Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

21 Aralık 2002

CUMARTESİ

Sayı : 24970

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Cezanın Kaldırılması Kararları

— Hükümlü Suzan BARAN'ın Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2002/112)

— Hükümlü İlhan VARSAK'ın Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2002/113)

— Hükümlü Namık Kemal BEKTAŞ'ın Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2002/114)

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

Yönetmelikler

— Hazine Garantileri Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Üstlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

— Derilerin Elde Edilmesi, Taşınması, Toplanması, Korunması, Ambalajlanması ve Depolanması Hakkında Yönetmelik

— Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimi Çalışma Onayı Yönetmeliği

— Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Katkı Kredisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı (No: 929)

 

Tebliğler

— Zorunlu Karayolları Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

— Zorunlu Otobüs Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı

— Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

— Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

— Edirne Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 5)

— Kars Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 6)

— Tekirdağ Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 8)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yargıtay Kararı

— Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

DÜZELTME (Sağlık Bakanlığının SB-2002/09 sayılı Mecburi Standart Tebliği ile İlgili)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cezanın Kaldırılması Kararları

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2002/112

Silâhlı terör örgütünün sair efradı olmak suçundan, Kayseri Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 24.03.1994 günlü, Esas No: 1992/428, Karar No: 1994/16 sayılı ilâmı ile Türk Ceza Yasası’nın 168/2. ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın 5. maddeleri ile Türk Ceza Yasası’nın 59/2. maddesi gereğince 12 yıl 6 ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, Türk Ceza Yasası’nın 31. maddesi uyarınca ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklanmasına, aynı Yasa’nın 33., 36. ve 40. maddelerine dayanılarak cezası süresince yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına, suç eşyasının zoralımına, gözetimde ve tutuklulukta geçirdiği sürenin cezasından düşülmesine karar verilen ve cezası kesinleşen, Tunceli İl’i, Nazimiye İlçesi, Dallıbahçe Köyü, Cilt No: 20, Hane No: 30, Birey Sıra No: 37’de nüfusa kayıtlı Musa ve Güllü’den olma 05.05.1972 doğumlu Suzan BARAN’ın kalan cezası, Adlî Tıp Kurumu’nun 20.09.2002 günlü,A.T.No: 130/10092002/46692/5738-5648 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

20 Aralık 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2002/113

İzinsiz silâh ve mermi yapmak suçundan, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nin 07.12.1999 günlü, Esas No: 1999/73, Karar No: 1999/159 sayılı ilâmı ile 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yasa’nın 12. maddesinin birinci fıkrası ile Türk Ceza Yasası’nın 59. maddesi gereğince 4 yıl 2 ay ağır hapis ve 5.700.000. TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına, Türk Ceza Yasası’nın 31. maddesi uyarınca üç yıl süre ile kamu hizmetlerinden yasaklanmasına, aynı Yasa’nın 36. ve 40. maddelerine dayanılarak suç eşyasının zoralımına ve tutuklulukta geçirdiği sürenin cezasından düşülmesine karar verilen ve cezası kesinleşen, Kastamonu İl’i, Merkez İlçesi, Gökçekent Köyü, Cilt No: 116, Hane No: 4, Birey Sıra No: 23’de nüfusa kayıtlı Ahmet ve Nezahet’den olma 10.06.1965 doğumlu İlhan VARSAK’ın kalan cezası, Adlî Tıp Kurumu’nun 09.12.2002 günlü, A.T.No: 130-26112002-59535-7423-7124 sayılı raporuyla saptanan sürekli sakatlığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

20 Aralık 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2002/114

Silâhlı terör örgütünün sair efradı olmak suçundan, Ankara 2 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 05.10.1998 günlü, Esas No: 1998/6, Karar No: 1998/125 sayılı ilâmı ile Türk Ceza Yasası’nın 168/2. ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın 5. maddeleri gereğince 15 yıl ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, Türk Ceza Yasası’nın 31. maddesi uyarınca ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklanmasına, aynı Yasa’nın 33., 36. ve 40. maddelerine dayanılarak cezası süresince yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına, suç eşyasının zoralımına, gözetimde ve tutuklulukta geçirdiği sürenin cezasından düşülmesine karar verilen ve cezası kesinleşen,Aksaray İl’i, Ortaköy İlçesi, S.Alaca Köyü, Cilt No: 31, Hane No: 18, Birey Sıra No: 17’de nüfusa kayıtlı Şambaz ve Sultan’dan olma 10.01.1972 doğumlu Namık Kemal BEKTAŞ’ın kalan cezası, Adlî Tıp Kurumu’nun 29.07.2002 günlü, A.T.No: 130-020719-39105/4766-4519 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

20 Aralık 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından :

31.12.2002 tarihi itibariyle birinci sınıfa ayrılma incelemesine tâbi tutulacak olan adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile idarî yargı hâkimlerinin adlarını belirtir liste aşağıda gösterilmiştir.

Sürelerini bitirdikleri hâlde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren l ay içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebilirler.

ADLÎ YARGI

A - HÂKİM SINIFI

Sicili

Adı ve Soyadı

Görevi

20719

Ertuğrul KARAGÜLLE

Düzce Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi

20783

Sezai GÖNÜLTAŞ

Güroymak Hâkimi

21946

Ahmet LEKESİZ

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi

22824

İhsan COŞKUN

İncirliova Hâkimi

22875

Nail AKDENİZ

Karacabey Hâkimi

22897

Cahit YAĞCI

Karaman Hâkimi

23600

Alper ŞEREN

Zonguldak Hâkimi

23696

Hüseyin ÇETİN

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi

23748

Göktan TAŞKIN

Geyve Hâkimi

23911

Abdulvahap MALAY

Develi Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi

24366

Hayati ÇUHADAR

Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi

24411

Asım AÇIKGÖZ

Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi

24507

Abdulkadir KILIÇ

Ereğli (Konya) Hâkimi

24763

Nurettin AKDAĞLI

Karasu Hâkimi

24777

Sevim YÜKSELOĞLU

Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi

24820

Nejat ÖZBEK

Babaeski Hâkimi

24972

Nail YALÇIN

Şebinkarahisar Hâkimi

25405

Azmi YILMAZ

Kadirli Hâkimi

30063

Zehni AKSU

Gürün Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi

30066

Tevfik ERDOĞAN

Niğde Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi

33185

Salim Demirhan DURAK

Ceyhan Hâkimi

34821

Asuman YETİŞKİN

Yargıtay Tetkik Hâkimi

32454

Şeref GÖRGÜLÜ

Lüleburgaz Hâkimi

B - SAVCI SINIFI

22919

İbrahim Mustafa ÖZKARA

Yozgat Cumhuriyet Savcısı

23053

Ziya Mete ÖZALPMAN

Yalvaç Cumhuriyet Savcısı

23194

Mehmet Ali ÖZKURT

Niğde Cumhuriyet Savcısı

24277

Fahrettin ATA

Van Cumhuriyet Savcısı

25112

Vecdi KUTLAY

Giresun Cumhuriyet Savcısı

İDARÎ YARGI

32791

Nazan ERDEN

Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi

32901

Gürbüz UÇAR

Erzurum Vergi Mahkemesi Başkanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

Hazine Garantileri Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Üstlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, dış finansman sağlayan yabancı ülkeler, ülkelerce oluşturulan birlikler, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar, resmi finansman fonları, uluslararası sermaye ve finansman piyasalarında faaliyet gösteren yatırım bankaları da dahil olmak üzere bankalar, tedarikçi veya alıcı kredisi sağlayan kuruluşlar ile firmalardan, kapsam maddesinde belirtilen kuruluşlar tarafından Hazine garantisi altında yapılan dış borçlanmaların Müsteşarlık tarafından üstlenilerek geri ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Hazine garantisini haiz dış borçlanmaları olan genel ve katma bütçe dışı kamu kurum ve kuruluşları ile yap-işlet-devret, yap-işlet, işletme hakkı devri ve benzeri finansman modelleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi öngörülen projelerden ödeme yükümlülükleri Müsteşarlıkça garanti edilen kuruluşları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası ve 16 ncı maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,

b) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

c) Borçlu: Bu Yönetmeliğin kapsam maddesinde yer alan ve belirli bir projenin tamamen veya kısmen dış finansmanı amacıyla yabancı ülkeler, uluslararası kuruluşlar, yabancı bankalar ve yabancı ülkelerde yerleşik diğer mali kurumlardan dış borç alan kurum ve kuruluşları,

d) Hazine Garantisi: Borçlu tarafından sağlanan dış borçlanmalar için verilen Hazine geri ödeme garantisi ile yap-işlet-devret, yap-işlet ve işletme hakkının devri ve/veya benzeri finansman modelleri tahtında verilen Hazine yatırım garantisini,

e) Kanun: 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,

f) Kredi Devralma ve İkraz Anlaşması: Borçlunun Hazine Garantisi kapsamında olan ve Müsteşarlık tarafından üstlenilmesi neticesinde ortaya çıkacak Hazine alacağının akit altına alınmasını sağlayan anlaşmayı,

ifade eder.

İlkeler

Madde 5 — Borçlu, Hazine Garantisi sağlanan borçla ilgili olarak aşağıda belirtilen ilkeleri esas alacaktır.

a) Hazine garantörlüğünde sağlanan kredilerin, Hazinenin uygun göreceği haller dışında, anapara, faiz ve her türlü ücret geri ödemelerinin Borçlu tarafından yapılması esastır.

b) Borçlu, Hazine garantisi altındaki geri ödemeleri için gereken tutarı vadesinde geri ödenecek şekilde planlamak ve Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası gereğince yatırım harcamalarına kıyasla öncelikli olarak yılı bütçesinde gerekli kaynakları tahsis etmekle yükümlüdür.

Hazine Garantili Borçların Üstlenilmesi

Madde 6 — Borçlu, bütçesinde yeterli kaynak ayırmış olmakla beraber, beklenmeyen nakit akışlarında ortaya çıkabilecek aksamalara bağlı olarak mali imkanlarının, ödemekle mükellef olduğu garantili borç taksitinin geri ödenmesinde yetersiz olması durumunda, Hazine tarafından borcun tamamen veya kısmen üstlenilmesini talep edebilir.

Üstlenime esas işlemlerin gerçekleştirilmesini teminen başvurular aşağıda tanımlandığı şekilde yapılacaktır.

a) Üstlenim talepleri ödeme vadesinden en az 15 gün önce, yazılı olarak ve gerekçesiyle birlikte gereği için Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Borçlu, üstlenim başvurusunu yapmadan önce yukarıda belirtilen süreyi de dikkate alarak Müsteşarlıktan "Kredi Devralma ve İkraz Anlaşması"nı temin edecektir.

b) Borçlu üstlenim başvurusunu yaparken ödeme vadesindeki ay ve bir önceki aya ilişkin gelir ve harcama kalemlerinin detaylı dökümünü içeren nakit akım tablosunu ibraz etmekle mükelleftir. Buna ilaveten, borçlu, Müsteşarlıktan temin ettiği "Kredi Devralma ve İkraz Anlaşması"nı iki nüsha ve usulüne uygun olarak doldurup imzalayarak Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne gönderecektir. Üstlenilmesi uygun görülen geri ödemeye ilişkin Kredi Devralma ve İkraz Anlaşması’nın bir örneği Müsteşarlık tarafından imzalanarak Borçlu’ya geri gönderilecektir.

c) Üstlenimin il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar adına yapılması halinde Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtildiği şekilde müteselsil kefaleti aranır. Ayrıca, belediye birliklerinin borçlu olması halinde, birliğe üye herbir belediyenin müteselsil kefaleti zorunludur.

d) Üstlenimin Kamu İktisadi Teşebbüslerinin iştirak veya bağlı kuruluşları adına yapılması halinde bağlı bulunduğu Kamu İktisadi Teşebbüsünün müteselsil kefaleti aranır.

Sorumluluk ve Denetim

Madde 7 — a) Müsteşarlık üstlenim talebine esas teşkil eden ve borçlu tarafından ibraz edilen bilgilerin doğruluğunun ve sağlanan Hazine garantisinin gerektiği gibi kullanılıp kullanılmadığının tespiti maksadıyla ilgili kuruluşlar nezdinde denetim yapabilir.

b) Müsteşarlık, Borçlu tarafından usulüne uygun olarak yapılmayan başvurulardan ve borcun gerektiği gibi izlenmemesinden kaynaklanan gecikme faizi, gecikme cezası ve benzeri mali yükümlülükler doğduğunun ve Yönetmelikte belirlenen hususlara aykırı işlemlerin yapıldığının tespiti halinde, ikraz anlaşması hükümleri ile genel hükümlerin uygulanması yönünde girişimde bulunur.

c) Hazine garantisi altındaki yükümlülüklerin geri ödenmesinde aksamaya sebebiyet verdiği tespit edilenlere, Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası gereği bu aksamadan doğan zarar ölçüsünde rücu olunur.

d) Müsteşarlıktan yeni Hazine garantisi talep eden kuruluşların taleplerinin değerlendirilmesinde bu Yönetmelik hükümlerine uyum şartı aranır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 8 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 18/4/2001 tarihli ve 24377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hazine Garantileri Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Üstlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Daha önceki düzenlemelerde 18/4/2001 tarihli ve 24377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Garantileri Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Üstlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe yapılan atıflar işbu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

Madde 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Müsteşarlığın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Derilerin Elde Edilmesi, Taşınması, Toplanması, Korunması Ambalajlanması ve Depolanması Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, hayvanlardan elde edilen derilerin kusursuz yüzülmesi, taşınması, toplanması, korunması, ambalajlanması ve depolanmasını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, evcil veya yabani hayvanlardan elde edilmiş, ham veya yarı mamül derileri ve bu derilere uygulanacak işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 441 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

Müdürlük: Bakanlık il müdürlüğünü,

Yönetmelik: Derilerin Elde Edilmesi, Toplanması, Taşınması, Korunması, Ambalajlanması ve Depolanması Hakkında Yönetmeliği,

Yetkili Merci: Bakanlık il müdürlüğünü,

Damga: 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa dayanılarak çıkarılan 15/3/1989 tarihli ve 20109 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinin 101 inci maddesinde açıklanan esaslara uygun olarak yapılmış mührü,

Büyükbaş Hayvan: Sığır, manda ve deveyi,

Küçükbaş Hayvan: Koyun ve keçiyi,

Diğer Hayvanlar: Derilerinden faydalanılan tüm evcil veya yabani hayvanları,

Konservasyon (Koruma): Derinin ticari ve kalite değerinin düşmemesi için kimyasal maddelerle ve fiziksel yöntemlerle dayanma süresinin uzatılmasını sağlamak amacıyla yapılan işlemleri,

Ham deri: Hayvanlardan yüzülmüş ve koruma işlemleri dışında işlem görmemiş derilerin tamamını,

Ham Derilerin Elde Edildiği Yerler: Bakanlıktan ruhsatlı Kombina, 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf mezbahaları ile Kurban Bayramında kurban kesmek amacıyla kurulan geçici yerleri,

Ham Deri Toplama Yeri: Zati ihtiyaçlar için kesilen hayvanlardan elde edilen derilerin ham deri deposuna sevk edilinceye kadar ön konservasyona alındığı tesisleri,

Ham Deri Deposu: Ham derilerin elde edilmesinden işlenmeye alınıncaya kadar usulüne uygun olarak konservasyona alınmak suretiyle depolandıkları tesisleri,

Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı: Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 26/9/1995 tarihli ve 22416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinin Ek-5/B’nin 68 inci sırasındaki tanıma göre verilmiş tesis izni ve açılma ruhsatını,

Çalışma İzni: Sağlık Bakanlığı tarafından Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı verilen, yetkili merci tarafından yerinde yapılan incelemesi sonucu teknik ve hijyenik şartları uygun görülen tesisin faaliyete geçmesi için yetkili merci tarafından verilen izin belgesini,

Sorumlu Yönetici: Ham deri depolama tesislerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak faaliyet göstermesinden işverenle birlikte sorumlu olan veteriner hekimi veya dericilik konusunda lisans seviyesinde eğitim görmüş yöneticiyi,

Muayene Veteriner Hekimi: Bakanlıktan ruhsat almış kombina, 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf mezbahalarda; derilerin hasarsız olarak elde edilmesi, konservasyonu, damgalanması, ambalajlanması, depolanması ve nakliyesinden sorumlu veteriner hekimi,

Resmi Kontrolör: Yönetmelik kapsamındaki tesislerin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu denetlemekle görevli resmi veteriner hekimi veya dericilik konusunda lisans seviyesinde eğitim görmüş Bakanlık yetkilisini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ham Derilerin Elde Edilmesi ve Taşınması

Ham Derilerin Elde Edildiği Yerler

Madde 5 — Ham derilerin elde edildiği yerler; 11/9/2000 tarihli ve 24167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Bakanlık tarafından ruhsat verilen Kombina, 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf mezbahalar ve Kurban Bayramında kurban kesmek için kurulan geçici yerlerdir.

Hayvanların Kombina veya Mezbahaya Alınışı ve Kesime Hazırlanması

Madde 6 — Kasaplık hayvanların mezbahaya menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporu ile getirilmesi mecburidir. Gebe, kaşektik ve hasta hayvanların kesilmemesi konusunda gerekli tedbirler alınır. Mezbaha ve kombinalara kesime gelen hayvanların baş, karın ve ayak bölgelerine sahiplerini tanıtacak işaretler veya numaralar konularak, tam temizlikleri yapıldıktan sonra kesim salonuna alınır. Hayvanların kesim yerine getirilmesi hayvanları strese sokmayacak şekilde yapılır. Kesime alınan hayvanın diğer hayvanlar tarafından görülmesini önleyen tedbirler alınır. Yerde kesim kesin olarak yapılmaz. Kesim ve takip eden işlemler havai ray hattında yapılır. Kesim işlemi hayvanın en az düzeyde acı çekmesini sağlayacak şekilde yapılır.

Kesim ve Yüzüm İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 7 — Kesim ve yüzüm işlemlerinde ahşap aksamlı alet ve edevat kullanılamaz. Uygun zincirli kelepçe aksamı doğru kullanılarak, hayvanın her iki ayağı asılacak, kanın düzgün ve tam olarak akıtılması sağlanacaktır. Kesim ve yüzüm işlemleri sırasında deride kesik ve ispire ve benzeri derinin kalite ve randımanını etkileyen olumsuz unsurların en aza indirilebilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. Hayvanın kesin olarak öldüğünden emin olunduktan sonra yüzme işlemi başlatılacaktır. Derinin kullanım alanlarının kaybını, daralmasını ve fire oranı ile kalitesinin düşürülmesini önlemek için kesim ve yüzüm işlerinde gerekli alet ve ekipman temin edilecek, yeterli hijyenik şartlar sağlandıktan sonra kesim ve yüzüm işlemlerine başlanacaktır. Yüzüm esnasında keskin ve yuvarlak uçlu bıçak kullanılacaktır.

Kesim

Madde 8 — Kesime hazır duruma getirilen hayvanın gırtlağı nefes borusuyla birleştiği yerden ve gırtlak başta kalmak üzere boyun omurlarına kadar damarlarla beraber tam olarak kesilir. Akan kanın kirlenmemesi için yemek borusu bağlanır veya pensle tutturulur.

Büyükbaş Hayvanlarda Başın Yüzülmesi ve Ayrılması

Madde 9 — İlk olarak sağ burun deliğinden sağ göze, sonra sağ gözden sağ boynuza, sağ boynuzdan sol boynuza, sol boynuzdan sol göze, sol gözden yine sağ göze doğru deri kesilir ve bu şaklar tamamlandıktan sonra baş derisinin yüzümüne geçilir. Yüzme sırasında boynuz diplerindeki deri başta bırakılmaz. Kulaklar ise deri üzerinde bırakılır. Böylece yüzülmesi tamamlanan baş, atlasla oksipital eklemi kesilerek vücuttan ayrılır.

Büyükbaş Hayvanlarda Ön Ayakların Yüzme ve Kesilmesi

Madde 10 — Gövdenin yüzülmesinde ilk iş olarak mahmuzlar kesilir, tırnak etrafındaki deri dairesel olarak kesildikten sonra bu kesitten başlamak üzere tam bacağın arka tarafından deri bilek eklemine kadar yarılır ve bacağın yanları tamamıyla yüzülür, bundan sonra, ön tarafında yüzümü tamamlanır, eklemi bağlantılardan keserek paça alınır. Bu yüzme sırasında ayakta deri ve deri üzerinde de kiriş kalıntıları bırakılmamalıdır.

Büyükbaş Hayvanlarda Art Ayakların Yüzülmesi

Madde 11 — Topuktan başlamak üzere, ayağın arka yüzünden tırnağın deri ile birleştiği tırnak yatağının ökçe kısmının ortasına ulaşacak şekilde deriye bir şak yapılır ve bu şaktan başlayarak bacak derisi yüzülür. Eklem iyice meydana çıkınca aşık kemiği gövdede kalmak üzere eklemin bağları bıçakla kesilirken paçadan tutulur ve aşağı doğru bastırılarak eklemin ayrılması sağlanır. Bilahare incik kemiğinin ön kısmı derisi yüzülür ve paça alınır.

Büyükbaş Hayvanlarda Gövdenin Yüzülmesi

Madde 12 — Önce anüs çevresindeki deri temizlenir ve Rektum bağlarından ayrılır. Böylece anüs serbest kalır ve bundan sonra kuyruğun alt tarafından deri yarılır ve kuyruk derisi dördüncü kuyruk omuruna kadar yüzülür. İlk omur gövdede kalacak şekilde kuyruk kesilir. Kuyruğu, başı ve paçaları alınmış gövdenin karın derisine orta hat boyunca organları zedelemeden deriyi kesecek kadar bir şak yapılır. Daha sonra, her iki kolun iç yüzünden yapılan şaklar, orta hattaki şak ile birleştirilerek deri yüzülüp ön kollardan kurtarılması sağlanır. Art ayaklar da ise dişilerde memeler organından ve tam ortadan, erkeklerde ise skrotum ile kuyruk birleşme noktasının ortasından ayakların iç yüzüne orta hattan itibaren deriyi kesecek kadar şak yapılır ve deri yüzülüp arka ayaklardan kurtarılması sağlanır. Butların ve kolların yüzülmesi bittikten sonra deri uygun yerinden kesim salonundaki olanaklara göre; makine veya elle deri gövdeden ayrılır.

Sığır ve danalar şişirilerek yüzülmeyecek veya yüzüldükten sonra şişirilmeyecektir.

Küçük Baş Hayvan Derilerinin Yüzümü

Madde 13 — Kesilmiş hayvana kasık bölgesinde deri ve adale arasına meyilli olarak şişirici ve ucu şivvari kesilmiş iğne batırılır. Hava sübabını açan kola basılarak, havanın deri altına yayılması, böylece deri ile adaleye bağlanan bağ doku tabakasının kısmen ayrılması ve derinin yüzülmesi kolaylaştırılmış olur. Küçükbaşların elde yüzümü için yumruktan başka bir metot uygulanamaz, tulum çıkartma işleminin bilinçli ve eğitimli kişilerce yapılması gerekmektedir. Hayvanlar kesin olarak ağızla şişirilmeyecektir. Şişirme işlemi tamamlandıktan sonra;

a) Kuyruk altı kılsız deri ile kuyruk üstü kıllı kısmın birleştiği hattın 2 cm.ye kadar çevresi içinde her iki taraftan yarımşar daire şeklinde deriye şak yapılır. Bu şaktan tarsus mafsallarının aşık kemiğine kadar bir şak daha yapılır. Kuyruğa yapılan dairevi iki şaktan (kuyruğun sol tarafından) başlamak üzere deri ile kuyruk yağı arasından (deride yağ bırakılmadan) kuyruk gövdeye bağlantı noktasına kadar yüzülür ve böylece sol budun yüzümü tamamlanır. Kuyruğun sağ tarafı ve budu da yukarıda tarif edilen şekilde yüzülür.

b) Yanları açılan kuyruk önce bıçakla sonra yumrukla deriden kurtarılır.

c) Tarsus ekleminin, aşık kemiği gövdede kalmak üzere eklemin etrafındaki deriye de dairesel bir şak yapılır ve sonra eklem ayrılarak paça koparılır. Ön ayaklarda ise arka ayaklarda olduğu gibi paçalar alınır.

d) Gırtlak meydana çıktıktan sonra, anüsün önünden başlayarak nahiyesinde son bulmak üzere deriye bir şak yapılır. Bu şaktan sonra, iki taraflı olarak önce çatı bölgesi, sonra kasık bölgesi yüzülür. Karnın arka kısımları ve gırtlak açımından sonra boynun yan tarafları yüzülmüş bulunmaktadır. Bu yüzülmüş bölgeler arası birleştirilerek yanlar tamamıyla yüzülmüş olur. Böylece deri sırt ve ensede gövdeye yapışık olarak kalır. Sonra gövde art ayaklarından çengellere asılır.

e) Kuyruğun yüzülen derisinden arta kalan alt kısmındaki kılsız deri (kuyruk kapağı) yüzülür, alınır. Meydana çıkan anüsün etrafı bağlantılarından ayrılır.

Bunu takiben kasap, kuyruk üstü ile belin deri yüzümünü kontrol ederek yüzülmemiş kısımları yumruklayarak işi tamamlar.

f) Yüzülen deri, sırttan el ayası, baş parmak ve yumruk darbeleri ile çekilerek bağlantıları dikkatlice ayrılarak boyna doğru indirilir. Ense bölgesinin yüzümü bıçakla tamamlanarak deri alınır.

Kuzu derileri mutlaka tulum olarak çıkarılacaktır. İstenildiği takdirde diğer küçük baş hayvanların da derileri tulum olarak çıkarılabilir. Gövdelerden çıkarılan deriler mezbahalarda fazla bekletilmemeli ve üst üste konulmamalıdır.

Ham Derinin Korumaya Hazırlanması, Temizlenmesi ve İşaretlenmesi

Madde 14 — Korunmaya alınacak derilerin kan, gübre ve çakıldak gibi yabancı maddelerinden arındırılması için yüzümden sonra 25 °C yi geçmeyen suda ve gerekirse fırça yardımı ile her iki yüzünden fırçalanmak suretiyle yıkanır ve suları süzdürülür. Et yüzünde kalan et ve yağ parçaları küt uçlu bıçakla temizlenir. Koruma yapılacak yere gelen büyükbaş ham derileri özelliklerine göre sınıflandırılmadan önce kafa derisi, kulaklar, boynuzlar, ön ve arka bacaklar ile kuyruk kesilerek asıl deriden (TSE 4877'ye uygun olarak) ayrılır. Ayrıca yüzüm sırasında derinin iç yüzünde kalan et ve yağ parçacıkları kazınarak, derinin eteklerindeki ince ve zayıf kısımlar, buruşmuş, katlanmış ve parçalanmış kısımlar ile meme, yumurtalık ve penis gibi organları kesilmek suretiyle deriden uzaklaştırılır. Bu işlemler sırasında deriye zarar verilmemesi için gerekli özen gösterilir. Küçükbaş hayvanlardan yüzülen derinin, üzerinde kalması muhtemel derialtı yağ dokusu, kas dokusu artıkları, kavaleto bıçağı ile kazınır. Kazınan et ve yağ parçaları değerlendirilecekse özel kaplarda toplanır.

Hayvanlardan yüzülen deriler kesim yerinden çıkarılmadan önce etlerin damgalandığı damga ile muayene veteriner hekimi tarafından damgalanarak işaretlenirler. Ham derilerin mezbaha veya kombinada depolama işlemi yapılacaksa 3 üncü ve 4 üncü bölümlerde yapılan açıklamalar doğrultusunda işlemler yapılır. Şayet deriler depolama tesislerine gönderilecekse tuzlanarak soğuk bir odaya alınır.

Ham Derilerin Taşınması

Madde 15 — Temizlenmiş ve işaretlenmiş deriler depolara veya işleme tesislerine kapalı, zemini ve iç yüzeyi su geçirmez, kolay temizlenip dezenfekte edilebilir ve dışarıya su sızdırmaz düzgün paslanmaz malzeme ile kaplanmış araçlarla nakledilir.

İl veya ilçe dışına yapılacak deri sevklerinde 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu hükümlerine göre sevk raporu alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ham Deri Toplama ve Depolama Tesislerinin Teknik ve Hijyenik Şartları

Ham Deri Toplama Yerlerinde Aranan Teknik ve Hijyenik Şartlar

Madde 16 — Ham deri toplamak üzere kurulan işyerleri için Bakanlık il müdürlüğünden çalışma izin belgesi almak zorunludur. Çalışma izni verilmesi için ham deri toplanacak işyerlerinde aşağıdaki şartların bulunması gereklidir.

a) Ham derilerin toplandığı alanlarda zeminin su geçirmez, kolay temizlenip dezenfekte edilebilir yapıda, düzgün ve suyun birikmemesi için kanallara doğru yeterli eğime sahip olması gerekir.

b) Atık suyun tahliyesi için yeterli kanal sisteminin bulunması gerekir.

c) Duvarlar; en az istifleme yüksekliğine kadar, açık renkli, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir, sağlam, düzgün ve geçirgen olmayan bir malzeme ile kaplanır. Tavanın düzgün ve kolay temizlenebilir yapıda olması gerekir.

d) Kapı ve pencere çerçeveleri dayanıklı paslanmaz materyalden yapılır, eğer ahşap ise bütün yüzeyleri düzgün ve su geçirmez bir materyal ile kaplanır. Açılabilen dış pencerelerin tamamı sinek, haşere ve kemiricilerin içeri girmesini engelleyecek şekilde pencere teli ile kaplanır. Kapı ve pencerelerin yeterli genişlikte olması gerekir.

e) Havalandırmayı sağlayacak uygun bir sistem bulunur. Yeterli doğal ışık veya renkleri değiştirmeyen yapay ışıklandırma bulunur.

f) Çalışma yerleri ile temizlik yapılan bütün bölümlerde devamlı, içilebilir nitelikte ve yeterli basınçta sıcak ve soğuk su imkanı ile yeterli sayıda musluk bulunur. Buralardaki lavabolarda sıvı temizlik malzemesi, dezenfektan ve bir kez kullanıma mahsus havlu gibi imkanlar bulundurulur.

g) Ham derilerin toplandığı alanlarda, derilerin zemine temas etmemesi için; suya dayanıklı, kolay temizlenip dezenfekte edilebilir malzemeden yapılmış ve hava sirkülasyonuna izin veren ızgaralar bulundurulur.

h) Derilerin tartılması için kantar bulundurulur.

Ham deri toplama yerleri için, tesis sahibi tarafından bir dilekçe ekinde verilen ve bu Yönetmeliğin 1 nolu ekine uygun olarak düzenlenen beyanname ile yukarıda sıralanan teknik ve hijyenik şartları taşıdıklarının Bakanlık İl Müdürlüğünün denetimiyle tespit edilmesi durumunda Bakanlık il müdürlüğünce çalışma izin belgesi düzenlenir.

Ham Deri Toplama Yerlerinde Yapılacak İşlemler

Madde 17 — Getirilen derilerin konservasyon için hazır olup olmadığı kontrol edilir. Zati ihtiyaç için kesilen veya mezbahalardan gelmesine rağmen hiçbir temizleme işlemine tabi tutulmadan deri toplama yerine getirilen derilerin kan, gübre ve çakıldak gibi yabancı maddelerinden arındırılması için yüzümden sonra 25 0C yi geçmeyen suda gerekirse fırça yardımı ile her iki yüzünden fırçalanmak suretiyle yıkanır ve suları süzdürülür. Et yüzünde kalan et ve yağ parçaları küt uçlu bıçaklarla temizlenir. Toplama yerine gelen büyükbaş ham derileri; kafa derisi, kulaklar, boynuzlar, ön ve arka bacaklar ile kuyruk kesilerek asıl deriden (TSE 4877'ye uygun olarak) ayrılır. Ayrıca yüzüm sırasında derinin iç yüzünde kalan et ve yağ parçacıkları kazınarak, derinin eteklerindeki ince ve zayıf kısımlar ile buruşmuş, katlanmış ve parçalanmış kısımlar ile meme, yumurtalık ve penis gibi organları kesilmek suretiyle deriden uzaklaştırılır. Bu işlemler sırasında deriye zarar verilmemesi için gerekli özen gösterilir. Küçükbaş hayvanlardan yüzülen deri üzerinde kalması muhtemel derialtı yağ dokusu, kas dokusu artıkları kavaleto bıçakları ile kazınır. Kazınan et ve yağ parçaları değerlendirilecekse özel kaplarda toplanır.

Konservasyon için hazır hale getirilen deriler tuzlanmak suretiyle ön konservasyona alınmalıdır. Ön konservasyona alınmayan deriler ham deri toplama yerlerinde bulundurulamaz. Ham deri toplama yerlerindeki deriler ön konservasyona alındıktan sonra en fazla 1 hafta süre ile buralarda tutulabilir.

Ham Deri Depolama Yerlerinde Aranan Teknik ve Hijyenik Şartlar

Madde 18— Ham deri depolama işlemleri yapmak üzere kurulan iş yerleri için Bakanlık il müdürlüğünden çalışma izni almak zorunludur. Çalışma izni verilmesi için ham deri depolama iş yerlerinde aşağıdaki teknik ve hijyenik şartların bulunması gereklidir.

a) Ham derilerin konservasyonunun yapıldığı alan ile derilerin soğutulduğu, depolandığı, ambalajlandığı odalar ve koridorlarda zeminin su geçirmez, kolay temizlenip dezenfekte edilebilir yapıda düzgün ve suyun birikmemesi için kanallara doğru yeterli eğime sahip olması gerekir.

b) Atık suyun tahliyesi için yeterli kanal sisteminin bulunması gerekir.

c) Duvarlar; depolama yapılan odalarda en az depolama yüksekliğine kadar, diğer oda ve alanlarda ise en az 2m. yüksekliğe kadar açık renkli, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir, sağlam, düzgün ve geçirgen olmayan bir malzeme ile kaplanır.

d) Tavanın düzgün ve kolay temizlenebilir bir yapıda olması gerekir.

e) Kapı ve pencere çerçeveleri paslanmaz ve dayanıklı malzemeden yapılır. Eğer ahşap ise bütün yüzeyler düzgün ve su geçirmez bir materyalle kaplanır. Açılabilen dış pencerelerin tamamı haşere ve kemiricilerin içeri girmemesi için pencere teli ile kaplanır.

f) Yeterli doğal ışık veya renkleri değiştirmeyen yapay ışık bulunur.

g) Yeterli bir havalandırma sistemi bulunur.

h) Çalışma yerleri ve temizlik yapılan bütün bölümlerde devamlı içilebilir nitelikte ve yeterli basınçta sıcak ve soğuk su imkanı ile lavabo, sıvı temizlik maddesi, bir kez kullanıma mahsus havlu ve pedallı çöp kovası bulundurulur.

ı) Kullanılan aletlerin temizlik ve dezenfeksiyonu için çalışma alanlarının uygun yerlerinde en az 82 °C sıcaklıkta su ve dezenfektan madde içeren kaplar bulundurulur.

j) Ham derilerin depolandığı bölümlerde, derilerin zemine temas etmemesi için; suya dayanıklı, kolay temizlenip dezenfekte edilebilir malzemeden yapılmış ve hava sirkülasyonuna izin veren ızgaralar bulundurulur.

k) Soğutma ile konservasyon yapılacak ise depolar kapasitelerine uygun soğutma ekipmanlarına sahip olacaktır.

l) Oluşacak atık ve artıkların hijyenik şartlara uygun bir şekilde, çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden izale, bertaraf ve tahliyesi sağlanır.

m) Çalışan personelin kullanımına mahsus düzgün, su geçirmez, yıkanabilir duvar ve zemine sahip oda veya odalar bulunur. Bu odalarda en fazla 15 işçi için; bir lavabo, duş ve tuvalet ile her işçi için elbiselerini koyabileceği iki bölümlü bir dolap bulunur.

Yukarıda sıralanan teknik ve hijyenik şartları taşıyan ham deri depolama tesisleri Bakanlık il müdürlüğünce ruhsatlandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ham Derilerin Konservasyonu, Sınıflandırılması ve Ambalajlanması

Ham Deri Koruma Yerlerinde Bulunması Gereken Araç ve Gereçler

Madde 19 — Ham deri koruma yerlerinde bulunması gereken araç ve gereçler şunlardır:

a) Sızdırma sehpaları: Havuzlarda yıkanan derilerin sularının süzülmesi için beton (mozaik) veya paslanmaz malzemeden yapılmış bir metre yüksekliğinde 1.5- 2 m. uzunluğunda ve 50cm. çapında yarım silindir şeklindeki sehpalardır.

b) Kavaleto sehpaları: Derilerin üzerinde kalan et ve yağların alınması için kullanılan 1 metre yüksekliğinde 1.5 metre uzunluğunda 40-50 cm. çapında silindir şeklindeki paslanmaz malzemeden yapılmış sehpalardır.

c) Kavaleto bıçakları: Derilerin üzerinde kalan et ve yağların alınmasında kullanılan madeni kısmı 40cm. uzunluğunda ucu sivri bıçaklardır.

d) İstifleme ızgaraları: Derilerin büyüklüğüne göre 1,2,3 veya 4 adet yan yana sığır derisini (Serilerek ) alacak genişlikte ve yüzeyi balık sırtı şeklinde, tek veya iki tarafa meyilli, 15cm. yüksekliğinde beton veya paslanmaz malzemeden yapılmış ızgaralardır.

e) Kavaleto makinası: Derilerin üzerinde kalan et ve yağları almak için özel olarak yapılan makinelerdir.

f) Tartı: Derilerin tartılması için kantar bulundurulur.

Ham Deri Koruma Yöntemleri

Madde 20 — Büyük ve küçükbaş hayvanlardan yüzülen deriler bekletilmeden korumaya alınacakları yere sevk edilerek gerekli temizlik işlemleri yapıldıktan sonra sınıflandırılırlar ve aşağıdaki yöntemlerden birisi ile koruma altına alınırlar;

a) Kurutma Yöntemi ile Koruma: Hava kurusu, tuzlu kuru ve don kurusu olmak üzere üç şekilde yapılmaktadır. Derinin nem oranı %12-18 arasına düşürülür.

b) Hava Kurusu Yöntemi: Ham derilerin açık ve hava akımı olan gölgelik yerlerde nem oranı % 15'e düşünceye kadar kurutulması şeklinde uygulanan bir koruma yöntemidir. Deriler, deri altı yağı ve et parçalarından temizlendikten sonra gergin bir halde sıra sıra asılır ve burada mevsim şartlarına, nem ve ısı durumuna göre değişen bir süre bırakılarak kurutulurlar.

c) Tuzlu Kuru Koruma Yöntemi: Tuzlu yaş ya da dolap tuzlaması koruma yöntemi ile koruma altına alınan ham deriler nem oranı %15-20’e düşürülünceye kadar gölgelik, hava akımı olan yerlerde kurutularak uygulanan koruma yöntemidir.

d) Dondurarak Kurutma (Freez-Drying): Derinin, buz haline gelmiş deri suyunun yüksek vakum altında sıvı halden aniden gaz haline geçmesi neticesinde kurutulması işlemidir.

e) Soğutma Yöntemi ile Koruma: Derilerin, dönen bir dolap içinde bulunan çubuk üzerine atılıp, soğuk hava akımı ile sıcaklıklarının 10-12 0°C’ye düşürülerek 3-7 gün süreyle, yüzümden sonra budanması ve etlenmesi yapılmış derilerin 2-4 °C’de depolanarak 7-10 gün süreyle ya da yüzümden sonra veya tuzla korumaya alınmış derilerin doğrudan doğruya 0°C’deki soğuk depolarda 10-15 gün süreyle korunmalarıdır.

f) Kimyasal Yöntemle Koruma: Derilerin korunmasında tuz ve asit gibi kimyasal maddelerden yararlanılır.

g) Tuzla Koruma Yöntemleri: Büyükbaş hayvanlardan elde edilen yıkanmış ve suyu sızdırılmış olan deriler, et tarafı yukarı gelmek üzere meyilli zemin üzerine düzgünce serilip tuzlanmaya hazır hale getirilir.

h) Tuzlu Yaş Koruma Yöntemi: Derinin, yaş deri ağırlığının % 30-50 si oranında ve 2-4 mm. çapında tanelere sahip tuzun, et yüzüne tuzlanmamış alan kalmayacak şekilde uygulanması neticesinde nem oranının % 35-40 düzeyine indirilerek koruma altına alınmasıdır. Deriler, hafif eğimli sert bir zemine veya özel tahta ızgara üzerine kıl yüzü alta ve et yüzü üste gelecek şekilde düzgünce yayılır. Yaş deri ağırlığının % 30-50 si oranında daha önce kullanılmamış, 2-4 mm çapında tanelere sahip temiz tuz, derinin et yüzüne, tuzlanmamış alan kalmayacak şekilde (gerekirse elle ovularak) yayılır. Deri dayanımını artırmak ve işleme sırasında oluşabilecek tuz lekelerini önlemek amacıyla tuzların içine % 2 oranında susuz soda ilave edilir. Tuzlanan deriler 4-6 gün bırakıldıktan sonra aktarılır ve ikinci tuzlamaya tabi tutulur. Bu safhada da deriler 10-14 gün bırakılır. Tuzlanan deriler hiçbir tarafı açıkta kalmamak üzere üst üste konarak 100 - 150 adetlik ve 100-120 cm.yi geçmeyecek yığınlar halinde istiflenir. En az 21 gün süre ile bekletilen derilerin nem oranı %35-40 düzeyine getirilir. Deriler tuzlu salamura işlemi tamamladıktan sonra teker teker istiften alınır, iki kişi tarafından ön ve arka taraflarından tutularak çırpılır. Bu çırpma sonunda deri üzerinde, deri ağırlığının % 5'inden fazla tuz bırakılmamalıdır.

ı) Dolap Tuzlaması (Salamura) Koruma Yöntemi: Ham derilerin %26'lık tuz çözeltisi içersinde tutulması ile uygulanan bir tuzlu koruma yöntemidir. Ham deriler, içerisinde %26'lık (yada 22-24 bome) tuz çözeltisi bulunan tekne yada dolaplarda, ara sıra karıştırılarak, 12-14 saat tutulması ile uygulanan bir tuzlu koruma yöntemidir. Salamura banyosundan çıkarılan ham derilerin fazla suları süzdürülür.

j) Tuzlu Kuru Koruma Yöntemi: Tuzlu yaş yada dolap tuzlaması koruma yöntemi ile hava kurusu koruma yöntemlerinin ortak uygulandığı koruma yöntemidir. Tuzlu yaş yada dolap tuzlaması koruma yöntemi ile koruma altına alınan ham deriler nem oranı %15-20’e düşünceye kadar gölgelik ve hava akımı olan yerlerde kurutularak uygulanan koruma yöntemidir. Deri altı yağ ve et kalıntılarından temizlenen deriler yan yana meyilli zemin veya ızgaralar üzerine serilerek 1-2 mm tane çapına sahip tuzlarla tuzlanır. Verilecek tuz miktarı ham deri ağırlığının % 40'ı kadar olmalı, madeni madde içermemeli, kullanılmamış, temiz ve iyi nitelikte olmalıdır. Tuz lekesine yol açmamak için, tuzların içine % 2 oranında susuz soda konmalıdır. Tuzlanmadan sonra yünlerin kabalık derecesine göre 500-1000 adetlik salamura istifleri meydana getirilir. Yığınlardaki deriler 14-20 gün içinde tuzunu almış olacaklarından tuzları silkelenir ve hava akımını serbestçe alacak şekilde tertiplenmiş çardak veya binalar altına serilip kurutulduktan sonra piyasaya sevk edilir.

k) Asitle Konservasyon (Piklaj): Yün ve kılları giderilmiş ham derilerin veya et yüzündeki yağ ve et artıkları kazınmış ham derilerin, tuz ve asit ile muamele edilerek pH değerinin 3’den aşağıya indirilmesi neticesinde korunmaya alınması işlemidir. Dolap, havuz veya pervaneli teknelerde, ham deri ağırlığı üzerinden % 100 su, % 10 tuz ve % 1-2 sülfürik asit ve % 0,2-0,3 bakterisit ile 3-4 saat süreyle işlem görmesi şeklinde uygulanan bir koruma yöntemidir.

Ham Derileri Korumada Kullanılacak Tuzun Özellikleri

Madde 21 —Ham derileri korumada kullanılan tuzun özellikleri aşağıda gösterilmiştir:

Ham derileri korumada kullanılacak tuz beyaz-hafif pembe veya beyaz-hafif gri renkte, topaklanmamış, kuru ağırlık üzerinden %98 sodyum klorür bulundurmalı, derileri koruma işlemini olumsuz etkileyemeyecek saflıkta olmalı, büyükbaş hayvan derilerinin tuzlanmasında kullanılacak tuzun 2-4 mm, küçükbaş hayvan derilerinin tuzlanmasında kullanılacak tuzların 1-2 mm çapında tane büyüklüğüne sahip olması gerekir.

Koruma etkinliğinin artırılabilmesi için kullanılacak tuzun antiseptik özelliği bulunan Naftalin, borik asit ve sodyum karbonat ile aşağıdaki oranlarda karıştırılarak kullanılır:

100 Kg Tuz + 1 Kg Naftalin + 1 Kg Borik Asit

95 Kg Tuz + 5 Kg Borik Asit

100 Kg Tuz + 2 Kg Naftalin + 1 Kg Sodyum Karbonat

100 Kg Tuz + 0,1 Kg Fenol Bileşiği

100 Kg Tuz + 0,5-1,0 Kg Hazır Ticari Bileşikler

Ham Derilerin Sınıflandırılması

Madde 22 — a) Büyükbaş hayvan derileri taze ağırlıklarına göre;

1) Ağır (30 Kg.dan ağır)

2) Orta (20-30 Kg.)

3) Hafif (15-20 Kg.) olarak sınıflara ayrılır,

b) Küçükbaş hayvan derileri taze ağırlıklarına göre;

1) Ağır (3 Kg.dan ağır)

2) Orta ( 2-3 Kg.)

3) Hafif (1,5-2 Kg.)

c) Koyunlardan elde edilen ham deriler yünlülük derecelerine göre;

1) Tola: Sırt ve bel nahiyesinde uzunluğu 3 cm.ye kadar olan deriler,

2) Besi derileri: Kılların uzunluğu 3-5 cm.ye yakın olan deriler,

3) Yünlü deriler: Yünlerin uzunluğu 5 cm.den yukarı olan deriler,

d) Koyunlardan elde edilen ham deriler kalitelerine göre;

1) Birinci nevi deriler: Özürsüz, hastalıksız, yırtıksız ve zayıf olmayan tam deriler,

2) İkinci nevi deriler: Zayıf, ispireli, çiçekli, hafif, uyuzlu, güneş yanıklı deriler,

3) Iskarta deriler: İlk iki gruba girmeyen hastalıklı ve parça deriler

olarak sınıflara ayrılırlar.

Ham Derilerin Ambalajlanması

Madde 23 — Tuzlu yaş ve salamura olarak korunmaya alınmış büyükbaş hayvan derileri; kıl tarafları dışa dönük olarak bohça biçiminde ve ağır deriler teker teker, orta deriler ikişerli, hafif derilerin ise 3-4 adedi sağlam balya ipleriyle bağlanır. Tuzlu kuru koruma yöntemi ile korumaya alınmış büyükbaş hayvan derilerinin silkelenerek fazla tuzları döküldükten sonra boyun ve kuyruk üst üste gelecek şekilde yığılırlar ve sağlam iple çaprazlama bağlanarak balyalar halinde ambalajlanırlar, balyaların ağırlığı 150 kg’ı geçmemelidir. Bohçalar ve balyalar derilerin zedelenmemesine dikkat edilerek etiketlenir ve etiket üzerine derinin cinsi, kalitesi ve balya ağırlığı yazılır.

Küçükbaş hayvan derilerinin ambalajları sınıf, tip, ırk, çeşit ve grup, tulum veya açık yüzüm biçimlerine göre ayrı balyalar halinde yapılır. Tuzlu kuru açık olarak yüzülmüş küçükbaş hayvan derileri teker teker yünlü tarafları içe gelecek şekilde sırttan ikiye katlanır, sırtları balyanın içine, etekleri dışına gelecek şekilde yığılarak alt ve üste birer kapak derisi konulur ve enine 4, boyuna 2 yerinden iple sıkıca bağlanır. Tulum şeklinde yüzülmüş tuzlu kuru küçükbaş hayvan derileri de aynı şekilde balyalanır. 40-80 deriden oluşan her balyanın ağırlığı ortalama 100 kg olmalıdır. Balyanın üst tarafına sağlam derileri korumak için ıskarta deriler konularak balya ipi ile sıkıca bağlanır. Deriler balyalandıktan sonra üzerine balyadaki derilerin menşeini, ırkını, deri adedi ile kilo ağırlığını, kalitesini, yünlülük derecesini ve benzeri hususları belirten bir etiket konulur. Derilerin sevkleri sırasında dış tesirlerden korunması amacıyla üzerleri mutlaka su geçirmez bir malzeme ile örtülecektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ham Deri Toplama ve Depolama Tesislerinin Ruhsatlandırılması

Çalışma İzni

Madde 24 — a) Bakanlıktan ruhsatlı kombina ve mezbahalarda ham deriler elde edildikten sonra bu derilerin depolaması yapılacaksa, Sağlık Bakanlığından alınan Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı aranmaksızın bu bölümler için dilekçeyle beraber Yönetmeliğin 1 nolu ekindeki beyanname verilerek Derilerin Elde Edilmesi, Taşınması, Toplanması, Korunması, Ambalajlanması ve Depolanması Hakkında Yönetmeliğin 18 inci ve 19 uncu maddelerinde aranan şartların Bakanlık il müdürlüğünün denetimi sonucunda yerine getirildiği anlaşılırsa bu bölümler için Bakanlık il müdürlüğünce çalışma izin belgesi düzenlenir.

Ancak, kombina ve mezbahalarda elde edilen ham derilerin depolaması yapılmayacak ise Derilerin Elde Edilmesi, Taşınması, Toplanması, Korunması, Ambalajlanması ve Depolanması Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı ve 17 nci maddelerinde bahsi geçen Ham Deri Toplama Yerlerinde bulunması gereken teknik ve hijyenik şartlara uymak ve bu derileri en geç 1 hafta içerisinde ham deri depolama tesislerine sevk etmeleri mecburiyeti bulunmaktadır.

Kombina ve mezbaha haricinde müstakil olarak faaliyet gösterecek olan tesislerde ise Sağlık Bakanlığından Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı alındıktan sonra bu ruhsatla birlikte ekinde, çalışma izni için istenilen belgeler bulunan bir dilekçe ile valiliğe müracaat edilir.

Kurban Bayramında kurban derisi toplama yetkisi bulunan Türk Hava Kurumu, Diyanet Vakfı ve benzeri kurum ve kuruluşlar, ham deri ile ilgili yapacakları işleme göre kurulu bulunan veya kuracakları tesislerine bu Yönetmelikte belirtilen ham deri toplama veya ham deri depolama tesis ruhsatı almak zorundadırlar.

b) Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler

Sağlık Bakanlığından Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı alınan tesislerine çalışma izni alabilmek için kişi veya kuruluşlar bir dilekçe ekinde; Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı, sorumlu yönetici ile tesis sahibi arasında yapılmış, sorumlu yöneticinin bu Yönetmelikte belirtilen sorumluluklarının açıkça belirtildiği noter onaylı sözleşme ve sorumlu yöneticinin var ise bağlı bulunduğu meslek odasından alınmış olan çalışma izin belgesini de içeren dosyayı valilik aracılığı ile Bakanlık il müdürlüğüne verirler.

Belgeler Bakanlık il müdürlüğünce incelenir. Bu Yönetmeliğin 2 no’lu ekine uygun olarak çalışma izni raporu düzenlenir ve Bakanlık il müdürlüğü yetkililerinin mahallinde yaptığı inceleme sonucunda teknik ve hijyenik yönden uygun bulunan, kombina veya mezbahadan bağımsız ham deri depolama yerlerine çalışma izin belgesi düzenlenerek verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Sorumlu Yöneticinin Görev ve Yetkileri

Madde 25 — Bağımsız ham deri depolama yerinde çalışacak olan sorumlu yönetici; Derilerin uygun şekilde konservasyonu, damgalanması, ambalajlanması ve depolanması ile deri işleme yerlerine nakliyesinden sorumludur.

Muayene Veteriner Hekiminin Görev ve Yetkileri

Madde 26 — Bakanlıktan ruhsatlı ve ham derilerin elde edilmesinden sonra bir ünitesi ham deri toplama yeri ve/veya ham deri deposu olarak kullanılacak olan kombina, 1inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf mezbahalarda görevli muayene veteriner hekimi; Ham derilerin hasarsız olarak elde edilmesi ile birlikte;

a) Kombina veya mezbaha bünyesindeki deri ile ilgili ünite ham deri toplama yeri olarak kullanılacaksa; derilerin ön konservasyona tabi tutulması, damgalanması ve serin bir yerde muhafaza edilerek en geç 1 hafta içerisinde ham deri depolama tesislerine nakliyesinden,

b) Kombina veya mezbaha bünyesindeki deri ile ilgili ünite ham deri depolama yeri olarak kullanılacaksa derilerin uygun bir şekilde konservasyonu, damgalanması, ambalajlanması, depolanması ve deri işleme yerlerine nakliyesinden,

c) Hayvanları kesim öncesinde; Gebe, kaşektik ve hasta olarak kesime alınmaması, strese sokulmaması, kesimin hayvana en az acı verecek şekilde gerçekleştirilmesi ve hayvanın kesin olarak ölümünden sonra yüzme işlemine başlanılması işlemlerinin yerine getirilmesinden,

sorumludur.

Resmi Kontrolörün Görev ve Yetkileri

Madde 27 — Resmi kontrolörün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Tesisin bu Yönetmelikte belirtilen teknik ve hijyenik şartlara uygunluğunu ve çalışma izni alındıktan sonra bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak çalışmasını denetlemekle görevlidir.

b) İl ve ilçe müdürlükleri, tesis sahibi, sorumlu yönetici ve muayene veteriner hekimi resmi kontrolörün görevini yapmasında her türlü kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

Ham Deri Üretim ve Depolama İşlerinde Çalışacak Personel ile İlgili Hususlar

Madde 28 — Mezbahalarda kesilen hayvanların yüzülmesi sırasında derilerin zedelenmeden gövdeden ayrılmasını temin maksadıyla bu işin usta kesiciler tarafından yapılması zorunludur. Kasaplık hayvanlarda yüzme esnasında ispire yapılmayacaktır. Yüzüm makineleri gerekli eğitimi almış olanlardan başkası tarafından kullanılamaz.

Kesici, yüzücü ve ham deri deposu personeli çalışma esnasında tulum, lastik çizme giyecek, kolay temizlenebilir bir maddeden yapılmış önlük takacak ve başını da ensesinden itibaren kapatacak bir başlıkla örtecektir.

Bu işyerlerinde çalışan personelin periyodik sağlık kontrolleri, 11/9/2000 tarihli ve 24167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında yaptırılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Cezai İşlemler

Denetim

Madde 29 — Bu Yönetmeliğe göre Bakanlık il müdürlüğünden ruhsat alınmış ham deri toplama ve depolama yerleri Bakanlığın taşra teşkilatında görevli resmi kontrolörlerce yılda en az 2 defa olmak üzere ve gerektiğinde süreye bakılmaksızın haberli veya habersiz olarak teknik ve hijyenik şartlar bakımından denetlenir. Bu denetimlerde bu Yönetmelik hükümlerine uyum konusunda eksik bulunan hususlar, eksikliklerin giderilmesi ile ilgili öneriler ve eksikliklerin giderilmesi için kontrol yetkililerince eksikliğin niteliğine bağlı olarak verilen süre bu Yönetmeliğin 3 nolu ekinde yer alan denetim tutanağına ve 4 nolu ekine uygun olarak tesiste bulundurulan ve sorumlu yönetici tarafından muhafaza edilen denetim defterine kaydedilir.

Cezai İşlemler

Madde 30 — Ruhsat almış tesislerde bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali veya Bakanlığın taşra teşkilatında görevli resmi kontrolörlerce yapılan müteakip denetimlerde bu Yönetmelik hükümlerine uyulmadığının tespiti, görülen aksaklıkların verilen süre içerisinde giderilmemesi veya eksikliklerin devam etmesi halleri ile tesis kurma ve /veya çalışma izni almadan faaliyete geçen gerçek ve tüzel kişiler ile resmi kuruluşlara ait tesisler de 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun ilgili cezai hükümleri uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 31 — 30/5/1966 tarihli ve 12309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kesim ve Yüzüm İşleri Yönetmeliği ile Mezbahalarda İstihsal Edilen Derilerin Tuzlanması, Muhafazası, Ambalajlanması ve Sevki Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yayımından önce kurulmuş ve bu Yönetmelik kapsamına giren tüm tesisler Bakanlık il müdürlüklerine müracaat ederek 1/9/2003 tarihine kadar çalışma izni almak zorundadırlar.

Yürürlük

Madde 32 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 33 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Türk Tabipleri Birliğinden :

Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimi Çalışma Onayı Yönetmeliği

Amaç ve Dayanak

Madde 1 — Bu Yönetmelik, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 5 inci ve 59 uncu maddesine dayanılarak, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendine ve 5 inci maddesine göre işyeri hekimi önerilmesi ve verilecek çalışma onaylarının usul ve esaslarının saptanması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, işyeri hekimi olarak çalışan ve çalışmak isteyen hekimleri kapsar.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birlik: Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ni,

b) Oda: Tabip Odası’nı,

c) İşyeri Hekimi: Yürürlükteki mevzuata göre işyeri hekimi olarak çalışma hak ve yetkisine sahip olan hekimi,

d) Çalışma Onayı: İşyeri hekimi olarak çalışmak isteyen hekimin belli bir işyerinde çalışabilmesi için Oda Yönetim Kurulu tarafından verilen onayı,

ifade eder.

Çalışma Onayı İçin Gerekli Belgeler

Madde 4 — Çalışma onayı verilebilmesi için aşağıdaki belgelerin, ilgilisi tarafından Oda’ya verilmesi gerekir:

a) İşyeri Hekimliği Sertifikası ve varsa sürekli eğitim katılım belgelerinin fotokopileri,

b) İşyeri Hekimi Bilgi Derleme Formu,

c) Hekimin mevcut çalışma saatlerini gösterir belge, (İşyeri Hekimliğine başlaması ile birlikte kamuda çalışan hekimlerden 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun’a göre kısmi zamanlı çalışmaya başladığına dair yazı istenir),

d) Oda ödentilerinin yatırıldığını gösterir belge (Oda kayıtlarından bakılır),

e) TTB tarafından belirlenen asgari ücrete aykırı olmayan Bordro örneği (İlk ücret alındığında) Odaya iletilir,

f) İşyeri Hekimliği Sözleşmesi,

g) Çalışan işçi sayısını gösteren son döneme ait SSK dört aylık Sigorta Primleri Bordrosu,

h) İşyeri Tanıtım Formu.

Yukarıda belirtilen belgelerden (g) ve (h) bendinde belirtilen belgeler ilgili işverenden; diğer belgeler ise ilgili hekimden istenir.

Çalışma Bakanlığı’nda Hekim İş Güvenliği Müfettişi olarak üç yıl çalışmış olduğunu belgeleyen hekimler ile İş Sağlığı veya İşyeri Hekimliği alanında uzmanlık ya da doktora derecesi bulunanlardan (a) bendindeki İşyeri Hekimliği Sertifikası istenmez.

Yukarıda belirtilen belgelere, Tabip Odası tarafından verilen İşyeri Hekimi Çalışma Onayı’nın eklenmesiyle oluşturulacak İşyeri Hekimi dosyası Tabip Odası’nda saklanır. Oda tarafından, işe başlayan ve işten ayrılan işyeri hekimlerinin bilgileri değişiklik tarihinden itibaren bir ay içinde Birliğe bildirilir.

İşyeri Hekimleri Sıralama Listesi

Madde 5 — Bölgesinde işyeri hekimi olarak çalışmak isteyen hekimlerin listesi ilgili Oda tarafından hazırlanır. Hekimler, bu listede, hizmet verilecek işçi sayısına göre ayırabilecekleri süre dikkate alınarak sıralanırlar. Aynı durumdaki hekimlerin sıralaması 6 ncı maddedeki esaslara göre düzenlenir.

Çalışma Onayı Verilmesinin Koşulları

Madde 6 — Oda, işyeri hekimi olarak çalışma onayı vereceği hekimlere ilişkin istemleri;

a) İşyerinde çalışan işçilerin sayısına göre ayrılması gereken çalışma süresini,

b) Hekimin varsa diğer görevlerini,

c) İşin en iyi şekilde yapılması için gerekli nitelikleri,

d) İşyerine ulaşım için ayrılması gereken süreyi,

e) Hekimin işyeri hekimleri listesindeki sırasının 6023 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (c) bendinde ve 5 inci maddesinde belirtilen işlerin hekimler arasında adaletli dağıtılması ilkesine aykırı olmamasını, inceleyerek karara bağlar.

İşyeri hekimi çalıştıracak işyerlerine, bu maddede belirtilen unsurlar yönünden durumu uygun olan hekim veya hekimlerin isimleri esas olarak sıralama listesine göre bildirilir.

İşyeri hekimi olarak görev alacak hekimlerin her türlü mesleki etkinliklerinin toplam çalışma süresinin aylık 220 saati aşmaması gözetilir.

Çalışma Onayının Yenilenmesi

Madde 7 — Çalışma Onayı, her yıl Şubat ayı sonuna kadar aşağıdaki bilgi ve belgeler incelenerek yenilenir.

a) Son döneme ait SSK dört aylık Sigorta Primleri Bordrosu,

b) İşyeri Tanıtım Formu,

c) İşyeri Hekimi Bilgi Derleme Formu,

d) Oda ödentilerinin yatırıldığını gösterir belge (Oda kayıtlarından bakılır),

e) TTB tarafından belirlenen asgari ücrete aykırı olmayan Bordro örneği,

istenir.

Çalışma Onayının İptali

Madde 8 — Bu Yönetmelikte çalışma onayının verilmesi için aranılan koşullardan herhangi birisinin ortadan kalkması halinde çalışma onayı iptal edilir.

Madde 9 — Tabip odalarının, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin işlemlerinin birbiri ile uyum içinde olması 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 59 uncu maddesinin (c) bendi uyarınca Merkez Konseyi tarafından çıkartılacak yönergelerle sağlanır.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmeliği Türk Tabipleri Birliği yürütür.

—— • ——

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden :

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Katkı Kredisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 17/12/1997 tarihli ve 23203 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Katkı Kredisi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki tanım ilave edilmiştir.

“Ödeme dönemi: Kredinin tahsilatı ile ilgili üçer aylık süreleri, (Dönemler; Ocak, Şubat, Mart-Nisan, Mayıs, Haziran-Temmuz, Ağustos, Eylül-Ekim, Kasım, Aralık)”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki bend ilave edilmiştir.

“n) Katma bütçeye dahil olmayan yüksek öğretim kurumları öğrencilerine,”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.

“Öğretim kurumlarının öğrenci bilgilerini bildirmesinden veya Kurum iş ve işlemlerinden kaynaklanan hatalardan dolayı öğrencinin ödenmeyen kredisi geriye dönük ödenir.”

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.

“Bu durumda olan öğrencilere 30 uncu madde uyarınca belirlenen endeks artışından ilave edilen miktarlardan herhangi bir indirim uygulanmaz.”

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Taksitlerin Ödenme Yeri ve Zamanı

Madde 34 — Borçlu her dönemin taksidini Kurumca belirlenen banka ve hesaba adı soyadı, kredi numarası ve ödeme miktarını belirtmek suretiyle ödeme döneminin son iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür.

Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar. Ödeme gününü kanıtlama yükümlülüğü borçluya ait olup, ödemelerde bir ihtilaf halinde Kurum kayıtları esas alınır.

Zamanında ödenmeyen katkı kredisi borçları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Mal Sandıklarınca tahsil edilerek Kuruma ödenir.”

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden :

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 18/1/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinin değişik 4 üncü maddesine aşağıdaki tanımlar ilave edilmiştir.

“Ek Süre : Normal öğrenim süresini aşan süreyi,

Ödeme Dönemi : Kredinin tahsilatı ile ilgili üçer aylık süreleri, (Dönemler; Ocak, Şubat, Mart-Nisan, Mayıs, Haziran-Temmuz, Ağustos, Eylül-Ekim, Kasım, Aralık)”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 11 inci maddesinin (h) bendinde yer alan “Öğrenim görmekte olduğu Kurum yurtlarında...” ibaresi, “Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumlarında...” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.

“Öğretim kurumlarının öğrenci bilgilerini bildirmesinden veya Kurum iş ve işlemlerinden kaynaklanan hatalardan dolayı öğrencinin ödenmeyen kredisi geriye dönük ödenir.”

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin değişik 31 inci maddesinde yer alan “...her yarıyıl başında ve sonunda...” ibaresi, “...her öğretim yılı sonunda...” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “...bir yıl sonra başlamak üzere...” ibaresi, “...bir yıl sonraki tarihi takip eden ödeme döneminden başlamak üzere...” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin değişik 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “...bir yıl sonraki tarihi takip eden aydan...” ibaresi, “...bir yıl sonraki tarihi takip eden ödeme döneminden...” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Taksitlerin Ödenme Yeri ve Zamanı

Madde 37 — Borçlu her dönemin taksitini Kurumca belirlenen banka ve hesaba adı soyadı, kredi numarası ve ödeme miktarını belirtmek suretiyle ödeme döneminin son iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür.

Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler, zamanında ödememiş sayılırlar. Ödeme gününü kanıtlama yükümlülüğü borçluya ait olup, ödemelerde bir ihtilaf halinde Kurum kayıtları esas alınır.”

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 38 — Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlarda görev alanların borç taksitleri, bu kurumlarca, ilgililere ödenecek aylıklardan kesilerek Kurumca belirlenen banka ve hesaba adı soyadı, kredi numarası ve ödeme miktarını taşıyan bir liste ile birlikte en geç izleyen ayın 15 inci gününe kadar yatırılır. Ödeme belgesi örnekleri ayrıca Kuruma gönderilir.

Borcun kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlarca aylıklardan kesilmesi durumunda, kurumların hatası borçluyu sorumlu kılmaz, taksit zamanında ödenmiş sayılır. Taksiti aylıktan kesmeyen, geç kesen ve Kuruma süresinde göndermeyen kurumlar genel hükümlere göre sorumlu olurlar.”

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Sayfa Başı


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Karar No: 929

Karar Tarihi: 19.12.2002

Kurul Başkanlığının 18.12.2002 tarihli yazısı ekinde gönderilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 17.12.2002 tarih ve BDDK.KYİ/71-1/14063 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Milli Aydın Bankası T.A.Ş. ve Denizbank A.Ş. Genel Kurullarının devre dair kararlarının tescil edilmesine onay verilmesi, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası ve bu fıkra hükmüne dayanılarak çıkarılan Bankaların Birleşme ve Devirleri Hakkında Yönetmelik uyarınca uygun görülmüştür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

 

—— • ——

 

—— • ——

 

—— • ——

Edirne Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No : 5

Tarih : 27/9/2002

İl Mahalli Çevre Kurulu Vali Yardımcısı Necati ŞENTÜRK başkanlığında toplanarak, 2000-2001 kış sezonu hava kirliliği verileri ve il merkezinde yapılan ölçümler sonucu hava kirliliği açısından (SO2 ve partikül madde yönünden) Edirne İlimiz’de 2002-2003 kış sezonunda hava ve çevre kalitesinin daha da iyileştirilmesi amacıyla;

1 — a) İlimiz merkezinde ısınmada kullanılacak yerli linyit kömürü özellikleri :

Alt Isıl Değeri

: 4000 Kcal/kg. (satışa sunulan )

Yanar Kükürt

: % 1 satışa sunulan

Boyut

: 18 mm-200 mm.(± %10 tolerans)

b) Kalorifik değerlerin önerilen sınırlardan daha yüksek olması halinde yanar kükürt her 1000 Kcal/kg başına % 0.25 (satışa sunulan) değerlerini geçmeyecektir.

c) Yerli linyit kömürlerin yanı sıra İlimiz Merkezinde kullanılmasına müsaade edilen ısınma amaçlı İthal kömürlerin özellikleri:

Alt Isıl Değeri

: 6000 Kcal/kg. (satışa sunulan )

Toplam Kükürt

: %1 (± % 0,1 tolerans) (kuru bazda)

Uçucu Madde

: % 12-22 (± %1 tolerans) (Kuru Bazda)

Toplam Nem

: % 10 (satışa sunulan) + (% 1 tolerans)

Boyut

: 18 mm-200 mm. (± %10 tolerans)

d) İlimiz Merkezinde kullanılabilecek ısınma amaçlı torbalanmış kömür briketlerinin özellikleri:

Alt Isıl Değeri

: 5000 Kcal/kg. (satışa sunulan )

Baca Gazına Geçen Kükürt

: % 0.8

Kırılma Sağlamlığı

: Yumurta Şeklinde Briketlerde 80 kgf

 

: Tabanı düzgün geometrik şekilli Briketlerde130 kg/cm2

Bağlayıcı

: Petrol türevi olmayan ve bilimsel araştırmalara dayalı olarak insan ve çevre sağlığına zararlı olmadığı belirtilen bağlayıcı olarak kabul edilen (Melas,Nişasta v.b.)diğer maddelerde bağlayıcı olarak kullanılabilecektir.

Satış Şekli

: Su geçirmez torba içinde

Briket kömürlerde TSE 12055 Isınmada Kullanılan Kömür Briketi standardına uyulacaktır.

e) Çimento ve kireç fabrikaları hariç ısınmada kullanımı yasaklanan petrokokun İlimizde de kullanılmasının yasaklanmasına,

f) İlimiz Merkez İlçe hudutları içerisinde akışkan yataklı ısı merkezi bulunan tesislerde Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği Madde 22, 34, 36, 38 ve Yönetmeliğin EK-11’deki şartlarına uyulmasına, ALT ISIL DEĞERİ: 3000 kcal/kg(satışa sunulan), TOPLAM KÜKÜRT: % 1.5 (± % 0.1 tolerans) (kuru bazda) özellikleri haiz kömürlerin bu tesislerde Yönetmelik sınır değerlerini sağlayacak şekilde kullanılmasına müsaade edilmesine, (Kalorifik değerlerin önerilen sınırlardan daha yüksek olması halinde yanar kükürt her 1000 Kcal/kg başına % 0.5 (satışa sunulan) değerleri sağlamasına,

2 — İl merkezinde ithal kömürü kullanacak ve/veya satışa sunacak olan işletmeler yapacakları müracaatta, ithal izin belgesi ve işyeri açık adresini bildirmesine, İlimize en yakın satış noktasından Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce numune alınarak tahlilin yaptırılmasına, uygun çıkması durumunda Menşei Belgesi verilmesine, Ayrıca ilk gelen ithal ve briket kömürlerden numuneler alınacak ve analizleri yaptırılmasına,

3 — İl düzeyinde yapılan çalışmaların denetlenmesi ve yönlendirilmesi amacıyla çevreden sorumlu Vali Yardımcısı Başkanlığında Edirne Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü, Sağlık Müdürü, Sanayi ve Ticaret Müdürü veya görevlendireceği bir yetkili ile İl Çevre Müdüründen oluşan bir Kömür Koordinasyon Kurulu oluşturulmasına,

4 — Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünce öncelikle yöremizdeki kömür ocaklarından (Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli) bu yıl yeniden kömür numunesi alınarak uygun kuruluşların birinde analizlerinin yapılmasına, kömür numunelerinin TSE 2390 (Nisan 1976) "Kömürden Numune Alma Standardına göre alınmasına, numune alımı ve analiz ücretlerinin kömür ocakları sahipleri tarafından ödenmesine, alınan 1 inci numunenin yukarıda belirtilen kömür özelliklerini sağlamaması durumunda 2 nci bir numunenin alınmasına ve tahlil sonucuna göre gerekli işlemin yapılmasına, 2 nci kez uygun çıkmayan kömür işletmelerinden aynı sezonda başka numune alınmamasına,

5 — Şehrimize giren ve satışı yapılan kömür ve diğer yakıtlardan gerektiğinde satışa sunulan son noktada Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü elemanlarınca numuneler alınarak Çevre Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı ve Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Laboratuvarlarında analizlerinin yapılmasına, analiz ücretlerinin satıcılar tarafından ödenmesine,

6 — Edirne Merkez İlçeye Kömür getiren kamyonların ocak sahası çıkışından itibaren İl Merkezine gelene kadar uygun noktalarda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İl Merkezi giriş noktalarında ise polis ekipleri ve koordinasyon kurulunun vereceği görevliler tarafından şehire giriş yapan kömürlerin denetimlerinin yapılarak kömür ocağına ait menşei belgelerinin denetiminin yapılmasına, İrsaliye kontrollerinin de Defterdarlıkça verilecek görevliler tarafından yapılmasına,

7 — Koordinasyon Kurulu tarafından araç ve denetim programları hazırlanmasına, ihtiyaç duyulan araçların ve denetim elemanlarının bir program dahilinde resmi kurumlardan talep edilmesine, şehir içi denetim ekiplerince her ayın son iş günü, o aya ait çalışmalar ile ilgili bir rapor hazırlanarak ilgili komisyona sunulmasına (acil durum dışında) ,

8 — 24/12/1996 tarihli ve 22857 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Edirne Valiliği "Edirne İli İzne Tabi Olmayan Yakma Tesislerinin Emisyon Kontrollerinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ" ile Edirne İli Merkez İlçede izne tabi olmayan yakma sistemlerini tüm kamu kurum ve kuruluşların binalarının, iş yerlerinin, özel ve resmi konutların kalorifer kazanlarının "Emisyonları ve Yanma Verimleri"nin ölçme yöntemleri ve ilgililerin sorumluluk ve yükümlülükleri belirlenmiştir.

Yakma sistemlerinden atmosfere yayılan emisyonlar ile yakma sistemlerinin verimlerinin ölçümleri, Edirne Valiliği Çevre İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca yapılır." şeklindeki Tebliğin 4 üncü maddesinin 2002-2003 kış sezonunda da değiştirilmeden uygulanmasına,

"Emisyon ve yanma verimi ölçüm karşılığı tesise verilen ve kazan dairesine konulan "Emisyon Uygunluk Belgesi" bedeli Edirne Mahalli Çevre Kurulunca her yıl belirlenir. " şeklindeki 10 uncu maddesi gereği kazan dairesi fiziki kontrolleri ve kazan ölçümleri ücretinin konutlarda 1.000.000-TL. olarak uygulanmasına, iş yerlerinde ise; 0-25 m2’lik işyerlerinde 2.000.000 -TL., 25-50 m2’lik iş yerlerinde 4.000.000 -TL., 50-100 m2’lik iş yerlerinde 6.000.000-TL., 100 m2 ve üzerindeki iş yerlerinde 8.000.000 -TL., olarak uygulanmasına,

9 — Şehir içerisindeki kömür satış yerleri ve kömür satıcılarının denetimini yapmak üzere Edirne Belediye Başkanlığı, Çevre İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü elemanlarından ekip oluşturulmasına,

10- Çevre İl Müdürlüğünce binaların kalorifer bölümlerinde yapılacak denetlemelerde :

a –Yakıtın Menşei Belgesi,

b –Yakıtın Fiziksel Özellikleri,

c – Müsaade edilen yakıtın dışında yakıtın bulunup bulunmadığı,

d – Kazan yakma talimatnamesi,

e– Kalorifer kazanı ve bacası,

f – Ateşçilere ait Ateşçi Belgesinin,

kontrol edilmesine, denetimlerde alınacak kömür numunelerinden uygun çıkmayan kömürlere Kömür Koordinasyon Kurulunca alınacak karar doğrultusunda işlem yapılmasına,

11 — Vatandaşların hava kirliliğine ilişkin bilgi ve şikayetlerini ulaştıracağı telefon numaraları Edirne Belediye Başkanlığı, Sağlık Müdürlüğü ve Çevre İl Müdürlüğünce tespit edilerek ve hava kirliliğinin önlenmesi için alınan kararların kamuoyuna ve özellikle apartman yöneticilerine kömür ocak sahiplerine ve il merkezindeki kömür satıcılarına duyurulmasına , bu konuda eğitici toplantı yapılmasına,

12 — Apartman yöneticilerinin İrsaliye ve Menşei Belgesi olmayan kömürleri teslim ve satın almamalarına, aksi davrananlar hakkında ilgili mevzuat gereğince cezai işlem uygulanmasına,

13 — Kontrol esnasında Mahalli Çevre Kurulu Kararına uygun olmayan kömürlerin Belediye Başkanlığına yedi emin olarak teslim edilmesine ve Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde kovuşturma yapılmasına,

14 — Hava kirliliğine olumsuz katkısı olan araçlardaki egzoz gazlarının ölçümünün daha verimli hale getirilmesi için, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından araçların egzoz emisyon pulu denetimlerinin sıklaştırılarak ve devamlı olarak yaptırılmasına,

15 — Apartmanlarda ve Kuruluşlarda bulunan ateşçilerin gerekli eğitimlerinin Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde açılan kurslarda yapılmasına,

16 — Kömür kullanan kalorifer ve sobaların ilk yakış saatlerinin 05.00-05.30 ve 18.00-18.30 saatleri arasında olarak belirlenmesine,

17 — Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15 0C'nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmamasına,

18 — Kamu kurum ve kuruluş binalarının (hastaneler ve sağlık üniteleri hariç) kalorifer ve sobalarını binalarda iç ortam sıcaklığı 18 0C, konutlarda 20 0C'den yukarı olmayacak şekilde yakılmasına,

19 — Küçük Sanayi Sitesi Bölgesindeki iş yerlerinin, kış dönemlerinde ısınmak amacıyla yanık yağ kullanmalarının yasaklanmasına,

20 — Karar hükmüne uymayanlar ve çevre kirliliğine neden olan kişilere Çevre Kanununun 8/a maddesi gereği; 714.260.000-(Yediyüzondörtmilyonikiyüzaltmışbin) TL., Kuruluş ve işletmelere 2.142.830.000-(İkimilyaryüzkırkikimilyonsekizyüzotuzbin) TL. Bilanço esasına göre defter tutan kuruluş ve işletmelere 3.571.440.000-(Üçmilyarbeşyüzyetmişbirmilyondörtyüzkırkbin )TL.idari para cezası uygulanacağının basın yoluyla halka duyurulmasına,

21 — Yakma esnasında kömüre % 4 toz kireç (1000 kg kömüre 40 kg kireç) karıştırılarak yakılmasına,

22 — Hava Kirliliğinin Korunması Yönetmeliği 53/4 maddesinde belirtilen uyarı kademelerine ulaşıldığında aşağıdaki önlemlerin alınmasına;

I Kademe İlk Uyarı Tedbirleri:

24 saat ortalaması µg/m3 olarak SO2 : 700, Duman Oranı : 400 ise genelde alınması gereken önlemlere ek olarak;

– Kalorifer ve sobaların ilk yakılış saatleri sabah ; 05.00 - 07.00, öğleden sonra : 14.00 - 15.00 arasında olması, bu saatler dışındaki yanmalar ise kurum bina ve tesislerinin iç hacimlerinde 18 0C, konut ve özel iş yerlerinde 20 0C’yi geçmeyecek şekilde ayarlanmasının sağlanması,

II Kademe Uyarı Tedbirleri:

24 saat ortalaması µg/m3 olarak SO2 : 1000, Duman Oranı : 600 ise genel önlemler ile I. Kademe Önlemlere ek olarak;

– Hava kirliliğine neden olan II. ve III. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin kapasitelerinin % 50 düşürülmesi,

– Kalorifer ve sobaların günde toplam 6 saati geçmemek şartı ile 3’er saat yakılması, tamamen söndürülmesi teknik yönden sakıncalı olan kaloriferlerin en az düzeyde yakılması,

III Kademe Uyarı Tedbirleri:

24 saat ortalaması µg/m3 olarak SO2 : 1500, Duman Oranı : 800 ise genel önlemler ile I. ve II. Kademe Önlemlere ek olarak;

– Özel binek otolarının haftanın çift sayılı günlerinde plakalarının son rakamı çift numara ile biten, haftanın tek sayılı günlerinde plakaların son rakamı tek sayı ile bitenlerin trafiğe çıkmasının sağlanması,

– Hava kirliliğine neden olan I. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin kapasitelerinin % 50 düşürülmesi,

– Kalorifer ve sobaların günde 1 defa 3 saati geçmeyecek şekilde yakılması tedbirleri alınacaktır.

23 — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9/C-11/Ç maddeleri uyarınca bu tedbirlere uymayanlar hakkında, aynı Kanunun 66 ncı maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi ve 2872 sayılı Çevre Kanununun değişik 8-20-21 ve 23 maddeleri ile Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği 62 nci maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca işlem yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Kars Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No : 6

Karar Tarihi : 23/9/2002

Mahalli Çevre Kurulu 23/9/2002 günü Vali Yardımcısı Faruk BEKARLAR Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1 —a) İlimiz sınırları içerisinde müzikli yayın yapan disko, bar, restorant vb. işyerlerindeki gürültünün kontrol altına alınması için gürültü ölçme, izleme ve kontrol monitörünün zorunlu olarak takılmasının sağlanmasına,

b) Müzikli yayın yapan yerlere ait saat uygulamasının aşağıdaki şekilde uygulanmasına,

Faaliyet Türü Mesai Günleri Müzik Yayını Mesai Günleri Dışında Müzik

Yayını Yapılacak Saatler

Yapılacak Saatler

 

 

Kahvehane, Restorant vb.

08.30-24.00

09.00-24.00

(Turizm Belgeli Olmayan)

 

 

Sinema, Park, Bahçe vb.

08.30-24.00

09.00-24.00

(Turizm Belgeliler Dahil)

c) Karara uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun 14 üncü maddesine muhalefetten 20/d maddesi ve Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi gereğince cezai müeyyide uygulanmasına,

2 — a) İlimiz sınırları içinde katı atıkların caddelere, sokak aralarına, Kars çayı kenarına ve çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olacak yerlere dökülmesinin yasaklanmasına,

b) İlimiz sınırları içinde Belediye Başkanlığı tarafından sokak araları dahil olmak üzere çöp konteynır sayılarının arttırılmasına,

c) Hafriyat toprağı üreticileri ve/veya taşıyıcılarının topraklarını Belediyenin gösterdiği yerlerin dışına dökmelerinin yasaklanmasına,

d) Karara uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasına muhalefetten 20/a maddesi gereğince para cezası uygulanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Tekirdağ Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No : 8

Karar Tarihi : 8/8/2002

Tekirdağ İli Mahalli Çevre Kurulu Tekirdağ Valisi Cemalettin SEVİM Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

2002/08 – 1 no’lu Karar; İlimizde 2002-2003 kış döneminde özellikle ısınma amaçlı yakıtların kullanımından kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması için Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına göre İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik yakıt programları belirlenmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün 31/7/2002 tarihli ve 3455 sayılı “İllerin Hava Kirliliği Dereceleri” konulu yazılarında, ölçülen hava kirliliği değerleri ve İllerin nüfus yoğunluğu dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmış ve geçmiş kış değerleri itibariyle İlimizin I. derece kirli iller kapsamına girdiği belirtilmiş olup, 17/5/1999 tarihli ve 320-6260 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 7/12/2001 tarihli ve 4174-16483 sayılı (2001/22) Çevre Bakanlığı Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genelgesinde belirtilen hususlar üzerine ilimizde ısınma amaçlı kullanılacak kömür kriterleri aşağıda belirtilmiştir.

I. Genel Kurallar

1) Bu çerçevede hava kirliliği ile mücadele konusunda önlemleri alırken, kömür spesifikasyonları çalışmalarında Tekirdağ ili sınırları içinde kullanılacak,

a) Isınma Amaçlı Kullanılacak Yerli Kömür Özellikleri;

– Alt Isıl Değer

: 4000 (-200) Kcal/kg

min. (satışa sunulan)

– Yanar Kükürt

: % 1

max. (satışa sunulan)

– Boyut

: 18-200 mm

18 mm. altı max. % 10 tolerans

 

 

200 mm. üstü max. % 10 tolerans

Kalorifik değer baz alınması durumunda yukarıda belirtilen boyutların aynı kalması ve alt ısıl değerin 4000 Kcal/kg. üzerinde olması kaydıyla yanar kükürt; I. derece kirli iller için 1000 Kcal başına % 0.25 (satışa sunulan) değerini geçmeyecektir.

b) Isınma Amaçlı Kullanılacak İthal Kömür Özellikleri;

– Alt Isıl Değer

: 6000 Kcal/kg. (satışa sunulan) (-500 Kcal/kg. tolerans)

 

– Toplam Kükürt

: % 1 (kuru bazda) + (% 0.1 tolerans)

 

– Uçucu Madde

: % 12-22 (kuru bazda) + (% 1 tolerans)

 

– Toplam Nem

: % 10 (satışa sunulan) + (% 1 tolerans)

 

– Boyut

: 18-200 mm.

18 mm. altı max. % 10 tolerans

 

 

200 mm. üstü % 10 tolerans

İthal kömür için Çevre Bakanlığından ithal izni alan firmaların Tekirdağ ili sınırları içerisinde satışının serbest olmasına, ancak denetimler esnasında alınacak olan kömür numunelerinin belirtilen değerleri sağlamaması halinde 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri gereğince ithalat ve satışını yapan firma ve/veya şahıslara yasal işlem uygulanmasına,

2) Petrol koku kullanımı ile ilgili Çevre Bakanlığı Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 1/2/2001 tarihli ve 456-1374 sayılı 2001/4 Genelgesi ile ısınma amaçlı petrol koku kullanımı yasaklanmış olup, sadece çimento fabrikaları ve modern teknoloji ile çalışan (reküperasyonlu) kireç fabrikalarında kullanmasına, petrol kokunu ısınma amaçlı olarak toptan veya perakende satışını yapan, bulunduran işyerlerinin, kullanıcıların herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın ilgililer hakkında yasal işlem yapılarak, tespit edilen petrol koku ile ilgili Bakanlığımıza bilgi verilmesine,

II. Kömür Üretimi ve İthalatı Yapanlara Uygulanacak Kurallar

1) Yerli kömür üretimi yapan gerçek ve tüzel kişiler Tekirdağ ili sınırları içinde kömür satışı yapmak istedikleri takdirde Tekirdağ Valiliğinden (İl Çevre Müdürlüğü) Kömür Uygunluk Belgesi almalarına,

2) İzin (Kömür Uygunluk Belgesi) başvurusu; Tekirdağ Valiliğine (İl Çevre Müdürlüğü) verilecek dilekçe ile yapılmasına,

3) Tekirdağ İli Merkez ve Çorlu ilçesinde yerli, ithal ve briket kömürlerin torbalanarak satılmasına, torbaların üzerine;

a) – Firma Adı ve Adresi,

b) – Ocak Adı ve Adresi,

c) – Telefon Numarası,

d) – Kükürt ve Kalori Değeri,

e) – Boyutu,

f) – Net (kg) Ağırlığı,

Okunaklı bir şekilde yazılmasına,

4) Saray, Şarköy, Muratlı, Malkara, Marmara Ereğlisi, Hayrabolu ve Çerkezköy İlçelerinde belirtilen özelliklere sahip yerli, ithal ve briket kömürlerin torbasız olarakta satılabileceğine,

5) İl ve İlçelerdeki okullara, hastanelere, askeri birliklere ve diğer resmi kurum ve kuruluşlara belirtilen özelliklere sahip yerli ve ithal kömürlerin torbalanmadan dökme olarak satılabileceğine,

6) Yerli linyit ve taş kömürü üreticileri eğer harmanlama (paçal) yapıyorlarsa karışım için kullandıkları kömür cinsini, karışım oranını ve yöntemini belirtir belge düzenleyerek dilekçelerine eklemelerine,

III. Kömür Pazarlaması Yapan Üretici ve Bayilerin Uyacağı Kurallar

1) Tekirdağ ili merkez ve ilçelerinde kömür pazarlaması yapacak gerçek ve tüzel kişilerin Kömür Satış İzin Belgesini Tekirdağ Valiliğinden (İl Çevre Müdürlüğü) almasına,

2) İzin başvurusu; Toptan ve perakende kömür pazarlaması yapacak olan gerçek ve tüzel kişilerin Kömür Satış İzin Belgesi, Kömür Nakliye Belgesi almak için Tekirdağ Valiliğine (İl Çevre Müdürlüğü) verilecek dilekçe ile yapılmasına,

3) Kömür kamyonlarının kömür satış yerinin Tekirdağ Belediyesince belirlenen alanda olmasına, başka bir alanda kömür satışı yapılmamasına,

4) Satışı yapılacak kömürlerin Tekirdağ ili merkez ilçe ve Çorlu ilçesinde torbalanmış olmasına, açıkta kömür satışı yapılması halinde 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem uygulanmasına,

IV. Tüketicilerin Uyacağı Kurallar

1) Tüketicilerin, kömürlerini Kömür Satış İzin Belgesi ve Kömür Nakliye Belgesi olan pazarlamacılardan almalarına,

2) Tüketicilerin, kömür satıcılarından fatura ve/veya perakende satış fişi almaları ve denetleme sırasında bunları ibraz etmelerine,

3) Resmi Kurum ve Kuruluşların kömür satıcılarından fatura ve/veya perakende satış fişi almaları ve denetleme sırasında bunları ibraz etmelerine,

4) İşyeri ve konutlarda ateşçi/kaloriferci belgesi olmayan kişiler çalıştırılmayacağına, görevlilerin Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanacak Hizmet İçi Eğitim Kursu almalarına, aksi takdirde işyeri sahibi ve yöneticileri hakkında yasal işlem yapılmasına,

5) Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15 0C’nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmaması; işyerlerinde, bina iç ortam sıcaklığı 18 0C’ye, konutlarda ise 20 0C’den yukarı olmayacak şekilde yakılmasına,

6) Çöp, yanık yağ, lastik ve diğer atıkların bahçe, sokak/caddeler, soba ve kalorifer kazanlarında vb. gibi yerlerde ve bu gibi atıkların uygun donanıma haiz yakma tesisleri dışında yakılmamasına,

7) Yapılacak olan denetimlerde istenen belgeleri ibraz etmeyen, İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan kömür kullanan tüketicilere 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem uygulanmasına,

V. Denetleme ve Yaptırımlara Ait Kurallar

1) Kömür ocaklarından yüklenmiş nakil araçlarında bulunan yasal belgelerin (Kömür Uygunluk Belgesi, sevk irsaliyesi veya fatura) denetim esnasında yetkililere ibraz edilmesine,

2) Tekirdağ ilinde satışa sunulacak kömürlerin her aşamada (üretim yerinde, depoda, kamyonda, satış yerinde-bayide, kullanım-tüketim yerlerinde vb.) görevli ekip tarafından denetlenmesine ve gerekli görüldüğü durumlarda kömür numunesi alınarak analizlerinin yapılmasına,

3) Denetimler sonucunda olumsuzlukların tespiti halinde, daha önceki maddelerde de belirtildiği gibi yükümlülüğün ihlaline göre 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince yasal işlem uygulanmasına,

4) Tekirdağ ili merkez ilçe ve Çorlu ilçesinde belgesiz, eksik belgeli ve açık olarak taşınan kömürlere 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem yapılmasına,

5) Numune alım ve analiz masrafları işlemleri sırasında tahakkuk edecek diğer masrafların mer’i mevzuat hükümlerine göre tahsil edilmesine,

6) Belirlenen kurallara uymaksızın kömür üretimi yapan, ithal eden, pazarlayan, taşıyan, perakende satış yapan kömür satıcılarının müteselsilen sorumlu olmasına, müteselsil sorumluluk esasına göre üretici, ithalatçı, pazarlayıcı, taşıyıcı ve satıcı gerçek ve tüzel kişilere 2872 sayılı Çevre Kanununun kirletme yasağına muhalefetten dolayı gerekli yasal işlemin yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden :

Esas : 2002/9070

Karar : 2002/10706

Davacı Kadriye Yıldırım ile davalı Nüfus Müdürlüğü aralarındaki dava hakkında Aşkale Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 25/4/2002 günlü ve 2002/18-69 sayılı kararın temyiz edilmemekle kesinleşmesi ve yürürlükteki kanuna aykırı olduğu iddiasıyla C.Başsavcılığının 9/9/2002 gün ve Hukuk 2135483 sayılı yazılarıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulmasının istenmesi üzerine gereği düşünüldü.

YARGITAY KARARI

1 — Doğum tarihinin düzeltilmesine karar verilen Kadriye ile aynı anneden doğduğu anlaşılan kardeşi 15/10/1987 doğumlu Fevziye arasında düzeltilen doğum tarihine göre sadece 5 günlük bir zaman farkı bulunmaktadır.

Bir kadının bu süre içerisinde iki kez doğum yapmasının tıbben mümkün olmadığı açık olup, hakim, nüfus kayıtlarında düzeltme yaparken, bu kayıtların diğerleri ile çelişik olmamasına özen göstermelidir.

Böyle bir sonucu doğuracak kararlar verilmesi,

2 —Dosyaya getirtilen nüfus kayıt örneğinden, doğum tarihinin düzeltilmesi istenilen Kadriye’nin Kadir isimli ikiz kardeşi olduğu anlaşılmasına rağmen, mahkemece iki kardeşin de birlikte tam teşekküllü bir sağlık kuruluşuna sevkedilerek ikiz olup olmadıkları konusunda heyet raporu alınmadan ve bu ikizlik kaydı bertaraf edilmeden davanın kabulü,

Usul ve yasaya aykırıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C. Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın C. Başsavcılığına gönderilmesine, 4/11/2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sayfa Başı


DÜZELTME

Başbakanlık Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığı’nın 13/11/2002 tarihli ve 03297 sayılı yazısı ekinde gönderilip 22/11/2002 tarihli ve 24944 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Sağlık Bakanlığına ait “Mecburi Standart Tebliği (Tebliğ No: SB-2002/09)” eki TSISO8536-5 “Tıbbi Kullanım İçin İnfüzyon Ekipmanları Bölüm 5-Büret Tipi İnfüzyon Setleri” standardının yayıma gönderilmediği tespit olunan aşağıdaki bölümü, anılan Standardın “9-Ambalajlama” başlıklı bölümünün 9.2 numaralı maddesinin devamı olarak, aynı Başkanlığın 19/12/2002 tarihli ve 03330 sayılı yazısı üzerine, düzeltme olarak yayımlanmaktadır.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından :

22/11/2002 tarihli ve 24944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mecburi Standart Tebliği (Tebliğ No: SB-2002/09)” eki TS ISO8536-5 “Tıbbi Kullanım İçin İnfüzyon Ekipmanları Bölüm 5-Büret Tipi İnfüzyon Setleri” standardının (ICS 11.040.20 Türk Standardı TSISO 8536-5) “9-Ambalajlama” başlıklı bölümünün 9.2 numaralı maddesinin devamıdır:

“TS/ISO 8534 - 4’de belirtilen tıbbi tedavi için infüzyon sıvılarının (elektrolitler, karbonhidratlar, aminoasitler, yağ emülsiyonları) uygulanması için infüzyon setleri rutin olarak büyük hacimli parenteral çözelti kapları örn. cam şişeler ve plastik torba kaplar ile beraber kullanılır. Tasarım şekilleri, akış hızının genellikle giden mililitre başına damla cinsinden kabaca hacim tahmini yapılarak ayarlanmasına elverir.

Cam şişeler ve plastik kapların derecelendirilmesi geniş boşluk aralıkları ile yapıldığında, doz ve okumaların mililitre cinsinden hassas olarak değerlendirilmesi gerektiği durumlarda oldukça hatalı ve yetersiz kalmaktadır.

TS/ISO 8536’nın bu bölümünde, büret setleri olarak anılan büret tipi infüzyon setlerinin pediatrik amaçla veya verilen sıvı miktarının dikkatli olarak izlenmesi ve kontrol edilmesi gerektiği diğer durumlarda kullanılması amaçlanmıştır.”

Sayfa Başı