Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

21 Şubat 2003

CUMA

Sayı : 25027

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2003/5162 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Arasında İmzalanan ve 2002-2005 Yıllarını Kapsayan “3. Ülke Programı” Çerçevesinde “Üreme Sağlığı Hizmetlerinin Entegrasyonu İçin Ulusal Strateji Eylem Planının Güncelleştirilmesi” Konulu Proje Belgesinin Onaylanması Hakkında Karar

2003/5216 EFTADevletleri ile Türkiye Arasında Anlaşma’nın Eki Belgelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 2/2000, 3/2000 Sayılı Ortak Komite Kararlarının Onaylanması Hakkında Karar

2003/5224 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında İmzalanan Mutabakat Zabıtlarının Onaylanması Hakkında Karar

Atama Kararları

— Milli Savunma ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Sınır Tespit Kararı

— Sınır Tespitine Dair Bir Adet Karar

Yönetmelik

— Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 26 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

— 8/1/2001 tarihli ve 2001/1913 sayılı Kararname ile “Devlet Övünç Madalyası” Verilmesi Kararlaştırılan Bazı Kişilerin Mezkur Kararname Kapsamından Çıkarılması Hakkında Tebliğ

— Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2003/1)

— Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin İthaline  İlişkin Tebliğ (İthalat: 2003/19)

— Rekabet Kurulunun 00-24/251-136 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 00-25/259-141 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 00-47/496-271 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 01-06/53-16 Sayılı Kararı

— Gaziantep Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/10)


20/2/2003 Tarihli ve 25026 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, TBMM Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri Komisyonu Kararı yayımlanmıştır.


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

 

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Atama Kararları

 

Milli Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3819

1 — Bu kararda kimlikleri yazılı iki Hava Hakim Subayın hizalarında belirtilen görevlere atanmaları, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 11 inci ve 16 ncı maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

19 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

M. V. GÖNÜL

Başbakan

Milli Savunma Bakanı

 

Askeri Yargıtay Başsavcı Yrdc.lığından ANKARA, Hv.Hak.Alb., Y. Sezai KARAA, KÜTAHYA, 1980-Y-03, 30.08.2002, Hv.K.K.lığı As. Savcılık As.Sav.lığına, ANKARA

1 inci Tak.Hv.Kv.K.As.Sav.As.Sav.Yrdc.lığından ESKİŞEHİR, Hv.Hak.Ütğm., A. Mithat ACAR, AKSARAY, 1997-Y-03, 30.08.1999, 1 inci Tak.Hv.Kv.K.As. Savcılık Yrdc.As.Sav.lığına, ESKİŞEHİR

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3752

1 — Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer YENEL’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

19 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Dr. M. H. GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3754

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Uzmanı Haşim KEKLİK’in atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ile 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

19 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

Dr. M. H. GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararı

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3823

1 — Bartın İli Merkez İlçesine bağlı Şiremirçavuş Köyünün Yeni Mahalle Kısmının Bartın Belediyesi sınırları içerisine alınması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

19 Şubat 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL

A. AKSU

Başbakan

İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı