Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

9 Ocak 2003

PERŞEMBE

Sayı : 24988

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

4783    Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, 4306 Sayılı Kanun, 4481 Sayılı Kanun ve 4562 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

TBMM Kararı

755    Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2002/5096     Türkiye’nin, Avrupa Birliği’nin Araştırma ve Teknolojik Gelişme Alanındaki 6. Çerçeve Programı’na Katılımına İlişkin Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2002/4959     Niğde İli, Merkez İlçesine Bağlı İnli Belediyesi’nin Adının “Yıldıztepe” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2002/4962     İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesine Bağlı Kavaklı Belediyesi’nin Adının “Beylikdüzü” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2002/4989     Zonguldak İli, Ereğli İlçesine Bağlı Armutçuk Belediyesi’nin Adının “Kandilli” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2002/5042     Afyon İli, Hocalar İlçesine Bağlı Ahırhisar Belediyesi’nin Adının “Yeşilhisar” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

Tebliğ

— Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliği (No: 2003/03)


Sayfa Başı


TBMM Kararı

Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

Karar No: 755

Karar Tarihi : 7.1.2003

Yolsuzlukların sebeplerinin, sosyal ve ekonomik boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 12 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 7.1.2003 tarihli 18 inci Birleşiminde karar verilmiştir.

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2002/5096

Türkiye’nin, Avrupa Birliği’nin Araştırma ve Teknolojik Gelişme Alanındaki 6. Çerçeve Programı’na katılımına ilişkin olarak 29 Ekim 2002 tarihinde Brüksel’de imzalanan ekli “Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 11/12/2002 tarihli ve ABEY/425885 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

H. ÇELİK

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H. ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

+

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2002/4959

Niğde İli, Merkez İlçesine bağlı İnli Belediyesi’nin adının “Yıldıztepe” olarak değiştirilmesinin tasdiki; Danıştay’ın görüşüne dayanan İçişleri Bakanlığı’nın 2/12/2002 tarihli ve 55900 sayılı yazısı üzerine, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. ŞENER

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

A. AKSU

A. AKSU

A. COŞKUN

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/4962

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesine bağlı Kavaklı Belediyesi’nin adının “Beylikdüzü” olarak değiştirilmesinin tasdiki; Danıştay’ın görüşüne dayanan İçişleri Bakanlığı’nın 3/12/2002 tarihli ve 58575 sayılı yazısı üzerine, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. ŞENER

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

A. AKSU

A. AKSU

A. COŞKUN

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/4989

Zonguldak İli,Ereğli İlçesine bağlı Armutçuk Belediyesi’nin adının “Kandilli” olarak değiştirilmesinin tasdiki; Danıştay’ın görüşüne dayanan İçişleri Bakanlığı’nın 11/12/2002 tarihli ve 58598 sayılı yazısı üzerine, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V.GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

A.AKSU

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/5042

Afyon İli,Hocalar İlçesine bağlı Ahırhisar Belediyesi’nin adının “Yeşilhisar” olarak değiştirilmesinin tasdiki; Danıştay’ın görüşüne dayanan İçişleri Bakanlığı’nın 3/12/2002 tarihli ve 58574 sayılı yazısı üzerine, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 9 uncu maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 10/12/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. ŞENER

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

A. AKSU

A. AKSU

A. COŞKUN

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

Sayfa Başı


Tebliğ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından:

Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliği (Tebliğ No: 2003/03)

Amaç

Madde 1 —Bu Tebliğin amacı; sporcu gıdalarının tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza-depolama, taşıma, etiketlemesini ve pazarlamasını sağlamak üzere özelliklerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Tebliğ tanımlar bölümünde yer alan yüksek karbonhidrat içeren ürünleri, karbonhidrat-elektrolit içeceklerini ve protein ve protein bileşenlerini kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3 —Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği" ne göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —Bu Tebliğ kapsamında yer alan;

Sporcu gıdaları: Sporcuların özel beslenme ihtiyaçlarını karşılamalarına veya performanslarını en iyi düzeyde gösterebilmelerine yardımcı olmak amacıyla özel olarak formüle edilmiş gıda veya gıda karışımlarını,

Karbonhidrat içeren ürünler: Glukoz, glukoz polimerleri, maltodekstrin gibi glisemik indeksi yüksek olan karbonhidratlar içeren ve toplam enerjisinin en az %75’i karbonhidratlardan sağlanan ürünleri,

Karbonhidrat-elektrolit içecekleri: Sıvı, karbonhidrat, elektrolit ve minerallerin hızlı bir şekilde yerine konmasını (takviyesini) sağlamak amacıyla formüle edilmiş katı, sıvı veya konsantre ürünleri,

Protein ve protein bileşenleri: Protein tozları, aminoasit ve aminoasit karışımları gibi protein ve protein bileşenlerini ihtiva eden ürünleri,

Glisemik indeks: Karbonhidratların kan şekerini yükseltme özelliğini,

Net protein kullanımı - NPU: Gıdadan alınan proteinin vücut proteinine dönüşüme oranını,

ifade eder.

Ürün özellikleri

Madde 5 —Bu Tebliğ kapsamında yer alan sporcu gıdalarının ürün özellikleri aşağıda verilmiştir.

a) Bu Tebliğ kapsamında yer alan sporcu gıdalarına Ek-1’de belirtilen miktarlarda vitamin ve mineraller ilave edilebilir.

b) Karbonhidrat içeren ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir.

i- Karbonhidrat içeren ürünlerde toplam enerjinin en az %75’i karbonhidratlardan sağlanmalıdır.

ii- Karbonhidrat içeren içecekler hacimce en az %10 karbonhidrat içermelidirler.

iii- Karbonhidrat içeren ürünlerdeki karbonhidratlar glukoz, glukoz polimerleri, maltodekstrin gibi glisemik indeksi yüksek olan karbonhidratlar olmalıdır.

iv- Bu ürünler 100 gram karbonhidrat başına en az 0.2 mg B1 vitamini veya karbonhidrattan sağlanan her 100 kkal enerji için en az 0.05 mg B1 vitamini içermelidir.

c) Karbonhidrat-elektrolit içeceklerinin ürün özellikleri aşağıda verilmiştir.

i-Bu ürünlerdeki karbonhidratlar glukoz, glukoz polimerleri, maltodekstrin gibi glisemik indeksi yüksek olan karbonhidratlar olmalıdır.

ii-Bu içeceklerdeki sodyum miktarı en az 10 mmol/L (230 mg/L) – 50mmol/L (1150mg/L) arasında olmalıdır.

iii- Bu içecekler osmolalitesi 200-330 mOsml/kg su olmalıdır. Osmolalitesi 270-330 mOsml/kg su aralığında olan içecekler isotonik olarak adlandırılabilir.

iv- Bu içeceklerdeki karbonhidrat miktarı 100 ml’de 10 g altında olmalıdır.

d) Protein ve protein bileşenlerinin ürün özellikleri aşağıda verilmiştir.

i-Protein konsantrelerinde NPU’su en az %70 olan proteinlerin (yumurta, süt ve et kaynaklı proteinler) kuru maddede miktarı %70 den fazla olmalıdır.

ii-Proteince zenginleştirilmiş gıdalarda toplam enerjinin en az %25’i NPU’su en az %70 olan proteinlerden (yumurta, süt ve et kaynaklı proteinler) sağlanmalıdır.

iii-Proteinin besin değerini artırmak amacıyla ve bu amaç için gerekli oranlarda amino asit ilavesine izin verilmektedir.

iv-Bu ürünlere B6 vitamini katılması halinde, B6 vitaminin miktarı 1g protein başına 0,02 mg dan az olmamalıdır.

e) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler kafein içermemelidir.

f) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde hormon ve hormon artırıcı maddeler bulunmamalıdır.

g) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde doping maddeleri bulunmamalıdır.

Katkı maddeleri

Madde 6 —Sporcu gıdalarında kullanılmasına izin verilen katkı maddeleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 2 nci bölümüne uygun olmalıdır.

Bulaşanlar

Madde 7 —Sporcu gıdalarında bulaşanların miktarları Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 4 üncü bölümünde belirtilen limitlere uygun olmalıdır.

Pestisit kalıntıları

Madde 8 —Sporcu gıdalarının üretiminde kullanılan tarımsal ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 5 inci bölümünde belirtilen limitlere uygun olmalıdır.

Hijyen

Madde 9 —Sporcu gıdaları, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 7 nci bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir.

Ambalajlama ve etiketleme-işaretleme

Madde 10 —Sporcu gıdalarının ambalajlanmasında, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9 uncu bölümüne uygun ambalaj materyalleri kullanılmalı ve etiketleme işlemi bu bölüme uygun yapılmalıdır. Bu bölüme ilave olarak ürünün kullanım amacı ve şekli, beslenme referans tablosu ve aşağıdaki bilgiler etikette yer almalıdır.

-Tüketime hazır haldeki karbonhidrat -elektrolit içeceklerinin 100ml sindeki, ortalama enerji değeri, toplam karbonhidrat miktarı, mineral ve elektrolitlerin miligram veya milimol olarak miktarları etikette yer almalıdır.

-Karbonhidrat-elektrolit içeceklerinin osmolalitesi mOsml/kg olarak etikette belirtilmelidir.

-Karbonhidrat içeren ürünlerin tüketiminin uygun miktarda sıvı alımı ile desteklenmesine ilişkin bir ifade etikette yer almalıdır.

-"Bu gıda yeterli ve dengeli bir diyetle beraber tüketilmelidir, tek başına bütün besin öğeleri ihtiyacınızı karşılamaz" ve "Sporcu gıdasıdır" ifadeleri etikette yer almalıdır.

-Uyarı başlığı altında şu ifade yer almalıdır. "15 yaş altındaki çocuklar veya hamile kadınlar, sadece hekim veya diyetisyen gözetiminde kullanabilirler"

-Eğer sporcu gıdası fenilalanin içeriyorsa, "fenil alanin içerir" ifadesi etikette 3mm lik punto ile yazılmalıdır.

Taşıma ve depolama

Madde 11 —Sporcu gıdalarının depolanması ve taşınması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin l0 uncu bölümünde belirtilen kurallara uygun olmalıdır.

Numune alma ve analiz metodları

Madde 12 —Sporcu gıdalarının üretim hattından ve muhafaza deposundan numune alınmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 11 inci bölümündeki kurallara uyulmalıdır. Numune uluslararası kabul görmüş metodlara göre analiz edilmelidir.

Tescil ve denetim

Madde13 —Sporcu gıdalarını üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 14 —Bu Tebliğe ait hükümlerin uygulanması, 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nca denetlenir.

Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten ve satan işyerleri yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük

Madde 15 —Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 —Bu Tebliğ hükümlerini, Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.

Sayfa Başı