Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

22 Eylül 2002

PAZAR

Sayı : 24884

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Turizm Bakanı Mustafa TAŞAR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2002/4706     Bazı Yerlerin “Uygulama Alanı” Olarak Tespiti Hakkında Karar

2002/4720     Bölgesel İstatistiklerin Toplanması, Geliştirilmesi, Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Analizlerinin Yapılması, Bölgesel Politikaların Çerçevesinin Belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine Uygun Karşılaştırılabilir İstatistiki Veri Tabanı Oluşturulması Amacıyla Ülke Çapında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasının Tanımlanmasına İlişkin Hakkında Karar

2002/4726     8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Karar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

Yönetmelikler

— Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

— Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğ

— Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Sözleşmeli ve Kapsam Dışı Personeli ile Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetçi ve Tasfiye Kurulu Üyelerine 2002 Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2002/3)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

20 Eylül 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-15411

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

22 Eylül 2002 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nejat ARSEVEN’in dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Turizm Bakanı Mustafa TAŞAR’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

20 Eylül 2002

B.01.0.KKB.01-06-243-2002-661

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 20 Eylül 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15411 sayılı yazınız.

22 Eylül 2002 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nejat ARSEVEN’in dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Turizm Bakanı Mustafa TAŞAR’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2002/4706

Ekli listede adları belirtilen yerlerin “Uygulama Alanı” olarak tespiti; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 8/8/2002 tarihli ve 3006 sayılı yazısı üzerine, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu’nun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/8/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

Prof. Dr. Ş. S.GÜREL

M. YILMAZ

M. TÜRKER

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T.TOSKAY

M. KEÇECİLER

M. Z. SEZER

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

A. DOĞAN

Prof. Dr. M. KOCABATMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. BAYER

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Dr. R. DOĞRU

H. T. İÇLİ

T.GÜLEK

Prof. Dr. A. ÇELİKEL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

S.ÇAKMAKOĞLU

M. ECEMİŞ

S.ORAL

Prof. Dr. B. S.ÇAĞLAYAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı V.

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof.Dr. N. KINACIOĞLU

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

N. ARSEVEN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

Prof. Dr. B. S.ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

20/8/2002 Tarihli ve 2002/4706 Sayılı Kararnamenin Eki

 

LİSTE

Uygulama Alanı

Bağlı Olduğu

Köy-Belde

İlçe

İl

Topraklık

Altınekin

Konya

Uzunkuyu

Çumra

Konya

Doğanyurt

Çeltik

Konya

Kaymazyaylası

Mahmudiye

Eskişehir

Yeşilköy

Haymana

Ankara

Küçükkonakgörmez

Haymana

Ankara

Kocahacılı

Yahyalı

Kayseri

Kopçu

Yahyalı

Kayseri

Yerköy

Yahyalı

Kayseri

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/4720

Bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistiki veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke çapında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasının tanımlanmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 12/8/2002 tarihli ve 1400 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 28/8/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

Prof. Dr. Ş. S.GÜREL

M. YILMAZ

M. TÜRKER

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T.TOSKAY

M. KEÇECİLER

M. Z. SEZER

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

A. DOĞAN

Prof. Dr. M. KOCABATMAZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

M. BAYER

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

M. TÜRKER

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

F. BAL

H. T. İÇLİ

T.GÜLEK

Prof. Dr. A. ÇELİKEL

DevletBakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

S.ÇAKMAKOĞLU

M. ECEMİŞ

S.ORAL

Prof. Dr. N. TEKİN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof.Dr. N. KINACIOĞLU

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

N. ARSEVEN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

Prof. Dr. B. S.ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/4726

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karar’da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 11/7/2002 tarihli ve 2887 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/8/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

Prof. Dr. Ş. S.GÜREL

M. YILMAZ

M. TÜRKER

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T.TOSKAY

M. KEÇECİLER

M. BAYER

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

A. DOĞAN

Prof. Dr. M. KOCABATMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. BAYER

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

M. TÜRKER

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

F. BAL

H. T. İÇLİ

T.GÜLEK

Prof. Dr. A. ÇELİKEL

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

S.ÇAKMAKOĞLU

M. ECEMİŞ

S.ORAL

Prof. Dr. N. TEKİN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof.Dr. N. KINACIOĞLU

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

N. ARSEVEN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

Prof. Dr. B. S.ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

29/8/2002 Tarihli ve 2002/4726 Sayılı Kararnamenin Eki

 

KARAR

Madde 1 — 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde 11 inci madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

“Madde 11 - 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında yapılan tespit, tahdit ve tahsis çalışmalarında kullanılmak üzere Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatından temin edilen bilgi, belge ve haritalardan yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”

Madde 2 — Bu Karar 1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 — 10/8/2001 tarihli ve 24489 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik”in 9 uncu maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Milli savunma tesisleri, havaalanları, ceza infaz kurumları ve tutukevleri yapı ve tesisleri.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından :

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 26/2/2002 tarihli 24679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ana sınıflarının çalışma saatleri, bağlı bulundukları okulun öğretim şekline göre düzenlenir. Ana sınıflarında görevli öğretmen, bir günde eğitiminden sorumlu olduğu çocuk grubunun okulda bulunduğu saatlerde eğitim etkinliğine katılmak zorundadır.”

“d) Okul öncesi eğitim kurumlarında aralıksız eğitim yapılması esas olup teneffüs yapılmaz.”

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Milli Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden :

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde bir eğitim- öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz tatili aylarında uygulanan " Yaz Okulu" programlarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde "Yaz Okulu" öğretimi yapılan tüm fakülte ve yüksekokullarda uygulanacak ilkeleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (c) bendi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans- Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Okulunun Amaçları -İlke ve Esaslar- Nitelikler

Yaz Okulunun Amaçları

Madde 4 —Yaz Okulunun amaçları şunlardır :

a) Üniversitemiz eğitim ve öğretim imkanlarını yaz aylarında da değerlendirmek,

b) Öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarında alıp da başarısız oldukları, devam edemedikleri ya da çeşitli nedenlerden dolayı döneminde alamadıkları dersleri, yaz döneminde almalarını sağlamak,

c) Bölüm veya programlardaki başarısız öğrenci yığılmalarını gidererek, öğrenimin verimini arttırmak,

d) Ancak yaz aylarında görevlendirme ile yararlanılabilecek diğer üniversitelerdeki öğretim elemanlarının da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin eğitim- öğretim programına katkısını sağlamak,

e) Üstün başarılı öğrencilerin, üst yarıyıl derslerini alarak, daha kısa sürede mezun olmalarını sağlamak.

İlke ve Esaslar- Nitelikler

Madde 5 —Yaz Okulu programının başlangıç tarihleri her yıl akademik takvimle birlikte, ilgili fakülte ve yüksekokulların önerileri doğrultusunda, Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek ilan edilir. Yaz Okulu programı ile ilgili kayıt-kabul ve benzeri diğer işlemler, ilgili fakülte ve yüksekokul kurullarınca belirlenir.

Madde 6 —Yaz Okulunda açılması öngörülen lisans dersleri, bu dersleri veren birimlerce, lisansüstü dersleri ise, ilgili enstitü ana bilim dalları tarafından belirlenir.

Yaz Okulu programlarında açılması öngörülen dersler ve bu dersleri yürütecek öğretim elemanları, ilgili bölüm veya programın teklifi üzerine, fakülte veya yüksekokul yönetim kurullarınca yaz okulu başlangıcından en az otuz (30) gün önce belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Madde 7 —a) Yaz Okulu programında açılan her ders için, normal dönemlerde yapılması gereken kredi saati kadar ders yoğunlaştırılarak yapılır. Yaz Okulunda bir öğrenci dokuz (9) krediyi aşmamak üzere en fazla üç (3) ders alabilir. Yaz Okulunda ders ekleme, çıkarma, ders bırakma ve dersten çekilme işlemleri uygulanamaz.

b) Bölüm veya programların açtığı derslere, normal ve ikinci öğretim öğrencileri veya farklı kodlu, fakat içerik ve kredi saatleri aynı veya az olan dersleri alacak öğrenciler de birlikte kayıt yaptırabilirler.

c) Yaz Okulu programında, aynı dersi vermek üzere birden fazla öğretim elemanı görevlendirilebilir.

d) Yaz Okulunda ders veren öğretim elemanlarına ilgili mevzuata göre ek ders ücreti ödenir.

Madde 8 —Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için, derse kayıt yaptıran öğrencilerden toplanacak katkı payı geliri ile öğretim elemanına ödenecek ücret arasında bir dengenin olması gerekir. Ancak açılacak derslerde öğrenci sayısı 10’dan az olamaz.

Madde 9 —Bir öğrenci Yaz Okulunda,

a) Daha önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu dersleri,

b) Güz ve bahar yarıyılında açıldığı halde almadığı veya alamadığı dersleri,

c) Güz veya bahar yarıyılında almakla yükümlü olduğu derslerin tümünü alıp başarmış olması halinde daha üst yarıyıldan açılan dersleri alabilir, ancak kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları yarıyılların derslerini alamazlar.

Madde 10 —a) Güz ve bahar yarıyılları sonunda ilişiği kesilmiş olan öğrenciler Yaz Okulundan yararlanamazlar. İlişik kesme işleminden önce ön kayıt işlemi yapılmış ise ön kayıt işlemi iptal edilir.

b) Öğrenciler, kayıtlı olduğu birimin izniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde açılamayan dersler yerine, içerik ve kredileri aynı veya fazla olması kaydıyla, yaz dönemine yer veren diğer üniversitelerden ders alabilirler. Üniversitelerden gönderilen başarı notları, ilgili kurullarca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir. Aynı şekilde diğer üniversitelerden gelen öğrenciler de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde açılan yaz okulu derslerine kayıt yaptırabilirler.

c) Yaz Okulunda ders alan öğrencilerin başarı durumları, derse devam, sınav proje, atölye, laboratuar gibi çeşitli çalışmalar ve final sonuçları, dersi veren öğretim elemanı tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak uygulanır ve değerlendirilir.

d) Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam koşulunun yerine getirilmiş olması o derse yaz okulunda devam zorunluluğunu kaldırmaz.

e) Her ders için en az bir ara sınav ve Yaz Okulu sonu sınavı yapılır. Güz ve bahar yarıyılında alınan ara sınav notları, yaz okulu için geçerli değildir. Yaz okulunda alınan dersler için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, çok özel durumlarda ara sınav ve Yaz Okulu sonu sınavına mazeretleri nedeniyle giremeyen ve bu mazeretleri ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır.

Madde 11 —Yaz Okulunda alınan notlar öğrenci işleri kayıtlarında ve not bildirim formlarında "Yaz Okulu" adı altında oluşturulan bölümde gösterilir. Yaz Okulunda alınan derslerin ders geçme notu, öğrencilerin mezuniyet derecesinin hesabına güz ve bahar yarıyılındaki dersler gibi dikkate alınır.

Madde 12 —Lisans programlarının son döneminde olan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 32 nci maddesi kapsamına giren öğrenciler, ek süre hakkı elde ettikleri ders ya da dersleri Yaz Okulunda alarak mezuniyet için gerekli şartları sağlayabilirler. Ancak Yaz Okulunda alınan derslerden dolayı ayrıca ek süre hakkı kullanılmaz.

Madde 13 —a) Mezun olabilecek durumda bulunan öğrenciler, mezuniyet için vermeleri gereken derslerden Yaz Okuluna katılarak başarılı olmaları durumunda, Yaz Okulu sonunda mezun olabilirler.

b) Yaz Okulunda geçen süreler, 2547 sayılı Kanunun değişik 44 üncü maddesine aykırı olmamak şartıyla kanuni öğretim süresinin hesabında dikkate alınmaz.

Madde 14 —Yaz Okulunda açılacak derslere kesin kayıt yaptıracak öğrenciler, buna ilişkin mevzuatla belirlenen miktarı aşmamak üzere her yıl ilgili fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarınca önerilen ve üniversite yönetim kurulunca belirlenen kredi saat başına katkı payı öder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 15 — 16/2/1998 tarihli ve 23260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 16 —Bu Yönetmelikte belirtilmeyen konularda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans- Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 17 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 —Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Karadeniz Teknik Üniversitesinden :

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 4/2/1989 tarihli ve 20070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, “Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 3 üncü maddesinin (1) nolu bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1 — Tıp Doktorluğu Düzeyi: Tıp doktorluğu düzeyi, yabancı dil hazırlık okulu hariç, her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden ibarettir.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki “Dönem” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanım eklenmiştir.

“Yaz Dönemi: Bir eğitim-öğretim yılının güz ve bahar yarı yılları dışında kalan ve yaz aylarında uygulanan eğitim-öğretim dönemi, “yaz dönemi” olarak adlandırılır.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 19 uncu maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Mazeret Sınavı: Dönem I, II ve III ders kurulu sınavına, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli sebeple katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır.

Mazeret sınavı, her yarıyıl sonunda ve bir kere, o akademik yarıyılın son ders kurulu sınavından sonra, fakat yarıyıl sonu genel sınavından önce yapılır. Bu sınavlar, 22 nci maddenin (b) bendi hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 20 — Yarıyıl Sonu Genel Sınavları: Dönem I, II ve III’de güz ve bahar yarıyılları sonunda o yarıyıla ait tüm ders kurullarını kapsayan yarıyıl sonu genel sınavları yapılır.”

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin değişik 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 21 — Dönem I, II ve III; “Güz Yarıyılı” ve “Bahar Yarıyılı” olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyıldaki ders kurul sonu sınav notları ortalamasının % 60’ı ile yarıyıl sonu genel sınav notunun % 40’ı toplamları o yarıyıl için başarı puanını oluşturur. Dönem başarı puanı, güz ve bahar yarıyılları başarı puanlarının ortalaması olup 15 inci madde esasları göz önüne alınarak harfli sisteme dönüştürülür.”

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Öğrenciler ara sınav, ders kurulu sonu sınavı, yarıyıl sonu genel sınavı ve staj sonu sınavı için belirlenen gün ve saatte sınavlara girmek zorundadırlar. Sınava zamanında girmeyen veya sınavın teorik veya pratik kısımlarından herhangi birine girmeyen öğrenci F2 notu alır.”

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 23 — Sınavlarda 100 üzerinden alınan puanlar, 15 inci ve 21 inci maddeler dikkate alınarak ve bulunacak kesirli sayılar tam sayıya yuvarlatılarak hesaplanır. Her yarıyıldaki ders kurulu sonu sınavları not ortalamasının % 60’ı ile yarıyıl sonu genel sınav notunun % 40’ı toplamları, yarıyıl için başarı puanını oluşturur. 60 ve daha yüksek puan alan öğrenciler, o yarıyıl için başarılı sayılırlar. Dönem başarı puanı, her iki yarıyıl başarı puanlarının ortalaması olup; bu ortalamadan 60 ve daha yüksek puan alanlar bir üst döneme geçebilirler. Geçme puanı, öğrenciye sadece harfli not olarak bildirilir.”

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin değişik 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 25 — a) Her dönemin güz ve bahar yarıyıl sonu genel sınavına girmeyen öğrencilerin o yarıyıla ait notu F2 dir. Bu durumdaki öğrencilerin ara sınav veya ders kurulları not ortalaması dikkate alınmaz ve o yarıyıl için başarısız sayılırlar.

b) Dönem I, II ve III öğrencileri, dönem sonunda F2 ya da F3 almaları ve istekleri doğrultusunda aldıkları yaz döneminde başarılı olamamaları halinde o dönemi tekrarlarlar. Tekrarladıkları halde başarılı olamayan öğrenciler bir üst sınıfın eğitim-öğretim çalışmasına yazılamazlar. Tekrarladığı dönemler sonunda başarısız olan ve madde 10’a göre azami öğrenim süresini dolduran öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Dönem I, II ve III öğrencileri dönem sonunda F2 ya da F3 notları alarak başarısız oldukları takdirde, yalnızca güz ya da bahar yarıyıllarından birinden başarılı olmaları ön koşulu aranarak başarısız oldukları yarıyıl için yaz döneminde, en az bir en fazla iki ders kuruluna kaydolabilirler. Her iki yarıyılda başarısız olan öğrenci yaz dönemine kayıt olamaz.

Yaz Dönemi, Bahar Yarıyılı sonu final sınavından sonra ve akademik takvimde belirlenen günde başlar. Yaz döneminin eğitim-öğretim süresi sınavlar dahil 7 hafta olup, ilgili yarıyılda verilen ders konularının işlenmesi sağlanır.

Yaz Döneminde iki ara sınavı ile dönem sonunda bir final sınavı yapılır. Öğrencilerin, Yaz Döneminde kayıtlı oldukları yarıyılın yaz dönemi başarı puanı ile, yıl içinde başarılı oldukları yarıyıl sonu başarı puanı, bu Yönetmeliğin 21 ve 23 üncü maddeleri uyarınca değerlendirilir. Başarı puanı 60 ve üzerinde olan öğrenciler harfli notları belirlenerek bir üst döneme geçerler.”

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin değişik 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 29 — Dönem IV ve Dönem V öğrencileri stajın son iki gününde (bir tek günde de olabilir) staj sonu sınavına alınırlar. Bu sınav hem yazılı, hem de hasta başında uygulamalı olarak yapılır. Sınavda öğrencinin başarılı sayılması için sınavın her iki aşamasından da başarılı olması gereklidir. Dönem içi stajlarından (F2), (F3) alıp başarısız duruma düşenler dönem bitiminden sonraki yaz aylarında başarısız oldukları stajlardan yaz stajı tekrarına alınırlar. Bu yaz stajı tekrarı Dönem IV için 4 hafta, Dönem V için iki haftadır. Bu staj sonunda, yukarıdaki esaslar dahilinde sınav yapılır. Yaz stajı tekrarı Dönem IV’te başarısız olunan en çok bir, Dönem V’te ise, başarısız olunan en çok iki stajı kapsar.

Dönem IV’de radyoloji dersinden F2 veya F3 alarak başarısız olan öğrenci bu dersi yaz döneminde tekrar alabilir. Yaz döneminde bu dersten iki ara ve bir final sınavına girer ve başarı puanı madde 23’e göre hesaplanır.”

Yürürlük

MADDE 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı