Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

6 Haziran 2002

PERŞEMBE

Sayı : 24777

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

— Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Özgün ÖKMEN’in Seçilmesine Dair Karar

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

Yönetmelik

— Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

 

Tebliğ

— Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 154)


 

 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine

Seçme Kararı

 

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2002/26

Dr. Yavuz EGE’nin görev süresinin 02/06/2002 tarihinde sona ermesi nedeniyle boşalan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine; Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Özgün ÖKMEN’in, Bakanlar Kurulunca yapılan seçimi, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 6. maddesinin b fıkrası gereğince onaylanmıştır.

 

5 Haziran 2002

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


 

Sayfa Başı


 Yönetmelik

 

Sayfa Başı


 Tebliğ

 

Sayfa Başı