Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

17 Kasım 2002

PAZAR

Sayı : 24939

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu'nın Kurulmasına Dair İşlem

— Bakanlar Kurulu'nun Yeniden Kurulması İçin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 109. Maddesi Uyarınca, Kayseri Milletvekili Sayın Abdullah GÜL'ün Görevlendirilmesine Dair Tezkere

 

Milletlerarası Sözleşme

2002/4854 Tır Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi’nin Değişikliklerinin Onaylanması Hakkında Karar

 

Cezanın Kaldırılması Kararları

— Hükümlü Cenk BOZBAŞ'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/98)

— Hükümlü Petek TÜRKMEN'in Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/99)

 

Atama Kararları

— Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanlığına Ait İki Adet Atama Kararı

 

Sınır Tespit Kararı

— Sınır Tespitine Ait Bir Adet Karar

 

Yönetmelik

— İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Hız Ölçerleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2000/7/AT)

 

Tebliğler

— Rekabet Kurulunun 01-29/285-85 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 01-40/402-104 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 01-58/603-158 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 01-58/605-160 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu’nun Kurulmasına Dair İşlem

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

16 Kasım 2002

B.01.0.KKB.01-08-2-2002-771

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4 Kasım 2002 günlü, B.01.0.KKB.01-08-1-2002-738 sayılı yazımız.

Bakanlar Kurulu’nun yeniden kurulması için, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109. maddesi uyarınca,Kayseri Milletvekili Sayın Abdullah GÜL görevlendirilmiştir.

Seçilecek Bakanların atanmaları yapıldıktan sonra,Bakanlar Kurulu Listesinin ayrıca gönderileceğine bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Milletlerarası Sözleşme

Karar Sayısı : 2002/4854

1975 tarihli “Tır Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi”nin ekli değişikliklerinin, 12/5/2002 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 4/9/2002 tarihli ve ÇEGY/183711 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/9/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

M. YILMAZ

M. TÜRKER

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T.TOSKAY

M. KEÇECİLER

M. Z. SEZER

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

A. DOĞAN

Prof. Dr. M. KOCABATMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. BAYER

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

Prof. Dr. M. S. YILDIRIM

E. TOPRAK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Dr. R. DOĞRU

H. T. İÇLİ

T.GÜLEK

Prof. Dr. A. ÇELİKEL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

S.ÇAKMAKOĞLU

M. ECEMİŞ

S.ORAL

Prof. Dr. N. TEKİN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Prof.Dr. N. KINACIOĞLU

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

M. TAŞAR

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

Prof. Dr. B. S.ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Cezanın Kaldırılması Kararları

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2002/98

Dernek eklentisinde ruhsatsız silah taşımak suçundan; Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin 04/07/2001 günlü, Esas No: 2000/18195, Karar No: 2001/12571sayılı ilâmı ile hapis cezasının süresi 1 yıl 8 ay 1 gün olarak düzeltilip onanmak suretiyle kesinleşen Beşikdüzü Asliye Ceza Mahkemesi’nin 23/06/1999 günlü, Esas No: 1999/22, Karar No: 1999/44 sayılı ilâmıyla 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yasa’nın 13/1., Ek 1. ve Türk Ceza Yasası’nın 59/2., 81/1-3. maddeleri gereğince 1 yıl 9 ay 23 gün hapis ve 2.786.666 TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına, aynı yasa’nın 36. maddesine dayanılarak suç eşyasının zoralımına karar verilen, Trabzon İl’i, Beşikdüzü İlçesi, Bozlu Köyü, Cilt No: 10, Hane No: 23, Birey Sıra No: 32’de nüfusa kayıtlı Hamdi ve Emine’den olma 27.06.1950 doğumlu Cenk BOZBAŞ’ın cezası Adlî Tıp Kurumunun 30.9.2002 günlü, A.T. No: 130/27092002/48865/6064-5821 sayılı raporuyla saptanan sürekli sakatlığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

16 Kasım 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2002/99

Silâhlı terör örgütünün sair efradı olmak suçundan; Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 13.10.1994 günlü, Esas No: 1994/49, Karar No: 1994/150 sayılı, İstanbul 4 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 11.04.1997 günlü, EsasNo: 1994/65, KararNo: 1997/94 sayılı ilâmlarıyla, Türk Ceza Yasası’nın 168/2., 59/2., 31., 33., 36., 40. ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın 5. maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilen ve cezaları kesinleşen,Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 22.05.1998 günlü, 1998/108 D.İş. sayılı ilâmı ile bu cezaların Türk Ceza Yasası’nın 71. ve devam eden maddeleri uyarınca içtima ettirilerek 27 yıl 6 ay ağır hapis cezası olarak infaz edilmesine karar verilen Erzurum İl’i, Şenkaya İlçesi, Kürkçü Köyü, Cilt No: 42, Hane No: 25, Birey Sıra No: 212’de nüfusa kayıtlı Şahap ve Lütfiye’den olma 25.06.1971 doğumlu Petek TÜRKMEN’in kalan cezası, Adlî Tıp Kurumu’nun 20.07.2002 günlü, A.T. No: 130-020717-38553/4736-4536 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

 

16 Kasım 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Milli Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3423

1 — Bu kararda kimliği yazılı bir Hava Hakim Subayın hizasında belirtilen göreve atanması, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

16 Kasım 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

S. ÇAKMAKOĞLU

Başbakan

Milli Savunma Bakanı

Askeri Yargıtay Başsavcı Yrdc.lığından ANKARA, Hv. Hak. Yzb., Ercan UZUNGER, İÇEL, 1989-Y-02, 30.08.1997, Hv. K. K. As. Mah. As. Hak.liğine ANKARA.

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3382

1 — Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyeliklerine Prof. Dr. Metin OBALI ile Prof. Dr. Tanju MEHMETOĞLU’nun atanması, 4144 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek Şehrinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşma”nın 7 nci ve “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü”nün 6 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

16 Kasım 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. N. TEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Millî Eğitim Bakanı

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararı

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3422

1 — Sinop İli Gerze İlçesi Çakallı Köyüne bağlı Değirmenler Mahallesinin Gerze Belediyesi sınırları içerisine alınması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

 

16 Kasım 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

M. ECEMİŞ

Başbakan

İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelik

 

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı