Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

12 Mart 2003

ÇARŞAMBA

Sayı : 25046

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu’nun İstifasına Dair İşlem

— Başbakan Abdullah GÜL Başkanlığındaki 58. Hükümetin İstifa Etmesi ile İlgili Tezkere

Bakanlar Kurulu’nun Kurulmasına Dair İşlem

— Bakanlar Kurulu’nun Yeniden Kurulması İçin, Siirt Milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Görevlendirilmesine Dair Tezkere

Milletlerarası Andlaşma

2003/5293 Türk-Makedon Karma Ekonomik Komisyonu Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolu’nun Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/5290 Antalya İli, Merkez İlçe, Sütçüler Mahallesi’nde Bulunan, Mülkiyeti Hazine’ye Ait Bazı Taşınmaz Malların 4706 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesi Çerçevesinde Kullanılmak Üzere Tespiti Hakkında Karar

2003/5305 Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Statü’nün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Atama Kararları

— Devlet, Millî Savunma, Sağlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Sınır Tespit Kararı

— Sınır Tespitine Dair Bir Adet Karar

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

Yönetmelikler

— Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Yabancı Diller Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 ve 17 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yaşar Üniversitesi Kuruluş ve Ana Teşkilat Yönetmeliği

Tebliğ

— Kimyevi Gübre Denetimleri Sırasında Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No : 2003/8)


11/3/2003 Tarihli ve 25045 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, 212 sayılı 

Yüksek Seçim Kurulu Kararı yayımlanmıştır.


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu’nun İstifasına Dair İşlem

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

11 Mart 2003

B.02.0.PPG.0.12-300-01/4136

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Yeni bir hükümet kurulmasına imkan sağlamak için, başkanlığımda kurulmuş bulunan 58. Hükümetin istifasının kabulünü saygılarımla arz ederim.

Abdullah GÜL

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

11 Mart 2003

B.01.0.KKB.01-08-1-2003-315

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11 Mart 2003 günlü, B.02.0.PPG.0.12-300-01/4136 sayılı yazınız.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulu’nun istifası kabul edilmiştir. Bugüne kadar yapmış olduğunuz hizmetleriniz için teşekkür eder; yeni Hükümet kuruluncaya kadar, göreve devam edilmesini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu’nun Kurulmasına Dair İşlem

 

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

11 Mart 2003

B.01.0.KKB.01-08-2-2003-316

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11 Mart 2003 günlü, B.01.0.KKB.01-08-1-2003-315 sayılı yazımız.

Bakanlar Kurulu’nun yeniden kurulması için,Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109. maddesi uyarınca, Siirt Milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN görevlendirilmiştir.

Seçilecek Bakanların atanmaları yapıldıktan sonra, Bakanlar Kurulu Listesinin ayrıca gönderileceğine bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2003/5293

4 Temmuz 2002 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türk-Makedon Karma Ekonomik Komisyonu Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolu”nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 20/1/2003 tarihli ve EİGY/22942 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre,BakanlarKurulu’nca 7/2/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

     

Başbakan

     

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

O. PEPE

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı V.

—— • ——

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2003/5290

Antalya İli, Merkez İlçe, Sütçüler Mahallesi’nde bulunan ve ekli listede nitelikleri belirtilen, mülkiyeti Hazine’ye ait taşınmaz malların 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi çerçevesinde kullanılmak üzere tespiti; Maliye Bakanlığı’nın 31/1/2003 tarihli ve 3690 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre,Bakanlar Kurulu’nca 7/2/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

     

Başbakan

     

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

O. PEPE

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı V.

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5305

Ekli “Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Statü”nün yürürlüğe konulması; Sermaye Piyasası Kurulunun önerisine dayanan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 20/2/2003 tarihli ve 506 sayılı yazısı üzerine, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 40/C maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 27/2/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

     

Başbakan

     

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Baka

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Atama Kararları

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3963

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 4800 ek göstergeli Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcılığına, Faruk UYSAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 4668 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

11 Mart 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                 Prof. Dr. B. ATALAY

   Başbakan                             Devlet Bakanı

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3972

1 — Bu kararda kimliği yazılı onbir yedek askerî hâkim subayın, karşısında gösterilen görev yerlerine atandırılmaları, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 16 ncı ve EK-3 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

11 Mart 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL                   M. V. GÖNÜL

   Başbakan                 Millî Savunma Bakanı

Hv.K.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Durali KARACA, TRABZON, 287-7625, 30/11/2002, Hv.K.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrd.lığına-ANKARA

6 ncı Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Erkan KALKAN, AKSARAY, 287-4464, 30/11/2002, 6 ncı Kor.K.lığı As.Mah.As.Hâk.Yrd.lığına-ADANA

7 nci Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Gökhan TANERİ, AKSARAY, 287-7705, 30/11/2002, 7 nci Kor.K.lığı As.Mah.As.Hâk.Yrd.lığına-DİYARBAKIR

8 inci Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Adnan TOSUN, ELAZIĞ, 287-7721, 30/11/2002, 8 inci Kor.K.lığı As.Mah.As.Hâk.Yrd.lığına-ELAZIĞ

K.T.B.K.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Zekeriya KABASAKAL, ÇORUM, 287-7651, 30/11/2002, K.T.B.K.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrd.lığına-KIBRIS

Gn.Dz.Sh.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Serdar MUTTA, HATAY, 287-7654, 30/11/2002, Gn.Dz.Sh.K.lığı As.Mah.As.Hâk.Yrd.lığına-İZMİR

9 uncu P.Tüm.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Hamza ÖZEY, KONYA, 287-7665, 30/11/2002, 9 uncu P.Tüm.K.lığı As.Mah.As.Hâk.Yrd.lığına-SARIKAMIŞ

Dağ Kom.Ok. ve Eğt.Mrk.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., İsmail TANDOĞAN, ÇORUM, 287-7734, 30/11/2002, Dağ Kom.Ok. ve Eğt.Mrk.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrd.lığına-ISPARTA

5 inci P.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Süreyya SAYGIN, ERZURUM, 287-4706, 30/11/2002, 5 inci P.Er.Eğt.Tug.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrd.lığına-SİVAS

5 inci Zh.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Emin Kürşat DEMİRALAY, OSMANİYE, 287-7610, 30/11/2002, 5 inci Zh.Tug.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrd.lığına-GAZİANTEP

12 nci Mknz.P.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Sezer SÖYLEMEZ, MALATYA, 287-7722, 30/11/2002, 12 nci Mknz.P.Tug.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrd.lığına-AĞRI

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3973

1 — Bu kararda ismi yazılı dokuz Hâkim Subay’ın karşılarında gösterilen görevlere atanmaları 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

11 Mart 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL                M. V. GÖNÜL

    Başbakan              Millî Savunma Bakanı

7 nci Kor.K.As.Sav.Yrd.As.Sav.lığından DİYARBAKIR, Hâk.Yzb., Şakir AYTAŞ, AYDIN, 1991-Yd.2, 30/8/1998, 3 üncü Komd.Tug.K. Disiplin Sb.lığına-SİİRT

1 inci Or.K.As.Sav.As.Sav.Yrd.lığından İSTANBUL, Hâk.Yzb., Hüseyin ÇEKEN, İZMİR, 1992-İs.6, 30/8/2001, 7 nci Kor.K.Ad.Müş.Yrd.lığına-DİYARBAKIR

3 üncü Or.K.As.Sav.Yrd.As.Sav.lığından ERZİNCAN, Hâk.Yzb., Cemil ÇELİK, ERZURUM, 1993-4, 30/8/2001, 23 üncü J.Snr.Tüm.K. Disiplin Sb.lığına-ŞIRNAK

9 uncu Kor.K.As.Sav.Yrd.As.Sav.lığından ERZURUM, Hâk.Yzb., Mustafa Kemal COŞAR, KONYA, 1994-Yd.1, 30/8/2002, 70 inci Mknz.P.Tug.K. Disiplin Sb.Yrd.lığına-MARDİN

Askeri Yargıtay Bşk.lığı Baş Savcı Yrd.lığından ANKARA, Hâk.Ütğm., Mehmet ALP, TRABZON, 1994-7, 30/8/1997, 16 ncı Zh.Tug.K. Disiplin Sb.lığına-DİYARBAKIR

J.Gn.K.Ad.Müş.Adli ve İdari Davalar Ş.Md.V.liğinden ANKARA, Hâk.Yzb., Mehmet ŞİMŞEK, İÇEL, 1994-10, 30/8/2002, 172 nci Zh.Tug.K.lığı Disiplin Sb.lığına-KAHRAMANMARAŞ

8 inci Kor.K.As.Sav.Yrd.As.Sav.lığından ELAZIĞ, Hâk.Ütğm., Ali Müjdat ESKİ, GİRESUN, 1994-11, 30/8/1997, Dağ Komd.Tug.K. Disiplin Sb.lığına-HAKKARİ

5 inci Kor.K.As.Sav.Yrd.As.Sav.lığından ÇORLU/TEKİRDAĞ, Hâk.Yzb., Birol DİNLER, İZMİR, 1994-12, 30/8/2002, 20 nci Zh.Tug.K. Disiplin Sb.lığına-ŞANLIURFA

J.Asyş.Kor.K.As.Sav.Yrd.As.Sav.lığından VAN, Hâk.Ütğm., Uğur AYDIN, AMASYA, 1997-1, 30/8/2000, J.Asyş.Kor.K.Ad.Müş.Yrd.lığına-VAN

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3974

1 — Bu kararda ismi yazılı iki Hâkim Subay’ın karşılarında gösterilen görevlere atanmaları 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

 

11 Mart 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                M. V. GÖNÜL

    Başbakan              Millî Savunma Bakanı

 

K. K. Ad. Müş. Huk. İşl. Md.Yrd.lığından ANKARA, Hâk. Bnb., Can AKDOĞAN, İZMİR, 1988-Top. 55, 30/8/2002, 2 nci Or. K. Ad. Müş. Yrd.lığına-MALATYA

8 inci Kor. K. As.Mah. As. Hâk.liğindenELAZIĞ, Hâk. Yzb., Muzaffer YasinASLAN, DENİZLİ, 1992-4, 30/8/2000, 70 inci Mknz. P. Tug. K. Disiplin Sb. lığına-MARDİN

—— • ——

Sağlık Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3947

1 — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Sait KARAGÜL’ün, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

11 Mart 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL              Prof. Dr. R. AKDAĞ

  Başbakan                           Sağlık Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3964

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Uzmanı İlhami ÖZŞAHİN’in atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ile 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

11 Mart 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL                           Dr. M.H. GÜLER

    Başbakan                   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararı

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3979

1 — Kayseri İli Akkışla İlçesine bağlı Uzunçayır Köyünün Kululu Belediyesi sınırları içerisine alınması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

11 Mart 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL                               A. AKSU

   Başbakan                                İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından :

Aralık 2002 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yükseltilmelerine karar verilen adlî yargı hâkim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idarî yargı hâkimlerine ait sıra defterleri 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 29 uncu maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir.

 

ADLÎ YARGI

A - HÂKİM SINIFI

                           Sıra

Sicil

   

                           No                 :

No              :

Adı Soyadı                              :

Memuriyeti                                                    :

2 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

1

28269

Nilüfer ÖNCEL

Yargıtay Tetkik Hâkimi

2

34488

Zeka KAYALI

Fatsa Hâkimi

3

32497

Hüseyin KARAMANOĞLU

Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

4

32522

Candaş İLGÜN

Erdemli Hâkimi

5

31576

Faruk ÇİNÇİN

Bafra Hâkimi

6

31416

Hülya ÇIĞ

Torbalı Hâkimi

7

31456

Mustafa ERDOĞAN

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

8

31537

Turgut EMİROĞLU

Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

9

32371

Ali ŞAHİN

Kırıkkale Hâkimi

10

31496

Çetin DURAK

Çubuk Hâkimi

11

38383

Selma ŞENDOĞAN

Erciş Hâkimi

12

33413

Abdunnasır ŞENGÜL

Biga Hâkimi

13

32872

Halis GÜMÜŞOĞLU

Ceyhan Hâkimi

14

31421

Rüveyde KANER

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi

15

38389

Mine ARISOY

Yargıtay Tetkik Hâkimi

16

31671

Erol CEYLAN

Karacabey Hâkimi

17

31495

Adem DERİN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

18

31507

Adnan CANSU

Bulancak Hâkimi

19

34207

Celalettin EDECAN

Kozan Hâkimi

20

32521

Yıldırım BAYRAK

Tokat Hâkimi

21

31586

Sami ÖZTÜRK

Denizli Hâkimi

22

32489

Recayi KAYA

Tarsus Hâkimi

23

32229

Mehmet Ali YILDIZ

Batman Hâkimi

24

32490

Muharrem DURSUN

Kemalpaşa Hâkimi

25

38381

Ayhan AKYÜREK

Adalet Müfettişi

26

32156

Nurdan OKUR

Anayasa Mahkemesi Raportörü

27

30134

Rahime Gülten YAŞAR

Yargıtay Tetkik Hâkimi

28

31427

Gülfem SAYGILI

Yargıtay Tetkik Hâkimi

29

31533

Hikmet ŞAHİN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

30

31577

Hamdullah PAKSOY

Yargıtay Tetkik Hâkimi

31

31609

Mehmet TOPRAK

Yargıtay Tetkik Hâkimi

32

32158

Zümrüt ESKİCİNDİL

Yargıtay Tetkik Hâkimi

33

32170

Aynur İĞDE

Yargıtay Tetkik Hâkimi

34

32486

Yavuz KÖKTEN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

35

38590

Semra TURAN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

36

32882

İbrahim OKUR

Adalet Bakanlığı Daire Başkanı

2 nci derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;

1

34498

Mustafa Çağlar ONURAL

Yığılca Hâkimi

2

32496

Hakan SOYBİR

Amasya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

3

31423

Mihriye TARLAN

Van Hâkimi

4

34839

Hıdır ERULAŞ

Aydıntepe Hâkimi

5

31594

Melih OSMANÇAVUŞOĞLU

Trabzon Hâkimi

2 nci derecede yükselmeye lâyık olan;

1

32247

Rafet EMRE

Kahramanmaraş Hâkimi

2

31590

Mehmet Emin SÖNMEZLER

Kestel Hâkimi

3

32483

Şaban ALTUNIŞIK

Durağan Hâkimi

4

31545

Kazım DOĞUER

Van Hâkimi

3 üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

1

34611

Melih KÜÇÜKARSLAN

Kırıkhan Hâkimi

2

35341

Menderes YILMAZ

Ondokuzmayıs Hâkimi

3

33864

İlknur KANSIZ

Çorlu Hâkimi

4

33278

Nezihat AKÇADIRCI

Ceyhan Hâkimi

5

33336

Kadir İNAN

Erdemli Hâkimi

6

36124

Fidan BALCI

Yargıtay Tetkik Hâkimi

7

34827

Cevdet EKİZOĞLU

Akçakoca Hâkimi

8

33351

Ahmet YENER

Osmaniye Hâkimi

9

33293

Özgül KÜÇÜKEL

Alaşehir Hâkimi

10

33510

Ayhan AYAN

Kırklareli Hâkimi

11

34817

Mustafa Kemal ÖZÇELİK

Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi

12

39015

Gülay ARSLAN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

13

33422

Halil İbrahim ÇELEBİ

Bafra Hâkimi

14

38395

Mürşide POLAT

Zonguldak Hâkimi

15

33345

Suat YÜREKLİ

Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

16

33870

Berrin AKSOYAK

Kırıkkale Hâkimi

17

33201

Songül AKKUŞ

Dikili Hâkimi

18

33491

Şevki ULUÇAM

Aksaray Hâkimi

19

33454

Mustafa ÇAĞATAY

Kırşehir Hâkimi

20

33858

Arzu Esra KOTAN

Van Hâkimi

21

34643

Niyazi ERDOĞAN

Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

22

34014

Ali AKIN

Avanos Hâkimi

23

33321

Mehmet GÖVLER

Ünye Hâkimi

24

33275

Orkide TÜRKOĞLU

Gaziantep Hâkimi

25

33522

Cemil KURU

Silivri Hâkimi

26

33286

Türkşen AKDAMAR

Besni Hâkimi

27

33356

Ali SERİN

Çumra Hâkimi

28

33461

Şuayip ŞEN

Muş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

29

33930

Esra Derya ERCAN

Zonguldak Hâkimi

30

33329

Mustafa Yücel KAYNAR

Ortaköy (Çorum) Hâkimi

31

33269

Ramazan SEÇKİN

Bandırma Hâkimi

32

35313

Süreyya ARMUTCU

Kızılırmak Hâkimi

33

33258

Ogün MADEN

Dörtyol Hâkimi

34

37599

Zeynep HAYRET

Eşme Hâkimi

35

34815

Rüstem ÖZBEK

Siirt Hâkimi

36

35339

Ali CIRIK

Kurtalan Hâkimi

37

35317

Mehmet Salih YILDIRIM

Kadirli Hâkimi

38

33298

Aliye SAAT KAÇAR

Oltu Hâkimi

39

40323

Ömer Faruk ALTINTAŞ

Borçka Hâkimi

40

38601

Mehmet ÇELİK

Ortaköy (Aksaray) Hâkimi

41

34818

Turan Ahmet TAŞKAYA

Oltu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

42

33333

Aydın IŞIK

Sarıkaya Hâkimi

43

33961

Halil EKMEKÇİ

Taşova Hâkimi

44

33287

Fulya BAŞARAN

Tokat Hâkimi

45

34136

Mehmet FETTAHOĞLU

Bafra Hâkimi

46

33418

Adem ASLAN

Körfez Hâkimi

47

34654

Sami TETİK

Çorlu Hâkimi

48

33187

Nalan KAYAALP

Yatağan Hâkimi

49

33326

Aydın BAŞAR

Gölyaka Hâkimi

50

38583

Hatice Zerrin GÜRKANLI

Yalvaç Hâkimi

51

34386

Mustafa Hakan UĞUR

Şile Hâkimi

52

33509

İbrahim KIR

Adalet Müfettişi

53

34475

İdris TAŞCAN

Adalet Müfettişi

54

34665

Yusuf MEMİŞ

Adalet Müfettişi

55

33247

Oğuz KORKMAZ

Yargıtay Tetkik Hâkimi

56

33353

Arif NAKİLCİOĞLU

Yargıtay Tetkik Hâkimi

57

33467

Şahin ÇİL

Yargıtay Tetkik Hâkimi

58

33294

Ülkü GÜLER

Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi

3 üncü derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;

1

33511

Ali KAYAOĞLU

Bandırma Hâkimi

2

34811

Ahmet Fatih SOFU

Hassa Hâkimi

3

34274

Atilla OĞUZ

Bodrum Hâkimi

4

33414

Mehmet Yusuf DALGIÇ

Soma Hâkimi

5

34806

Ahmet Vedat SERİN

Akköy Hâkimi

6

33249

Cafer Koray ÜNAL

Kars Hâkimi

7

33455

Sevgi TÜRER

Zonguldak Hâkimi

8

34226

Fatih KARAKULLUKÇU

Sandıklı Hâkimi

9

33531

Suat SUBAŞI

Çine Hâkimi

10

33290

Nursel GÜVEN

Düzce Hâkimi

11

33428

İhsan İsa ARISOY

Amasya Hâkimi

12

38391

Bilge IŞIK

Yargıtay Tetkik Hâkimi

13

33299

Selma ELVER

Sinop Hâkimi

14

33295

Hatice KARA

Rize Hâkimi

3 üncü derecede yükselmeye lâyık olan;

1

38390

Mehtap KARSLI

Yeşilyurt (Malatya) Hâkimi

2

33536

Zafer GEÇER

İskenderun Hâkimi

4 üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

1

36127

Şenol TUTUŞ

İncesu Hâkimi

2

32504

Bekir ERİN

Silvan Hâkimi

3

36130

İbrahim İLHAN

İyidere Hâkimi

4

34782

Kamil UÇGUN

Balâ Hâkimi

5

38662

Selçuk AY

Tufanbeyli Hâkimi

6

35130

Yasemin AKGÜL

Alpu Hâkimi

7

34649

Ali Rıza AKKAYA

Mustafa Kemalpaşa Hâkimi

8

34933

Özlem ALTUN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

4 üncü derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;

1

33545

Ataman İŞCAN

Güroymak Hâkimi

2

34204

Mustafa KARAKEÇİLİ

Harmancık Hâkimi

4 üncü derecede yükselmeye lâyık olan;

1

33486

Fikret BAYSAL

Pazar (Rize) Hâkimi

2

41412

Alaattin ÇAMBEL

Germencik Hâkimi

5 inci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

1

35227

Feyzan AKBAŞ

Salihli Hâkimi

2

35051

Derviş TANDOĞAN

Susuz Hâkimi

3

35141

Şenay SOYLU

Yargıtay Tetkik Hâkimi

4

35343

İsmail ŞENGÜL

Sivrihisar Hâkimi

5

35334

Gülseren KALDIRIM

Yatağan Hâkimi

6

37349

Gönül YABANCI ATA

Çeltikçi Hâkimi

7

35182

Esat ÖZDEM

Nizip Hâkimi

8

34955

Canan SEÇGİN

Avanos Hâkimi

9

35893

Gökçe YILDIRIM

Gümüşhane Hâkimi

10

34916

Şükran DAĞLI İLGÜN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

11

34919

Zeynep (YILMAZ) AYDIN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

12

35480

Muktedir LALE

Lâçin Hâkimi

13

35277

Ayşe GEREM

Delice Hâkimi

14

34870

Mustafa AKMAZ

Yargıtay Tetkik Hâkimi

15

35241

Murat YÜCEL

Bor Hâkimi

16

37558

Fatih KAYABALI

Cizre Hâkimi

17

34878

Ahmet FINDIK

Afşin Hâkimi

18

41463

Erdoğan YÜCEL

Boğazlıyan Hâkimi

19

35067

Serpil ŞATIR

Haymana Hâkimi

20

35331

Zeynep ŞAHİN

Kahramanmaraş Hâkimi

21

34867

Abdurrahman KAVUN

Afşin Hâkimi

22

35905

Alper Yükselen BİKİRLİ

Beyşehir Hâkimi

23

35243

Resmiye SÜRMELİ

Kiraz Hâkimi

24

34966

Ahmet ŞANVERDİ

Çarşıbaşı Hâkimi

25

37394

İbrahim BALKAN

Eynesil Hâkimi

26

35062

Turan AKGÜN

Kırkağaç Hâkimi

27

37675

Kasım BAYBUĞA

Sarıyahşi Hâkimi

28

37240

Celal KOÇ

Tavas Hâkimi

29

37266

Sedat Sami HAŞİLOĞLU

Sulusaray Hâkimi

30

34894

Nuray DURMAZ

Pınarhisar Hâkimi

31

35132

Cavidan TEPE

Bartın Hâkimi

32

35234

Yeter AYDIN

Sultanhisar Hâkimi

33

36569

Cihan KART

Anamur Hâkimi

34

34921

Gül ALTINOK

Van Hâkimi

35

36575

Nazım DİK

Bingöl Hâkimi

36

35188

Şule Şenda OTO BAYAR

Lalapaşa Hâkimi

37

35110

Dudu İrem TOROS

Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi

38

34952

Gökmen DEMİRCAN

Marmaris Hâkimi

39

35123

Munise TÜRKPENÇE

Kavaklıdere Hâkimi

40

35240

Veysel BÜLBÜL

Arpaçay Hâkimi

41

35043

Ayşe KAPLAN

Saray (Tekirdağ) Hâkimi

42

34885

Selda KARAMAN

Doğubayazıt Hâkimi

43

34914

Cemile ÇALIŞGAN

Kalecik Hâkimi

44

35122

Hatice KILINÇ

Nevşehir Hâkimi

45

35173

Tuna AYDIN

Şırnak Hâkimi

46

37661

Murat GÜVEN

Muş Hâkimi

47

34988

Melike TANAĞARDI

Beylikova Hâkimi

48

34903

Necla YILMAZ

Yargıtay Tetkik Hâkimi

49

34906

İzgen TOK

Yargıtay Tetkik Hâkimi

50

34937

Nihat YILDIRIM

Yargıtay Tetkik Hâkimi

51

34940

Emel Çiğdem DEMİRSOY

Yargıtay Tetkik Hâkimi

52

35140

Ata DURAK

Yargıtay Tetkik Hâkimi

53

35278

Nuray YILMAZ

Yargıtay Tetkik Hâkimi

54

36077

Hülya ÇETİN

Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi

55

37130

Fatma Nur ÖZMERİÇ

Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi

5 inci derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;

1

37511

Melih HANÇAR

Mihalıççık Hâkimi

2

34982

Çiğdem KURUTAN

Savaştepe Hâkimi

3

37377

Elife Selma SÖZEN

Cihanbeyli Hâkimi

4

41406

İsa KARAKOÇ

Safranbolu Hâkimi

5

37287

Hüseyin Yaşar ÖZYAVUZ

Şaphane Hâkimi

6

37624

Dilek (KAYRAK) ŞEN

Taşova Hâkimi

7

41409

Nuray (ÖZ) DEMİR

Pülümür Hâkimi

8

37203

Asuman Zeynep TAŞTAN

Silopi Hâkimi

9

36930

Bedri KESMEZ

Azdavay Hâkimi

10

35295

Hicran SÜZER

Karaburun Hâkimi

11

34946

Mahmut AKTÜRK

Şarkikaraağaç Hâkimi

12

34902

Emine TABAR

Sorgun Hâkimi

13

35231

Hatice DÖNMEZ

Iğdır Hâkimi

14

36941

Cemal Fazıl KARAKAŞ

Emirgazi Hâkimi

15

37504

Süleyman Murat KAYA

Alaca Hâkimi

16

35125

Serap GÜLİTER MANSUROĞLU

Yargıtay Tetkik Hakimi

17

35221

Nezahat SAYAN

Cizre Hâkimi

18

40360

Özgür AKTUĞ

Tut Hâkimi

19

35186

Suzan KURAR

Taşkent Hâkimi

20

36857

Birsen TÜRK

Torul Hâkimi

21

35095

Sıddıka TAŞÇI

Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi

22

35137

Sevim ERDAL

Manavgat Hâkimi

23

37247

Mustafa KUTLU

Kemaliye Hâkimi

24

34868

Mustafa YALÇIN

Digor Hâkimi

25

35081

Mine ÖZTÜRK

Alaplı Hâkimi

26

35017

Nurcan KILINÇ

Alaca Hâkimi

27

35248

Hatice İlkay PAMUK

Elmalı Hâkimi

28

37682

Murat YALÇINKAYA

Ağlı Hâkimi

29

35129

İpek ZAMANİS

Kırıkhan Hâkimi

30

34999

Özden DOĞAN

Çekerek Hâkimi

31

37010

Ramazan ÇINAR

Ürgüp Hâkimi

32

34930

Yasemin Banu YALÇINKAYA

Yargıtay Tetkik Hâkimi

5 inci derecede yükselmeye lâyık olan;

1

41467

İbrahim ÜNAL

Refahiye Hâkimi

2

35251

Yaşar AKKOYUN

Karapınar Hâkimi

6 ncı derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

1

38220

Adem DOĞRU

Kulp Hâkimi

2

37938

Gülseren ÖKDEMİR

Arguvan Hâkimi

3

37944

Mustafa ARTUÇ

Ağlı Hâkimi

4

37336

Hasan BİLGİN

Buldan Hâkimi

5

37948

Ali YILDIZ

İspir Hâkimi

6

37015

Gülaser GÖKDEMİR TEKDAL

Sarayönü Hâkimi

7

38548

Duygu Mengi AKÇADIRCI

İscehisar Hâkimi

8

38167

Cem SAĞDIÇ

Beytüşşebap Hâkimi

9

38057

Hüseyin ÖZTÜRK

Tavşanlı Hâkimi

10

37954

Emel SOLAK

Kağızman Hâkimi

11

38530

Ülkü Nilşat DİVARCI

Hazro Hâkimi

12

38075

Hafize TAŞKIN

Iğdır Hâkimi

13

37048

Nurettin DİN

Derebucak Hâkimi

14

38525

Mehmet Hakkı ALTUN

Beyağaç Hâkimi

15

38250

Elif YALÇIN DERELİ

Maden Hâkimi

16

38286

Nazan ÖZER

Turhal Hâkimi

17

37950

Tamer KESKİN

Tutak Hâkimi

18

38910

Cem Reşit EYÜBOĞLU

Alpu Hâkimi

19

37934

Kerim KANLI

Yeşilova Hâkimi

20

37956

Erol MUTLU

Kozluk Hâkimi

21

38514

Ahmet Altuğ PAMUK

Posof Hâkimi

22

38536

Bülent SELİM

Aydıntepe Hâkimi

23

40260

Yaşar TURAN

Diyarbakır Hâkimi

24

38570

Sibel VAROL

Ağrı Hâkimi

25

38078

Temel BİRİNCİ

Adilcevaz Hâkimi

26

38516

Fuat USLU

Hozat Hâkimi

27

38643

Mehmet UĞUR

Dicle Hâkimi

28

38543

Yusuf LEYLA

Türkeli Hâkimi

29

38901

Murat İŞLEYEN

Çayırlı Hâkimi

30

38521

Filiz (ERONAT) BÜKÇEZ

Yeşilyurt (Tokat) Hâkimi

31

38300

Neslihan AKSAKAL

Aşkale Hâkimi

32

38285

Ramazan ÖZCAN

İhsaniye Hâkimi

33

37947

Mesut ERBAŞ

Çaldıran Hâkimi

34

38136

Uzay YILDIZ

Yüksekova Hâkimi

35

38668

Esin ÖZBİLGİN

Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi

6 ncı derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;

1

37942

Mevlüt GÜLBUDAK

Köprübaşı (Trabzon) Hâkimi

2

38186

Murat KOPER

Sason Hâkimi

3

36940

Orhan KÜÇÜKFİDANCI

Pazaryolu Hâkimi

4

37958

Mehmet ÖZYALÇIN

Yüksekova Hâkimi

5

38162

Cem Volkan ACAR

Kulu Hâkimi

6

37959

İsmail ZARARSIZ

Yedisu Hâkimi

7

37380

Hatice SAYIN

Arguvan Hâkimi

8

35842

Maksut KARAKULAK

Bulanık Hâkimi

9

38299

İlknur ACAR

Kulu Hâkimi

10

37936

Okan BATO

Harran Hâkimi

11

38703

Hüseyin ŞAHİN

Ovacık (Karabük) Hâkimi

12

38058

Ali ASLAN

Gürpınar Hâkimi

13

38569

Atilla TANRIVERMİŞ

Aladağ Hâkimi

6 ncı derecede yükselmeye lâyık olan;

1

41403

Özcan GÜNGÖR

Çayeli Hâkimi

2

38253

Gülsay TURAN

İncesu Hâkimi

3

41414

Gamze (BALTA) ÜNAL

Develi Hâkimi

4

41388

Behçet AŞILAR

Taşköprü Hâkimi

5

38082

Meltem BOLKAR TAŞÇI

Pazar (Tokat) Hâkimi

6

37951

Yeşim SAYILDI

Gürgentepe Hâkimi

7

40966

Yunus ÖNAL

Selçuk Hâkimi

7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

1

39607

Umut İMAL

Abana Hâkimi

2

39932

Yüksel KARAKUŞ

Otlukbeli Hâkimi

3

41394

Mehmet Fatih ATALAY

Çaycuma Hâkimi

4

40448

Ahmet Önder KOCADEMİR

Pertek Hâkimi

5

40749

Mestan Özgür ÖZCAN

Dörtyol Hâkimi

6

40139

Miktat BAŞARAN

Sivaslı eski Hâkimi halen Suruç Cumhuriyet Savcısı

7

40153

Hacı Mustafa YAZICI

Ferizli Hâkimi

8

39560

Yusuf DEMİREL

Taşlıçay Hâkimi

9

41034

Şamil SEVİNÇ

Rize Hâkimi

10

39888

Kenan TÜRKMEN

Ardahan Hâkimi

11

40178

Nahit KÖSEOĞLU

Balıkesir Hâkimi

12

39595

Edip Utku ÖZKAN

Erzurum Hâkimi

13

41147

Erkan İLBAY

Sakarya Hâkimi

14

41386

Aysun UÇAR

Kaman Hâkimi

15

39844

Hayrettin SEVİM

Yalova Hâkimi

16

40152

Sabri ALCA

Kavak Hâkimi

17

40047

Yusuf SEVİMLİ

Varto Hâkimi

7 nci derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;

1

41023

Adnan DEMİR

Çekerek eski Hâkimi halen Viranşehir Cumhuriyet Savcısı

2

39634

Burhan UYKUN

Yeşilhisar Hâkimi

3

39553

Cengiz SERT

Kurucaşile Hâkimi

5

40023

İsmail MALAY

Tekman Hâkimi

6

40194

Serkan ÇAĞLAYAN

Beyağaç Hâkimi

7

40021

Dursun YILMAZ

Eğil Hâkimi

8

39900

Hacı Hüseyin SOLAK

Fethiye Hâkimi

9

39882

Talip AYDIN

Şefaatli Hâkimi

10

39636

Hayati YILMAZ

Demirköy Hâkimi

7 nci derecede yükselmeye lâyık olan;

1

40744

İbrahim ACARLI

Hınıs Hâkimi

2

41398

Şenol TAŞ

Konya Hâkimi

3

41413

Halit ÇAVUŞ

Ondokuzmayıs Hâkimi

4

41407

Hüseyin ULUÇAY

Çüngüş Hâkimi

5

40747

Hasan AKDOĞAN

Buharkent Hâkimi

6

40743

Cemal Alper ÜNAL

Evren Hâkimi

7

41415

Aytekin ÖZANLI

Sürmene Hâkimi

8

41445

Ramazan DEMİREKİN

Erdek eski Hâkimi halen Selim Cumhuriyet Savcısı

9

40798

Ertem KÜÇÜK

Çukurca Hâkimi

10

41442

Ahmet Erkan DEVECİ

Avanos Hâkimi

11

41443

Mehmet YAVAŞ

Akhisar Hâkimi

12

41431

Meral BOZ

Gebze Hâkimi

13

40250

Ali Rıza DOĞMUŞ

Kandıra Hâkimi

14

41402

Ünal ÖZTÜRK

Silifke Hâkimi

15

41128

Osman YILMAZ

Of Hâkimi

16

41377

Fahrettin DÜZALAN

Akseki Hâkimi

17

39693

Erol KARAASLAN

Gelendost Hâkimi

18

41150

Abdullah KÖKSAL

Uluborlu Hâkimi

19

41384

Mahmut AYDOĞMUŞ

İslâhiye Hâkimi

20

40018

Kadir ABDİİMAMOĞLU

Birecik Hâkimi

21

41400

Mustafa Dinçer ŞENTÜRK

Savaştepe Hâkimi

22

41411

Ogün Ahmet TEPE

Sarıgöl Hâkimi

23

41380

Sadık GÖYMEN

Ömerli Hâkimi

8 inci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

1

40816

Mehmet UĞURLU

Anamur Hâkimi

2

40919

Veysel ASLAN

Nizip Hâkimi

3

41094

Hüseyin ÇELEBİ

Cumayeri Hâkimi

4

41450

Neşet UÇAKCIOĞLU

Eskişehir Hâkimi

5

41041

Arif KAPKARA

Denizli Hâkimi

6

40909

Hafize BENLİ

Malatya Hâkimi

8 inci derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;

1

41401

Hakan GÜLTEKİN

Ereğli (Karadeniz) Hâkimi

2

41048

Bilâl UYSAL

İnegöl Hâkimi

8 inci derecede yükselmeye lâyık olan;

1

40868

Yakup DOKGÖZ

Sarıkamış Hâkimi

2

40975

Hakan ÖZDEŞ

Alaşehir Hâkimi

3

42109

Nuray (AKAR) SAVUR

Giresun Hâkimi

4

41005

Hasan GELİR

Şırnak Hâkimi

5

41018

Murat ERDİL

Şuhut Hâkimi

6

41899

Yıldız (IŞIKLI) GÖREN

Van Hâkimi

7

40891

Şahinder GÜNDÜZ

Şarkikaraağaç Hâkimi

8

41373

Faruk AYDIN

Bigadiç Hâkimi

9

40828

Onur TEKER

İmranlı Hâkimi

10

41063

Yakup MACİT

Ağaçören Hâkimi

11

41015

Savaş ÇELİK

Akdağmadeni Hâkimi

12

41965

Semra ÖZDİNÇ

Serinhisar Hâkimi

13

40915

Mecnun TÜRKER

Biga Hakimi

14

40797

Fatma Betül İNAL

Iğdır Hâkimi

15

42162

Ferhat GÖÇMEN

Gaziantep Hâkimi

16

40874

Hasan ÖZCAN

Beyşehir Hâkimi

17

40957

Abuzer YAZICIOĞLU

Araç Hâkimi

18

40914

Suat ALACA

Manavgat Hâkimi

19

40792

Yahya PASLI

Köprübaşı (Salihli) Hâkimi

20

40817

Lütfullah Sami ÖZCAN

Kâhta Hâkimi

21

40804

Kemal AKSAKAL

Karasu Hakimi

22

41026

Mahmut MAVİ

Lüleburgaz Hâkimi

23

40934

Hatice ÖZKAN

Seyitgazi Hâkimi

24

41082

Suzan AKÇAY

Divriği Hâkimi

25

40922

Servet SAĞLAM

Hazro Hâkimi

26

40999

Muhsin YATAĞAN

Kangal Hâkimi

27

40796

Ahmet YILDIZELİ

Sapanca Hâkimi

28

40809

Salim KÜÇÜK

Geyve Hâkimi

29

40829

Nahit GEZGİN

Koyulhisar Hâkimi

30

40860

Abdülkadir ERGÜL

Ardeşen Hâkimi

31

40973

Halil YÜKSEL

Gerede Hâkimi

32

41119

Erol BAŞKÖK

Bozyazı Hâkimi

33

41127

Celalettin ÇETİN

Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi

34

41437

Barış Rauf SAKALLI

Pınarbaşı (Kayseri) Hâkimi

35

41816

Ahmet MEYDAN

Trabzon Hâkimi

36

41897

Taner AKINCI

Eceabat Hâkimi

37

41938

Ebru (DELİGÖZ) ÖZDEMİR

Tatvan Hâkimi

38

40155

Mustafa AKGÜL

Gölbaşı (Adıyaman) Hâkimi

39

40863

Atıf MOĞULKOÇ

Kalkandere Hâkimi

40

40991

Namık GENEL

Rize Hâkimi

41

41008

Ahmet EVLİ

Ardeşen Hâkimi

42

41876

Şükrü DURMUŞ

Afşin Hâkimi

43

41882

Fehmi KURNAZ

Elmalı Hâkimi

44

41904

Mehmet AĞIR

Şaphane Hâkimi

45

41933

Betül DİZLE

Dicle Hâkimi

46

41950

Mustafa Kurtuluş DEPREM

Malatya Hâkimi

47

41953

Gülcan ÇAKIR KAYA

Mut Hâkimi

48

41998

Melek KARAKUŞ

Gölköy Hâkimi

49

42034

Akın DOMBAYCI

Terme Hâkimi

50

42116

Zeynep KURT

Soma Hâkimi

51

42117

Ahmet Turan ORAL

Erzincan Hâkimi

52

42139

Muhammet ACAR

Elbistan Hâkimi

53

42144

Dicle AKOT

Yumurtalık Hâkimi

54

42173

Murat TOLAN

Taşova Hâkimi

55

42205

Cem ŞEN

Kaş Hâkimi

56

42256

Eyüp MERGEN

Türkoğlu Hâkimi

57

42260

Mustafa SÖYLEN

Mihalıççık Hâkimi

58

42343

Sezai ÖZTÜRK

Sındırgı Hâkimi

B - SAVCI SINIFI

 

2 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

1

33484

Mustafa ARSLANTÜRK

Elazığ Cumhuriyet Savcısı

2

31574

Adil ÖZDER

Karabük Cumhuriyet Savcısı

3

31497

Naci KANIK

Körfez Cumhuriyet Savcısı

4

34653

Hakan ARSLAN

Elmalı Cumhuriyet Savcısı

5

31519

Necdet Yalçın ŞEN

Erzurum Cumhuriyet Savcısı

6

33499

Mehmet TAMÖZ

Silivri Cumhuriyet Savcısı

7

32865

Sedat BAŞARAN

Tokat Cumhuriyet Savcısı

8

32300

Mehmet GÜNCAN

İznik Cumhuriyet Savcısı

9

31549

Bekir SOYFİDAN

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı

10

32499

Yusuf Kenan ÖZTEMEL

Sivas Cumhuriyet Savcısı

11

33373

Ekrem AKKUŞ

Şarköy Cumhuriyet Savcısı

12

32491

Yusuf Ziyaettin CENİK

Kırşehir Cumhuriyet Savcısı

13

32487

Feyzi ÖZTÜRK

Hatay Cumhuriyet Savcısı

14

33567

Muhammet Ali HIZLISOY

Malatya Cumhuriyet Savcısı

15

32500

Bayazıt AKÖZ

Adalet Müfettişi

2 nci derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;

1

38401

Ali URUNCA

Kozan Cumhuriyet Savcısı

2

34477

Metin AKBAŞ

Burdur Cumhuriyet Savcısı

3

35304

Vahide KAYA

Oğuzlar Cumhuriyet Savcısı

4

38559

Ataman KARAPINAR

Saraykent Cumhuriyet Savcısı

5

32488

Samet SÖYLEMEZ

Kütahya Cumhuriyet Savcısı

6

32390

Seyit Ahmet ALPEREN

Ereğli (Konya Cumhuriyet Savcısı

7

32899

Kemal KAÇAN

Ereğli (Karadeniz) Cumhuriyet Başsavcısı

8

32523

Mehmet Murat FERAT

Antalya Cumhuriyet Savcısı

9

32493

Caner ERGÖZ

Turgutlu Cumhuriyet Savcısı

2 nci derecede yükselmeye lâyık olan;

1

31527

Eyüp YAPICI

Gölcük Cumhuriyet Savcısı

2

32790

Metin AFŞAR

Kastamonu Cumhuriyet Savcısı

3 üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

1

33212

Osman KAÇAR

Oltu Cumhuriyet Başsavcısı

2

34064

Şenol DEMİR

Silifke Cumhuriyet Savcısı

3

34720

Halit ÇETİN

Besni Cumhuriyet Savcısı

4

33266

Ahmet TEKNE

Kemer (Antalya) Cumhuriyet Savcısı

5

34599

Nihat YORGANCI

Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi

6

34816

Ahmet SOYTÜRK

Gölbaşı (Adıyaman) Cumhuriyet Savcısı

7

34850

Cengiz Cem KARAKAŞLI

Yapraklı Cumhuriyet Savcısı

8

33417

Nihat EROL

Köyceğiz Cumhuriyet Savcısı

9

34814

Celal MEŞE

Sındırgı Cumhuriyet Savcısı

10

34675

Kadir ERDAL

Manavgat Cumhuriyet Savcısı

11

33399

Mustafa KIZILIRMAK

Gönen eski halen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

12

35301

Rahmi TAN

Emirdağ Cumhuriyet Savcısı

13

38432

Mustafa ALPER

Varto Cumhuriyet Savcısı

14

34165

Ertuğrul HASTAOĞLU

Finike Cumhuriyet Savcısı

15

33559

Mustafa YILDIRIM

Osmaniye Cumhuriyet Savcısı

16

38394

Mehmet TURGAY

Ahmetli Cumhuriyet Savcısı

17

33497

Mahmut Celal MUSAOĞLU

Of Cumhuriyet Savcısı

18

33530

Gürhan ÖZOK

Tokat Cumhuriyet Savcısı

19

34473

İhsan KILIÇ

Çarşamba Cumhuriyet Savcısı

20

34022

İbrahim Halil ÇİFTÇİ

Silifke Cumhuriyet Savcısı

21

33349

Cevdet AYDEMİR

İkizce Cumhuriyet Savcısı

22

34651

Adem ERYILMAZ

Manavgat Cumhuriyet Savcısı

23

33230

Mehmet ALTAŞ

Bodrum Cumhuriyet Savcısı

24

34810

Turhan TURUNÇ

Sandıklı Cumhuriyet Savcısı

25

34813

Atila CENGİZ

Adalet Müfettişi

3 üncü derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;

1

33392

Osman ERDURAN

Amasya Cumhuriyet Savcısı

2

33242

Erkan BUYRUK

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

3

34423

Bülent KANTARCI

Ceyhan Cumhuriyet Savcısı

4

33267

Bayram KUŞ

Akhisar Cumhuriyet Savcısı

5

34812

Mustafa TURHAN

Niğde Cumhuriyet Savcısı

6

33324

Cumali KARAKÜTÜK

Pozantı Cumhuriyet Savcısı

7

38608

Halim UĞURLU

Erzin Cumhuriyet Savcısı

8

33441

Ahmet KARAKAYA

Mustafa Kemalpaşa Cumhuriyet Savcısı

9

33339

İhsan BAŞTÜRK

İskenderun Cumhuriyet Savcısı

10

33225

Muhitdin ÇİÇEK

Ünye Cumhuriyet Savcısı

3 üncü derecede yükselmeye lâyık olan;

1

34019

Abdi CENGİZ

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

2

33549

Mustafa GÖKGÖZ

Manisa Cumhuriyet Savcısı

3

35950

İrfan NEĞİŞ

Keçiborlu Cumhuriyet Savcısı

4 üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

1

35314

Bülent YILDIZ

Yığılca Cumhuriyet Savcısı

2

34895

Elif Aydan BOZFIRAT

Kavak eski hâlen Yargıtay Tetkik Hâkimi

3

34900

Süleyman KÖKSALDI

Iğdır Cumhuriyet Savcısı

4 üncü derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;

1

34642

Burhan ÖZKAN

Seyitgazi Cumhuriyet Savcısı

5 inci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

1

37273

Bülent BOZKURT

Mesudiye Cumhuriyet Savcısı

2

34968

Mert Asker YÜKSEKTEPE

Posof eski Cumhuriyet Savcısı hâlen Yargıtay Tetkik Hâkimi

3

36672

Günay AYNACI

Tosya Cumhuriyet Savcısı

4

38712

Yıldırım ÖZGÜR

Hilvan Cumhuriyet Savcısı

5

37659

Mustafa YILMAZ

Pazarlar Cumhuriyet Savcısı

6

35180

İsmet Ayhan KORKMAZ

Andırın Cumhuriyet Savcısı

7

37088

Mehmet Sıddık ÇİNKO

Mazıdağı Cumhuriyet Savcısı

8

35203

Alpay ÖZBEK

Çay Cumhuriyet Savcısı

9

37230

Sinan COŞAR

Refahiye Cumhuriyet Savcısı

10

35229

Ataallah DÖNMEZ

Iğdır Cumhuriyet Savcısı

11

34971

Oğuzhan MADEN

Pazar (Rize ) Cumhuriyet Savcısı

12

37189

Mahmut Kaan YÜKSEL

Lalapaşa Cumhuriyet Savcısı

13

34931

Yüksel ÖDEMİŞ

Ortaköy ( Aksaray) Cumhuriyet Savcısı

14

37354

Şehsuvar KOÇAK

Kavak eski Cumhuriyet Savcısı hâlen Kırıkhan Hâkimi

15

36909

Ayhan BOZLAK

Kınık Cumhuriyet Savcısı

16

37218

İ.Hakan TOSUN

Bucak Cumhuriyet Savcısı

17

37484

Hüseyin EKİNCİ

Gümüşhane Cumhuriyet Savcısı

18

37127

Kemalettin EREL

Bayramiç Cumhuriyet Savcısı

19

37666

Ahmet Hamdi YILMAZOK

Tortum Cumhuriyet Savcısı

20

37660

Atilla ULUPINAR

Halfeti Cumhuriyet Savcısı

21

37101

Ömer Hakan BAŞTIMAR

Andırın Cumhuriyet Savcısı

22

35851

Baki ÇALIŞKAN

Ayvacık (Samsun) Cumhuriyet Savcısı

23

37664

Taner TEMUR

Yıldızeli Cumhuriyet Savcısı

24

37408

Ali ÇAM

Kurucaşile Cumhuriyet Savcısı

25

35291

Yasemin YOLDAŞ

Kazımkarabekir Cumhuriyet Savcısı

26

37013

Salih ÇOKAL

Gülyalı Cumhuriyet Savcısı

27

35014

Adem KUL

Serik Cumhuriyet Savcısı

28

35199

Ahmet PALALI

Kocaali Cumhuriyet Savcısı

29

35154

Mehmet DİKEN

Göksun Cumhuriyet Savcısı

30

36023

Ümit ŞAHİNER

Senirkent Cumhuriyet Savcısı

31

37526

Oğuzhan Atamtürk UYAR

Kiğı Cumhuriyet Savcısı

32

35143

Vedat AYDOS

Çavdır Cumhuriyet Savcısı

33

35028

Arzu YALÇIN

Yağlıdere Cumhuriyet Savcısı

34

36016

İsmet ÖZKORUL

Gürün Cumhuriyet Başsavcısı

35

35084

Fatih GÖKÇEN

Sarayönü Cumhuriyet Savcısı

36

37040

Emrullah AYCI

Amasra Cumhuriyet Savcısı

37

35280

Bayram KÖROĞLU

Aydıncık (Silifke) Cumhuriyet Savcısı

38

36869

Cahit ERDİL

Senirkent Cumhuriyet Savcısı

39

37360

Tarık TUNA

Sandıklı Cumhuriyet Savcısı

40

34923

Çınar SAY

Ula Cumhuriyet Savcısı

41

35001

Şemsettin AKSOY

Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı

42

35056

Mehmet KAYGIN

Ceyhan Cumhuriyet Savcısı

43

35196

Fehim TERZİOĞLU

Gercüş Cumhuriyet Savcısı

44

35099

Adem YAZAR

Ceylanpınar Cumhuriyet Savcısı

45

35206

Birsen TÜRKOĞLU

Pazarcık Cumhuriyet Savcısı

46

35220

Müfit YILMAZ

Atabey Cumhuriyet Savcısı

47

35052

Vahittin AYGÜN

Hakkâri Cumhuriyet Savcısı

48

35185

Ferruh GÜN

Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi

49

37175

Yusuf ÖZMERİÇ

Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi

50

38673

Bahadır KILINÇ

Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi

5 inci derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;

1

35338

Necmi ŞAHDALAMAN

Kula Cumhuriyet Savcısı

2

37657

Canfer CAN

İhsangazi Cumhuriyet Savcısı

3

36465

Orhan GÜLDİKEN

Bozova Cumhuriyet Savcısı

4

34873

Tülay Nermin ATAY

Bekilli Cumhuriyet Savcısı

5

35136

Fuat TEKİN

Türkoğlu Cumhuriyet Savcısı

6

37552

Ersoy YÜCE

Özalp Cumhuriyet Savcısı

7

35147

Hüseyin KIZILKAYA

Bünyan Cumhuriyet Savcısı

8

37578

Uğur Yaşar GÜNGÖR

Hamur Cumhuriyet Savcısı

9

35255

Abdülkadir Cem GÖKMEN

Dinar Cumhuriyet Savcısı

10

37237

Mustafa EŞER

Çeltik Cumhuriyet Savcısı

11

34917

Banu ÖZENÇ

Pınarbaşı (Kayseri) Cumhuriyet Savcısı

12

37674

Mehmet Özgür TURHAN

Pasinler Cumhuriyet Savcısı

13

35078

Sinan TAŞKIN

Akdağmadeni Cumhuriyet Savcısı

14

35269

Ayşe SARIYER

Kırkağaç Cumhuriyet Savcısı

15

35089

Salih Zeki YILMAZ

Şabanözü Cumhuriyet Savcısı

5 inci derecede yükselmeye lâyık olan;

1

35020

Arif ULUSOY

Sivrice Cumhuriyet Savcısı

2

35097

Sait YAKIŞAN

Han Cumhuriyet Savcısı

3

35266

İsmail KARTEPER

Sarıkaya Cumhuriyet Savcısı

4

35908

Bünyamin YAŞAR

Tercan eski Cumhuriyet Savcısı hâlen Muş Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi

5

41417

Nizamettin TOPRAK

Kağızman Cumhuriyet Savcısı

6 ncı derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

1

38820

Bilgehan ERTAN

Birecik Cumhuriyet Savcısı

2

38235

Ali DİKİCİ

Kocaköy Cumhuriyet Savcısı

3

35065

l Dilhan HAMAMCIOĞLU

Honaz Cumhuriyet Savcısı

4

37573

Bahadır YAKUT

Altınekin Cumhuriyet Savcısı

5

38202

Celalettin EKİNCİ

Patnos Cumhuriyet Savcısı

6

38507

Mehmet YILMAZ

Mesudiye Cumhuriyet Savcısı

7

38254

Aydın AKTAŞ

Aladağ Cumhuriyet Savcısı

8

38639

Selçuk SAYILDI

Gürgentepe Cumhuriyet Savcısı

9

38538

Telat AKBAŞ

İkizce Cumhuriyet Savcısı

10

38192

Erhan SAĞLAM

Saimbeyli Cumhuriyet Savcısı

11

38540

Ali GÖREL

Ceylanpınar Cumhuriyet Savcısı

12

38261

Hikmet ŞENTÜRK

Susuz Cumhuriyet Savcısı

13

38121

Hasan KAYA

Erfelek Cumhuriyet Savcısı

14

38900

Murat ÇİMEN

Göle Cumhuriyet Savcısı

15

40117

Durmuş Ali GENÇ

İskenderun Cumhuriyet Savcısı

16

38291

Cenk Akın AKSAKAL

Aşkale Cumhuriyet Savcısı

17

38279

Ali Murat ESENCAN

Mersin Cumhuriyet Savcısı

18

38556

Burhan GELGÖR

Ulubey (Uşak) Cumhuriyet Savcısı

19

37961

Ergül YILMAZ

Doğanyol Cumhuriyet Savcısı

20

38297

Ekrem BEYAZTAŞ

Karlıova Cumhuriyet Savcısı

21

38541

Fahri Mutlu TOSUN

Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi

6 ncı derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;

1

38320

Ferat ASLANTAŞ

Digor Cumhuriyet Savcısı

2

38511

Ayhan AKTUĞ

Nizip Cumhuriyet Savcısı

3

38692

Erdinç Hakan ÖZDABAK

Baskil Cumhuriyet Savcısı

4

35284

Talat KURUTAN

Savaştepe Cumhuriyet Savcısı

5

38520

Necip Cem İŞÇİMEN

Aydıncık (Yozgat) Cumhuriyet Savcısı

6

38134

Cem FENTOĞLU

Kurşunlu Cumhuriyet Savcısı

7

38527

Mustafa ŞAHİN

Beytüşşebap Cumhuriyet Savcısı

8

38693

Fahrettin Kemal YERLİ

Bozcaada Cumhuriyet Savcısı

6 ncı derecede yükselmeye lâyık olan;

1

40179

Ramazan ÖKSÜZ

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

2

38203

Mehmet BERK

Güzelyurt Cumhuriyet Savcısı

3

37943

İlhan YALÇINKARA

Keles Cumhuriyet Savcısı

7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

1

39843

Gökhan ELMALI

Çamlıhemşin Cumhuriyet Savcısı

2

39781

Mehmet KÖKLÜ

Çüngüş Cumhuriyet Savcısı

3

39672

Mustafa CEVHER

Torul Cumhuriyet Savcısı

4

40168

Nurettin TOKLU

Düzce Cumhuriyet Savcısı

5

41105

Üzeyir KARAKÜLLAH

Gölbaşı (Adıyaman) Cumhuriyet Savcısı

6

40131

İsmail AYTAÇ

Ağın Cumhuriyet Savcısı

7

40416

Selahattin KOLCU

Kütahya Cumhuriyet Savcısı

8

41049

Kemal ÇIRPI

Iğdır Cumhuriyet Savcısı

9

39810

Necmettin İLHAN

Akyazı Cumhuriyet Savcısı

10

40240

Deniz UTKANER

Bolu Cumhuriyet Savcısı

11

39678

İlyas ÖZBEK

Erzurum Cumhuriyet Savcısı

12

39710

Mustafa ÖZMEN

Reşadiye Cumhuriyet Savcısı

7 nci derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;

1

40750

Mustafa OĞAN

Kelkit Cumhuriyet Savcısı

2

40752

Derda GÖKMEN

Akçakale Cumhuriyet Savcısı

3

40753

Musa YÜCEL

Karakoçan Cumhuriyet Savcısı

4

40748

Talip DEMİREZEN

Beyağaç (Denizli) Cumhuriyet Savcısı

5

39630

Akif KARAKUŞ

Akyazı Cumhuriyet Savcısı

6

39863

Şevket HAZAR

Genç Cumhuriyet Savcısı

7

40246

İsmail ÇOLAK

Bayat (Çorum ) Cumhuriyet Savcısı

8

40191

Yakup YAR

Antalya Cumhuriyet Savcısı

7 nci derecede yükselmeye lâyık olan;

1

40822

Zafer ASKER

Sarayönü Cumhuriyet Savcısı

2

41108

Mehmet Ali SAYAN

Cizre Cumhuriyet Savcısı

3

41387

Gökhan SERTÖZ

Şuhut Cumhuriyet Savcısı

4

39564

Yılmaz AKINCI

Alucra Cumhuriyet Savcısı

5

39898

Naim KARAAĞAÇ

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

6

41376

Halil İNAL

İhsaniye Cumhuriyet Savcısı

8 inci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

1

41480

Mustafa Kemal ARGİN

Akhisar Cumhuriyet Savcısı

2

41106

Selda SAYGI

Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi

8 inci derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;

1

41430

Abdülkerim ÇALIŞKAN

Güneysu Cumhuriyet Savcısı

2

40911

Uğurhan KUŞ

Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcısı

8 inci derecede yükselmeye lâyık olan;

1

40899

Haluk GEDİKLİ

Karaburun Cumhuriyet Savcısı

2

41033

Mehmet DUMAN

Çanakkale Cumhuriyet Savcısı

3

40851

Hüseyin KOÇARSLAN

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı

4

40981

Emin Kamil ÖZALP

Zara Cumhuriyet Savcısı

5

40903

Sefa SUNA

Afşin Cumhuriyet Savcısı

6

41100

Aynur ÖZTOPRAK

Karamürsel eski Cumhuriyet Savcısı halen Lalapaşa Hâkimi

7

41479

İbrahim ŞAHİNCE

Özalp Cumhuriyet Savcısı

8

40878

Ahmet KAR

Dazkırı Cumhuriyet Savcısı

9

41010

Cengiz ÖNER

Patnos Cumhuriyet Savcısı

10

40832

Ramazan AKYILDIZ

Soma Cumhuriyet Savcısı

11

41111

Murat YİĞİTER

Kırklareli Cumhuriyet Savcısı

12

40773

Ahmet Hakan ÖZDEMİR

Yıldızeli Cumhuriyet Savcısı

13

40771

Ahmet Haşim BARDAKÇI

Bulanık Cumhuriyet Savcısı

14

40929

Yaşar ARDAL

Tuzlukçu Cumhuriyet Savcısı

15

41007

İsmail Hakkı İNCEKARA

Arıcak Cumhuriyet Savcısı

16

41022

Muharrem ÇETİN

Kale (Elmalı ) Cumhuriyet Savcısı

17

41027

Semih AKGÜN

Küre Cumhuriyet Savcısı

18

41065

Hüseyin GÖNEN

Van Cumhuriyet Savcısı

19

41866

Mustafa YILDIRIM

Çaycuma Cumhuriyet Savcısı

20

40887

Yasin ARSLAN

Kabataş (Ordu) Cumhuriyet Savcısı

21

40962

Murat FIRAT

İskenderun Cumhuriyet Savcısı

22

41838

Selahattin DOĞAN

Güney Cumhuriyet Savcısı

23

41853

Gökhan ERDOĞAN

Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı

24

41912

Ömer Faruk YILDIRIM

Kars Cumhuriyet Savcısı

25

41914

Emine ÇİĞDEM YILMAZ

Karamürsel Cumhuriyet Savcısı

26

41927

Ali SANDIKÇI

Bergama Cumhuriyet Savcısı

27

41947

Abdülkadir POLAT

Muş Cumhuriyet Savcısı

28

41997

Murat TURAN

Fethiye Cumhuriyet Savcısı

29

42000

İzzettin ÜŞÜMEZ

Kilis Cumhuriyet Savcısı

30

42009

Enver YURTEN

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

31

42040

Erşan AYTEMİZ

Ceyhan Cumhuriyet Savcısı

32

42126

Berrak YILMAZ YURT

Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi

33

42142

Abdülhalim SAĞLAM

Milas Cumhuriyet Savcısı

34

42143

Fatih ER

Ilgın Cumhuriyet Savcısı

35

42149

Murat Gökhan TAHTAKILIÇ

Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcısı

36

42181

Şükran AĞAMOLA

Körfez Cumhuriyet Savcısı

37

42254

Nihat DÖNMEZ

Kaş Cumhuriyet Savcısı

38

42259

Murat ÇAĞLAK

Pazarlar Cumhuriyet Savcısı

39

42320

Serhat ERTÜRK

Adıyaman Cumhuriyet Savcısı

İDARÎ YARGI

 

2 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

1

32797

Seher (ERGÜL) KOLCU

Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

2

33791

Recep TAŞ

Elazığ Vergi Mahkemesi Üyesi

3

32741

Kenan AYAZ

Trabzon Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

4

32792

Sıtkı KELEŞ

Van Vergi Mahkemesi Üyesi

5

32676

Ali İhsan TEMEL

Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

6

31223

Ramazan ÖZDEMİR

Edirne İdare Mahkemesi Başkanı

7

32695

Kamil Turgay KOÇER

Gaziantep İdare Mahkemesi Başkanı

8

32733

Ali TELLİ

Sakarya İdare Mahkemesi Başkanı

9

32780

Naim BALCI

Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi

10

32747

Ceylan CANSU

Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi

11

32674

İsa YEĞENOĞLU

Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü

12

32644

Sevil BOZKURT

Danıştay Tetkik Hâkimi

13

32646

Filiz Zehra GÜRMERİÇ

Danıştay Tetkik Hâkimi

14

32681

Ahmet ARSLAN

Danıştay Tetkik Hâkimi

15

32697

Turgay Tuncay VARLI

Danıştay Tetkik Hâkimi

16

32723

Şenol BOLAT

Danıştay Tetkik Hâkimi

17

33611

Zuhal (BEREKET) BAŞ

Danıştay Tetkik Hâkimi

18

33771

Kadir ÖZKAYA

Danıştay Tetkik Hâkimi

19

33814

Mustafa BAHTİYAR

Danıştay Tetkik Hâkimi

3 üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

1

38017

Selçuk GÜLEN

İzmir İdare Mahkemesi Üyesi

2

38025

Gülbin GÜNHAN

Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi

3

38446

Salim CİVAN

Hatay Vergi Mahkemesi Üyesi

4

33780

Cevdet ERKAN

Samsun Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

5

38018

Kaplan ÜLGÜ

Antalya İdare Mahkemesi Üyesi

6

33622

Erhan ÇAKAN

Aydın İdare Mahkemesi Üyesi

7

34658

Ahmet Cüneyt YILMAZ

Van Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

8

37822

Nazik TEZEN

Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyesi

9

33785

Kadir Coşkun KAYAALP

Muğla İdare Mahkemesi Üyesi

10

33595

Ali KAZAN

Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

3 üncü derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;

1

38011

Suat ÜLKER

Muğla İdare Mahkemesi Üyesi

2

34663

Mahmut ERSERT

Danıştay Tetkik Hâkimi

4 üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

1

38038

Ayşe ÇİÇEK

Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

2

38013

Serpil ERDOĞAN

Danıştay Tetkik Hâkimi

4 üncü derecede yükselmeye lâyık olan;

1

38335

Yılmaz GÜVEN

Sakarya Vergi Mahkemesi Üyesi

5 inci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

1

38015

Nilüfer GÜRPINAR

Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi

2

37893

Halil Kamil YÜKSEL

Danıştay Tetkik Hakimi

6 ncı derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

1

37781

Merih DİNÇER

Manisa Vergi Mahkemesi Üyesi

2

37851

Kanber ÜNAL

Konya İdare Mahkemesi Üyesi

3

37905

Mesut AKPINAR

İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi

4

37754

Semra TEMÜRTÜRKAN

İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi

5

37890

Safiye Canan TURAN

Malatya İdare Mahkemesi Üyesi

6

37998

Sedat KOÇ

Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi

7

37929

Recep KILIÇ

Manisa İdare Mahkemesi Üyesi

8

37817

Ayşen BAL

Zonguldak İdare Mahkemesi Üyesi

9

37852

Zekeriya OKUMUŞ

İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi

10

37854

Recai KESKİNKILIÇ

Zonguldak İdare Mahkemesi Üyesi

11

37965

Mehmet TORUN

Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyesi

12

37799

Nizam TAŞDEMİR

Adana İdare Mahkemesi Üyesi

13

37790

Recep Yılmaz KORKMAZ

Samsun İdare Mahkemesi Üyesi

14

37820

Arzu BOZKURT ŞEN

Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

15

37977

Ahmet ÇİMEN

Sakarya Vergi Mahkemesi Üyesi

16

37973

Ertan ERKAN

Zonguldak İdare Mahkemesi Üyesi

17

37845

Şenay TÜFENKÇİ

Konya Vergi Mahkemesi Üyesi

18

37993

Önder ÇANAK

Edirne Vergi Mahkemesi Üyesi

19

37802

Abdullah AYGÜN

İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi

20

37825

Zafer Serkan KOÇ

Sivas İdare Mahkemesi Üyesi

21

37811

Ali ÖZCAN

Antalya İdare Mahkemesi Üyesi

22

37984

Fatma Seçil KARTAL

Konya İdare Mahkemesi Üyesi

23

37828

Zuhal YILDIRIM YAVUZ

İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi

24

37982

Serap Erkan ÖZTEKİN

Zonguldak Vergi Mahkemesi Üyesi

25

37772

Serhat YILDIZHAN

İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi

26

37922

Oğuz KARAKIŞ

Danıştay Tetkik Hâkimi

27

37923

Levent HATİPOĞLU

Antalya Vergi Mahkemesi Üyesi

28

37894

Nuriye UYKUN

Kayseri İdare Mahkemesi Üyesi

29

37827

Jülide AYAZ

İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi

30

37863

Celal AKPINAR

Antalya Vergi Mahkemesi Üyesi

31

37970

Fatih CİHANGİR

Kayseri Vergi Mahkemesi Üyesi

32

38447

Vecdi KARANFİL

Eskişehir Vergi Mahkemesi Üyesi

33

37780

Yeşim TÜMER

Adana Vergi Mahkemesi Üyesi

34

37996

Selda CEVAHİR

Aydın Vergi Mahkemesi Üyesi

35

37981

Nurettin Yunus UYSAL

Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

36

37915

Selim KURÇENLİ

İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi

37

37990

Yunus BARAN

Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi

38

37846

Harun ÇEVİK

Adana İdare Mahkemesi Üyesi

39

37770

Oktay AYDIN

Kayseri İdare Mahkemesi Üyesi

40

37917

Erkan ATILI

Van İdare Mahkemesi Üyesi

41

37964

İbrahim GÜNENÇ

Kırıkkale İdare Mahkemesi Üyesi

42

37918

Hayrani AKYOL

Tekirdağ Vergi Mahkemesi Üyesi

43

37902

Ertan ERCAN

Hatay Vergi Mahkemesi Üyesi

44

37821

Mehmet Fatih ERCİYAS

Trabzon Vergi Mahkemesi Üyesi

45

37924

Ali AKDEMİR

İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi

46

37887

Sibel SAÇMALI

Danıştay Tetkik Hâkimi

47

37927

Ömer ŞAHİN

Eskişehir Vergi Mahkemesi Üyesi

48

37877

Barboros Hakan ŞAŞ

İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi

49

38006

Mahmut BUDUNOĞLU

Van İdare Mahkemesi Üyesi

50

37779

Kenan BALAN

Aydın İdare Mahkemesi Üyesi

51

37972

Metin BOR

Trabzon İdare Mahkemesi Üyesi

52

37750

Mahmut ŞEN

Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi

53

37874

Aydemir SAYDAM

Danıştay Tetkik Hâkimi

54

37866

Mehmet Metin KAHRAMAN

Malatya Vergi Mahkemesi Üyesi

55

37768

Songül HEKİM

Denizli İdare Mahkemesi Üyesi

56

37926

Nafi ALANTAR

Afyon Vergi Mahkemesi Üyesi

57

37800

Yüksel NAVDAR

Samsun Vergi Mahkemesi Üyesi

58

37798

Cihan MEZKİT

Bursa İdare Mahkemesi Üyesi

59

37921

Beyhan TİRYAKİ

Adana İdare Mahkemesi Üyesi

60

38001

Sadık AKGÜL

Çorum Vergi Mahkemesi Üyesi

61

37928

Kemal KUKU

Çorum Vergi Mahkemesi Üyesi

62

37758

İrfan İN

Diyarbakır Vergi Mahkemesi Üyesi

63

37865

Bülent YETKİN

Malatya Vergi Mahkemesi Üyesi

64

37776

Ali ÇOPUR

Aydın İdare Mahkemesi Üyesi

65

37925

Orhan BOYRAZ

Denizli İdare Mahkemesi Üyesi

66

37904

Hasan Gazi BUYURAN

Danıştay Tetkik Hâkimi

67

37857

Abidin ŞAHİN

Muğla İdare Mahkemesi Üyesi

68

37797

Şahika AYDIN ÜNAL

İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi

69

37999

Durmuş TAŞER

Adana İdare Mahkemesi Üyesi

70

37764

Ali Ekber CEVAHİR

Aydın İdare Mahkemesi Üyesi

71

37759

Hüseyin OĞUZ

Sakarya İdare Mahkemesi Üyesi

72

37794

Yüksel SARICA

Adana İdare Mahkemesi Üyesi

73

38016

Uğur KARADOĞAN

Adana Vergi Mahkemesi Üyesi

74

37843

Battal ÖĞÜT

İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi

75

37931

Nurcan ERCİYAS

Trabzon İdare Mahkemesi Üyesi

76

37906

Tekin YALIM

Kocaeli Vergi Mahkemesi Üyesi

77

37745

Kemal DEMİR

Adana Vergi Mahkemesi Üyesi

78

37853

Mustafa Nazif ACAR

Konya İdare Mahkemesi Üyesi

79

37908

Ertan YEŞİLÖZ

Edirne İdare Mahkemesi Üyesi

80

37882

Şule YURDAKUL KELEBEK

Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

81

37793

Sadettin KOCABAŞ

Diyarbakır Vergi Mahkemesi Üyesi

82

37903

Maksut TEMİZEL

Sivas Vergi Mahkemesi Üyesi

83

36700

Ayşegül ŞAHİN

Danıştay Tetkik Hâkimi

84

37623

Mehmet SÖNMEZ

Danıştay Tetkik Hâkimi

85

37734

Ahmet BERBEROĞLU

Danıştay Tetkik Hâkimi

86

37735

Sedef POLAT

Danıştay Tetkik Hâkimi

87

37737

Kumru ÖRNEK DEMİRTAŞ

Danıştay Tetkik Hâkimi

88

37739

G.Nalan HATİPAĞAOĞLU

Danıştay Tetkik Hâkimi

89

37740

Özden ATABEK

Danıştay Tetkik Hâkimi

90

37741

Metin ÇAĞLAR

Danıştay Tetkik Hâkimi

91

37744

Ali BİLEN

Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi

92

37748

Fatma Gonca TEMİZHAN

Danıştay Tetkik Hâkimi

93

37752

Mustafa UYAR

Danıştay Tetkik Hâkimi

94

37763

Özlem ULAŞ

Danıştay Tetkik Hâkimi

95

37769

Güneş KURTOĞLU KARACIK

Danıştay Tetkik Hâkimi

96

37773

Ahmet EĞERCİ

Danıştay Tetkik Hâkimi

97

37783

Cihangir CENGİZ

Danıştay Tetkik Hâkimi

98

37796

Erkan YILMAZ

Danıştay Tetkik Hâkimi

99

37805

Tuncay DÜNDAR

Danıştay Tetkik Hâkimi

100

37809

Hayrettin KORUCU

Danıştay Tetkik Hâkimi

101

37816

Mustafa DOĞAN

Danıştay Tetkik Hâkimi

102

37824

Gülşen PEHLİVAN

Danıştay Tetkik Hâkimi

103

37829

Kürşat URAL

Danıştay Tetkik Hâkimi

104

37831

Adnan DİKENLİ

Danıştay Tetkik Hâkimi

105

37833

Ülkü Müge KADIGİL

Danıştay Tetkik Hâkimi

106

37849

Bülent Savaş GÜLER

Mersin İdare Mahkemesi Üyesi

107

37862

Hülya Zeliha YILDIRIM

Danıştay Tetkik Hâkimi

108

37864

Sibel KÖK

Danıştay Tetkik Hâkimi

109

37868

Serpil TUNÇ

Danıştay Tetkik Hâkimi

110

37872

Ahmet DERİN

Danıştay Tetkik Hâkimi

111

37873

Füsun ERKİN

Danıştay Tetkik Hâkimi

112

37875

Mehmet ÇELİK

Danıştay Tetkik Hâkimi

113

37880

İbrahim Halil KARACIK

Danıştay Tetkik Hâkimi

114

37881

Şengül GÜLER

Danıştay Tetkik Hâkimi

115

37883

Şehnaz GENÇAY KARABULUT

Danıştay Tetkik Hâkimi

116

37896

Özlem ERDEM KARAHANOĞULLARI

Danıştay Tetkik Hâkimi

117

37900

Özlem URAL ŞİMŞEK

Danıştay Tetkik Hâkimi

118

37901

Yahya ŞAHİN

Danıştay Tetkik Hâkimi

119

37907

Müjgan KARYAĞDI

Danıştay Tetkik Hâkimi

120

37976

Melek ŞENDİL YAN

Danıştay Tetkik Hâkimi

121

37980

Erkan DEMİRTAŞ

Danıştay Tetkik Hâkimi

122

37997

Fatma ÖZLÜ

Danıştay Tetkik Hâkimi

123

37806

Jale KALAY

Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi

6 ncı derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;

1

38003

Abdullah Mutlu TÜRKER

Manisa Vergi Mahkemesi Üyesi

2

36667

Songül ŞAHİN

Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

3

37788

Zeynep Oya KAYA

Balıkesir Vergi Mahkemesi Üyesi

4

37844

Gündüz AVCI

Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi

5

37876

Engin ÜNAL

Kırıkkale İdare Mahkemesi Üyesi

6

37808

Arife GÜREL

Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

7

37830

Makbule ÇİÇEK

Samsun İdare Mahkemesi Üyesi

8

37826

Egemen Devrim DURMUŞ

Danıştay Tetkik Hâkimi

9

37975

Yeşim ÇELİK

Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

10

37738

Nilüfer COŞKUN

Danıştay Tetkik Hâkimi

11

37761

Süleyman KURT

Danıştay Tetkik Hâkimi

12

37767

Murat Hâki YURDAKÖK

Danıştay Tetkik Hâkimi

13

37803

Bilgin ÖZBEY

Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi

14

37804

Berent ARASLI

Danıştay Tetkik Hâkimi

7 nci derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;

1

37858

Elmas BASAT ÇELİK

Zonguldak İdare Mahkemesi Üyesi

7 nci derecede tercihli yükselmeye lâyık olan;

1

37743

Demet ÖZEN

Denizli İdare Mahkemesi Üyesi

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Anadolu Üniversitesinden :

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Yabancı

Diller Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 ve 17 nci

Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 12/11/2000 tarihli ve 24228 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Yabancı Diller Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 — Hazırlık sınıfı olan fakülte ve yüksekokullara ilk kez kayıt yaptıran, hazırlık sınıfında başarısız olan, üniversite içi veya dışından yatay geçiş yapan, dikey geçiş yapan ve ikinci anadal/yandal programına başvuran öğrenciler için ilgili akademik yılın başında bir yeterlik sınavı açılır.

Ayrıca, Üniversite dışından yatay geçiş yapan, ikinci anadal/yandal programına başvuran öğrenciler için de bahar dönemi başında bir yeterlik sınavı açılır.”

MADDE2 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17 — Zorunlu hazırlık sınıfı olan programların yıl sonu, bütünleme ve yeterlik sınavları sonunda başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfını tekrar ederler. Ancak hazırlık sınıfı bir defadan fazla tekrar edilemez. Hazırlık sınıfını tekrar edip de başarısız olan öğrencilere, Üniversiteye kayıt hakkı kazandığı ilgili eğitim öğretim yılının Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ve yerleştirildiği program için belirlenen özel koşullardaki esaslar uygulanır.”

Yürürlük

MADDE3 — Bu Yönetmelik 2002-2003 öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Yaşar Üniversitesinden :

Yaşar Üniversitesi Kuruluş ve

Ana Teşkilat Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı; kazanç amacına yönelik olmayan mali ve idari hususlar dışında akademik çalışmalar, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki usul ve esaslara uymak kaydıyla, Yaşar Üniversitesi ve buna bağlı birimleri kurmayı amaçlamaktadır.

Bu Yönetmelik; Yaşar Üniversitesinin teşkilatlanmasını, işleyişini ve organlarının görev ve yetkilerini kapsar.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 10/4/1991 tarihli ve 20841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan,Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kuruluş

Madde 3 — Yaşar Üniversitesi, Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 10/4/1991 tarihli ve 20841 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uyarınca kurulan, 14/4/2001 tarihli ve 4633 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile kamu tüzel kişiliği kazanmış, merkezi İzmir’de bulunan bir yüksek öğretim kurumudur.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

 

Vakıf

:

Kurucu Vakıf olan, Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfını,

 

Üniversite

:

Yaşar Üniversitesini,

 

Mütevelli Heyet

:

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

 

Senato

:

Yaşar Üniversitesi Senatosunu,

 

Üniversite Yönetim Kurulu

 

Yaşar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

 

Başkan ve Yardımcısı

:

Yaşar Üniversitesi ve Mütevelli Heyeti Başkanını, Başkanın Seçtiği Yardımcısını,

 

Rektör

:

:Yaşar Üniversitesi Rektörünü,

 

Rektör Yardımcıları

:

Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcılarını,

 

Genel Sekreter

:

Yaşar Üniversitesi Genel Sekreterini,

 

Dekan

:

Yaşar Üniversitesi Fakülte Dekanlarını,

 

Müdür

:

Yaşar Üniversitesi Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu, Araştırma ve Uygulama Merkezleri, İngilizce Hazırlık Okul Müdürlerini,

 

Bölüm Başkanı

:

Yaşar Üniversitesi Akademik Bölümlerinin Başkanlarını,

 

Öğretim Elemanları

:

Yaşar Üniversitesi öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanları ve öğretim yardımcılarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyetinin Oluşum, İşleyiş, Yetki ve Sorumlulukları

Başkan ve Başkan Yardımcısı

Mütevelli Heyetinin Oluşumu

Madde 5 — Mütevelli Heyeti, Üniversitenin en yüksek karar ve icra organı olup Yaşar Üniversitesinin tüzel kişiliğini temsil eder.

Mütevelli Heyetinin üyeleri, Vakıf mütevelli heyeti tarafından, yaş sınırlaması hariç devlet memuru olma niteliklerine sahip adaylar arasından dört yıl süre için seçilen en az yedi (7), en çok on dört (14) üyeden oluşur. Vakıf Başkanı veya görevlendireceği Yardımcısı ile mütevelli heyetin uygun göreceği saygın kişi/kişiler mütevelli heyetin tabii üyeleridir. Mütevelli Heyetteki bir üyenin kendi isteği ile ayrılması, süresinin bitmesi, ölüm veya hizmetini yapamayacak derecede hastalık hallerinde yerinin boşalmasında, yerini alacak yeni üye/üyeler de dört (4) yıl için seçilebilir. Mütevelli Heyeti üyelerinin en az üçte ikisinin lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olması gerekir.

Vakıf Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinden Mütevelli Heyetinde görev alacakların sayısı üçü geçemez.

Mütevelli Heyetinin üyeleri kendi aralarından dört yıl için bir Başkan, Başkan da dört yıl için bir Başkan Yardımcısı seçer. Aynı kişilerin yeniden seçilmesi mümkündür.

Başkanlık ve Rektörlük sıfatları aynı kişide toplanamaz.

Seçilen ve değiştirilen Mütevelli Heyeti üyelerinin adları seçildikleri ve değiştirildikleri tarihi izleyen on beş gün içinde Yüksek Öğretim Kuruluna bildirilir.

Mütevelli Heyet Üyelerine görevleriyle ilgili zaruri harcamaları dışında huzur hakkı gibi herhangi bir ödemede bulunulmaz.

Rektör, Mütevelli Heyetin fahri üyesi olup, kendisi ile ilgili konularda toplantılara katılmaz ve aynı zamanda Mütevelli Heyetinin başkanı seçilmez. Rektör dışındaki üniversite mensupları Mütevelli Heyetinde görev alamaz.

Mütevelli Heyetinin İşleyişi

Madde 6 —tevelli Heyeti en az yılda dört defa olağan toplanır. Başkan, gerekli gördüğü hallerde Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Başkan, hizmetin işleyişini aşağıdaki şekilde yönlendirir:

a) Toplantı yeter sayısı, Mütevelli Heyeti üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır,

b) Mütevelli Heyetinin üyeleri oylarını kabul veya ret biçiminde vermekle yükümlüdürler. Çekimser oy kullanılamaz.

c) Mütevelli Heyeti toplantılarında kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın oyu belirleyicidir,

d) Mütevelli Heyetinin raportörlüğünü, Üniversite Hukuk Müşaviri yapar,

e) Mütevelli Heyeti, Üniversitenin temsili dahil yetkilerini veya bir bölümünü Başkana, Başkan da diğer yöneticilere devredebilir,

f) Mütevelli Heyetinin üyeleri ve birinci derecede kan ve sıhrî hısımları, şahısları veya bağlı oldukları firmalar adına Üniversite ile ilgili bir ticari faaliyette bulunamazlar.

Mütevelli Heyetinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 7 — Mütevelli Heyetinin başlıca görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Rektörü, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen esaslara göre, Yüksek Öğretim Kurulunun görüşünü almak süretiyle atar,

b) Mevzuat çerçevesinde akademik ve idarî görev ve pozisyonları tarif ederek, akademik yönden en üst düzeyde öğretim elemanlarını, yöneticileri ve diğer personel gibi görevlere istenilen nitelikteki adayların atanmalarına ilişkin esasları tespit eder, seçimlerine karar verir ve bu görevlere yapılacak tayinleri, terfileri ve görevden alınmaları onaylar,

c) Mütevelli Heyet, Üniversitenin her yönden verimli çalışabilmesi için bu Ana Yönetmeliğin hükümlerine aykırı olmayan ve tamamlayıcı nitelikte bulunan yönetmelik ve yönergeleri çıkarır. Üniversite organlarınca hazırlanan yönetmelik, yönetmelik değişiklikleri ve yönerge taslaklarını inceleyerek karara bağlar,

d) Üniversitede Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerin kurulması, kapatılması veya birleştirilmesi; Hazırlık Okulunun, Meslek Yüksekokullarının Teknoparkların, Uygulama Araştırma Merkezlerinin veya benzer akademik birimlerin kurulması, kapatılması, kapsamının daraltılması veya birleştirilmesi hususundaki önerisini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunar,

e) Rektörlükçe hazırlanan taslak bütçeyi onaylar ve uygulanmasını izler. Üniversitenin taşınır ve taşınmaz mallarını yönetir. Bağışları kabul veya reddeder. Yeni kaynak yaratılmasını sağlar. Üniversiteye ait menkul ve gayrimenkulleri gözetim altında tutar, denetim ve kontrollerini yapar. Hizmetin en verimli şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri ve düzenlemeleri alır,

f) Öğretim elemanlarına ve diğer bütün çalışanlarına ödenecek ücretleri saptar ve uygular,

g) Öğrencilerden alınacak ücretlerin miktarını, ödeme şekil ve zamanını belirler,

h) Üniversiteye alınacak öğrenci sayısını ve burs kontenjanları ile verilecek bursun şekil, cins ve miktarını tespit eder ve Yüksek Öğretim Kuruluna önerir,

ı) Özel statülü uygulama ve araştırma merkezleri kurar,

i) Üniversitede eğitim-öğretim kalite ve standartlarının saptanması ve uygulanması konusunda gerekli önlemleri alır,

j) Üniversitenin çeşitli organları arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde son kararı verir.

Yukarıda belirtilenler dışında kurucu vakıfça verilecek konuya ilişkin inceleme, değerlendirme ve Üniversite ile ilgili mevzuatta belirtilen diğer görevleri yerine getirir.

Başkan

Madde 8 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtildiği üzere Mütevelli Heyet, kendi aralarından 4 (dört) yıl için bir Başkan, Başkan da aynı süreler için bir Başkan Yardımcısı seçer.

Üniversitenin en yüksek yöneticisi olarak, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder ve Mütevelli Heyetinin bütün yetkilerini kullanır, sorumluluklarını taşır, yönetmelikte belirtilen görevleri yapar ve icraatının sonuçlarını Mütevelli Heyetine bildirir. Lüzum gördüğünde Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına izleyici olarak katılır. Oy hakkı yoktur.

Başkan Yardımcısı

Madde 9 — Mütevelli Heyet Başkanı tarafından, Mütevelli Heyet üyeleri arasından 4 (dört) yıl süre için seçilir.

5 ve 7 nci maddelerdeki şartlara tâbidir. Başkanın yokluğunda ve katılmadığı çalışmalarda, oturumlarda onu temsil eder ve yetkilerini kullanır. Üniversite organlarının çalışmalarını, performanslarını izler, lüzum gördüğü yer ve konularda izlenimlerini ilgililere iletir ve sonuçlarını takip eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üniversitenin Organları

Rektör

Madde 10 — Üniversitenin en üst akademik yöneticisidir.

Rektör, Yüksek Öğretim Kurulunun görüşü alınarak Mütevelli Heyeti tarafından iki (2) yıl için atanır. Görev süresi sona eren Rektör yeniden atanabilir. Rektörün görevden alınması Mütevelli Heyetinin önerisi ve Başkanın kararına bağlıdır. Rektör bu maddenin dışında belirli bir süre için atanacaksa bu durum Rektör adayına önceden bildirilir.

 

Rektörün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Üniversitenin akademik başarısını en üst düzeye ulaştırma sorumluluğunu taşır. Bilimsel üretimin artması, eğitim-öğretim ve hizmet standartlarının iyileştirilmesi için akademik ve idarî personeli teşvik eder. Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, çağdaş, yaratıcı ve özgür bir Üniversite yaratmak temel görevidir. Çok iyi derecede İngilizce bilir, ikinci bir yabancı dil tercih sebebidir,

b) Üniversitenin gelecek yıllardaki gelişmesi ve mevcut eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi, koordinasyonu ve kalitesinin yükseltilmesi konularında Mütevelli Heyetine karşı sorumludur. Mütevelli Heyeti tarafından alınan kararlar ile belirlenen politikaların uygulanmasını sağlamakla görevlidir. Üniversitenin yönetimi ile ilgili konularda Mütevelli Heyeti ile öğretim elemanları arasında irtibatı sağlar. Rektör, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde ilgili Rektör yardımcılarına devredebilir,

c) Üniversite Yönetim Kurulunun ve Senatosunun görüş ve önerisini aldıktan sonra Üniversitenin bütçesini hazırlar ve Mütevelli Heyetinin tasvibine ve denetimine sunar. Mütevelli Heyetin tasvibini müteakip bütçe kesinlik kazanır,

d) Malî yıl sonu gerçek harcamalar yeminli malî müşavirce usulüne uygun olarak incelenip tasdiklenir ve Rektörce Yüksek Öğretim Kuruluna en geç müteakip yılın Mart ayı sonuna kadar gönderilir,

e) Üniversitenin akademik, idarî, malî ve öğrenci işlerinin yoğunluğunu göz önünde bulundurarak çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere öncelikle Üniversitenin ücretli profesörleri arasından veya dışardan en çok üç kişiyi bu konulardaki Rektör yardımcıları olarak atanmak üzere Mütevelli Heyetine önerir. Atanma Mütevelli Heyetince yapılır,

f) Görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekâleten bırakır,

g) Rektörün görevinin sona ermesi ve henüz bir yenisinin atanmamış olması halinde, Başkan, "Rektör Atama-İnceleme Komitesi" oluşturur. Bu komite gerekli araştırmaları yaptıktan sonra rektör adaylarını tercih sırasına göre Başkana bildirir. Görev başındaki rektörün yeniden aday gösterilmesi mümkündür. Başkan, Mütevelli Heyetinin de görüşlerini aldıktan sonra adayı Yüksek Öğretim Kurulunun görüşüne sunar. Yüksek Öğretim Kurulunun görüşünü almayı müteakip Rektör'ü atar. Rektörün görevi, yeni rektör atanıncaya kadar devam edebilir,

h) Üniversite çalışmalarının işleyişini ve yönetimini sağlayan ilke, politika ve plânlarını biçimlendirip saptayarak, eğitim-öğretim, araştırma ve diğer akademik faaliyetlerde akademik özgürlüğün yaratılmasını, korunmasını sağlar. Akademik çalışmaların en üst düzeyde yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır,

i) Yurt içi ve yurt dışı yüksek öğretim kurumlarıyla her türlü işbirliğini mevcut mevzuat ve mütevelli heyet kararlarına uygun olarak yapar,

j) Rektör, mevzuat ile verilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir,

k) Üniversite kurullarına başkanlık eder, Yükseköğretim üst kuruluşlarının kurallarını uygular.

Rektör Yardımcıları

Madde 11 — Rektör, üniversite öğretim üyeleri arasından veya bunların dışından, akademik konularda görevli olmak üzere bir Rektör Yardımcısı adayını Başkanın onayına sunar. Bunun dışında, Mütevelli Heyet tarafından en çok 3 (üç) adet Yardımcı aynı usul ile atanır. Rektör yardımcılarından biri idarî ve malî işler, biri de öğrenci işleri ile görevlendirilir. Seçilen Rektör yardımcılarının görev süreleri en çok 5 (beş) yıl olup atanmaları Başkanın onayıyla kesinleşir. Rektörün değişmesi ile Rektör yardımcılarının göreve devamları veya yenilerinin atanmaları, atanan yeni Rektörün önerisine ve Başkanın onayına bağlıdır.

Genel Sekreter

Madde 12 — Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile akademik kadrodan veya dışarıdan bu görev için atanır. Genel Sekreter, Üniversite öğretim elemanları dışındaki Üniversite personelinin idarî amiri olup, idarî işlerden sorumlu Rektör Yardımcısına veya direkt Rektöre bağlı Üniversitenin idarî işlerinden sorumlu üst düzey yöneticisidir. Görevden alınması, atanmasında olduğu gibi Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının kararı ile olur.

Yetki ve görev alanına; Protokol, Basın ve Halkla İlişkiler, Bilgi İşlem, Sağlık Kültür ve Spor, finans, personel alımı ve çıkarılması işlemlerinin düzenlenmesi, yazışmaların yapılması, öğrenci işleri, destek hizmetleri kapsamında tesislerin işletilmesi, onarım, bakım ve korunması, ulaştırma, güvenlik işleri ve Üniversite adına her türlü malzeme alımı gibi işlemler, Üniversite ile ilgili diğer faaliyetleri aldığı direktifler ve mevcut mevzuata uygun olarak yapar.

Senato

Madde 13 — Senato, Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı Enstitü ve Yüksekokul müdürlerinden oluşur. Üniversitenin yönetimine katılımı yaygınlaştırmak amacıyla Senato, uygun gördüğü öğretim elemanlarını, idarî personel ve öğrenci temsilcilerini toplantılara davet edip görüşlerini alabilir.

Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Mütevelli Heyeti veya Rektör, gerekli gördüğü hallerde, Senatoyu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Senatonun Görevleri

Madde 14 — Senato, Üniversitenin akademik organı olup, başlıca görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında karar alır ve Mütevelli Heyetine bu konularda bilgi verir,

b) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlar veya görüş bildirir ve Mütevelli Heyetinin onayına sunar,

c) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlar,

d) Üniversitenin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora gibi bütün eğitim-öğretim programlarına hangi yöntemle ve hangi sayıda öğrenci alınacağını saptar ve Mütevelli Heyetine önerir,

e) Üniversitede İngilizce dışında bir yabancı dilin veya Türkçe'nin kısmen ya da tamamen bir bölüm veya programda kullanılmasına ilişkin öneriler hazırlar,

f) Rektörün onayından sonra Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan Üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikler hazırlar,

g) İkili, Yaz, Gece ve benzeri eğitim programlarının açılmasını, hazırlık okulları, destek ve sürekli eğitim birimleri kurulmasını önerir ve bu eğitim programları ile eğitim birimlerinin içeriklerini ve sürelerini saptar,

h) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar verilmesini önerir ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini Mütevelli Heyet Başkanının bilgisi dahilinde karara bağlar,

i) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlar,

j) Üniversitelerarası Kurula ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçer,

k) Mütevelli Heyetince intikal ettirilen konularda görüş bildirir, danışmanlık yapar,

l) Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın öngördüğü hususları, Rektör ve Mütevelli Heyeti tarafından verilen diğer akademik görevleri yerine getirir,

m) Mevzuatta öngörülen görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulu

Madde 15 — Yönetim Kurulu, Rektörün başkanlığında, Dekanlardan ve Üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senato tarafından 4 (dört) yıl süre için seçilecek üç profesörden oluşur.

Rektör, gerektiğinde Üniversite Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 16 — Yönetim Kurulu, idarî faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olup, aşağıdaki görevleri yapar:

a) Yükseköğretim üst kuruluşları ile Mütevelli Heyeti ve Senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plân ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım eder,

b) Faaliyet plân ve programlarının uygulanmasını sağlar; Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini göz önünde bulundurarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını inceler ve kendi önerileri ile birlikte Rektörlüğe sunar,

c) Üniversite yönetimi ile ilgili olarak Rektörün getireceği konularda karar alır, önerilerde bulunur,

d) Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlar,

e) Üniversite ile ilgili mevzuatın öngördüğü hususları, Rektör ve Mütevelli Heyeti tarafından verilen diğer görevleri yapar.

Dekanlar ile Yüksekokul, Enstitü ve Araştırma Merkezi Müdürleri

Madde 17 — Rektör, ilgili alanda yurt içinde veya dışında çalışan profesörler arasından seçilen ve en az üç kişiden oluşan bir Dekan Araştırma ve Belirleme Komisyonu aracılığı ile Üniversite içinden veya dışından profesör unvanına haiz Dekan adayını/adaylarını tespit eder. Rektör, komisyonun görüşünü de belirterek uygun gördüğü adayı Mütevelli Heyetine sunar. Mütevelli Heyeti, bu adayı uygun görmesi halinde tam zamanlı olarak görev yapmak üzere en çok 3 (üç) yıl süre için dekan olarak atar. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.

Yüksekokul, Enstitü ve Araştırma Merkezi Müdür aday/adayları ilgili Fakülte Dekanının önerisi üzerine Rektör tarafından, Rektörlüğe bağlı Yüksekokul, Enstitü ve Araştırma Merkezi müdür adayları ise doğrudan Rektör tarafından tespit edilip Mütevelli Heyetine sunulur. Mütevelli Heyeti, Yüksekokul, Enstitü ve Araştırma Merkezi müdürlerinin atamasını yapar. Yüksekokul, Enstitü ve Araştırma Merkezi Müdürleri tam zamanlı olarak görev yapmak üzere en çok 3 (üç) yıl süre için atanırlar. Süresi biten Yüksekokul, Enstitü ve Araştırma Merkezi Müdürü yeniden atanabilir.

Dekan ile Yüksekokul, Enstitü ve Araştırma Merkezi Müdürleri çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından iki yıl için, en çok iki kişiyi yardımcı olarak seçerler. Görevleri başında olmadıkları zaman yardımcılarından biri vekalet eder.

Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Kurulu ile Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Yönetim Kurulu

Madde 18 — Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Kurulu ile Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Yönetim Kurulu, Yükseköğretim Kanununda öngörülen üyelerden oluşur ve Yükseköğretim Kanununda öngörülen görevleri yürütür.

Bölüm Başkanları

Madde 19 — Bölüm başkanı, bağlı bulunduğu Dekanın veya Yüksekokul Müdürünün, bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri veya yardımcı doçentleri arasından belirleyeceği adaylar arasından Rektör tarafından önerilir ve Mütevelli Heyetinin kararıyla atanır. Bölüm başkanlarının görev süresi iki yıldır. Süresi sona eren bölüm başkanının her defasında iki yıl için yeniden atanması mümkündür. Süresinin bitimine bir ay kala, ilgiliye aksi bildirilmediği takdirde görev süresi her defasında bir yıl uzatılmış sayılır.

Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Bölüm Kurulu

Madde 20 — Bölüm Kurulu, eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki kez, Bölüm Başkanının daveti üzerine ve Bölüm Başkanının başkanlığında, o bölümde görevli bütün öğretim elemanlarının katılımı ile toplanır.

Bölüm Kurulunda, bölümle ilgili akademik konular görüşülür ve öneriler hazırlanır.

Öğretim Elemanları

Madde 21 — Öğretim Elemanlarının Atanma ve Hizmet Süreleri:

Bütün öğretim elemanları ilgili kurulların görüşü, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile Başkan tarafından atanır. Hizmet süresi aşağıdaki gibidir:

a) Öğretim Üyeleri

1) Tam Zamanlı Sözleşmeye Tabi Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçentler: Anılan öğretim üyelerinden profesörler bütün mesailerini Yaşar Üniversitesine veren ve iki (2) yıllık sözleşme ile hizmete getirilen öğretim elemanlarıdır. Sözleşme sürelerinin bitiminde aynı sürelerle sözleşmeleri yenilenir veya yenilenmez. Sözleşme sürelerinin bitimine bir ay kala ilgiliye aksi bildirilmediği takdirde görev süresi bir (1) yıl uzatılmış sayılır.

Doçent ve Yardımcı Doçentlerin atanma süreleri bir (1) yıl olup yukarıdaki hükümlere tabidirler.

2) Yarı Zamanlı Sözleşmeye Tabi Profesör ve Doçentler: Mesailerinin bir bölümünü Yaşar Üniversitesinde hizmete ayıracak bu öğretim üyelerinin başka bir kurumdaki görevlerini aksatmayacak şekilde eğitim-öğretim planlaması yapılır. Sözleşme bir (1) yıllık süreyi kapsar bu sürenin bitiminde aynı koşullarda sözleşmeleri yenilenir veya bitirilir.

b) Öğretim Görevlileri

Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bu öğretim elemanları tam zamanlı veya yarı zamanlı statüde görevlendirilir. Genelde bir veya iki sömestir süreli sözleşmelerle hizmete devam ettirilir, sürelerinin bitiminde sözleşmeleri yenilenir veya bitirilir.

c) Okutmanlar

Eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında “Ortak Zorunlu Ders” olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanlarıdır. Fakülteye bağlı birimlerde ve İngilizce Hazırlık Okulu'nda tam zamanlı veya yarı zamanlı statüde hizmet verecek şekilde bir (1) veya iki (2) yıl süreli sözleşmelerle hizmete alınır, sözleşmelerinin bitiminde sözleşmeleri yenilenir veya bitirilir.

d) Öğretim Yardımcıları

Yaşar Üniversitesinde, belirlenen hizmet süreleri için veya en çok üç (3) yıl için görevlendirilen, araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve benzerleri ile eğitim-öğretim planlamacılarıdır. Hizmet süreli sözleşmelerin ihtiyaca göre yenilenmesi veya bitirilmesi ilgili öğretim üyesi veya Bölüm Başkanının görüşü, Rektörün önerisi ve Başkanın kararı ile gerçekleşir.

Araştırma ve Geliştirme Projeleri ve Danışmanlık Hizmetleri

Madde 22 — Üniversite öğretim elemanlarının ve yöneticilerin girişimleri ile ve/veya Üniversiteden üçüncü kişiler tarafından talep edilen her türlü araştırma ve geliştirme projeleri ve diğer proje hizmetleri; ilgili Dekanın/Müdürün önerisi, Rektörün kabulü, Proje Değerlendirme Komitesinin olumlu görüşü ve Mütevelli Heyetinin onayı ile verilir.

Tam zamanlı öğretim üyelerinin üniversite içinde veya dışında danışmanlık yapmaları, proje değerlendirme komitesinin olumlu görüşü, Rektörün önerisi, Mütevelli Heyetinin onayı ve Başkanın kararı ile mümkün olur.

Üniversitede tam zamanlı görevli personelin projelerden veya danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden telif hakları dahil ne ölçüde yararlandırılacakları ile ilgili esaslar, Proje Değerlendirme Komitesi tarafından hazırlanan, Rektörce önerilen, Mütevelli Heyeti tarafından saptanan ilkeler ve onaya dayanılarak Başkan tarafından karar altına alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Öğretim Elemanları, Öğrenciler ve Üniversite Çalışanları İçin Temel İlkeler

Madde 23 — Yaşar Üniversitesi T.C. Anayasası'ndaki değişmez ilke ve mer'i kanunlardaki hükümlere mutlak itaati ilke edinir. Bu çatı altındaki bütün birey, kurum ve kurullar, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, birlik ve beraberliğine, Atatürk ilke ve inkılaplarına tam uyar.

Üniversite, akademik çalışmaların en üst düzeyde yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri alarak, Öğretim elemanlarının seçiminde, Devlet eli ile kurulan yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarında aranan niteliklere ilaveten, akademik ve bilimsel yönden en üst düzeyde öğretim elemanlarının sağlanması amacıyla, Mütevelli Heyetince kabul edilecek diğer şartlara da uyar.

Öğretim Dili

Madde 24 — Üniversitede öğretim dili İngilizce'dir. Aksine bir karar olmadığı sürece, mevzuat gereği Türkçe verilmesi gereken Zorunlu Dersler hariç, bütün dersler İngilizce verilir; bu derslerin sınavları ve ödevleri İngilizce yapılır. Senatonun gerekçeli kararı, Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversitenin bazı bölüm ve programlarında kısmen ya da tamamen Türkçe veya başka yabancı dillerde eğitim yapılmasına veya İngilizce dışında yabancı dillerin gerektiğinde ders olarak okutulmasına karar verilebilir.

Fahri Unvanlar

Madde 25 — Üniversite, yurt içinde veya yurt dışında kendi bilim alanlarında üstün başarı kazanmış veya yaşama değerli katkılarda bulunmuş kişilere, ilgili Fakülte Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Mütevelli Heyetinin onayı ile "Fahri Doktora" veya "Fahri Profesörlük" unvanı verebilir.

İzinler

Madde 26 — Üniversitede eğitim ve araştırma yıl boyunca sürekli olduğundan, ancak Bölüm Başkanının önerisi ve Rektörün bilgisi dahilinde, Dekanlar, Enstitü ve Yüksekokul müdürleri, Öğretim elemanlarına eğitim ve araştırmaları aksatmamak üzere, yılda toplam olarak en çok bir ay ücretli izin verilebilir.

İlgili Dekan ve Bölüm Başkanının ortak önerisi ve Rektör Yardımcısının (Provost) onayı ile ve Rektörün bilgisi dahilinde araştırma ve inceleme amacıyla Üniversite kampusu dışında geçirilecek sürelerin bir yılda en çok altı haftalık kısmı izinden sayılmaz. Bu şekilde görevlendirilenler yaptıkları çalışmalar hakkında bir ay içinde Rektörlüğe rapor verirler.

Uzun süreli (sabatik) izinler ile ilgili olarak Üniversite'de en az üç yıl devamlı eğitim-öğretim görevinde bulunan öğretim üyelerine, ilgili bölümün önerisi, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Yönetim kurullarının olumlu görüşü ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile her eğitim-öğretim yılı için bir aydan fazla izin verilebilir ancak bunun bir ayı ücretli izin ve kalanı da ücretsiz izindir. Ücretsiz izin de iki ayı geçemez.

Yukarıdakiler dışında izin ile ilgili konularda yetki Mütevelli Heyetine aittir.

Rektör yardımcılarının, Dekanların, Enstitü ve Yüksekokul müdürlerinin izinlerini Rektör, Rektör'ün iznini Başkan verir.

Mali Hükümler

Madde 27 — Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:

a) Kurucu vakıf olan Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı tarafından yapılacak bağış ve yardımlar,

b) Bilimsel faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

c) Araştırma ve geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler,

d) Eğitim-öğretim hizmetleri karşılığında elde edilecek gelirler,

e) Devlet bütçesinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak her türlü yardımlar,

f) Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirlerdir. Üniversiteye veya birimlerine yapılacak bağış, vasiyet ve diğer yardımların kabul veya reddi Mütevelli Heyetinin tasarrufundadır.

Üniversitenin İta Amiri Başkandır. Başkan bu yetkiyi uygun gördüğü ölçüde Yardımcısına, Rektöre, Dekanlara veya gerektiğinde diğer yöneticilere devredebilir.

Geçici Madde 1 — Selçuk Yaşar, Üniversitenin ve Mütevelli Heyetinin doğal başkanıdır.

Yürürlük

Madde 28 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29 — Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

 

Sayfa Başı