1 Nisan 2002 Tarihli ve 24713 Mükerrer Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

4747  İstihdamın Teşviki Amacıyla Ücret Dışı Yüklerden Bazılarının Ödenmesinin Ertelenmesi ile Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun