Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

27 Mart 2002

ÇARŞAMBA

Sayı : 24708

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2002/3763     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Büyükelçiliklerde, Başkonsolosluklarda ve Uluslararası Kuruluş Temsilciliklerinde Gönderen Ülke Tarafından Görevlendirilen Diplomatların, İdari ve Teknik Personelin Aile Bireylerinin (Eş-Çocuk) Kabul Eden Devlette Kazanç Getirici Bir İşte Çalışabilmelerine İlişkin Nota Teatisi Yoluyla İmzalanan Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Atama Kararları

— Milli Savunma, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Çevre Bakanlıklarına Ait 6 Adet Atama Kararı

 

Sınır Tespit Kararları

— İçişlerine Bakanlığına Ait 1 Adet Sınır Tespit Kararı

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

Yönetmelikler

— Özel Hastaneler Yönetmeliği

— Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik

— 4389 Sayılı Bankalar Kanununun Geçici 4 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak İkinci Bağımsız Denetimin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

— Yargıtay Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği

— İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

Tebliğler

— 2002 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2002 Yılı Şubat Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2002 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2002 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2002 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2002 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

 

Sayfa Başı


Atama Kararları

Milli Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2701

1 — Bu kararda kimliği yazılı dokuz askerî hâkim subayın, karşısında gösterilen görev yerlerine atanmaları, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 16 ncı ve EK-3 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

25 Mart 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

S. ÇAKMAKOĞLU

Başbakan

Milli Savunma Bakanı

J.Gn.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Atıf MOĞULKOÇ, SİVAS, 281-7783, 30.11.2001, J.Gn.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrd.lığına-ANKARA.

2 nci Or.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Atalay AYGEÇ, ELAZIĞ, 281-7636, 30.11.2001, 2 nci Or.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrd.lığına-MALATYA.

3 üncü Kor.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Türkay SAĞLAM, NİĞDE, 281-7132, 30.11.2001, 3 üncü Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrd.lığına-İSTANBUL.

7 nci Kor.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Refik TAŞ, ESKİŞEHİR, 281-7749, 30.11.2001, 7 nci Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrd.lığına-DİYARBAKIR.

K.T.B.K.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., İbrahim ÇETİN, KIRIKKALE, 281-7192, 30.11.2001, K.T.B.K.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrd.lığına-KIBRIS.

Gn.Dz.Sh.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Mustafa AKGÜL, SAMSUN, 281-4202, 30.11.2001, Gn.Dz.Sh.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrd.lığına-İZMİR.

1 inci Tak.Hv.Kuv.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Hasan KÜÇÜKOSMAN, TRABZON, 281-4690, 30.11.2001, 1 inci Tak.Hv.Kuv.K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrd.lığına-ESKİŞEHİR.

5 inci P.Er.Eğt.Tug.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Cevat KESKİN, İSTANBUL, 281-4478, 30.11.2001, 5.P.Er.Eğt.Tug.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrd.lığına-SİVAS.

12 Mknz.P.Tug.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., İrfan FİDAN, ORDU, 281-6177, 30.11.2001, 12 nci Mknz.P.Tug.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrd.lığına-AĞRI.

—— • ——

Milli Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2702

1 — Bu kararda kimliği yazılı (1) askerî Hâkim Subayın, hizasında belirtilen görev yerine atanması 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

25 Mart 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

S. ÇAKMAKOĞLU

Başbakan

Milli Savunma Bakanı

J.Asyş.K.As.Sav.Yrd.As.Sav./VAN, As.Hak.Kd.Ütğm., Filiz TÜRKOĞLU, İzmir, 1994-0004, 30.08.1997, Güney Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesi Askeri Hakimliğine/İZMİR.

—— • ——

Milli Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2708

1 — Bu kararda kimliği yazılı bir yedek askerî hâkim subayın, karşısında gösterilen görev yerine atandırılması, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 16 ncı ve EK-3 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

25 Mart 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

S. ÇAKMAKOĞLU

Başbakan

Milli Savunma Bakanı

3 üncü Or.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Kahraman ERASLAN, KONYA, 281-4449, 30.11.2001, 3 üncü Or.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrd.lığına-ERZİNCAN.

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2693

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine,Büyükelçi Suha NOYAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

25 Mart 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

İ. CEM

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Dışişleri Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2685

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına,Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selahaddin ANAǒın atanması,

657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

25 Mart 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z. ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2697

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Mesiha ESMERSOY’un atanması, 657 sayılı Kanun’un 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

25 Mart 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararları

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2714

1 — İstanbul İli Silivri İlçesi Merkez Bucağına bağlı Selimpaşa Belediyesi ile Çatalca İlçesi Merkez Bucağına bağlı Ovayenice Köyü arasında bulunan ihtilaflı sahadaki iki ilçe arası sınırın, özel krokisinde de gösterildiği üzere,

“215 rakımlı Höyüktepe ismi ile bilinen tepenin 750 metre güneyindeki Ovayenice,Selimpaşa ve Katırcı Yolunun kesiştiği (Ortaköy,Selimpaşa, Ovayenice Köylerinin müşterek noktasından) ve 1 numaralı beton kazık çakılarak sabitleştirilen bu noktadan başlayarak, buradan güneybatı istikametinde Ovayenice, Selimpaşa Yolunu takiben 250 metre geldikten sonra Silivri Ortaköy 21, Silivri Celaliye 13, Silivri Selimpaşa 47 kadastral paftada görülen tapulama sahasında Selimpaşa 47 paftada Ovayenice Selimpaşa Yolu üzerindeki 4210 sayılı parselin yolu kestiği ve 2 numaralı beton kazık çakılarak sabitleştirilen noktaya çekilen hat, buradan güneydoğu istikametine doğru gidilerek 4210 sayılı parsel ile 4211 sayılı parselin kesiştiği ve 3 numaralı beton kazık çakılarak sabitleştirilen noktaya çekilen hat, buradan aynı istikamette 4211, 4213 (parseller Selimpaşa tapulamasına ait olup, Selimpaşa Belediyesinde kalarak) 2024 (sayılı parsel Ovayenice Köyünde kalarak) sayılı parsellerin kesim noktasına 4 numaralı beton kazık çakılarak sabitleştirilen noktaya çekilen hat, buradan kuzeydoğu istikametinde 4213 (parsel Selimpaşa Belediyesinde kalarak), 2024-2025 (sayılı parseller Ovayenice Köyünde kalarak) sayılı parsellerin kesim noktasına 5 numaralı beton kazık çakılarak sabitleştirilen noktaya çekilen hat, buradan güneydoğu istikametinde 4213 (parsel Selimpaşa Belediyesinde kalarak), 2025 (parsel Ovayenice Köyünde kalarak) sayılı parsellerin sınırına 6 numaralı beton kazık çakılarak sabitleştirilen noktaya çekilen hat, buradan aynı istikamette 4213 (Selimpaşa Belediyesinde), 2025 (parsel Ovayenice), 1577 ve 1578 (parseller Celaliye Belediyesinde kalarak) sayılı parsellerin kesim noktasına 7 numaralı beton kazık çakılarak sabitleştirilen noktada, (aynı zamanda bu nokta Selimpaşa ile Celaliye Belediyesi ve Ovayenice Köyünün müşterek sınır noktasıdır) son bulan hat” olarak belirlenmesi,

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2 — Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

25 Mart 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

R. K. YÜCELEN

Başbakan

İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2715

1 — Ordu İli Ünye İlçesine bağlı Yaycı Köyü Aşağıyaycı bağlısının Tekkiraz Belediyesi sınırları içine alınması 1580 sayılı Belediye Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

25 Mart 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

R. K. YÜCELEN

Başbakan

İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


Sayfa Başı


 Yönetmelikler

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

Sayfa Başı