Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

10 Nisan 2002

ÇARŞAMBA

Sayı : 24722

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Atama Kararları

— Devlet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ile Çevre Bakanlıklarına  Ait 11 Adet Atama Kararı

 

Sınır Tespit Kararı

— Sınır Tespitine Dair Bir Adet Karar

 

Yönetmelikler

— 1 mg’dan 50 Kg’a Kadar Üst-Orta Doğruluktaki Ağırlıklara Dair Yönetmelik (74/148/AT)

— 5 kg’dan 50 kg’a Kadar Orta Doğruluktaki Dikdörtgen Blok Ağırlıklar ve 1 kg’dan 10 kg’a Kadar Orta Doğruluktaki Silindirik Ağırlıklara Dair Yönetmelik (71/317/AT)

— Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)

— Hazır Ambalajlı Sıvı Mamullerin Hacim Tespitine Dair Yönetmelik (75/106/AT)

— Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (76/211/AT)

— Hazır Ambalajlı Belirli Ürünler İçin Müsaade Edilen Nominal Kapasite ve Dolum Miktarı Serilerine Dair Yönetmelik (80/232/AT)

— Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Eki Sicil Amirleri Listesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Müesseseleri Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Atama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına Kanal veya Frekans Tahsisi Şartları ve Bunlara İlişkin İhale Usulleri ile Yayın Lisansı ve İzin Yönetmeliğinin 25 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

 

Tebliğler

— Türk Gıda Kodeksi İnsan Tüketimine Sunulan Şekerlerin Analiz Metodları Tebliği (No : 2002/26)

— Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Renklendiricilerin Saflık Kriterleri Tebliği (No : 2002/27)

— Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Tebliği (No : 2002/28)

— Mecburi Standard Tebliği (No : ÖSG-2002/19)

— Mecburi Standard Tebliği (No : ÖSG-2002/20)


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

Sayfa Başı


Sayfa Başı


—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

 

—— • —— 

 Sayfa Başı


 Tebliğler

 

—— • —— 

—— • —— 

 

—— • —— 

—— • —— 

Sayfa Başı