Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

25 Nisan 2002

PERŞEMBE

Sayı : 24736

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2002/3833     Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Arasında İmzalanan “Adolesanların Üreme Sağlığı Bilgi ve Hizmet Gereksinimlerinin Karşılanması İçin Strateji Geliştirilmesi” ve “Seçilmiş Üniversitelerde Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri Modelinin Başlatılması” Başlıklı Projelerin Onaylanması Hakkında Karar

 

Atama Kararları

— Devlet, Bayındırlık ve İskan ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Sınır Tespit Kararı

— Sınır Tespitine Dair Bir Adet Karar

 

Yönetmelikler

— Futbolda Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Futbolda Müşterek Bahis Oyunları Hasılatının Oluşumu ve Dağıtım Şekli Hakkında Yönetmeliğin 8 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Polis Akademisi Güvenlik Birimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

— Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği

— Özel Ormanlarda ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlarda Yapılacak İş ve İşlemler Hakkında Yönetmelik

— Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

Tebliğler

— Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-20)

— 2002 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2002 Yılı Mart Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2002 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2002 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2002 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2002 Yılı Mart Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yargıtay Kararları

— Yargıtay 2 ve 13. Hukuk Dairelerine Ait 2 Adet Karar

 

Danıştay Kararları

— Danıştay Üçüncü Dairesine Ait 4 Adet Karar


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

 

Sayfa Başı


Atama Kararları

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2768

1 — Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Vakıflar Meclisi Üyeliğine Genel Müdür Yardımcısı Ali VEZİROĞLU’nun,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet KARTAL’ın atanmaları,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

22 Nisan 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

N. ARSEVEN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2770

1 — Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Batı Karadeniz (Zonguldak) Bölge Müdürlüğüne Murat OVAYURT’un atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

22 Nisan 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

E. S. GAYDALI

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2771

1 — Karayolları Genel Müdürlüğü Antalya 13. Bölge Müdürü Nidayi ŞAHİNÖZ’ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Antalya 13. Bölge Müdürlüğüne aynı Genel Müdürlük Van 11. Bölge Müdürü Zafer Aydın ANALI’nın atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci ve Ek 1 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

22 Nisan 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. A. AKCAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2793

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Ömer AYDEMİR’in atanması; 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

22 Nisan 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

A. K. TANRIKULU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararı

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2790

1 — Balıkesir İli Bandırma İlçesine bağlı Kayacık Köyünün Bandırma Belediyesi sınırları içine alınması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

22 Nisan 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

R. K. YÜCELEN

Başbakan

İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından:

Futbolda Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE l — 26/2/1998 tarihli ve 23270 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Futbolda Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki tanım eklenmiştir.

"Gol Toplamı Tahmini Oyunu : Kupona alınmış futbol müsabakalarından Teşkilatça tespit edilecek sayıdaki ve çekilişle belirlenecek maçlarda, iki takımın atacağı gol sayıları toplamının tahmin edilmesini,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 19 — Kuponların kabulü, müşterek bahis kuponlarında yer alan maçlardan, ilk başlayacak olan maçın başlama saatinde sona erer."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 44 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Değerlendirmede, takımların sahada elde ettikleri sonuçlar esas tutulur. Ancak oynanması gereken tarihlerde yapılmayan veya yarıda kalan müsabakanın sonuçları, değerlendirmede göz önüne alınmaz. Değerlendirmede göz önüne alınmayan bu maçların sonuçları beraberlik tahmini oyunlarında noter huzurunda çekilecek kura ile değerlendirmeye alınır. Kurada (1) ilk takımın, (2) ikinci takımın galibiyetini, (0) ise golsüz beraberliği ifade eder. Gol tahmini oyunu ile gol toplamı tahmini oyunlarında ise takımların geriye dönük son üç resmi lig maçlarında attıkları gol toplamının ortalaması alınarak sonuç belirlenir. O sezon değerlendirilecek resmi üç lig müsabakası bulunmayan takımların önceki sezondaki son üç resmi lig müsabakaları esas alınır. Bu belirlemede yarıma kadar olanlar kendi sayısına, yarım dahil bir üstü tama iblağ edilir.

Sonuç tahmini oyununda, sistem kapanmadan maç iptali olması halinde dereceler iptal edilen müsabaka sayısı kadar ortadan kalkar. Bu durumda ortadan kalkan derecelere ait ikramiyeler mevcut derecelerden bilinen en yükseğine verilir. Oyun sisteme kapandıktan sonra değerlendirilecek yarışma sayısı birinci fıkradaki sebeplerle değerlendirilmesi öngörülen yarışma sayısının altına düşerse, dereceler iptal edilen müsabaka sayısı kadar ortadan kalkar. Ortadan kalkan derecelere düşen paylar bir sonraki haftanın aynı derecelerine düşen paylara eklenir. Bu işlem, bu dereceleri kazanan bilet çıkıncaya kadar sürer. Aktarma yapılan en yüksek dereceyi bilen olmaması, derecelerin tamamının ortadan kalkması veya hiç birinin bilinememesi durumunda ikramiyeler bir sonraki hafta kendi derecelerine düşen paylara eklenir. Gerektiğinde durum katılımcılara duyurulur."

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmeliğin 1 ve 2 nci maddeleri yayımı tarihinde, 3 üncü maddesi 1/7/2002 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Futbolda Müşterek Bahis Oyunları Hasılatının Oluşumu ve Dağıtım Şekli Hakkında Yönetmeliğin 8 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 6/1/1999 tarihli ve 23575 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Futbolda Müşterek Bahis Oyunları Hasılatının Oluşumu ve Dağıtım Şekli Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Futbol müsabakaları üzerine düzenlenen oyunlarda, uygun görülen haftalarda, belirlenecek derecelere dağıtılacak ikramiye miktarına, iştirakçileri teşvik amacı ile idari masraflardan Yönetim Kurulunca tayin edilecek miktarda para eklenir."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

İçişleri Bakanlığından :

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Enstitüde Anabilim Dalı Açma Esasları

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ile diğer eğitim faaliyetlerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü eğitim ve öğretim yapma, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda öğretim elemanı yetiştirme ile öncelikle Emniyet Teşkilatı ve personelinin ihtiyacı dikkate alınarak kamu ve özel sektöre uzmanlık, kurs ve sertifika programı düzenlemenin esas ve usullerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte yer alan deyimlerden;

Akademi: Polis Akademisini,

Başkan: Polis Akademisi Başkanını,

Enstitü: Güvenlik Bilimleri Enstitüsünü,

Fakülte: Güvenlik Bilimleri Fakültesini,

Müdür: Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürünü,

Sekreter: Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Sekreterini,

Kurul: Enstitü Kurulunu,

Yönetim Kurulu: Enstitü Yönetim Kurulunu,

Yüksek Kurul: Polis Akademisi Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunu,

ifade eder.

Enstitüde Anabilim Dalı Açma Esasları

Madde 5 — Güvenlik bilimleri enstitüsünde açılacak anabilim dalları, kurulun önerisi, yüksek kurulun teklifi ve Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile tespit edilir.

Enstitü anabilim dalları, fakülte bölümleri ile aynı adları taşırlar. Bununla birlikte, Enstitüde, fakültede yer almayan bölümlerden farklı anabilim dalları kurulabilir.

Fakülte bölüm başkanları, aynı zamanda Enstitü anabilim dalı başkanları olup, Enstitü anabilim dalı başkanının görevlerini yerine getirirler. Ancak, Fakültede bulunan bölümlerden farklı anabilim dallarının kurulması halinde, bu anabilim dallarının başkanları Enstitü Müdürü tarafından atanır.

Lisansüstü programlar, Enstitü Lisansüstü Anabilim Dalları ile aynı adları taşırlar. Ancak polis akademisi başkanının önerisi ve Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile bir enstitü anabilim dalında, enstitü anabilim dalından değişik bir ad taşıyan bir lisansüstü program da açılabilir.

Bir programda, lisansüstü eğitim-öğretim yapılabilmesi için o programla ilgili anabilim dalında lisans eğitim-öğretimi yapılmakta olması şart değildir.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü

Programlara Başvuruda Genel İlke

Madde 6 — Enstitüdeki yüksek lisans ve doktora programına hangi lisans ve yüksek lisans programından mezun olanların başvurabileceği, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve müteakip maddelerde geçen esaslar göz önünde bulundurularak işlem yapılır.

Yüksek Lisansa Kabul Şartları

Madde 7 — Yüksek lisansa kabul edilecek öğrenciler için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adaylar bir lisans diplomasına sahip olmalı ve lisans not ortalaması 100 (yüz) tam not üzerinden en az 65 (altmış beş) olmalıdır.

b) Adaylar Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (LES) başvurdukları programın puan türünde en az 45 (kırk beş) standart puan almış olmalıdırlar.

c) Başvuruda adayların, Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS)’nda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 50 (elli) puan almış olmaları gerekir.

d) Yüksek lisans programına öğrenci kabulünde Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) puanı, Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede; Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) puanının % 50'si, Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) puanının % 10’u, lisans not ortalamasının % 15'i ve açılan yüksek lisans programı alanında yapılan mülakat sonucunun % 25’i dikkate alınarak anabilim dalı önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam 55 (elli beş) puan alanlar arasında en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılır.

Doktoraya Kabul Şartları

Madde 8 — Doktoraya kabul edilecek öğrenciler için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adaylar (tezli) bir yüksek lisans diplomasına sahip olmalı ve yüksek lisans not ortalaması 100 (yüz) tam not üzerinden en az 75 (yetmiş beş) olmalıdır.

b) Adayların başvuruda Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS)’nda 100 tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan almış olmaları gerekir.

c) Adaylar Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES)’nda başvurdukları programın puan türünde en az 45 (kırk beş) standart puan almış olmalıdırlar. En az 45 (kırk beş) Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) puanı sağlayarak, lisansüstü programına başlayan adaylar lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarı yıl ara vererek doktoraya başvurdukları takdirde Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) koşulu aranmaz.

d) Doktora programına öğrenci kabulünde Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) puanı, Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) puanı, yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede; Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) puanının % 50’si, Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) puanının %10’u yüksek lisans not ortalamasının %15'i ve mülakat sonucunun % 25'i dikkate alınarak, anabilim dalı önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla toplam en az 60 (altmış) puan alanlar arasında en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılır.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kabulü

Madde 9 — Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulü, Enstitünün teklifi üzerine, Yüksek Kurulun görüşü alınarak Polis Akademisi Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Bu öğrenciler, alınan karardaki esas ve usuller çerçevesinde Enstitüye kabul edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bilimsel Hazırlık Programı ile Lisansüstü Programlara

Başvurma, Yatay Geçiş ve Muafiyetler

Bilimsel Hazırlık Programı Açma Amacı

Madde 10 — Yüksek lisans ve doktora programında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bu program aşağıda gösterilen farklılıklara sahip öğrenciler için açılır:

a) Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda tamamlamış olanlar.

b) Lisans derecesini, Polis Akademisi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları.

c) Lisans ve yüksek lisans derecelerini Polis Akademisi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları.

d) Yüksek lisans derecesini, başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

Bilimsel Hazırlık Programına Başvuru

Madde 11 — Bilimsel Hazırlık Programına başvuru ve uygulama aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) Bilimsel Hazırlık Programı'na bu Yönetmeliğin 7 ve 8 inci maddesindeki esaslara göre öğrenci kabul edilir.

b) Bilimsel Hazırlık Programı'nda alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, Bilimsel Hazırlık Programı'ndaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

c) Bilimsel Hazırlık Programı ile ilgili olarak devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlarda öğrencinin ders aldığı programın tabi olduğu kurallar uygulanır.

d) Bilimsel Hazırlık Programı'nda geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Lisansüstü Programlara Başvuru

Madde 12 — Adaylar, ilan edilen başvuru süresi içinde Enstitü Müdürlüğüne başvurarak girmek istedikleri programı belirtirler. Başvuruda, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) sonuç belgesini, yabancı dil belgesini ve Enstitünün isteyebileceği diğer belgeleri verirler.

Yüksek lisans programına başvuran adaylar, dilekçelerine lisans, doktora programına başvuran adaylar yüksek lisans diploması ile bu diplomalara esas teşkil eden not çizelgesi ve mali destek belgesini eklerler. Ancak, yukarıda sözü geçen diplomalara eş değer diplomalar da kabul edilebilir. Ayrıca, yabancı ülkelerden alınmış olan diplomalar için Yüksek Öğretim Kurulundan denklik belgesi alınır.

Lisansüstü programlara aday kaydı yaptıranlardan dilekçelerine ayrıca; akademik referans mektubu ile neden lisansüstü eğitim yapmak istediklerine dair kompozisyon biçiminde açıklayıcı belge eklemeleri istenir.

Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü

Madde 13 — Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, Enstitüdeki lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

Yatay geçiş başvurusu, ilgili anabilim dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak Enstitüce belirtilen kabul koşullara uygunluğu açısından incelenir ve Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Yüksek lisansta tez aşamasında, doktorada yeterlik sınavından sonra yatay geçiş yapılmaz.

Muafiyetler

Madde 14 — Lisansüstü programlara başvuran adaylar, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) ve yabancı dil açısından aşağıdaki esaslar çerçevesinde muafiyet kazanırlar.

Uluslararası geçerliği olan "Graduate Record Examination" (GRE) sınavının sayısal (quantitative) ve sözel (analytical) bölümlerinde toplam puanı en az 1100 olan adaylar ile "Graduate Management Aptitude" (GMAT) sınavında en az 550 puan alan adayların puanları Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) yerine geçerli sayılabilir.

Söz konusu puanların Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) karşılığı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Lisans ve/veya yüksek lisans öğreniminin tamamını yabancı dille öğretim yapan bir kurumda yapmış bulunan TC. uyruklu öğrenciler ile orta, lisans veya yüksek lisans öğrenimini, Türkçe eğitim-öğretim yapan bir kurumda yapmış olan yabancı uyruklu öğrenciler dil sınavından muaf tutulurlar.

Yönetim Kurulu ilgili anabilim dallarının özelliğini dikkate alarak hangi koşullarda adayların Yabancı Dil sınavından muaf tutulabileceğine ayrıca karar verebilir.

Yabancı Dil sınavından muaf olmak isteyen adaylar ilgili belgelerin onaylı bir örneğini aday kaydı sırasında vermekle yükümlüdürler.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Madde 15 — Yüksek lisans ve doktora başvurularını değerlendirmek ve mülakat yapmak üzere, Yönetim Kurulu, Enstitünün ilgili anabilim dalı akademik kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından üçer kişilik jüriler oluşturur.

Jüri, adayları, bu Yönetmeliğin ikinci bölümünde yer alan maddelerdeki kriterleri dikkate alarak adayları başarı düzeyine göre sıralar, kontenjana göre hangi adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini Enstitüye bildirir ve alınacak Yönetim Kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir. Kayıt hakkı kazanan adaylar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt ve

Kayıt Yenileme

Kesin Kayıtta Genel Kural

Madde 16 — Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adaylar, Enstitü tarafından duyurulan tarihlerde bu Yönetmeliğin 17 ve 18 inci maddelerinde belirtilen belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Adayların, başvuru sırasında aslını veya onaylı örneğini teslim etmiş bulunduğu belgeler kesin kayıt için de geçerlidir.

Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin, kayıt işlemleri iptal edilir. Bu kişiler, bir daha başvuruda bulunamazlar.

Türk Uyruklu Öğrenciler İçin Kesin Kayıt

Madde 17 — T.C. vatandaşı olan öğrenciler aşağıdaki esaslar ve belgelere göre kesin kayıt yaptırırlar:

a) Yüksek lisans programına, veya en az beş yıl süreli lisans öğreniminden sonra doktora programına kabul edilen adaylardan lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği, yüksek lisans yaptıktan sonra doktora programına kabul edilenlerden (tezli) yüksek lisans diplomasının onaylı örneği ve yabancı ülkelerden alınan diplomalar için Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi,

b) Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) veya eşdeğer sınav sonuç belgesi,

c) Mezuniyet not ortalaması gösterilmiş olan not çizelgesi (transkript),

d) Lisansüstü yabancı dil sınavı veya eşdeğer sınav sonuç belgesi,

e) Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

f) Yeni tarihli ikamet belgesi,

g) Yeni çekilmiş 4.5 x 6 cm boyutunda 12 adet fotoğraf (renkli gözlük takılmayacak, baş açık olacak, erkekler sakallı olmayacaktır),

h) Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,

i) Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücretinin ödendiğini gösteren makbuz,

j) Polis Akademisi veya diğer Üniversitelerde Araştırma Görevlisi olanlardan araştırma görevliliği belgesi.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Kesin Kayıt

Madde 18 — T.C. vatandaşı olmayan öğrenciler aşağıdaki esaslar ve belgelere göre kesin kayıt yaptırırlar:

a) Lisans veya lisansüstü öğrenimini Türkiye'de yapmış olanlardan 17 nci maddenin (a) bendinde belirtilen diploma ve belgeler, yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümesi ve Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesi,

b) Mezuniyet not ortalaması gösterilmiş not çizelgesi (transkript) (yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi),

c) Yönetim Kurulunun belirleyeceği Türkçe dil bilgisini tespite yarayan geçerli bir belge,

d) "Öğrenim Vizesi" bulunan pasaportun fotokopisi ve noterden onaylı tercümesi,

e) İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin onaylı fotokopisi,

f) Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda 12 adet fotoğraf (renkli gözlük takılmayacak, baş açık olacak, erkekler sakallı olmayacaktır),

g) Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre öğrenci katkı payı veya öğretim ücreti makbuzu,

h) Polis Akademisi Yönetim Kurulunun yabancı öğrenciler için arayacağı diğer belgeler.

Yabancı uyruklu adaylara, belgelerini tamamlamak için gerekiyorsa Enstitü Müdürlüğünce uygun bir süre tanınır.

Kayıt Yenileme

Madde 19 — Kayıt yenileme bakımından Türk ve yabancı uyruklu öğrenci farkı gözetmeksizin aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur:

Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, Güz ve Bahar yarıyılları başında, duyurulan tarihlerde, Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen katkı payı veya öğretim ücretini ödemek ve Enstitü Müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Katkı payı veya öğretim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez, katkı payı ödemedikleri süre içinde kendilerine not çizelgesi, öğrenci belgesi, ve askerlik belgesi gibi herhangi bir belge verilmez.

Yüksek Kurul tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan bir yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyıl sorumlu oldukları derslerden başarısız sayılırlar. Tez aşamasında ise, danışman/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu hallerde geçen süreler, azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınır. İki defa kayıt yenilemeyen öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ders Sınavları ve Değerlendirme

Dersler ve Krediler

Madde 20 — Bir lisansüstü dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama saatinin yarısının toplamıdır.

Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için teorik derslerin % 70' ine, uygulamaların ise % 80' ine devam etmiş olmaları gerekir. Anabilim Dalı Akademik Kurulu kararı ile ara sınav başarı koşulu da aranabilir.

Derslerde Başarının Değerlendirilmesi

Madde 21 — Lisansüstü derslerde yarıyıl içinde yapılan çalışmalar ve ara sınavlar ile bunların dönem sonu sınavına nasıl katılacağı Anabilim Dalı Akademik Kurullarınca belirlenir, her yarıyıl başında ilan edilerek öğrencilere duyurulur ve öğrencilerin başarı durumu dönem sonu sınav notuna katılır. Lisansüstü derslerin dönem sonu sınavları, sınavı yapan öğretim üyesi veya üyeleri tarafından 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Dönem sonu sınavında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 100 üzerinden en az 70 (yetmiş), doktora öğrencilerinin ise en az 75 (yetmiş beş) puan almaları gerekir. Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılmaz. Başarısız olunan bir dersi, öğrenci azami ders alma süresi içinde tekrar alabilir veya o dersin yerine aynı kredi değerinde başka bir dersi de alabilir. Öğrenciler Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilir. Puanlar enstitüye teslim edilip kesinleştikten sonra, aşağıdaki çizelgede gösterilen değerler dikkate alınarak harf notu haline çevrilir.

Puan

Harf Notu

Katsayı

90-100

AA

4.0

85-89

BA

3.5

80-84

BB

3.0

75-79

CB

2.5

70-74

CC

2.0

65-69

DC

1.5

60-64

DD

1.0

50-59

FD

0.5

49 ve aşağısı

FF

0

Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere DZ (Devamsız) notu verilir. (DZ) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.

Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere OL (Olumlu) notu, tez çalışmalarını başarı ile sürdüremeyen öğrencilere OZ (Olumsuz) notu verilir. (OZ) notu, ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan dersleri, alan çalışmaları ile seminerler için başarısız olma durumunda da kullanılır.

Tez çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere BŞ (Başarılı) notu verilir. (BŞ) notu ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler ile uzmanlık alan dersleri, alan ve seminerler için başarılı olma durumunda da kullanılır.

DZ, OL, OZ, BŞ notları genel not ortalamalarına katılmaz. Yabancı dilde hazırlanan not belgelerinde bu harf notları, sırası ile, (NA, P, U, S) olarak yazılır.

Not Ortalamaları

Madde 22 — Öğrencilerin yarıyıl sonundaki başarı durumu, her dönem sonunda ağırlıklı not ortalamaları Enstitü tarafından hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı not, o dersin kredi değeri ile öğrencinin aldığı dönem ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir ağırlıklı dönem notu ortalamasını bulmak için, o dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı ağırlıklı notların toplamı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Dönem notu ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren bu Yönetmelikte belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Dönem not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar, öğrencinin not belgesine geçirilir. Bütün yarıyılların ortalaması olan genel not ortalaması 3,75 in üstünde olan öğrenciler üstün başarılı sayılır.

Program Dışında Alınan Derslerin Kabulü

Madde 23 — Öğrencilerin daha önceki lisansüstü programlarda aldıkları derslerin kabul edilme ve öğrencinin alması gereken toplam krediden düşülmesi koşulları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Kayıt Silme

Madde 24 — Kayıt silme, Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler için olmak üzere aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2.00'den az olan öğrencilerin,

b) Enstitü ilgili anabilim dalı başkanlıkları tarafından belirlenen en az ders yükünü yüksek lisans programında 4 (dört), ve doktora programında 4 (dört) yarıyılda tamamlayamayan öğrencilerin,

c) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrencilerinin,

d) Tez önerisi ikinci kez reddedilen doktora öğrencilerinin,

e) Yüksek lisans veya doktora tez çalışması ile ilgili dersten veya uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez (OZ) notu alan öğrencilerin,

f) Jüri tarafından tezi reddedilen öğrencilerin,

g) Düzeltilmiş tezi jüri tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin,

h) Programını süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin,

ı) Tez izleme komitesinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez "Olumsuz" (OZ) notu alan öğrencilerin,

i) Haklı ve geçerli bir nedeni olmadan aynı programda kayıt yenileme işlemini iki defa yerine getirmeyen öğrencilerin,

kayıtları silinerek Enstitü ile ilişiği kesilir.

ALTINCI BÖLÜM

Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans Açmada Genel İlke

Madde 25 — Yüksek Lisans programı sadece tezli olarak yürütülür. Bu programın hangi Enstitü anabilim dallarında açılacağı, anabilim dalının teklifi, Yönetim Kurulu kararı ve Yüksek Kurulun onayı ile belirlenir.

Yüksek Lisans Öğretimi

Madde 26 — Yüksek lisans öğretimi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür:

a) Yüksek lisans öğretiminin amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Bu program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, ilgili Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

c) Yüksek lisans programı, yurtiçi ve yurtdışı entegre yüksek lisans programı şeklinde de düzenlenebilir. Bu programın uygulama usul ve esasları, Yüksek Kurulun teklifi üzerine Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) belirlenir.

Süre

Madde 27 — Yüksek lisans programı, esasları aşağıda belirtilen sürelere göre tamamlanır:

a) Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Tez çalışmalarına ikinci yarıyılda başlayan öğrenci, tezli yüksek lisans programını daha önce de tamamlayabilir. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin kaydı dört yarıyıldan önce de silinebilir.

b) Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, Enstitünün ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

Tez Danışmanı Atanması

Madde 28 — Tez danışmanı atanması aşağıdaki ilke ve usullere göre yapılır;

a)Yüksek lisans programında, Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulu, her öğrenci için bir tez konusu ve/veya projesi ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı, anabilim dalındaki öğretim üyeleri, başka anabilim dalı ya da başka yükseköğrenim kurumlarındaki öğretim üyeleri arasından önerilir. Tez danışmanı önerisi, Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışman atanmasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı, Enstitü anabilim dalının özelliği dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

b) Danışman, tez projesinin Yönetim Kurulunca kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak "uzmanlık alanı dersi" adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, Kurulca kararlaştırılır ve Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

Madde 29 — Tezin sonuçlanması aşağıdaki ilke ve usullere göre yapılır:

a) Yüksek lisans programındaki her öğrenci, tezini Enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b) Yüksek lisans tez jürisi, Enstitünün ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yüksek öğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş veya üç kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması halinde, ikinci danışman jüri üyesi olamaz.

c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. 45-90 dakika sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılır.

d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir ve Enstitüden ilişiği kesilir.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 30 — Yüksek lisans diploması verilmesinde aşağıdaki ilke ve usuller uygulanır:

a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

b) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve varsa meslek unvanı yazılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora Programı Açmada Genel İlke

Madde 31 — Doktora programı aşağıdaki amaç, ilke ve usuller çerçevesinde açılır ve yürütülür:

a) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

b) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora Öğretimi

Madde 32 — Doktora öğretimi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür:

a) Doktora programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

b) Lisansüstü dersler, Enstitünün ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Her yarıyılın ilk iki haftası içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma yapılabilir.

c) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

d) Doktora programı, yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programı şeklinde de düzenlenebilir. Bu programın uygulama usul ve esasları, Yüksek Kurulun teklifi üzerine Yüksek-öğretim Kurulunca belirlenir.

Süre

Madde 33 — Doktora programı esasları aşağıda belirtilen sürelere göre tamamlanır:

a) Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir.

b) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, Enstitünün ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Tez Danışmanı Atanması

Madde 34 — Tez danışmanı atanması aşağıdaki ilke ve usullere göre yapılır:

a) Enstitü ilgili anabilim dalı akademik kurulu her öğrenci için tez danışmanını Enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi, Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı, en geç üçüncü yarıyıl başına kadar atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışman atanmasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı Enstitü ilgili anabilim dalının özelliği dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

b) Tez danışmanları öğretim üyeleri arasından seçilir.

c) Danışman, tez konusu ve/veya projesinin Yönetim Kurulunca kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak "uzmanlık alan dersi" adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler, Kurulca kararlaştırılır ve Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

Yeterlik Sınavı

Madde 35 — Doktora yeterlik sınavı aşağıdaki ilke ve usuller çerçevesinde yürütülür;

a) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları, yılda iki kez Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır.

b) Kredilerini tamamlayan ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer koşulları yerine getiren öğrenciler, yeterlik sınavına girebilirler. Her öğrenci, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

c) Yeterlik sınavları, Enstitünün ilgili anabilim dalı akademik kurulu tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi bir yıldır. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

d) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) en az 60 (altmış) puan almak gerekir. Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS), TOEFL ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavında alınmış olan puanlar, Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde, Yönetim Kurulunca lisansüstü yabancı dil sınavına eşdeğer kabul edilebilir.

e) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin "başarılı" veya "başarısız" olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü ilgili anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

f) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin kaydı silinerek Enstitüyle ilişiği kesilir.

Tez İzleme Komitesi

Madde 36 — Tez izleme komitesi aşağıdaki ilke ve usuller çerçevesinde oluşturulur:

a) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitü ilgili Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

b) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka Enstitü ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir.

c) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, Enstitü ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez Önerisi Savunması

Madde 37 — Tez önerisi savunması aşağıdaki ilke ve usuller çerçevesinde yapılır:

a) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

b) Tez önerisi savunması, dinleyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de tez önerisine katkıda bulunabilir.

c) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

d) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu isteme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

e) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından "başarılı" veya"başarısız" olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin kaydı silinir.

Doktora Tezinin Sonuçlandırılması

Madde 38 — Doktora tezinin sonuçlandırılması aşağıdaki ilke ve usuller çerçevesinde yapılır:

a) Doktora programındaki bir öğrenci tezini, Enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b) Doktora tez jürisi, Enstitünün ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Süresi 60-120 dakikadır. Tez sınavı, dinleyicilere açık olarak yapılır.

d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, Enstitü ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini mümkünse aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

Doktora Diploması

Madde 39 — Doktora diploması verilmesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür:

a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve Yönetim Kurulunun istediği diğer hususları yerine getiren ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci Doktora Diploması almaya hak kazanır.

b) Doktora Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü ilgili anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı

Programın Amacı

Madde 40 — İkinci öğretim yüksek lisans programının amacı, birinci öğretim programına değişik nedenlerle katılamayan öğrencilere, ilgili alanda bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırarak varolan bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını öğretmektir.

Programın Açılması

Madde 41 — İkinci öğretim kapsamında yüksek lisans programı açılmasına, Kurulun önerisi üzerine Yüksek Kurul karar verir.

Programın Süresi ve Ders Yükü

Madde 42 — İkinci öğretim yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile kredisiz dönem projesi dersinden oluşur. Bu programı tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır.

Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 43 — İkinci öğretim yüksek lisans programına kabul koşulları, birinci öğretim yüksek lisans programı koşullarıyla aynıdır. Bu programa yapılan başvurular Enstitü ilgili anabilim dalı başkanlığınca değerlendirilir.

Başarı ve Mezuniyet

Madde 44 — İkinci öğretim yüksek lisans programında başarı ve mezuniyet koşulları, birinci öğretim yüksek lisans programıyla aynıdır.

Öğretim Ücretleri

Madde 45 — İkinci öğretim yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin kredi başına ödeyecekleri öğretim ücreti, her dönem başında Polis Akademisi Yönetim Kurulunca belirlenir.

Öğrenciler her yarıyılda alacakları derslerin toplam kredisi ile belirlenen yarıyıl öğretim ücretini Enstitünün duyurduğu banka hesabına belirtilen tarihlerde yatırırlar.

Programlar Arası Geçiş

Madde 46 — İkinci öğretim programında açılan dersleri ancak ikinci öğretim programına kayıtlı öğrenciler alabilirler. İkinci öğretim programına kayıtlı öğrenciler birinci öğretim programında açılan dersleri alamazlar.

Birinci öğretim programından ikinci öğretim programına geçiş yapılabilir. Başvurular, başvurulan programın bağlı olduğu Enstitü ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir. İkinci öğretim programına kabul edilen öğrenciler son dört dönem içerisinde birinci öğretim programından aldıkları eşdeğer derslerden en fazla ikisini saydırabilirler. Öğrencinin aldığı diğer başarılı dersler BŞ statüsüyle tanımlanır. Sayılan her iki ders için öğrenci bir dönem harcamış sayılır.

Bir ikinci öğretim programından başka bir ikinci öğretim programına yatay geçiş yapılabilir. Başvurular, başvurulan programın bağlı olduğu Enstitü ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir ve kabul edilebilecek öğrencilerin programına sayılacak dersleri belirlenir. Sayılan her iki ders için öğrenci bir dönem harcamış sayılır.

İkinci öğretim programından birinci öğretim programına geçiş yapılamaz.

Diğer Hususlar

Madde 47 — İkinci öğretimle ilgili diğer hususlarda birinci öğretimle ilgili usul ve esaslar uygulanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

İzin

İzinli Ayrılma

Madde 48 — Öğrenciler, tekrar Enstitüye dönmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile izinli sayılabilirler.

İzin Süreleri

Madde 49 — Öğrencilere toplam en fazla 4 (dört) dönem izin verilebilir. Zorunlu hallerde Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. İzinli geçen süreler öğrenim süresine katılmaz.

İzin Gerekçeleri

Madde 50 — Öğrencilere aşağıdaki gerekçelerle ve belgelenmek koşulu ile dönem izni verilebilir:

a) Hastalık İzni: Dönem izni verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan Resmi bir Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenmek koşulu ile öğrencilere izin verilebilir. Bütün raporlar Polis Akademisi Başhekimliğinin görüşü alındıktan sonra işleme konulur.

b) Askerlik İzni: Öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılamaması sonucu askere alınması halinde askerlik izni verilebilir.

c) Maddi ve Ailevi Nedenlerle İzin: Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve geçimini etkileyen ölüm, tabii afet veya benzer durumlarda izin verilebilir.

d) Yurt dışında öğrenim görmek üzere veya öğrenimleri ile ilgili olarak görevlendirilmeleri halinde de öğrencilere izin verilebilir.

e) Tutuklanan, mahkum olan veya aranmakta olduğu ilgili makamlarca bildirilen öğrencilere izin verilmez. Tutukluluğu sona ermiş olan öğrenciler geçen süre için izinli sayılabilirler.

İzin Müracaat Şekli ve Süresi

Madde 51 — İzin istekleri, gerekçeli bir dilekçe ve belgelerle birlikte ilgili bölüm, Enstitü ilgili anabilim dalı başkanlığı vasıtasıyla Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşen sonuç Öğrenci İşleri Büro Amirliği tarafından öğrenciye duyurulur.

İzin isteklerinin, dönem başında ve ders alma süreleri bitmeden yapılması esastır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

İzinden Dönüş

Madde 52 — İzin kullanan öğrencilere Enstitüye dönüşlerinde aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Yurt dışında belirli bir süre öğrenim görmek amacı ile izin alan öğrencilerin bu sürede gördükleri öğrenim ve aldıkları dersler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

b) Diğer nedenlerle izin almış öğrenciler izinlerinin bitiminde normal dönem kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak, hastalık nedeni ile izin almış öğrenciler öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını Sağlık Raporu ile kanıtlamak zorundadırlar. Bu konuda gerekirse Başhekimliğin görüşüne başvurulabilir.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim Elemanı Yetiştirme

Madde 53 — Enstitü, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisinin eğitim–öğretim ihtiyaçları için 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda belirtilen esas ve usullere göre yurt içinde ve dışında öğretim elemanı yetiştirir.

Enstitü, öğretim elemanı yetiştirilmesi görevini kendi bünyesinde yerine getirirken, bu Yönetmelikte yer alan yüksek lisans ve doktora programına ilişkin hükümleri uygular.

Polis Akademisi kadrosuna atanan araştırma görevlilerinin, Enstitü’de yüksek lisans ve doktora yapabilmeleri bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans ve doktoraya kabul şartlarına sahip olmasına bağlıdır.

Uzmanlık, Kurs ve Sertifika Programı

Madde 54 — Enstitüde, öncelikle Emniyet Teşkilatı personeli için, talep halinde başka kamu kurumu ve özel sektör için uzmanlık, kurs ve sertifika programı açılabilir.

Emniyet Teşkilatı ve personeline yönelik açılacak bu programın uygulamaya dönük olması esastır.

Açılan uzmanlık, kurs ve sertifika programı içeriği ile uygulanacak esas ve usuller çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir.

Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Programı

Madde 55 — Gerekli görülen hallerde Enstitü’deki herhangi bir anabilim dalının önerisi Kurulun kararı ve Yüksek Kurulun onayı ile yaz dönemi eğitim programı düzenlenebilir. Bu programın içeriği ile uygulanacak usul ve esaslar çıkarılacak olan bir yönerge ile düzenlenir.

İngilizce Eğitim-Öğretim Programı

Madde 56 — Gerekli görülen hallerde Kurulun önerisi ve Yüksek Kurulun onayı ile lisansüstü eğitim-öğretim öncesi öğrencileri lisansüstü eğitime hazırlamak amacı ile İngilizce eğitim öğretim programı düzenlenebilir. Bu programın içeriği ile uygulanacak esas ve usuller çıkarılacak olan bir yönerge ile düzenlenir.

Diğer Hususlar

Madde 57 — Lisansüstü programlara devam edecek Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup adaylar, zorunlu derslere devam süresince ücretli izinli sayılırlar.

Madde 58 — Emniyet Teşkilatı adına yurtdışına yüksek lisans ve/veya doktora yapmak üzere gönderilecek Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ile ilgili her türlü iş ve işlemler, Polis Akademisi Başkanlığınca yürütülür. Bunun için gereği halinde Personel Dairesi Başkanlığı ile koordine kurulur.

Madde 59 — Bu Yönetmelikte yer almayan diğer hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 60 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 61 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

—— • ——

Orman Bakanlığından:

Özel Ormanlarda ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlarda Yapılacak İş ve İşlemler Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Özel Ormanlara ve Amme Müesseselerine Ait ormanlara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik Özel Ormanların ve Amme Müesseselerine ait ormanların idaresi, muhafazası ile bu ormanlardaki yapılaşma esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Orman Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

c) Orman İdaresi: Orman Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerini,

ç) Bölge Müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,

d) İşletme Müdürlüğü: Orman İşletme Müdürlüğünü,

e) İnceleme ve Değerlendirme Raporu: Özel Orman sahiplerinin müracaatı üzerine Genel Müdürlükçe alınacak Bakanlık Oluruna dayanak teşkil etmek üzere taşradan gönderilecek raporu,

f) Özellik Oluru: Tapu ile sahipli olup 3 hektardan büyük bir orman sahasının Özel Orman statüsüne alınmasına dair Bakanlık Olurunu,

g) Özel Orman Amenajman Planı: Özelliği tasdik olunan bir özel ormana ait Amenajman Planını,

h) 2/B Maddesi : 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesine göre orman sayılan yerlerden, 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (Antep fıstığı , çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanlarının Devlete ait ise Hazine adına, özel orman ise sahipleri adına, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ise bu müesseseler adına orman sınırları dışına çıkarılmasını,

ı) Mesul Müdür: Özel Orman sahipleri birden fazla ise, bu Özel Ormana ait iş ve işlemleri yürütmek üzere noter kanalıyla Özel Orman sahipleri arasından seçilen veya Özel Orman sahiplerince dışarıdan tayin edilen ya da 6831sayılı Orman Kanununun 53 üncü maddesi hükmüne göre orman idaresinin talebi üzerine mahkeme kararı ile atanan orman idaresine karşı sorumlu kişiyi,

i) 47 nci Madde Şerhi: 6831 sayılı Orman Kanununun 47 nci maddesi uyarınca, Amme Müesseselerine ait ormanların bölünerek şahıslara veya müesseselere toprağı ile birlikte devir ve temlik edilemeyeceği ve üzerinde 6831 sayılı Orman Kanununun 52 nci madde hükmü dışında inşaat yapılamayacağına dair tapu sicilindeki beyanlar hanesine konulacak şerhi,

j) 52 nci Madde Şerhi: 6831 sayılı Orman Kanununun 22/5/1987 tarihli ve 3373 sayılı kanunla değişik 52 nci maddesi uyarınca, ekim ve dikim suretiyle meydana getirilen hususi ormanlar hariç olmak üzere hususi ormanların 500 hektardan küçük parçalar teşkil edecek şekilde parçalanıp, başkalarına temlik ve mirasçılar arasında ifrazen taksim edilemeyeceği ve üzerinde aynı madde hükmü dışında inşaat yapılamayacağına dair tapu sicilindeki beyanlar hanesine konulacak şerhi,

k) Ön İzin: Özel orman veya amme müesseselerine ait orman alanı üzerinde 6831 sayılı Orman Kanununun 52 ve 17 nci maddelerine göre verilecek kesin izine dayanak olmak üzere ve gerekli belgelerin hazırlattırılması amacıyla Bakanlıkça verilecek izni,

l) Kesin İzin: Özel orman veya amme müesseselerine ait orman alanı üzerinde 6831 sayılı Orman Kanununun 52 ve 17 nci maddelerine göre imar planlamasına uygun inşaat yapılmak üzere Bakanlıkça verilecek izni,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Ormanların veya Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanların

Tesisi, Kadastrosu ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B Maddesi Uygulaması

Özel Ormanların veya Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanların Tesisi

Madde 5 — Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre özel ormanlar veya hükmü şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar üç şekilde tesis edilir.

a) Bakanlık oluru ile özel orman veya hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların tesis edilmesi, aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

Orman işletmesi müdür yardımcısının başkanlığında; ilgili işletme şefi ve varsa kadastro mülkiyet şefi veya bir başka işletme şefi veya teknik elemanın iştiraki ile bir heyet kurulur. Bu heyet marifetiyle yerin incelenmesi sonucu "Orman Sayılmayan Yerlerdeki Ağaç ve Ağaççıklardan Sahiplerinin Faydalanma Şekil ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik" uygulaması ile ilgili olarak, uygulama sırasında dikkate alınmak üzere tüm bölge müdürlüklerine örneği gönderilen ve Özel Orman veya Amme Müesseselerine ait ormanların tesisinde de kullanılabilecek nitelikte olan "Arazi İnceleme Tutanağı" düzenlenir. Arazi inceleme tutanağı esas alınmak suretiyle "İnceleme ve Değerlendirme Raporu" düzenlenip, bölge müdürlüğünce onaylanarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Bu inceleme ve değerlendirme raporu dayanak alınmak suretiyle Bakanlık Makamından alınacak "Olur" ile özel orman veya hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait orman tesis edilir.

b) Mahkeme kararı ile özel orman veya hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların tesis edilmesi, aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

Özel orman veya hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların tesisine dayanak alınacak mahkeme kararının; dava konusu ormanlık alanın vasıf, sahiplilik ve tabi olması gereken statüsü konuları bakımından irdelenmiş, orman idaresinin taraf olduğu ve Yargıtayca da onaylanmış hukuki bazda bütün işlemleri tamamlanarak kesinleşmiş olması gerekmektedir.

c) Orman kadastro çalışması sonucu özel orman veya hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait orman tesis edilmesi ise, Orman Kadastro Komisyonlarınca;

1) 9/7/1945 tarihli ve 4785 sayılı "Orman Kanununa Bazı Hükümler Eklenmesine ve Bu Kanunun 1 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 2 nci maddesinde sayılan ve Devletleştirme dışında bırakılan ormanlar,

2) 24/3/1950 tarihli ve 5658 sayılı "Orman Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine ve Bu Kanunun 1 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Olan Kanuna Ek Kanun" uyarınca iade edilmiş ormanlar,

3) Kesinleşmiş Mahkeme ilamı ve Bakanlık Oluru ile tesis edilmiş özel ormanlar, ya da amme müesseselerine ait ormanlar,

4) 4785 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 13/7/1945 tarihinden sonra orman idaresi hasım gösterilerek açılan dava sonucunda alınan tapuların kapsadığı saha içerisinde kalan ormanlar,

5) Tapu ile sahipli arazi içerisinde bulunan ve 4785 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra tabii olarak ekim veya dikim yoluyla yetiştirilmiş ormanlar,

Üç hektardan büyük bulunmak ve tapuda gerçek ve tüzel kişiler adına kayıtlı olmak şartıyla, özel orman ya da amme müesseselerine ait orman olarak sınırlandırılırlar.

Sınırlandırmada; bu maddenin (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yazılı ormanlarda Devletleştirme tarihindeki sınırlar, (3) numaralı alt bendinde yazılı ormanlarda Olur veya Mahkeme İlamındaki sınırlar, (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde yazılı ormanlarda ise fiili sınırlar esas alınır.

Bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen mahkeme kararı ve orman kadastro çalışmaları, Bakanlık Makamından alınacak Özellik Oluruna dayanak teşkil eder.

Özel Ormanların veya Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanların Kadastrosu ve 2/B Maddesi Uygulaması

Madde 6 — Özel ormanların ve amme müesseselerine ait ormanların kadastrosu, 6831 sayılı Orman Kanununa göre aynı Kanunun 2/B Maddesi uygulaması hakkında Orman Kadastro Yönetmeliğinin 25 inci maddesi kapsamında yerine getirilir.

Amme müesseselerine ait ormanlarda orman kadastro komisyonlarınca tespit olunacak hudutları, özel orman sahipleri kadastro tarihinden itibaren 2 yıl içinde beton veya yontma taşlar dikmek ve sabit kayalar üzerine işaretler konmak suretiyle tespit etmeye mecburdurlar. Bu ormanların kadastrosunda komisyonların masrafı Devlete, kadastro işlerine ait diğer masraflar ilgililere aittir.

Yine 6831 sayılı Orman Kanununa göre Orman Kadastrosu, aynı Kanunun 2/B Maddesi uygulaması hakkında Orman Kadastro Yönetmeliğinin 41 inci maddesi gereğince tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara ait ormanlarla gerçek kişilere ait orman sahipleri tarafından istendiği ve giderleri karşılandığı takdirde, orman kadastro komisyonlarınca 2/B maddesi uygulaması yönünden incelemeye tabi tutulur.

Bu gibi yerlerde 2/B maddesi uygulaması ile orman sınırları dışına çıkarılan yerler sahiplerine intikal eder.

Yürürlükteki 6831 sayılı Orman Kanununa göre bir defa 1 inci madde veya 2/B maddesi uygulaması yapılan özel orman ya da amme müesseselerine ait ormanlarda bu maksatla yeniden çalışılamaz.

Ayrıca, özel orman alanının orman idaresinin bilgisi dışında çeşitli nedenlerle ifraz ve parselasyon olaylarına konu edilmiş olması 2/B maddesi bazında yapılacak uygulamaya engel teşkil etmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Orman ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlarda Amenajman Planının Yapılması, Onaylanması, Mesul Müdür Tayini ve Tapu Siciline Şerh Verilmesi

Amenajman Planı

Madde 7 — Özel orman ve amme müesseselerine ait ormanlarda amenajman planının yapılması, onaylanması ve uygulamasının takibi, aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

a) Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda amenajman planının yapılması, onaylanması ve uygulamasının takibi;

Amme müesseselerine ait ormanlar orman idaresi tarafından parasız olarak tanzim edilecek harita ve amenajman planlarına göre ya sahiplerince işletilir veya işletilmesi başkasına verilebilir. Yapılan plana uyulup uyulmadığını orman idaresi kontrol eder.

Söz konusu planların tanzim ve onay işi Genel Müdürlük "Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı" ile "Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı" tarafından müştereken, uygulamasının takibi ve kontrolü ise "Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı" ile mahalli orman idaresi tarafından müştereken yürütülür.

b) Özel ormanlarda amenajman planının yaptırılması, onaylanması ve uygulamasının takibi;

Özel orman amenajman planları özel orman sahipleri tarafından Orman Amenajman Planlarının Düzenlenmesi, Uygulanması, Denetlenmesi ve Yenilenmesi Hakkında Yönetmelik ve 22/12/1994 tarihli ve Orman Genel Müdürlüğünün Hususi (özel) Ormanların Amenajman Planları Düzenlenmesine İlişkin İş ve İşlemler konulu 4870 sayılı tamimi esaslarına göre yaptırılır.

Özel orman sahibi tarafından yaptırılan amenajman planı, mülkiyet ve amenajman tekniği yönünden, "Kadastro ve Mülkiyet Dairesi" ile "Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı" elemanlarınca kontrol edilir. Varsa eksiklikleri giderildikten sonra bu dairelerin ilgili şube müdürleri ve daire başkanları tarafından planın uygulanmasında sakınca olmadığı belirtilip, imza ile tasdik olunur.

Özel orman amenajman planlarının sahipleri tarafından yaptırılıp tasdik ettirilmemesi halinde plan orman idaresi tarafından yaptırılarak masrafı iki yıl içinde dört eşit taksit halinde sahiplerinden alınır.

Amenajman planının uygulanmasının takibi ve kontrolü ise, "Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı" ile mahalli orman idaresi tarafından müştereken yürütülür.

Mesul Müdür Tayini

Madde 8 — Özel orman sahipleri birden fazla ise içlerinden birini veya bir başkasını orman idaresine karşı mesul müdür olarak tayin etmek zorundadırlar.

Özel orman sahiplerince, bu şart özel orman tesisi olurunun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde yerine getirilmediği takdirde, orman idaresince Sulh Hukuk Mahkemesinde hasımsızdan dava açılarak mesul müdür tayin edilmesi istenir.

Mahkeme kanalı ile atanacak mesul müdürün, özel orman mülk sahipleri veya mahalli resmi kişiler (Köy veya Mahalle Muhtarı, Belde Belediye Başkanı) arasından seçilmesine özen gösterilir.

Özel orman mülk sahiplerinin tamamını temsil eder mahiyette noter kanalı ile atanacak olan mesul müdür, amenajman planlarına göre özel ormanın işletilmesi ve muhafazası ile ilgili tüm iş ve işlemlerde orman idaresine karşı sorumludur.

Mahkeme kararı ile atanmış olan mesul müdür, orman idaresi ile yapılacak özel ormanlara ait idari ve teknik konularla ilgili iş ve işlemleri yürütür. Ancak, kesim, nakil, yapılaşma ve benzeri gibi doğrudan faydalanmaya yönelik işleri ise, özel orman mülk sahiplerinden vekalet veya onay aldığı özel ormanın bölümlerinde yürütebilir.

Atanmış olan mesul müdür bu görevini vekaleten bir başkasına devredemez. Özel orman sahipleri veya atamaya yetkili merci tarafından mesul müdürün azledilmesi halinde yerine bir mesul müdür tayin edilir ve tayin edilen mesul müdür orman idaresine bildirilir.

Tapu Siciline Şerh Verilmesi

Madde 9 — Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda 6831 sayılı Orman Kanununun 47 nci, özel ormanlarda da 52 nci madde hükümlerine göre ilgili orman işletme müdürlüklerince, mahalli kadastro müdürlüğüne özel ormanlara ait gerekli bilgi ve belgeler gönderilerek tapu siciline şerh verilmesi temin edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Özel Ormanlarda ve Amme Müesseselerine Ait Ormanlarda İnşaat İzni

İnşaat İzni

Madde 10 — Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerlerdeki özel orman veya amme müesseselerine ait orman alanlarında 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesine göre izin alınmak ve yatay alanın (%6) yüzde altısını geçmemek koşuluyla imar planlamasına uygun inşaat yapılabilir.

İnşaatların yapılmasında orman alanlarının tabii vasıflarının korunmasına özen gösterilir. Ormanın kapalılık durumu, arazinin topoğrafik yapısı da göz önünde bulundurulmak suretiyle ormanın en zayıf olduğu ve alt yapı hizmetlerinin en uygun götürülebileceği yerde izin verilir. Kamu eline geçecek tesisler de dahil olmak üzere yapılacak her türlü alt yapı ile diğer sosyal, ticari ve idari amaçlı tesisler ve bunlar arasındaki bağlantı yolları dahil imar planı, genel Özel Orman alanının maksimum yüzde altısını (%6) geçemez.

İzin verilirken, 6831 sayılı Orman Kanununa göre konusu itibari ile daha özel kanun konumunda olan; 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu ayrıca göz önünde bulundurulur.

Genel Müdürlüğün 202 sayılı "Orman Yolları Planlaması ve İnşaat İşlerinin Yönetilmesi Hakkında Tebliğ" esaslarına göre ormanın devamlılığı ve işletilmesine yönelik yol şebeke planları tanzim edilir. Bu planlar Genel Müdürlük İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığınca onaylanır. Onaylanan bu planlar dahilinde yapılan yollardan bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen imar planı dışında kalan yollar Orman Kanununun 52 nci maddesine göre verilen % 6’ lık yapılaşma kapsamına dahil değildir.

Müracaat

Madde 11 — İnşaat yapmak üzere izin isteyen özel orman mülk sahipleri ya da amme müesseselerine ait orman sahibi bir dilekçe ile ilgili bölge müdürlüğüne müracaat ederler.

Dilekçeye özel ormanın ya da amme müesseselerine ait ormanın tapusu, orman tesisi ile ilgili belgeler, (Bakanlık Oluru, Mahkeme Kararı veya Orman Kadastro Komisyon Kararı) ile özel orman alanını gösterir harita eklenir. Bu harita üzerinde ayrıca inşaat yapılması istenilen ve bu nedenle de izin işlemine konu edilmek istenilen saha yeri veya alternatif saha yerleri işaretlenir. Köşe noktalarının koordinatları belirtilir.

Ön İzin İnceleme Raporu Tanzimi

Madde 12 — Mahallinde Bölge Müdür Yardımcısı başkanlığında, Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürü, ilgili İşletme Müdürü veya İşletme Müdür Yardımcısı ve ilgili İşletme Şefi ile ölçme işlerinde uzman bir eleman tarafından özel orman sahibi veya mesul müdürünün, amme müesseselerine ait ormanlarda ise müesseseden bir temsilcinin iştiraki ile izin istenilen saha arazide incelenir ve yapılaşma talebi rapora bağlanır.

Bu raporda;

a) Özellik oluruna esas belgenin yüzölçümü,

b) Tapu belgesi,

c) Tapuya konulmuş şerhler,

ç) Sahiplilik durumu,

d) Arazi ve orman kadastrosu ile ilişkisi,

e) Mesul müdür atanmasına ait belge,

f) Amenajman planı,

g) Varsa imar planı uygulaması iznini etkileyebilecek özel konularla ilişkisi (SİT ve benzeri),

hakkında bilgi verilir.

Ayrıca ormanın tabii vasfının korunmasına özen gösterilmek suretiyle imar planlamasına açılan yüzde altı (% 6) saha yeri veya alternatif yerleri, köşe koordinat değerleri belirtilmek ve haritası üzerinde çeşitli renklerde taralı olarak gösterilmek suretiyle işaretlenir.

Ön İzin

Madde 13 — Genel Müdürlüğe intikal eden ön izin inceleme raporu ilgili dairesince tetkik edilir. Bakanlık Onayına sunulur. Uygun görülenlere Bakanlık Oluru ile 24 ay süreli ön izin verilir.

Bu süre içinde 1/1000 ölçekli mevzii imar planı, ağaç röleve planı, ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) olumlu belgesi ve yerleşim planı ile mimari proje istenir. 24 aylık süre içinde bu plan ve projenin hazırlanmaması halinde; özel orman sahibi veya mesul müdürünün ya da amme müesseselerine ait orman sahibinin müracaatı halinde ve orman idaresince kabul olunabilecek gerekçe gösterilmek koşulu ile bu süre bir defaya mahsus olmak üzere 12 ay daha uzatılır. Bu süre içerisinde işlemlerin bitirilmemesi durumunda izin iptal edilir. 2 yıl müddetle aynı yer için yeni müracaat kabul edilmez.

Kesin İzin İnceleme Raporu

Madde 14 — Ön izin süresi içinde istenilen belgeler amme müesseselerine ait orman sahibi, özel orman sahibi veya mesul müdür tarafından bölge müdürlüğüne verilir. İlgili bölge müdürlüğünde bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen heyet tarafından bu belgeler incelenir. Arazi üzerinde kontrol edilir. Uygunluğu halinde tasdik edildikten sonra Genel Müdürlüğe gönderilir.

Söz konusu kesin izin inceleme raporunda;

a) Ön izin oluru,

b) İnşaat yapılacak yüzde altı (% 6) kesin sahanın yeri,

c) İlgili mercilerce onaylı mevzii imar planı,

ç) Yerleşim planı,

d) Mimari proje,

e) Bölge müdürlüğünce onaylı ağaç röleve planı,

f) Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Belgesi,

hakkında bilgilere yer verilir.

Bu arada, imar ve yerleşim planları dip notuna özellikle; bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki ilkeler doğrultusunda inşaat yapılacağı hususunda özel not konulması mutlaka temin edilir.

Kesin İzin

Madde 15 — Genel Müdürlükçe kesin izin inceleme raporu ve eki belgeler değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde kesin izin verilir.

Kesin izin verildikten sonra imar planlaması ve uygulaması ile ilgili görev ve sorumluluk imar mevzuatı çerçevesinde ilgili mercilere aittir.

Saha Teslimi, İlgili Kanunlar Gereği Alınacak Payların Tahsilatı, Taahhütname Alınması

Madde 16 — Kesin izin oluru alındıktan sonra ilgili işletme müdürlüğünce, talep sahibi olan amme müesseselerine ait orman sahibi ya da özel orman mülk sahibi veya mesul müdürüne iadeli taahhütlü posta ile tebliğ olunur.

21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesi hükümleri doğrultusunda; Tebligat tarihinden itibaren en geç bir ay içinde kesin izin oluruna dayanak olan, yetkili birimlerce onaylı toplam proje maliyet tutarının yüzde üç (% 3) lük kısmına tekabül eden Orman Köylülerinin Kalkınmalarının desteklenmesi amacıyla 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 3 üncü maddesinin (c) bendi gereğince kesilecek pay ile yüzde bir (% 1) lik kısmına isabet eden 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberlik Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi gereğince alınacak pay tutarları tahsil edildikten ve noter kanalı ile örneğine uygun taahhüt senedi alındıktan sonra bir tutanakla saha teslimi yapılır.

Noter tasdikli taahhüt senedi örneği ile Orman Kanunu ve Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberlik Kanunu gereği alınan payların tahsil makbuzları ile saha teslim tutanağının birer örnekleri işlem dosyasında bulundurulmak üzere ilgili bölge müdürlüğüne ve Genel Müdürlüğe gönderilir.

İnşaat Süresi

Madde 17 — 3194 sayılı İmar Kanununun 29 uncu maddesinde belirtilen süreler içinde inşaatlara başlanılması ve tamamlanması esastır. Belirtilen sürelerde tamamlanamaması durumunda bu Kanunun 29 uncu maddesinde belirtilen şekil ve şartlara uyulur.

İnşaatların Kontrol İşleri

Madde 18 — Saha tesliminden sonra arazideki yapılaşmalar ve inşaatın devamı sırasında ilgili işletme müdürlüğünce izin sahasında izin koşullarına uyulup uyulmadığı takip edilir. Verilen izin sahası dışında herhangi bir taşma olduğunda kanuni takibata geçilir. Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İnceleme Giderlerinin Karşılanması, Özel Ormanların ve Amme

Müesseselerine Ait Ormanların İdaresi ve Muhafazası

İnceleme Giderlerinin Karşılanması

Madde 19 — Özel ormanların veya amme müesseselerine ait ormanların ilk tesisinde özellik oluruna esas raporun hazırlanmasında görevlendirilen heyetin giderleri Devlet tarafından karşılanır.

Ancak; yüzde altı (% 6) yapılaşma izni için müracaatlar sonucu ilk incelemeyi yapan heyetin, ön izin süresi içinde düzenlenen plan ve projelerin kontrolü için giden heyetin ayrıca kesin izinden sonra saha teslimi için giden elemanların gündelikleri ile, zorunlu olarak kullanılması gerekiyorsa Devlete ait resmi araçların akaryakıt giderleri özel ormanlarda özel orman sahipleri, amme müesseselerine ait ormanlarda ise ilgili amme idaresi bütçesi tarafından karşılanır.

Amme müesseselerine ait orman sahibinin ya da özel orman sahibinin veya mesul müdürünün müracaatı üzerine 2/B maddesi uygulaması yapılan ormanlarda orman kadastro komisyonlarının her türlü giderleri ve gündelikleri orman sahipleri tarafından karşılanır.

Yukarıda açıklanan incelemelere katılan elemanlara orman sahiplerince ödenecek gündeliklerin hesabında 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri esas alınır.

İdare ve Muhafaza

Madde 20 — Özel ormanların ya da amme müesseselerine ait ormanların idare ve muhafazası Devletin kontrol ve murakabesi altında olmak üzere ormanın mülk sahiplerine aittir.

Özel Orman Kayıt ve Takip Defteri Tutulması

Madde 21 — Genel Müdürlük merkezinde, bölge müdürlüklerinde ve ilgili işletme müdürlüklerinde "Özel Orman Kayıt ve Takip Defteri" tutulur. Bütün özel orman ve amme müesseselerine ait ormanlar ile bu ormanlarda yapılan işlemler muntazaman bu deftere işlenir.

Söz konusu defterde; anılan özel ormanın ili, ilçesi, köyü, bölge müdürlüğü, amenajman planına, orman kadastrosuna, 24/3/1950 tarihli ve 5658 sayılı Orman Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine ve Bu Kanunun 1 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Olan Kanuna Ek Kanun hükümleri gereği Bakanlık iade oluruna, Bakanlık özellik oluruna göre yüzölçümleri, mesul müdürü, amenajman planı, tapu belgesi, tesis şekli, 47 veya 52 nci madde şerhi, yapılaşma durumu, işlem safhası hakkında bilgilere yer verilir.

Özel Ormanların ve Amme Müesseselerine Ait Ormanların Denetimi

Madde 22 — Özel ormanlarda ve amme müesseselerine ait ormanlarda bu Yönetmelik esaslarına göre yapılacak bütün iş ve işlemler mahalli orman idaresince denetlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 23 — Bakanlığın 30/9/1994 tarihli ve KM.2.GN.2/600 sayılı Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak bu Talimata göre verilmiş bulunan izin hakları saklı tutulur.

Yürürlük

Madde 24 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 — Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Bakanı yürütür.

—— • ——

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

3

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas

: 2002/2370

Karar

: 2002/3197

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Balıkesir 1. S.H.

Tarihi

: 19/7/2001

Numarası

: 2001/816-806

Davacı

: Sibel Ünal ve Ahmet Ünal

Davalı

: Ahmet Çetin ve Şaziye Çetin

Dava Türü

: Evlat Edinmeye İzin

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

[Davacıların 13/7/2001 tarihli dava dilekçesi ile, davalıların kızı 5/7/2001 doğumlu Hülya Çetin’i evlat edinmelerine izin verilmesini istedikleri, mahkemece davanın kabul edildiği ve hüküm temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 253. maddesinde ise “Evlat edinme hakkı en az otuzbeş yaşında olup da nesebi sahih füruu bulunmayanlara münhasırdır.” Hükmü mevcuttur.

Aynı Kanunun 254. maddesinde ise “mümeyyiz olan kimse, rızası olmadıkça, evlatlığa alınamaz. Ana babanın veya hakimin muvafakatı alınmadıkça mahcur ile küçük, mümeyyiz bile olsalar, evlatlığa alınamazlar.” hükmü mevcuttur.

Dosyadaki nüfus kaydından davacı Sibel Ünal 18/4/1967 doğumlu olup, gerek dava ve gerekse hüküm tarihinde 35 yaşını doldurmadığı anlaşılmaktadır.

Mahkemece, davacı Sibel Ünal’ın 35 yaşını ikmal etmediği gözetilmeden ve küçük Hülya’nın anne ve babasının rızası alınmadan, vekillerinin beyanı ile yetinilerek yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır.] biçimindeki gerekçe ile hükmün Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesi uyarınca bozulması istenilmiştir.

1 — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 253 ve müteakip maddeleri hükümlerine göre oluşturulan evlat edinme işlemleri şahsa bağlı haklardan ise de bu hak evlenme gibi bizzat kullanılması gereken mutlak şahsa bağlı haklardan değildir (Y.2.H.D.nin 23/1/1946 tarihli 1946/45-451 sayılı 27/6/1963 tarihli 1963/3697-4061 sayılı, 10/7/1997 tarihli 1997/6795-8177 sayılı 19/6/1998 tarihli 1998/6444-7815 sayılı kararları). Şu halde açıkça yetki verilmek suretiyle bu işlemlerin vekil aracılığı ile yapılmasında kanuna aykırılık yoktur. Davada küçüğün doğal ana ve babası Noterde 11/7/2001 günü düzenlenen fotoğraflı vekaletnamelerinde açıkça küçük Hülya’nın Ahmet Ünal ve Sibel Ünal tarafından evlat edinilmesi için gerekli işlemleri yapmak ve izin davasını kabul için avukatlarına açık yetki vermişler. Doğal ana babanın vekilleri bu yetkiye istinaden hakim huzurunda imzası tahdında Türk Kanunu Medenisinin 254. maddesine uygun beyanda bulunmuştur. Şu halde kanunda gösterilen evlat edinmeye muvafakat beyanının vekil aracılığı ile kullanılamayacağına, Türk Kanunu Medenisinin 254. maddesi koşullarının oluşmadığına ilişkin bozma isteği yerinde değildir.

2 — Ancak evlat edinmek isteyenlerden Sibel Ünal müracaat tarihinde henüz 35 yaşını ikmal etmediği anlaşıldığından karar 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 253. maddesine aykırı olduğundan hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteği yukarıda 2. bentte açıklanan sebeple kabulüyle hükmün bu yönden ve sonucuna etkili olmamak üzere BOZULMASINA, sair bozma isteğinin 1. bentte açıklanan gerekçe ile REDDİNE, oybirliğiyle karar verildi. 8/3/2002

—— • ——

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden :

Esas

: 2001/0433

Karar

: 2002/888

Mahkemesi

: Gerçüş Asliye Hukuk Mahkemesi

Tarihi

: 25/4/2001

No

: 16-19

Davacı

: Hasankeyf Belediye Başkanlığı

Davalı

: PTT Müdürlüğü

Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı ile aralarında kira sözleşmesi bulunduğunu, kira başlangıç tarihinin 1/2/1999 olduğunu sözleşmede kira bedelinin 20.316.160 TL. olarak belirlendiğini, bu miktarın günün ekonomik koşulları gözönüne alındığında çok düşük kaldığını ileri sürerek, aylık kira bedelinin 230.000.000 lira olarak tespitine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, talep edilen miktarın çok fahiş olduğunu beyanla davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulü ile aylık kira bedelinin 230.00.000 lira olarak tespitine karar verilmiş; hakem kararı olan iş bu karara itiraz eden davalının talebi reddedilerek hüküm kesinleşmiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Adalet Bakanlığının gösterdiği lüzüm üzerine kanun yararına bozulması istemiyle hükmün temyiz etmiştir.

Taraflar arasındaki kira sözleşmesinin başlangıç tarihi 1/2/1993 tarihi olup 3 yıl sürelidir ve kira sözleşmesinde kiranın her yıl arttırılacağı öngörülmüştür. 1/2/1999 tarihinde başlayan yeni kira dönemi için aylık kiranın 20.316.160 lira olduğu tarafların kabulündedir. Mahkemece dava tarihi olan 23/6/2000 itibariyle rayice göre bilirkişice saptanan kira bedelinin tespiti gerekeceği yönündeki raporuna dayanarak aylık kiranın 230.000.000 TL olarak tespitine karar verilmiştir. Oysa 18/2/2000 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 4531 sayılı yasa ile 6570 sayılı Kanuna eklenen geçici 7. madde ile 2000 yılında yapılacak kira artışlarının % 25, 2001 yılında yapılacak kira artışlarına % 10 oranında olacağı belirtilmiştir. Bu nedenle davacının bu miktarlardan daha fazla kira artırımı yapılmasını istemeye hakkı yoktur. Açılan iptal davası sonunda Anayasa Mahkemesi tarafından yasanın iptaline karar verilmiş ise de Anayasanın 153. maddesine 5. fıkrası hükmü uyarınca Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararları geriye yürümez. Mahkemece, bu yasa hükmü gözardı edilerek yazılı şekilde davanın kabulü usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6 maddesine dayalı Kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, 30/1/2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sayfa Başı


Danıştay Kararları

 

Sayfa Başı