Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

6 Ağustos 2002

SALI

Sayı : 24838

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanların Atanmasına Dair İşlem

— Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarına Yapılan Atamalara Dair İşlem

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2002/4483 517 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

— Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Bir Adet Karar

 

Yönetmelik

— Sürekli Tartım Yapan Bant Basküllerine Dair Yönetmelik (75/410/AT)

 

Tebliğler

— 2002 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat (Seri No : 2002/2)

— Rekabet Kurulunun 99-40/423-270 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 99-58/624-398 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 00-38/415-232 Sayılı Kararı

 — Isparta İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No : 2002/1)

— Yozgat Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No : 4)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yüksek Seçim Kurulu Kararları

— Yüksek Seçim Kurulunun 412 Sayılı Kararı

— Yüksek Seçim Kurulunun 414 Sayılı Kararı


 

 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanların Atanmasına Dair İşlem

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

5 Ağustos 2002

B.02.0.PPG.0.12-300-02/12221

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 31/7/2002 tarihinde 21 inci seçim dönemi bitmeden seçimlerin yenilenmesi Kararı alınmış bulunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 114 üncü maddesine göre görevlerinden ayrılmaları gereken Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarının yerlerine;

Adalet Bakanlığına  Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL,

İçişleri Bakanlığına Muzaffer ECEMİŞ,

Ulaştırma Bakanlığına Prof. Dr. Naci KINACIOĞLU,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 114 üncü maddesi gereğince tarafımdan atanmıştır.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—— • —— 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

5 Ağustos 2002

B.02.0.PPG.0.12-300-02/12222

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 31/7/2002 tarihinde 21 inci seçim dönemi bitmeden seçimlerin yenilenmesi Kararı alınmış bulunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 114 üncü maddesine göre görevlerinden ayrılmaları gereken Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarının yerlerine;

Adalet Bakanlığına Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL,

İçişleri Bakanlığına  Muzaffer ECEMİŞ,

Ulaştırma Bakanlığına Prof. Dr. Naci KINACIOĞLU,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 114 üncü maddesi gereğince tarafımdan atanmıştır.

Bilgilerinize saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan     

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

5 Ağustos 2002

B.01.0.KKB.01-08/C-6-2002-549

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 5 Ağustos 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-300-02/12222 sayılı yazınız.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 21. seçim dönemi bitmeden seçimlerin yenilenmesine dair 31/7/2002 günlü, 745 sayılı Kararı çerçevesinde;

Adalet Bakanlığına, Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL,

İçişleri Bakanlığına, Muzaffer ECEMİŞ,

Ulaştırma Bakanlığına, Prof. Dr. Naci KINACIOĞLU,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 114. maddesi gereğince Başbakan tarafından atanmış olduklarını bildiren ilgi yazınız alınmıştır.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

 

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

5 Ağustos 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-12229

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Ağustos 2002 tarihinde Ürdün’e gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

5 Ağustos 2002

B.01.0.KKB.01-06-217-2002-550

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 5 Ağustos 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-12229 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Ağustos 2002 tarihinde Ürdün’e gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

 

Sayfa Başı


Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

 

 

Sayfa Başı


Yönetmelik

 

 

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

 

—— • —— 

Sayfa Başı