Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

21 Mart 2002

PERŞEMBE

Sayı : 24702

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelik

— Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş ve Görev Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinatlardan Numune Alma Metodu Tebliği (No: 2002/17)

— Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinatların Analiz Metodları Tebliği (No: 2002/18)

— 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

 

DÜZELTME (Yükseköğretim Denetleme Kurulu Teşkilat Görev ve Çalışma Usulleri Yönetmeliğinin 12 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ile İlgili)


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

Yönetmelik

 

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • —— 

—— • —— 

Sayfa Başı


 

Sayfa Başı