Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

5 Kasım 2002

SALI

Sayı : 24927

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulunun İstifasına Dair İşlem

— Başbakan Bülent ECEVİT Başkanlığındaki 57. Hükümetin İstifa Etmesi ile İlgili Tezkere

Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No : 498)

Danıştay Üyeliklerine Seçme Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No : 499)

Cezanın Kaldırılması Kararı

— Hükümlü Sadık YILMAZ’ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No 2002/81)

Atama Kararları

— Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

Sınır Tespit Kararları

— Sınır Tespitine Dair İki Adet Karar

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

— Yargıtay2. Hukuk Dairesine Ait 5 Adet Karar


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulunun İstifasına Dair İşlem

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

4 Kasım 2002

B.02.0.PPG.0.12-300-01/18580

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

03 Kasım 2002 Milletvekili Genel Seçimlerinde ortaya çıkan TBMM aritmetiğine uygun bir hükümet teşkiline olanak sağlamak için 57. Hükümetin istifasının kabulünü saygılarımla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan     

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

4 Kasım 2002

B.01.0.KKB.01-08-1-2002-738

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4 Kasım 2002 günlü, B.02.0.PPG.0.12-300-01/18580 sayılı yazınız.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulunun istifası kabul edilmiştir. Bugüne kadar yapmış olduğunuz hizmetleriniz için teşekkür eder; yeni Hükümet kuruluncaya kadar, göreve devam edilmesini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 Sayfa Başı


 Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığı’ndan :

K. Tarihi : 21/10/2002

K. No      : 498

1. Yargıtay Tetkik Hâkimi Nihal KOYUNCU,

2. Yargıtay Tetkik Hâkimi Güleser Dülger KARABIYIK,

3. Yargıtay Tetkik Hâkimi Sevgi SAKA,

4. Yargıtay Tetkik Hâkimi Celal ARAS,

5. Yargıtay Tetkik Hâkimi Harun KARA,

6. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kubilay TAŞDEMİR,

7. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet YALÇIN,

8. Ankara Hâkimi İbrahim ORAKÇIOĞLU,

9. Ankara Hâkimi Feride Emel KABASAKAL,

10. Ankara Hâkimi Ahmet Yetkin GÖRBİL,

11. Ankara Hâkimi Sami ÖZFIRAT,

12. Gaziosmanpaşa Hâkimi İbrahim Tayfun ARIKAN,

13. İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı İbrahim YOLAGELDİ,

14. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali GÜZEL,

15. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nuri YILMAZ,

16. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Erol ÖZGENÇ,

17. Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü Ali EM,

18. Adalet Başmüfettişi Mehmet ÖZTÜRK,

19. Anayasa Mahkemesi Raportörü Muvaffak TATAR,

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 21/10/2002 gün ve 498 sayılı kararı ile Yargıtay Üyeliklerine Seçilmişlerdir.

Sayfa Başı


 Danıştay Üyeliklerine Seçme Kararı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığı’ndan :

K. Tarihi : 21/10/2002

K. No      : 499

1. Adalet Başmüfettişi Mustafa Behiç KILIÇHAN,

2. Danıştay Tetkik Hâkimi Yeniay KAYA,

3. Danıştay Savcısı Fatma Anıl GENÇ,

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 21/10/2002 gün ve 499 sayılı kararı ile Danıştay Üyeliklerine seçilmişlerdir.

Sayfa Başı


Cezanın Kaldırılması Kararı

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2002/81

Silâhlı terör örgütünün sair efradı olmak suçundan, İstanbul 3 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 07.04.1997 günlü, Esas No: 1995/214, Karar No: 1997/58 sayılı ilâmı ile Türk Ceza Yasası’nın 168/2., 59/2. ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın 5. maddeleri gereğince 12 yıl 6 ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, Türk Ceza Yasası’nın 31. maddesi uyarınca ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklanmasına, aynı Yasa’nın 33., 36. ve 40. maddelerine dayanılarak cezası süresince yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına, suç eşyasının zoralımına, gözetimde ve tutuklulukta geçirdiği sürenin cezasından düşülmesine karar verilen ve cezası kesinleşen, Malatya İl’i, Arapgir İlçesi, Yazılı Köyü, Cilt No: 61, Hane No: 25, Birey Sıra No: 98’de nüfusa kayıtlı İsmail Hakkı ve Fatma’dan olma 14.03.1975 doğumlu Sadık YILMAZ’ın kalan cezası, Adlî Tıp Kurumu’nun 10.07.2002 günlü, A.T.No: 130-020709-36819/4526-4177 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

4 Kasım 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Sayfa Başı


 Atama Kararları

Millî Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3395

1 — Bu Kararda kimliği yazılı onbir yedek askerî hâkim subayın, karşısında gösterilen görev yerlerine atandırılmaları, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 16 ncı ve EK-3 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

4 Kasım 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT   

   S. ÇAKMAKOĞLU

      Başbakan   

Millî Savunma Bakanı

Hv.K.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Tamer CAN, KONYA, 285-4625, 31/7/2002, Hv.K.K.lığı K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrd.lığına - ANKARA,

2 nci Kor.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Mitat ENGİN, MALATYA, 285-4449, 31/7/2002, 2 nci Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrd.lığına - GELİBOLU,

3 üncü Kor.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Oktay BURAKGAZİ, MERSİN, 285-4430, 31/7/2002, 3 ncü Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrd.lığına - İSTANBUL,

5 inci Kor.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Sinan AKDOĞAN, BURSA, 285-5150, 31/7/2002, 5 nci Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrd.lığına - ÇORLU,

9 uncu Kor.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Sami ŞAHİN, ADIYAMAN, 285-5185, 31/7/2002, 9 ncu Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrd.lığına - ERZURUM,

Kz.Dz.Sh.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Necmettin KAFALI, TOKAT, 285-5100, 31/7/2002, Kz.Dz.Sh.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrd.lığına - İSTANBUL,

1 inci Tak.Hv.Kuv.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., İlyas DEVELİ, MANİSA, 285-5052, 31/7/2002, 1 inci Tak.Hv.Kuv.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrd.lığına - ESKİŞEHİR,

Hv.Eğt.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., İzzet AKSOY, ELAZIĞ, 285-5119, 31/7/2002, Hv.Eğt.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrd.lığına - İZMİR,

J.Asyş.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Üzeyir SARI, KONYA, 285-5278, 31/7/2002, J.Asyş.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrd.lığına - VAN,

5 inci Zh.Tug.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Bayram SÜLÜN, ADANA, 285-4718, 31/7/2002, 5 inci Zh.Tug.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrd.lığına -GAZİANTEP,

12 nci Mknz.P.Tug.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Metin ERDAĞ, DİYARBAKIR, 285-4641, 31/7/2002, 12 nci Mknz.P.Tug.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrd.lığına - AĞRI.

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararları 

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3403

1 — Artvin İli Yusufeli İlçesine bağlı Bahçeli (Kisparot) Köyü, Demirçubuk (Sapanet) Mahallesinin Yusufeli Belediyesi sınırları içerisine alınması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

4 Kasım 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

M. ECEMİŞ

Başbakan

İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3404

1 — Yalova İli Çiftlikköy İlçesine bağlı Sultaniye Köyünün Çiftlikköy Belediyesi sınırları içerisine alınması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

4 Kasım 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

M. ECEMİŞ

Başbakan

İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas   : 2002/10808

Karar : 2002/11772

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Elazığ 1.A.H.

 

Tarihi

: 15/3/2002

 

Numarası

: 2002/162-185

 

Davacı

: Yadin Topuz

 

Davalı

: Marlen Topuz

 

Dava Türü

: Boşanma

 

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı Yadin Topuz vekili tarafından davalı Marlen Topuz aleyhine açılan boşanma davasının mahkemece, taraf vekillerinin beyanı doğrultusunda kabul edildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Dosyada mevcut nüfus kaydının düşünceler bölümünde, davacı Yadin Topuz’un Alman uyruklu Marlen Buhh ile evli olduğunun açıklandığı görülmektedir.

1 – Davalı yabancı uyruklu olup, yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde uygulanacak hukuk ile Türk Mahkemelerinin yetkisini, 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun düzenlenmektedir.

Anılan Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrasında “Boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri eşlerin müşterek milli hukukuna tabidir.”

İkinci fıkrasında da “Eşler ayrı vatandaşlıkta iseler müşterek ikametgah hukuku, bulunmadığı takdirde müşterek mutad meskenleri hukuku, bunun da bulunmaması halinde Türk Hukuku uygulanır” hükmü mevcuttur.

Mahkemece, anılan hükümler gereğince hangi ülke hukukunun uygulanacağı araştırılmadan, tartışılmadan doğrudan doğruya Türk Hukukunun uygulanması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

2 – Kaldı ki, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi hükmüne göre en az bir yıl sürmüş evliliklerde, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılabileceği öngörülmüştür. Bu halde dahi boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinlemesi, iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir.

Taraflar hazır bulunup, bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim, tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise, taraflardan delilleri sorulup, toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının, Medeni Kanunun 184. maddesi çerçevesinde takdiri gerekirken, taraf vekillerinin beyanı ile boşanma hükmü kurulmuş olması da doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 10/10/2002

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas   : 2002/10809

Karar : 2002/11773

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Elazığ 1.A.H.

 

Tarihi

: 20/3/2002

 

Numarası

: 2002/153-206

 

Davacı

: Fatih Mehmet Öztürk

 

Davalı

: Feza Dilek Öztürk

 

Dava Türü

: Boşanma

 

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı Fatih Öztürk vekilinin, davalı Feza Dilek Öztürk aleyhine açtığı boşanma davasının mahkemece tarafların beyanı doğrultusunda kabul edildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 166/3. maddesi hükmüne göre, en az bir yıl sürmüş evliliklerde eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılabileceği öngörülmüştür. Bu halde dahi boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin bizzat tarafları dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir.

Taraflar hazır bulunup, bizzat anlaştıklarını açıklamaz ve hakim, tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise, taraflardan delilleri sorulup, toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının, Medeni Kanunun 184. maddesi çerçevesinde takdiri gerekirken, davacı asil dinlenilmeksizin, davacı vekili ve davalının beyanı ile boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 10/10/2002

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas   : 2002/10972

Karar : 2002/11827

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Bozova A.H.

 

Tarihi

: 22/12/2000

 

Numarası

: 146-234

 

Davacı

: Bozan Uluca

 

Davalı

: –

 

Dava Türü

: Mümessil Tayini

 

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

 Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı Bozan Uluca vekilinin 9/12/1999 tarihli dilekçesi ile, Mehmet Uluca’nın miras şirketine mümessil olarak Hasan Uluca’nın atanmasına karar verilmesini istediği, mahkemece hasımsız olarak açılan davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Dava, hüküm tarihinde yürürlükte olan Medeni Kanunun 581. maddesi hükmüne göre atanan miras şirketi temsilcisi, özel kayyım yetkilerinde sahip olup, tüm (mirasçılar) tereke adına tasarruf ve hareket eder. O halde miras şirketine mümessil tayini yönünde oluşturulacak karar tüm mirasçıların hukukuna etkilidir. İstenen subjektif haktan etkilenecek kişilere dava yönetilmeden verilen karar, o kişileri bağlayıcı nitelikte değildir. Böyle bir kararı almakta davacının hukuki bir yararı da bulunmayıp, dava bu şarttan yoksun bırakılmıştır.

Öte yandan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 73. maddesi gereğince, “Kanunun gösterdiği istisnalar haricinde hakim, her iki tarafı istima veyahut iddia ve müdafaalarını beyan etmeleri için kanuni şekillere tevfikan davet etmedikçe hükmünü veremez.”

Bu itibarla, miras şirketine temsilci atanmasına ilişkin isteğin tüm mirasçılara yöneltilmesi gerektiği düşünülmeden, hasımsız açılan davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 11/10/2002

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas   : 2002/10805

Karar : 2002/11856

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Gaziosmanpaşa S.H.

 

Tarihi

: 2/6/2000

 

Numarası

: 2000/673-2000/1037

 

Davacı

: Adnan Öner

 

Davalı

: Elmaze Hot

 

Dava Türü

: Evlat Edinmeye İzin

 

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı Adnan Öner vekilinin açtığı dava ile, müvekkilinin, davalı Elmaze Hot’ı evlat edinmesine izin verilmesini istediği, mahkemece, davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Dava ve hüküm tarihinde yürürlükte olan 743 sayılı Türk Medeni Kanununun 255. maddesi gereğince eşlerden birinin evlat edinmesi veya evlatlık olması diğerinin rızasına bağlıdır.

Dosyadaki nüfus kaydından, evlat edinilen Elmaze Hot’ın evli olduğu görülmekte olup, eşi Süleyman Hot’ın rızası alınmadan davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 11/10/2002

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas   : 2002/10807

Karar : 2002/11861

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Sinop A.H.

 

Tarihi

: 12/6/2001

 

Numarası

: 2001/10-2001/141

 

Davacı

: Ümmü Erdi

 

Davalı

: Beyazıt Günay ve Cihat Yolaçan

 

Dava Türü

: Babalığın Tanınması

 

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı Ümmü 8/1/2001 tarihli dava dilekçesi ile 13/3/1994 doğumlu kızı Aybüke’nin nüfus kaydında babası olarak gözüken Beyazıt’ın kızı olmayıp, davalılardan Cihat’ın kızı olduğundan bahisle, davalı Cihat’ın nüfusuna kaydedilerek babalığının tanınmasına karar verilmesini istediği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Dava niteliği itibariyle nesebin reddi ve babalık davası olup, nüfus siciline göre anne ve baba olarak kayıtlı kişilerle çocuk arasında menfaat çatışması vardır (TKM md.298). Küçük Aybüke’nin dava ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 743 sayılı Medeni Kanunun 376. maddesi uyarınca tayin olunacak kayyım ile temsil gerekirken, kayyım tayin edilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

Dosyada mevcut nüfus kaydına göre, küçük Aybüke’nin doğduğu tarihte anne Ümmü’nün davalı Beyazıt ile evli olduğu görülmektedir. Aynı Kanunun 241. maddesi hükmüne göre “Evlilik mevcut iken veya zevalinden itibaren üçyüzgün içinde doğan çocuğun babası kocadır.” 242. maddeye göre de “Koca doğduğuna muttali olduğu günden itibaren bir ay içinde çocuğu reddedebilir.”

“Ana, gebe kaldığı zaman evli idiyse; babalık davası, ancak çocuğun nesebi sahih olmadığına hakim hükmettikten sonra ikame edilebilir.” (TKM.md.303) hükümleri mevcut olup, kocanın çocuğun nesebini reddettiğine ilişkin bir iddia ve kararı da dosyada bulunmamaktadır. Dava tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre ana nesebin reddi davası açamaz.

Bu itibarla mahkemece, isteğin reddine karar vermek gerekirken davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 11/10/2002

Sayfa Başı