcırah

Madde 24 — Personel hakkında, Kurum Harcırah Yönergesi hükümlerine göre ödeme yapılır.

Sosyal yardımlar

Madde 25 — Kurum personeline verilecek doğum, evlenme, ölüm, cenaze, yiyecek, giyecek ve tedavi yardımları şeklindeki sosyal yardımların ödenmesine ilişkin usul ve esaslar, 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararnameye dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu kararları ve diğer düzenlemeler çerçevesinde Kurul tarafından belirlenir.

ALTINCI KISIM

Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

Madde 26 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 4733 sayılı Kanun, Kurum tarafından çıkarılan Yönetmelik ve diğer düzenlemeler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış bulunan mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 27 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——

Trakya Üniversitesinden:

Trakya Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Yönetmeliği’nin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 7 Mart 1997 tarihli ve 22926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Trakya Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

TARİH          : 4/6/2003

KARAR NO : 2003/36

KONU          : Araç Muayenesi İstasyonlarının Özelleştirme Kapsamına Alınması

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 20/5/2003 tarih ve 4246 sayılı yazısına istinaden,

1) Araç muayene istasyonlarının özelleştirme kapsamına alınarak, hazırlık işlemine tabi tutulmalarına,

2) Hazırlık işlemlerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülmesine,

3) Hazırlık işlemlerinin 8 ay içerisinde tamamlanmasına,

karar verilmiştir.

Sayfa Başı