Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

31 Temmuz 2002

ÇARŞAMBA

Sayı : 24832

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2002/4434     Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ve Özbekistan Cumhuriyeti Tarım ve Su İşleri Bakanlığı Arasında Tarım Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2002/4445     Türkiye ile Almanya Arasında Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen Erzurum’daki Binaların Enerji Etkinliğini Teşvik Etmek Konulu Projeye İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2002/4446     Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Ulaştırma Karma Komisyon Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2002/4448     Türkiye-Macaristan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2002/4479     Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Ortak Ulaştırma Komisyonu Anlaşma Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

 

Atama Kararları

— Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret, Turizm ile Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

— Gemiadamları Yönetmeliği

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

— Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Atatürk Üniversitesi Erzurum Sağlık Yüksek Okulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Atatürk Üniversitesi Erzincan Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 77)

— LPG’nin, Tüplü, Dökme ve Otogaz Olarak Kullanımı ve Kontrolleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (PİGM-2002/1)

— Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (PİGM-2002/2)

— Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı Alınması Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (PİGM-2002/3)

— Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (PİGM-2002/4)

— Yerli Olarak Üretilen Solventlerin Yurt İçi Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (PİGM-2002/5)

— Solvent,Bazyağ ve Madeniyağ İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (PİGM-2002/6)

— Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına ve Bu Amaçla Çiftçi Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2002/41)


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Atama Kararları

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3063

1 — İller Bankası Genel Müdürlüğünde;

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Diyarbakır 11 inci Bölge Müdürlüğüne Hacı Reşit SALT’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

29 Temmuz 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. A. AKCAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3064

1 — İller Bankası Genel Müdürlüğünde;

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli İzmir 3 üncü Bölge Müdürlüğüne Hayati KAZAZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

29 Temmuz 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. A. AKCAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3065

1 — İller Bankası Genel Müdürlüğünde;

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bursa 2 nci Bölge Müdürlüğüne Turan KARADAĞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

29 Temmuz 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. A. AKCAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3011

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine aynı yer Bölge Müdür Yardımcısı Fikret Şinasi KAZANCIOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi, 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

29 Temmuz 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

O. VURAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3099

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Serdar CEBECİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 93 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

29 Temmuz 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

O. VURAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3070

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürü Necati SARIBAY’ın,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne İç Ticaret Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İdris ŞAHİN’in atanmaları; 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

29 Temmuz 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

A. K. TANRIKULU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3074

1 — 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Amasya İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Bingöl İl Sanayi ve Ticaret Müdürü Yusuf ARSLAN’ın,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bingöl İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Amasya İl Sanayi ve Ticaret Müdürü Yaşar Erdinç ERZENE’nin atanmaları; 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

29 Temmuz 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

A. K. TANRIKULU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Turizm Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3087

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Tanıtma Genel Müdürlüğüne, Mehmet Selami KARAİBRAHİMGİL’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Turizm Bakanı yürütür.

29 Temmuz 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. TAŞAR

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Turizm Bakanı

—— • ——

Turizm Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3088

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Kars İl Turizm Müdürlüğüne, Cennet TAZEGÜL’ün atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Turizm Bakanı yürütür.

29 Temmuz 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. TAŞAR

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Turizm Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3089

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Personel Dairesi Başkanı Bülent GÖKÇEOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

29 Temmuz 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3090

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğüne Mustafa Ertuğrul ALPARMAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

29 Temmuz 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3091

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı H. İlker ÇETİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

29 Temmuz 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3092

1 — Tekirdağ İl Çevre Müdürü Esat BAYCAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

29 Temmuz 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3093

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Isparta İlÇevre Müdürlüğüne TercanÇELİK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

29 Temmuz 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3094

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Sinop İl Çevre Müdürlüğüne Denizli İl Çevre Müdürü Ali KORKMAZCAN’ın atanması, bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Denizli İl Çevre Müdürlüğüne Battal ÇELİK’in atanması 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

29 Temmuz 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Çevre Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/3095

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli I. Hukuk Müşavirliğine Süheyla Suzan ALICA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

29 Temmuz 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Çevre Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

—— • ——

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odasından :

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kimya Mühendisleri Odasının amaç, kuruluş ve örgütlenmesini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kimya Mühendisleri Odasının kuruluş, Oda amacı, üyelik, Oda organları ve görevlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Merkez, Odanın Amaçları, Üyelik

Kuruluş

Madde 4 — Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası yurt içinde ve dışında, Yüksek Öğrenim Kurumlarının Kimya Mühendisliği öğretimi yapan fakülte ve bölümlerinden mezun olarak diploma veya çıkış belgesi almış, böylece Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal yetkili olup, mesleksel çalışmalarda bulunan tüm yüksek mühendis ve mühendisleri içinde toplayan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa göre kurulmuştur. TMMOB Kimya Mühendisleri Odası bu Yönetmelik hükümlerine bağlıdır. TMMOB Kimya Mühendisleri Odası (Oda) Anayasa’nın 135 inci maddesinde tanımlanan, kamu tüzel kişiliğine sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Merkez

Madde 5 — Odanın merkezi Ankara’dadır. Oda yetkili organlarının kararı ile şube ve temsilcilikler açabilir.

Odanın Amaçları

Madde 6 — Odanın başlıca amacı aşağıdakilerin gerçekleştirilmesini sağlamaktır:

a) TMMOB Kimya Mühendisleri Odası,ülkenin ve kamunun çıkarlarının gözetilmesinde, yurdun yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklarının bulunması, korunması ve işletilmesinde, tarımsal ve sınai üretimin arttırılmasında, ülkenin sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik kalkınmasında, çevrenin ve tüketicinin korunmasında, kimya mühendisliği mesleğinin gelişmesinde, mesleğin ülke, toplum ve üyelerinin yararları doğrultusunda uygulanması ve geliştirilmesinde, üyelerinin mesleki çıkar, hak ve yetki, onur ve ortak çıkarlarının korunmasında ve emeklerinin değerlendirilmesinde, üyeleri arasında dayanışmanın sağlanmasında, diğer meslek odaları üyeleri ve halkla ilişkilerinde dürüstlüğün ve ahlakın korunmasında, haksız rekabetin önlenmesinde, uzmanlık alanında ülkenin ve üyelerinin çıkarlarına uygun politikalar üretilmesinde, oda etkinliklerini ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanması, geliştirilmesi, değerlendirilmesinde, gerekli önlemleri almak, yurt içinde ve yurtdışında üyelerini temsil etmek,

b) Odanın amaçlarının gerçekleştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, önerilerde ve girişimlerde bulunmak, gerektiğinde çalışma alanına ilişkin olarak yasal yollara başvurmak, gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak,

c) 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında kanunda belirtilen meslek faaliyetleri ile ilgili etkinliklerde bulunmak.

d) 19/9/1964 tarihli ve 11811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6269 sayılı Kanunun Altıncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yönetmelik ve diğer mevzuatlar gereğince sanayi kuruluşlarındaki, sorumlu müdürlerle ilgili, sorumlu müdürlük eğitimi düzenleyerek sertifika vermek ve bu belge sahibi üyelerin sorumlu müdür olmalarını sağlamak amacıyla kuruluşları uyarmak ve gerekli tedbirlerin alınması için çalışmak,

e) Kimya Mühendisi ve Kimya Mühendisliğinin çeşitli konularına ait bütün mevzuatı, normların şartname ve tüzüklerin incelenmesi, değiştirilmesi, hazırlanması; kimya endüstrisi malzeme ve mamullerinin normalizasyonu için uzmanlık kurulları kurmak ve bu hususta Türk Standartlar Enstitüsü ve diğer ilgili devlet kuruluşu , bilimsel ve teknik kurum ve örgütler ile işbirliği yapmak , hazırlanan şartname tüzük,norm ve standartların uygulanmasını, kimya endüstrisi tesis ve fabrikaların kurulmasını özendirmek için çalışmalar yapmak,

f) Üniversitelerin kimya mühendisliği bölümlerinde eğitim gören öğrencilerine, mesleği tanıtmak, eğitim, araştırma, kurs, staj, sosyal faaliyetler v.b. konularında yardımcı olmak.Odanın olanaklarından yararlandırmak, mühendislik eğitiminin ve öğrencilerinin sorunlarını incelemek, çözüm önerileri sunmak ve girişimlerde bulunmak, Kimya Mühendisliği öğretiminin; ülke gereksinimlerine, endüstri ve teknik alanda ileri ülkelerdeki düzeye ve gelişmelere göre organize edilmesinin ve uygulanmasının sağlanması için ilgili bakanlık ve öğretim kuruluşlarına öneride bulunmak ve işbirliği yapmak, Kimya endüstrisi alanında yapılacak olan bilimsel, teknik ve ön tesis (pilot plant) denemeleri için, üniversite ve endüstriyel kuruluşlar ile ilişki kurularak Teknik Araştırma Bursları’nın konulmasını sağlamak için çalışmalar yapmak,

g) Meslek alanında üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve denetimlerde bulunmak, kalite belgesi, yeterlilik belgesi vermek ara denetimleri yapmak,

h) Uzmanlık alanına giren konularda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak mahkemelere, kişi ve kuruluşlara hakemlik , eksperlik, bilirkişilik, teknik danışmanlık, müşavirlik v.b. hizmetleri, üyeleri vasıtası ile vermek,

i) Oda uzmanlık alanlarına giren konularda üyelerine, özel ve tüzel kişilere yönelik eğitim hizmetleri sunmak, bu amaçla kurslar, ulusal ve uluslararası seminerler, kongreler, sergiler v.b. etkinlikler düzenlemek, katılanlara sertifika vermek,

j) Uzmanlık alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, belirlenen alanlarda uzmanlık eğitimi vermek ve uzmanlık alanını belirten üyelerine uzman mühendis belgesi vermek,

k) Uzmanlık alanı ile ilgili, sözleşme, şartname ve benzeri tüm bilimsel evrakı incelemek; bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi ve yenilerinin oluşturulması yolunda çalışmalar yapmak,

l) Kimya sanayi ve fabrikaların verimli (rantabl) olmalarını sağlamak için bilimsel ve teknik gelişmelere uygun önerilerde bulunmak, üniversiteler ile sanayi kuruluşları arasında işbirliği sağlamak ve bu konuda etkinlikler düzenleyerek ortak çalışmaları özendirmek,

m) İşçi Sağlığı, İş Güvenliği, Gazsızlık ölçümü konularında bilimsel çalışmalarda bulunmak, eğitimler vermek, gereksinim duyulan ölçüm, test ve kontrollerin üyeler tarafından yapılmasını sağlamak, bu konularda çalışma yapan üyelerinin denetlenmelerini ve çalışmalarının uygunluğunu inceleyerek onaylamak,

n) Kimyasal madde ve ürünlerinin satın alınmasında ihale ve satın alma şartnamelerinin anlaşma tiplerinin ülkenin gereksinimlerini hızla karşılayacak bir nitelikte olmasına yönelik çalışmalar yapmak,

o) Odanın çalışma alanı ile ilgili bilimsel, teknik ve mesleki kuruluşlarda, araştırma enstitüsü ve inceleme kurumları ile deneme laboratuvarlarının kurulmasını özendirmeye ve kurulanları korumaya yönelik çalışmalar yapmak,

p) Kimya Sanayinde iş ve işçilik niteliğinin yükseltilmesi için gerekli önlemlerin alınmasının sağlamak, kimya mühendisliği mesleği ile ilgili yardımcı teknik eleman kadrosunu kurma, düzenleme ve teminini sağlamak konusundaki önlemleri ilgili makam ve kuruluşlara sunmak, meslek ve meslek mensupları ile ilgili mevzuat çalışmaları yapmak,

r) Serbest meslek çalışmaları ile ilgili olarak; kimyasal maddelerin üretilmesi için, atölye, imalathane ve fabrikaları ile mühendislik bürolarının kurulmasını özendirme ve kurulanların gözetilmesini sağlamak ve bunların çalışma sistem ve yöntemlerine ait Oda yönetmeliklerini hazırlamak, yürürlüğü sağlamak ve denetlemek,

s) Üyelerin çalışmaları sırasında meslek ilkelerine, kural ve kanunlara uyup uymadığını kontrol etmek ve bu kanunlar çerçevesinde meslek disiplinlerini korumak, Kimya Mühendisliğinin gelişmesini ve ülke çıkarlarına hizmet etmesi koşullarına aykırı hareket edenler ile meslek onurunu kırıcı davranışta bulunanları izlemek ve gereğini yapmak,

t) Üyelerin mesleki etkinliklerini kullanmaları dolayısıyla karşılaşacakları her çeşit haksızlık, şeref ve onurlarını kırıcı davranışlara karşı bütün girişimleri yapmak, mesleki dayanışmayı kurmak ve güçlendirmek,

u) Üyelerine sosyal ve kültürel amaçlı etkinlikler yapmak,

v) Yabancı meslek kuruluşlarıyla ilişkiler kurmak,

y) Meslek alanları ile ilgili, teknik kitap, gazete, dergi, vb. yayınları çıkarmak; bu alanda çıkan yayınları izlemek, bu yayınların ülkenin toplumun hizmetine sunmak yayın konusunda gerektiğinde yerli, yabancı diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yürütmek,

z) Bilimsel gelişmelerin ortaya çıkardığı, kimya bilimi ve kimya mühendisliği ile geniş ortak alanları bulunan yeni teknoloji ve mühendislik disiplinlerinin oluşum süreci yakından izlenerek bu gelişmelerin kimya mühendisliği eğitimi üzerindeki etkilerini dikkate almak ve gerekli olduğundan kimya mühendisliği eğitiminin içerilmesini sağlamak. Bu alanlarda bilimsel-teknik gereklilik olarak, kimya mühendisliği istihdamına önem vermek, konu ile ilgili diğer meslek mensuplarıyla ilişki ve işbirliği içinde bilimsel bütünlüğü ve birlikte üretmenin gereklerini yerine getirmek.

Üyelik

Madde 7 — Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup da ilgili kanun hükümlerine göre mühendislik mesleğini uygulamaya TC Üniversitelerinden alınmış Diploma ve/ veya denklik belgesi sahibi olarak yetkili bulunan ve ihtisas veya uğraşı konusu Kimya Mühendisliği olan Yüksek Mühendisler ve Mühendisler, mesleklerinin uygulanmasını gerektiren işlerle uğraşabilmek ve mesleki öğretim yapabilmek için, Odaya kaydolmak ve üyelik niteliğini korumak zorundadır.

a) Kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında, asli ve sürekli görevlerde çalışan Kimya mühendislerinin Odaya girmeleri, isteklerine bağlıdır

b) (a) bendinde anılan Kimya Mühendislerinin Odaya üye olmamaları, kanunlarda belirtilen diğer kayıt ve şartlarına uymak kaydıyla, meslekleriyle ilgili görevlerde çalışmalarına, mesleki hizmetleri yürütmelerine, yetkilerini kullanmalarına, mesleki eğitim ve öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin izniyle Odanın bilimsel çalışmalarına katılmalarına, meslek kural ve koşullarına uymak yükümlülüklerine, haklarında Onur Kurullarınca disiplin cezası uygulanmasına, özel kanunların öngördüğü kayıtlarla mesleklerini serbestçe icra etmelerine resmi ya da özel bir görev almalarına engel teşkil etmez.

c) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan üyelerin üyelikleri , askerlik hizmetleri süresince askıda kalır. Bu durum , ilgili üyelerin kanunlardan doğan mesleki yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz.

d) 6235 sayılı Kanun 35 inci maddesine göre, Türkiye sınırları içinde çalışmalarına izin verilmiş olan yabancı uyruklu mühendisler Odaya geçici üye olurlar.

e) Odaya kayıtlarda lisans eğitimi esastır.Lisansüstü eğitim ile alınan unvan ikinci bir lisans diploması olarak değerlendirilmez.

f) Odaya üye olmak için aşağıdaki belgelerin sağlanması gerekir;

1) Türkiye Cumhuriyeti uyruklular , Türkiye içinde mühendislik öğretimi yapan kurumların verdikleri diplomalarını veya fakülte yönetim kurulu kararına dayanarak verilen mezuniyet belgeleri ya da bunların onaylanmış kopya veya fotokopilerini, nüfus kağıdının onaylı kopya ve fotokopilerini,ikametgah belgesi ve yeteri sayıda fotoğrafları ile doldurdukları kayıt formunu Oda’ ya verirler.

2) Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar ise yukarıdaki belgelere ek olarak yetkili mercilerden aldıkları denklik belgelerini veya bunların onaylı fotokopilerini vermek zorundadır.

g) Geçici üye olarak kayıt yaptıracak yabancı uyruklu mühendisler, 6235 sayılı Kanunun 34 ve 35 inci maddelerine göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığından almış oldukları onay belgesini, kayıt formu ve yeteri sayıda fotoğrafla birlikte Odaya verirler.

(f) bendindeki koşulları yerine getiren üyelere bir kimlik kartı verilir.

Geçici Üyelik

Madde 8 — Kanun hükümlerine göre mesleğini uygulamaya ilgili bakanlıkça izin verilen yabancı uyruklu Yüksek Mühendis veya Mühendislerin uzmanlık ya da uğraşı konusu Kimya Mühendisliği olanların geçici üye olarak Odaya kaydolmaları ve izin bitimine kadar üyeliğini korumaları zorunludur.

Türkiye’de faaliyet gösterecek yabancı kuruluş ve kişiler aşağıdaki kurallara uymakla yükümlüdürler.

a) Türkiye Cumhuriyeti devlet daireleri ile resmi ve özel bütün kurum ve kişilere karşı doğrudan doğruya veya yerli kurumlarla birlikte iş yükümlülüğüne giren yabancı uyruklu müteahhit yada yabancı kurumlarla Türkiye’de her çeşit kimya mühendisliği ile ilgili bir iş yapacak yada tesis kuracak yabancı mühendis ve sermayedarlar, bu taahhüdün ya da girişimin kimya mühendisliğine ilişkin işlerde Türk mühendisleri ile işbirliği yapmaya, işletme işlerinde kendi uzman elemanların yanında Türk Kimya mühendisleri ve Yüksek Mühendislerini çalıştırmaya zorunludurlar.

b) Kurum ve kişilerin kullanacakları yada getirecekleri yabancı uyruklu kimya yüksek mühendis ve mühendislerinin Türkiye’de çalışabilmeleri için, bunların sayısını, kimliğini, bitirdikleri okulu, şimdiye kadar yaptıkları işleri ne kadar süre ve hangi iş için bağlandıklarını, Türkiye’de verecekleri ücretleri, belgelerle bildirmeleri bunların yalnız o işte çalışacaklarını taahhüt etmeleri ve bu konuda Birlik Yönetim Kurulunca alınacak kararın Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

c) Çalışma izni verilen iş alanı dışında iş yaptığı saptanan yabancı uyruklu kimya yüksek mühendis ve mühendislerinin geçici üyeliği kaldırılır.

Geçici Üyelik Hükümleri

Madde 9 — Türkiye’de çalışmasına izin verilen yabancı uyruklu kimya yüksek mühendis ve mühendisleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

a) 8 inci madde gereğince gelen yabancı uyruklu kimya yüksek mühendis ve mühendisleri, Türkiye’de bir aydan fazla kaldıkları taktirde, Odaya başvurarak, geçici üye olarak kaydolurlar.

b) Geçici üyeliği sona erenlerden, çalışma süresi uzatılanlar, her defasında 7inci maddedeki geçici üyelikle ilgili yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.

c) Jüri üyesi ve yarışmacı olarak gelen yabancı uyruklu kimya yüksek mühendisi ve mühendisleri ise, Türkiye’de bir aydan az da kalsalar, bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesi (h) bendindeki hükümlere tabidirler.

d) Diploma ya da ruhsatname almak suretiyle, Türkiye’de mesleklerini uygulayabilecek duruma gelmiş olan yabancı uyruklu kimya yüksek mühendis ve mühendisleri, Odaya başvurarak kaydolmak ve bir kimlik belgesi almak zorundadırlar. Oda kimlik belgesi almayanlar, ya da üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine getirmediği için, ya da başka disiplin nedenleriyle, kimlik belgesi yenilenmemiş ya da onaylanmamış olanların, mesleklerini uygulamaları yasaklanır.

Öğrenci Üye

Madde 10 — Üniversitelerin Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencilerine öğrenci üyelik statüsü verilebilir. Öğrenci üyelerin aidat ödeme zorunlulukları yoktur. Genel Kurula izleyici olarak katılabilirler, seçimlerde oy kullanamazlar. Öğrenci üyeler için, KMO Öğrenci Üye Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Mühendislik Ünvanının Kullanılması

Madde 11 — Kimya yüksek mühendis ve mühendisleri kanun ile kendilerine verilmiş unvandan başka herhangi bir unvan kullanamazlar. Çalıştıkları resmi ve özel kurumlarda, kadro unvanları yanında meslek unvanlarını da kullanırlar.

Üye Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 12 — Odaya kayıtlı her üyenin;

a) TMMOB Kanunu, Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunlar ile Birlik Tüzüğü, Oda Ana Yönetmeliği ve diğer yönetmeliklerin öngördüğü hükümlere uyması,

b) Oda ve Birlik bünyesinde mesleki ahlak, davranış ve ilkelere uyması,

c) Kanuni adresini ve çalışma hayatındaki değişikliklerini (varsa emeklilik veya maluliyet durumları vb.) bir ay içinde Oda’ ya bildirmesi,

d) Oda tarafından hakemliklerine, tanıklıklarına ve bilgilerine başvurulduğunda bu isteği geçerli özürleri olmadıkça kabul etmesi ,

e) Mühendis topluluğunun onuruna aykırı biçimde davranışlarda bulunmaması ve haksız rekabet yapmaması,

f) Çalışma konuları ve uzmanlık alanlarını Odaya bildirmesi,

g) Oda Genel Kurulunca belirlenen Oda üyelik ödentilerini zamanında ve düzenli olarak ödemesi,

gerekir.

Her üye bu Ana Yönetmelikten doğan yetkilerini kullanır.

Üyelikten Ayrılma ve Üyelikten Çıkarma

Madde 13 — 7 inci maddede belirtilen nitelikleri yitirenler, üyelikten çıkarılırlar. Herhangi bir nedenle mesleksel etkinliğini sürdürmek istemeyen, kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında asli ve sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler, bu durumu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, belgelemek, Oda üye kimlik kartını geri vermek ve o tarihe kadar olan üyelik ödentilerinin tümünü ödemek koşuluyla ayrılabilirler. Bundan sonra TMMOB Kanunu, TMMOB Tüzüğü, bu Ana Yönetmelik hükümleri ve diğer yönetmelikler bu kişiler için uygulanmaz. İlgili kanunlar ve bu Ana Yönetmelikteki istisnai hükümler saklıdır. Ayrılma isteği kabul edilmeyen üyenin, Oda Genel Kuruluna itiraz hakkı vardır. Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyeler, Oda süreli yayınları ile duyurulur.

Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyenin yeniden başvurması üzerine,durumu incelenir. Sonuç olumlu ise, Odaya kaydı yeni bir üye gibi yapılır. Ancak üyelikten çıkarılanların yeniden üye olabilmeleri için, Oda Onur Kurulunun olumlu görüşü gereklidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Oda Organları Görev ve Yetkileri

Oda Organları

Madde 14 — Odanın karar, yürütme ve yardımcı organları şunlardır;

a) Karar ve Yürütme Organları

1) Oda Genel Kurulu,

2) Oda Yönetim Kurulu,

3) Oda Onur Kurulu,

4) Oda Denetleme Kurulu,

b) Yardımcı Organlar

1) Oda Danışma Kurulu,

2) Uzmanlık Yarkurulları,

3) Yarkurullar.

Oda Genel Kurulu

Madde 15 — Oda Genel Kurulu, Odanın en üst ve en yetkili karar organıdır, delegasyon usulüne göre yapılır. Genel Kurula katılacak delegeler, Şube ve Bölge Temsilciliği Genel Kurullarınca, Şubeye ve Bölge Temsilciliğine kayıtlı üye sayısının % 2 si oranında (en fazla 100 üye olmak üzere) seçilir.

a) Oturma ve çalışma yerleri ayrı Şube Bölgesinde bulunan üyelerin durumunun saptanmasında üyenin yazılı olarak bir istemi yoksa, işyeri adresi esas alınır.

b) TMMOB Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurullarının Oda asıl üyeleri, Oda Yönetim, Onur, Denetleme Kurullarının asıl üyeleri, Oda Genel Kurulunun doğal üyeleridir. Doğal üyeler Genel Kurul sırasında delegelerin sahip olduğu hak ve yetkilere sahiptir.

c) Oda Genel Kurulu iki yılda bir, Şubat ayı içinde Oda Yönetim Kurulunca belirlenen gün ve yerde toplanır. Toplantı tarihinin görüşmeler Cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve seçimler Pazar günü yapılacak biçimde iki gün olarak saptanması zorunludur.

d) Oda Genel Kurulu, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmaması durumunda, ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan delege sayısı; Oda Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları asıl üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz. Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce, Genel Kurula katılacak doğal üyelerin ve delegelerin üçer kopya olarak hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanmazsa, yapılacak ikinci toplantıya ilişkin konuları belirten bir yazıyla birlikte, görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir.

e) Genel Kurul toplantısına katılamayacağı belli olan asıl ve yedek delegelerin istifa yazıları da, istenmesi durumunda, görevli hakime iletilir. Gerekli incelemeden sonra, hakim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin diğer konular, Odanın ve TMMOB’nin ilan yerlerinde üç gün süre ile asılarak duyurulur. Askı süresince, asıl ve yedek delegelikten istifa başvuruları, Oda Yönetim Kurulu aracılığıyla ya da doğrudan görevli hakime yapılır. Asıl delege listesi, hakim tarafından kesinleştirilir.

f) Yasal sürecin tamamlanması ve listelerin kesinleşip, Genel Kurula ilişkin diğer konuların onaylanmasını izleyen üç gün içinde Oda Yönetim Kurulu bu durumu doğal üyelere ve delegelere bildirir. Ayrıca Oda Merkezinin bulunduğu yerde günlük bir gazetede duyurur.

g) Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının düzenli bir şekilde yapılamayacağının anlaşılması durumunda, toplantı başlamadan önce, Genel Kurulu ancak bir kez olmak ve iki ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda, Oda Yönetim Kurulu, yeni Genel Kurulun tarihini ve yerini, görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az on gün önce doğal üyelere ve delegelere bildirir, ayrıca Oda Merkezinin bulunduğu yerde günlük bir gazetede duyurur.

h) Oda Genel Kurulunun seçimler dışında, sonuçlarıyla ilgili her türlü anlaşmazlık TMMOB Yönetim Kurulu tarafından kesin çözüme bağlanır.

i) Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp duyurulan gündemde, aşağıda belirtilen maddelerin bulunması zorunludur.

1) Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

2) Oda çalışma, mali ve denetim raporlarının okunması ve görüşülmesi, Yönetim Kurulunun aklanması,

3) Oda Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulları asıl ve yedek adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

4) TMMOB Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Yüksek Onur Kurulu aday adaylarının ve TMMOB Genel Kuruluna katılacak Oda delegeleri asıl ve yedek adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

5) Seçimler.

j) Oda Genel Kurul toplantısı, Birlik gözlemcisinin toplantıda hazır bulunması ile Oda Başkanı, II.Başkan veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesince açılır ve onun yönetiminde Genel Kurul Divan Başkanı seçilir. Divan Başkanlığının oylanmasında oylarda eşitlik halinde oylama yenilenir. Birlik gözlemcisinin toplantı saatinde hazır bulunmaması halinde, 30 dakika beklenir, daha sonra Genel Kurul toplantısı usulüne göre açılır.

1) Genel Kurul toplantısı, Genel Kurulca seçilen bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki Sekreterden oluşan Başkanlık Divanınca yönetilir.

2) Genel Kurul görüşmeleri, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp duyurulan gündem maddeleri gereğince yapılır. Toplantıya katılan üyelerden en az birinin önerisi ve Genel Kurul kararı ile gündeme madde eklenebilir. (e) ve (i) bendindeki hükümler saklı kalmak koşuluyla, gündemden madde çıkartılabilir veya maddelerin görüş sıraları değiştirilebilir.

3) Oda Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilmiş delege listelerinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartının ve Oda üye kimlik kartının gösterilmesi zorunludur. Yalnızca hakim denetiminde yapılan seçimde oy verme sırasında, Oda üye kimlik kartı yerine, resmi kuruluşlarca verilmiş resimli kimlik kartları da kullanılabilir.

4) Genel Kurul, kararlarını oylamaya katılanların salt çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olursa, Divan Başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Ancak, Oda Ana Yönetmeliğinde yapılacak değişiklik önerilerinin kabulü için, görüşmelere katılanların en az üçte ikisinin olumlu oyu gereklidir.

5) Genel Kurul görüşmeleri ve kararları, bir tutanağa bağlanarak Başkan, Başkan yardımcıları ve sekreterlerce imzalanıp, dosyasında saklanmak ve bir örneği TMMOB’ne iletilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna verilir. Tutanaklar veya özetleri, Genel Kurul toplantı tarihinden sonraki ilk yayınlanacak Oda süreli yayınlarında yayınlanır.

6) Oda Genel Kurulunda TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.

Oda Olağanüstü Genel Kurulu

Madde 16 — Oda Olağanüstü Genel Kurulu, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin oluşması üzerine, Oda Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır;

a) Odaya kayıtlı üye sayısının beşte birinin, Oda Yönetim Kuruluna yazılı başvurması ile,

b) Oda Denetleme Kurulu üyelerinin, Oda mali işleriyle ilgili olarak gerekli görmeleri ve oy birliğiyle alacakları kararı ile,

c) Oda Yönetim Kurulu’nun üçte iki çoğunlukla alacağı karar ile,

d) (a) ve (b) bentlerinde belirlenen durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda:

Oda Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden başlayarak bir hafta içinde, Oda Olağanüstü Genel Kurulu için karar almak ve tarihini saptamak zorundadır. Oda Olağanüstü Genel Kurulu, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde toplanır.

Oda Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle belirtilen sürelerde karar almaması veya Oda Olağanüstü Genel Kurulunu toplamaması durumunda, Oda Olağanüstü Genel Kurulu TMMOB Yönetim Kurulunca toplanır.

e) Oda Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin hepsinin birden çekilmesi veya herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine gelecek yedek kalmaması durumunda, Oda Genel Kurulu Birlik Yönetim Kurulunca gündemi seçim olan olağanüstü toplantıya çağrılır.

f) Gündemi seçim olmayan Olağanüstü Genel Kurullarda delege listeleri Seçim Kuruluna gönderilmez, üç gün süre ile oda da asılarak duyurulur. Olağanüstü Genel kurul ilanında delege listelerinin asılacağı yer ve tarihleri de belirtilir. Listeler asılırken ve kaldırılırken her gün için ayrı ayrı tutulan tutanakla duyurulma olayı belgelenir.

g) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Olağan Genel Kurul Toplantısı gibi yapılır. Ancak sadece önceden duyurulan gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanır. Gündeme madde eklenmez ve çıkarılamaz.

Oda Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 17 — Oda Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır :

a) Oda amaçlarının gerçekleşmesine ilişkin kararlar almak,

b) Oda Yönetim Kurulu raporlarını incelemek, haklarında karar almak,

c) Oda hesaplarını ve Denetleme Kurulu raporlarını incelemek haklarında karar almak,

d) Yönetim Kurulunun aklanması konusunda karar almak,

e) Gelecek dönem çalışmaları için yeni seçilecek Yönetim Kuruluna görevler vermek,

f) Yönetim Kurulunun getireceği yeni dönem gelir ve gider bütçeleri, geçici ya da sürekli ücretliler kadrolarını inceleyip, değiştirerek ya da olduğu gibi onaylamak,

g) Oda işlerinin yürütülmesi ve kanunların Odalara verdiği görev ve yetkilerin kullanılması, üyelerin mesleki onur ve çıkarlarının korunması için, Oda Yönetim Kurulunca önerilen Ana Yönetmelik ve yönetmelikleri inceleyip, onaylamak,

h) Odaya taşınmaz mallar satın alınması, varolanların satılması ve bunlar üzerinde herhangi bir şekilde tasarrufta bulunulması konusunda kararlar almak veya bu konularda Oda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

i) Odanın borç alması, vermesi, kurduğu veya katıldığı kuruluşlar ile üyeleri lehine kefalette bulunmasına ilişkin kararlar almak veya bu konuda Oda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

j) Oda Yönetim Kurulu önerisiyle Şube ve Bölge Temsilciliklerinin açılmasına, Merkezlerinin ve bağlı illerin belirlenmesine, Oda Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun gerekçeli önerisi ile Şube ve Bölge Temsilciliklerinin kapatılmasına , bu birimlerin etkinlik alanındaki illerin hangi birimlere bağlanacağına karar vermek,

k) Oda Yönetim Kurulu için yedi ,Oda Onur Kurulu için beş, Oda Denetleme Kurulu için beş asil üye ve aynı sayılarda yedek üye, Birlik Yönetim Kurulu için üç, Yüksek Onur Kurulu için bir, Birlik Denetleme Kurulu için bir adayı Genel Kurul delegeleri arasından seçmek,

l) Meslekte on yılını doldurmuş üyeleri arasından, toplam üye sayısının yüzde ikisi oranında ve üç kişiden az, yüz kişiden fazla olmamak üzere Birlik Genel Kuruluna katılacak asil ve aynı sayıda yedek delegeleri iki yıl süre için Genel Kurul delegeleri arasından seçmek,

m) Sayılarının azlığı dolayısıyla Odaya girmiş olan başka uzmanlık kolu mensuplarının, yeterli sayıya ulaşmaları ve istemeleri halinde , Odadan ayrılmaları konusunda karar almak,

n) Oda Ana Yönetmelik ve Yönetmeliklerinde belirlenen diğer görevleri yapmak.

Oda Yönetim Kurulu

Madde 18 — Oda Yönetim Kurulu yedi asıl üyeden oluşur, ayrıca yedi yedeği vardır.

a) Oda Yönetim Kurulu, seçimlerin kesinleşmesinden sonra en geç yedi gün içinde yapacağı ilk toplantıda gizli oyla aralarında bir Başkan, bir II. Başkan, bir Sekreter Üye ve bir Sayman Üye seçmek suretiyle görev bölümü yapar.

b) Oda Yönetim Kurulu en az ayda bir defa salt çoğunlukla toplanır. Toplantıları Başkan, bulunmadığı taktirde II. Başkan yönetir. Başkan ve II. Başkanın bulunmadığı durumlarda sırasıyla Sekreter ve Sayman Üye bu görevi üstlenir.

c) Yönetim Kurulu kararlarını çoğunlukla verir; oyların eşitliği durumunda oturuma başkanlık edenin bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

d) Hangi nedenle olursa olsun üç ay süreyle toplantılara katılmayan ya da katılamayacak olan Yönetim Kurulu Üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sırasındaki yedek geçer. Bu işlemi Şubeler için Oda Yönetim Kurulu , Oda için Birlik Yönetim Kurulu denetler.

e) Yönetim Kurulu üyelerinin çeşitli nedenlerle yarıdan fazlasının değişmesi gerçekleştiğinde, bu durumun ortaya çıktığı andan sonraki ilk toplantıda görev bölümü yenilenir.

f) Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine çağrılacak yedek üye kalmadığı taktirde Oda Genel Kurulu, Oda Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı bunlar yoksa Birlik Yönetimi tarafından Olağanüstü Toplantıya çağrılır. Bu toplantıda yönetim kurulu üyeleri tamamen yeniden seçilir.

g) Yeniden seçilenler ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yaparlar.

Oda Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 19 — Oda Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Kanun, Tüzük, Yönetmelikler ve Genel Kurulca alınacak kararları uygulamak, Oda amaçlarının gerçekleşmesi doğrultusunda çalışmalar yapmak,

b) Oda üyelerinin TMMOB Kanunu, TMMOB ve Oda Ana Yönetmeliği hükümleri uyarınca hak ve yetkilerini iyi şekilde kullanmalarını sağlamak,

c) Oda Başkan tarafından temsil edilir, Başkan olmadığı zaman II. Başkan, II. Başkan olmadığı zaman sırası ile Sekreter Üye ya da Sayman Üye yahut da Yönetim Kurulunca görevlendirilecek bir Yönetim Kurulu Üyesi aracılığı ile temsil edilir,

d) Kimya Mühendisliğinin ilerleme, yükselme ve gelişimi hakkında araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve buna ilişkin raporları Genel Kurulun onayına sunmak,

e) Odaya kayıtlı bütün üyelerin mesleki onur,şeref, hak ve çıkarlarını koruyacak önlemleri tespit ile bu konuda gerekli girişim ve temaslarda bulunmak,

f ) Kimya Mühendisliği çalışma alanı ile ilgili diğer meslek kuruluşları ile işbirliği yaparak üyelerinin hak ve yetkilerini korumak için gerekli yönetmelikleri hazırlayarak Oda Genel kurulunun onayına sunmak,

g) Resmi işlerde, istek halinde özel işlerde bilirkişilik, hakemlik, jüri üyeliği ve danışmanlık gibi görevlere atanmak üzere üyeleri arasından adaylar önermek,

h) Üyelerinin kurum ve kişilerle olan mesleki ilişkilerinde ortaklaşa uyulacak yasal esasları hazırlamak, bunlara uymayı sağlamak ve uygulanmasını denetlemek, mesleki hizmetler karşılığı asgari ücretleri saptayarak bunların uygulanmasını sağlamak,

i) Odanın sahip olduğu taşınmaz malları yönetmek,

j) Oda çalışanlarının atama, görev değiştirme, yükseltme, sicil v.b. özlük işlerini yönetmelikler uyarınca yapmak,

k) Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere yıllık çalışma raporunu, bilançoyu, yeni yıl gelir ve gider bütçelerini hazırlamak, geçici ve daimi ücretliler kadrolarını saptamak ve bunları denetçiler raporu ile birlikte Merkez Genel Kurul Delegesi sayısına yetecek kadar çoğaltmak ve Genel Kurul tarihinden 10 gün evvel bütün delegelere göndermek,

l) Oda Genel Kurulunun toplantı yerini, saatini, gündemini Genel Kurul tarihinden 20 gün evvel Merkez Genel Kurul Delegelerine bildirmek,

m) Gerektiğinde Oda Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak, Şube Olağanüstü Genel Kurulu için karar almak üzere Onur ve Denetleme Kurullarını ortak toplantıya çağırmak,Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu ve Oda Denetleme Kurulunun ortak toplantısında üye tam sayısının 2/3 çoğunlukla karar alması durumunda Şube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,

n) TMMOB ve Oda Disiplin Yönetmeliklerini uygulamak,

o) Üyelerinin ve diğer ilgililerin yararına sunmak üzere, kütüphane ve arşiv kurmak, Kimya Mühendisliği alanlarında mesleksel yayınlar ve süreli yayınlar yapmak, Oda yayınlarının sürekli ve düzenli çıkmasını sağlamak,

p) Birlik Genel Kuruluna seçilen Oda delegeleri ile Birlik Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve Denetçi adayları ile Birlik Genel Sekreteri adayı ve Birlik Tüzüğünün 13 üncü maddesi kapsamındaki üyelerin listesini Birlik Yönetim Kuruluna zamanında göndermek,

r) Oda hakkında açılacak davalarda, Odayı temsil etmek, sav ve savunmada bulunmak ve bu konularda vekil atamak,

s) Oda işlemlerinin yürütülmesi ve Oda Yönetim Kurulunun görevlerini yerine getirebilmesi için, yönergeler düzenleyip, yürürlüğe koymak, Oda Genel Kurulunun onayına sunmak,

t) Odaya kayıtlı tüm üyelerin sicillerini tutmak, adres değişikliklerini izlemek, Şube Genel Kurullarına katılacak üye listelerini düzenlemek,

u) Uzmanlık kollarının gelişmesi hakkında etütler yapmak, yaptırmak ve buna ait raporları Genel kurulun onayına sunmak,

v) Uzmanlık kollarının çalışma alanı ile ilgili diğer meslek kuruluşları ile işbirliği yaparak, üyelerin hak ve yetkilerini korumak ve gerekirse bunları sağlamak için gerekli Yönetmelikleri hazırlayıp Oda Genel Kurulunun ve Birlik Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

y) Uzmanlık kurul ve yarkurulların, yardımcı organlar yönetmeliği hükümlerine göre oluşturmak ve üyelerini seçmek , program ve çalışma konularını saptamak,

z) Oda Danışma Kurulunun düzenli olarak toplanmasını sağlamak.

Oda Yönetim Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri

Madde 20 — Başkan, Odayı İdari ve Adli makamlar nezdinde ve üçüncü şahıslara karşı temsil eder. Görevi; Oda işlemlerini T.C kanunlarına, TMMOB ve Oda Ana Yönetmeliğine, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarına uygun olarak yürütmektir. Başkan Oda adına demeç verir, açıklama yapar ve bildiri yayımlar.

II. Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 21 — Başkanın yokluğunda, 20 nci maddedeki görevler II. Başkan tarafından yürütülür.

Sekreter Üyenin Görev ve Yetkileri

Madde 22 — Sekreter Üye Oda Yönetim Kurulunun yürütücü öğe ve sözcüsüdür. Yönetim Kurulunun ve Genel Kurulun kararları içerisinde görevini yapar, gerektiğinde Yönetim Kurulunu vekaleten temsil eder,

a) Odaya ilişkin işlemlerin, sicillerin, yasal defterlerle Yönetim Kurulunun kararlarına göre tutulması gereken defterlerin tutulmasından ve Odaya ait evrak ve dosyaların düzenlenmesi ve saklanmasından sorumludur.

b) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini Başkanla birlikte hazırlar, toplantı tutanaklarını tutar ve Yönetim Kurulunca verilen kararların uygulanmasını sağlar,

c) Kadrodaki görevli ve hizmetlilere görev verir ve bunların işlerini düzenli olarak görmelerini sağlar. Oda görevlilerinin atama, görev değiştirme, yükseltme, sicil v.b özlük işlerini yönetmelikler uyarınca yürütür.

d) Odaya ait demirbaşların iyi bir şekilde saklanması için gerekli önlemleri alır.

e) Genel Kurula sunulacak Yönetim Kurulu Çalışma Raporunu hazırlar.

f ) Yönetim Kurulunca Genel Kurula sunulacak bilanço, bütçe ve kadro projelerini sayman ile birlikte hazırlar.

g) Oda tarafından verilecek belgeleri düzenler ve Yönetim Kurulunun vereceği yetki içerisinde bunları imzalayıp onaylar.

h) Yönetim Kurulunca saptanacak ilkeler içerisinde Yönetim Kurulundan geçirmek suretiyle bilirkişilik, jüri üyeliği gibi belgeleri verir.

i) Sekreter Üyenin Oda da bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçeceği birisini bu göreve vekaletle görevlendirir.

Sayman Üyenin Görev ve Yetkileri

Madde 23 — Sayman Üye Odanın mali işlerinin yürütülmesinde, Oda bütçesinin uygulanmasında yetkili olup, ilgili kanunlar, tüzük ve TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapacağı görevler şunlardır;

a) Muhasebe ile ilgili bütün işlemleri kontrol eder,

b) Oda gelirlerinin düzenli akımını sağlayacak önlemleri alır ve giderlerin bütçeye uygun olmasını sağlar,

c) Oda sabit kıymetlerine ait kayıt ve defterlerin tutulmasını sağlar,

d) TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliğine göre gerekli evrakı kontrol eder ve imzalar,

e) Oda Denetleme Kuruluna yardımcı olur, gerek gördüğü taktirde gerekçelerini açıklamak sureti ile denetleme zamanlarının dışında Şubelerin ve temsilciliklerin 15 gün içerisinde denetlenmesini ister,

f) Yönetim Kurulunca Genel Kurula sunulacak bilanço, bütçe ve kadro projelerini Sekreter üye ile birlikte hazırlar.

Oda Onur Kurulunun Kuruluş ve Çalışma Şekli

Madde 24 — Oda Onur Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl için seçilen beş asıl üyeden oluşur ve ayrıca beş yedek üyesi vardır.

a) Oda Onur Kurulu, kendisine bir ya da birkaç konunun verilmesi için Oda Yönetim Kurulunca yapılacak çağrı üzerine, ilk toplantısında, o işleri sonuçlandırıncaya kadar görev yapmak üzere, aralarından bir Başkan seçer.

b) Onur Kurulu asıl üyelerinden bir ya da birkaçı herhangi bir özürle toplantıya gelemeyeceklerini bildirir ya da çağrıya uymazlarsa, yerlerine sıra ile yedekler çağrılır. Bu yedekler, toplantı konusu sorun, ya da sorunlar karar bağlanıncaya kadar yapılacak toplantılarda asıl üye gibi görev yaparlar.

c) Yapılan üç ayrı çağrıya karşın gelmeyen ve özür bildirmeyen üye, çekilmiş sayılır, yerine asaleten sıradaki yedek geçer.

d) Onur Kurulu üyelerinin red ve çekilme nedenleri yargıçların Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda gösterilen red ve çekilme nedenlerinin aynıdır.

e) Onur Kurulu üye tam sayısıyla toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik olursa, Başkanın tarafı çoğunlukta sayılır.

f) Onur Kurulu, kendisine gönderilen konuları, en geç üç ay içinde incelemek ve sonuçlandırmakla yükümlüdür. Onur Kurulunun konu hakkında karara varabilmesi için:

1) Hakkında karar verilecek üyenin yazılı savunmasına başvurmuş,

2) Gerektiğinde, şikayetçi ile gösterilen tanıklarını dinlemiş ve bunları bir tutanakla saptamış olması,

gereklidir.

g ) Onur Kurulu gerektiğinde, üç kişiden oluşan bir bilirkişi kurulu seçebilir ve konuyu bu kurula inceletebilir. Bir şikayetçinin bulunduğu olaylarda, taraflar bilirkişiler üzerinde anlaşamazlarsa, bu kurulu Başkanlık kendisi seçer.

h) Onur Kurulunun kararları, gerekçeleri ile beraber uygulanmak ya da Yüksek Onur Kurulunun onayına sunulmak üzere, işlemli dosyasıyla birlikte Oda Yönetim Kuruluna teslim edilir.

i) Onur Kurulu üç ay içerisinde karar veremezse; bunu sürenin bitmesinden evvel ilgililerin haberdar olabilmesi için gerekçeleri ile birlikte, Oda Yönetim Kuruluna bildirmeye ve verilecek en fazla bir aylık ek süre içerisinde konuyu karara bağlamaya zorunludur.

j) Onur Kurulunun, kendisine verilen işleri yürütmek için gerekli gördüğü her türlü gider, Oda tarafından ödenir. Sekreterya hizmetleri Oda bürosunca karşılanır.

Oda Onur Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 25 — Oda Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır :

a) Oda Yönetim Kurulunca gerek bir başvurma üzerine veya doğrudan doğruya Kurula yansıtılan konular hakkında karar vermek.

b) Oda ve Şube Genel Kurullarının seçimle ilgili toplantılarına katılmayan üye ve delegelerin durumlarını incelemek; geçerli mazereti olmayanlar hakkında gerekli işlemi yapmak.

c) Onur Kurulu kararlarından, Yüksek Onur Kurulunca bozulanları yeniden incelemek ve karara bağlamak.

d) 35 inci maddede belirlenen Şube Olağanüstü Genel Kurullarının yapılması konusunda Merkez Yönetim Kurulu ile ortak toplantı yapıp karara bağlanmasında katkıda bulunmak.

Disiplin Suçları ve Cezaları

Madde 26 — Oda üyelerinden ; TMMOB Kanunu, TMMOB ve Oda Ana Yönetmeliği ve diğer yönetmelikler ile bunlara uygun olarak alınan ve uyulması zorunlu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu karalarına aykırı davranışları görülenlerle meslekle ilgili işlerde gerek kasten ve gerekse ihmal göstererek zarara yol açan, taahhütlerine uymayan, meslek onurunu kırıcı davranışlarda bulunanlara, aşağıda yazılı disiplin cezaları Oda Onur Kurulunca verilir.

a) Yazılı uyarma,

b) TMMOB Kanunda belirtilen hafif para cezası,

c) TMMOB Kanunda belirtilen ağır para cezası,

d) Onbeş günden altı aya kadar meslek uygulamasından uzaklaştırma,

e) Odadan çıkartma veya üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için meslekten men.

Bu cezalar verilirken sıra gözetilmez. Ancak nedeni oluşturan olayın içeriği ve sonuçlarına göre bu cezalardan biri uygulanır.

Disiplin Suçları ve Cezalarının Uygulanması

Madde 27 — Onur Kurulunca verilen cezalardan 26 ncı madde (a) ve (b) bentlerinde yazılı olanlar kesindir. (c), (d) ve (e) bentlerinde yazılı olan cezalara karşı ise, kararın bildirilmesi tarihinden itibaren onbeş gün içinde, Oda Yönetim Kurulu yoluyla veya doğrudan doğruya Yüksek Onur Kuruluna itiraz edilebilir. Bu cezaların uygulanabilmesi için de, Yüksek Onur Kurulunca onaylanmış olması gerekir.

a) Üyeler veya üye olmayan meslek mensuplarından geçici olarak mesleği uygulamaktan uzaklaştırılanlar, bu süre içinde hiçbir surette mesleksel etkinlikte bulunamazlar. Bunlar Birlik tarafından derhal bütün ilgili yerlere ve kuruluşlara duyurulur ve kararın uygulanması sağlanır.

b) Geçici olarak meslek uygulanmasından uzaklaştırılanlar, mesleklerini uygulayamadıkları gibi, mesleklerinin uygulanması için imza da kullanamazlar. Aksine hareket edenlerin cezaları bir kez daha artırılır.

c) Üyelikten çıkarılma kararı, ancak genel hükümlere göre medeni haklarını kaybetmiş olanlar, ya da meslek toplumundan uzaklaştırılmalarında kesin zorunluluk görülenler hakkında verilebilir.

Oda Denetleme Kurulunun Kuruluş ve Çalışma Şekli

Madde 28 — Oda Denetleme Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl için seçilen beş asıl üyeden oluşur ve ayrıca beş yedek üyesi vardır. Denetleme Kurulu,salt üye çoğunluğu ile toplanır. Denetleme Kurulunun çalışmaları bir yönetmelikle düzenlenir.

Nedeni ne olursa olsun, üst üste üç kez toplantıya ve/veya denetimlere katılmayan veya katılamayacağını bildiren Denetleme Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye geçer.

Oda Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 29 — Oda Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır :

a) Oda hesaplarını ve bunlara bağlı bütün işlemleri ve bu hesapların ve işlemlerin TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliğine uygunluğunu en az üç ayda bir denetleyerek hazırlayacağı raporu, biri dosyasında saklanmak üzere, diğeri bilgi bakımından Birlik Yönetim Kuruluna gönderilmek üzere, iki kopya olarak Oda Yönetim Kuruluna vermek,

b) Odanın hesap işleri ile Yönetim Kurulunun hazırladığı bilanço, yeni yıl bütçesi ve personel kadroları hakkında raporunu, Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere hazırlamak.

c) Zorunlu durumlarda oybirliği ile verecekleri kararla, Oda Genel Kurulunun Olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulundan istemek.

Oda Danışma Kurulu

Madde 30 — Oda Danışma Kurulu ; Odanın TMMOB kurullarında görev yapan üyeleri, Oda Yönetim, Onur, Denetleme Kurulları, Şube Yönetim Kurulları asıl üyeleri, bölge ve il temsilcileri, Yönetim Kurulu tarafından çağrılan üyeler ve Oda Müdüründen oluşur. Oda Danışma Kurulu, Oda Yönetim Kurulunca yılda en az iki kez toplantıya çağrılır.

Oda Danışma Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 31 — Oda Danışma Kurulunun görevleri şunlardır.

a) Oda, şube ve temsilciliklerin çalışmalarını gözden geçirmek, geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,

b) Oda çalışmalarının sürekliliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak,

c) Gerektiğinde, alınacak karar ve yapılacak uygulama konusunda eğilim belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şube ve Temsilcilikler

Kuruluş

Madde 32 — Bir bölgede etkinlik gösteren Kimya Yüksek Mühendisi ve Kimya Mühendislerinin mesleki çalışmaları yönünden gerekli görüldüğünde Oda Yönetim kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulunun kararı ile merkezi, görev ve yetki alanına giren iller belirtilerek Şubeler ve Temsilcilikler açılabilir.

Şubelerin tüzel kişiliği olmayıp, Odanın tüzel kişiliği içinde yer alırlar. Dava açamaz, yasal girişimlerde bulunamazlar ve Şubeleri adlarına bankalarda hesap açamazlar.

Şube Organları

Madde 33 — Şubenin karar, yürütme ve yardımcı organları şunlardır;

a) Karar ve yürütme organları

1) Şube Genel Kurulu,

2) Şube Yönetim Kurulu.

b) Yardımcı Organlar

1) Şube Danışma Kurulu,

2) Uzmanlık Yarkurulları,

3) Yarkurullar.

Şube Genel Kurulu

Madde 34 — Şube Genel Kurulu iki yılda bir Ocak ayı içinde, Şubeye kayıtlı üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz.

Oda Yönetim Kurulu üyeleri, Denetleme ve Onur Kurulu üyeleri doğal üyedirler. Söz alır, görüş belirtir ancak oy kullanamazlar.

a) Şube Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce, Genel Kurula katılacak üyelerin Oda Yönetim Kurulu tarafından üçer kopya olarak hazırlanmış listelerini, toplantının yerini, gününü, saatini, gündemini ve ilk toplantıda çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantıya ilişkin konuları belirten bir yazı ile birlikte görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca incelenerek onaylanan listeler üç gün süre ile Oda ve Şubenin ilan yerinde üyelerin incelemesine sunulur. Askı süresince üyelerin itirazları, Şube aracılığı ile ya da doğrudan görevli hakime şahsen yapılır ve üye listesi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca kesinleştirilir.

b) Şubelerin Genel Kurul gündemine aşağıdaki maddelerin konulması zorunludur;

1. Başkanlık Divanı Seçimi,

2. Çalışma Raporunun okunması, görüşülmesi ve hakkında karar alınması,

3. Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek adayları ile Oda Genel Kurulu asil ve yedek delege adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

4. Seçimler.

c) Şube Genel Kurulları, Şube Yönetim Kurulu Başkanı, Yardımcısı ya da Yönetim Kurulunun kendi içinden belirleyeceği bir üye tarafından, Oda Gözlemcisinin toplantıda hazır bulunmasıyla açılır ve gündemin birinci maddesi gereğince Başkanlık Divanı seçilir .Oda Gözlemcisi, Oda Ana Yönetmeliği ve TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği ile ilgili davranışlara sözlü veya yazılı müdahale edebilir.

d) Şube Genel Kurullarında Başkanlık Divanı bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki Sekreterden oluşur. Genel Kurullarda TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.

e) Oda; Şubenin kuruluşu ile birlikte Şubeye ait bölgedeki kayıtlı üyelerin ad ve adres listesini Şubelere gönderir. Şube Genel Kurullarında o yıl içinde Şubeler arasında adres değişikliği yaptıran üyeler için 1 Aralık listeleri geçerlidir. Şubeler adres değişikliklerini 1 ay içinde Odaya gönderirler.

f) Şube Genel Kurullarında bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp görevli hakim tarafından kesinleştirilen üye listelerinin imzalanması yoluyla alınmış, Genel Kurul giriş kartının ve Oda kimliğinin gösterilmesi zorunludur. Organ ve delege seçimlerinde, Oda kimlik kartı yerine, resmi kuruluşlarca verilmiş resimli kimlik kartları da kullanılabilir.

g) Genel Kurul Görüşmeleri ve kararları bir tutanağa bağlanarak Başkanlık Divanı üyeleri tarafından imzalanır ve dosyasında saklanmak üzere Şube Yönetim Kuruluna verilir. Ayrıca Oda Gözlemcisi de toplantıya ilişkin olarak düzenlediği raporu Oda Yönetim Kuruluna iletir.

Olağanüstü Şube Genel Kurulu

Madde 35 — Olağanüstü Genel Kurul, aşağıdaki hallerde, toplantıya çağrılır.

a) Şubeye kayıtlı üye sayısının beşte birinin Şube Yönetim Kuruluna başvurusu ile,

b) Oda Denetleme Kurulunun hesap işleri ile ilgili olarak oy birliği ile aldığı karar üzerine,

c) Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu ve Oda Denetleme Kurulunun ortak toplantısında üye tam sayısının üçte iki çoğunlukla karar alması durumunda,

d) Şube Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunlukla aldığı karar üzerine,

e) (a) ve (b) bendinde belirtilen durumlarda, Şube Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde karar alarak, Şube Genel Kurulunu, karar tarihinden itibaren bir ay içinde Olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır,

f) Şube Yönetim Kurulu üyelerinin hepsinin birden çekilmesi, ayrılan üyelerin yerine geçecek yedek kalmaması veya Şube Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle yapılması gereken Olağanüstü Genel Kurulu yapmaması hallerinde, Olağanüstü Genel Kurulu Oda Yönetim Kurulunca yapılır,

g) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel kurul toplantısı gibi yapılır. Ancak sadece önceden duyurulan gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanır. Gündeme madde eklenemez ve çıkarılamaz.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 36 — Şube Genel Kurulunun başlıca yetkileri şunlardır;

a) Yönetim Kurulu çalışma raporunu incelemek, haklarında karar almak ve gelecek dönem çalışmaları için Yönetim Kuruluna direktifler vermek,

b) Yönetim Kurulunun hazırladığı yeni dönem gider bütçe tasarısını, geçici ve sürekli ücretli personel kadrolarını inceleyerek, aynen veya değişiklikle Oda Genel Kuruluna sunulacak şekilde onaylamak,

c) Yönetim Kurulu için, 5 veya 7 asil, 5 veya 7 yedek, Oda Genel Kuruluna katılmak üzere üye sayısının % 2 si oranında en fazla 100 olmak üzere delege ile, aynı sayıda yedek üyeyi seçmek.

Şube Yönetim Kurulu

Madde 37 — Şube Yönetim Kurulu, en az 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur, kayıtlı üye sayısı 500 den yukarı olan şubeler Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu Üye sayısı 7 ye çıkarılabilir ve seçimden sonra yaptığı ilk toplantıda aralarından bir başkan, bir II. Başkan, bir Sekreter ve bir sayman üye seçmek suretiyle görev bölümü yapar.

a) Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez çoğunlukla toplanır. Toplantıyı, başkan, o bulunmadığı zaman II. Başkan o da bulunmazsa Sekreter üye yönetir. Kararlar çoğunlukla alınır, oylarda eşitlik olursa oturum başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

b) Hangi nedenle olursa olsun 3 ay süreyle toplantılara katılmayan veya katılamayacak olan üye çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye çağrılır. Başkan, II. Başkan, Sekreter ya da sayman üyelerden çekilen olursa, ilk toplantıda bu görevler için yeni üye seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan fazlasının değişmesi halinde yerleri yedekler ile doldurulmakla birlikte ilk toplantıda görev bölümü yenilenir.

Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 38 — Şube Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

a) Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,

b) Şube sınırları içinde Oda Başkan tarafından temsil edilir, Başkan olmadığı zaman II. Başkan, II.Başkan olmadığı zaman sırası ile Sekreter Üye ya da Sayman Üye yahut da Yönetim Kurulunca görevlendirilecek bir Yönetim Kurulu Üyesi aracılığı ile temsil edilir,

c) Uzmanlık kollarının gelişmesi hakkında etütler yapmak, yaptırmak ve buna ait raporları, Şube ve Oda Genel Kurullarının onayına sunmak,

d) Üyelerin, mesleki onur, hak ve çıkarlarını koruyacak önlemleri saptamak, bu konuda girişimlerde bulunmak,

e) İstek halinde, bilirkişilik, hakemlik, eksperlik, jüri üyeliği, danışmanlık gibi görevlere üyeleri arasından adaylar önermek ve görevlendirmek,

f) Çalışmalarına yardımcı olmak üzere komisyonlar kurmak, üyelerini seçmek ve çalışmalarını düzenlemek,

g) Şube sınırları içindeki Temsilcilikleri denetlemek, gerekli işbirliği ve iletişimi sağlamak,

h) Oda Yönetim Kurulu ile işbirliği ve iletişimi sağlamak,

i) Odanın; şube sınırları içerisinde sahip olduğu taşınmaz malları, Oda adına yönetmek,

j) Üyelerinin üniversite sonrası teknik eğitim ve öğretimlerine katkıda bulunacak seminer, söyleşi, konferans, kurs, panel, fuar, sergi, sempozyum ve ulusal/uluslar arası kongreleri Oda adına düzenlemek,

k) Üyeler arası ilişki-iletişim ve dayanışmanın artmasına katkıda bulunacak sosyal etkinlikler düzenlemek; birim ziyaretleri gerçekleştirmek,

l) İl/bölgelerindeki üniversiteler, kamu kuruluşları, sanayi kuruluşları, diğer meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile yöresel ve toplumsal konular/sorunlara yönelik ortak çalışmalar yapmak,

m) İl/bölgelerindeki Kimya mühendisliği Bölümü öğrencileri ile birlikte çalışmalar yapmak; onlara gereken her türlü desteği vermek,

n) Şube Genel Kuruluna sunulmak üzere çalışma raporunu, bilançoyu, yeni dönem gider bütçe tasarılarını hazırlamak, geçici ve sürekli çalışanlar kadrosunu saptayarak Şube ve Oda Genel Kurullarının onayına sunmak ve Şube Genel Kurulundan 10 gün önceden üyelere göndermek,

o) Gerektiğinde Şube Genel Kurulunu Olağanüstü toplantıya çağırmak,

p) TMMOB Danışma ve Oda Danışma Kurulu toplantılarına hazırlıklı olarak katılmak, gerektiğinde Şube Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,

r) Şubenin aylık etkinlikleri, Yönetim Kurulu kararları, gelir-gider durumunu, kasa ve banka bakiyelerini ve muhasebe evraklarını izleyen ayın sonuna kadar Oda Yönetim Kuruluna göndermek,

s) Oda Denetleme Kurulunun Şubeyi denetlemesi sırasında yardımcı olmak,

t) Oda Genel Kuruluna seçilen delegelerin listesini Oda Yönetim Kuruluna göndermek.

Şube Başkanı, II. Başkan, Sekreter ve Sayman Üyenin Görev ve Yetkileri

Madde 39 — Şube sınırları içerisinde kalmak koşulu ile 20, 21, 22 ve 23 üncü maddelerde belirlenmiş olan ve Oda Yöneticileri için tanımlanan görevleri yaparlar.

Şube Danışma Kurulu

Madde 40 — Şube Danışma Kurulu, TMMOB ve Oda organlarında görev yapan üyeler, Şube Yönetim Kurulu, il, ilçe, işyeri temsilcileri, oda etkinliklerine katılan üyeler ve kurula katılmasında yarar görülen çağrılı üyeler ve Şube Müdüründen oluşur. Şube Danışma Kurulu yılda en az iki kez toplantıya çağrılır.

Şube Danışma Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 41 — Şube Danışma Kurulunun görevleri şunlardır.

a) Şube ve temsilcilik çalışmalarını değerlendirmek, geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,

b Gerektiğinde alınacak karar ve yapılacak uygulamalar konusunda eğilim belirlemek.

Şube Bütçesi

Madde 42 — Şubenin her türlü gelirleri Odaya aittir. Yapacakları bütün tahsilatı Oda hesabına yatırırlar. Giderleri Oda Genel Kurulunca kabul edilen şube bütçesine göre ayrılan ödenekten karşılanır. Şube Yönetim Kurulu gider bütçesine göre harcamalarda bulunur. Bütçe bölümleri arasında aktarma yapabilir. Her ay sonunda gelir ve giderlerini (Bölümler itibariyle ve ayrıntılarını belirtmek suretiyle)ve muhasebe evraklarını Oda Yönetim Kuruluna bildirir ve gönderir. Şube Yönetim Kurulu çalışmaları ve hesapları yönünden Oda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Şube Muhasebe işlemleri, TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliğine göre yapılır. TMMOB Denetleme Yönetmeliğine göre denetlenir. Şube bütçeleri Oda bütçesinin bir parçasıdır. Tahmini bütçeler Şube Yönetim Kurullarınca hazırlanır, çalışma raporuna konur ve Şube Genel Kurullarında görüşülerek Oda bütçesinde yerini almak üzere en geç Ocak ayı sonunda Oda Yönetim Kuruluna önerilir. Şubelerin dönem sonu gelir-gider hesapları, kasa ve bankalar ile sabit kıymetler ve ambar hesapları Şube Genel Kurul karar ve tutanakları ile birlikte Oda bilançosundaki yerini almak üzere en geç Ocak ayı sonuna kadar Oda Yönetim Kuruluna gönderilir.

Şubelerin Kapatılması

Madde 43 — Şubeler;

a) Oda Yönetim Kurulunun ve Denetleme Kurulunun gerekçeli önerisi,

b) Şubeye kayıtlı üyelerin üçte ikisinin yazılı başvurusu,

c) Şube Yönetim kurulunun, Şube Genel Kurullarında oluşamaması,

durumlarında toplanacak Olağan ya da Olağanüstü Oda Genel Kurullarında alınacak karar ile kapatılabilir.

Temsilcilikler

Madde 44 — Kimya Mühendislerinin yoğun olarak çalıştığı sanayi merkezlerinde Oda Genel Kurul kararı ile Bölge Temsilciliği, Şube Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile il, ilçe temsilcilikleri kurulabilir. Temsilcilik çalışmaları Temsilcilikler Yönetmeliğine göre yürütülür. Yönetmelikte belirtilmemiş hususlar için Oda Ana Yönetmeliği ve TMMOB Tüzüğü hükümleri geçerlidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali ve Son Hükümler

Bütçe

Madde 45 — Şube ve Temsilcilik bütçeleri de dahil olmak üzere Oda Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Oda genel Kurulunca onaylanan bütçelerin uygulama devresi 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasını kapsayan iki dönemden oluşur.

a) Şube bütçeleri, Şube Yönetim Kurullarınca hazırlanır. Şube Genel Kurullarında görüşülüp son şeklini aldıktan sonra öneri olarak Oda Yönetim Kuruluna gönderilir.

b) Oda Yönetim Kurulu bu bütçeyi aynen veya değiştirerek Oda Genel Kuruluna sunar. Değiştirme halinde bunun nedenlerini de bir rapor halinde Genel Kurula açıklar.

c) Oda ve Şube bütçeleri, Genel Kurulca onaylanan bütçe yönetmeliği ile uygulanır.

d) Oda ve Şubelerde; her çalışma döneminin başında Yönetim Kurulu; Başkan, İkinci Başkan, Sekreter veya sayman üye Bütçe Yönetmeliğinde belirtilen miktarı geçmemek üzere para harcamak konusundaki sınırlarını ve yetkilerini belirler.

e) Ödeme emirleri; Oda Bütçesi ve Yönetim Kurulunun kararları ve prensipleri içerisinde; Başkan ve İkinci Başkan, Sekreter üye ve Saymanın herhangi ikisi tarafından yapılır, aynı şekilde bankadan para çekilir.

f) Mali dönemin başlangıcı ile Genel Kurulun toplantı tarihi arasındaki süre içinde yeni bütçede, geçen dönem bütçesinde derpiş edilmiş olan normal veya zorunluluk arz eden harcamalar dahilinde harcama yapmaya, Oda ve Şube Yönetim Kurulları yetkilidir.

g) Oda ve şube bütçelerinin hazırlanması ve uygulanmasında TMMOB ve Oda Mali İşler Yönetmeliği esas alınır.

Oda Gelirleri

Madde 46 — Oda Gelirleri ;

a) Giriş ödentisi; (her üyeden yalnız bir kez olmak üzere Yönetim Kurulunca önerilen ve Genel Kurulca kabul edilecek miktarda giriş ücreti),

b) Üye yıllık ödentisi; (Yönetim Kurulunun bütçe ile birlikte önerip Genel Kurulun kabul edeceği sabit bir miktar ).

c) Oda ve Şubeler tarafından resmi kuruluşlara veya özel kurum ve kişilere yapılan hizmet karşılığı alınan ücretler,

d) İlgililere gereğinde verilecek belgelere karşılık, Oda Genel Kurulu veya Oda Yönetim Kurulunca saptanacak esaslara göre alınacak belge ücretleri,

e) Para cezaları,

f) Her çeşit yayın geliri,

g) İştiraklerden dolayı gelen gelirler,

h) Mesleki yarışmalarda derece ve mansiyon kazananlarla, jüriye üye seçilenlerin alacakları paraların % 5’leri,

i) Her çeşit bağış ve yardımlar,

j) Diğer gelirler.

Üye Ödentisi

Madde 47 — Üye ödentileri;

a) Yıllık üye ödentisi, her takvim yılı içerisinde peşin olarak veya aylık ödemeler halinde ödenir.

b) Emeklilik veya maluliyet aylığı alıp çalışmayanlardan, bu Yönetmelik gereklerini yerine getirmek koşuluyla üyelik ödentisi alınmaz.

c) Geçmiş dönem ödentilerinin tahsilinde ödemenin yapıldığı tarihteki üye ödentileri esas alınır.

d) Adreslerini değiştiren üyeler yeni adreslerini Odaya bildirmedikçe, eski adreslerine yapılan bildirim üyeye yapılmış sayılır.

e) Her çeşit Oda ödentisi ile diğer para cezalarını bildirim tarihinden sonra 30 gün içinde mensup oldukları Odaya ödemeyenler hakkında icra iflas yasası hükümlerine göre işlem yapılır.

TMMOB Birlik Hissesi

Madde 48 — Her dönem bütçesi giderler cetvelinde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine ödemek üzere "Birlik Hissesi" adıyla bir ödenek konulması zorunludur.

Birlik Hissesi için TMMOB Genel Kurulunda alınan kararlar uygulanır. Şubelere üye sayıları oranında dağıtılır.

Seçimler

Madde 49 — Genel Kurullarda Oda, Şube karar ve yürütme organları ve birlik organları aday seçimleri kanuna uygun olarak yargı gözetiminde ve gizli oyla yapılır.

a) Genel Kurul tarafından seçilen ve Başkanlık Divanı tarafından görevlendirilecek komisyon ve komite gibi Kurul Üyeliklerine ait seçimler, Genel Kurullar tarafından aksine bir karar alınmadıkça açık oyla yapılabilir.

b) Oda ve Şube Genel Kurullarında bir göreve, en az o göreve seçilecek asil ve yedekler toplamı kadar aday gösterilebilir. Asil ve yedek üyeler ayrı ayrı duyurulur. Asiller ve yedekler, oy pusulalarında kendilerine ayrılmış bölümlere yazılır.

c) Oy pusulalarına yazılı isimler asil ve yedek üye toplamından fazla olamaz. Asiller kendi aralarında, yedekler kendi aralarında aldıkları oy sayısına göre sıralanır. Oyların eşit olması durumunda, sicil numarası küçük olan üye seçilmiş sayılır.

d) Oda ve Şube Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurullarından birine seçilmiş olanlar, Birlik Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliklerinden birine seçilebilirler. Yalnız Oda Yönetim ve Onur Kurulu üyeleri Yüksek Onur Kurulu üyeliğine seçilemezler. Oda Denetleme Kurulu üyeleri, Birlik organlarından herhangi birisine seçilebilirler.

e) Genel Kurullarda yapılacak seçimler için Genel Kurula katılan her üye kendini ya da yazılı onayını almak koşuluyla başka bir üyeyi aday gösterebilir.

f) Seçim süresi biten üyeler aynı göreve yeniden seçilebilirler.

Çeşitli Hükümler

Madde 50 — Birlik Yönetim Kuruluna seçilen üye ve Birlik Genel Kuruluna gönderilen delegelerin, yolluk ve zorunlu giderleri Oda tarafından karşılanır.

a) Oda üye adreslerini hiçbir şekilde dışarıya veremez, ancak mesleki araştırma ve meslekle ilgili tanıtım yapan kurum ve kuruluşlarca üyelere postalanması talep edilen tanıtım, broşür vb. matbuat için posta masrafları çeşitli giderler ve adres başına Oda Yönetim Kurulunca belirlenecek uygun bir ücret alınarak, Oda tarafından üyelere gönderilir.

b) Oda Ana Yönetmeliğinde bulunmayan konularda ya da Birlik Tüzüğündeki hükümlerle Oda Ana Yönetmeliğinin çelişmesi halinde Birlik Tüzüğü hükümleri uygulanır.

c) Oda Disiplin, Mali İşler ve Denetim Yönetmeliklerinde hüküm bulunmayan konularda ya da Birlik Disiplin, Mali İşler ve Denetim Yönetmelikleri ile Oda Yönetmeliklerinin çelişmesi halinde TMMOB ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 51 — Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 52 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

—— • ——

Atatürk Üniversitesinden:

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanunu uyarınca, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak esasları düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenci kayıtları, eğitim, öğretim ve sınavlar bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Amaç

Madde 2 — Öğrenciye lisans düzeyinde beden eğitimi ve spor alanında teorik ve uygulamalı eğitim yaptırmak, bu alanda bilgi vermek, beceri ve mesleki formasyon kazandırmaktır.

Bölümler

Madde 3 —Yüksekokulda aşağıda belirtilen bölümler ve anabilim dallarına göre eğitim - öğretim yapılır:

1- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

a) Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı

b) Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Anabilim Dalı

2- Spor Yöneticiliği Bölümü

Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

3- Antrenörlük Eğitimi Bölümü

a) Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı

b) Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı

Tanımlar

Madde 4 — a) Yüksekokul: Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuludur.

b) İlgili Kurul: Yüksekokul Kuruludur.

c) Yönetim Kurulu: Yüksekokul Yönetim Kuruludur.

d) Öğrenci Danışmanlığı ve Koordinatörlük: İlgili bölüm veya anabilim dalı başkanının teklifi ve Yüksekokul Müdürünün onayı ile, bölümlerde her sınıf için danışman ve danışmanlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla bir danışman koordinatörü görevlendirir. Ayrıca müdür tarafından sınav ve ders programlarındaki koordinasyonu sağlamak üzere bir program koordinatörü görevlendirilir. Danışmanlar ve koordinatörler görevlerini ilgili yönerge doğrultusunda yürütürler.

e) Ders Kredisi: Yarıyıl sisteminde; haftada bir saat teorik ders, 1 kredi saatini; uygulama, laboratuar, bitirme çalışması, seminer vb. derslerin 2 saati, 1 kredi saatini ifade eder.

f) Zorunlu Dersler: Öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir.

g) Ortak Zorunlu Dersler: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü hariç 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 5 inci maddesinde belirtilen "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi", "Türk Dili" dersleri ile Yabancı Dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki ve paket programlar dışındaki "Yabancı Dil" dersleridir.

h) Seçmeli Dersler: Öğrenci danışmanının muvafakatı ile Yüksekokul Kurulu kararıyla önerilen dersler arasından seçerek alabileceği derslerdir.

ı) Lisans: Ortaöğretimden sonra, 8 yarıyıllık bir programı kapsayan yüksek öğretimdir.

i) Ara Sınavı: İlgili eğitim ve öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavlardır.

j) Yarıyıl Sonu Sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavlardır.

k) Mazeret Sınavı: Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı, ara sınavlara ve yarıyıl sonu sınavlarına katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır.

l) Ek Sınav: Kanunlarla verilmiş azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere, sınav şartlarını yerine getirmiş olmak kaydıyla, verilen iki sınav hakkıdır.

m) Ek Tek Ders Sınavı: Mezuniyetleri için sınav şartını yerine getirmiş ancak tek dersten (F) alarak başarısız olmuş öğrencilere, bir defaya mahsus olmak üzere, tek derse kaldığı sınav dönemi sonunda kullanılmak üzere verilen sınav hakkıdır.

n) Muafiyet Sınavı: Yüksekokula yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu yabancı dil dersi için öğretim yılı başında açılan sınavdır.

o) Kısa Süreli Sınav: Yarıyıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saati içinde yapılan kısa süreli sınavlardır.

p) Okul Uygulamaları ve Staj: Okul Deneyimi-I, Okul Deneyimi-II, Öğretmenlik Uygulaması ve Bölümlere özgü diğer uygulamalardır.

r) Ortak Ders: Farklı bölüm/ana bilim dalı veya aynı bölüm/anabilim dalının farklı şube veya gruplarına verilen aynı isim ve içerikli derstir.

s) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasıdır.

t) Mezuniyet AGNO Baraj Sınavı: Son Yarıyılda (F) Notu almadıkları halde AGNO'ları 2.00'ın altına düşen öğrencilere son iki yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır.

Öğrenci İşleri

Madde 5 — Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin kayıt yenileme, kayıt silme ve yatay geçiş işlemleri ile diğer yüksek öğretim kurumlarından gelenlerin kabulü, intibaklarının yapılması, öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler konusunda Yüksekokul Yönetim Kurulu yetkilidir.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okumaya hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, kimlik kartlarının tanzimi ve tasdiki, askerliklerinin tecili, öğrenci belgelerinin verilmesi ve dosyalarının tutulması ile diplomalarının düzenlenmesi işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Eğitim-Öğretim Dönemleri ve Akademik Takvim

Madde 6 — Eğitim ve öğretim, yarı yıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-Öğretim dönemleri Yüksekokulumuzda güz ve bahar yarı yıllarından oluşur. Bir yarıyıl 14 haftadan az olamaz.Yüksekokulun bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi en geç Mayıs ayı içinde Yüksekokul Kurulunun teklifi ile Üniversite Senatosunca belirlenir.

Gerekli görüldüğü durumlarda ilgili bölümlerin teklifi Yüksekokul yönetim kurulunun kararı ve Üniversitenin yetkili kurullarının onayı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği Hükümlerine göre yürütülür.

Yüksekokula Giriş ve Kayıt Şartları

Madde 7 — Yüksekokulumuza kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak.Yabancı ülke liselerinden mezun olanlar için diploma denklikleri Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak.

b) Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) veya yabancı uyruklu öğrenci sınavı sonucunda yeterli puanı almış ve o öğretim yılında yüksekokulumuzda yapılan özel yetenek sınavını kazanmış olmak.

c) Yüksekokulumuza alınacak öğrenci sayısı ve giriş koşulları Yüksekokul Kurulunun önerisi, Üniversite Senatosu'nun kararı ve Yükseköğretim Kurulu'nun onayı ile belirlenir. Yüksekokula alınacak öğrenciler özel yetenek sınavına tabi tutulurlar. Bu öğrencilerin sınavları ile ilgili esaslar Özel Yetenek Sınavı Komisyonu'nca belirlenir.

d) Kayıt için ÖSYM tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda belirtilen belgeleri sağlamak.Yüksekokula kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt için başvurularını bizzat yaparlar. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvurmayan adaylar, noter vekaletnamesini haiz vekilleri veya kanuni temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

e) Kesin kaydını yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa hangi yarı yılda olursa olsunlar yüksekokul ile ilişkileri kesilir. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmışlarsa kendilerine verilen tüm belgeler (diploma dahil) iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

Harçlar

Madde 8 — Öğrencilerin ödeyeceği her türlü öğrenim ücretleri ve harçlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde Bakanlar Kurulunun her yıl belirleyeceği miktarlar üzerinden alınır.

Ders Kayıtları

Madde 9 — Ders kayıtları, eğitim-öğretimin başlamasından önceki 5 iş günü içinde yapılır. Öğrenci, bu süre içerisinde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödeyerek ve danışmanının gözetiminde ders kayıt formunu doldurarak o yarı yılda alacağı bütün dersler için ders kaydı yaptırmak zorundadır.

Belirtilen sürelerde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarı yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, kanunda belirtilen öğretim süresinden sayılır. Ancak süresi içinde ders kayıtlarını yaptırmayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla ders kayıtlarının yapılmasına Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir. Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

Ders kayıtları internet üzerinden de yapılabilir. Bu durumda ders kayıtlarıyla ilgili hususlar dikkate alınır.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

Madde 10 — Yüksekokul Yönetim Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Uygulama esasları bir yönerge ile düzenlenir.

Öğretim Programları, Uygulama ve Stajlar

Madde 11 — Dersler ve müfredatlarıyla, dersleri verecek öğretim elemanları öğretim yarıyılı başlamadan önce Bilim ve Anabilim Dalı kurullarınca belirlenir, bölüm kurullarında karara bağlanır ve ait olduğu öğretim yarıyılının başlama tarihinden en geç 3 hafta önce müdürlüğe bildirilir ve konu Yüksekokul Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği hariç diğer programdaki toplam kredi miktarı ortak zorunlu dersler hariç dört yıllık programlarda 130'dur.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen paket program uygulanır.

Öğretim programı teorik ve uygulamalı derslerle, uygulamalar ve stajdan oluşur.

Okul uygulamaları, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar yönergelerle belirlenir.

Öğretim programlarında belirlenen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır.Yükseköğretim Kurulunca kredisi sıfır olarak belirlenmiş seçmeli dersler hariç her dersin kredisi öğretim programında belirtilir.Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan paket programlar bu uygulamanın dışındadır.

Bir yarıyıldaki ders ve uygulamaların toplamı yaz okulu hariç 10 kredi saatten az olamaz.

Zorunlu ve Seçmeli Dersler

Madde 12 — Bir ders saatinin süresi 50 (elli) dakikadır.

Dersler "zorunlu" ve "seçmeli" olarak iki türlüdür.

Öğretim programında seçmeli dersler -paket programlar hariç- mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok % 40'ını oluşturacak biçimde düzenlenir.

Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler yanında diğer bölüm ve fakültelerde açılmış olan genel kültür ya da değişik alanlardaki derslerden de olabilir. Meslekle ilgili olmayan seçilmiş dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin % 10'unu aşamaz.

Öğrenciler kendi öğretim dalı ile ilgili öğretim programının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersleri, ilk defa almak kaydıyla, danışmanının ve Bilim ve Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi, Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararı ile başka bir Yükseköğretim Kurumundan veya uzaktan eğitim kurumundan alabilir.

Ortak Zorunlu Dersler

Madde 13 — a) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi", "Türk Dili" ve "Yabancı Dil" dersleri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

b) Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük programlarındaki "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" dersi ile paket programlardaki tüm "Yabancı Dil" ve "Türkçe" dersleri, ortak zorunlu ders kapsamında olup, kredili ve zorunlu ders (alan dersi) niteliğindedirler.

Ders Alma ve Ders Bırakma

Madde 14 — Öğrenci; yarıyıl başında, öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu dersler için ders kaydı yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kaldığı ders veya derslerin ön şart durumunda olduğu ön şartlı ders veya dersleri alamaz. Tekrarı olmayan, ağırlıklı genel ortalaması en az 2.50 olan ara sınıf öğrencileri, ön şartlı olmayan üst yarıyıl programlarına ait derslerden en çok iki ders alabilirler. Bu şekilde alınan derslerin (ortak zorunlu dersler hariç) kredi toplamı yüksekokul tarafından belirlenir.

"AGNO" sunu yükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıllardan (DD) ve (DC) aldığı derslerden en çok ikisini tekrar alabilir.AGNO hesabına tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Öğrenciler ders kayıtlarını takip eden ilk iki hafta içerisinde almış oldukları dersleri danışman gözetiminde bırakabilirler. Bırakılan dersin yerine, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartı ile yeni dersler alınabilir. İlk iki hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem görür. Ancak, öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin ilgili müteakip dönemde açılmaması halinde başka bir ders seçilir.

Diğer Yükseköğretim Programlarında Alınan Dersi Transfer Etme

Madde 15 — Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer yükseköğretim kurumlarından ve/veya uzaktan eğitim kurumlarından alınan derslerin geçer notlarının bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre muaf (M) ile değerlendirilebilmesi için yüksekokul müdürlüğüne muafiyet istediği dersleri içeren bir dilekçe ve ekinde onaylı not döküm belgesinin aslı ile başvurması gerekir.

Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Muafiyet isteği Yüksekokul Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

Devam Zorunluluğu

Madde 16 — Teorik derslerin, uygulamalar ve benzeri çalışmaların % 20'sinden fazlasına katılmayan öğrenci başarısız sayılır. Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi yarıyılın son haftası içinde ilan edilir. Devamsızlıktan kalan öğrenci yarıyıl sonu sınavlarına alınamaz.

Öğrenci kaydını yaptırdığı derslere devam etmek zorundadır.

İçinde bulundukları yarıyılda alınacak ders saatlerinin, tekrarlanacak ders saatleriyle çakışması halinde öncelikle tekrara kaldıkları dersleri almak zorundadırlar. Çakışmalar sebebiyle derslere kayıt yaptıramama eğitim ve öğretim sürelerindeki üst sınırların işlemesini engellemez.

Sınavlar

Madde 17 — Sınavlar kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, ek tek ders sınavı, ek sınav, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, ve mezuniyet AGNO baraj sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve uygulamalı olarak yapılır. Bütünleme sınavı yapılmaz.

Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır puan almış sayılır. Ayrıca, öğrencilerin puanlamaya tabi tutulan ödev, seminer, panel gibi yarıyıl içi etkinliklerden yapmadıkları veya katılmadıkları da aynı şekilde değerlendirilir.

Öğrenciler yarıyıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka, yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bu taktirde bir dersten yarıyıl içi çalışmalarının birbirlerine göre ağırlıklarının nasıl değerlendirilebileceği bir yönerge ile kararlaştırılır.

Ara sınavların, laboratuar ve benzeri derse bağlı çalışmaların, ödev ve kısa süreli sınavların ortalamasının, başarı notuna etkisi % 60; yarıyıl sonu sınavının başarı notuna etkisi % 40'tır. Paket program hariç; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinde en az birer ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu derslerin sınavlarının katkı oranları eşit olarak alınır. Teorik dersler ile uygulamalı ve uygulaması olan derslerin yarıyıl içi sınavları ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavı puanları 100 puan üzerinden verilir.

Teorik, uygulaması olan ve uygulamalı olarak okutulan bir dersin başarı kriterleri ve başarı notunun hesaplanmasında takip edilecek usul ve esaslar bir yönerge ile belirlenir.

Uygulamalı olan ders bir bütün olup, bu dersin teorik/pratik herhangi bir kısmından başarısız olan öğrenci dersin tamamından başarısız sayılır, dersi bir bütün olarak tekrar eder ve sınavlara giremez.

a) Ara Sınavı: Her ders için bir yarıyılda en az 2 sınav yapılır. Sınav süresi 1 ders saatidir. Ayrı ders niteliğindeki proje dersi, bitirme çalışması ve seminer için ara sınavı yapılmaz. Ayrıca bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuar ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları etkinliğin yapılma tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde ilan edilir. Yarıyıl içi etkinliklerin puanlarının ortalaması yarıyıl sonu sınavı döneminden önce ilan edilir.

b) Yarıyıl Sonu Sınavı: Yarıyıl sonu sınavları derslerin bitiminden bir hafta sonra başlar. Sınav süresi 2 ders saatidir. Ders kaydı yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenciler bu sınavlara girebilirler. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması gibi formasyon dersleri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yapılır ve Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan Fakülte-Okul işbirliği ve Aday Öğretmen Kılavuzu adlı kitapçıklardaki ilkelere göre yürütülür.

c) Ek Tek Ders Sınavı: Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş ancak tek dersten (F) alarak başarısız olmuş öğrenciler dersin yarı yılına bakılmaksızın dilekçe ile baş vurmaları halinde Müdürlük kararı ile bu tek dersin ek tek ders sınavına, müdürlükçe belirlenen tarihte girerler. Ek tek ders sınavı hakkını her öğrenci bir kez kullanabilir. Ek tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmaksızın sadece ek tek ders sınavında aldığı puana göre belirlenir.

d) Ek Sınav: Kanunlarla verilmiş azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere sınav şartlarını yerine getirmiş olma koşuluyla, dilekçe ile başvurmaları halinde müdürlük kararı ile bu Yönetmeliğin 27 nci maddesi kapsam ve koşullarında iki ek sınav hakkı verilir.

Öğrenciler, ek sınav haklarını kanunlarla verilmiş azami sürelerini tamamladıkları yarıyılı izleyen sınav dönemleri sonunda, bir sonraki yarıyıl başlamadan önce uygun görülen tarihlerde kullanırlar.

Uygulamalı ve uygulaması olan derslerle ilgili ek sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir.

e) Mazeret Sınavı: Ara sınavlara ve yarıyıl sonu sınavlarına Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır. Mazeretleri Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilenler sınav haklarını Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanırlar.

f) Kısa Süreli Sınav: Yarıyıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saati içinde yapılan kısa süreli sınavlardır.

g) Mezuniyet AGNO Baraj Sınavı: Son yarıyılda (F) notu almadıkları halde,AGNO’lar 2.00'ın altına düşen öğrencilere son iki yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır.

Sınav Programları

Madde 18 — Sınav programları (Kısa süreli sınavlar hariç), Yüksekokul birimlerince hazırlanır ve sınavlardan en az 15 gün önce ilan edilir. Sınav günleri ve yerleri Yüksekokul Müdürlüğünün bilgisi olmadan değiştirilemez.

Zorunlu hallerde Milli ve Dini Bayramlar dışındaki Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir.

Başarı Durumlarının İlanı

Madde 19 — Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin başarı durumları, yarıyıl sonu sınavının yapıldığı tarihi izleyen 10 gün içinde ilgili birim başkanlığınca Yüksekokul Müdürlüğüne bildirilir. Sonuçlar Yüksekokul Müdürlüğünce duyurulur.

Bulundukları yarıyıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden, AGNO'su 3.00-3.49 arasında olanlar yarıyıl "Onur Öğrencisi"; 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl "Yüksek Onur Öğrencisi" sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonunda yüksekokul müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Sınav Evrakının Saklanması

Madde 20 — İlgili öğretim elemanı, yürüttüğü derse ait başarı notlarının listesi ile beraber sınav evrakını da Bölüm - Anabilim Dalı Başkanlığına teslim eder. Yüksekokul Müdürlüğü ayrı bir arşivde bu evrakı en az iki yıl tutmak zorundadır.

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 21 — Bir sınavın veya yarıyıl içi çalışmasının sonucuna, sonucun ilanı tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde, maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz yüksekokul müdürlüğüne verilen bir dilekçe ile yapılır. Sınav kağıtlarında, ilgili öğretim elemanınca maddi bir hata tespit edilirse bu hata, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.

Sınavlarda Kopya

Madde 22 — Sınavlarda kopya yapan, kopya girişiminde bulunan, kopya veren, kopya yapılmasına yardım eden veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı veya kopyaya yardım ettiği anlaşılan öğrenci, o sınavdan sıfır almış sayılır ve hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre disiplin kovuşturması açılır.

Başarı Notu

Madde 23 — Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde o derse ait yarıyıl içi çalışmalarından aldığı puanlar ile yarıyıl sonu sınavında aldığı puanlar dikkate alınır.

Yarıyıl içi çalışmaların türleri (yarıyıl içi sınavları, derslere devam durumu, ödev, uygulama, proje, staj, seminer, laboratuar vb.) ve yarıyıl içi çalışmalarıyla yarıyıl sonu sınavlarının ham başarı notuna katkı oranı bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi sınırları içinde Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir.

Başarı Notunun Hesaplanması

Madde 24 — Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Bu değerlendirmede, dersin öğretim elemanı yarıyıl sonu sınavlarına giren öğrencilerin, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirmeleri sonunda aldıkları puanların aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımını dikkate alır. İstatistiksel dağılımının nasıl yapılacağı bir yönerge ile belirlenir. İlgili öğretim elemanı değerlendirme yaparken Değerlendirmeye Katma Limiti (DKL) altındaki puanları değerlendirmeye almaz. DKL 100 üzerinden 25'i geçemez. DKL uygulaması sonunda değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı dersten devam alan öğrenci sayısının % 30'unu aşamaz.

Ayrıca kesin kalma-koşullu geçme sınırı (F-DD Sınırı) için belirlenmiş Alt Limit (AL) de göz önüne alınır.Yüksekokul için AL değeri 30'dur. Ham başarı notları AL altında kalan öğrenciler F olarak değerlendirilerek başarısız sayılırlar. Ancak puanları AL ve DKL arasında kalan öğrencilerin puanları diğer puanlarla birlikte istatistiksel değerlendirmeye katılır. Dersin sorumlu öğretim elemanı, bağıl değerlendirme sonunda yarıyıl sonu sınav tarihini izleyen 10 gün içinde, frekans dağılımını DKL'yi ve AL'yi de gösteren başarı notlarının listesini ve sınavlara ait kağıtları (sorular dahil) Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığına sunar. Yarı yıl sonu başarı notları Müdürlük tarafından ilan edilir. Yüksekokul Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde gerekçesi ile birlikte bir dersin başarı durumunun, dersin öğretim elemanınca yeniden değerlendirilmesine karar verebilir.

Başarı notları ilan edildikten sonra itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları şöyledir:

Sözel Sistem

Harfli Sistem

Ağırlık Katsayısı

Pekiyi

AA

4.00

-Pekiyi

BA

3.50

İyi

BB

3.00

-İyi

CB

2.50

Orta

CC

2.00

-Orta

DC

1.50

Başarısızlık Sınırında

DD

1.00

Başarısız

F

0.00

Muaf

M

-

Geçer

G

-

Devamsızlık

D

-

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) notları bu dersin "koşullu" olarak başarıldığını belirtir. (F) notu ise, başarısız öğrencilere verilir. (F) notu alan öğrenciler bu dersi verildiği ilk yarıyıl tekrarlarlar.

c) (M) Bir Yükseköğretim Kurumundan yatay geçişle kabul edilen veya Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri Yükseköğretim Programında almış oldukları ve Yönetim Kurulu Kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kullanılır.

Dikey geçişle gelen öğrencilerin intibak eğitiminde aldıkları derslerin geçer notları (M) notu ile değerlendirilir.

Diğer Yükseköğretim Kurumlarında alınan derslere ait geçer notlara da ( M) notu verilir.

d) (G) Ortak zorunlu dersler için kullanılır.

Başarı notu (M) ve (G)ile taktir edilen dersler ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

e) (D) notu AGNO hesabında (F) notu işlemi görür. (D) ile değerlendirilen ders, verildiği ilk yarıyılda tekrar alınır.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması

Madde 25 — Ağırlıklı Genel Not Ortalaması, öğrencinin yüksekokulda öğrenime başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saatinin başarı notunun ağırlık katsayısı ile (24 üncü maddede belirtildiği gibi) çarpılarak hepsinin toplanmasından elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Başarısızlık Durumu

Madde 26 — Başarısız Öğrencilerin Tanımı

Başarı baraj notu en az 2.00'dır. AGNO'su üst üste 2 yarıyıl başarı baraj notunun altında olan öğrenciler başarısız duruma düşerler. Başarısız öğrenciler üst yarıyıldan ders alamazlar. Ancak daha önce başarısız ya da koşullu olarak başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra sıra ile (DD) ve (DC) aldıkları dersleri AGNO'su 2.00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrarlarlar. Danışmanlar öğrencilerin ders alımında, kayıtlara yardımcı olmakla ve AGNO hesaplarına göre kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler. Ders tekrarı ile AGNO'larını başarı baraj notuna eşitleyen ve bu notun üstüne çıkaran öğrenciler normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır.

Öğrenciler, (F) aldıkları dersleri tekrar ederler. Herhangi bir yarıyıl sonunda o zamana kadarki, AGNO'su başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarına yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz. Yurtdışı staj ve öğrencilerin yararlanabilecekleri burslara aday gösterilemez.

Eğitim - Öğretim Süresi ve Ek Süreler

Madde 27 — Yüksekokulumuzda öğrenim gören öğrencilere, bu öğrenimlerini tamamlamaları için tanınacak azami süre 7 yıldır.

Bu süre sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde yönetmelikte başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamasını sağlayamamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere son iki sınıfın diledikleri derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için ilişikleri ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dahil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın baş vurmaları halinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar.Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından hiç bir şekilde yararlanamazlar.

Ek süre kullanan veya ara sınıflarda ilişiği kesilen öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi etkinliklerden alınan puanlar dikkate alınmaksızın, sadece bu sınavın notuna göre belirlenir. Bu öğrencilerin başarı notlarının istatistiksel dağılım içerisinde nasıl değerlendirileceği bir yönerge ile belirlenir.

Öğrencilerin mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz (bu Yönetmeliğin kayıt dondurmaya ilişkin hükümleri saklıdır). Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde yazılı haklı ve geçerli neden olmaksızın bu Yönetmelikte yazılı şartları yerine getiremeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan ve tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin kaydı silinir.

Kayıt Silme ve Sildirme

Madde 28 — Öğrencilerin, yazılı olarak kayıtlarının silinmesini istemeleri dışında, aşağıda belirtilen hallerde Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile de kayıtları silinir.

a) Kanunun öngördüğü süreler içerisinde başarı sağlayamamak veya başarı sağlayamayacağı anlaşılmış olmak.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre üniversiteden çıkarılma cezası almış olmak.

c) Mazeretsiz olarak süresi içerisinde iki defa üst üste ders kaydını yaptırmamış olmak.

d) Kanunla verilen sınırsız sınav hakkını üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim - öğretim yılı hiç kullanmamış olmak.

e) İkinci öğretim öğrencileri için öğrenci katkı payını yasal süresi içinde yatırmamış olmak.

f) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen diğer haller.

Mazeretlerde Haklı ve Geçerli Nedenler

Madde 29 — Aşağıda belirlenen haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde Yüksekokul Müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretleri kabul edilmez.

a) Öğrencinin Üniversite Hastaneleri veya (üniversite hastanelerince tasdik edilmiş) Devlet Hastanesi raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin d/2 fıkrasının 3 üncü bendi uyarınca, öğreniminin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi,

c) Mahalli en büyük mülki amirce verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

d) Birinci derece hısımların ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilmesi,

e) Ekonomik nedenlerle yönetim kurulunca izinli olarak öğrencinin eğitim - öğretimine ara verilmiş olması,

f) Öğrencinin tutuklu veya gözlem altında olması,

g) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddelerine göre öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet halinin bulunması,

h) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması nedeni ile askere alınması,

ı) Yüksekokul Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer haller.

Madde 30 — Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır.

a) Haklı ve geçerli nedenlerle mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, yüksekokul yönetim kurulu kararı ile dondurulur.

b) Öğrencinin devamsızlığının hesaplanmasında, mazereti (sağlık raporu dahil) dikkate alınmaz.

c) Öğrenciler, mazeretli kabul edildikleri süre içinde sınavlara giremezler, girenlerin sınavları geçersiz sayılır.

d) Mazeretleri kabul edilen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

Kayıt Dondurma

Madde 31 — Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış olmak koşuluyla yarıyılın ilk 10 iş günü içerisinde yapılır. Sağlık nedeniyle yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim - öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurabilir. Ancak sağlık raporuna dayalı kayıt dondurma işlemlerinde bu sınır geçerli değildir. Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olamaz. Öğrenci kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami kanuni öğrenim süresi, kayıt dondurma süresi kadar artırılır.

İzin

Madde 32 — a) Öğrenciye eğitim - öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkanların doğması halinde Yüksekokul Yönetim Kurulunun Kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilebilir. İzinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

b) Kültürel ve sportif faaliyetlere üniversite adına katılacaklar ile 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 29 uncu maddesi gereğince yurtiçi ve yurtdışında müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar. Ancak ilgili kanunun kapsamı dışında kalan faaliyetlere katılmak amacıyla yapılan izin başvuruları dikkate alınmaz ve bu durumdaki öğrenciler izinli sayılmazlar.

Tebligat ve Adres Bildirme

Madde 33 — Her türlü tebligat öğrencinin yüksekokula kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak ve tebliğ varakası yüksekokulda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

Yüksekokula kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Yüksekokulun öğrenci işlerine bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin Yüksekokuldaki, mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Öğrenciler, yüksekokul yönetimi tarafından yapılan yazılı duyuruları ilgi ve dikkatle izlemekle yükümlüdürler. Öğrenciler usulüne uygun olarak yapılmış olan duyuruları görmediklerini ileri süremezler. Bu duyurular tebligat yerine geçer.

Yatay ve Dikey Geçişler

Madde 34 — Yüksekokullara yapılacak yatay ve dikey geçişler Yükseköğretim Kurulunun ilgili yönetmelik esaslarına göre yapılır.

Bu amaçla ayrılacak kontenjanlar ile eğitim - öğretim programlarına intibak esasları Yüksekokul Yönetim kurulunca kararlaştırılır. Öğrenciler bir dilekçe ile başvuruda bulunurlar.

Üniversite İçi Bölüm ve Birim Değiştirme

Madde 35 — Öğrenciler Üniversite içinde benzer bölümler ve birimler arası geçiş yapabilirler. Geçişler Atatürk Üniversitesi Fakülteler/Yüksekokullar ve Bölümler Arası Yatay Geçiş Yönergesine göre yapılır.

Çift Anadal Lisans Programı ve Yan Dal Programı

Madde 36 — Bir bölümün/programın öğrencileri lisans öğrenimleri süresince, aynı yüksekokul içinde veya dışında kayıtlı oldukları bölüme/programa konu bakımından yakın olan başka bir bölüm/programın derslerini aynı zamanda takip edebilirler. Bu eğitim öğretim programına "Çift Anadal Programı" denir.

Kayıtlı oldukları lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla takip edecekleri program "Yan Dal Program" olarak adlandırılır.

Çift Anadal Programı ve Yan Dal Programı ile ilgili kurallar Çift Anadal Lisans Programı Yönergesi ve Yan Dal Programı Yönergesi ile belirlenir.

Mezuniyet Tarihi

Madde 37 — Öğrencinin mezuniyet tarihi başarılı olduğu son sınavının yapıldığı gündür. Ancak, bu tarihe kadar staj, bitirme ödevi, bitirme tezi, diploma çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Mezuniyetleri, müteakip akademik yıla taşan öğrenciler ise o yarıyılın da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler.

Diplomalar ve Verilme Koşulları

Madde 38 — Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan bir eğitim - öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve AGNO'su en az 2.00 olan öğrencilere Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans diploması verilir. Bu diploma sahipleri, dört yıllık yüksek öğrenim yapmış sayılırlar. AGNO'sunu yükseltmek isteyen öğrenciler istedikleri ve önceden başarmış oldukları son iki yılın dersleri için öğrencilik haklarından yararlanmamak ve öğrenim harcını yatırmak koşuluyla açılacak dersleri tekrarlarlar.

Son yarıyılda (F) notu almadıkları halde, AGNO'ları 2.00'ın altına düşen öğrenciler, son iki yarıyılda (DD), (DC), veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten mezuniyet AGNO baraj sınavına girerler. Bu sınav haklarını, takip eden yarıyıl başlangıcındaki ders kayıt haftasında kullanırlar. Bu sınava girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz.

Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir. Diplomanın şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler ilgili yönetmelikle belirlenir.

Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek, diplomanın kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

Yüksekokuldan Ayrılma

Madde 39 — Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bir dilekçe ile başvururlar. Kaydı silinen öğrenciye kayıt evrakı içinde verdiği diploma, isteği üzerine geri verilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

Dışarıdan Ders İzleme

Madde 40 —Yüksekokuldaki dersleri izlemesi uygun görülen kişilerin, belirli konularda bilgilerini arttırmak amacıyla, Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde, açılan dersleri izlemelerine Yüksekokul Yönetim Kurulunca izin verilebilir. Bu kişiler kayıt yaptırdıkları dersler için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadırlar. Bu statüdekilere diploma verilmez, ancak istemeleri halinde kendilerine derse katılım belgesi verilebilir.

Diğer Üniversitelere Kayıtlı Öğrencilerin Yüksekokuldan Ders Almaları

Madde 41 — Yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerde kayıtlı öğrenciler, ders almak istedikleri bölümün görüşü ve Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararı ile gerekli şartları yerine getirerek yüksekokulumuzda ders alabilirler. Bu öğrenciler bu yönetmelik ve Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenen diğer kurallara uymakla yükümlüdürler. Bu öğrencilere kayıt yaptırdıkları dersler için sadece not durum belgesi verilir.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 42 — 03 Mart 1994 tarih ve 21866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile buna ilişkin değişiklikler yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden önce yüksekokula kaydolup halen okuyan öğrenciler mezun oluncaya kadar eski yönetmelik hükümlerine göre öğrenimlerini sürdürürler. Ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki yıllarda kayıt yaptırmış öğrencilerden ;

a) Kayıt dondurmuş olanlar,

b) Herhangi bir sebeple birinci sınıfın derslerinin % 70'inden fazlasını tekrar etmek durumunda olan tüm öğrenciler de bu yönetmelik hükümlerine tabi olarak öğrenimlerini sürdürürler.

Yürürlük

Madde 43 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 44 — Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü yürütür.

—— • ——

Atatürk Üniversitesinden:

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 21/8/2001 tarih ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin (r) ,(s),(t), bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aşağıdaki (y) ve (z) bentleri eklenmiştir.

"r) Mazeret Sınavı : Ara sınavlara ve yarıyıl sınavlarına Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır."

"s) Ek Sınav : Kanunlarla verilmiş azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere, sınav şartlarını yerine getirmiş olmak kaydıyla, verilen iki sınav hakkıdır."

"t) Ek Tek Ders Sınavı : Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş ancak tek dersten F alarak başarısız olmuş öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere tek derse kaldığı sınav dönemi sonunda kullanılmak üzere verilen sınav hakkıdır."

"y) AGNO : Ağırlıklı Genel Not Ortalamasıdır."

"z) Mezuniyet AGNO Baraj Sınavı : Son yarıyılda F notu almadıkları halde, AGNO’ları 2.00’ın altına düşen öğrencilere son iki yarıyılda (DD),(DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 3 — Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin kayıt yenileme, kayıt silme ve yatay geçiş işlemleri ile diğer yüksek öğretim kurumlarından gelenlerin kabulü, intibakların yapılması, öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler konusunda Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir.

Mühendislik Fakültesinde okumaya hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, kimlik kartlarının tanzimi ve tasdiki, askerliklerinin tecili, öğrenci belgelerinin verilmesi ve dosyalarının tutulması ile diplomalarının düzenlenmesi işlemleri Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 4 — Eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl 14 haftadır.

Fakültenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, en geç Mayıs ayı içinde Üniversite Senatosunca belirlenir.

Gerekli görüldüğü durumlarda Fakülte Kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla yaz okulu açılabilir. Yaz Okulu, Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğine göre yürütülür.

Milli ve Dini Bayramlar dışındaki Cumartesi ve Pazar günlerinde de ders ve sınav yapılabilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 — Ders kayıtları, eğitim-öğretimin başlamasından önceki 5 iş günü içinde yapılır. Öğrenci bu süre içerisinde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödeyerek ve danışmanının gözetiminde ders kayıt formunu doldurarak o yarıyılda alacağı bütün dersler için ders kaydı yaptırmak zorundadır.

Belirtilen sürelerde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, kanunda belirtilen öğretim süresinden sayılır.

Ancak süresi içinde ders kayıtlarını yaptırmayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla ders kayıtlarının yapılmasına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

Birbirini izleyen iki yarıyıl ders kaydı yaptırmayan öğrencilerin kayıtları silinir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 — Bir ders saatinin süresi 50 (Elli) dakikadır. Dersler "zorunlu" ve "seçmeli" olarak iki türlüdür. Öğretim programında seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin %35-40’ ını oluşturacak biçimde düzenlenir.

Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler yanında diğer Bölüm ve Fakültelerde açılmış olan genel kültür ya da değişik alanlardaki dersler de olabilir. Bu dersler Yönetmeliğin 2 nci maddesinde Sınırlı Seçmeli dersler, Sosyal Seçmeli dersler, İhtisas Seçmeli dersler, Meslek Seçmeli dersler ve Teknik Seçmeli dersler olmak üzere tanımlanmıştır.

Bölümler her Sınırlı Seçmeli ders programı için en az iki adet ders ilan ederler. Dersi alan öğrenci sayısı 10’dan az olan Sınırlı Seçmeli dersler açılmaz. Bu dersleri tercih eden öğrenci sayılarının veya bölüm toplam öğrenci sayısının 10’dan az olması halinde, en fazla tercih edilen bir ders açılır. Açılmayan dersi seçmiş olan öğrenciler kendi istekleri doğrultusunda açılmış olan diğer Sınırlı Seçmeli dersleri alırlar.

İhtisas Seçmeli I, II, III ve IV derslerinde, iki ana paket programın her birinde en az 2 (iki), en fazla 3 (üç) adet ders önerilir. Bu derslerin açılma koşulları aşağıda verilmiştir.

a) Önerilen derslerden 10 veya daha fazla öğrenci tarafından seçilen derslerin hepsi açılır.

b) Bir paket programdaki önerilen derslerden hiçbiri 9 öğrenciden fazlası tarafından seçilmemişse;

1 - 5 (beş) öğrenciden fazlası tarafından seçilen derslerden en fazla tercih edilen iki ders açılır. Bu şartı sağlayan sadece bir ders olduğunda ikinci ders açılmaz.

2 - Her bir dersi seçen öğrenci sayısı 5 (beş)'ten az olması durumunda ise en fazla tercih edilen yalnız bir ders açılır.

c) Bir paket programda açılan derslerden sadece biri 9 (dokuz) öğrenciden fazlası tarafından seçilmişse 5 (beş) öğrenciden fazlası tarafından seçilen en fazla sayıya sahip olan ikinci ders de açılır.

d) Eşit tercihli derslerde yukarıdaki şartları sağlayamayanlar için Bölüm Kurulu karar verir.

e) Açılamayan dersi seçmiş öğrenciler kendi istekleri doğrultusunda açılmış olan diğer İhtisas Seçmeli derslerini alırlar.

Meslek Seçmeli I ve II dersleri öğrenci sınırlaması olmadan Bölümdeki tüm öğretim elemanlarınca açılır ve öğrenci tercihleri doğrultusunda bölümce dengeli bir şekilde dağıtım yapılır.

Sosyal Seçmeli ve Sınırlı Seçmeli Sosyal dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin %10’nu aşamaz. Seçmeli derslerin tümünün açılma durumu, öğretim yarıyılının başlangıcının ilk haftası içinde Bölümce karara bağlanır.

Öğrenciler kendi öğretim dalı ile ilgili öğretim programının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersleri, ilk defa almak kaydıyla, danışmanının ve Bölüm Kurulunun teklifi, Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile başka bir yüksek öğretim kurumundan ve/veya uzaktan eğitim kurumundan alabilir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11 — Öğrenci; yarıyıl başında, öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu dersler için ders kaydı yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kaldığı ders veya derslerin ön şart durumunda olduğu ön şartlı ders veya dersleri alamaz.

AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıllardan (DD) ve (DC) aldığı derslerden en çok ikisini tekrar alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Bölümlerin teklif edeceği ön şartlar dışında, Matematik I, Matematik II, derslerinin her ikisinden başarısız olan öğrenci, üst yarıyıllardaki sınırlı seçmeli temel mühendislik derslerini alamaz. Ayrıca Matematik I, Matematik II, Fizik I, Fizik II, Matematik III, Matematik IV, Bilgisayara Giriş ve Bilgisayar Programlama derslerinin birisinden başarısız olan öğrenci üst yarıyıllardaki İhtisas Seçmeli derslerini alamaz.

1. sınıfı bitirmiş, tekrarı olmayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.50 olan arasınıf öğrencileri ön şartlı olmayan üst yarıyıl programlarına ait derslerden ve yaz okulunda açılan derslerden en çok iki ders alabilirler. Bu şekilde alınan derslerin (ortak zorunlu dersler hariç) kredi toplamı her bir yarıyılda 8 krediyi geçemez. Öğrenciler ders kayıtlarını takip eden ilk iki hafta içerisinde almış oldukları dersleri danışman nezaretinde bırakabilirler. Danışmanlar, Seçmeli derslerin bırakılmasında öğrenci sayısının Madde 9'daki ders açılma sınırlarının altına inilmemesi şartını dikkate alırlar. Bırakılan dersin yerine, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartı ile, yeni dersler alınabilir. İlk iki hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem görür. Ancak öğrenci, başarısız olduğu seçmeli dersin ilgili müteakip dönemde açılmaması halinde, başka bir seçmeli ders alabilir."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12 — Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yüksek öğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer Yüksek Öğretim Kurumlarından ve / veya uzaktan eğitim kurumlarından alınan derslerin geçer notlarının bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre, M (muaf) ile değerlendirilebilmesi için, Dekanlığa muafiyet istediği dersleri içeren bir dilekçe ve ekinde onaylı not döküm belgesinin aslı ile başvurması gerekir. Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Muafiyet isteği Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve sonuçlandırılır."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 13 — Teorik derslerin, uygulamalar, laboratuar ve benzeri çalışmaların %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci başarısız sayılır. Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, yarıyılın son haftası içinde ilan edilir. Öğrenci, kaydını yaptırdığı derslere devam etmek zorundadır.

Bölümler ders programlarını hazırlarken alt ve üst sınıfların derslerinin çakışmamasını sağlamalıdır. Bu mümkün değilse Bölümler program yaparken ön şartlı dersler ve ön şart olan dersleri çakıştırmalıdır. Buna rağmen, öğrenci içinde bulunulan yarıyılda alınacak ders saatlerinin, tekrarlanacak ders saatleriyle çakışması halinde, öncelikle tekrara kaldıkları dersleri almak zorundadır. Çakışmalar sebebiyle derslere kayıt yaptıramama, eğitim-öğretim sürelerindeki üst sınırların işlemesini engellemez."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 14 — Sınavlar kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, ek tek ders sınavı, ek sınav, mazeret sınavı , muafiyet sınavı ve mezuniyet AGNO baraj sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Bütünleme sınavı yapılmaz.

Öğrenciler yarıyıl ara sınav ve çalışmalarından başka, yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar.

Ara sınav ortalamasının ders notuna etkisi %70, yarıyıl sonu sınavının etkisi ise %30 dır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile Yabancı Dil dersleri "Atatürk Üniversitesi Ortak Zorunlu Dersler Öğretim ve Sınav Yönergesi"ne göre yürütülür.

Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır puan almış sayılır. Ayrıca, öğrencilerin, puanlamaya tabi tutulan ödev, seminer, panel gibi yarıyıl içi etkinliklerinden yapmadıkları veya katılmadıkları da aynı şekilde değerlendirilir.

Yarıyıl içi sınavları ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavı puanları 100 puan üzerinden verilir.

a) Ara Sınavı : Her ders için yarıyılda en az 1(bir) ara sınavı yapılır. Zorunlu ikinci ara sınav ve diğer ara sınavlar ise o dersin içinde yapılan toplamı en az 4 (dört) adet kısa süreli sınav ve/veya öğrencinin tek olarak yapacağı ödevlerin-projelerin ortalamasından oluşur. Laboratuar, uygulama ve atölye çalışmaları için ara sınav yapılmaz, bunların yarıyıl içindeki değerlendirilmeleri ara sınav yerine geçer. Öğretim yarıyılının 9 uncu ve 10 uncu haftalarında 1. ara sınavları yapılır. Puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları, etkinliğin yapılma tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde ilan edilir. Ara sınav ortalaması, yarıyıl sonu sınavı döneminden en az bir hafta önceden ilan edilir. Arasınavlar 1(bir) ders saatidir. Kısa süreli sınavlar 15(on beş) dakika içinde tamamlanan etkinliklerdir.

b) Yarıyıl Sonu Sınavı : Yarıyıl sonu sınavları, derslerin bitiminden bir hafta sonra başlar. Ders kaydı yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve/veya uygulamalarda başarılı olan öğrenciler bu sınavlara girer. Yarıyıl sonu sınavları 2(iki) ders saatidir. Ancak Teknik Resim dersleri için bu süre arttırılabilir.

c) Ek Tek Ders Sınavı : Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş ancak tek dersten (F) alarak başarısız olmuş öğrenciler, dilekçe ile baş vurmaları halinde Dekanlık kararı ile bu tek dersin ek tek ders sınavına, bu dersten başarısız oldukları yarıyıl sınav dönemi sonunda girerler. Ek tek ders sınavı hakkını her öğrenci bir kez kullanabilir. Ek tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmaksızın sadece ek tek ders sınavında aldığı puana göre belirlenir.

d) Ek Sınav : Kanunlarla verilmiş azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere sınav şartlarını yerine getirmiş olmak koşuluyla, dilekçe ile baş vurmaları halinde, Dekanlık kararı ile, bu yönetmeliğin 24. maddesi kapsam ve koşullarında iki ek sınav hakkı verilir.

Öğrenciler ek sınav haklarını kanunlarla verilmiş azami sürelerini tamamladıkları yarıyılı izleyen sınav dönemleri sonunda bir sonraki dönem başlamadan önce uygun görülen tarihlerde kullanırlar.

Uygulamalı ve uygulaması olan derslerle ilgili ek sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.

e) Mazeret Sınavı : Ara sınavlara ve yarıyıl sonu sınavlarına Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır. Mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenler sınav haklarını, Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanırlar.

f) Muafiyet Sınavı: Fakültemize yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu Yabancı Dil dersinden öğretim yılı başında açılan sınavdır.

g) Mezuniyet AGNO Baraj Sınavı : Son yarıyılda F notu almadıkları halde, AGNO’ları 2.00’ın altına düşen öğrencilere son iki yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 16 — Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin başarı durumları, yarıyıl sonu sınavının yapıldığı tarihi izleyen on gün içinde, Bölüm Başkanlığınca Dekanlığa bildirilir. Sonuçlar Dekanlıkça duyurulur.

Bulundukları yarıyıl sonu itibari ile bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden, AGNO su 3.00 - 3.49 arasında olanlar yarıyıl "Onur Öğrencisi" ; 3.50 - 4.00 arasında olanlar yarıyıl "Yüksek Onur Öğrencisi" sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonunda Dekanlıkça ilan edilir."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 17 — İlgili öğretim elemanı, yürüttüğü derse ait not listesi ile beraber sınav evrakını da Dekanlığa iletilmek üzere Bölüm Başkanlığına teslim eder. Dekanlık ayrı bir arşivde bu evrakı en az iki yıl tutmak zorundadır."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 18 — Bir sınavın veya yarıyıl içi çalışmasının sonucuna, sonucun ilanı tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde, maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, Dekanlığa verilen bir dilekçe ile yapılır. Sınav kağıtlarında, ilgili öğretim elemanınca maddi bir hata tespit edilirse, bu hata Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile düzeltilir ve ilan edilir."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 19 — Sınavlarda kopya yapan, kopya girişiminde bulunan, kopya veren, kopya yapılmasına yardım eden veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı yada kopyaya yardım ettiği anlaşılan öğrenci, o sınavdan sıfır almış sayılır ve hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre disiplin kovuşturması açılır."

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 21 — Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında "bağıl değerlendirme sistemi" kullanılır. Bu değerlendirmede, dersin öğretim elemanı, yarıyıl sonu sınavlarına giren öğrencilerin, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirmeleri sonunda aldıkları puanların aritmetik ortalamasını ve istatistiksel dağılımını dikkate alır. İstatistiksel dağılımı Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Yönergesine göre yapılır. İlgili öğretim elemanı değerlendirme yaparken kendinin belirleyeceği Değerlendirmeye Katma Limiti (DKL) altındaki puanları değerlendirmeye almaz. DKL yüz üzerinden 25’i geçemez. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı dersi alan öğrenci sayısının %30’unu aşamaz.

Ayrıca, kesin kalma – koşullu geçme sınırı (F-DD Sınırı) için belirlenmiş Alt Limit (AL) de göz önüne alınır. Ham başarı puanları AL altında kalan öğrenciler F notu ile değerlendirilerek başarısız sayılırlar. Ancak puanları AL ve DKL arasında kalan öğrencilerin puanları diğer puanlarla birlikte istatistiksel değerlendirmeye katılır. AL’ nin değeri yüz üzerinden 30’dur.

Dersin sorumlu öğretim elemanı, bağıl değerlendirme sonunda yarıyıl sonu sınav tarihini izleyen on gün içinde, frekans dağılımını, DKL’ yi ve AL’ yi de gösteren başarı notlarının listesini ve sınavlara ait kağıtları (sorular dahil) Dekanlığa iletilmek üzere Bölüm Başkanlığına sunar. Yarıyıl sonu başarı notları Dekanlık tarafından ilân edilir. Fakülte Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde gerekçesi ile birlikte bir dersin başarı durumunun, yeniden değerlendirilmesine karar verebilir. Başarı notları ilan edildikten sonra, itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları şöyledir:

Sözel

Harfle

Ağırlık Katsayısı

Pekiyi

AA

4.00

-Pekiyi

BA

3.50

İyi

BB

3.00

-İyi

CB

2.50

Orta

CC

2.00

-Orta

DC

1.50

Başarısızlık sınırında

DD

1.00

Başarısız

F

0.00

Muaf

M

_

Geçer

G

_

Devamsız

D

_

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) notları, bu dersin "koşullu" olarak başarıldığını belirtir. (F) notu ise, başarısız öğrencilere verilir. (F) notu alan öğrenciler bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrarlarlar.

c) (M): Bir yükseköğretim kurumundan yatay geçişle kabul edilen veya Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri Yükseköğretim Programında almış oldukları ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kullanılır.

Dikey Geçişle gelen öğrencilerin intibak eğitiminde aldıkları derslerin geçer notu (M) notu ile değerlendirilir. Diğer Yükseköğretim Kurumlarında alınan derslere ait geçer notlara da M notu verilir.

d) (G): Ortak zorunlu dersler için kullanılır.

Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

e) (D) notu AGNO hesabında (F) notu işlemi görür. (D) ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyılda tekrar alınır."

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 22 — Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO), öğrencinin Fakültede öğrenimine başladığı andan itibaren tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saatinin başarı notunun ağırlık katsayısı ile - 21 inci maddede belirtildiği gibi- çarpılarak hepsinin toplanmasından elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır."

MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 24 — Mühendislik Fakültesinde öğrenim gören öğrencilere, öğrenimlerini tamamlamak için tanınacak azami süre yedi yıldır. Bu süre sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için sınav şartlarını yerine getirmiş olmak kaydıyla iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız olarak, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde bu Yönetmelikte başarılı sayılabilmeleri için ön görülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebi ile ilişkileri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı; not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dahil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere, diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi ve yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları halinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

Ek süre kullanan veya ara sınıflarda kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilerin girdikleri sınavlardaki başarı notu, yarıyıl içi etkinliklerden alınan puanlar dikkate alınmaksızın, sadece bu sınavın notuna göre belirlenir. Bu öğrencilerin başarı notlarının, istatistiksel dağılım içerisinde nasıl değerlendirileceği, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Yönergesine göre belirlenir.

Öğrencilerin mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. Bu Yönetmeliğin kayıt dondurmaya ilişkin hükümleri saklıdır. Bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yazılı haklı ve geçerli bir neden olmaksızın, bu Yönetmelikte yazılı şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin kaydı silinir."

MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

"f) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen diğer haller."

MADDE 18 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin (a),(b),(g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 26 — a) Öğrencinin üniversite hastaneleri veya (üniversite hastanelerince tasdik edilmiş) Devlet Hastanesi raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendinin 3 üncü paragrafı uyarınca öğrenim aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu Kararı ile ara verilmesi,

g) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddelerine göre öğrencinin, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet halinin bulunması,"

MADDE 19 — Aynı Yönetmeliğin 27 inci maddesinin (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

"b) Öğrencinin devamsızlığının hesaplanmasında, mazereti ( sağlık raporu dahil) dikkate alınmaz."

"c) Öğrenciler, mazeretli kabul edildikleri süre içinde sınavlara giremezler, girenlerin de sınavı geçersiz sayılır."

"d) Mazeretleri kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir."

MADDE 20 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 28 — Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış olmak koşuluyla yarıyılın ilk on iş günü içerisinde yapılır. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak sağlık raporuna dayalı kayıt dondurma işlemlerinde bu sınır geçerli değildir. Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yarıyıldan az olamaz. Öğrenci kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami kanuni öğrenim süresi, kayıt dondurma süresi kadar artırılır."

MADDE 21 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 29 — a) Öğrenciye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkanların doğması halinde Fakülte Yönetim Kurulunun Kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilebilir. İzinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

b) Kültürel ve sportif faaliyetlere üniversite adına katılacaklar ile 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 29 uncu maddesi gereğince yurtiçi ve yurtdışında müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar."

MADDE 22 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 30 — Her türlü tebligat; öğrencinin üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak ve tebliğ varakası Fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Fakülte Öğrenci İşlerine ve danışmanına bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin Fakültedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Öğrenciler, Fakülte Yönetimi tarafından yapılan yazılı duyuruları izlemekle yükümlüdürler. Öğrenciler usulüne uygun olarak yapılmış olan duyuruları görmediklerini ileri süremezler. Bu duyurular tebligat yerine geçer."

MADDE 23 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 32 — Öğrenciler Üniversite ve Fakülte içinde benzer bölümler ve birimler arası geçiş yapabilirler. Geçişlerle ilgili kurallar, Atatürk Üniversitesi Fakülte/Yüksekokullar ve Bölümler arası Yatay Geçiş Yönergesi ile belirlenir."

MADDE 24 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Çift Ana Dal Lisans Programı ve Yan Dal Programı

Madde 33 — Bir bölümün öğrencileri lisans öğrenimleri boyunca, Mühendislik Fakültesi içinde veya dışında kayıtlı oldukları bölümüne konu bakımından yakın olan başka bir bölümün derslerini aynı zamanda takip edebilirler. Bu eğitim öğretim programına " Çift Anadal Programı" denir.

Kayıtlı oldukları lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla takip edecekleri program "Yandal Programı" olarak adlandırılır.

Çift Anadal Programı ve Yandal Programı ile ilgili kurallar Çift Anadal Lisans Programı Yönergesi ve Yandal Programı Yönergesi ile belirlenir."

MADDE 25 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 35 — Mühendislik Fakültesinin bir eğitim-öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve AGNO’su en az 2.00 olan öğrencilere bu programın lisans diploması verilir. AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler istedikleri ve önceden başarmış oldukları son iki yılın dersleri için öğrencilik haklarından yararlanmamak ve öğrenim harcını yatırmak koşuluyla açılacak dersleri tekrarlarlar.

Son yarıyılda F notu almadıkları halde, AGNO’ları 2.00’ın altına düşen öğrenciler, son iki yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten mezuniyet AGNO baraj sınavına girerler. Bu sınav haklarını, takip eden yarıyıl başlangıcındaki ders kayıt haftasında kullanırlar. Bu sınava girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz.

Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler ilgili yönetmelikle belirlenir.

Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek, diplomanın kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, istemeleri halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular her hangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların Fakülteyle ilişiği kesilmiş sayılır."

MADDE 26 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 2 ek madde eklenmiştir.

"Dışardan Ders İzleme

Ek Madde 1 — Fakültedeki dersleri izlemesi uygun görülen kişilerin, belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla, Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde, açılan dersleri izlemelerine Fakülte Yönetim Kurulunca izin verilebilir. Bu kişiler kayıt yaptırdıkları dersler için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadırlar. Bu statüdekilere diploma verilmez, ancak istemeleri halinde kendilerine derse katılım belgesi verilebilir.

Diğer Üniversitelere Kayıtlı Öğrencilerin, Üniversitemizde Ders Almaları

Ek Madde 2 —Yurtiçi veya yurtdışı üniversitelerinde kayıtlı olan öğrenciler, ders almak istedikleri ilgili bölümün görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile gerekli koşulları yerine getirerek Fakültemizde ders alabilirler. Bu öğrenciler Fakültenin Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile diğer kurallarına uymakla yükümlüdürler. Bu statüdeki öğrencilere kayıt yaptırdıkları dersler için sadece not durum belgesi verilir."

Yürürlük

MADDE 27 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 — Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı yürütür.

—— • ——

Atatürk Üniversitesinden:

Atatürk Üniversitesi Erzurum Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Yüksek Öğretim Kurulu Kararları ve 1.3.2001 tarih ve 24333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Erzurum Sağlık Yüksek Okulu lisans eğitim-öğretimi veren bir yükseköğretim kurumu olup, sağlık hizmetlerinin:

a) Hemşirelik

b) Ebelik

c) Sağlık Memurluğu

olmak üzere üç bölüm halinde eğitim-öğretimini sürdürür. Eğitim-öğretimin hedefi, toplumun değişen sağlık ihtiyacının ışığı altında her türlü tıbbi bakım ve hizmeti verebilecek, araştırma ve uygulama yapabilecek mesleki bilgi, beceri, anlayış ve davranış kazandırmaktır. Ayrıca Sağlık Meslek Liselerinde öğretmenlik, hastane ve diğer kuruluşlarda sahası ile ilgili işlerde çalışmak ve yöneticilik yapabilmek üzere bilgi, beceri ve davranışla donatılmış hemşire, ebe ve sağlık memuru yetiştirmektir.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte kullanılan terimler aşağıda tanımlanmıştır.

a) İlgili Kurul: Erzurum Sağlık Yüksekokulu Kuruludur.

b) Yönetim Kurulu: Erzurum Sağlık Yüksek Okulu Yönetim Kuruludur.

c) Danışman: Danışman, öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere Müdür, İlgili Bölüm Başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanıdır. Bunların belirlenmesi ve görevleri ile ilgili esaslar bir yönerge ile düzenlenir.

d) Ders Kredisi: Haftada bir saat teorik ders bir, uygulama, laboratuar, bitirme çalışması, seminer, klinik v.b. çalışmaların iki saati bir kredi saati ifade eder.

e) Ön Şartlı Ders: Alınabilmesi için önceki yarıyılda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan derstir. Ön şartlı dersler ve ön şartlar, yüksekokul kurulun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

f) Zorunlu Dersler: Öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir.

g) Ortak Zorunlu Ders: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki Yabancı Dil dersleridir.

h) Seçmeli Dersler: Öğrencinin, danışmanını muvafakati ile ilgili kurullarca önerilen dersler arasından seçerek alabileceği derslerdir.

ı) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya 4 yıllık bir programı kapsayan yüksek öğretimdir.

i) Ara Sınavı: İlgili eğitim ve öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavlardır.

j) Yarıyıl Sonu Sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavlardır.

k) Mazeret Sınavı: Ara sınavlara ve yarıyıl sonu sınavlarına ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple katılamayanlar öğrenciler için açılan sınavlardır.

l) Ek Sınav: Kanunlarla verilmiş azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere, sınav şartlarını yerine getirmiş olmak kaydıyla, verilen iki sınav hakkıdır.

m) Ek Tek Ders Sınavı: Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş ancak tek dersten (F) alarak başarısız olmuş öğrenciye, bir defaya mahsus olmak üzere, tek derse kaldığı sınav dönemi sonunda kullanılmak üzere verilen sınav hakkıdır.

n) Muafiyet Sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu yabancı dil dersinden öğretim yılı başında açılan sınavdır.

o) Kısa Süreli Sınav: Yarıyıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan kısa süreli sınavlardır.

p) AGNO: "Ağırlıklı Genel Not Ortalaması" dır.

r) Mezuniyet AGNO Baraj Sınavı: Son yarıyıl (F) notu almadıkları halde, AGNO’ları 2,00’ın altına düşen öğrencilere son iki yarıyıl (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır.

Öğrenci İşleri

Madde 4 — Erzurum Sağlık Yüksek Okulu öğrencilerinin kayıt yenileme, kayıt silme ve yatay geçiş işlemleri ile diğer yüksek öğretim kurumlarından gelenlerin kabulü, intibakların yapılması, öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler konusunda yönetim kurulu yetkilidir.

Atatürk Üniversitesinde okumaya hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, kimlik kartlarının tanzimi ve tasdiki, öğrenci belgelerinin verilmesi ve dosyalarının tutulması ile diplomalarının düzenlenmesi işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Eğitim-Öğretim Dönemleri ve Akademik Takvim

Madde 5 — Erzurum Sağlık Yüksek Okulunda eğitim öğretim süresi 8 yarıyıldır. Eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl 14 haftadan az olamaz.

Gerekli görüldüğü durumlarda ilgili birimin yetkili kurullarının teklifi ve Senatonun kararıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulu Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Erzurum Sağlık Yüksekokuluna Giriş ve Kayıt Şartları

Madde 6 — Erzurum Sağlık Yüksekokuluna kayıt için aşağıdaki şartlar aranır.

a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak. Yabancı ülke liselerinden mezun olanlar için diploma denklikleri Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylanmış olmak.

b) Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) veya yabancı uyruklu öğrenci sınavı sonucunda, o öğretim yılında Erzurum Sağlık Yüksekokuluna kayıt hakkı kazanmış olmak.

c) Kayıt için ÖSYM tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda belirtilen belgeleri sağlamak.Yüksekokula kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt için başvurularını bizzat yaparlar. Ancak mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar noter vekaletnamesini haiz vekilleri veya kanuni temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, hangi yarıyılda olursa olsunlar, Yüksekokul ile ilişkileri kesilir. Söz konusu öğrenciler Yüksekokuldan ayrılmışlarsa kendilerine verilen tüm belgeler (diploma dahil) iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

Harçlar

Madde 7 — Öğrencilerin ödeyecekleri her türlü öğrenim ücretleri ve harçlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde Bakanlar Kurulunun her yıl belirleyeceği miktarlar üzerinden alınır.

Ders Kayıtları

Madde 8 — Ders kayıtları, eğitim-öğretimin başlamasından önceki 5 iş günü içinde yapılır. Öğrenci bu süre içerisinde katkı payını ödeyerek ve danışmanının gözetiminde ders kayıt formunu doldurarak kaydını o yarıyılda alacağı bütün dersler için yaptırmak zorundadır.

Belirtilen sürelerde katkı payını yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, kanunda belirtilen öğretim süresinden sayılır. Ancak süresi içinde ders kaydını yaptırmayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla ders kaydının yapılmasına ilgili yönetim kurulu karar verir. Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

Birbirini izleyen iki yarıyıl, üst üste ders kaydı yaptırmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

Öğretim Programları Uygulama ve Stajlar

Madde 9 — Dersler ve müfredatları ile dersleri verecek öğretim elemanları öğretim yılı başlamadan önce bilim ve ana bilim dalı kurullarınca belirlenir, bölüm kurullarında karara bağlanır ve ait olduğu öğretim yarıyılının başlama tarihinden en geç 3 hafta önce müdürlüğe bildirilir ve konu, ilgili kurullarda görüşülerek karara bağlanır.

Her programdaki toplam kredi miktarı, ortak zorunlu dersler hariç, en çok 140’dır. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen paket programların kredi toplamı bu sınırlamanın dışında tutulur. Öğretim programı, teorik dersler ve/veya uygulamalar, seminer, laboratuar, klinik çalışma ve staj çalışmasından oluşur.

Staj zorunluluğu olan programlarda staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar yönergelerle belirlenir.

Öğretim programlarında belirlenen tüm çalışmalar bu yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır. Yükseköğretim Kurulunca kredisi sıfır olarak belirlenmiş seçmeli dersler hariç her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Kredinin hesaplanmasında yarıyıl sisteminde, teorik derslerde, haftalık ders sayısı kadar; kredi verilir. Teorik ders saatlerinin dışında kalan ve haftalık ders programında yer alan her türlü uygulama ve laboratuar çalışmaları için yarıyıl sisteminde haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir. Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik saati ile uygulama ve laboratuar saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

Zorunlu ve Seçmeli Dersler

Madde 10 — Bir ders saatinin süresi 50 (elli) dakikadır.

Dersler "zorunlu " ve "seçmeli" derslerden oluşur.

Zorunlu dersler öğrencilerin eğitim-öğretim programı gereğince almak zorunda oldukları derslerdir.

Öğretim programında seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok % 25’ini geçmeyecek biçimde düzenlenir.

Seçmeli dersler meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler yanında diğer bölüm ve fakültelerde açılmış olan genel kültür ya da değişik alanlardaki derslerden de olabilir.Meslekle ilgili olmayan seçilmiş dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin % 10’unu aşamaz.

Öğrenciler kendi öğretim dalı ile ilgili öğretim programının ön gördüğü zorunlu ve seçmeli dersleri, ilk defa almak kaydıyla danışmanının ve bölüm kurulunun teklifi, Yüksek Okul Yönetim Kurulunun onayı ile başka bir Yükseköğretim Kurumundan ve/veya uzaktan eğitim kurumundan alabilir.

Ortak Zorunlu Dersler

Madde 11 — 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

Ders Alma ve Ders Bırakma

Madde 12 — Öğrenci yarıyıl başında öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu dersler için ders kaydı yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kaldığı ders veya derslerin ön şart durumunda olduğu dersleri alamaz 1. sınıfı bitirmiş, tekrarı olmayan ağırlıklı genel ortalaması en az 2.50 olan öğrenciler ön şartlı olmayan üst yarıyıl programlarına ait derslerden de alabilirler. Bu şekilde alınan derslerin (ortak zorunlu dersler hariç) kredi toplamı ilgili kurullarca belirlenir.

AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci alt yarıyıldan (DD) ve (DC) aldığı derslerden en çok ikisini tekrar alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Öğrenciler ders kayıtlarını takip eden ilk iki hafta içerisinde almış oldukları dersleri danışman nezaretinde bırakabilirler. Bırakılan dersin yerine, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartı ile, yeni dersler alınabilir.

Diğer Yükseköğretim Programlarında Alınan Dersi Transfer Etme

Madde 13 — Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce devam ettikleri yüksek öğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer yüksek öğretim kurumlarından ve/veya uzaktan eğitim kurumlarından alınan derslerin geçer notlarının bu yönetmeliğin 22 nci maddesine göre, ( M) muaf ile değerlendirilebilmesi için Müdürlüğe muafiyet istediği dersleri içeren bir dilekçe ve ekinde onaylı not döküm belgesinin aslı ile başvurması gerekir. Başvurular öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Muafiyet isteği ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

Devam Zorunluluğu

Madde 14 — Teorik derslerin, uygulamalar, laboratuar ve benzeri çalışmaların %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci başarısız sayılır.

Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, yarıyıl son haftası içinde ilan edilir.Devamını almamış öğrenci sınavlara giremez, girmiş olsa dahi notu iptal edilir.

Öğrenci kaydını yaptırdığı derslere devam etmek zorundadır.

Öğrenci her ne sebeple olursa olsun başarısız olduğu dersleri tekrar eder.

İçinde bulundukları yarıyılda alınacak ders saatlerinin, tekrarlanacak ders saatleriyle çakışması halinde, öncelikle tekrara kaldıkları dersleri almak zorundadırlar. Çakışmalar sebebiyle derslere kayıt yaptıramama, eğitim-öğretim sürelerindeki üst sınırların işlemesini engellemez.

Sınavlar

Madde 15 — Sınavlar kısa süreli sınav, ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, ek tek ders sınavı, ek sınav, mazeret sınavı, muafiyet sınavı ile mezuniyet AGNO Baraj Sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Bütünleme sınavı yapılmaz.

Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır puan almış sayılır. Ayrıca, öğrencilerin puanlamaya tabi tutulan ödev, seminer, panel gibi yarıyıl içi etkinliklerinden yapmadıkları yada katılmadıkları da aynı şekilde değerlendirilir.

Öğrenciler yarıyıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka, yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bu takdirde bir dersten yarıyıl içi çalışmalarının birbirlerine göre ağırlıklarının nasıl değerlendirilebileceği yetkili kurullarca karara bağlanır. Ara sınavların ve varsa laboratuar ve benzeri derse bağlı çalışmaların, ödev ve kısa süreli sınavların ortalamasının ders notuna etkisi %50, yarıyıl sonu sınavının etkisi ise % 50 dir. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile Yabancı Dil derslerinde en az birer ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu derslerin sınavlarının katkı oranları eşit olarak alınır. Teorik dersler ile uygulamalı ve uygulaması olan derslerin, yarıyıl içi sınavları, derse bağlı diğer çalışmalar, yarıyıl sonu sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Uygulaması olan ders bir bütün olup bu derslerin herhangi bir kısmından başarısız olmuş olan öğrenci, dersin tamamından başarısız sayılır ve dersi bütün olarak tekrar eder.

a) Ara sınavı : Her ders için bir yarıyılda en az 2 ara sınavı yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje dersi ve seminer için ara sınavı yapılmaz. Ayrıca bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuar ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınavı yerine geçebilir. Puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları etkinliğin yapılma tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde ilan edilir. Yarıyıl içi etkinliklerin puanlarının ortalaması yarıyıl sonu sınavı döneminden önce ilan edilir.

b) Yarıyıl Sonu Sınavı : Yarıyıl sonu sınavları, derslerin bitiminden bir hafta sonra başlar. Ders kaydı yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenciler bu sınavlara girebilir.

c) Ek Tek Ders Sınavı : Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş ancak tek dersten (F) alarak başarısız olmuş öğrenciler, dersin yarıyılına bakılmaksızın dilekçe ile baş vurmaları halinde Müdürlük kararı ile bu tek dersin ek tek ders sınavına girerler. Ek tek ders sınavı hakkını her öğrenci bir kez kullanabilir. Ek tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu yarıyıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmaksızın sadece ek tek ders sınavında aldığı puana göre değerlendirilir.

d) Ek Sınav :Kanunlarla verilmiş azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere sınav şartlarını yerine getirmiş olma koşuluyla, dilekçe ile baş vurmaları halinde, ilgili Müdürlük kararı ile, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi kapsam ve koşullarında iki ek sınav hakkı verilir.

Öğrenciler ek sınav haklarını kanunlarla verilmiş azami sürelerini tamamladıkları yarıyılı izleyen sınav dönemleri sonunda uygun görülen bir sonraki dönem başlamadan önceki tarihlerde kullanırlar.

Uygulamalı ve uygulaması olan derslerle ilgili ek sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği ilgili yönetim kurulunca belirlenir.

e) Mazeret Sınavı : Ara sınavlara ve yarıyıl sınavlarına ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler sınav haklarını ilgili yönetim kurulunca belirlene tarihler arasında kullanırlar.

f) Muafiyet sınavı: Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu yabancı dil dersinden yarıyıl başında bir sınav açılır. Bu sınav Atatürk Üniversitesi Dil Muafiyet Sınavı Yönergesine göre yapılır.

g) Mezuniyet AGNO Baraj Sınavı: Son yarıyılda (F) notu almadıkları halde AGNO‘ları 2,00’ın altına düşen öğrencilere son iki yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır.

Sınav Programları

Madde 16 — Sınav programları (kısa süreli sınavlar hariç), Bölüm Başkanlıklarınca hazırlanır ve sınavlardan en az 15 gün önce ilan edilir. Sınav günleri ve yerleri Müdürlüğün bilgisi olmadan değiştirilemez. Milli ve Dini Bayramlar dışındaki Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir.

Başarı Durumlarının İlanı

Madde 17 — Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin başarı durumları, yarıyıl sonu sınavının yapıldığı tarihi izleyen on gün içinde, ilgili Bölüm Başkanlığınca Müdürlüğe bildirilir. Sonuçlar Müdürlükçe duyurulur.

Bulundukları yarıyıl sonu itibariyle bütün derslerini almış ve başarmış olacak öğrencilerden, AGNO’su 3,00-3,49 arasında olanlar yarıyıl "Onur Öğrencisi"; 3,50-4,00 arasında olanlar yarıyıl "Yüksek Onur Öğrencisi " sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonunda Müdürlük tarafından ilan edilir.

Sınav Evrakının Saklanması

Madde 18 — İlgili öğretim elemanı, yürüttüğü derse ait başarı notlarının listesi ile beraber sınav evrakını da Bölüm Başkanlığına teslim eder. Müdürlük ayrı bir arşivde bu evrakı en az iki yıl tutmak zorundadır.

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 19 — Bir sınavın veya yarıyıl içi çalışmasının sonucuna, sonucun ilanı tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, Yüksekokul Müdürlüğüne verilen bir dilekçe ile yapılır. Sınav kağıtlarında, ilgili öğretim elamanınca maddi bir hata tespit edilirse, bu hata Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı düzeltilir ve ilan edilir.

Sınavlarda Kopya

Madde 20 — Sınavlarda kopya yapan, kopya girişiminde bulunan, kopya veren, kopya yapılmasına yardım eden veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı veya kopyaya yardım ettiği anlaşılan öğrenci, o sınavdan sıfır almış sayılır ve hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre disiplin kovuşturması açılır.

Başarı Notu

Madde 21 — Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde o derse ait yarıyıl içi çalışmalarından aldığı puanlar ile yarıyıl sonu sınavında aldığı puanlar dikkate alınır.

Yarıyıl içi çalışmaların türleri (yarıyıl içi sınavları, derslere devam durumu, uygulama, ödev, proje, staj, seminer, laboratuar vb.) ve yarıyıl içi çalışmalarıyla yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranı Madde 15’deki sınırlar içinde yetkili kurullarca belirlenir.

Başarı Notunun Hesaplanması

Madde 22 — Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında "bağıl değerlendirme sistemi" kullanılır. Bu değerlendirmede, dersin öğretim elemanı yarıyıl sonu sınavlarına giren öğrencilerin, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirmeleri sonunda aldıkları puanların aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımını dikkate alır. İstatistiksel dağılımın nasıl yapılacağı bir yönerge ile belirlenir. İlgili öğretim elemanı değerlendirme yaparken Değerlendirmeye Katma Limiti (DKL) altındaki puanları değerlendirmeye almaz. DKL yüz üzerinden 25’i geçemez. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı dersten devam alan öğrenci sayısının %30’nu aşamaz.

Ayrıca, kesin kalma – koşullu geçme sınırı (F-DD Sınırı) için belirlenmiş Alt Limit (AL) de göz önüne alınır. Ham başarı puanları AL altında kalan öğrenciler F olarak değerlendirilerek başarısız sayılırlar. Ancak puanları AL ve DKL arasında kalan öğrencilerin puanları birlikte istatistiksel değerlendirmeye katılır. AL’ nin değeri 30’dur .

Dersin sorumlu öğretim elemanı, bağıl değerlendirme sonunda yarıyıl sonu sınav tarihini izleyen on gün içinde, frekans dağılımını, DKL’ yi ve AL’ yi de gösteren başarı notlarının listesini ve sınavlara ait kağıtları (sorular dahil) Bölüm Başkanlığına sunar. Yarıyıl sonu başarı notları Müdürlük tarafından ilân edilir. Yüksekokul yönetim kurulu gerekli gördüğünde gerekçesi ile birlikte bir dersin başarı durumunun, dersin öğretim elemanınca yeniden değerlendirilmesine karar verebilir.

Başarı notları ilan edildikten sonra, itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişikler o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları şöyledir:

Sözel

Harfle

Ağırlık Katsayısı

Pekiyi

AA

4.00

-Pekiyi

BA

3.50

İyi

BB

3.00

-İyi

CB

2.50

Orta

CC

2.00

-Orta

DC

1.50

Başarısızlık sınırında

DD

1.00

Başarısız

F

0.00

Muaf

M

_

Geçer

G

_

Devamsızlık

D

_

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) notları, bu dersin "koşullu" olarak başarıldığını belirtir. (F) notu ise, başarısız öğrencilere verilir. (F) notu alan öğrenciler bu dersi verildiği ilk yarıyıl/yılda tekrarlarlar.

c) (M) Bir yükseköğretim kurumundan yatay geçişle kabul edilen veya Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri Yükseköğretim programında almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kullanılır.

Dikey geçişle gelen öğrencilerin intibak eğitiminde aldıkları derslerin geçer notları (M) notu ile değerlendirilir.

Diğer Yükseköğretim Kurumlarında alınan derslere ait geçen notlara da M notu verilir.

d) (G) Ortak zorunlu dersler için kullanılır.

Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler ağırlıklı genel not ortalaması hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

e) (D) notu, AGNO hesabında (F) notu işlemi görür. (D) ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyılda tekrar alınır.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)

Madde 23 — Ağırlıklı Genel Not Ortalaması, öğrencinin Yüksekokulda öğrenime başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyılda dahil olmak üzere o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saatinin başarı notunun ağırlık kat sayısı ile – 22 nci maddede belirtildiği gibi – çarpılarak hepsinin toplanmasından elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Başarısızlık Durumu

Madde 24 — Başarısız öğrencilerin tanımı: Başarı baraj notu en az 2.00’dir. AGNO’su üst üste 2 yarıyıl başarı baraj notunun altında olan öğrenciler başarısız duruma düşerler. Başarısız öğrenciler üst yarıyıldan yeni ders alamazlar. Ancak, daha önce başarısız ya da koşullu olarak başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra sıra ile (DD) ve (DC) aldıkları dersleri AGNO’su 2.00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrarlarlar. Danışmanlar öğrencilerin ders alımında, kayıtlara yardımcı olmakla ve AGNO hesaplarına göre kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler. Ders tekrarı ile AGNO’larını başarı baraj notuna eşitleyen ve bu notun üstüne çıkaran öğrenciler normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır.

Öğrenciler, (F) aldıkları dersleri tekrar ederler. Herhangi bir yarıyıl sonunda o zamana kadarki, AGNO’su başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarına yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurtdışı staj ve öğrencilerin yararlanabilecekleri burslara aday gösterilemez.

Eğitim-Öğretim Süresi ve Ek Süreler

Madde 25 — Erzurum Sağlık Yüksekokulu öğrencilerine öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre yedi yıldır. Ancak bu süre sonunda mezun olabilmek için sınav şartlarını yerine getirmiş olmak kaydı ile son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız ,başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebi ile ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere son iki sınıfın diledikleri derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce almamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim –öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler. Ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen ve I. sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dahil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları halinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

Ek süre kullanan veya ara sınıflarda kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi etkinliklerden alınan puanlar dikkate alınmaksızın, sadece bu sınavın notuna göre belirlenir, bu öğrencilerin başarı notlarının, istatistiksel dağılım içerisinde nasıl değerlendirileceği bir yönerge ile belirlenir.

Öğrencilerin mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. (Bu Yönetmeliğin kayıt dondurmaya ilişkin hükümleri saklıdır). Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde yazılı haklı ve geçerli bir neden olmaksızın, bu Yönetmelikte yazılı şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin kaydı silinir.

Kayıt Silme ve Sildirme

Madde 26 — Öğrencilerin yazılı olarak kayıtlarının silinmesini istemeleri dışında, aşağıda belirtilen hallerde yüksekokul yönetim kurulları kararı ile de kayıtları silinir.

a) Kanunun öngördüğü süreler içerisinde başarı sağlayamamak veya başarı sağlayamayacağı anlaşılmış olmak.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre üniversiteden çıkarılma cezası almış olmak.

c) Mazeretsiz olarak süresi içerisinde iki defa üst üste ders kaydını yaptırmamış olmak.

d) Kanunla verilen sınırsız sınav hakkını üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç kullanmamış olmak.

e) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen diğer haller.

Mazeretlerde Haklı ve Geçerli Nedenler

Madde 27 — Aşağıda belirlenen haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde yüksekokul müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

a) Öğrencinin Üniversite hastaneleri veya (Üniversite hastanelerince tasdik edilmiş) devlet hastanesi raporları ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin d/2 fıkrasının 3 üncü bendi uyarınca öğrenim aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi,

c) Mahalli en büyük mülki amirce verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

d) Birinci derece hısımların ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin, öğrenimine ara vermek zorunda olduğunun belgelenmesi ve yönetim kurulunca kabul edilmesi,

e) Ekonomik nedenlerle yönetim kurulunca, izinli olarak öğrencinin eğitim- öğretimine ara verilmiş olması,

f) Öğrencinin tutuklu veya gözlem altında olması,

g) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddelerine göre öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet halinin bulunması.

h) Yüksekokul yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer haller.

Madde 28 — Yüksekokul yönetim kurulunca kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır.

a) Haklı ve geçerli nedenlerle mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, Yüksekokul yönetim kurulları kararı ile dondurulur.

b) Öğrencinin devamsızlığının hesaplanmasında, mazereti (sağlık raporu dahil) dikkate alınmaz.

c) Öğrenciler, mazeretli kabul edildikleri süre içinde sınavlara giremez, girenlerin sınavı geçersiz sayılır.

d) Mazeretleri kabul edilen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

Kayıt Dondurma

Madde 29 — Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış olmak koşuluyla yarıyılın ilk on iş günü içerisinde yapılır. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak sağlık raporuna dayalı kayıt dondurma işlemlerinde bu sınır geçerli değildir. Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yarıyıldan az olamaz. Öğrenci kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azamı kanuni öğrenim süresi, kayıt dondurma süresi kadar artırılır.

İzin

Madde 30 — a) Öğrenciye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkanların doğması halinde yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun onayı ile izin verilebilir. İzinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

b) Kültürel ve sportif faaliyetlere üniversite adına katılacaklar ile 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 29 uncu maddesi gereğince milletlerarası seviyede yurtiçi ve yurtdışında müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar.

Tebligat ve Adres Bildirme

Madde 31 — Her türlü tebligat; öğrencinin üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak ve tebliğ varakası ilgili yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu yüksekokullarının ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Öğrenciler Yüksekokul tarafından yazılı duyuruları izlemekle yükümlüdürler. Öğrenciler usulüne uygun olarak yapılmış olan duyuruları görmediklerini ileri süremezler. Bu duyurular tebligat yerine geçer.

Yatay ve Dikey Geçişler

Madde 32 — Yatay ve dikey geçişler Yükseköğretim Kurulunun ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

Üniversite İçi Bölüm ve Birim Değiştirme

Madde 33 — Öğrenciler Üniversite içinde benzer bölümler ve birimler arası geçiş yapabilirler. Geçişler Atatürk Üniversitesi Fakülteler/Yüksekokullar ve Bölümler Arası Yatay Geçiş Yönergesine göre yapılır.

Çift Ana Dal Lisans Programı ve Yan Dal Programı

Madde 34 — Bir bölümün/programın öğrencileri lisans öğrenimleri süresince, aynı Yüksekokul içinde veya dışında kayıtlı oldukları bölümüne konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans öğrenimini, aynı zamanda takip edebilirler. Bu eğitim – öğretim programına " Çift – Ana Dal Programı " denir.

Kayıtlı oldukları lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla takip edecekleri program "Yan Dal Programı" olarak adlandırılır.

Çift Ana Dal Programı ve Yan Dal Programı ile ilgili kurallar Çift – Ana Dal Lisans Yönergesi ve Yan Dal Yönergesi ile belirlenir.

Dışardan Ders İzleme

Madde 35 — Yüksekokuldaki dersleri izlemesi uygun görülen kişiler ile diğer üniversite öğrencilerinin belirli konularda ilgilerini artırmak amacıyla, Üniversite Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslar çerçevesinde açılan dersleri izlemesine Yüksekokul Yönetim Kurulu’nca izin verilebilir. Bu öğrenciler kayıt yaptırdıkları ders için bütün kurallara uymak zorundadırlar. Bu statüdeki kişilere diploma verilmez, ancak istemeleri halinde ders katılım belgesi verilebilir.

Diğer Üniversitelere Kayıtlı Öğrencilerin, Yüksekokulumuzdan Ders Almaları

Madde 36 — Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler, ders almak istedikleri ilgili bölümün görüşü ve Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile, gerekli koşulları yerine getirerek yüksekokulumuzda ders alabilirler. Bu öğrenciler ders kaydı yaptırdıkları Yüksekokulumuzun Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile diğer kurallarına uymakla yükümlüdürler. Bu statüdeki öğrencilere kayıt yaptırdıkları dersler için sadece not durum belgesi verilir.

Mezuniyet Tarihi

Madde 37 — Öğrencinin mezuniyet tarihi başarılı olduğu son sınavının yapıldığı gündür. Ancak, bu tarihe kadar staj, bitirme ödevi, benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Mezuniyetleri, müteakip akademik yıla taşan öğrenciler ise o yarıyılın da katkı payını öderler.

Diplomalar ve Verilme Koşulları

Madde 38 — Erzurum Sağlık Yüksekokulunun bir eğitim- öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve AGNO’su en az 2.00 olan öğrencilere bu programın lisans veya ön lisans diploması verilir. AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler istedikleri ve önceden başarmış oldukları son iki yılın dersleri için öğrencilik haklarından yararlanmamak ve öğrenim harcını yatırmak koşuluyla açılacak dersleri tekrarlarlar.

Son yarıyılda (F) notu almadıkları halde, AGNO’ları 2,00’ın altına düşen öğrenciler son iki yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten mezuniyet AGNO baraj sınavına girerler. Bu sınav haklarını, takip eden yarı yıl başlangıcını ders kayıt haftasında kullanırlar. Bu sınava girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz.

Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler ilgili yönetmelikle belirlenir.

Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek, diplomanın kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

Bir lisans programının en az ilk dört yarıyıl bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, istemeleri halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular her hangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların üniversiteyle ilişiği kesilmiş sayılır.

Yüksekokuldan Ayrılma

Madde 39 — Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, bir dilekçe ile başvururlar. Kaydı silinen öğrenciye kayıt evrakı içinde verdiği diploma, isteği üzerine geri verilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 40 — 25 Ekim 1997 tarih ve 23151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Erzurum Sağlık Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliği", bu Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden önce Yüksekokula kaydolmuş olan öğrenciler, eski Yönetmelik hükümlerine göre eğitim ve öğrenimlerini sürdüreceklerdir. Ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki yıllarda kayıt yaptırmış öğrencilerden:

a) Kayıt dondurmuş olanlar,

b) Herhangi bir sebeple birinci sınıfın derslerinin %70’den fazlasını tekrar etmek durumunda olanlar, bu Yönetmelik hükümlerine tabi olarak öğrenimlerini sürdürürler.

Yürürlük

Madde 41 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 42 — Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Sağlık Yüksek Okulu Müdürü yürütür.

—— • ——

Atatürk Üniversitesinden:

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunun kayıt, eğitim - öğretim ve sınavlarında uygulanacak esasları düzenlemektir.

Hemşirelik Yüksekokulu’nda eğitim-öğretim sekiz yarıyıl süreli olup programı başarı ile tamamlayanlara "Hemşirelikte Lisans Diploması" verilir.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte geçen terimler aşağıda tanımlanmıştır.

a) Yüksekokul: Hemşirelik Yüksekokulu

b) Müdürlük: Hemşirelik Yüksekokulu Müdürlüğü

c) İlgili Kurul: Hemşirelik Yüksekokulu Kurulu

d) İlgili Yönetim Kurulu: Hemşirelik Yüksekokulu Yönetim Kurulu

e) Lisans: Dört yıllık bir programı kapsayan yüksek öğretimdir.

f) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere Müdür tarafından görevlendirilen öğretim elemanıdır. Bunların belirlenmesi ve görevleri ile esaslar bir yönergeyle düzenlenir.

g) Ders Kredisi: Haftada bir saat teorik ders kredi saati, uygulama, laboratuar, klinik uygulama vb. çalışmaların iki saati bir kredi saati ifade eder.

h) Ön Şartlı Ders: Alınabilmesi için önceki yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan derstir. Ön şartlı dersler ve ön şartlar ana bilim dalının teklifi, Yüksekokul Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

ı) Zorunlu Dersler: Öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir.

i) Ortak Zorunlu Ders: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleridir.

j) Seçmeli Ders: Öğrencinin danışmanının muafakatı ile önerilen dersler arasından seçerek alacağı derslerdir.

k) Ara Sınav: İlgili eğitim ve öğretimin öngördüğü derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavlardır.

l) Yarıyıl Sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavlardır.

m) Mazeret Sınavı: Ara sınavlara ve yarıyıl sonu sınavlarına Yüksekokul Yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılmayan öğrenciler için açılan sınavlardır.

n) Ek Sınav: Kanunlarla verilmiş azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere, sınav şartlarını yerine getirmiş olmak kaydıyla verilen iki sınav hakkıdır.

o) Ek Tek Ders Sınavı: Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş; ancak tek dersten ( F ) alarak başarısız olmuş öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere tek derse kaldığı sınav dönemi sonunda kullanılmak üzere verilen sınav hakkıdır.

p) Muafiyet Sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu yabancı dil dersinden öğretim yılı başında açılan sınavdır.

r) Kısa Süreli Sınav: Yarıyıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde veya uygulama sırasında yapılan kısa süreli sınavlardır.

s) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasıdır.

t) Mezuniyet AGNO Baraj Sınavı: Son yarıyılda (F) notu almadıkları halde, AGNO’ları 2,00’ın altına düşen öğrencilere son iki yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır.

Öğrenci İşleri

Madde 3 — Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin kayıt yenileme,kayıt silme ve yatay geçiş işlemleri ile diğer yüksek öğretim kurumlarından gelenlerin kabulü,intibaklarının yapılması, öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler konusunda Yüksekokul Yönetim Kurulu yetkilidir.

Hemşirelik Yüksekokulunu okumaya hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, kimlik kartlarının tanzimi ve tasdiki, öğrenci belgelerinin verilmesi ve dosyaların tutulması ile diplomaların düzenlenmesi işlemleri Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Eğitim-Öğretim Dönemleri ve Akademik Takvim

Madde 4 — Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl 14 haftadan az olamaz.

Yüksekokulun bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, en geç Mayıs ayı içinde Üniversite Senatosunca belirlenir.

Gerekli görüldüğü durumlarda yüksekokul kurulunun teklifi ve Üniversitenin yetkili kurullarının kararıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulu, Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hemşirelik Yüksekokuluna Giriş ve Kayıt Şartları

Madde 5 — Hemşirelik Yüksekokulu’na kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak. Yabancı ülke liselerinden mezun olanlar için diploma denklikleri Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak.

b) Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) veya yabancı uyruklu öğrenci sınavı sonucunda, o öğretim yılında Hemşirelik Yüksekokuluna kayıt hakkı kazanmış olmak

c) Kayıt için ÖSYM tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda belirtilen belgeleri sağlamak. Yüksekokula kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt için başvurularını bizzat yaparlar. Ancak mazeretleri sebebiyle bizzat başvurmayan adaylar noter vekaletnamesini haiz vekilleri veya kanuni temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

d) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, hangi yarıyılda olursa olsunlar, Yüksekokul ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler Yüksekokuldan ayrılmışlarsa kendilerine verilen tüm belgeler (diploma dahil) iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

Harçlar

Madde 6 — Öğrencilerin ödeyecekleri her türlü öğrenim ücretleri ve harçlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde Bakanlar Kurulunun her yıl belirleyeceği miktarlar üzerinden alınır.

Ders Kayıtları

Madde 7 — Ders kayıtları eğitim-öğretim başlamasından önceki 5 iş günü içinde yapılır. Öğrenci bu süre içerisinde katkı payını ödeyerek danışmanının gözetiminde ders kayıt formunu doldurarak o yarıyıl alacağı bütün dersler için ders kaydı yaptırmak zorundadır. Bu süre içerisinde kaydını yaptırmayan öğrenci o yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre kanunda belirtilen öğretim süresinden sayılır. Ancak süresi içinde ders kayıtlarını yaptırmayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla ders kayıtlarının yapılmasına yönetim kurulu karar verir. Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

Madde 8 — İlgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve Yüksek Öğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Uygulama esasları yüksekokul kurullarınca hazırlanacak bir yönerge ile düzenlenir.

Öğretim Programları, Uygulama ve Laboratuar

Madde 9 — Dersler ve müfredatları ile dersleri verecek öğretim elemanları öğretim yılı başlamadan önce Yüksekokul Kurulunda belirlenir ve 3 hafta önce Müdürlüğe bildirilir.

Öğretim programı; teorik, laboratuar, uygulamalar ve seminerlerden oluşur.

Derslerin uygulamaları, Atatürk Üniversitesi Süleyman Demirel Tıp Merkezi Araştırma ve Uygulama Hastanelerinde, Anabilim dalının önerisi ve Yüksekokul Müdürlüğünün onayı ile uygun görülen il merkezindeki diğer kuruluşlarda yapılabilir.

Yüksekokulumuzdan mezuniyet için alınması gerekli toplam kredi miktarı ortak zorunlu dersler hariç en fazla 140 dır. Kredinin hesaplanmasında yarıyıl sisteminde teorik derslerde, haftalık ders sayısı kadar; teorik ders saatlerinin dışında kalan ve haftalık ders programında yer alan her türlü uygulama ve laboratuar çalışmaları için haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir. Bir dersin kredisi, yarıyıl sisteminde o dersin haftalık teorik saati ile uygulama ve laboratuar saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

Bir yarıyıldaki ders ve uygulamaların toplamı 10 kredi saatten az olamaz.

Ders Türleri

Madde 10 — Bir ders saatinin süresi 50 (elli) dakikadır.

Dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.

Öğretim programında seçmeli dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin %25’ini geçemez.

Seçmeli dersler meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler yanında diğer bölüm ve fakültelerde açılmış olan genel kültür yada değişik alanlardaki derslerden de olabilir. Meslekle ilgili olmayan seçilmiş dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin %10’unu aşamaz.

Zorunlu dersler öğrencilerin eğitim-öğretim programı gereğince almak zorunda oldukları derslerdir.

Öğrenciler kendi öğretim dalı ile ilgili öğretim programının öngördüğü zorunlu dersleri ilk defa almak kaydıyla danışmanının ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile başka bir yükseköğretim kurumundan ve/veya uzaktan eğitim kurumundan alabilir.

Ortak Zorunlu Dersler

Madde 11 — 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

Ders Alma ve Bırakma

Madde 12 — Öğrenci yarıyıl başında öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu derslere ders kaydı yaptırmak zorundadır. Öğrenci kaldığı ders veya derslerin ön şart durumunda olduğu ön şartlı ders veya dersleri alamaz. Tekrarı olmayan ağırlıklı not genel ortalaması en az 2.50 olan ara sınıf öğrencileri, ön şartlı olmayan üst yarıyıl programlarına ait derslerden en çok iki ders daha alabilirler. Bu şekilde alınan derslerin (ortak zorunlu dersler hariç) kredi toplamı Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir.

AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıldan (DD) ve (DC) aldığı derslerden en çok ikisini tekrar alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Öğrenciler ders kayıtlarını takiben ilk iki hafta içinde almış oldukları dersleri danışman nezaretinde bırakabilirler. Bırakılan dersin yerine geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartı ile yeni dersler alınabilir.

Diğer Yükseköğretim Programlarında Alınan Dersi Transfer Etme

Madde 13 — Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce devam ettikleri yüksek öğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer Yükseköğretim Kurumlarından ve / veya uzaktan eğitim kurumlarından alınan derslerin geçer notlarının bu Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre M (Muaf) ile değerlendirilebilmesi için, Müdürlüğe muafiyet istediği dersleri de içeren bir dilekçe ve ekinde onaylı not döküm belgelerinin aslı ile başvurması gerekir. Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Muafiyet isteği Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

Devam Zorunluluğu

Madde 14 — Teorik derslerin, uygulamaların, laboratuar ve benzeri çalışmaların %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci başarısız sayılır. Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi yarıyılın son haftası içinde ilan edilir. Devamını almamış öğrenci sınavlara giremez, girmiş olsa dahi notu iptal edilir.

Öğrenci, kaydını yaptırdığı derslere devam etmek zorundadır.

İçinde bulundukları yarıyılda alınacak ders saatlerinin çakışması halinde, öncelikle tekrara kaldıkları dersleri almak zorundadırlar. Çakışmalar sebebiyle derslere kayıt yaptıramama eğitim-öğretim sürelerindeki üst sınırların işlemesini engellemez.

Sınavlar

Madde 15 — Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, ek tek ders sınavı, ek sınav, mazeret sınavı ve muafiyet sınavı ile mezuniyet AGNO baraj sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı,sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Bu sistemde bütünleme sınavı yapılmaz.

Öğrenciler yarıyıl içi ara sınav ve çalışmalardan başka, yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar.

Teorik dersler ile uygulaması olan derslerin yarıyıl veya yıl içi sınavları ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinden en az birer ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu derslerin sınavlarının katkı oranları eşit olarak alınır.

Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır puan almış sayılır. Ayrıca öğrencilerin puanlamaya tabi tutulan ödev, seminer, panel ve bunun gibi yarıyıl içi etkinliklerinden yapmadıkları veya katılmadıkları da aynı şekilde değerlendirilir.

a) Ara Sınav: Her ders için yarıyılda en az 2 ara sınavı yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje dersi, bitirme çalışması ve seminer için ara sınavı yapılmaz. Ayrıca bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuar, uygulamalar ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Bu durum öğrenciye daha önceden duyurulur. Puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları etkinliğin yapılma tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde ilan edilir. Ara sınavlar ortalaması yarıyıl sonu döneminden önce ilan edilir.

Uygulaması olan derslerde uygulama başarı kriterleri ders yönergesinde belirlenir. Uygulamadan başarılı öğrencilerin puanları ara sınav olarak kabul edilir. Uygulamadan başarısız öğrenciler sınava giremezler ve dersi tekrar ederler.

Ara sınavlar 1 ders saatidir.

b) Yarıyıl Sonu Sınavı: Ders kaydı yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenciler bu sınavlara girebilir.

Yarıyıl sonu sınavları 2 ders saatidir.

c) Ek Tek Ders Sınavı: Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş ancak tek dersten (F) alarak başarısız olmuş öğrenciler, dersin yarıyılına bakılmaksızın dilekçe ile baş vurmaları halinde Müdürlük kararı ile bu tek dersin ek tek ders sınavına Müdürlükçe belirlenen tarihte girerler.

d) Ek Sınav: Kanunlarla verilmiş azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere sınav şartlarını yerine getirmiş olma koşuluyla, dilekçe ile başvurmaları halinde, Müdürlük kararı ile, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi kapsam ve koşullarında iki ek sınav hakkı verilir.

Öğrenciler ek sınav haklarını kanunlarla verilmiş azami sürelerini tamamladıkları yarıyılı izleyen sınav dönemleri sonunda bir sonraki yarıyıl başlamadan önceki uygun görülen tarihlerde kullanırlar.

Uygulamalı ve uygulaması olan derslerle ilgili ek sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği Hemşirelik Yüksekokulu Yönetim Kurulunca belirlenir.

e) Mazeret Sınavı: Ara sınavlara ve yarıyıl sonu sınavlarına, Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır. Mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edilenler sınav haklarını Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanırlar.

f) Muafiyet Sınavı: Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu yabancı dil dersinden öğretim yılı başında bir sınav açılır. Bu sınav Atatürk Üniversitesi Dil Eğitimi-Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Yönergesine göre yapılır.

g) Mezuniyet AGNO Baraj Sınavı: Son yarıyılda (F) notu almadıkları halde, AGNO- ları 2.00’nın altına düşen öğrencilere son iki yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersden verilen birer sınav hakkıdır.

Sınav Programları

Madde 16 — Sınav programları Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanır ve sınavlardan en az 15 gün önce ilan edilir. Yarıyıl sonu sınavları derslerin bitiminden 1 hafta sonra başlar. Milli ve Dini Bayramlar dışındaki Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir.

Başarı Durumlarının İlanı

Madde 17 — Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin başarı durumları, yarıyıl sınavının yapıldığı tarihi izleyen on gün içinde ilgili öğretim elamanı tarafından Müdürlüğe bildirilir. Sonuçlar Müdürlükçe duyurulur.

Bulundukları bir yarıyıl sonu itibarı ile bütün derslerini almış ve başarmış öğrencilerden AGNO’su 3,00-3,49 arasında olanlar yarıyıl "Onur Öğrencisi" ; 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl "Yüksek Onur Öğrencisi" sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonunda Müdürlük tarafından ilan edilir.

Sınav Evrakının Saklanması

Madde 18 — İlgili öğretim elamanı, yürüttüğü derse ait başarı notlarının listesi ile beraber sınav evrakını da Müdürlüğe teslim eder. Müdürlük ayrı bir arşivde bu evrakı en az iki yıl tutmak zorundadır.

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 19 — Bir sınavın veya yarıyıl içi çalışmasının sonucuna, sonucun ilanı tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde, maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz Yüksekokul Müdürlüğüne verilen bir dilekçe ile yapılır. Sınav kağıtlarında, ilgili öğretim elemanınca maddi bir hata tespit edilirse bu hata Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.

Sınavlarda Kopya

Madde 20 — Sınavlarda kopya yapan, kopya girişiminde bulunan, kopya veren, kopya yapılmasına yardım eden veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı veya kopyaya yardım ettiği anlaşılan öğrenci, o sınavdan sıfır almış sayılır ve hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre disiplin kovuşturması açılır.

Başarı Notu

Madde 21 — Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde o derse ait yarıyıl içi çalışmalarından aldığı puanlar ile yarıyıl sonu sınavında aldığı puanlar dikkate alınır.

Yarıyıl içi çalışmaların türleri (yarıyıl içi sınavları, uygulama, ödev, proje, seminer, laboratuar vb.) ve yarıyıl içi çalışmalarıyla yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranı Madde 15’deki sınırlar içinde yetkili kurullarca belirlenir.

Ham başarı notu ara sınav notlarının ortalamasının %50’si ile yarıyıl sonu sınavının %50’sinin toplanmasıyla elde edilir.

Uygulaması olan derslerde uygulamanın başarı notuna etkisi madde 15’de belirlenmiştir.

Başarı Notunun Hesaplanması

Madde 22 — Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında "bağıl değerlendirme sistemi" kullanılır. Bu değerlendirmede, dersin öğretim elemanı yarıyıl sonu sınavlarına giren öğrencilerin, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirmeleri sonunda aldıkları puanların aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımını dikkate alır. İstatistiksel dağılımın nasıl yapılacağı bir yönerge ile belirlenir. İlgili öğretim elemanı değerlendirme yaparken kendinin belirleyeceği Değerlendirmeye Katma Limiti (DKL) altındaki puanları değerlendirmeye almaz. DKL yüz üzerinden 25’i geçemez. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı dersten devam alan öğrenci sayısının % 30’unu aşamaz.

Ayrıca, kesin kalma – koşullu geçme sınırı (F-DD Sınırı) için belirlenmiş Alt Limit (AL) de göz önüne alınır. Ham başarı puanları AL altında kalan öğrenciler F olarak değerlendirilerek başarısız sayılırlar. Ancak puanları AL ve DKL arasında kalan öğrencilerin puanları diğer puanlarla birlikte istatistiksel değerlendirmeye katılır. AL’nin değeri 30 dur.

Dersin sorumlu öğretim elemanı, bağıl değerlendirme sonunda yarıyıl sonu sınav tarihini izleyen on iş günü içinde, frekans dağılımını, DKL’ yi ve AL’ yi de gösteren başarı notlarının listesini ve sınavlara ait kağıtları (sorular dahil) Müdürlüğe sunar. Yarıyıl sonu başarı notları Müdürlük tarafından ilân edilir. Değerlendirmeye katkı limitini o dersin öğretim elemanı belirler.

DKL ve AL ham başarı puanı üzerinden belirlenir.

Başarı notları ilan dildikten sonra, itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları şöyledir:

Sözel

Harfle

Ağırlık Katsayısı

Pekiyi

AA

4.00

-Pekiyi

BA

3.50

İyi

BB

3.00

-İyi

CB

2.50

Orta

CC

2.00

-Orta

DC

1.50

Başarısızlık sınırında

DD

1.00

Başarısız

F

0.00

Muaf

M

_

Geçer

G

_

Devamsızlık

D

_

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) notları, bu dersin "koşullu" olarak başarıldığını belirtir. (F) notu ise, başarısız öğrencilere verilir. (F) notu alan öğrenciler bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrarlarlar.

c) M: Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul edilen veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri Yükseköğretim Programında almış oldukları ve Yönetim Kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kullanılır.

Dikey geçişle gelen öğrencilerin intibak eğitiminde aldıkları derslerin geçer notları (M) notu ile değerlendirilir.

Diğer Yükseköğretim Kurumlarından ve / veya uzaktan eğitim kurumlarından alınan derslere ait geçer notlara da (M) notu verilir.

d) G: Ortak zorunlu dersler için kullanılır.

Başarı notu (M) ve (G) ile takdir edilen dersler ağırlıklı genel not ortalaması hesabına alınmaz.

e) (D) notu alan, AGNO hesabında (F) notu işlemi görür. (D) ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyılda tekrar alınır.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)

Madde 23 — Ağırlıklı Genel Not Ortalaması, öğrencinin yüksekokulda öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyılda dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saatinin başarı notunun ağırlık katsayısı ile -22 nci maddede belirtildiği gibi- çarpılarak hepsinin toplanmasından elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılarak belirlenir.

Başarısızlık Durumu

Madde 24 — Başarısız öğrencilerin tanımı:

Başarı baraj notu en az 2.00’dir. AGNO’su üst üste 2 yarıyıl başarı baraj notunun altında olan öğrenciler başarısız duruma düşerler. Başarısız öğrenciler üst yarıyıldan yeni ders alamazlar. Ancak, daha önce başarısız ya da koşullu olarak başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra sıra ile (DD) ve (DC) aldıkları dersleri AGNO’su 2.00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrarlarlar. Danışmanlar öğrencilerin ders alımında, kayıtlara yardımcı olmakla ve AGNO hesaplarına göre kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler. Ders tekrarı ile AGNO’larını başarı baraj notuna eşitleyen ve bu notun üstüne çıkaran öğrenciler normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır.

Öğrenciler, (F) aldıkları dersleri tekrar ederler. Herhangi bir yarıyıl sonunda o zamana kadarki, AGNO’su başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarına yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurtdışı staj ve öğrencilerin yararlanabilecekleri burslara aday gösterilemez.

Eğitim - Öğretim Süresi ve Ek Süreler

Madde 25 — Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerine öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre yedi yıldır. Ancak bu süre sonunda mezun olabilmek için sınav şartlarını yerine getirmiş olmak kaydıyla son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere son iki sınıfın diledikleri derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getirmedikleri için ilişiği kesilen ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dahil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavına bakılmaksızın başvurmaları halinde her eğitim öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

Ek süre kullanan veya ara sınıflarda kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilerin başarı notu yarıyıl içi etkinliklerden alınan puanlar dikkate alınmaksızın, sadece bu sınavın notuna göre belirlenir. Bu öğrencilerin başarı notlarının istatistiksel dağılım içinde nasıl değerlendirileceği bir yönerge ile belirlenir.

Öğrencilerin mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde yazılı haklı ve geçerli bir neden olmaksızın, bu Yönetmelikte yazılı şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin kaydı silinir.

Kayıt Silme ve Sildirme

Madde 26 — Öğrencilerin yazılı olarak kayıtlarının silinmesini istemeleri dışında, aşağıda belirtilen hallerde Yüksekokul Yönetim Kurulları kararı ile de kayıtları silinir.

a) Kanunun öngördüğü süreler içerisinde başarı sağlayamamak veya başarı sağlayamayacağı anlaşılmış olmak.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre üniversiteden çıkarılma cezası almış olmak.

c) Mazeretsiz olarak süresi içerisinde iki defa üst üste ders kaydını yaptırmamış olmak.

d) Kanunla verilen sınırsız sınav hakkını üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç kullanmamış olmak.

e) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirlenen diğer haller.

Mazeretlerde Haklı ve Geçerli Nedenler

Madde 27 — Aşağıda belirlenen haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde yüksekokul müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

a) Öğrencinin üniversite hastaneleri veya (üniversite hastanelerince tasdik edilmiş) Devlet hastanesi raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin d/2 fıkrasının 3 üncü bendi uyarınca öğrenim aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi,

c) Mahalli en büyük mülki amirce verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

d) Birinci derece hısımların ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin, öğrenimine ara vermek zorunda olduğunun belgelenmesi ve yönetim kurulunca kabul edilmesi,

e) Ekonomik nedenlerle yönetim kurulunca, izinli olarak öğrencinin eğitim- öğretimine ara verilmiş olması,

f) Öğrencinin tutuklu veya gözlem altında olması,

g) Hüküm Muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddelerine göre, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet halinin bulunması,

h) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması nedeni ile askere alınması,

ı) Yüksekokul Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer haller.

Madde 28 — Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır.

a) Haklı ve geçerli nedenlerle mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, Yüksekokul Yönetim Kurulları kararı ile dondurulur,

b) Öğrencinin devamsızlığının hesaplanmasında, mazereti (sağlık raporu dahil) dikkate alınmaz,

c) Öğrenciler, mazeretli kabul edildikleri süre içinde sınavlara giremezler, girenlerin sınavı geçersiz sayılır,

d) Mazeretleri kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir.

Kayıt Dondurma

Madde 29 — Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış olmak koşuluyla yarıyılın (yılın) ilk on iş günü içerisinde yapılır. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak sağlık raporuna dayalı kayıt dondurma işlemlerinde bu sınır geçerli değildir. Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yarıyıldan az olamaz. Öğrenci kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenime devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami kanuni süresi, kayıt dondurma süresi kadar artırılır.

İzin

Madde 30 — a) Öğrenciye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkanların doğması halinde Yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun onayı ile izin verilebilir. İzinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

b) Kültürel ve sportif faaliyetlere üniversite adına katılacaklar ile 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 29 uncu maddesi gereğince yurtiçi ve yurtdışında müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar.

Tebligat ve Adres Bildirme

Madde 31 — Her türlü tebligat; öğrencinin üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak ve tebliğ varakası Yüksekokulda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu yüksekokulun ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Öğrenciler Yüksekokul Yönetimi tarafından yapılan yazılı duyuruları izlemekle yükümlüdürler. Öğrenciler, usulüne uygun olarak yapılmış olan duyuruları görmediklerini ileri süremezler. Bu duyurular tebligat yerine geçer.

Yatay ve Dikey Geçişler

Madde 32 — Yüksekokulumuza yapılacak yatay ve dikey geçişler Yükseköğretim Kurulunun ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

Üniversite İçi Bölüm ve Birim Değiştirme

Madde 33 — Öğrenciler Üniversite içinde benzer bölümler ve birimler arası geçiş yapabilirler. Geçişler Atatürk Üniversitesi Fakülteler/Yüksekokullar ve Bölümler Arası Yatay Geçiş Yönergesine göre yapılır.

Çift Ana Dal Lisans Programı ve Yan Dal Programı

Madde 34 — Bir bölümün öğrencileri lisans öğrenimleri süresince, aynı Yüksekokul içinde veya dışında kayıtlı oldukları bölümüne konu bakımından yakın olan başka bir bölümün derslerini aynı zamanda takip edebilirler. Bu eğitim-öğretim programına "Çift-Ana Dal Programı" denir.

Kayıtlı oldukları lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla takip edecekleri program "Yan Dal Programı" olarak adlandırılır.

Çift Ana Dal Programı ve Yan Dal Programı ile ilgili kurallar Çift – Ana Dal Lisans Programı Yönergesi ve Yan Dal Programı Yönergesi ile belirlenir.

Dışardan Ders İzleme

Madde 35 — Yüksekokuldaki dersleri izlemesi uygun görülen kişiler ile diğer üniversite öğrencilerinin belirli konularda ilgilerini artırmak amacıyla, Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde açılan dersleri izlemesine Yüksekokul Yönetim Kurulunca izin verilebilir. Bu öğrenciler kayıt yaptırdıkları ders için bütün kurallara uymak zorundadırlar. Bu statüdeki kişilere diploma verilmez, ancak istemeleri halinde kendilerine derse katılım belgesi verilebilir.

Diğer Üniversitelere Kayıtlı Öğrencilerin, Yüksekokulumuzdan Ders Almaları

Madde 36 — Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerinde kayıtlı olan öğrenciler Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile gerekli koşulları yerine getirerek Yüksekokulumuzdan ders alabilirler. Bu öğrenciler Yüksekokulumuzun Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile diğer kurallarına uymakla yükümlüdürler. Bu statüdeki öğrencilere kayıt yaptırdıkları dersler için sadece not durum belgesi verilir.

Mezuniyet Tarihi

Madde 37 — Öğrencinin mezuniyet tarihi başarılı olduğu son sınavının yapıldığı gündür. Ancak, bu tarihe kadar uygulama, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Mezuniyetleri, müteakip akademik yıla taşan öğrenciler ise o yarıyılın da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler.

Diplomalar ve Verilme Koşulları

Madde 38 — Hemşirelik Yüksekokulunun eğitim- öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, laboratuarları ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve AGNO’su en az 2.00 olan öğrencilere bu programın lisans diploması verilir. AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler istedikleri ve önceden başarmış oldukları son iki yılın dersleri için öğrencilik haklarından yararlanmamak ve öğrenim harcını yatırmak koşuluyla açılacak dersleri tekrarlarlar.

Son yarıyılda (F) notu almadıkları halde AGNO ları 2.00’ın altına düşen öğrenciler, son iki yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten mezuniyet AGNO barajı sınavına girerler. Bu sınav haklarını, takip eden yarıyıl başlangıcındaki ders kayıt haftasında kullanırlar. Bu sınava girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz.

Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler ilgili yönetmelikle belirlenir.

Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek, diplomanın kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

Hemşirelik lisans programının en az ilk dört yarıyıl veya iki yılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, istemeleri halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular her hangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların üniversiteyle ilişiği kesilmiş sayılır.

Yüksekokuldan Ayrılma

Madde 39 — Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvururlar. Kaydı silinen öğrenciye kayıt evrakı içinde verdiği diploma, isteği üzerine geri verilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 40 — 31 Aralık 1993 tarihli ve 21805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile daha sonra yayımlanan değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden önce Yüksekokula kaydolmuş öğrenciler eski Yönetmelik hükümlerine göre eğitim-öğretimlerini sürdüreceklerdir. Ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki yıllarda kayıt yaptırmış öğrencilerden :

a) Kayıt dondurmuş olanlar

b) Herhangi bir sebeple birinci sınıfın derslerinin %70’den fazlasını tekrar etmek durumunda olanlar bu yönetmelik hükümlerine tabi olarak öğrenimlerini sürdürürler.

Yürürlük

Madde 41 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 42 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü yürütür.

—— • ——

Atatürk Üniversitesinden:

Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 1/3/2001 tarih ve 24333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda Erzincan Eğitim Fakültesinin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uyulacak esasları düzenlemektir.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte kullanılan terimler aşağıda tanımlanmıştır.

a) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere dekan, ilgili bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanıdır. Bunların belirlenmesi ve görevleri ile ilgili esaslar bir yönerge ile düzenlenir,

b) Ders Kredisi: Haftada bir saat teorik ders bir kredi saati, okul deneyimi, öğretmenlik uygulaması, uygulama, laboratuar, seminer, atölye v.b. çalışmaların iki saati bir kredi saati ifade eder. Bir dersin toplam kredi saati, teorik saat sayısının tamamı ile uygulama saat sayısının yarısının toplamından oluşur.

c) Zorunlu Dersler: Öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir.

d) Ortak Zorunlu Ders: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, (İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programları ile Türkçe Bölümü Programları hariç) dersleridir.

e) Seçmeli Ders: Öğrencinin kendi isteği ile Fakülte Kurulunca önerilen dersler arasından seçerek alabileceği derslerdir.

f) Ön Şartlı Ders: Alınabilmesi için önceki yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan derstir. Ön şartlı dersler ve ön şart olan dersler, ilgili Anabilim Dalının teklifi Bölüm Kurulu görüşü, Fakülte Kurulu Kararı ile belirlenir.

g) Lisans: Ortaöğretimden sonra en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretimdir.

h) Ara sınavı: İlgili eğitim ve öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavlardır.

ı) Yarıyıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavlardır.

i) Mazeret Sınavı: Ara sınavlara ve yarıyıl sonu sınavlarına Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenle katılamayanlar için açılan sınavlardır.

j) Ek Sınav: Kanunlarla verilmiş azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere, sınav koşullarını yerine getirmiş olmak kaydıyla, verilen iki sınav hakkıdır.

k) Ek Tek Ders Sınavı: Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş ancak tek dersten (F) alarak başarısız olmuş öğrenciye, son kez olmak üzere, verilen sınav hakkıdır.

l) Kısa Süreli Sınav: Yarıyıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan kısa süreli sınavlardır.

m) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasıdır.

n) Mezuniyet AGNO Baraj Sınavı: Son yarıyılda (F) notu almadıkları halde, AGNO’ ları 2,00’ın altına düşen öğrencilere son iki yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır.

Öğrenci İşleri

Madde 3 — Fakülte öğrencilerinin kayıt yenileme, kayıt silme ve yatay geçiş işlemleri ile diğer yüksek öğretim kurumlarından gelenlerin kabulü, intibakların yapılması, öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler konusunda Fakülte Yönetim kurulu yetkilidir.

Erzincan Eğitim Fakültesini kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, kimlik kartlarının tanzimi ve tasdiki, askerliklerinin tecili, öğrenci belgelerinin verilmesi ve dosyalarının tutulması ile diplomalarının düzenlenmesi işlemleri, Atatürk Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin 2 nci paragrafının son cümlesi gereğince Erzincan Eğitim Fakültesi Dekanlığınca yürütülür.

Eğitim Öğretim Dönemleri ve Akademik Takvim

Madde 4 — Eğitim ve Öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-Öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl 14 haftadan az olamaz. Yarıyıl sonu sınavları bu sürenin dışındadır.

Fakültenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, Fakülte Kurulunun kararı Üniversite Senatosunun onayı ile en geç Mayıs ayı içinde belirlenir.

Gerekli görüldüğü durumlarda, ilgili bölümün görüşü, Fakülte Kurulunun önerisi ve Üniversitenin yetkili kurullarının onayı ile yaz okulu açılabilir. Yaz Okulu 18 Haziran 2002 tarih ve 24789 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğine göre yürütülür.

Fakülteye Giriş ve Kesin Kayıt

Madde 5 — Fakülteye kayıt için aşağıdaki koşullar aranır.

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak. Yabancı ülke liselerinden mezun olanlar için diploma denklikleri Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak.

b) Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) veya yabancı uyruklu öğrenci sınavı sonucunda, o öğretim yılında Eğitim Fakültesine merkezi yerleştirme sistemi ile kayıt hakkı elde etmiş olmak,

c) Güzel Sanatlar Bölümü (Resim İş Eğitimi-Müzik Eğitimi) ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne kayıt için ÖSYM’nin belirlediği koşullar çerçevesinde Fakültece yapılacak Özel Yetenek Sınavını başarmış olmak,

d) Kayıt için ÖSYM tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda belirtilen belgeleri sağlamak. Fakülteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt için başvurularını bizzat yaparlar. Ancak mazeretleri nedeniyle kendisi başvuramayan adaylar; Noter vekaletnamesini haiz vekilleri veya kanuni temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

e) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, hangi yarıyılda olursa olsunlar Fakülte ile ilişkileri kesilir. Söz konusu öğrenciler fakülteden ayrılmışlarsa kendilerine verilen tüm belgeler (diploma dahil) iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

Harçlar

Madde 6 — Öğrencilerin ödeyecekleri her türlü öğrenim ücretleri ve harçlar, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen temel ilkeler doğrultusunda Bakanlar Kurulunun her yıl belirleyeceği miktarlar üzerinden alınır.

Ders Kayıtları

Madde 7 — Ders kayıtları, eğitim-öğretim başlamasından öncesi 5 (beş) iş günü içinde yapılır. Öğrenci bu süre içerisinde katkı payını veya yasal süre içerisinde ikinci öğretim ücretini ödeyerek ve danışmanının gözetiminde veya internet üzerinden ders kayıt formunu doldurarak o yarıyılda alacağı bütün dersler için ders kaydı yaptırmak zorundadır.

Belirtilen sürelerde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, kanunda belirtilen öğretim süresinden sayılır. Ancak süresi içinde ders kaydını yaptırmayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin geçen sürenin de devamsızlıktan sayılması koşuluyla ders kaydının yapılmasına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

Birbirini izleyen iki yarıyıl üst üste ders kaydı yaptırmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

Madde 8 — Eğitim Fakültesinde Fakülte Kurulunun önerisi, Üniversite Senatosunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Uygulama esasları ayrı bir yönerge ile düzenlenir.

Öğretim Programları, Uygulama ve Okul Uygulamaları

Madde 9 — Fakültede kredi saatleri ve içerikleri Yükseköğretim Kurulunca belirlenen paket programlar uygulanmaktadır. Dersleri verecek öğretim elemanları ile ders yükleri ve bu programlarda yer alan seçmeli derslerin müfredatları öğretim yarıyılı başlamadan önce, bilim ve anabilim dalı kurullarınca belirlenir, bölüm kurullarında karara bağlanır ve ait olduğu yarıyılın başlama tarihinden en geç üç hafta önce Dekanlığa bildirilir, konu Fakülte Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması gibi formasyon dersleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yapılır ve Yükseköğretim Kurulunca yayınlanan Fakülte-Okul İşbirliği ve Aday Öğretmen Kılavuzu adlı kitapçıklardaki ilkelere göre yürütülür.

Zorunlu ve Seçmeli Dersler

Madde 10 — Bir ders saatinin süresi 50 (elli) dakikadır. Dersler zorunlu ve seçmeli olarak iki türlüdür. Seçmeli dersler, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları’nda sayısı ve kredisi belirtilen, öğrencinin kendi alanı dışındaki ilgi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda diğer bölümlerden kendi isteği ile aldığı derslerdir. Zorunlu hallerde seçmeli derslerden en fazla ikisi bölüm içerisinden verilir.

Öğrenciler kendi öğretim dalı ile ilgili öğretim programının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersleri, ilk defa almak kaydıyla, danışmanının ve bölüm kurulunun teklifi, Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile başka bir yükseköğretim kurumundan ve/veya uzaktan eğitim kurumundan alabilir.

Ortak Zorunlu Dersler

Madde 11 — 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Türkçe Eğitimi Bölümü programlarında kredili olarak verilir. Bu dersler adı geçen programlarda alan dersleri arasında yer alır.

Diğer programlardaki T.C. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

Ders Alma ve Ders Bırakma

Madde 12 — Öğrenci: yarıyıl başında, öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu dersler için ders kaydı yaptırmak zorundadır. Tekrarı olmayan, ağırlıklı genel ortalaması en az 2.50 olan ara sınıf öğrencileri ön şartlı olmayan üst yarıyıl programlarına ait derslerden en çok iki ders alabilirler. Bu şekilde alınan derslerin kredi toplamı Fakülte Kurulunca belirlenir.

AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıllardan (DD) ve (DC) aldığı derslerden en çok ikisini tekrar alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Öğrenciler ders kayıtlarını izleyen ilk iki hafta içerisinde almış oldukları dersleri danışman gözetiminde bırakabilirler. Bırakılan dersin yerine geçen sürenin devamsızlıktan sayılması koşulu ile yeni dersler alınabilir. İlk iki hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem görür. Ancak, öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin ardı sıra gelen dönemde açılmaması halinde başka ders seçilir.

Diğer Yükseköğretim Programlarında Alınan Dersi Transfer Etme

Madde 13 — Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yüksek öğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer yüksek öğretim kurumlarından ve/veya uzaktan eğitim kurumlarından alınan derslerin geçer notlarının bu Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre muaf (M) ile değerlendirilmesi için, dekanlığa muafiyet istediği dersleri içeren bir dilekçe ve ekinde onaylı not döküm belgesinin aslı ile başvurması gerekir. Başvurular kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Muafiyet isteği Fakülte yönetim kurulunca değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

Devam Zorunluluğu

Madde 14 — Teorik Derslerin, uygulamalar, laboratuar ve benzeri çalışmaların % 20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci başarısız sayılır. Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, yarıyılın son haftası içinde ilan edilir, bu öğrenciler yarı yıl sonu sınavına giremezler.

Öğrenci, kaydını yaptırdığı derslere devam etmek zorundadır.

İçinde bulundukları yarıyılda alınacak ders saatlerinin, tekrarlanacak ders saatleriyle çakışması halinde öncelikle tekrara kaldıkları dersleri almak zorundadırlar. Çakışmalar nedeniyle derslere kayıt yaptıramama eğitim- öğretim sürelerindeki üst sınırların işlemesini engellemez.

Sınavlar

Madde 15 — Sınavlar kısa süreli sınav, ara, yarıyıl sonu sınavı, ek tek ders sınavı, ek sınav, mazeret sınavı ve muafiyet sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Bütünleme sınavı yapılmaz.

Öğrenciler yarıyıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavlarına tabi tutulurlar. Bu takdirde bir dersten yarıyıl içi çalışmalarının birbirine göre ağırlıklarının nasıl değerlendirileceği ilgili bölümün teklifi ve Fakülte Kurulunun onayı ile belirlenir. Ara sınavların ve varsa laboratuar ve benzeri derse bağlı çalışmaların, ödev ve kısa süreli sınavların ortalamasının ders notuna etkisi % 60, yarıyıl sonu sınavının etkisi ise % 40 dir. İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Türkçe Eğitimi Bölümü dışındaki programlarda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinde en az birer ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu dersin sınavlarının katkı oranları eşit olarak alınır.

Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır puan almış sayılır. Ayrıca, öğrencilerin, puanlamaya tabi tutulan ödev, seminer, panel gibi yarıyıl içi etkinliklerinden yapmadıkları veya katılmadıkları da aynı şekilde değerlendirilir.

Yarıyıl içi sınavları ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavı puanları 100 puan üzerinden verilir.

a) Ara Sınavı: Her ders için yarıyılda en az iki ara sınavı yapılır. Ayrıca bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, ayrı ders niteliğindeki Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulamaları, Atölye, Uygulama, laboratuar ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınavı yerine geçebilir. Puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları etkinliğin yapılma tarihinden itibaren en geç on gün içinde ilan edilir. Yarıyıl içi etkinliklerin puanlarının ortalaması yarıyıl sonu sınavı döneminden önce ilan edilir. Ara sınav süresi bir ders saatidir.

b) Yarıyıl Sonu Sınavı: Yarıyıl sonu sınavları derslerin bitiminden bir hafta sonra başlar. Ders kaydı yaptırarak devam koşulunu yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenciler bu sınava girerler. Yarıyıl sonu sınav süresi iki ders saatidir. Bu sınav süresi bölümlerin özelliklerine göre (Güzel Sanatlar (Resim,Müzik), Beden Eğitimi ve Spor Bölümü gibi özellik arz eden bölümlerde) değişebilir. Ayrıca tüm lisans programlarında yer alan ve uygulama okullarında yapılan Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması dersleriyle ilgili öğrencinin çalışmalarının değerlendirilmesi yarıyıl sonu sınavı yerine geçer.

c) Ek Tek Ders Sınavı: Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş ancak tek dersten (F) alarak başarısız olmuş öğrenciler, yarıyılına bakılmaksızın dilekçe ile başvurmaları halinde bu tek dersin ek tek ders sınavına, sınav sonuçları ilan edildikten sonra Dekanlıkça belirlenen tarihte girerler. Ek tek ders sınavı hakkını her öğrenci bir kez kullanabilir. Ek tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmaksızın sadece ek tek ders sınavında aldığı puana göre belirlenir.

d) Ek Sınav: Kanunlarla verilmiş azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere sınav koşullarını yerine getirmiş olmak koşuluyla dilekçe ile başvurmaları halinde, dekanlık kararı ile, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi kapsam ve koşullarında iki ek sınav hakkı verilir.

Öğrenciler ek sınav haklarını kanunlarla verilmiş azami sürelerini tamamladıkları yarıyılı izleyen sınav dönemleri sonunda bir sonraki yarıyıl başlamadan uygun görülen tarihlerde kullanırlar.

Uygulamalı ve uygulaması olan derslerle ilgili ek sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.

e) Mazeret Sınavı: Ara sınavlara ve yarıyıl sonu sınavlarına Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır. Mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenler sınav haklarını Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanırlar.

f) Mezuniyet AGNO Baraj Sınavı: Son yarıyılda (F) notu almadıkları halde, AGNO’ ları 2,00’ın altına düşen öğrencilere son iki yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır.

Sınav Programları

Madde 16 — Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav programları (kısa süreli sınavlar hariç), ilgili Anabilim Dalı ve Bölümlerce hazırlanır ve sınavlardan 15 gün önce ilan edilir. Sınav günleri ve yerleri dekanlığın bilgisi olmadan değiştirilemez. Milli ve Dini Bayramlar dışındaki Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir.

Başarı Durumlarının İlanı

Madde 17 — Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin başarı durumları yarıyıl sonu sınavlarının yapıldığı tarihi izleyen on gün içinde , ilgili Anabilim Dalı/Bölüm Başkanlığınca dekanlığa bildirilir. Sonuçlar Dekanlıkça duyurulur.

Bulundukları yarıyıl sonu itibariyle bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden, AGNO’ su 3,00-3,49 arasında olanlar yarıyıl "Onur Öğrencisi"; 3,50-4,00 arasında olanlar yarıyıl "Yüksek Onur Öğrencisi" sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonunda Dekanlık tarafından ilan edilir.

Sınav Evraklarının Saklanması

Madde 18 — İlgili öğretim elemanı yürüttüğü derse ait başarı notlarının listesi ile beraber sınav evrakını da Bölüm-Anabilim Dalı Başkanlığına teslim eder. Dekanlık bu evrakları en az iki yıl süre ile muhafaza eder.

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 19 — Bir sınavın veya yarıyıl içi çalışmasının sonucuna, sonucun ilanı tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde, maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, Dekanlığa verilen bir dilekçe ile yapılır. Sınav kağıtlarında, ilgili öğretim elemanınca maddi bir hata tespit edilirse, bu hata Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.

Sınavlarda Kopya

Madde 20 — Sınavlarda kopya yapan, kopya girişiminde bulunan, kopya veren, kopya yapılmasına yardım eden ile sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı veya yardım ettiği anlaşılan öğrenci o sınavdan sıfır almış sayılır ve hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre disiplin kovuşturması açılır.

Başarı Notu

Madde 21 — Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde o derse ait yarıyıl içi çalışmalarından aldığı puanlar ile yarıyıl sonu sınavında aldığı puanlar dikkate alınır. Yarıyıl içi çalışmaların türleri (Yarıyıl içi sınavları, derslere devam durumu, uygulama, ödev, proje, staj, atölye, seminer, laboratuar v.b.) ve yarıyıl içi çalışmalarıyla yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranı 15 inci madde sınırları içinde Fakülte Kurulunca karar verilir.

Başarı Notunun Hesaplanması

Madde 22 — Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında "bağıl değerlendirme sistemi" kullanılır. Bu değerlendirmede, dersin öğretim elemanı yarıyıl sonu sınavlarına giren öğrencilerin, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirmeleri sonunda aldıkları puanların aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımını dikkate alır. İstatistiksel dağılımın nasıl yapılacağı bir yönerge ile belirlenir. İlgili öğretim elemanı değerlendirme yaparken değerlendirmeye katma limiti (DKL) altındaki puanları değerlendirmeye almaz. DKL 100 üzerinden 25 i geçemez. DKL uygulaması sonunda değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı, dersten devam alan öğrenci sayısının % 30 unu aşamaz.

Ayrıca kesin kalma –koşullu geçme sınırı (F-DD Sınırı) için belirlenmiş Alt Limit (AL) de göz önüne alınır. Ham başarı puanları AL altında kalan öğrenciler F olarak değerlendirilerek başarısız sayılırlar. Ancak puanları AL ve DKL arasında kalan öğrencilerin puanları diğer puanlarla birlikte istatistiksel değerlendirmeye katılır. AL’nin değeri 30’ dur.

Dersin sorumlu öğretim elemanı, bağıl değerlendirme sonunda yarıyıl sonu sınav tarihini izleyen 10 gün içinde, frekans dağılımını DKL’yi ve AL’yi de gösteren başarı notlarının listesini ve sınavlara ait kağıtları (sorular dahil) bölüm/anabilim dalı başkanlığına sunar. Yarıyıl sonu başarı notları dekanlık tarafından ilan edilir. Fakülte yönetim kurulu gerekli görüldüğünde gerekçesi ile birlikte bir dersin başarı durumunun, dersin öğretim elemanınca yeniden değerlendirilmesine karar verebilir.

Başarı notları ilan edildikten sonra, itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları şöyledir:

Sözel

Harfli

Ağırlık Katsayısı

Pekiyi

AA

4.00

-Pekiyi

BA

3.50

İyi

BB

3.00

-İyi

CB

2.50

Orta

CC

2.00

-Orta

DC

1.50

Başarısızlık sınırında

DD

1.00

Başarısız

F

0.00

Muaf

M

-

Geçer

G

-

Devamsızlık

D

-

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) notları, bu dersin "koşullu" olarak başarıldığını belirtir. (F) notu ise, başarısız öğrencilere verilir. (F) notu alan öğrenciler bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrarlarlar.

c) (M) Bir Yükseköğretim kurumundan yatay geçişle kabul edilen veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına (ÖSYS) girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kullanılır.

Dikey geçişle gelen öğrencilerin intibak eğitiminde aldıkları derslerin geçer notları (M) notu ile değerlendirilir.

Diğer Yükseköğretim Kurumlarında alınan derslere ait geçer notlara da (M) notu verilir.

d) (G) Ortak zorunlu dersler için kullanılır. Başarı notu (M) ve (G) ile değerlendirilen dersler ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

e) (D) notu, AGNO hesabında (F) notu işlemi görür. (D) ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyıl tekrar alınır.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)

Madde 23 — Ağırlıklı Genel Not Ortalaması, öğrencinin fakültede öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saatinin başarı notunun ağırlık katsayısı ile, –22 nci maddede belirtildiği gibi – çarpılarak hepsinin toplanmasından elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Başarısızlık Durumu

Madde 24 — Başarısız Öğrencilerin Tanımı :

Başarı baraj notu en az 2.00’dir. AGNO’su üst üste iki yarıyıl başarı baraj notunun altında olan öğrenciler başarısız duruma düşerler. Başarısız öğrenciler üst yarıyıllardan yeni ders alamazlar. Ancak, daha önce başarısız ya da koşullu olarak başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılan derslerden öncelikle (F) ve daha sonra sıra ile (DD) ve (DC) aldıkları dersleri AGNO’su 2.00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrarlarlar. Danışmanlar öğrencilerin ders alımında, kayıtlara yardımcı olmakla AGNO hesaplarına göre kurallara uygun biçimde derslerin yazılmasını sağlamakla görevlidirler. Ders tekrarı ile AGNO’larını başarı baraj notuna eşitleyen ve bu notun üstüne çıkaran öğrenciler normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır.

Öğrenciler, (F) aldıkları dersleri tekrar ederler. Herhangi bir yarıyıl sonunda o zamana kadar ki, AGNO’su başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler Üniversite veya fakültede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarına yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurtdışı staj ve öğrencilerin yaralanabilecekleri burslara aday gösterilemez.

Eğitim – Öğretim Süresi ve Ek Süreler

Madde 25 — Fakültede lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler yedi yıldır. Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim programından mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarı yıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarı yıl, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız olarak, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır.

İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde bu yönetmelikte başarılı sayılabilmeleri için ön görülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebi ile ilişkileri kesilme durumuna gelen son yarıyıl öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere son iki sınıfın diledikleri derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getirmedikleri için fakülte ile ilişiği kesilen ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dahil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yarıyıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları halinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

Ek süre kullanan veya ara sınıflarda fakülte ile ilişiği kesilen öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmaksızın sadece bu sınavın notuna göre belirlenir. Bu öğrencilerin başarı notlarının istatistiksel dağılım içerisinde nasıl değerlendirileceği bir yönerge ile belirlenir.

Öğrencilerin mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya yaptırıp derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. ( Bu Yönetmeliğin kayıt dondurmaya ilişkin hükümleri saklıdır.) Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde yazılı haklı ve geçerli bir neden olmaksızın bu Yönetmelikte yazılı şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin kaydı silinir.

Kayıt Silme ve Sildirme

Madde 26 — Öğrencilerin yazılı olarak kayıtlarının silinmesini istemeleri dışında, aşağıda belirtilen hallerde fakülte yönetim kurulları kararı ile de kayıtları silinir.

a) Kanunun öngördüğü süreler içerisinde başarı sağlayamamak veya başarı sağlayamayacağı anlaşılmış olmak.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre üniversiteden çıkarılma cezası almış olmak.

c) Mazeretsiz olarak süresi içerisinde iki defa üst üste ders kaydını yaptırmamış olmak.

d) Kanunla verilen sınırsız sınav hakkını üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim–öğretim yılı hiç kullanmamış olmak.

e) İkinci öğretim öğrencileri için öğrenci katkı payını yasal süresi içinde yatırmamış olmak.

f) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen diğer haller.

Mazeretlerde Haklı ve Geçerli Nedenler

Madde 27 — Aşağıda belirlenen haklı ve geçerli bir nedenle mazeret beyan eden öğrenciler mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde Dekanlığa başvurmak zorundadırlar. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

a) Öğrencinin üniversite hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanesi raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri,

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin d/2 fıkrasının 3 üncü bendi uyarınca öğrenim aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

c) Mahalli en büyük mülki amirce verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşulu ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması,

d) Birinci derece akrabalarının ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunun belgelenmesi ve yönetim kurulunca kabul edilmesi,

e) Ekonomik nedenlerden ötürü öğrenimine devam edemeyeceğini belgeleyenler,

f) Öğrencinin tutuklu veya gözlem altında olması,

g) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu Disiplin Yönetmeliği Maddelerine göre öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet halinin bulunması,

h) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması nedeni ile askere alınması,

ı) Fakülte yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer haller.

Madde 28 — Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır.

a) Haklı ve geçerli nedenlerle mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile dondurulur,

b) Öğrencinin devamsızlığının hesaplanmasında, mazereti (sağlık raporu dahil) dikkate alınmaz,

c) Öğrenciler, mazeretleri kabul edildikleri süre içinde sınavlara giremezler, girenlerin sınavı geçersiz sayılır,

d) Mazeretleri kabul edilen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

Kayıt Dondurma

Madde 29 — Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış olmak koşuluyla yarıyılın ilk on iş günü içerisinde yapılır. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak Sağlık raporuna dayalı kayıt dondurma işlemlerinde bu sınır geçerli değildir. Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yarıyıldan az olamaz. Öğrenci kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami kanuni öğrenim süresi, kayıt dondurma süresi kadar artırılır.

İzin

Madde 30 — a) Öğrenciye eğitim – öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkanların doğması halinde Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilebilir. İzinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

b) Kültürel ve Sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevleri hakkındaki Kanunun 29 uncu maddesi gereğince yurtiçi ve yurtdışında müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Dekanlık/Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler görevlendirilme süresi içinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar.

Tebligat ve Adres Bildirme

Madde 31 — Her türlü tebligat; öğrencinin fakülteye kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak ve tebliğ varakası fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Fakültenin ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin Fakültede bulunan adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Öğrenciler, Fakülte Yönetimi tarafından yapılan yazılı duyuruları izlemekle yükümlüdürler. Öğrenciler usulüne uygun olarak yapılmış duyuruları görmediklerini ileri süremezler. Bu duyurular tebligat yerine geçer.

Yatay ve Dikey Geçişler

Madde 32 — Fakülteye yapılacak yatay ve dikey geçişler Yükseköğretim Kurulunun ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

Üniversite İçi Bölüm ve Birim Değiştirme

Madde 33 — Öğrenciler Üniversite içinde benzer bölümler ve birimler arası geçiş yapabilirler. Geçişlerle ilgili kurallar fakültece hazırlanan yönergelerle belirlenir.

Çift Ana Dal Lisans Programı ve Yan Dal Programı

Madde 34 — Bir bölümün öğrencileri lisans öğrenimleri süresince, fakülte içinde veya dışında kayıtlı oldukları bölüme /programa konu bakımından yakın olan başka bir bölümün/programın derslerini aynı zamanda takip edebilirler. Bu eğitim – öğretim programına "Çift Ana Dal Programı" denir.

Kayıtlı oldukları lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla takip edecekleri program "Yan Dal Programı" olarak adlandırılır.

Çift Ana Dal Programı ve Yan Dal Programı ile ilgili kurallar Çift Ana Dal lisans Programı Yönergesi ve Yan Dal Programı Yönergesi ile belirlenir.

Mezuniyet Tarihi

Madde 35 — Öğrencinin mezuniyet tarihi başarılı olduğu son sınavının yapıldığı gündür. Ancak, bu tarihe kadar okul uygulamaları ve benzeri nedenlerle mezun olamayan öğrenciler bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Mezuniyetleri, bir sonraki akademik yıla taşan öğrenciler ise o yarıyılın da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler.

Diplomalar ve Verilme Koşulları

Madde 36 — Fakültede bir eğitim – öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve AGNO’ su en az 2.00 olan öğrencilere bu programın lisans diploması verilir. AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler istedikleri ve önceden başarmış oldukları son iki yılın dersleri için öğrencilik haklarından yararlanmamak ve öğrenim harcını yatırmak koşuluyla açılacak dersleri tekrarlarlar.

Son yarıyılda (F) notu almadıkları halde, AGNO’ ları 2,00’ın altına düşen öğrenciler, son iki yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten mezuniyet AGNO baraj sınavına girerler. Bu sınav haklarını, takip eden yarıyıl başlangıcındaki ders kayıt haftasında kullanırlar. Bu sınava girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz.

Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilebilir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler ilgili yönetmelikle belirlenir.

Diplomanın kaybı halinde son kez olmak üzere diploma yerine geçecek diplomanın kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere istemeleri halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular her hangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların fakülte ile ilişiği kesilmiş sayılır.

Fakülteden Ayrılma

Madde 37 — Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanlar, dekanlığa bir dilekçe ile başvururlar. Kaydı silinen öğrenciye kayıt evrakı içinde verdiği diploma, isteği üzerine geri verilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz. Konu hakkında Rektörlüğe bilgi verilir.

Dışardan Ders İzleme

Madde 38 — Fakültelerdeki dersleri izlemesi uygun görülen kişilerin belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla, üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde, açılan dersleri izlemelerine Fakülte Yönetim Kurulunca izin verilebilir. Bu kişiler kayıt yaptırdıkları dersler için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadırlar. Bu statüdekilere diploma verilmez, ancak istemeleri halinde kendilerine derse katılım belgesi verilebilir.

Diğer Üniversite/Fakültelere Kayıtlı Öğrencilerin Fakültede Ders Almaları

Madde 39 — Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler, ders almak istedikleri ilgili bölümün görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile, gerekli koşulları yerine getirerek, fakülteden ders alabilirler. Bu öğrenciler, Fakültenin Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile diğer kurallarına uymakla yükümlüdürler. Bu statüdeki öğrencilere kayıt yaptırdıkları dersler için sadece not durum belgesi verilir.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 40 — 31 Aralık 1993 tarih ve 21805 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Erzincan Eğitim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile daha sonra yayımlanan değişiklikleri yürürlükten kaldırmıştır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 41 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde karar verme yetkisi Fakülte kurullarına aittir.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kayıt yaptırmış öğrenciler eski Yönetmelik hükümlerine tabi olarak öğrenimlerini sürdürürler. Ancak bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce;

a) Kayıt dondurmuş olanlar,

b) Herhangi bir sebeple birinci sınıfın derslerinin % 70’inden fazlasını tekrar etmek durumunda olanlar

Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olarak öğrenimlerini sürdürürler.

Yürürlük

Madde 42 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 43 — Bu Yönetmelik hükümlerini Eğitim Fakültesi Dekanı yürütür.

—— • ——

Atatürk Üniversitesinden :

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak esasları düzenlemektir.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte kullanılan terimler aşağıda tanımlanmıştır.

Danışman: Danışman öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere Dekan veya İlgili Bölüm Başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanıdır. Bunların belirlenmesi ve görevleri ile ilgili esaslar bir yönerge ile düzenlenir.

Ders Kredisi: Haftada bir saatlik teorik ders bir kredi saatini, uygulama, seminer v.b. çalışmaların iki saati bir kredi saatini ifade eder.

a) Ön Şartlı Ders: Alınabilmesi için önceki yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartına bağlı olan derstir. Ön şartlı dersler veya ön şartlar, bölüm veya ana bilim dallarının teklifi, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

b) Zorunlu Ders: Zorunlu dersler öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir.

c) Ortak Zorunlu Ders: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleridir.

d) Seçmeli Ders: Öğrencinin danışmanının muvafakati ile, ders programında yer alan seçimlik dersler arasından seçerek alabileceği derslerdir.

e) Lisans: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı kapsayan yüksek öğretimdir.

f) Ara Sınavı: Eğitim-öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavlardır.

g) Yarıyıl Sonu Sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavlardır.

h) Mazeret Sınavı: Kısa süreli sınav dışındaki tüm sınavlara, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır.

i) Ek Sınav: Kanunlarla verilmiş azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere, sınav şartlarını yerine getirmiş olmak kaydıyla, verilen iki sınav hakkıdır.

j) Ek Tek Ders Sınavı: Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş ancak tek dersten F alarak başarısız olmuş öğrenciye, bir defaya mahsus olmak üzere tek derse kaldığı sınav dönemi sonunda kullanmak üzere verilen sınav hakkıdır.

k) Muafiyet Sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu yabancı dil dersinden, öğretim yılı başında açılan sınavdır.

l) Kısa Süreli Sınav: Yarıyıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saati içinde yapılan kısa süreli sınavlardır.

m) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasıdır. Mezuniyet AGNO Baraj Sınavı: Son yarıyılda F notu almadıkları halde, AGNO’ları 2,00’ın altına düşen öğrencilere son 2 yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır.

Öğrenci İşleri

Madde 3 — Öğrencilerin kayıt yenileme, kayıt silme, yatay ve dikey geçiş işlemleri ile diğer yüksek öğretim kurumlarından gelenlerin kabulü, intibaklarının yapılması, öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler konusunda Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okumaya hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, kimlik kartlarının tanzimi ve tasdiki, askerliklerinin tecili, öğrenci belgelerinin verilmesi ve dosyalarının tutulması ile diplomalarının düzenlenmesi işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Eğitim-Öğretim Dönemleri ve Akademik Takvim

Madde 4 — Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Eğitim ve öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl 14 haftadan az olamaz.

Fakültenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvim en geç Mayıs ayı içinde Üniversite Senatosunca belirlenir.

Gerekli görüldüğü durumlarda ilgili bölümlerin teklifi Fakülte Kurulunun onayı ve Üniversitenin yetkili kurullarının kararıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulu Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Fakülteye Giriş ve Kayıt Şartları

Madde 5 — Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde kayıt için aşağıdaki şartlar aranır.

a) Lise ve dengi meslek okulu mezunu olmak. Yabancı ülke liselerinden mezun olanlar için diploma denklikleri Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak.

b) Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) veya yabancı uyruklu öğrenci sınavı sonucunda, o öğretim yılında Fakülteye merkezi yerleştirme sistemi ile kayıt hakkı kazanmış olmak.

c) Kayıt için ÖSYM tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda belirtilen belgeleri sağlamak. Fakülteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt için başvurularını bizzat yaparlar. Ancak mazeretleri sebebiyle başvuramayan adaylar noter vekaletnamesini haiz vekilleri veya kanuni temsilcileri aracılığıyla kayıt yaptırabilirler.

d) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, hangi yarıyılda olurlarsa olsunlar Fakülte ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmışlarsa kendilerine verilen tüm belgeler (diploma dahil) iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

Harçlar

Madde 6 — Öğrencilerin ödeyecekleri her türlü öğrenim ücretleri ve harçlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde Bakanlar Kurulunun her yıl belirleyeceği miktarlar üzerinden alınır.

Ders Kayıtları

Madde 7 — Ders kayıtları eğitim-öğretimin başlamasından önceki 5 iş günü içinde yapılır. Öğrenci bu süre içerisinde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödeyerek ve danışmanının gözetiminde ders kayıt formunu doldurarak o yarıyılda alacağı bütün dersler için ders kaydı yaptırmak zorundadır.

Belirtilen sürelerde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini yatırmayan ve kaydını yaptırmayan öğrenci o yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre kanunda belirtilen süreden sayılır. Ancak süresi içinde ders kayıtlarını yaptırmayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla ders kayıtlarının yapılmasına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

Ders kayıtları İnternet üzerinden de yapılabilir. Bu durumda ders kayıtlarıyla ilgili hususlar dikkate alınır.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

Madde 8 — Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Uygulama esasları Fakülte Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir yönerge ile düzenlenir.

Eğitim – Öğretim Programlarının Düzenlenmesi

Madde 9 — Dersler ve içerikleri ile dersleri verecek öğretim elemanları yarıyıl başlamadan önce anabilim dalı kurullarınca belirlenir; bölüm kurullarında karara bağlanır ve ait olduğu yarıyılın başlama tarihinden en geç 3 hafta önce dekanlığa bildirilir ve konu Fakülte Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

Her programdaki toplam kredi miktarı ortak zorunlu dersler hariç 126 kredi saattir. Öğretim programı teorik dersler ve/veya uygulamalardan oluşur.

Her dersin kredisi haftalık ders programında belirtilir. Kredinin hesaplanmasında teorik derslerde haftalık ders sayısı kadar kredi verilir. Teorik ders saatlerinin dışında kalan ve haftalık ders programında yer alan her türlü uygulama ve seminer çalışmaları için haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir. Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik saati ile uygulama ve seminer saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

Bir yarıyıldaki ders ve uygulamaların toplamı yaz okulu hariç 10 kredi saatten az olamaz.

Zorunlu ve Seçmeli Dersler

Madde 10 — Bir ders saatinin süresi 50 (elli) dakikadır.

Dersler "zorunlu" ve "seçmeli" olarak iki türlüdür.

Öğretim programında seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin %10’undan az ve %30’dan fazla olmayacak biçimde düzenlenir.

Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler yanında diğer bölüm ve fakültelerde açılmış olan genel kültür ya da değişik alanlardaki derslerden de olabilir. Meslekle ilgili olmayan seçilmiş derslerin sayısı en fazla 3 (üç)tür.

Öğrenciler kendi öğretim dalıyla ilgili öğretim programının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersleri ilk defa almak kaydıyla danışmanının ve bölüm kurulunun teklifi, Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile başka bir yüksek öğretim kurumundan ve/veya uzaktan eğitim kurumundan alabilirler.

Ortak Zorunlu Dersler

Madde 11 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı dil dersleri Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

Ders Alma ve Ders Bırakma

Madde 12 — Öğrenci yarıyıl başında, öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu derslere ders kaydı yaptırmak zorundadır. Öğrenci kaldığı ders veya derslerin ön şart durumunda olduğu ön şartlı ders veya dersleri alamaz. Tekrarı olmayan ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.50 olan arasınıf öğrencileri, ön şartlı olmayan üst yarıyıl programına ait derslerden en çok iki ders alabilirler. Bu şekilde alınan derslerin (ortak zorunlu dersler hariç) kredi toplamı Fakülte Kurulunca belirlenir.

AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıllardan (DD) ve (DC) aldığı derslerden en çok ikisini tekrar alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Öğrenciler ders kayıtlarını takip eden ilk iki hafta içerisinde almış oldukları dersleri danışman nezaretinde bırakabilirler. Bırakılan dersin yerine geçen sürenin devamsızlıktan sayılması koşuluyla yeni dersler alınabilir. İlk iki haftadan sonra ders bırakılamaz. Ancak öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin takip eden ilgili dönemde açılmaması halinde başka bir ders seçilir.

Diğer Yükseköğretim Programlarından Alınan Dersi Transfer Etme

Madde 13 — Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yüksek öğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer yüksek öğretim kurumlarından ve/veya uzaktan eğitim kurumlarından alınan derslerin geçer notlarının bu yönetmeliğin 22 nci maddesine göre, M (muaf) ile değerlendirilebilmesi için, dekanlığa muafiyet istediği dersleri de içeren bir dilekçe ve ekinde onaylı not döküm belgesinin aslı ile başvurması gerekir. Başvurular öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Muafiyet isteği Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

Devam Zorunluluğu

Madde 14 — Teorik ders, uygulama, seminer ve benzeri çalışmaların %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci başarısız sayılır. Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi yarıyılın son haftası içinde ilan edilir.

Öğrenci kaydını yaptırdığı derslere devam etmek zorundadır.

İçinde bulundukları yarıyılda alınacak ders saatlerinin, tekrarlanacak ders saatleriyle çakışması halinde, öncelikle tekrara kaldıkları dersleri almak zorundadırlar. Çakışmalar nedeniyle derslere kayıt yaptıramama, eğitim-öğretim sürelerindeki üst sınırların işlemesini engellemez.

Sınavlar

Madde 15 — Sınavlar kısa süreli sınav, ara, yarıyıl sonu sınavı, ek tek ders sınavı, ek sınav, mazeret sınavı ve muafiyet sınavlarından oluşur. Bütünleme sınavı yapılmaz.

Öğrenciler arasınav ve yarıyıl içi çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına alınırlar. Ara sınavların, ödev ve kısa süreli sınavların ve benzeri derse bağlı çalışmaların ortalamasının ders notuna etkisi %60, yarıyıl sonu sınavının etkisi ise %40’dır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinde en az birer ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu derslerin sınavlarının katkı oranları eşit olarak alınır.

Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır puan almış sayılır. Ayrıca öğrencilerin, puanlamaya tabi tutulan ödev, seminer, panel ve bunun gibi yarıyıl içi etkinliklerinden yapmadıkları veya katılmadıkları da aynı şekilde değerlendirilir.

Yarıyıl içi sınavları ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavları 100 puan üzerinden verilir.

a) Arasınav: Öğrenciler bir yarıyılda her dersten, en az iki arasınava girerler. Arasınavlar Dekanlıkça programlanır. Ancak, o dersin içinde yapılan toplam en az 3(üç) adet kısa süreli sınav ve/veya öğrencilerin tek başına veya grup olarak yapacağı ödevlerin değerlendirmelerinin ortalaması ikinci arasınav yerine geçebilir. Bir ödev en fazla 1(bir) kısa süreli yerine geçebilir. Puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları etkinliğin yapılma tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde ilan edilir. Yarıyıl içi etkinliklerin puan ortalaması yarıyıl sonu sınavından önce ilan edilir. Arasınavın süresi 1(bir) ders saatidir. Kısa süreli sınavlar en fazla 15 dakikadır.

b) Yarıyıl Sonu Sınavı: Yarıyıl Sonu Sınavları derslerin bitiminden bir hafta sonra başlar. Ders kaydını yaptırarak devam koşullarını yerine getiren öğrenciler bu sınava girebilir. Yarıyıl sonu sınavların süresi 2(iki) ders saatidir.

c) Ek Tek Ders Sınavı: Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş ancak tek dersten (F) alarak başarısız olmuş öğrenciler dilekçe ile başvurmaları halinde Dekanlık kararı ile bu tek dersin ek tek ders sınavına, bu dersten başarısız oldukları yarıyıl sınav dönemi sonunda girerler. Ek tek ders sınavı hakkını her öğrenci bir kez kullanabilir. Ek tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmaksızın sadece ek tek ders sınavından aldığı puana göre belirlenir.

d) Ek Sınav: Kanunlarla verilmiş azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere sınav şartlarını yerine getirmiş olmak koşuluyla, dilekçe ile baş vurmaları halinde Dekanlık kararı ile bu Yönetmeliğin 25 inci madde kapsam ve koşullarında iki ek sınav hakkı verilir.

Öğrenciler ek sınav haklarını kanunlarla verilmiş azami sürelerini tamamladıkları yarıyılı izleyen sınav dönemleri sonunda bir sonraki yarıyıl başlamadan önce uygun görülen tarihlerde kullanırlar.

Uygulamalı ve uygulaması olan derslerle ilgili ek sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği Yönetim Kurulunca belirlenir.

e) Mazeret Sınavı: Ara sınavlara ve yarıyıl sonu sınavlarına Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden ötürü katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır. Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenler sınav haklarını Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanırlar.

f) Muafiyet Sınavı: Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu yabancı dil dersinden öğretim yılı başında bir sınav açılır. Bu sınavda Atatürk Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Yönergesi hükümleri uygulanır.

g) Mezuniyet AGNO Baraj Sınavı: Son yarıyılda (F) notu almadıkları halde, AGNO’ları 2,00’ın altına düşen öğrencilere son iki yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır.

Sınav Programları

Madde 16 — Sınav programları (kısa süreli sınavlar hariç) Dekanlık tarafından hazırlanır ve en az 15 gün önce ilan edilir. Sınav yerleri ve günleri Dekanlığın bilgisi olmadan değiştirilemez. Milli ve dini bayramlar dışındaki Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir.

Başarı Durumlarının İlanı

Madde 17 — Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin başarı durumları yarıyıl sınavının yapıldığı tarihi izleyen on gün içinde ilgili bölüm başkanlığı tarafından Dekanlığa bildirilir. Sonuçlar Dekanlık tarafından duyurulur.

Bulundukları yarıyıl sonu itibariyle bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden AGNO’su 3,00-3,49 arasında olanlar yarıyıl "Onur Öğrencisi", 3,50-4,00 arasında olanlar yarıyıl "Yüksek Onur Öğrencisi" sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonunda Dekanlık tarafından ilan edilir.

Sınav Evrakının Saklanması

Madde 18 — İlgili öğretim elemanı yürüttüğü derse ait başarı notlarının listesi ile beraber sınav evrakını da Bölüm Başkanlığına teslim eder. Dekanlık ayrı bir arşivde bu evrakı en az iki yıl tutmak zorundadır.

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 19 — Bir sınavın veya yarıyıl içi çalışmasının sonucuna, sonucun ilan tarihinden itibaren en geç 5(beş) işgünü içinde, maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz Dekanlığa verilen bir dilekçe ile yapılır. Sınav kağıtlarında, ilgili öğretim elemanınca maddi bir hata tespit edilirse, bu hata Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.

Sınavlarda Kopya

Madde 20 — Sınavlarda kopya yapan, kopya girişiminde bulunan, kopya veren, kopya yapılmasına yardım eden veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı veya kopyaya yardım ettiği anlaşılan öğrenci, o sınavdan sıfır almış sayılır ve hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre disiplin kovuşturması açılır.

Başarı Notu

Madde 21 — Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde o derse ait yarıyıl içi çalışmalarından aldığı puanlar ile yarıyıl sonu sınavında aldığı puan dikkate alınır.

Yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkı oranları Madde 14’de belirlenmiştir.

Başarı Notunun Hesaplanması

Madde 22 — Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında "bağıl değerlendirme sistemi" kullanılır. Bu değerlendirmede dersin öğretim üyesi, yarıyıl sonu sınavına giren öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirmeleri sonunda aldıkları puanların aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımını dikkate alır. İstatistiksel dağılımın nasıl yapılacağı bir yönerge ile belirlenir. İlgili öğretim elemanı değerlendirme yaparken Değerlendirmeye Katma Limiti (DKL) altındaki puanları değerlendirmeye almaz. DKL yüz üzerinden 25’i geçemez. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı dersi alan öğrenci sayısının % 30’unu aşamaz.

Ayrıca, kesin kalma –koşullu geçme sınırı (F-DD Sınırı) için belirlenmiş Alt Limit (AL) de göz önüne alınır. Ham başarı puanları AL altında kalan öğrenciler F olarak değerlendirilerek başarısız sayılırlar. Ancak puanları AL ve DKL arasında kalan öğrencilerin puanları diğer puanlarla birlikte istatistiksel değerlendirmeye katılır. AL’nin değeri 30 puandır.

Dersin sorumlu öğretim elemanı bağıl değerlendirme sonunda yarıyıl sonu sınav tarihini izleyen on gün içinde, frekans dağılımını, DKL ve AL’yi de gösteren başarı notlarının listesini ve sınavlara ait kağıtları (sorular dahil) ilgili bölüm başkanlığına sunar. Yarıyıl sonu başarı notları Dekanlık tarafından ilan edilir. Fakülte Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde bir dersin başarı durumunun, dersin öğretim üyesince yeniden incelenmesine karar verebilir.

Başarı notları ilan edildikten sonra, itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

Harfle ilan edilen başarı notlarının karşılıkları şöyledir:

Sözel

Harfle

Ağırlık Katsayısı

Pekiyi

AA

4.00

-Pekiyi

BA

3.50

İyi

BB

3.00

-İyi

CB

2.50

Orta

CC

2.00

-Orta

DC

1.50

Başarısızlık sınırında

DD

1.00

Başarısız

F

0.00

Muaf

M

-

Geçer

G

-

Devamsızlık

D

-

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) notları, bu dersin "koşullu" olarak başarıldığını belirtir. (F) notu ise, başarısı (DD) veya (G) düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. Bu notu alan öğrenciler bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrarlarlar.

c) (M) Bir yüksek öğretim kurumundan dikey/yatay geçişle veya herhangi bir yükseköğretim kurumunda okurken Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri yükseköğretim programda almış oldukları ve Yönetim Kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kullanılır.

Dikey geçişle gelen öğrencilerin intibak eğitiminde aldıkları derslerin geçer notları (M) notu ile değerlendirilir.

Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslere ait geçer notlara (M) notu verilir.

d) (G) Ortak zorunlu dersler için kullanılır.

Başarı notu (M) ve (G) ile takdir edilen dersler, ağırlıklı genel not ortalamasının hesabında değerlendirmeye katılmaz.

e) (D) notu AGNO hesabında (F) notu işlemi görür. (D) ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyılda tekrar alınır.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)

Madde 23 — Ağırlıklı Genel Not Ortalaması öğrencinin fakültede öğrenime başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saatinin başarı notunun ağırlık katsayısı ile - 22 nci maddede belirtildiği gibi – çarpılarak hepsinin toplanmasından elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Başarısızlık Durumu

Madde 24 — Başarısız öğrencilerin tanımı:

Başarı baraj notu en az 2.00’dir. AGNO’su üst üste iki yarıyıl "başarı baraj notu"nun altında kalan öğrenciler, başarısız duruma düşerler. Başarısız öğrenciler üst yarıyıllardan yeni ders alamazlar. Ancak, daha önce başarısız ya da koşullu olarak başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra sıra ile (DD) ve (DC) aldıkları dersleri AGNO’su 2,00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrarlarlar. Danışman öğrencilerin ders alımında, kayıtlara yardımcı olmakla ve AGNO hesaplarına göre kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler. Ders tekrarı ile AGNO’larını başarı baraj notuna eşitleyen ve bu notun üstüne çıkaran öğrenciler normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır.

Öğrenciler (F) aldıkları dersleri tekrar ederler. Herhangi bir yarıyıl sonunda o zamana kadarki, AGNO’su başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, klüpleri ve spor kollarına yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemezler.

Eğitim-Öğretim Süresi ve Ek Süreler

Madde 25 — İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören öğrencilere, bu öğrenimlerini tamamlamaları için tanınacak azami süre yedi yıldır. Bu süre sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için, iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız olarak, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde bu Yönetmelikte başarı sayılmak için öngörülen not ortalamalarını sağlamamaları sebebi ile ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere son sınıfın diledikleri derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, ancak sınav hakkı dışındaki haklardan yararlanamazlar.

Derslere devam yükümlülüklerini getirdikleri halde yıl içi veya yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dahil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler yıl içi ve yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın baş vurmaları halinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınava girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

Ek süre kullanan veya ara sınıflarda kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi etkinliklerden alınan puanlar dikkate alınmaksızın, sadece bu sınavın notuna göre belirlenir. Bu öğrencilerin başarı notlarının istatistiksel dağılım içerisinde nasıl değerlendirileceği bir yönerge ile belirlenir.

Öğrencilerin; mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi durumu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. (Bu Yönetmeliğin kayıt dondurmaya ilişkin hükümleri saklıdır.) Bu Yönetmeliğin 27 inci maddesinde yazılı haklı ve geçerli bir neden olmaksızın, bu Yönetmelikte yazılı şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin kayıtları silinir.

Kayıt Silme ve Sildirme

Madde 26 — Öğrencilerin yazılı olarak kayıtlarının silinmesini istemelerinin dışında, aşağıda belirtilen durumlarda Fakülte Yönetim Kurulunun kararıyla ile de kayıtlar silinir.

a) Kanunun öngördüğü süreler içerisinde başarı sağlayamamak veya başarı sağlayamayacağı anlaşılmış olmak.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.

c) Mazeretsiz olarak süresi içerisinde iki defa üst üste ders kaydını yaptırmamış olmak.

d) Kanunla verilen sınırsız sınav hakkını üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç kullanmamış olmak.

e) İkinci eğitim öğrencileri için öğrenci katkı payını yasal süresi içinde yatırmamış olmak.

f) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen diğer haller.

Mazeretlerde Haklı ve Geçerli Nedenler

Madde 27 — Aşağıda belirlenen haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren 5 işgünü içinde dekanlığa başvurmak zorundadırlar. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

a) Öğrencinin üniversite hastaneleri veya (üniversite hastanelerince tasdik edilmiş) Devlet Hastanesi raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin d/2 fıkrasının 3 üncü bendi öğrenim aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

c) Mahalli en büyük mülki amirce verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

d) Birinci derece hısımlarının ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin, öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve yönetim kurulunca kabul edilmesi,

e) Ekonomik nedenlerle Fakülte Yönetim Kurulunca, öğrencinin izinli olarak eğitim-öğretimine ara verilmiş olması,

f) Öğrencinin tutuklu veya gözlem altında olması,

g) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddelerine göre öğrencinin, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet halinin bulunması.

h) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması nedeni ile askere alınması,

i) Fakülte Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer haller.

Madde 28 — Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilerek geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır.

a) Haklı ve geçerli bir nedenle mazeretleri kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile dondurulur.

b) Öğrencinin devamsızlığının hesaplanmasında, mazereti (sağlık raporu dahil) dikkate alınmaz,

c) Öğrenciler mazeretli kabul edildikleri süre içinde sınavlara giremez, girenlerin sınavı geçersiz sayılır.

d) Mazeretleri kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir.

Kayıt Dondurma

Madde 29 — Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış olmak koşuluyla yarıyılın ilk 15 günü içerisinde yapılır. Sağlık nedeniyle yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak sağlık raporuna dayalı kayıt dondurma işlemlerinde bu sınır geçerli değildir. Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olamaz. Öğrenci kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenime devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami kanuni öğrenim süresi, kayıt dondurma süresi kadar artırılır.

İzin

Madde 30 — a) Öğrenciye eğitim-öğretime katkıda bulunarak üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkanların doğması halinde Yönetim Kurulu Kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu'nun onayı ile izin verilebilir. İzinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

b) Kültürel ve sportif faaliyetlere üniversite adına katılacaklar ile 2389 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 29 uncu maddesi gereğince yurtiçi ve yurtdışında müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük makamı tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler, görevlendirme süresi içerisinde giremedikleri ders ve sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar.

Tebligat ve Adres Bildirme

Madde 31 — Her türlü tebligat; öğrencinin üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak ve tebliğ varakası Fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Fakülte Öğrenci İşlerine bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin Fakültedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Öğrenciler Fakülte Yönetimi tarafından yapılan yazılı duyuruları izlemekle yükümlüdürler. Öğrenciler usulüne göre yapılmış duyuruları görmediklerinin ileri süremezler. Bu duyurular tebligat yerine geçer.

Yatay ve Dikey Geçişler

Madde 32 — Fakülteye yapılacak yatay ve dikey geçişler, Atatürk Üniversitesi Fakülte/Yüksekokullar ve Bölümler Arası Yatay Geçişler Yönergesi hükümlerine göre yapılır.

Üniversite İçi Bölüm ve Birim Değiştirme

Madde 33 — Öğrenciler Üniversite içinde benzer bölümler ve birimler arası geçiş yapabilirler. Geçişlerle ilgili kurallar Fakülte Yönetim Kurulunca hazırlanan bir yönerge ile belirlenir.

Çift Anadal Lisans Programı ve Yan Dal Programı

Madde 34 — Bir Bölümün öğrencileri lisans öğrenimleri süresince, fakülte içinde veya dışında kayıtlı olduğu bölümüne konu bakımından yakın olan bir başka bölümün derslerini aynı zamanda takip edebilirler. Bu eğitim-öğretim programına "Çift-Anadal Programı" denir.

Kayıtlı oldukları lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla takip edecekleri program "Yan Dal Programı" olarak adlandırılır.

Çift Anadal Programı ve Yan Dal Programı ile ilgili kurallar Çift-Anadal Lisans Program Yönergesi ve Yan Programı Yönergesi ile belirlenir.

Mezuniyet Tarihi

Madde 35 — Öğrencinin mezuniyet tarihi başarılı olduğu son sınavın yapıldığı gündür. Mezuniyetleri müteakip akademik yıla taşan öğrenciler o yarıyılın da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler.

Diplomalar ve Verilme Koşulları

Madde 36 — Öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlamış ve bu Yönetmelikte belirtilen mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, AGNO’nı en az 2.00 olan öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans diploması verilir. Bu diploma sahipleri, dört yıllık yüksek öğrenim yapmış sayılırlar. AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler istedikleri ve önceden başarmış oldukları son iki yılın dersleri için öğrencilik haklarından yararlanmamak ve öğrenim harcını yatırmak koşuluyla açılacak dersleri tekrarlarlar.

Son yarıyılda (F) notu almadıkları halde, AGNO’ları 2,00’ın altına düşen öğrenciler, son iki yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten mezuniyet AGNO baraj sınavına girerler. Bu sınav haklarını, takip eden yarıyıl başlangıcındaki ders kayıt haftasında kullanırlar. Bu sınava girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz.

Diploma hazırlanana kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler ilgili yönetmelikle belirlenir.

Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek, diplomanın kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

Lisans programının en az dört yarıyılını tamamlayan öğrencilere, istemeleri halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süreyle sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların ilişiği kesilmiş sayılır.

Dışarıdan Ders İzleme

Madde 37 — Fakültede verilen dersleri izlemesi uygun görülen kişilerin, belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla, Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde, açılan dersleri izlemelerine Yönetim Kurulunca izin verilebilir. Bu kişiler kayıt yaptırdıkları dersler için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadırlar. Bu statüdekilere diploma verilmez, ancak istemeleri halinde kendilerine derse katılma belgesi verilebilir.

Diğer Üniversitelere Kayıtlı Öğrencilerin Fakülteden Ders Almaları

Madde 38 — Yurtiçi veya yurt dışındaki üniversitelerde kayıtlı öğrenciler, ders almak istedikleri bölümün görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun kararı ile gerekli koşulları yerine getirerek fakültemizde ders alabilirler. Bu öğrenciler bu Yönetmelik ve Fakülte Yönetim Kurulu’nca belirlenen diğer kurallara uymakla yükümlüdürler. Bu öğrencilere kayıt yaptırdıkları dersler için sadece not durum belgesi verilir.

Üniversiteden Ayrılma

Madde 39 — Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvururlar. Kaydı silinen öğrenciye kayıt evrakı içinde verdiği diploma, isteği üzerine geri verilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 40 —Bu Yönetmelikte yer almayan diğer konularda Fakülte Yönetim Kurulu karar vermeye yetkilidir.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik yayımlanıncaya kadar geçen sürede; halen okuyan (önceki yönetmeliğe göre kayıt yaptırmış öğrenciler) ile yeni kaydolacak öğrenciler mezun oluncaya kadar yürürlükten kaldırılmış yönetmeliğe tabi olacaklardır. Ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden bir önceki yıl kayıt yaptırmış öğrencilerden kayıt dondurmuş olanlar ile herhangi bir sebeple birinci sınıfın derslerinin %70’den fazlasını tekrar etmek durumunda olanlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi olarak öğrenimlerini sürdürürler.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 41 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 25/10/1997 tarih, 23151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 42 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 43 — Bu Yönetmelik hükümlerini İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı yürütür.

—— • ——

Atatürk Üniversitesinden:

Atatürk Üniversitesi Erzincan Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca Atatürk Üniversitesi Erzincan Sağlık Yüksekokulunun kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uyulacak esasları düzenlemek olup, kapsamı ise; toplumun değişen sağlık ihtiyaçlarının ışığı altında her türlü tıbbi bakım ve hizmeti verebilecek, araştırma ve uygulama yapabilecek, mesleki bilgi, beceri, anlayış ve davranış kazandırmak, ayrıca sağlık meslek liselerinde öğretmenlik, hastane ve diğer kuruluşlarda sahası ile ilgili işlerde çalışmak ve yöneticilik yapabilmek üzere bilgi beceri ve davranışlarla donatılmış elemanlar yetiştirmektir.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte kullanılan terimler aşağıda tanımlanmıştır.

a) İlgili Kurul: Yüksekokul Kuruludur.

b) İlgili Yönetim Kurulu: Yüksekokul Yönetim Kuruludur.

c) Danışman: Danışman, öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere, müdür veya ilgili bölüm başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanıdır. Bunların belirlenmesi ve görevleri ile ilgili esaslar bir yönerge ile düzenlenir.

d) Ders Kredisi: Haftada bir saat teorik ders bir kredi saati; uygulama, laboratuar, bitirme çalışması, seminer, klinik v.b. çalışmaların iki saati, bir kredi saati ifade eder.

e) Ön Şartlı Ders: Alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan derstir. Ön şartlı dersler ve ön şartlar, bölüm kurullarının teklifi, Yüksekokulu Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

f) Zorunlu Dersler: Öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir.

g) Ortak Zorunlu Dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleridir.

h) Seçmeli Dersler: Öğrencinin, danışmanının muvafakatı ile, Yüksekokul Kurulunca önerilen dersler arasından seçerek alabileceği derslerdir.

ı) Lisans: Ortaöğretimden sonra en az 8 yarıyıllık programı kapsayan yüksek öğretimdir.

i) Ara Sınavı: Erzincan Sağlık Yüksekokulunda eğitim ve öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavlardır.

j) Yarıyıl Sonu Sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavlardır.

k) Mazeret Sınavı: Ara sınavlara ve yarıyıl sonu sınavlarına yüksekokul yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır.

l) Ek Sınav: Kanunlarla verilmiş azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere sınav şartlarını yerine getirmiş olmak kaydıyla verilen iki sınav hakkıdır.

m) Ek Tek Ders Sınavı: Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş, ancak tek dersten (F) alarak başarısız olmuş öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere tek derse kaldığı sınav dönemi sonunda kullanılmak üzere verilen sınav hakkıdır.

n) Muafiyet Sınavı: Yüksekokula yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu Yabancı Dil dersinden öğretim yılı başında açılan sınavdır.

o) Kısa Süreli Sınav: Yarıyıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan kısa süreli sınavlardır.

p) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasıdır.

r) Mezuniyet AGNO Baraj Sınavı: Son yarıyılda (F) notu almadıkları halde, AGNO’ları 2.00’ın altına düşen öğrencilere son iki yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır.

Öğrenci İşleri

Madde 3 — Erzincan Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin kayıt yenileme, kayıt silme ve yatay geçiş işlemleri ile diğer yüksek öğretim kurumlarından gelenlerin kabulü, intibaklarının yapılması, öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler konusunda Yüksekokul Yönetim Kurulu yetkilidir.

Erzincan Sağlık Yüksekokulunda okumaya hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, kimlik kartlarının tanzimi ve tasdiki, askerliklerinin tecili, öğrenci belgelerinin verilmesi ve dosyalarının tutulması ile diplomalarının düzenlenmesi işlemleri Yüksekokul Müdürlüğünce yürütülür.

Eğitim -Öğretim Dönemleri ve Akademik Takvim

Madde 4 — Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl 14 haftadan az olamaz.

Yüksekokulun bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, en geç Mayıs ayı içinde Üniversite Senatosunca belirlenir.

Gerekli görüldüğü durumlarda yüksekokulun yetkili kurullarının teklifi ve Üniversitenin yetkili kurullarının kararıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulu Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yüksekokula Giriş ve Kayıt şartları

Madde 5 — Atatürk Üniversitesi Erzincan Sağlık Yüksekokuluna kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise ve lise dengi meslek okulu mezunu olmak. Yabancı ülke liselerinden mezun olanlar için diploma denklikleri Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak.

b) Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) veya yabancı uyruklu öğrenci sınavı sonucunda, o öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Erzincan Sağlık Yüksekokuluna merkezi yerleştirme sistemi ile kayıt hakkı kazanmış olmak.

c) Kayıt için ÖSYM tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda belirtilen belgeleri sağlamak. Yüksekokula kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt için başvurularını bizzat yaparlar. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar; noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

d) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, hangi yarıyılda olurlarsa olsunlar, Yüksekokul ile ilişkileri kesilir. Söz konusu öğrenciler Yüksekokuldan ayrılmışlarsa kendilerine verilen tüm belgeler (diploma dahil) iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

Harçlar

Madde 6 — Öğrencilerin ödeyecekleri her türlü öğrenim ücretleri ve harçlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde Bakanlar Kurulunun her yıl belirleyeceği miktarlar üzerinden alınır.

Ders Kayıtları

Madde 7 — Ders kayıtları eğitim-öğretimin başlamasından önceki 5 (beş) iş günü içinde yapılır. Öğrenci bu süre içerisinde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödeyerek ve danışmanının gözetiminde ders kayıt formunu doldurarak o yarıyılda alacağı bütün dersler için ders kaydı yaptırmak zorundadır.

Belirtilen sürelerde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, kanunda belirtilen öğretim süresinden sayılır. Ancak süresi içinde ders kayıtlarını yaptırmayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla ders kayıtlarının yapılmasına yüksekokul yönetim kurulu karar verir. Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

Madde 8 — Yüksekokul kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yüksek Öğretim Kurulunun onayı ile Yabancı Dil hazırlık sınıfı açılabilir. Uygulama esasları yüksekokul kurullarınca hazırlanacak bir yönerge ile düzenlenir.

Öğretim Programları, Uygulama ve Stajlar

Madde 9 — Dersler ve müfredatları ile dersleri verecek öğretim elemanları, öğretim yarıyılı başlamadan önce bölüm kurullarınca belirlenerek karara bağlanır ve ait olduğu yarıyılın başlama tarihinden en geç 3 hafta önce müdürlüğe bildirilir ve konu Yüksekokul Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

Her programdaki toplam kredi miktarı ortak zorunlu dersler hariç en fazla 140 olmalıdır. Öğretim programı, teorik dersler ve/veya uygulamalar, seminer, laboratuar, klinik çalışması, staj ve bitirme çalışmasından oluşur.

Staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar yönergelerle belirlenir.

Öğretim programlarında belirlenen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır. Yükseköğretim Kurulunca kredisi sıfır olarak belirlenmiş seçmeli dersler hariç her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Kredinin hesaplanmasında, teorik derslerde haftalık ders sayısı kadar kredi verilir. Teorik ders saatlerinin dışında kalan ve haftalık ders programında yer alan her türlü uygulama ve laboratuar çalışmaları için haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir. Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik saati ile uygulama ve laboratuar saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

Bir yarıyıldaki ders ve uygulamaların toplamı yaz okulu hariç 10 kredi saatten az olamaz.

Zorunlu ve Seçmeli Dersler

Madde 10 — Bir ders saatinin süresi 50 (Elli) dakikadır.

Dersler "zorunlu" ve "seçmeli" olarak iki türlüdür.

Öğretim programında seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok % 25’ini geçmeyecek biçimde düzenlenir.

Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler yanında diğer bölüm, fakülteler veya yüksekokullarda açılmış olan genel kültür ya da değişik alanlardaki derslerden de olabilir. Meslekle ilgili olmayan seçilmiş dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin % 10’nu aşamaz.

Öğrenciler kendi öğretim dalı ile ilgili öğretim programının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersleri ilk defa almak kaydıyla danışmanının ve bölüm kurulunun teklifi, yüksekokul yönetim kurulunun onayı ile başka bir yükseköğretim kurumundan ve/veya uzaktan eğitim kurumundan alabilir.

Ortak Zorunlu Dersler

Madde 11 — 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

Ders Alma ve Ders Bırakma

Madde 12 — Öğrenci yarıyıl başında, öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu dersler için ders kaydı yaptırmak zorundadır. Öğrenci kaldığı ders veya derslerin ön şart durumunda olduğu ön şartlı ders veya dersleri alamaz. Tekrarı olmayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.50 olan ara sınıf öğrencileri, ön şartlı olmayan üst yarıyıl programlarına ait derslerden en çok iki ders alabilirler. Bu şekilde alınan derslerin (ortak zorunlu dersler hariç) kredi toplamı Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir.

AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıllardan (DD) ve (DC) aldığı derslerden en çok ikisini tekrar alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Öğrenciler ders kayıtlarını takip eden ilk iki hafta içerisinde almış oldukları dersleri danışman nezaretinde bırakabilirler. Bırakılan dersin yerine geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartı ile yeni dersler alınabilir. İlk iki hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem görür. Ancak, öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin ilgili müteakip dönemde açılmaması halinde başka bir ders seçilir.

Diğer Yükseköğretim Programlarında Alınan Dersi Transfer Etme

Madde 13 — Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer yükseköğretim kurumlarından ve/veya uzaktan eğitim kurumlarından alınan derslerin geçer notlarının bu Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre muaf (M) ile değerlendirilebilmesi için, müdürlüğe muafiyet istediği dersleri içeren bir dilekçe ve ekinde onaylı not döküm belgesinin aslı ile başvurması gerekir. Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Muafiyet isteği ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

Devam Zorunluluğu

Madde 14 — Teorik derslerin, uygulamalar, laboratuar ve benzeri çalışmaların %20'sinden fazlasına katılmayan öğrenci başarısız sayılır. Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, yarıyılın son haftası içinde ilan edilir.

Öğrenci, kaydını yaptırdığı derslere devam etmek zorundadır.

İçinde bulundukları yarıyılda alınacak ders saatlerinin, tekrarlanacak ders saatleriyle çakışması halinde, öncelikle tekrara kaldıkları dersleri almak zorundadırlar. Çakışmalar sebebiyle derslere kayıt yaptıramama, eğitim-öğretim sürelerindeki üst sınırların işlemesini engellemez.

Sınavlar

Madde 15 — Sınavlar kısa süreli sınav, ara, yarıyıl sonu sınavı, ek tek ders sınavı, ek sınav, mazeret sınavı, muafiyet sınavı ile mezuniyet AGNO baraj sınavlarından oluşur. Bütünleme sınavı yapılmaz.

Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Yazılı sınavların dışındaki sınavların türleri yarıyıl başında duyurulmak zorundadır. Ara sınav süresi bir ders saatidir. Öğrenciler yarıyıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Yarıyıl sonu sınavı süresi iki ders saatidir. Ara sınavların ve varsa laboratuar ve benzeri derse bağlı çalışmaların, ödev ve kısa süreli sınavların ortalamasının ders notuna etkisi %50, yarıyıl sonu sınavının etkisi ise %50 dir. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile Yabancı Dil derslerinde en az birer ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu derslerin sınavlarının katkı oranları eşit olarak alınır.

Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve sınavdan sıfır puan almış sayılır. Ayrıca, öğrencilerin, puanlamaya tabi tutulan ödev, seminer, panel gibi yarıyıl içi etkinliklerinden yapmadıkları veya katılmadıkları da aynı şekilde değerlendirilir.

Teorik dersler ile uygulamalı ve uygulaması olan derslerin, yarıyıl içi sınavları, derse bağlı çalışmaları ile yarıyıl sonu sınavı puanları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Uygulaması olan ders bir bütün olup, bu dersin bir kısmından başarısız olan öğrenci, dersin tamamından başarısız sayılır ve dersi bir bütün olarak tekrarlar.

a) Ara Sınavı: Her ders için bir yarıyılda en az 2 ara sınav yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje dersi, bitirme çalışması ve seminer için ara sınavı yapılmaz. Ayrıca bir ders içerisindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuar ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları etkinliğin yapılma tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde ilan edilir. Yarıyıl içi etkinliklerin puanlarının ortalaması yarıyıl sonu sınav döneminden önce ilan edilir.

b) Yarıyıl Sonu Sınavı: Yarıyıl sonu sınavları, derslerin bitiminden bir hafta sonra başlar. Ders kaydı yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenciler bu sınavlara girebilir.

c) Ek Tek Ders Sınavı: Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş ancak tek dersten (F) alarak başarısız olmuş öğrenciler, dersin yarıyılına bakılmaksızın dilekçe ile baş vurmaları halinde yüksekokul müdürlüğü kararı ile bu tek dersin ek tek ders sınavına, yüksekokul müdürlüğünce belirlenen tarihte girerler. Ek tek ders sınav hakkını her öğrenci bir kez kullanabilir. Ek tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmaksızın sadece ek tek ders sınavında aldığı puana göre belirlenir.

d) Ek Sınav: Kanunlarla verilmiş azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere sınav şartlarını yerine getirmiş olmak koşuluyla, dilekçe ile başvurmaları halinde yüksekokul müdürlüğü kararı ile, bu Yönetmeliğin 25 inci madde kapsam ve koşullarında iki ek sınav hakkı verilir.

Öğrenciler ek sınav haklarını kanunlarla verilmiş azami sürelerini tamamladıkları yarıyılı izleyen sınav dönemleri sonunda bir sonraki yarıyıl başlamadan önce uygun görülen tarihlerde kullanırlar.

Uygulamalı ve uygulaması olan derslerle ilgili ek sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği yüksekokul yönetim kurulunca belirlenir.

e) Mazeret Sınavı: Ara sınavlara ve yarıyıl sonu sınavlarına Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır. Mazeretleri yüksekokul yönetim kurulunca kabul edilenler sınav haklarını yüksekokul yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanırlar.

f) Muafiyet Sınavı: Yüksekokulumuza yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu Yabancı Dil dersinden öğretim yılı başında bir sınav açılır. Bu sınav Atatürk Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı yönergesine göre yapılır.

g) Mezuniyet AGNO Baraj Sınavı: Son yarıyılda (F) notu almadıkları halde, AGNO’ları 2.00’ın altına düşen öğrencilere son iki yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır.

Sınav Programları

Madde 16 — Sınav programları (kısa süreli sınavlar hariç), bölüm başkanlıklarınca hazırlanır ve sınavlardan en az 15 gün önce ilan edilir. Sınav günleri ve yerleri müdürlüğün bilgisi olmadan değiştirilemez. Milli ve Dini Bayramlar dışındaki Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir.

Başarı Durumlarının İlanı

Madde 17 — Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarına göre öğrencilerin başarı durumları, yarıyıl sonu sınavının yapıldığı tarihi izleyen on gün içinde, bölüm başkanlıklarınca müdürlüğe bildirilir. Sonuçlar Yüksekokul Müdürlüğünce duyurulur.

Bulundukları yarıyıl sonu itibariyle bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden AGNO’su 3,00-3,49 arasında olanlar yarıyıl "Onur Öğrencisi" 3,50-4,00 arasında olanlar yarıyıl "Yüksek Onur Öğrencisi" sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonunda Yüksekokul müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Sınav Evrakının Saklanması

Madde 18 — İlgili öğretim elemanı yürüttüğü derse ait başarı notlarının listesi ile beraber sınav evrakını da Bölüm Başkanlığına teslim eder. Yüksekokul Müdürlüğü ayrı bir arşivde bu evrakı en az iki yıl tutmak zorundadır.

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 19 — Bir sınavın veya yarıyıl içi çalışmasının sonucuna, sonucun ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde, maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, Yüksekokul Müdürlüğüne verilen bir dilekçe ile yapılır. Sınav kağıtlarında, ilgili öğretim elemanınca maddi bir hata tespit edilirse, bu hata Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.

Sınavlarda Kopya

Madde 20 — Sınavlarda kopya yapan, kopya girişiminde bulunan, kopya veren, kopya yapılmasına yardım eden veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı veya kopyaya yardım ettiği anlaşılan öğrenci, o sınavdan sıfır almış sayılır ve hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre disiplin kovuşturması açılır.

Başarı Notu

Madde 21 — Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde o derse ait yarıyıl içi çalışmalarından aldığı puanlar ile yarıyıl sonu sınavında aldığı puanlar dikkate alınır.

Yarıyıl içi çalışmaların türleri (yarıyıl içi sınavları, derslere devam durumu, uygulama, ödev, proje, staj, seminer, laboratuar vb.) ve yarıyıl içi çalışmalarıyla yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranı madde 15'deki sınırlar içinde belirlenmiştir.

Başarı Notunun Hesaplanması

Madde 22 — Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında "bağıl değerlendirme sistemi" kullanılır. Bu değerlendirmede dersin öğretim elemanı yarıyıl sonu sınavlarına giren öğrencilerin, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirmeleri sonunda aldıkları puanların aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımını dikkate alır. İstatistiksel dağılımın nasıl yapılacağı bir yönerge ile belirlenir. İlgili öğretim elemanı değerlendirme yaparken Değerlendirmeye Katma Limiti (DKL) altındaki puanları değerlendirmeye almaz. DKL 100 üzerinden 25'i geçemez. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı dersten devam alan öğrenci sayısının %30' nu aşamaz.

Ayrıca, kesin kalma-koşullu geçme sınırı (F-DD Sınırı) için belirlenmiş Alt Limit (AL) de göz önüne alınır. Ham başarı puanları AL altında kalan öğrenciler, F olarak değerlendirilerek başarısız sayılırlar. Ancak puanları AL ve DKL arasında kalan öğrencilerin puanları diğer puanlarla birlikte istatistiksel değerlendirmeye katılır. AL’nin değeri 30 puandır.

Dersin sorumlu öğretim elemanı, bağıl değerlendirme sonunda yarıyıl sonu sınav tarihini izleyen on gün içinde, frekans dağılımını, DKL' yi ve AL’yi de gösteren başarı notlarının listesini ve sınavlara ait kağıtları (sorular dahil) bölüm başkanlığına sunar. Yarıyıl sonu başarı notları yüksekokul müdürlüğü tarafından ilan edilir. Yüksekokul yönetim kurulu gerekli gördüğünde gerekçesi ile birlikte bir dersin başarı durumunun, yeniden değerlendirilmesine karar verebilir.

Başarı notları ilan edildikten sonra, itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları şöyledir:

Sözel

Harfle

Ağırlık Katsayısı

Pekiyi

AA

4.00

BA

3.50

 

İyi

BB

3.00

CB

2.50

 

Orta

CC

2.00

DC

1.50

 

Başarısızlık sınırında

DD

1.00

Başarısız

F

0.00

Muaf

M

-

Geçer

G

-

Devamsızlık

D

-

(a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(b) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) notları, bu dersin "koşullu" olarak başarıldığını belirtir. (F) notu ise, başarısız öğrencilere verilir. (F) notu alan öğrenciler bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrarlarlar.

(c) (M) Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri Yükseköğretim Programda almış oldukları ve yüksekokul yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kullanılır.

Dikey geçişle gelen öğrencilerin intibak eğitiminde aldıkları derslerin geçer notları (M) notu ile değerlendirilir.

Diğer Yükseköğretim Kurumlarından alınan derslere ait geçer notlara da M notu verilir.

(d) (G) Ortak zorunlu dersler için kullanılır.

Başarı notu (M) ve (G) ile takdir edilen dersler ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında değerlendirilmeye katılmaz.

(e) (D) notu, AGNO hesabında (F) notu işlemi görür. (D) ile değerlendirilen ders ilk yarıyılda tekrar alınır.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)

Madde 23 — Ağırlıklı Genel Not Ortalaması, öğrencinin yüksekokulda öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saatinin başarı notunun ağırlık katsayısı ile (22 nci maddede belirtildiği gibi) çarpılarak hepsinin toplanmasından elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Başarısızlık Durumu

Madde 24 — Başarısız öğrencilerin tanımı :

Başarı baraj notu en az 2.00'dir. AGNO'su üst üste 2 yarıyıl başarı baraj notunun altında olan öğrenciler başarısız duruma düşerler. Başarısız öğrenciler üst yarıyıllardan yeni ders alamazlar. Ancak, daha önce başarısız ya da koşullu olarak başarılı oldukları derslerde, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra sıra ile (DD) ve (DC) aldıkları dersleri AGNO’su 2.00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrarlarlar. Danışmanlar öğrencilerin ders alımında, kayıtlara yardımcı olmakla ve AGNO hesaplarına göre kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler. Ders tekrarı ile AGNO' larını başarı baraj notuna eşitleyen ve bu notun üstüne çıkaran öğrenciler normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır.

Öğrenciler (F) aldıkları dersleri tekrar ederler. Herhangi bir yarıyıl sonunda o zamana kadar ki, AGNO'su başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarına yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurtdışı staj ve öğrencilerin yararlanabilecekleri burslara aday gösterilemez.

Eğitim-Öğretim Süresi ve Ek Süreler

Madde 25 — Atatürk Üniversitesi Erzincan Sağlık Yüksekokulunda lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere, bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre yedi yıldır.

Ancak bu süre sonunda; Erzincan Sağlık Yüksekokulundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde yönetmelikte başarılı sayılabilmeleri için ön görülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebi ile ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere son iki sınıfın diledikleri derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirten hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dahil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın baş vurmaları halinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

Ek süre kullanan veya ara sınıflarda kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmaksızın, sadece bu sınavın notuna göre belirlenir. Bu öğrencilerin başarı notlarının istatistiksel dağılım içerisinde nasıl değerlendirileceği bir yönerge ile belirlenir.

Öğrencilerin mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. (Bu Yönetmeliğin kayıt dondurmaya ilişkin hükümleri saklıdır.) Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde yazılı haklı ve geçerli bir neden olmaksızın, bu Yönetmelikte yazılı şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin kaydı silinir.

Kayıt Silme ve Sildirme

Madde 26 — Öğrencilerin yazılı olarak kayıtlarının silinmesini istemeleri dışında, aşağıda belirtilen hallerde yüksekokul yönetim kurulu kararı ile de kayıtları silinir.

a) Kanunun öngördüğü süreler içerisinde başarı sağlayamamak veya başarı sağlayamayacağı anlaşılmış olmak.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre üniversiteden çıkarılma cezası almış olmak.

c) Mazeretsiz olarak süresi içerisinde iki defa üst üste ders kaydını yaptırmamış olmak.

d) Kanunla verilen sınırsız sınav hakkını üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç kullanmamış olmak.

e) İkinci öğretim öğrencileri için öğrenci katkı payını yasal süresi içinde yatırmamış olmak.

f) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen diğer haller.

Mazeretlerde Haklı ve Geçerli Nedenler

Madde 27 — Aşağıda belirlenen haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde yüksekokul müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

a) Öğrencinin usulüne uygun olarak, üniversite hastaneleri veya kamu hastanelerinden aldıkları, sağlık kurulu raporlarıyla belgelenmiş bulunan, sağlıkla ilgili mazeretleri,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin d/2 fıkrasının üçüncü bendi uyarınca öğrenim aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

c) Mahalli en büyük mülki amirce verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

d) Birinci derece hısımların ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin, öğrenimine ara vermek zorunda olduğunun belgelenmesi ve yönetim kurulunca kabul edilmesi,

e) Ekonomik nedenlerle yönetim kurulunca, izinli olarak öğrencinin eğitim-öğretimine ara verilmiş olması,

f) Öğrencinin tutuklu veya gözlem altında olması,

g) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu Disiplin Yönetmeliği maddelerine göre öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet halinin bulunması,

h) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması nedeni ile askere alınması,

i) Yüksekokul yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer haller.

Madde 28 — Yüksekokul yönetim kurulunca kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır.

a) Haklı ve geçerli nedenlerle mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, yüksekokul yönetim kurulu kararı ile dondurulur.

b) Öğrencinin devamsızlığının hesaplanmasında, mazereti (sağlık raporu dahil) dikkate alınmaz.

c) Öğrenciler, mazeretli kabul edildikleri süre içinde sınavlara giremezler, girenlerin sınavı geçersiz sayılır.

d) Mazeretleri kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir.

Kayıt Dondurma

Madde 29 — Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış olmak koşuluyla yarıyılın ilk on iş günü içerisinde yapılır. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurabilirler. Ancak sağlık raporuna dayalı kayıt dondurma işlemlerinde bu sınır geçerli değildir. Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yarıyıldan az olamaz. Öğrenci kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami kanuni öğrenim süresi, kayıt dondurma süresi kadar artırılır.

İzin

Madde 30 — a) Öğrenciye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkanların doğması halinde yüksekokul yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilebilir. İzinli olduğu süre normal süresinden sayılmaz.

b) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 29 uncu maddesi gereğince yurtiçi ve yurtdışında müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler görevlendirme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar.

Tebligat ve Adres Bildirme

Madde 31 — Her türlü tebligat; öğrencinin Yüksekokula kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak ve tebliğ varakası yüksekokulda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

Yüksekokula kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu yüksekokulun ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Öğrenciler, Yüksekokul Yönetimi tarafından yapılan yazılı duyuruları izlemekle yükümlüdürler. Öğrenciler usulüne uygun olarak yapılmış olan duyuruları görmediklerini ileri süremezler. Bu duyurular tebligat yerine geçer.

Yatay ve Dikey Geçişler

Madde 32 — Atatürk Üniversitesi Erzincan Sağlık Yüksekokuluna yapılacak yatay ve dikey geçişler Yükseköğretim Kurulunun ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

Üniversite İçi Bölüm ve Birim Değiştirme

Madde 33 — Öğrenciler Üniversite ve Yüksekokul içinde benzer bölümler ve birimler arası geçiş yapabilirler. Geçişlerle ilgili kurallar Atatürk Üniversitesi Fakülteler/Yüksekokullar ve Bölümler arası yatay geçiş yönergesine göre uygulanır.

Çift Ana Dal Lisans Programı ve Yan Dal Programı

Madde 34 — Bir bölümün/programın öğrencileri lisans öğrenimleri boyunca, aynı yüksekokul içinde veya dışında kayıtlı oldukları bölüme/programa konu bakımından yakın olan başka bir bölümün/programın derslerini aynı zamanda takip edebilirler. Bu eğitim-öğretim programına "Çift-Anadal Programı" denir.

Kayıtlı oldukları lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla takip edecekleri program "Yan Dal Programı" olarak adlandırılır.

Çift Anadal Programları ve Yan Dal Programı ile ilgili kurallar Çift-Anadal Lisans Programı Yönergesi ve Yan Dal Programı Yönergesi ile belirlenir.

Mezuniyet Tarihi

Madde 35 — Öğrencinin mezuniyet tarihi başarılı olduğu son sınavının yapıldığı gündür. Ancak, bu tarihe kadar staj, bitirme ödevi, bitirme tezi, diploma çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrencilerin bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Mezuniyetleri, müteakip akademik yıla taşan öğrenciler ise o yarıyılın da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler.

Diplomalar ve Verilme Koşulları

Madde 36 — Atatürk Üniversitesi Erzincan Sağlık Yüksekokulunda bir eğitim-öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve AGNO' su en az 2.00 olan öğrencilere bu programın lisans diploması verilir. AGNO'sunu yükseltmek isteyen öğrenciler istedikleri ve önceden başarmış oldukları son iki yılın dersleri için öğrencilik haklarından yararlanmamak ve öğrenim harcını yatırmak koşuluyla açılacak dersleri tekrarlarlar.

Son yarıyılda (F) notu almadıkları halde AGNO’ları 2,00’ın altına düşen öğrenciler, son iki yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten mezuniyet AGNO baraj sınavına girerler. Bu sınav haklarını, takip eden yarıyıl başlangıcındaki ders kayıt haftasında kullanırlar. Bu sınava girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz.

Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler ilgili yönetmelikle belirlenir.

Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek diplomanın kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

Yüksekokulda en az ilk dört yarıyıl bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, istemeleri halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular her hangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların üniversiteyle ilişiği kesilmiş sayılır.

Yüksekokuldan Ayrılma

Madde 37 — Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanlar, yüksekokul müdürlüğüne bir dilekçe ile başvururlar. Kaydı silinen öğrenciye kayıt evrakı içinde verdiği diploma, isteği üzerine geri verilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

Dışarıdan Ders İzleme

Madde 38 — Yüksekokuldaki dersleri izlemesi uygun görülen kişilerin, belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla, Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde, açılan dersleri izlemelerine Yüksekokul Yönetim Kurulunca izin verilebilir. Bu kişiler kayıt yaptırdıkları dersler için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadırlar. Bu statüdekilere diploma verilmez, ancak istemeleri halinde kendilerine derse katılım belgesi verilebilir.

Diğer Üniversitelere Kayıtlı Öğrencilerin Yüksekokulumuzda Ders Almaları

Madde 39 — Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler, ders almak istedikleri ilgili bölümün görüşü ve Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile gerekli koşulları yerine getirerek, Yüksekokulumuzda ders alabilirler. Bu öğrenciler Yüksekokulumuzun Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile diğer kurallarına uymakla yükümlüdürler. Bu statüdeki öğrencilere kayıt yaptırdıkları dersler için sadece not durum belgesi verilir.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 40 — 3 Ocak 1998 tarihli ve 23219 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Atatürk Üniversitesi Erzincan Sağlık Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile daha sonra yayımlanan değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden önce, Erzincan Sağlık Yüksekokuluna kayıt yaptırmış öğrenciler, mezun oluncaya kadar eski yönetmelik hükümlerine tabi olacaklardır. Ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden bir önceki yıl kayıt yaptırmış öğrencilerden kayıt dondurmuş olanlar ile herhangi bir sebeple birinci sınıfın derslerinin %70’den fazlasını tekrar etmek durumunda olan tüm öğrencilerde bu Yönetmelik hükümlerine tabi olarak öğrenimlerini sürdürürler.

Yürürlük

Madde 41 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 42 — Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Erzincan Sağlık Yüksekokulu Müdürü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Maliye Bakanlığından:

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 77)

4008 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesine eklenen 8 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesine eklenen 13 numaralı bent hükümleri ile işletmelerin kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurları toplamına, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, ilgili kuruluşlardan alınan bilgilere göre Maliye Bakanlığınca o yıl için hesaplanan ortalama ticari kredi faiz oranına bölünmesi suretiyle bulunacak indirim oranının uygulanması suretiyle hesaplanacak tutarın % 25'inin gider olarak kabul edilmemesi öngörülmüştür.

Bu hüküm uyarınca gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2002 yılı Nisan-Haziran ikinci geçici vergi dönemi altı aylık kazançları için gider indirimi kısıtlaması uygulamasına esas alınacak indirim oranı % 78.66 olarak tespit edilmiştir.

Bu durumda, tespit edilen orana göre mükellefler, kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurlarının ( % 78.66 x % 25 =) % 19.66 'sını kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacaklardır.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

LPG'nin, Tüplü, Dökme ve Otogaz Olarak Kullanımı ve Kontrolleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (PİGM-2002/1)

Madde 1 — 31/10/1997 tarihli ve 23156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tebliğinin Açıklamalar Kısmında yer alan "89/14264 sayılı Kararname ve bu Kararnamenin 6. maddesinde değişiklik yapan 97/9758 sayılı Kararnameye" ibaresi, "23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına" şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 2 — Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "/fon" ibaresi kaldırılmıştır.

Madde 3 — Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Otogaz bayilerinin, bağlı bulundukları dağıtım şirketleri dışında başka dağıtım şirketlerinden veya piyasadan LPG alıp satmaları yasaktır."

Madde 4 — Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "89/14264 sayılı Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Kararnamesi" ibaresi "98/10745 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı" şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 5 — Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinde yer alan "ve fon gelir" ile "AFİF Kararnamesi hükümleri uygulanacak ve" ibareleri kaldırılmış, "olanlara" ibaresi "olanlar" olarak değiştirilmiştir.

Madde 6 — Bu Tebliğ 1/8/2002 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 — Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (PİGM-2002/2)

Madde 1 — 28/5/2000 tarihli ve 24062 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan PİGM-2000/2 sayılı Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğin Açıklamalar Kısmında yer alan “ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi” ibaresi kaldırılmıştır.

Madde 2 — Aynı Tebliğin değişik 2 nci maddesinin "g" bendinde yer alan "sadece" ibaresinden sonra gelmek üzere "sanayiciler ve" ibaresi eklenmiştir.

Madde 3 — Aynı Tebliğin değişik 2 nci maddesinin "j" bendinde belirtilen Taahhütname'de yer alan "ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonunun İşleyişi" ibaresi ile "AFİF paylarının zamanında yatırılacağını" ibaresi kaldırılmıştır.

Madde 4 — Aynı Tebliğin değişik 2 nci maddesinin "m" bendinde yer alan "Ayrıca rafineri şirketi tarafından gerektiğinde AFİF payının tahsilinde kullanılmak üzere ‘Teminat Mektubu’ alınacaktır." ibaresi kaldırılmış, "(dağıtım şirketleri hariç)" ibaresi eklenmiştir.

Madde 5 — Aynı Tebliğin değişik 3 üncü maddesinde yer alan "18/8/1993 tarihli ve 21672 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Petrol Ürünlerinin Alım ve Satımına ilişkin Tebliğin 21/12/1996 tarihli ve 22854 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğin 1 inci maddesi ile yeniden düzenlenen (A) maddesinde belirlenen miktarı aşamaz." "ibaresi, "5/7/2002 tarihli ve 24806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2002/4313 sayılı Kararnamenin eki Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’ın 2 nci maddesinin (a) bendinin 3 numaralı alt bendinde belirlenen oranı aşamaz." şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 6 — Aynı Tebliğin değişik 2 nci maddesinin "k" ve "n" bentleri ile 5 inci maddesinin "c" bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 7 — Bu Tebliğ 1/8/2002 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8 — Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı Alınması Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (PİGM-2002/3)

Madde 1 — 25/6/1998 tarihli ve 23383 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan PİGM-98/3 sayılı Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı Alınması Hakkında Karar'ın Uygulanmasına Dair Tebliğin adında ve Açıklamalar Kısmında geçen "ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı Alınması" ibaresi kaldırılmıştır.

Madde 2 — Aynı Tebliğin Birimler başlıklı "D" bölümünün ikinci paragrafında yer alan "Pay ve", "ve paya", ibareleri kaldırılmış "vergi" ibaresi "vergiye" olarak değiştirilmiştir.

Madde 3 — Aynı Tebliğin Uygulama Hükümleri başlıklı "F" bölümünün altıncı paragrafında yer alan "pay tutarına ve" ibaresi kaldırılmıştır.

Madde 4 — Aynı Tebliğin AFİF Hesapları başlıklı "H" bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 5 — Aynı Tebliğin TEBLİĞLER başlıklı "l" bölümünün 2 nci ve 4 üncü bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 6 — Bu Tebliğ 1/8/2002 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 — Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (PİGM- 2002/4)

Madde 1 — 17/8/1991 tarihli ve 20963 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 2 — 18/8/1993 tarihli ve 21672 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tebliğleri yürüdükten kaldırılmıştır.

Madde 3 — 21/12/1996 tarihli ve 22854 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 4 — 11/1/1997 tarihli ve 22874 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 5 — 25/6/1998 tarihli ve 23383 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan PİGM-98/4 sayılı Elektrik Enerjisi Üretiminde Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payı Muafiyeti Tanınmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 6 — 27/6/2001 tarihli ve 24445 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2000/3 sayılı Hampetrol ve Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 7 — 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan PİGM/AFİP 2002-25 sayılı Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 8 — Bu Tebliğ 1/8/2002 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 — Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——

—— • ——

—— • ——

 

Sayfa Başı