Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

26 Temmuz 2002

CUMA

Sayı : 24827

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2002/4398     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Program Koordinasyon Ofisi Faaliyetine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2002/4404     Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2002/4414     Türkiye ile Almanya Arasında Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen Yerel Yönetim Hizmetlerine Nitelik Kazandırılması Konulu Projeye İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2002/4375     Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilen 631 Kişi Hakkındaki Hükümlerin İptaline Dair Karar

2002/4394     3133 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi, Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilen 28 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

 

Yönetmelik

2002/4390     Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

 

Tebliğler

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2002/7)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2002/8)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2002/9)

— 2002 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2002 Yılı Haziran Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgeleri Hakkında Tebliğ

— Rekabet Kurulunun 99-13/99-40 Sayılı Kararının Karşı Oy Gerekçeleri


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

 

—— • —— 

—— • —— 

Sayfa Başı


 

—— • —— 

Sayfa Başı


 Yönetmelik

 

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı