Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

24 Nisan 2002

ÇARŞAMBA

Sayı : 24735

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

4752 Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2002/3914 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Kamu Düzeni Bakanlığı Suç ile, Özellikle Terörizm, Örgütlü Suçlar, Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Yasadışı Göç ile Mücadelede İşbirliği Anlaşması’nın 8 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Nejat ARSEVEN’e, Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒye, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Sağlık Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

 

 

Kanun

Sayfa Başı


 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

 

 

Milletlerarası Andlaşma

 

Sayfa Başı


 Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

13 Nisan 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-5747

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

II. Türk İhraç Ürünleri Fuarı’na katılmak üzere, 23 Nisan 2002 tarihinde Fildişi Sahili Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Nejat ARSEVEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan      

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

13 Nisan 2002

B.01.0.KKB.01-06-109-2002-265

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 13 Nisan 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-5747 sayılı yazınız.

II. Türk İhraç Ürünleri Fuarı’na katılmak üzere, 23 Nisan 2002 tarihinde Fildişi Sahili Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Nejat ARSEVEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI’nın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • —— 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

13 Nisan 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-5748

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Genel Kurul Toplantısı’na katılmak üzere, 23 Nisan 2002 tarihinde İsveç’e gidecek olan Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒnün dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

13 Nisan 2002

B.01.0.KKB.01-06-110-2002-266

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 13 Nisan 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-5748 sayılı yazınız.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Genel Kurul Toplantısı’na katılmak üzere, 23 Nisan 2002 tarihinde İsveç’e gidecek olan Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒnün dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • —— 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

13 Nisan 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-5749

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Nisan 2002 tarihinde Özbekistan’a gidecek olan Sağlık Bakanı Doç. Dr. Osman DURMUŞ’un dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Bülent ECEVİT

Başbakan     

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

13 Nisan 2002

B.01.0.KKB.01-06-111-2002-267

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 13 Nisan 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-5749 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Nisan 2002 tarihinde Özbekistan’a gidecek olan Sağlık Bakanı Doç. Dr. Osman DURMUŞ’un dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı