Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

11 Haziran 2002

SALI

Sayı : 24782

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ’a, İçişleri Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Faruk BAL’a, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

 

Cezanın Kaldırılması Kararı

— Hükümlü Tamer ÇADIRCI’nın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/27)

 

Yönetmelik

2002/4133 Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı (No : 11)

— İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No : 2002/4)


 

 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

10 Haziran 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-8818

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Türkiye-AB İlişkileri konusunda görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Haziran 2002 tarihinde İspanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, İçişleri Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

10 Haziran 2002

B.01.0.KKB.01-06-172-2002-403

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 10 Haziran 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8818 sayılı yazınız.

Türkiye-AB İlişkileri konusunda görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Haziran 2002 tarihinde İspanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, İçişleri Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

10 Haziran 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-8819

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Haziran 2002 tarihinden itibaren Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Faruk BAL’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Bülent ECEVİT

Başbakan      

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

10 Haziran 2002

B.01.0.KKB.01-06-173-2002-404

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 10 Haziran 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8819 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Haziran 2002 tarihinden itibaren Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Faruk BAL’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

7 Haziran 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-8714

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Haziran 2002 tarihinde Ukrayna’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan     

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

7 Haziran 2002

B.01.0.KKB.01-06-169-2002-397

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 7 Haziran 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8714 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Haziran 2002 tarihinde Ukrayna’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


 Cezanın Kaldırılması Kararı

Cumhurbaşkanlığından :

Karar No : 2002/27

Yasa dışı silâhlı terör örgütünün sair efradı olmak suçundan, İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 27.01.2000 günlü, Esas No: 1999/114, Karar No: 2000/10 sayılı ilâmı ile Türk Ceza Yasası’nın 168/2. ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın 5. maddeleri ile Türk Ceza Yasası’nın 59/2. ve 36. maddeleri gereğince, 12 yıl 6 ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, Türk Ceza Yasası’nın 31. maddesi uyarınca ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklanmasına, aynı Yasa’nın 33. maddesi uyarınca cezası süresince yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına karar verilen ve cezası kesinleşen Kars İl’i, Sarıkamış İlçesi,Yukarı Sarıkamış Köyü, Cilt No: 18, Hane No: 67, Birey Sıra No: 14’de nüfusa kayıtlı Osman ve Sehernaz’dan olma 26.10.1974 doğumlu Tamer ÇADIRCI’nın kalan cezası, Adlî Tıp Kurumu’nun 15.05.2002 günlü, A.T.No: 130/01052002/23086/2838/2659 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle,Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

 

10 Haziran 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelik

 

Karar Sayısı : 2002/4133

Ekli “Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’nun 11 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/5/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

F. ÜNLÜ

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

N. ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Dr. R. DOĞRU

R. ÖNAL

M. BOSTANCIOĞLU

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı V.

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. A. AKCAN

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

Sayfa Başı


 Tebliğler

 

—— • ——

Sayfa Başı